14. března 2010

Epidemie nedostatku vitamínu D

Vědci nedávno zveřejnili, že na tzv. "civilizační choroby" existuje jednoduchý, dostupný a bezpečný lék - vitamín D. Vládci světa ovšem nechtějí, abychom se o tom dozvěděli ... to by Big Pharma přišla o své zisky. 
Je možné, že i chemtrails a celozimní umělá oblačnost nám zastiňuje slunce proto, abychom nemohli získávat vitamín D z přirozeného zdroje, trpěli nemocemi a depresemi.
Ale když už teď o tom víme, můžeme s tím něco dělat ... a nic nás to nemusí stát! 
(Omlouvám se, že odkazy na naturalnews nefungují přímo, ale přes copy/paste to funguje.)
 
Svět zachvátila epidemie nedostatku vitamínu D

Po celém moderním světě se šíří epidemie nedostatku vitamínu D, a je to epidemie tak hluboká a závažná, že epidemie prasečí chřipky H1N1 vypadá ve srovnání s tím jako rýma. Nedostatek vitamínu D je tak rozšířen, že je to alarmující, a je také základní příčinou mnoha dalších vážných nemocí jako rakovina, cukrovka, osteoporéza a srdeční choroby.

Nová studie publikovaná v březnu 2010 v časopise Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism zjistila, že 59% populace má nedostatek vitamínu D. Navíc asi 25% z toho má extrémně nízkou úroveň vitamínu D.
Vedoucí autor studie, dr. Richard Kremer z Centra zdraví univerzity v McGill řekl: „Abnormální úrovně vitamínu D jsou spjaty s celým spektrem nemocí, včetně rakoviny, osteoporézy a cukrovky, a rovněž s kardiovaskulárními a autoimunitními chorobami.“

Tato nová studie rovněž dokumentuje jasné spojení mezi nedostatkem vitamínu D a uloženým tělesným tukem. To podporuje teorii, kterou obhajuji na NaturalNews již mnoho let: sluneční záření podporuje ztrátu tělesného tuku. Vitamín D je možným hormonálním mechanismem, s nímž tento jev ztráty tuku pracuje.
Vědecká bádání o vitamínu D dávají ještě lepší výsledky ...

Aktivátor imunitního systému

Nedávné výzkumy provedené na univerzitě v Kodani objevily, že vitamín D aktivuje imunitní systém tím, že „vyzbrojí“ T buňky k boji proti infekci.

Tento výzkum zjistil, že bez vitamínu D je imunitní systém T buněk neaktivní a poskytuje jenom malou nebo žádnou ochranu proti napadení mikroorganismy a viry. Ale s vitamínem D v krevním řečišti se tyto buňky „ozbrojí“ a začnou vyhledávat vetřelce, které zničí a vyloučí z těla.

Jinými slovy, vitamín D účinkuje tak trochu jako klíček v zapalování vašeho auta: auto nepojede, pokud neotočíte klíčkem a nenastartujete motor. Podobně ani váš imunitní systém nebude pracovat, pokud nebude biochemicky aktivován vitaminem D. Pokud se setkáte se zimní chřipkou ve stavu nedostatku vitamínu D, váš imunitní systém je v podstatě proti sezónní chřipce bezbranný. Proto lidé, kteří onemocní, jsou ti, kteří jsou stále pod střechou, pracují pod střechou a žijí v chronickém nedostatku vitamínu D.

Proto také prakticky všichni lidé, kteří zemřeli na H1N1, měli chronický nedostatek vitamínu D.  V podstatě neměli žádnou ochranu svým imunitním systémem a byli tak snadným cílem pro prasečí chřipku.

Tato zjištění o tom, že vitamín D „vyzbrojuje“ imunitní systém, byla publikována v Nature Imunology. Vědci v komentářích řekli: „Vědci vědí již dlouho, že vitamín D je důležitý pro absorpci kalcia, a že tento vitamín také souvisí s nemocemi jako je rakovina a roztroušená skleróza, ale neuvědomili jsme si, jak rozhodující je tento vitamín pro aktivaci imunitního systému – teď už to víme.“ (Viz UK Telegraph, odkaz pod článkem).

Zdá se, že CDC a WHO jsou v absolutní nevědomosti o tomto výzkumu, jinak by doporučily vitamín D k boji proti nedávné pandemii H1N1, spíše než vakcíny. Vitamín D byl byl daleko efektivnějším (a méně nákladným) prostředkem na obranu proti pandemii než vakcíny, zejména když vakcíny nemohou fungovat, když na ně imunitní systém nereaguje, a imunitní reakce vyžaduje přítomnost vitamínu D!

Zatímco vakcíny mají nežádoucí vedlejší účinky jako např. těžké neurologické poruchy u některých příjemců, jediným „vedlejším účinkem“ vitamínu D je, že je prevencí proti 77% veškerých rakovin. http://www.naturalnews.com/021892.html

Společný jmenovatel nemocí

Dle nového výzkumu se stává stále jasnějším, že nedostatek vitamínu D může být společným jmenovatelem pro většinu ničivých moderních degenerativních nemocí. Pacienti se selháním ledvin téměř všeobecně mají nedostatek vitamínu D a rovněž tak pacienti s cukrovkou. Lidé trpící rakovinou a lidé s roztroušenou sklerózou a osteoporézou mají vždy těžký nedostatek vitamínu D.

Ve skutečnosti nedostatek vitamínu D může být základní příčinou, proč je tolik degenerativních nemocí, a náprava tohoto nedostatku v celé populaci by mohla zničit zisky „průmyslu péče o nemocné“, který dnes vládne západní medicíně.

Jinými slovy, když se lidé dovědí o vitamínu D, rakovinový průmysl zaznamená kritické ztráty zisku (vitamín D zabrání 4 připadům rakoviny z 5.)

Zřejmě proto tak mnoho podniků a organizací, které závisí na rakovině (a dalších nemocech) svou autoritou a mocí aktivně bojují proti informacím o vitamínu D. Například Státní institut pro rakovinu, který je jednou z nejbohatších neziskových společností, aktivně provozuje celostránkové reklamy, které se snaží odstrašit lidi od slunce, aby zůstali ve stavu nedostatku vitamínu D.

Tento stav nedostatku shodou okolností slouží i mocenským zájmům NCI tím, že zajišťuje, aby lidé pátrali po záhadách rakoviny, i když je k dispozici léčba zdarmo (slunce).

Podobně FDA nechce, aby se lidé dověděli o vitamínu D, protože informovaní spotřebitelé by nevyhnutelně brali více potravinových doplňků s vitamínem D a tím by předcházeli veškerým nemocem, s nimiž farmaceutický průmysl počítá pro své monopolní zisky. Každý pacient, který bere vitamín D, znamená o jednoho pacienta méně, který by platil za léky proti rakovině, cukrovce a srdečním chorobám.
Podobně i další neziskové organizace rakovinového průmyslu nechtějí, aby se lidé dověděli pravdu o vitamínu D. Raději chtějí dále prodávat zákazníkům směšné výrobky s růžovým proužkem, na kterých se říká, že sbírají peníze pro jakýsi vysoce fiktivní „výzkum léčby“ – výzkum, který byl zastaralý, dříve než začal, protože slunce léčilo a předcházelo rakovině po celou dobu, co člověk chodí po planetě Zemi. Naši předkové nemuseli „léčebně běhat“ ani „léčebně chodit“ kvůli nějaké fikci na získávání peněz. Oni prostě byli na slunci a vyléčili se z rakoviny proto, že byli vystaveni slunečnímu světlu. Chodit ven je už samo o sobě „léčbou“ rakoviny, na niž rakovinový průmysl požaduje další miliardy dolarů, aby mohl rozšířit výzkum.
Chtějí, abyste zůstali v nevědomosti!

Nevyhnutelnou pravdou je, že moderní medicína chce, aby lidé zůstali v nevědomosti o léčivých účincích vitamínu D. Finanční přežití lékařského průmyslu je na tom zcela závislé. Takže nejvlivnější lékařské organizace systematicky zlehčují význam tohoto vitamínu, a přímo odmítají ho doporučovat pacientům.
NCI nedoporučuje vitamín D, stejně jako Komen for the Cure. AHA, AMA, ADA a FDA všechny odmítají doporučovat vitamín D, a všechny namísto toho podporují syntetické, patentované léky s vysokým ziskem, které nic nevyléčí.

V podstatě se jedná o spiknutí mlčenlivosti o vitamínu D v průmyslu péče o nemocné, jelikož ten závisí na nemocích, které jim přinesou obchod. Tak to bude vždy, protože společnostem jde o obchod, aby vydělaly peníze, a když vyděláváte peníze na nemocech, nikdy nepůjdete a neřeknete lidem, jak se mají sami vyléčit zdarma. Z tohoto čistě ziskového pohledu poučit lidi o vitamínu D nedává průmyslu péče o nemocné naprosto žádný obchodní smysl. Průmysl těží z lidí.

Vitamín D nemohou potlačit

Ale pravdu o vitamínu D nemohou skrývat navěky. Poznatky jsou naprosto přesvědčivé. Jsou skutečně nevyvratitelné. Zde je devět argumentů, které jsou nevyvratitelně pravdivé.

1. Rozsáhlá většina západní populace má nedostatek vitamínu D.
2. Nedostatek vitamínu D podporuje rakovinu, cukrovku, osteoporézu, onemocnění ledvin, deprese, obezitu a srdeční choroby, a další zdravotní problémy.
3. Nedostatek vitamínu D může být napraven dodáním tohoto vitamínu v doplňcích nebo rozumným vystavováním slunečnímu světlu.
4. Krémy proti slunci blokují produkci vitamínu D v kůži a tím způsobují jeho ještě větší nedostatek u spotřebitelů těchto výrobků.
5. Náprava široce rozšířeného nedostatku vitamínu D by značně omezila výskyt degenerativních chorob v populaci, čímž by státy ušetřily trilióny dolarů na společných nákladech na léčbu v příštím desetiletí.
6. Potravinové doplňky s vitamínem D  jsou velmi snadno dostupné. Zabránit nemocem dodáním vitamínu D je velmi nenáročná investice do zdraví, která se státu vrátí více než stonásobně na ušetřených nákladech na zdravotní péči.
7. Vitamín D je extrémně bezpečný. Lidé, kteří berou doplňky s vitamínem D, nepociťují naprosto žádné vedlejší účinky, i při zdánlivě vysokých dávkách 4 000 – 8 000 IU denně (více než desetinásobek doporučené denní dávky v USA.)
8. Nedostatek vitamínu D je způsoben ve značné míře moderním životním stylem v uzavřených místnostech. Lidé žijí, pracují a sportují v uzavřených místnostech pod umělým světlem. To způsobuje těžké nedostatky vystavení přirozenému světlu (slunečnímu světlu), jehož prostřednictvím se vitamín D obvykle vytváří.
9. Vitamín D dramaticky redukuje náchylnost k infekčním chorobám, jako jsou běžná chřipka a H1N1. Aktivuje imunitní systém a umožňuje mu, aby fungoval agresívněji při obraně proti napadení viry.

Lepší než vakcíny, bezpečnější než léky...

Vitamín D je ve skutečnosti lepší vakcínou než vakcíny. Je lepším lékem proti rakovině, než protirakovinné léky. Je lepším lékem proti osteoporéze než léky proti ní. Je lepší léčbou cukrovky než léky proti cukrovce.
Znovu a znovu se ukazuje, že vitamín D je bezpečnější, efektivnější a mnohem dostupnější než drahé léky s monopolní cenou. Navíc je přirozeně kompatibilní s lidským tělem, protože lidské tělo si vlastně vyrábí vitamín D samo, pokud dostane k tomu příležitost (vystavení se slunci).

Navíc, na rozdíl od farmaceuti, je vitamín D bezpečný pro životní prostředí. Odtékající přebytečný vitamín D na rozdíl od léků nekontaminuje ryby. http://www.naturalnews.com/025933_pharmas_environment_Big_Pharma.html

Když víte všechny tyhle pravdy o vitamínu D, asi se divíte: Proč reforma zdravotnictví vůbec o této živině nehovoří? Pokud opravdu chcete reformovat zdraví národa, musíte začít tím, že napravíte epidemii nedostatku vitamínu D mezi populací.

Pokud jde o udržení zdraví, všechny léky světa nedosáhnou toho, čeho může dosáhnout vitamín D ... a to jednoduše, dostupně a bezpečně.

Můžete ho mít zdarma. Není třeba žádný předpis. Žádná návštěva lékaře. Nemusíte si ani kupovat žádné vitamínové doplňky. Jen prostě běžte ven, když svítí slunce, a započněte svou vlastní léčbu.

Tato myšlenka – že pacienti si mohou sami vyléčit rakovinu tím, že se procházejí v přírodě – je nejstrašidelnější věcí pro rakovinový a vakcínový průmysl. Big Pharma se děsí toho, že lidé se stanou vzdělanými v oblasti výživy a že si uvědomí, že samotný vitamín D sám o sobě eliminuje potřebu stovek různých léků a vakcín. Aktivuje uzdravování, brání tělo proti nemocem, a tak je tou největší hrozbou pro ziskovost léčebného průmyslu, který vládne dnešní medicíně.

Kdyby moderní medicína mohla zakázat vitamín D, učinila by to okamžitě. Možná se ještě pokusí ho zastavit, skrze pokusy senátora Mc Caina zničit potravinové doplňky.  http://www.naturalnews.com/028257_Senator_McCain_dietary_supplements.html

Další zdroje informací: http://www.cbc.ca/canada/montreal/story/2010/03/05/mcgill-vitamind-study.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7379094/Vitamin-D-triggers-and-arms-the-immune-system.html

11 komentářů:

 1. Já jsem si všiml, že u odkazu na Naturalnews.com v textu článku máte mezeru navíc za příponou html. Proto asi ten odkaz nefunguje přímo.

  OdpovědětVymazat
 2. Tohle jsou velice zasadni informace, diky za ne!!! Uvolnil je pred casem i Henry Deakon.

  Super blog!!!

  OdpovědětVymazat
 3. Priteli, posilam Ti link na fascinujici clanek o extremne jedovatem fluoridu, ktery nam "System" pridava m.j. do zubnich past, abychom byli lepe ovladatelni. Je to v anglictine, nebo v nemcine. Uznas-li za vhodne, napis o tom. Tve clanky zverejnuji i jine portaly, Tvuj hlas ma porad vetsi vahu... :)

  Kdysi o otm psal Martin Herzan ve sve Totalitni svetovlade, byla by ale skoda nechat informaci stranou. (Lze snadno vygooglovat...)

  http://www.infowars.com/story-on-mystery-substance-distracts-from-fact-fluoride-is-a-deadly-killer/

  http://www.propagandafront.de/fluorid-%E2%80%93-der-giftige-killer.html

  OdpovědětVymazat
 4. Díky za osvětu, sama to podporuji,pracuji v ústavu,kde jsou malé děti, nechávám jim vit D3 do 2 let i déle,také k tomu mám svůj důvod:-)
  Velmi dobrá je kombinace rybího tuku s beta omega mastnými kyselinami pro vývoj a zrání mozkové tkáně , mělo by se to používat společně s dávkami C vit, který vše spouští a potencuje.

  OdpovědětVymazat
 5. Článek o vitamínu D mne velice zaujal! Děkuji za něj!!
  Já jsem si vitamín D koupila snad poprvé začátkem Listopadu a denně brala (a stále beru) jednu ampulku denně. Žádná chřipka, rýma, nic! Poprvé po letech jsem fakt nemarodila a cítím se báječně. Takže děkuji za doplňující informace o tak úžasném vitamínu D. Maria

  OdpovědětVymazat
 6. Zdravím, tak na tohle téma jsem našla pěkný článek a to i v češtině. Myslím o fluoridu, je to opravdu síla, kolik informací se dostává napovrch.
  http://dolezite.sk/Fluormnamka_.html

  OdpovědětVymazat
 7. Prečo nám to robia? Prečo? Mocní páni tohoto sveta si myslia, že sme blbí a o ničom nevieme? Dnes v dobe veľkých masmédií sa nechajú ľudia oblbovať neustálymi klamstvami a manipuláciami. Stačí, že niekto povie niečo "mimo" zabehnuté názory a až je to konšpiračná teória a nábeh dotyčného na psychiatrické liečenie. Ľudia totiž nechcú veriť, že im niekto môže systematicky ubližovať. Nechajú sa čičíkať, že "všetko je v poriadku, my sa o vás postaráme". Začína to ale už byť dosť smiešne, resp. tracokomické. Ak sa ľudia nezobudia, tak pôjdeme všetci do sračiek...

  OdpovědětVymazat
 8. Lidi,říkejte to všude a všem!

  OdpovědětVymazat
 9. Jo, jo, mě najednou vyletěl cholesterol, po půl roce kontrola a ještě horší. Lékař mi chtěl předepsat léky proti cholesterolu, ale známá - zdravotní sestra mi vynadala a řekla, že mám jíst Rybí olej, tak jsem si ho koupila, ona se tím prý kdysi vyléčila, léky mají mnoho vedlejších účinků. Byla jsem na kontrole a ač stresová situace se nezlepšila, cholesterol klesl...

  OdpovědětVymazat
 10. Neda mi, abych nepridala take svoji zkusenost. Opakovana nachlazeni s horeckami a nasledne nekolikatydenni neklesajici horecky me privedly k lekari. Mela jsem stesti, mimo jine me testovali na dostatek vitaminu D (ziji v Anglii, cizinci tady casto trpi nedostatkem vit. D)a bylo to pozitivni. Bohuzel to doslo tak daleko, ze musim zahajit take lecbu tezke deprese...ted mi vysvitla nadeje v podobe vit. D a postaram se o to, aby nechybel nikomu z moji rodiny...

  OdpovědětVymazat
 11. ještě bych dodal že o fatálním nedostatku vitamínu D
  u člověka mluvil pan Staněk z Agape asi tak před deseti lety....VŘELE doporučuji jeho přednášky na WWW.AGAPEBRNO.CZ
  kdy ten samý problém řešili veterináři před dvaceti lety u zvířat. Doporučoval pravidelné měsíční dávky AD3 KOMBINALU....pozor nesmí to být AD2 či jiný...jen AD3 v množství půl lžičky...

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.