24. května 2011

Nikolaj Levašov: O klimatických zbraních 3. část


Vědecké oteplování

Prezident České republiky Václav Klaus vyzval vědeckou a politickou obec, aby se vzdala za vlasy přitažené hypotézy o globální změně klimatu z důvodu lidské aktivity. Český vůdce pronesl svůj projev „Pohled z Prahy na Evropu, globální oteplování a ekonomická krize“ na universitě Columbia a odhalil problém globálního oteplování jako vědeckou a politickou fikci. Mimochodem, existovala zpráva NASA varující o tomto druhu sucha a horka v Rusku, o níž se nyní hovoří jako o historickém faktu.

Je to tak. Proč si potřebují vymýšlet teorii o globálním oteplování? Samozřejmě, je to špatné, že lidské aktivity ovlivňují negativně životní prostředí, ale do atmosféry vydávají pouze méně než 1%  oxidu uhličitého, a zbylých 99% je výsledkem planetární aktivity. Proto lidstvo nemůže mít významný podíl na tomto stavu, ani na vzniku a vývoji termálního a skleníkového efektu. Lidstvo si pouze ničí životní prostředí. Lidský podíl vlivu je menší než 1%!! Myslím, že není třeba komentářů. Mimoto je již faktem, který byl opakovaně prokázán, že teorie globálního oteplování je hoax, a byl speciálně vytvořen speciálními službami Světové vlády, aby zajistil jejich beztrestnost. Dnes dochází v Rusku k anomálním klimatickým jevům, a oni mohou říci: Vidíte, my jsme vám to říkali.

NASA před tím varovala.

Ano, NASA varovala. To je právě to mlžení. Teorie globálního oteplování je podvod! To nejsou moje slova, je mnoho důkazů, které je možno najít i na Internetu. Je politováníhodné, že mnozí lidé o tom nejsou informováni. Situace je následující. Oni nejprve vytvoří mýtus o globálním oteplování. Nezaměňujte ho s klimatickou změnou, protože k té docházelo vždy a je to normální jev. Ale my mluvíme o globálním oteplování, které je údajně způsobováno člověkem. Proč? Účel je jednoduchý: když nastane taková situace jako ve Francii a v dalších státech Evropy v r. 2003 a v Rusku tento rok, mohou to vysvětlovat tak, že je to účinek globálního oteplování, nikoliv akce nějaké klimatické zbraně. A hlavně, varovali nás předem!

Zapalování požárů … z oblohy

Je zvláštní, že první sociální skupina, kterou jsme zmínili, podala fakta dokázaná našimi vojenskými odborníky a meteorology. Můžeme jim věřit či ne, můžeme je ověřovat či odmítat, ale jsou to alespoň nějaká fakta. Druhá skupina založila své mínění čistě na emocích. Říkají, že je to nesmysl, delirium nebo šílenství, že se to nemůže stát, protože se to ještě nikdy nestalo, atd. Otázka je: proč první skupina neukázala své pohoršení a nedokázala chybnost argumentů druhé skupiny. Proč to neudělají?

Protože není co vyvracet. Když byly zničeny tyto dva typy zbraní, začaly ohně. Naši pozorovatelé našli spojení mezi nimi a nočními lety americké bezpilotní vesmírné lodi O37A nad Ruskem. Tato loď je dostatečně velká, aby mohla nést silný laser. Podivnou „náhodou“ došlo k silným požárům vždy po přeletu nad ruským územím. Dostal jsem zajímavou zprávu od svědků, kteří viděli, jak náhle vzplála pole. Samozřejmě, normálně je termální infračervená radiace neviditelná, ale může být viditelná v kouři v okamžiku, kdy je zahájena, pohybuje se a způsobuje oheň. To není jenom předpoklad. Lidé viděli, jak se náhle objevil plamen, pak kouř a paprsek z nebe, zapalující oheň. Proto byla učiněna souvislost mezi lety americké vesmírné lodi nad naším územím a novými ohnisky silných požárů.

To je velmí závažné tvrzení. Jsou o tom nějaká fakta a svědectví?

Ano, máme prohlášení svědků a informace od vesmírné kontrolní služby. Tady je prohlášení Gregorije Sviridova, který poslal následující zprávu 6. srpna v 15.14 hodin moskevského času. „Včera v 6 odpoledne jsem osobně viděl, jak pole přiléhající k lesu vzplálo od laserového paprsku přicházejícího z oblohy. Obloha byla víceméně jasná, nebyly na ní žádné objekty, což znamená, že paprsek mohl vycházet ze satelitu či jiného vesmírného objektu. Oheň vzplanul náhle na prostoru dvou metrů čtverečních, rychle se rozšířil po celém poli a směřoval k lesu. Když se vznesl nahoru černý kouř, uvnitř tohoto kouře bylo vidět otáčející se bílý paprsek o průměru pera, který chaoticky běhal uvnitř kouře. Taakže to vypadá, že tento tenký paprsek zapálil onu oblast dvou metrů čtverečních.“ Jak mohl obyčejný člověk vědět o takovýchto věcech?

To je velmi zajímavé.

Dovolte mi pokračovat ve zprávě. „Pravděpodobně měl paprsek původně jinou sílu. Kdyby měl barvu bílé křídy, nebyl by viditelný v armosféře. Pouze černý kouř umožnil vidět polovinu z něho. V bílém kouři ho nikdo neuvidí. Takže není překvapující, že si lidé toho nevšimnou, protože tento druh paprsku není vidět ani ze satelitu, ani z vesmíru. Je to ten nejreálnější čin sabotáže. Mají o tom nějaké informace ti, kteří by to měli vědět? Pokud to vědí a zakrývají to, pak jsou nepřáteli lidu a státu. Opakuji, že jsem neviděl paprsek přicházející z oblohy na zem, viděl jsem ho pouze v oblaku černého kouře.“

Ten člověk nechápe, že viděl činnost silného termálního laseru. Jak jsem předtím řekl, naše tajné služby také vypozorovaly vztah mezi lety O37A, která může nést laser nad naším územím a objevením silných požárů podél dráhy jejího letu. Samozřejmě infračervený laser je neviditelný v atmosféře, černý kouř ho činí viditelným. Jeden člověk viděl, jak tento paprsek zapálil oheň na poli a namířil ho do lesa. Pokud nebyla na obloze žádná letadla ani jiné létající objekty, mohlo to být uděláno jen z velmi vysoké oběžné dráhy, a pak ani létající objekt ani paprsek nejsou z povrchu země viditelné pouhým okem, kromě toho, když se paprsek octne v černém kouři. To je důkazem, že šlo o infračervený laser.

Ale někteří zahraniční astronauti si z toho tvrzení dělali legraci.

Dám vám příklad, abyste pochopila, jaká je svoboda mínění na Západě.

Žil jsem 15 let v USA a mohu říci, že tam není vůbec taková svoboda, jak prohlašují. Znal jsem se s ředitelem zpravodajské agentury CNN v San Francisku. Řekl mi, že několik novinářů prohlásilo, že mají materiál o tom, jak agent „orange“, chemická zbraň použitá ve vietnamské válce, postihla veterány a jejich potomky. TV program odhalil, že nejen veteráni z něho těžce onemocněli, ale i jejich děti a vnoučata se narodily s psychickými a fyzickými deformacemi a patologiemi. Kissinger okamžitě zavolal Turnera a nařídil: „Ti bastadi by měli být zastřeleni a dáni na černou listinu, a okamžitě by se mělo vyhlásit odmítnutí tohoto materiálu.“ To je ta americká vychvalovaná svoboda projevu. Myslím, že není třeba dalších vysvětlení.

Nevědomost je nejhorší rádce

Opravdu, není třeba. Nyní se Rusko musí vypořádat s následky požárů a dalších událostí a zotavit se.  Myslíte, že by mělo být vydáno prohlášení nebo zpráva pro světové společenství, anebo dovolit, aby události léta 2010 v Rusky byly považovány za přírodní katastrofu?

Nemohu říkat jiným, co mají dělat. Pokud jde o mě, jednám. Dnes byl v televizi STS program „Infomania“, kterého jsem se zúčastnil a mluvil tam o požárech v Rusku, i když tomu věnovali pouze několik sekund z třicetiminutového rozhovoru. Pravděpodobně měli „důležitější“ informace k vysílání. Nezáleží na tom, jaké ohlasy byly před mými slovy či po nich, protože pokud mě slyšel nějaký člověk se zdravým rozumem, mohl pochopit, že ty věci jsou opravdu horké v přeneseném i přímém slova smyslu.

V případě, že někdo hlasitě tvrdí, že jde o hoax či něco podobného, radím položit si následující otázku: Kdo to zpívá?

Minulý týden v pátek filmový štáb „Vojenského tajemství“ zaznamenal moje interview, kde jsem vyjádřil svůj názor na toto vše. Každý si může křičet, co chce, a vymýšlet si pohádky o globálním oteplování, ale je faktem, že globální oteplování už bylo odmaskováno. Bohužel není dosud mnoho lidí, kteří to vědí, což je kořenem zla. Lidé, kteří se o nic takového nezajímají, jsou nadále klamáni. Ale jsou nevědomí a nechápou, že když byla vyřazena z činnosti klimatická zbraň, systém, který způsobil ohřívání Země zevnitř nemohl být stabilizován ihned. K vychladnutí je třeba čas.

Mimochodem, oni opět předpovídají, že teď je malá pauza, po níž se vše může opakovat. Bohužel meteorologové nedělají mnoho chyb, i když si to z celého srdce přeji. Už bylo 40°C i více. Nyní říkají, že se vše může opakovat.

Zaprvé, dříve nikdy nemluvili o nějaké pauze. Všichni na to zapomněli. Řekli, že horko bude trvat po celý srpen, když náhle teploty klesly. Pak začali mluvit o pauze. Oni nevědí, co se děje, řeknou vám cokoliv. Jestliže znovu bude použita klimatická zbraň, pak se horko vrátí. Ale já myslím, že ne. A pokud ano, pak bude opět a opět zničena.

Je tady ještě jeden jev. Nedávno byly v Evropě rozsáhlé záplavy.

Je tady nějaké spojení mezi těmito věcmi?

Řeknu vám své hledisko. Když byla  zničena klimatická zbraň a anticyklóna se začala pohybovat, situace v Evropě se začala normalizovat a začalo pršet. Teplota do 20. července byla více než 40°C a poté klesla na 20-24°C, čili níže než obvykle. Povětrnostní fronta se pohnula z Ruska. Když ti, kteří použili klimatickou zbraň, pochopili, že situace se začíná zlepšovat, podnikli další krok. Myslím, že ve vesmírném prostoru nad západní Evropou byly rozprášeny jisté látky, zejména nad Polskem a Německem, aby zabránily vzdušným masám z Atlantického oceánu spustit vodu nad územím Ruska.

V Kaliningradu již začalo pršet, ale pak déšť zastavil na naší hranici a začal zaplavovat Evropu. Mám veškeré důvody se domnívat, a dokonce tvrdit, že k tomu došlo přesně takto. Jsou metody, jimiž vzdušné proudy nesoucí vlhkost mohou být rozprášeny speciálními aerosoly a voda spadne na potřebném místě. Je to nesmírně primitivní metoda.

Otázka je: pro koho pracují naši předpovídači počasí, kteří začali hlásit, že vlna horka se vrátí?
Proč předpovídači počasí vyvolávají takovou hysterii? Jejich chování je cynické a nemorální. Lidé umírají, vzrůstá úmrtnost, Moskva se dusí kouřem, a Rusko hoří! Tak to říkali. Další teplotní rekord překonán! Hurá! Jako by to bylo bitevní pole. Namísto aby dali lidem nějakou naději a podporu, útočí na ně psychologicky. Je to jako ošklivý výsměch.

Jestliže někdo zjistí, kdo dává těmto předpovídačům granty, pak bude jasné, kdo za tím stojí.

Takže, když se stalo známým, že rozptýlili nad Evropou chemikálie, které dehydratují vzduchové masy, aby zabránili dešti vstoupit do Ruska, pak byly podniknuty jisté kroky a ze severu přišel do Ruska chladný vzduch, který můžeme nyní pozorovat.

Jakou další špinavost nám připravují?

Ve válce je možné očekávat všechno. Domnívám se, že v září 2009 světová vláda (sociální parazité) vyhlásila válku, především Rusku. Pokud jde o špinavé triky, které mohou provést, nevím, nejsem specializován na odporné činy, moje mysl nepracuje tak jako jejich.

Výborná odpověď. Děkuji vám.

Mohu říci pouze jedno: až se příště pokusí o něco špinavého, jsem si jist, že se najdou metody, jak to neutralizovat.

Můj upřímný dík těm, kteří chrání lidí od klimatických a jiných hrůz. Je i třetí názorová skupina, která směřuje k mysticismu smíšenému s očekáváním apokalypsy. Ti čekaji v r. 2012 soudný den.

Chtěl bych opět zdůraznit, že nevědomost a nedostatek informací je nejhorším rádcem. Země již měla zemřít mnohokrát, jen za posledních 20 let. Naposledy v r. 2003. A vidíte, nic se nestalo.

Lidé mluví hodně o božím trestu za hříchy lidstava, které si má lidstvo uvědomit. To je nyní dost rozšířený názor.

Lidé, kteří to říkají, nechápou, o čem mluví. Řeknu to ještě jednou. Lidstvo mělo zemřít již dávno. Naposledy v r. 2003.

Co se mělo stát v r. 2003?

Planeta O se přiblížila k Zemi.

Historie se opakuje jako fraška.

Aha. Děkuji. Takže, co vlastně plánovali dosáhnout v r. 2010?

Chtěli přivést situaci ke krizi. Jejich úkolem bylo zabránit Rusku, aby se uvolnilo ze smrtelného zkrutu a aby začalo obnovovat život, o čemž mluvil nejen Cayce, který popsal vše podrobně, ale i mnozí jiní jasnovidci v dávné i nedávné minulosti. Všichni řekli, že obnova světa začne v Rusku. Vzestup Ruska je smrtí parazitického světového systému, jehož centrem jsou USA. Proto je tam největší opoziční síla.

5 komentářů:

 1. Orgonet, upozornujem na tento clanok, hodil by sa aj na hlavnu stranku. Autor poslal CT zaujimavy dopis. Napadlo ma, ze ak media takymito listami zacneme "zaplavovat" tak sa nieco mozno zmeni, alebo naopak budeme oznaceny za teroristov ohrozujucich narodnu bezpecnost a v suvislosti s regulaciou internetu (ohlasovanou USA a EU) nas zacnu nakoniec mazat. Za pokus to ale kazdopadne stoji. http://celechovskyradek.blog.idnes.cz/c/192835/Pozadavek-objektivnich-informaci-ve-zpravach.html

  OdpovědětVymazat
 2. Este pridam, nasa Markiza je pre mna a podobne zmyslajucich absolutne nepozeratelna, to mnozstvo hnoja zacinajuce Teleranom, cez otrasne americke serialy, Rychlymi spravami, totalne zmagorenimi Televiznymi novinami propagujuce nasilie a hlavne USA, konciac Seherezadou. Ide o jednu velku propagandu, vsetky taketo TV aj v inych krajinach patria CME. Tazko povedat, ci manipuluju zidia alebo tajna sluzba USA. Ide vsak o jednu velku hnusnu zalezitost a aj na timovom blogu by sme tomu mohli venovat viac priestoru. Zacnime ich zaplavovat podobnymi otazkami, som zvedavy na ich odpovede, ak ich vobec poslu. Niet divu, ze ludia teketo weby odcudzuju, ked su zmagoreni takou propagandou.

  OdpovědětVymazat
 3. Dnes byl zajímavý HYDE-PARK
  s Richardem Klímou, vedoucí kanceláře generálního ředitele, Řízení letového provozu ČR

  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park-ct24/video/

  PS:Dozvěděla jsem se, že A380 vážící 560 tun zaplatí za přelet cca 460 km nad územím ČR
  19 125 Kč a A320 1300 Kč
  Co se týká modré oblohy...to si raději poslechněte
  :)ELI

  OdpovědětVymazat
 4. Orgonete, opravuji můj předešlý kometář:
  A320 na 13000 Kč
  Díky
  :)ELI

  OdpovědětVymazat
 5. Ano,velmi malé jsou poplatky za přelety civilních letadel. O platbách vojenských se můžeme jen dohadovat. To nám asi nikdo nepoví.
  Hlavně že se prý pracuje na sníží hlučnosti a emisí z těch prouďáků. Podle toho co vidím, moc z toho pravdy není.
  Roman

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.