23. května 2011

Hathorové: Jak se chovat při přechodu vědomí - dokončení


Toto je dokončení překladu poselství Hathorů, začátek je zde: http://orgo-net.blogspot.com/2011/05/hathorove-jak-se-chovat-pri-prechodu-do.html

 
Fyzická smrt

Jedním z největších problémů pro vtělené bytosti je stav přechodu vědomí, který nazýváte smrt. To je způsobeno faktem, že veškeré opěrné body vnímání, včetně pěti smyslů, zmizí. Pokud se člověk identifikuje pouze se svou materiální existencí, shledá tento přechodný stav velice obtížným. To proto, že to, s čím se identifikoval, už neexistuje. 

I když fyzický svět pokračuje, nejsou zde žádné vstupy do vědomí od pěti smyslů. Je to, jako by se svět rozplynul a tělo s ním. Velké Já Jsem, ústřední rys transcendentního vědomí, již nepřijímá informace od těla, pěti smyslů, ani vnějšího světa. To může být hluboce matoucí a desorientující pro toho, kdo nikdy přímo nezakusil jiné oblasti svého bytí. 

Metaforicky řečeno, jste jako velký strom, Strom bytí s mnoha větvemi, a velmi mnoha listy a květy, a vaše fyzická existence je pouze jedním z těchto listů nebo květů.

Když osoba projde stavem přechodu vědomí, který nazýváte smrt, je několik možností. Pokud se držíte svou duchovní tradicí toho, komu se říká guru, avatar nebo vykupitel, můžete pokračovat cestou tohoto bytí do vibrační oblasti svého vědomí. V některých náboženstvích je to známo jako nebe.

Pokud jdete cestou následování gurua, avatara nebo spasitele, vězte, že vstupujete do svého nebe, do svých vibračních výšin, a také nutně vstupujete do svého omezení ve vědomí. 

Z naší perspektivy je vesmír povahou nekonečný, a tím máme na mysli ne vnější prostor, ale interdimensionální reality vašeho vesmíru, a dle naší zkušenosti neexistuje ani jediná bytost, která by to vše zahrnula a pochopila.

Pokud si tedy přejete být spojeni se svým guruem/avatarem/vykupitelem v říši smrti, máme několik návrhů. Jedním je mentálně vzývat jeho jméno. To je starobylá moudrost, obsažená v egyptském termínu Ren, což znamená jméno. Když vzýváte jméno duchovní bytosti, jeho aspekt je nucen pohybovat se směrem k vám. 

Když vás v okamžiku setkání váš guru/avatar/vykupitel posoudí jako vhodného, budete přijati do jeho/jejího nebeského království.

Pro ty z vás, kteří jste součástí východních duchovních tradic, existují mantry pro spojení s určitými božstvy. Zpívání těchto manter v okamžiku smrti, nebo v říších smrti, má stejný efekt.

Pro ty z vás, kteří nejsou součástí duchovní tradice následující gurua, avatara nebo spasitele, pak stav přechodu vědomí zvaný smrt poskytuje další možnosti.

Pokud jde o další dva stavy přechodu vědomí, říše smrti má nulový bod, a jeho hlavními rysy jsou ticho (klid) a temnota. V Bodě Nula jsou všechny možnosti, ale žádná z nich ještě neexistuje. Je to jako žalud z dubu. Dub, obrovský strom, potenciálně existuje v žaludu, ale zatím ještě neexistuje. 

Když se tedy octnete v bodě Nula, který poznáte podle faktu, že jste absolutně sami v temnotě a absolutním tichu, vězte, že jste v ústředním bodě svých kreativních sil.

To, co si zvolíte vytvořit, určí běh vašeho osudu a světy, které budete obývat, nebo světy existence, v nichž budete sídlit. Je to kritická křižovatka. 

Mnohé osoby vyděšené temnotou se pohnou předčasně ke světlu. Neuvědomí si to, že světlo vytvářejí ve své touze. Před nimi se otevře portál, jako tunel, a mohou postoupit do tohoto tunelu světla, setkat se s těmi, které znali dříve, a pak vstoupit zpět do vtělení nebo jiných vibračních světů existence, aniž plně pochopí důsledky. Je to první možnost, která je vám otevřena, a je často volena.

Další volbou je však setrvat na Bodu nula, spočinout v samotném bodě Nula, uvědomit si své Já jako čisté vědomí – transcendentní nad všechny jevy. 

Když setrváte v tomto stavu vědomí dostatečně dlouho bez potřeby něco tvořit, poznáte svou identitu jako své velké Já Jsem. A z tohoto bodu vědomí si můžete zvolit okolnosti svého vtělení. Můžete si zvolit světy, které budete obývat, nebo říše vědomí, kde budete sídlit.

Tato metoda vám dává největší příležitosti, i když je pro většinu lidí nejobtížnější. A důvod obtížnosti je ten, že většina lidí shledává nepohodlným nemít tělo. Touha po těle a zkušenost s materiálním světem táhne osobu z Bodu nula předčasně.

Závěr: Vzhledem k intenzifikujícím se fázím Chaotického uzlu se mnozí z vás octnou ve stavech přechodu vědomí. Bez ohledu na úroveň, na které se nacházíte, ať je to v osobním životě, kolektivní zkušenosti či v přechodném stavu zvaném smrt, vězte, že tvůrcem své reality jste vy sami.

Hathorové, 20. dubna 2011

Myšlenky a poznámky Toma Kenyona:

Osobně pokládám toto poselství za fantasticky jasnou a obsáhlou zásobu informací. Přečetl jsem si ho již několikrát, a pokaždé najdu něco nového. Je tam i mnoho toho, co lze číst mezi řádky sdělení. 

Obzvláště se mi líbilo toto sdělení Hathorů:

„Dávejte pozor, jaké opěrné body vnímání si nastavíte, neboť tyto ideje a víry budou hvězdami na novém nebi vaší mysli, a poplujete svou novou cestou v nové době podle těchto hvězd, které jste si umístili na nebe vašeho vlastního vědomí. Buďte tedy při jejich vytváření moudří, budou to vaši druhové při proplouvání tajemstvím.“
Na úrovni naší kolektivní mysli se domnívám, že naše mýtické reality se mění. Staré hvězdy, čili ty myšlenky, víry a předpoklady o realitě, které vedly naši kulturu po tisíciletí, dnes jakoby hasly, nehledě na to, že nás zavedly do směrů, kterými mnozí z nás již nechtějí jít. 

Kolektivní loď naší kultury jakoby proplouvala Velkým Tajemstvím s málo ohledy vůči posvátnosti naší planety a života na ní. Ale i když naše kolektivní loď proplouvá Velkým Tajemstvím zdánlivě bez těchto ohledů, ona i my vděčíme za svou existenci právě tomu Tajemství. Tato velmi zvláštní dualita se mi zdá směšná i tragická, podle toho, v jaké jsem náladě, a jak jsem spojen se samotným Tajemstvím či právě od něho odpojen.

Jednou z ironií naší situace je, že posádka tohoto plavidla, ti, kteří vedou jeho plavbu, investují svou životní sílu, kreativitu, a v některých případech i krev a slzy, je nikdo menší než vy a já, a všech dalších skoro sedm miliard lidí žijících na této výjimečné planetě. My – my všichni – jsme posádkou této lodi, nehledě na svou osobní situaci, životní postavení a víru. 

V komunitě New Age jsou někteří, kteří už po léta tvrdí, že jsme blízko Jednotě, a že Zlatý věk je již za rohem. Já tento pohled nesdílím. 

Jsme všichni spolu na stejné lodi, ať se nám to líbí nebo ne, a zdá se mi, že naše posádka je polarizována. Jsou mnozí, kteří trvají na tom, že schémata lakoty, arogance a usurpace jsou pravými orientačními body pro naše sextanty.

Jiní z nás však cítí, že plujeme špatným směrem – že dále nemůžeme plenit tuto planetu a její život (jak lidský, tak jiné druhy života). Pro nás jsou na nebi naší mysli nové hvězdy. A my nastavujeme své sextanty jasně podle kosmických signálů.

Jak to všechno dopadne, to je hádanka pro všechny. Ale mě povzbuzuje tichá vzpoura, kterou vidím všude kolem sebe. 

Mnozí z nás, členů posádky, a domnívám se, že pokud toto čtete, patříte mezi ně i vy, se tiše ujímají akcí, aby naši kolektivní loď obrátili (např. naše kulturní šílenství) nebo alespoň zpomalili. 

Někteří z nás vytahují své sextanty a zaměřují je na nové hvězdy kolem nás. Děláme to tím, že žijeme změnu, kterou si přejeme vidět. Děláme to tím, že máme odvahu žít novou realitu Země – cítíme, že je možná. Děláme to tím, že šíříme vzájemnou laskavost.

A když je to nutné, děláme to tím, že stojíme za svým. Myslím tím například hnutí lidí v některých nejchudších zemích světa, kteří chtějí zachovat užívání nehybridních semen – to jsou ta, z nichž mohou růst nové rostliny – a nedopustit, aby mezinárodní ekonomické zájmy zotročily ty nejchudší na Zemi, aby si museli kupovat novou setbu pokaždé, když chtějí nakrmit sebe a své rodiny.

Když toto píšu, skoro pláču dojetím nad jejich odvahou postavit se proti Titánům, kteří nastavili kurs naší kolektivní lodi na chamtivost, aroganci a absolutní pohrdání posvátností života. 

I když tato doba je velmi obtížná jak pro jednotlivce, tak pro společenství, myslím, že v nejistotě, které čelíme, je naděje. Říkám to proto, že lidský duch, když musí čelit nepříznivým a nejistým času, stoupá k výšinám.

Pokud mají Hathorové pravdu, všichni z nás budeme čelit četným stavům přechodu vědomí, předtím, než bude ukončen náš běh života na této Zemi. Opěrné body vnímání naší staré reality jsou nahrazovány. Jak naložíme se ztrátou naší vnímané reality a starým světem, to předurčí další cyklus pozemské existence lidstva.
A pro nás individuálně, to, co si zvolíme stvořit v přechodných stavech svých životů, to předurčí světy vědomí, které jsou nám otevřeny. 

Přeji vám, drazí členové naší posádky, i těm, které milujete, bezpečný průchod těmito rušnými časy. Ale bez ohledu na to, co se děje, v jaké situaci se nacházíme na této nebezpečné cestě, pamatujme si především to, že my sami jsme tvůrci své vlastní reality.

Je třeba objevit nové hvězdy na nebi a nové světy. Buďte odvážní. A přeji šťastnou cestu.

Tom Kenyon

1 komentář:

  1. .... ano aj mňa povzbudzuje tichá vzpoura.

    Viď sčítanie .....
    Hi

    OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.