23. května 2011

Nikolaj Levašov: O klimatických zbraních 1. část


Díky čtenáři za odkaz na web Nikolaje Levašova, kde je velmi zajímavý rozhovor o klimatických zbraních, které byly použity například v létě 2010 pro vytvoření extrémního sucha a požárů.

Překlad OrgoNet:

Protiruská anticyklóna
Interview Nikolaje Levašova pro noviny Prezident, vyšlo 19. 8. 2010

- Dnes nabízíme našim čtenářům interview s ruským radiofyzikem a akademikem Nikolajem Levašovem. Podělí se s námi o svou vizi událostí, které se odehrály v létě 2010 v Rusku.
Pod iontovou čočkou
- Tématem našeho rozhovorou jsou tzv. přírodní anomálie a kataklyzmata, která se odehrála v létě 2010 v naší zemi. Tento rok byl nazván nejstrašnějším rokem. Lidé jsou vyděšení a dychtí se dozvědět, jaký osud může očekávat lidstvo v budoucnu. Škála přírodních katastrof, které se dějí na celém světě, je bezprecedentní. Ruští vědci a meteorologové na základě pozorování počasí po 130 let a na základě pěti miléniových záznamů z různých historických pramenů dosvědčují, že v Rusku dosud nikdy nebylo nic takového pozorováno.
- Jde o to, že to ani nemohlo být pozorováno, protože to, co se děje teď, alespoň v Rusku, je důsledek současné aplikace geofyzikální a klimatické zbraně. Pokud jde o mě, pozoruji něco podobného poprvé. Američané použili klimatickou zbraň již několikrát. Zejména ji použili proti Evropě v r. 2003, kdy bylo umělé extrémně horké počasí vytvořeno např. ve Francii, aby donutili evropské země nakoupit geneticky upravené potraviny vyrobené v USA. Jak je všeobecně známo, Evropa trvá na přísné pozici ohledně konzumace organické stravy. To je pro USA velmi nevýhodné, a snaží se vše ovládat, včetně „vezdejšího chleba“ všech lidí, a chce, aby vše bylo závislé na jejich vůli a přání.
Mimochodem, geneticky upravené potraviny ovlivňují reproduktivní funkce organismu. Výzkum prokázal, že pokud budou lidé konzumovat geneticky upravenou stravu, stanou se ve druhé až třetí generaci neplodnými. Jinými slovy, není potřeba rozpoutávat žádnou válku, aby lidé museli umírat. Z nějakého důvodu bílá rasa, nejméně početná v populaci, je zde hlavním cílem. V r. 2003, kdy byla proti Evropě použita klimatická zbraň (Francie, Španělsko), byla srpnová teplota v některých oblastech více než 60°C! Mnoho lidí tehdy zemřelo. Když byla zjištěna příčina této události a zbraň byla zničena, teplota ostře poklesla k normálu a začalo pršet. Později některé zprávy masmédií hlásily, že nad Evropou zmizela ozonová díra.
- Sama od sebe?
- Klimatická zbraň je velmi primitivní, ale spolehlivý nástroj. Zdá se, že musí jít o něco velmi složitého, ale ve skutečnosti je to prostý systém, který je všeobecně znám a byl vyvinut i v Sovětském svazu. Avšak po pádu SSSR bylo mnoho vědců přetaženo do USA, kde byly pro ně vytvořeny příznivé podmínky, a oni dokončili výzkum, který začali v SSSR. Pozemské stanice a vzdušná pole, která umějí vytvářet mocnou radiaci, byla vytvořena na Aljašce, v Grónsku a v Norsku. Také satelity, které jsou na synchronních oběžných drahách a poskytují televizní vysílání, telefonování a další komunikace, mohou nést vojenské vybavení.
Satelit je na synchronizované oběžné dráze, když rychlost jeho rotace odpovídá rychlosti rotace Země. Tak jsou satelity jakoby zavěšeny nehybně nad jistým bodem zemského povrchu. Právě tento druh satelitů má nizkoenergetické vysílací a přijímací antény, protože získávají energii, aby mohly řídit mikrovlnnou radiaci. Satelity namíří mocnou radiaci na nějakou oblast Země, kterou si zvolí ti, kteří koordinují podobné akce, z pozemských stanic na Aljašce, Norsku či Grónsku, aby vytvořili iontovou čočku na určeném místě.
Co je iontová čočka? Když tyto satelity vysílají radiaci, současně si ji vysílají i mezi sebou. Tak vznikne superpozice z mnoha satelitů a vytvoří stojící vlnu na potřebném místě a v potřebném objemu. Vlna je pumpována na takovou úroveň, že v horních vrstvách atmosféry, kde je ozon a kde se pohybují satelity, dojde k ionizaci. Ochranná vrstva zmizí; pak se objeví ionty, které již nechrání povrch Země, a na Zemi začne proudit touto dírou mocný paprsek vesmírné radiace, včetně nebezpečného gama záření. Je zřejmé, že když se otevře takové „okno“, všechno na povrchu Země bude spáleno; to bylo pozorováno r. 2003 ve Francii, Španělsku a dalších zemích západní Evropy. Když bylo zničeno satelitní zařízení odpovědné za takovou hrůznost, pekelné horko skončilo a vše se jednou provždy vrátilo k normálu. Další roky v srpnu často pršelo, což se nikdy předtím nestalo, a teplota byl mezi 20 a 25°C.
- Byla situace v Rusku stejné povahy?
V letošním létě jsme měli totéž v Rusku, avšak v horší verzi. Proč? Zaprvé, byla vytvořena enormní iontová čočka nad Východoevropskou nížinou, a vědci to potvrdili, dle jejich dat se ozonová vrstva zmenšila v této oblasti o 43%! Prostě, objevila se tam obrovská ozonová díra. Horko ozonové díry nevytváří; ty vznikají v horních vrstvách atmosféry, kde jsou teploty velmi nízké, a proto vysoké teploty a horké léto nikdy nezpůsobily zmenšení síly ozonové vrstvy a vytvoření díry.
Tato anomálie je zřetelně umělého původu. Mimoto, ozonová díra se nemůže vytvořit nad Východoevropskou nížinou z mnoha dalších důvodů, které zde nyní nebudeme rozebírat. Navíc k mocné iontové čočce a silnému ultrafialovému záření a tvrdé radiaci z vesmíru, které proudily nad nechráněné území, byla použita takzvaná geofyzická zbraň. Její účinek spočívá v tom, že horko nepřichází odshora, ale odspoda. Jinými slovy, jisté technologie, které teď nebudu specifikovat, ovlivňují termální konduktivitu zemské kůry, a výsledkem je, že ta se ohřívá zevnitř. Je známo, že v té oblasti je kůra velmi tenká.
Odspoda se smažíme, odshora pečeme.
- To je velmi zajímavý moment. Můžete o tom říci něco více? Existuje obecné mínění, že neexistují síly ani schopnosti, které by mohly provést takovou věc.
Kdyby lidé vědělil, co se ve skutečnosti dělo na Zemi v posledních 20 000 letech a co se stále ještě děje, zrevidovali by mnoho absurdních dogmat, která byla vtlučena do jejich hlav, ani nevědí proč ... Dobrá, dokončím tedy výklad o oteplování planety zevnitř. Podstata geofyzické zbraně je následující: zemská kůra není nejzranitelnějším místem. Naopak, je nejspolehlivější. Avšak jak je všeobecně známo, pod ní je hořící horké magma. Nejtenčí vrstvy kůry, které jsou přímo v kontaktu s magmatem, přestože mají nízkou tepelnou vodivost, se tedy ohřívají, což vede k tomu, že se mírně ohřívá i povrch. Jestliže se tepelná vodivost nízkých vrstev zemské kůry zvětší, pak začne magma fungovat jako horká pánev a silně ohřívá horní vrstvy kůry. Samozřejmě k tomu nedojde tak rychle jako na skutečné pánvi – olej nebude prskat – ale teplo v horní vrstvě zemské kůry bude zřetelné. Nastává tzv. efekt horké smažicí pánve.
Takže už máme dva ohřívací systémy – odshora i zevnitř Země.
Když byla klimatická zbraň vyřazena, velmi rychle se obnovila tepelná rovnováha, ale „horká smažící pánev“ – ohřátá zemská kůra – nemůže vychladnout rychle, ani když se obnoví normální tepelná vodivost. Takže tyto dva zahřívací systémy vytvářejí něco jako termální past pro anticyklónu. Když přišla na naše území, dostala se do této pasti a zastavila se. Zůstala tiše stát, nikam se nehnula po jeden a půl měsíce! Něco takového se v přírodě nikdy nemůže stát. Anticyklóna nemůže bez hnutí stát na místě půl druhého měsíce.
Nemůže to být přírodní jev. V přírodě se stále něco děje: nějaké procesy, změny tlaku, pohyby vzdušných mas, atd. V nejlepším případě anticyklóna může stát na místě pár dní. Cyklóna nad Ruskem se začala pohybovat teprve tehdy, když byly zničeny klimatická i geofyzická zbraň. Klimatická zbraň byla zničena 20. července. Poté začalo pršet v celé Evropě a teplota se vrátila k normálu. Jak si vzpomínáte, červenec byl v Evropě také velmi horký, teploty dosahovaly 40 – 45°C, a nebyla ani kapka deště. Po 20. červenci začalo pršet v Evropě i v Rusku do několika hodin poté, co byla klimatická zbraň zničena.
- Ale pak se horko vrátilo?
- Ne, nevrátilo, dále pršelo. Ale teprve až byla zničena geofyzická zbraň, 22. července, anticyklóna se začala pohybovat. Vlastně od 20. července v Rusku téměř pravidelně tu a tam pršelo, jak v Moskvě, tak v regionech. Alespoň na Sibiři, kde bylo také extrémně horké počasí, začalo pršet a teplota rychle poklesla – ze 40°C na 20-22°C! Ale „horká smažící pánev“ ve Východoevropské nížině, kde jsme my, nemohla okamžitě vychladnout, i když se anticyklóna pohnula a začalo pršet. 24. července jsem měl svou pravidelnou měsíční schůzku se svými čtenáři v Moskvě, kde jsem je informoval, že klimatická i geofyzická zbraň byla zničena 22. a 22. července. Poté jsem dostal vzkaz, že poblíž Samary zmizelo několik jezer v puklinách na dně během několika hodin.
Víte, normálně, když je velké horko, jezera se mohou vypařovat a stát se mělčími, a v bahně na dně se mohou objevit pukliny, jak postupně vysychá. Ale v tomto případě jezera nevyschla; byla plná vody, a když se ztratila pod zem, byly na dně zjištěny obrovské pukliny. Ukazuje se, že pukliny se objevily na dně pod vodou, což se nemohlo stát kvůli horkému vzduchu, ale kvůli horké půdě, jinak řečeno kvůli horké zemské kůře. Bylo několik podobných zpráv, které toto oznámily.
Nejzajímavější na této historce je, že horko trvalo měsíc a půl a nespadla ani kapka deště. Nicméně, tehdy nedošlo ani k jednomu ohni, i když teplota byla vysoká a všechno vyschlo. Avšak jakmile byly obě zbraně zničeny a začalo pršet, náhle zachvátily zemi požáry, a jejich příčinou bylo žhářství.
Otázkou je, proč nebyly požáry dříve? Vzpomínáte si na situaci kolem Moskvy v r. 2002, kdy hořela kolem rašeliniště, a auta s vojáky padala pod zem, protože rašelina hořela zevnitř a doutnající oheň vystřeloval ven a vše spaloval?
- Jistě, to si všichni pamatujeme. Mimochodem, teplota v kraji Orlovskaja byla v té době 40-45°C a nebyl tam ani jediný oheň! Stejná situace byla pozorována v Tambovském kraji.
- Tehdy byla teplota 30-35°C, ne více, a nyní byla průměrná teplota 35°C, ale nikde žádné požáry nebyly, až do 20. července! Teprve až po zničení obou zbraní začalo Rusko hořet. Nezdá se to podivné? Ohně se často objevily na místech, o které měl někdo zájem; z nějakého důvody potřebovaly právě tyto oblasti. Někdo chtěl vyčistit tyto oblasti pro své vlastní účely. Bylo to žhářství, určitě, ale většina žhářských útoků se odehrála v blízkosti vojenských strategických objektů, kde byla skladována munice. Byla odvezena údajně z důvodu zabránění explozi, ale kdo ji odstranil, kam a proč, nikdo neví. Také některá výzkumná a průmyslová centra, která vyvinula a vyrobila nejnovější zbraně pro ruskou armádu, shořela.
- Náhodné ohně dále ohrozily i jaderné elektrárny Sarov a Sněginsk. Komu by to prospělo, kdyby tato centra byla zasažena ohněm?
- Nu, komu myslíte?
- Ale to by zasáhlo všechny!
- Oni na to nemyslí. Já myslím, že v první řadě to je výhodné pro USA – nevidím nikoho dalšího, kdo by z toho mohl mít prospěch. Protože jedině oni mají prospěch ze zbraně, o níž právě mluvíme, a kterou mají.
(Pokračování.)

7 komentářů:

 1. http://leva-net.webnode.cz/

  OdpovědětVymazat
 2. cetl jsem to cele na vyse uvedenem odkazu, no proste sila, docela tomu silne verim

  OdpovědětVymazat
 3. Nekde tam pise o bezpilotnich letadlech a zapalovani laserem.
  Podle toho, jak jim "zatim svobodne" zeme bez demokratury lezi v zaludku mi to nejak pasuje:
  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/234235-novou-rafinerii-otrasl-pri-navsteve-iranskeho-prezidenta-vybuch-jeden-mrtvy.html
  z balkanu jsem mel podobny pocit, ze se jej nekdo snazi rozbit nasilim
  rimi

  OdpovědětVymazat
 4. Zajímalo by mě jakým způsobem ji zničili(nebo ji po menší zkoušce na vlastním území vypli?)a proč na zničení čekali cca 2 měsíce. Pokud tedy mají schopnosti odstavit a zničit "klima-zbraň" protivníka, znamenalo by to významný pokrok v účinné defenzivě proti těmto technologiím.
  :)ELI

  OdpovědětVymazat
 5. 12.22: Trpělivost, už brzo se dostanu tam, kde Levašov říká, jak ty satelity ničí (:-))), taky se na to těším.

  OdpovědětVymazat
 6. S těmi bezpilotními letadly nebo bojovými satelity s laserem či něčím podobným jsem asi před 5-ti lety někde na netu četl článek, že v USA byl tímto způsobem zlikvidován uprchlý vědec, který se skrýval na parkovišti v obytném automobilu se svou přítelkyní. Ona odešla v jeden moment pro něco do shopu do nedaleké benzinky, když si všimla skrze výlohu, jak se náhle oslnivě zablesklo, a vzápětí začal karavan hořet. Honem utíkala ke karavanu zachránit svého přítele, ale ten byl zpečený na uhel. Skrze střechu byla vypálena velká díra, od které začal karavan hořet.Přivolaní hasiči a policie už nic nezmohli. Stalo se však ještě něco podivného. Ta vědcova přítelkyně z místa činu záhadně zmizela stejně, jako na uhel zpečená mrtvola i pohořelý karavan. Prostě, někdo v tichosti odklidil stopy a důležitého svědka. Tak se chová demokratická moc k lidem v Americe !!!

  OdpovědětVymazat
 7. Přesně na to jsem myslel, když jsem ve výše uvedeném článku četl, že tzv.oteplování nemá původ z vesmíru nebo ze Slunce,ale odspodu ze Země !!! Zachytil jsem vícero článků, které uváděly zvyšující se teploty pod povrchem Země a pod dnem moří !!! Takže dlaší NWO komplot a prachsprostá lež. Dobře také akademik připomněl, že se tu již více než 20.000 let dějí věci, kterým nikdo z lidí nerozumí, a neodhalil ani podstatu, ani příčinu. Jsou nám předkládány jen pouhé fikce a teorie, povýšené "systémem" na dogma (viz Darwin a ti druzí)!!! Konečně se hradby Tmy hroutí, tak je pojďme chutě bořit o to více,čím méně máme znát skutečnou Pravdu o všem kolem nás a v nás...

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.