15. června 2009

Strašení chřipkou a nebezpečí očkování 2

Pokračování překladu článku o nebezpečích očkování. První část zde: http://orgo-net.blogspot.com/2009/06/straseni-chripkou-nebezpeci-ockovani.html

Doufám, že vás to odradí od nápadu nechat se očkovat proti jakékoliv chřipcel

(Pěkný článek česky taky zde! http://zamburek.blog.idnes.cz/c/87584/Svinsky-byznys-s-praseci-chripkou.html)http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=13925

Příprava Američanů na nebezpečné povinné očkování

Stephen Lendman

Global Research, 10. 6. 2009

Pokračování (překlad Orgonet)


Maasachusetts by mohl být předzvěstí toho, co má přijít


29. 4. senát státu Massachusetts jednomyslně přijal návrh zákona o pandemické chřipce, který se dostává až na úroveň stanného práva. Pokud bude schválen Sněmovnou a podepsán jako zákon, bude zahrnovat kromě jiných opatření toto:

„očkování, léčbu, prohlídky nebo testování všech jednotlivců zahrnutých do poskytování zdravotní péče – asi jako první krok před nařízením tohoto procesů všem obyvatelům státu.

vlastníci nebo nájemníci všech obydlí „musí umožnit vstup a šetření v obydlí“.

uzavření, evakuaci a dekontaminaci všech podezřelých objektů

omezení nebo zákaz „shromažďování osob“.

Jiné státy možná plánují podobná opatření jako předzvěst k povinnému celostátnímu očkování a všeobecnému odebrání ochrany občanské svobody.


Nepříznivé účinky očkování na jednotkách z války v Zálivu


Dříve než byly jednotky USA rozmístěny do Perského zálivu v letech 1990 – 1991, musely projít standardní sérií očkování proti infekčním chorobám – stejnou, jako je dáváno všem US občanům cestujícím do té oblasti. Po příjezdu jich 150 000 dostalo také očkování proti anthraxu a 8 000 proti botulotoxikóze, i když byly obavy z nepříznivých dlouhodobých účinků na zdraví.

Institut pro medicícnu Národní akademie věd (IOM) provedl studii pro zhodnocení účinků. Ta byla vydána v roce 2000. V prosinci 1997 Ministerstvo obrany oznámilo, že veškeré americké vojenské síly budou očkovány proti anthraxu. Program očkování proti anthraxu (AVIP) začal v květnu 1998, i když IOM shledal, že existuje málo ověřených vědeckých informací ohledně jeho bezpečnosti.

Ve své studii IOM také studoval vakcíny botulotoxinu a shledal důkazy o spojení vakcíny a přechodných akutních lokálních a systémových účinků podobných očkování anthraxem. Opět nebyl nalezen přesvědčivý důkaz o dlouhodobých nepříznivých účincích na zdraví – další velmi pochybné rozhodnutí, jak ukazují níže uvedené důkazy.

Vojenský personál obvykle dostává vícečetné vakcíny. IOM studoval jejich účinky, ale nedokázal ani nevyvrátil žádné dlouhodobé nepříznivé účinky, Avšak několik nezávislých studií na veteránech britské války v Zálivu shledaly spojení mezi vícečetným očkování a pozdějšími zdravotními problémy.

Gary Masumoto je newyorský investigativní novinář, držitel cen. Jeho kniha z roku 2004 „Skryté vládní experimenty, které zabíjejí naše vojáky, a proč jsou vojáci pouze prvními oběťmi“ se zabývala výsledky IOM a Pentagonu, který popíral syndrom války v Zálivu.

Při pátrání o nejasném světě vývoje vakcín zjistil, že americká armáda zaměstnávala lékaře a vědce, kteří provedli tajné lékařské experimenty na amerických občanech, přičemž porušily Norimberský kód a základní lékařskou etiku.

Pokud jde o Normberský kód, ten ustanovil zákonné standardy pro lékařské experimenty, nyní začleněné do lékařských etických kódů, do nichž patří:
získání dobrovolného souhlasu lidských subjektů, a to bez nátlaku, klamu, lsti, a s plným oznámením známých rizik;

pokusy se musí vyhnout „veškerému zbytečnému fyzickému a mentálnímu strádání a zranění“,

experimenty nesmí být nikdy provedeny, pokud je „apriorní důvod domnívat se, že nastane smrt nebo zmrzačující zranění“,

riziko „nesmí nikdy řešením převyšovat riziko řešeného problému, a

experimenty mají být ukončeny, pokud je důvod se domnívat, že způsobí „poškození, zmrzačení či smrt pokusného subjektu“.

Podle Masumota Pentagon porušil tyto i jiné normy, zradil vojáky a základní povinnost vojenských i civilních vůdců chránit je. Nejméně od roku 1987 vývoj biologických zbrané zvítězil nad zájmem desítek tisích vojáků, použitých jako lidská morčata pro očkování pokusnými nepovolenými vakcínami obsahujícími skvalen – adjuvans na bázi oleje (pro zvýšení imunity), o němž je známo, že způsobil těžké autoimunitní nemoci laboratorních zvířat, a přesto byl nedobrovolně podán, aniž by byly vyloučeny jeho škodlivé účinky na lidské zdraví. Masimoto napsal:

„Neetické experimenty popsané v této knize pokračují, a můžeme jen málo předpokládat, že se omezují pouze na tyto, vzhledem k tomu, že se skryly před pečlivým zkoumáním a veřejnou odpovědností za zájmy národní bezpečnosti.“

„Když v 70. letech vědci z Lékařské školy UCLA vstříkli skvalen v kombinaci s dalšími materiály krysám a morčatům, málokteré oleje se projevily tak účinně v působení zvířecích forme arthritidy a roztroušené sklerózy.“ V r. 1999 zjistil imunolog ve švédské Karolinska Institutu, že při injekci „jinak benigní molekula jako skvalen mohou vyvolat sebedestruktivní imunitní odpověď,“ i když se to děje v těle přirozeně.

Další šetření ukazuje, že skvalen je ve vakcíně proti anthraxu přísadou, která způsobila devastující autoimunintní onemocnění a smrt mnoha veteránu války v Zálivu, a to z USA, Velké Británie a Austrálie. Přesto jeho užívání stále pokračuje a používá se při vývoji nových vakcín v laboratořích. Je „úzké spojení s nemocemi vyvolanými skvalenem na zvířatech i lidech, kterým byl vstříknut tento olej: revmatoidní arthritidy, roztroušená skleróza a systémový lupus erythromatosus.“

Jsou i další autoimunitní choroby spojené s osobami, kterým byl vstříknut skvalen. „Nyní jsou údaje ve více než tuctu recenzovaných vědeckých článků, z deseti různých laboratoří v USA, Evropě, Asii i Austrálii, dokumentujících, že adjuvans založené na skvalenu může způsobit autoimunitní onemocnění na zvířatech … pozorovaná na myších, krysách, morčatech a králících. Švédský institut Karolinska dokázal, že skvalen může vyvolat zvířecí verzi revmatoidní arthritidy. Polská akademie věd ukázala, že skvalen může způsobit zvířatům katastrofální poškození nervového systému a mozku. Lékařská fakulta univerzity na Floridě ukázala, že u zvířat může skvalen způsobit produkci protilátek speciálně spojených se systémovou chorobou lupus erythrematosus.“

Dr. Viera Scheibner, mikropaleontoložka, provedla výzkum o nepříznivých účincích adjuvantů ve vakcínách a napsala:

Skvalen „přispěl k množství reakcí zvaných Syndrom války v Zálivu. Vojákům způsobené nemoci jsou arthritida, fibromyalgie, lymfoadenopatie, vyrážky, fotosenzitivní vyrážky, malarické vyrážky, chronická únava, chronické bolesti hlavy, nepřirozená ztráta tělesného ochlupení, nehojící se poranění kůže, aftózní vředy, závrať, slabost, ztráta paměti, záchvaty, změny nálady, neuropsychiatrické problémy, anémie, antithyroidní efekty, zvýšená sedimentace erytrocytů, systémový lupus erythromatosus, skleróza multiplex, ALS, Rayanaudův jev, Sjorgenův syndrom, chronický průjem, noční pocení a nízkou horečku.“

Matsumotova kniha obsahuje četné studie případů vojáků postižených jedním nebo více z výše uvedených syndromů, jejich ničící účinky a bizarní reakci americké vlády – neuznání jejich existence či spojení mezi potížemi a podanámi vakcínami. Vláda také popřela účinky vystavení ostatním toxickým látkám v Zálivu (jako ochuzený uran) a rovněž odepřela smysluplnou léčbu a protokoly.

Kapitán US armády George L. Skypeck mluvil za mnohé, když řekl:

„Byl snad charakter mé statečnosti jiný než vojáků v Lexingtonu? Byla snad bolest z mých ran méně vážná než vojáků v Normandii? A byla má osamělost méně stresující než vojáku u Inchonu? Proč tedy na mě zapomněli a nenazvali mě „hrdinou“?“

Pokud bude nařízeno masové očkování, milióny Američanů se mohou ptát: „Proč pokračujete v užívání riskantních vakcín a ostatních léků, když existují jasné důkazy o jejich nebezpečnosti? Proč ohrožujete všechny Američany rozpoutáním budoucího moru vážných onemocnění, chorob a zmrzačení? Proč svévolně a zlovolně ničíte moje zdraví?

Dr. Pamela Asa, imunolog, jako první rozpoznala autoimunitní onemocění na vojácích, která se podobala nemocem laboratorních zvířat, kterým byly aplikovány adjuvanty na bázi skvalenu. V r. 1997 byly vydány stamilióny dolarů na testování vakcín, v nichž jsou obsaženy, a to u zvířat od r. 1988 a u lidí byly prováděny klinické zkoušky od r. 1991. Prováděly je vedoucí výzkumné instituce jako NIH, Národní ústav pro rakovinu, a Národní ústav pro alergie a infekční nemoci (NIAID).

Podle Matsumota dnes „skvalenové adjuvanty jsou klíčovou přísadou v celé nové generaci vakcín určených k masové imunizace po celém světě“, i když výzkumníci z Tulane Medical School a Armádníhu institutu Waltera Reeda dokázali, že „imunitní systém specificky reaguje na molekulu skvalenu.“

Imunitní systém „ji vidí a rozpoznává jako tukovou molekulu přirozenou pro tělo. Skvalen není jen molekula nacházející se třeba v koleni nebo lokti, nachází se v celém nervovém systému i mozku.“ Když je injekčně podána do těla, imunitní systém na ni zaútočí jako na nepřítele, kterého je třeba vyloučit. Jíst a trávit skvalen není žádný problém. Ale jeho injekce „podnítí celý imunitní systém k útoku, což způsobí sebedestruktivní křížové reakce proti stejné molekule na místech, kde se v těle přirozeně vyskytuje – a která jsou kritická pro zdraví nervového systému.“

Jakmile začne sebedestrukce, už se nezastaví a tělo dál dělá molekulu, na je niž imunitní systém trénován reagovat útokem a destrukcí.

Dr. Bonnie Dunbar, imunolog, také provedla rozsáhlý výzkum o nemocech spojených s hepatitidou B a nalezla podobné autoimunitní procesy, obsažené v molekulárních mimikrech u lidí se zničujícími neuroimunními syndromy poté, co dostali injekce vakcíny.

Massumoto říká, že „skutečným problémem při užívání skvalenu není, že napodobuje molekulu nacházející se v lidském těle; je to táž molekula. Takže co američtí vědci pojali jako podporu vakcíny (a dnes se vyvíjí v laboratořích), byla jiná „nanobomba“, podněcující chronickou, nepředvídatelnou a ochromující nemoc. Když NIH … tvrdil, že skvalen bude bezpečný, protože je v těle přirozený, pravý opak byl pravdou,“ a samozřejmě stále je. „Přirozená přítomnost skvalenu v těle učinila z něj nejnebezpečnější molekuly, které kdy byly člověku podány injekcí“ a jeho používání ve vakcínách je neuvěřitelné a zločinné.

Tak proč Washingtonská vláda posvěcuje jeho užívání? Podle Masumota „vědci v USA jsou nyní skutečně zainteresování na skvalenu. Armádní vědci, kteří vyvinuli druhou generaci vakcíny proti anthraxu, musejí hájit své renomé a licenční poplatky, z nichž sklízejí světová práva vyvíjet a prodávat nově rekombinovanou vakcínu proti anthraxu“ i poplatky za další zdravotní hrozby.

Je znepokojující, že „mnohé z vakcín v současné době vyvíjených v NIH a jeho korporátními partnery obsahují skvalen v té či oné podobě. Skvalen je v prototypu rekombinovaných vakcín proti HIV, malárii, herpesu, chřipce (včetně prasečí), cytomegaloviru a lidskému papilomaviru.“ Některé z těchto vakcín „jsou určeny pro masovou imunizaci po celém světě“ Tyto údaje by měly odstrašit všechny natolik, aby odmítli jakékoli povinné či lékařsky doporučené očkování proti těmto nemocem.

Dalším problémem je, že „trvá léta, než se rozpozná autoimunita“, protože rané symptomy (bolest hlavy, kloubů, atd.) jsou tak vágní, že mohou být způsobeny jinými příčinami.

Od počátku byly vakcíny vždy natolik nebezpečné, že je někteří odborníci nazývali biologickými zbraněmi podkopávajícími zdraví, manipulujícími a oslabujícími imunitní systém a vytvářejícími možnost budoucích zmrzačujících nemocí. Takže roztoky Big Farma jsou nové, účinnější geneticky vytvořené vakcíny a léky, které mohou poškodit či zabít mnohé, kteří je užijí, zejména lidi s oslabeným imunitním systémem.

Masumoto a další zazvonili na poplach, aby upozornili všechny, aby se vyhnuli těmto jedům maskovaným za ochranné léky. Ve skutečnosti prospívají pouze společnostem, které je vyrábějí a vědcům sklízejícím bohaté licenční poplatky.


Zde je popis u nás nabízené vakcíny Focetria proti pandemické chřipce, na předpis, od firmy Novartis. Obsahuje skvalen.

Stephen Lendman is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization. He lives in Chicago and can be reached at lendmanstephen@sbcglobal.net.

Also visit his blog site at www.sjlendman.blogspot.com and listen to The Global Research News Hour on www.RepublicBroadcasting.org Monday - Friday at 10AM US Central time for cutting-edge discussions with distinguished guests on world and national issues. All programs are archived for easy listening.

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13859

1 komentář:

  1. Na původním odkazu na skvalen ve vakcíně už je jen nějaká kosmetika, takže nový odkaz:
    http://www.emea.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000710/WC500023749.pdf

    OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.