5. března 2010

Kdo ještě neví o chemtrails

Další perlička z dnešního šíleného světa. Přední světoví odborníci na geoinženýrství, věřící v globální oteplování, požádáni o výzkum možnosti sprejování aerosolů do atmosféry za účelem ochlazení, netuší nic o tom, že tento program je již po mnoho let nad celou zeměkoulí denně realizován. A tak si v klidu diskutují, už zjistili, že nejlepší pro tyto účely bude asi aerosolové aluminium, tak 20 megatun ročně, možná ještě provedou nějaké studie, kvůli možným rizikům.
Civilní vědci jsou úplně mimo realitu. Opět se potvrzuje, co řekla Rauni Kilde, že veřejný  civilní výzkum zaostává minimálně 50 let za tajným vojenským.
Můžete si k tomu přečíst tento (velmi jemně formulovaný) článek, který napsali američtí chemtrailsoví aktivisté demonstrující při nedávné výroční schůzi prestižní světové vědecké organizace AAAS.
Kdybyste nerozuměli, co je to SAG - Stratospheric Aerosol Geoingeneerig, tak si to nahraďte slovem chemtrails.


Sprejují nás nebo ne?

Co byste řekli, kdyby vám někdo řekl, že nad všemi oblastmi světa letadla pravidelně rozstřikují na obloze toxické aerosoly? Přesně to chtěla vědět skupina demonstrantů stojící před místem konání každoroční schůze Americké asociace pro pokrok vědy (AAAS) http://www.aaas.org/ , která se konala v San Diegu 18. – 22. února. Avšak uvnitř konference šlo o něco jiného. Vědci se shromáždili, aby diskutovali o „přijatelnosti“ provádění různých geoinženýrských akcí po celém světě, vše pod záminkou, že na zemi existuje člověkem způsobené globální oteplování, které může být částečně vyřešeno rozstřikování aerosolového aluminia a dalších částic na oblohu pro zablokování slunce. Když těmto vědcům byla položena otázka na možnost, že tyto aerosolové programy již existují, tvrdili, že až dosud nebyly žádné aerosolové sprejovací programy realizovány. Zdá se to trochu zmatené? Proč by se venku před schůzí shromažďovali demonstranti a prohlašovali, že na celém světě probíhají rozsáhlé aerosolové programy, když vědci teprve diskutují o možnosti realizace těchto programů? Mohlo by to být tak, že jedna z těchto skupin je klamána?

Jedním z demonstrantů byl Mauro Oliveira, webmaster webu geoingeneerinwatch.org. Prohlásil, že na celém světě probíhá program pro stratosférický aerosolový geoinženýring (SAG), neboli chemtrails. Jako důkazy uvedl Oliveira svědectví z celé zeměkoule, že téměř nad každým městem probíhá téměř každý den vydatné aerosolové sprejování. Dále vysvětlil rozdíl mezi contrails a chemtrails. Když letadlo letí v určité výšce, někdy se za ním tvoří stopa kondenzované vodní páry. Tomu se říká contrails. Contrails jsou normální a obvykle se rozplynou během několika sekund. Je to podobné, jako když dýcháme v mrazu. To, co se děje za SAG letadly, je úplně jiné. Je to viditelná hustá bílá linie, zvaná chemtrail, která se drží na obloze po několik hodin. SAG linie jsou stříkány v horní části atmosféry a pak se šíří a vytvářejí formy vypadající jako mraky. Částečky z těchto aerosolů pak padají na zem, kde pronikají do naší půdy a vody a rovněž je vdechujeme.
Další skupina demonstrantů cestovala 10 hodin z malé komunity Shasta County v sev. Kalifornii. Začali se zajímat o chemtrails, když mnozí z této komunity začali cítit dramatické změny nejen na obloze, ale i na zemi. Umíraly stromy, nerostla tráva a mnozí farmáři měli problémy získat vůbec nějakou úrodu. Krize donutila biology z komunity, aby otestovali půdu. Výsledky byly šokující. Byly zjištěny prvky aluminum, barium a další, v množstvích přesahujících více než tisíckrát normální limity. Tato vysoká množství vedla k nezdravým hodnotám pH v půdě, které mohou být zhoubné pro systémy ekologického života. Tyto šokující výsledky vedly k dodatečnému otestování jezera Shasta a vzorků z řeky Pit, kde se prokázalo, že voda přesahuje 4 610krát maximální úroveň kontaminace povolenou pro p?tnou vodu ve státě Kalifornie. Existují i recenzované vědecké studie, které uvádějí, že biologicky vstřebatelné aluminium, které se nyní nachází v obrovských množstvích v dešťové vodě na celém světě, je velmi škodlivé pro flóru a ekosystémy. Je ironií, že právě to jsou látky, o jejichž použití vědci uvažují v potenciálních „budoucích“ sprejovacích akcích, o nichž se diskutovalo na schůzi.

Velký počet dalších demonstrantů se začal zajímat o SAG poté, co zažili pálení očí, migrénové bolesti hlavy, úzkost, nepravidelný srdeční rytmus, vysoký krevní tlak a další zdravotní problémy ve dnech, kdy letadla rozstřikovala na obloze aerosoly. Deborah Whitmanová, zakladatelka a předsedkyně neziskové environmentální organizace Environmental Voices a také producentka dokumentu „Sky Lines“, tyto symptomy dobře zná. Ve „dnech těžkého sprejování“, jak tomu sama říká, byla 51krát hospitalizována.Whitmanová zasvětila svůj život pomoci lidem, kteří zažívají podobné problémy v důsledku aerosolového postřiku a dostává ohlasy z celých Spojených států na své webové stránky a dokumentární film. Její zdravotní doporučení můžete najít na www.environmentalvoices.org. Další indikátory, které dokazují, že SAG je spojeno se zdravotními problémy, je úmrtnost na respirační choroby, která postoupila během uplynulých 5 let z 8. místa na 3. místo, a fakt, že Alzeimerova choroba a jiné nemoci spojené s aluminiem se od počátku sprejování šíří po zeměkouli astronomickou rychlostí.
Schůze AAAS se účastnilo několik předních světových odborníků na geoinženýrství. Vědci, mající za sebou léta vzdělávání a ještě více zkušeností, se věnovali geoinženýrským tématům z mnoha úhlů. Náměty workshopu byly od účinnosti geoinženýrství na potenciální problémy dotkly se i etických problémů. Podle nezávislého reportéra Stewarta Howe z Los Angeles všichni vědci se jevili, že hledají řešení na to, co pokládají za problém, a to globální oteplování. Howe řekl, že se zdálo, že vědci pečlivě zvažují  všechna pro i proti týkající se programu SAG, když prezentovali potenciální akce, jak se postavit k člověkem způsobenému globálnímu oteplování. Mnozí z nich obhajovali  alternativní metody k boji s tímto problémem vzhledem k tomu, že SAG obsahuje potenciální rizika jako sucho, spotřebování ozonu, poškození vzorců počasí, vojenské užití technologie a další různé vlivy na životní prostředí. Howe řekl: „Poté, co jsme po celá léta svědky aerosolového sprejování, jsem byl touto vědeckou rozpravou překvapen.“ Dále řekl, že se domnívá, že většina vědců na konferenci neměla zdání o současném rozstřikování SAG. Když se zeptal na probíhající aerosolové operace, přední odborník na geoinženýrství Ken Caldiera odpověděl, že si není vědom žádných probíhajících aerosolových operací, a když byl požádán o vysvětlení dlouhopřetrvávajících stop za letadly, prohlásil, že se jedná o normální kondenzační stopy.

Další přední odborník, David Keith, diskutoval o dobře fundovaných studiích, které byly provedeny za účelem předpovídání možných rizik i užitků spjatých s geoinženýrstvím. Některé s možných prospěšných věcí zahrnují chladnější planetu, redukci tání mořského ledu a redukci stoupání mořských hladin. Keith hovořil o tom, které aerosolové částice budou nejúčinnější k dosažení cílů stanovených programem SAG. Řekl, že původně se uvažovalo o síře, avšak aluminium je účinnější a každý rok se ho dá umístit do stratosféry 10 – 20 megatun. Na dotaz, zda byly provedeny zdravotní studie pro předvídání možných rizik částic v našem vzduchu, odpověděl, že bylo provedeno mnoho studií, které naznačují malá rizia. Avšak když byl dotázán speciálně na užití aluminia jako aerosolu, řekl „o aluminiu jsme nedělali žádné seriózní studie, takže by mohlo být něco hrozného, na co jsme se ještě nepodívali a na co přijdeme zítra“. Po schůzi Keith projevil zájem o demonstranty a začal s nimi diskusi o programu SAG venku, kde se zdržovali. Když byl konfrontován skupinou o otázkách šíření SAG, řekl, že má podobné názory a že je proti jakémukoli šíření, dokud nebude proveden řádný výzkum na určení potenciálních rizik aerosolového sprejování. Také řekl, že si není vědom žádných probíhajících operací SAG, ale že je ochoten se zabývat jakýmikoli vědeckými důkazy, které mu budou poskytnuty.

Protože obloha po celém světě se nadále mění, je to silný důkaz, který ukazuje na to, že masívní aerosolové operace běžně probíhají. Je možné, že pro předčasné provádění úplných SAG programů jsou používána vědecká data a studie bez vědomí předních odborníků, kteří pracují na výzkumu? Pokud je tomu tak, jaké etické ohledy můžeme očekávat od geoinženýrského společenství v budoucnu? Je těžké uvěřit, že podivné bílé linie na obloze, dosvědčené po celém světě, a toxické prvky nacházející se v půdě, vodě a vzduchu pocházejí z jiného zdroje. My lidé v partnerství s vědeckou komunitou musíme znát pravdu nejen o environmentálních a zdravotních rizicích spojených se SAG, ale také vědět, že po celém světě existují důkazy o jejich běžném používání. Je nezbytné, abychom získali informace a zapojili se do odhalování pravdy o tomto zločinu proti přírodě i lidstvu. Na tom závisí budoucnost planety. Po celém světě začíná narůstat znepokojení nad tímto problémem a na různých webech můžete najít další informace o chemtrails a geoinženýrství.

12 komentářů:

 1. Tyhle články, které tu píšete jsou skvělé. Měli by opravdu otevřít lidem oči. Objasňují spoustu věcí,které se dějí. Stačí se sem jen podívat a odpovědi,informace, jsou tu a zapadají do sebe.Také pracuji na očistě planety, ale energeticky, a dávám odkazy na vaše stránky.Jen bych chtěla přidat informaci.Všimla jsem si, jak roztál sníh, zůstaly na trávě takové bílé chomáče, jak pavučiny.A když tál sníh, tak místy byla voda jakoby tam někdo vylil šampon, napěněná. Je to naprosto nepřirozené, a myslím, že by to mohla být nanovlákna z toho umělého sněhu.Takový důkaz,že se opravdu chemtrails provozuje. Také ty nemoci -bolesti očí, plicní problémy, s hlasivkami,nosohltan a také zvýšení napětí,to také sedí.

  OdpovědětVymazat
 2. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411058360305-pocasi-ve-svete/?streamtype=WM2
  Pan Setvák osobně...

  OdpovědětVymazat
 3. Ač nezpochybňuji fenomén chemtrails, tak ty "pavučiny" na trávě nejsou žádná novinka, je to plíseň sněžná, k vidění nafocená třeba tady http://botany.upol.cz/atlasy/system/gallery.php?entry=mycelium

  OdpovědětVymazat
 4. Na té trávě to bych spíše tipoval na sněžnou plíseň...

  OdpovědětVymazat
 5. Dobrý den, je skvělé vidět můj flickr fotografie jsou dobře využít! Četl jsem tento článek z countercurrents jen druhý den

  skutečně jeho zajímavé. jeho pravdou, že téměř každá země se stříká teď, je zřejmě snazší říci, které nejsou stále nastříkat.

  tam je určitě něco podivného děje v Irsku. co v Česká republika, je tam chemtrails tam taky?

  chemspotr

  OdpovědětVymazat
 6. vedci to vi podle me, jen delaji, ze to nevi, a takto se nenapdane snazi zlegitimizovat chemtrails
  proste se to zacne delat jakoby nova vec, akorat lide nebudou vedet, ze se to dela jiz mnoho let
  elity tim zabiji dve mouchy jednou tanou - jednak zisakji oficialni chemtrails a jednak se zbavi podezreni z nelegalnich chemtrails

  OdpovědětVymazat
 7. Víte, co je absurdní? Když jsem o tom říkal chlapům u nás hospodě, řekli mi, ať se jdu nechat léčit a že jsem paranoidní magor. O tom to celé je. Většina lidí si myslí, že to, co vidí v televizi je neotřesitelná pravda, že by se o tom všude mluvilo atd... Lidé, kteří stojí za chemtrails, za 11 září a za jinými zločiny stojí i za médii. Proto se o tom oficiálně nikdy nedovíme. Pokud člověk na internetu vyhledává necenzurované informace, měl by si k tomu vzít kbelík na zvracení. Lidi, co se to na tom světě děje..?

  OdpovědětVymazat
 8. Neděle, 18.4.2010 - druhý den je zastaven letecký provoz nad Evropou kvůli sopce na Islandu a nebe je jak vymalované. Nikde žádné šmouhy nebo ta tradiční šeď - i nad Prahou je krásně čisto. A to úžasné ticho v krajině... (Kdo nevěřil na chemtrails doteď, tak ať se koukne na nebe DNESKA.)

  OdpovědětVymazat
 9. Zajímavé,už téměř týden po letadlech s chemtrails ani stopy !!! Tedy tady na Českobudějovicku. Zato jsem již několikrát zahlédl ty pověstné "islandské mraky" plující ve značné výšce. Naposledy včera před setměním. To ani nebyly mraky, ale spíše takové snad až 100kilometrové pruhy či pásy, místy i v několika řadách oddělené mezerami. Letělo to od Strakonic na Budějovice a dál na východ. Napadá mě taková myšlenka, zda mají oba fenomény nějakou přímou souvislost : chemtrails + sopečné mraky = binární nebo jinak chemická či bakteriologická zbraň ? Co se těmi "sopkami" vlastně testuje ? Nevěřím, že jsou přírodního původu. A co ty létající "bumerangy", světla ve formaci "V" a mnoho jiných světel a doutníkovitých létajících objektů, které se neustále kolem těch chrlících "sopek" v dýmu a bezprostředně nad bublajícím magmatem motají ? Videa na youtube.com jsou toho plná. Jsou to snad stroje z USA tajných základen nebo je to nějaký monitoring UFO ? Pak je tu ještě jedna možnost : co když chemtrails z oblohy zahnal někdo, komu, již vzhledem k drzému samozvanému chemtrailsování atmosféry,další umělé vyvolání vulkánu bylo už příliš ... apropo, víte o tom dodatečném postřílení Poláků, přeživších pád letadla u Smolenska ? Dokazuje to jedno video na youtube.com, jehož autor byl údajně 15.4.2010 kvůli tomu, že jej vystavil na youtube.com v Kyjevě, úkladně zavražděn. Ne nadarmo se potom na některých diskusích objevuje tato havárie pod názvem Katyň II. !!! Zdá se, že jsme svědky neuvěřitelných událostí v přímém přenose ... A bude jich brzy mnohem víc !!!

  OdpovědětVymazat
 10. to víš, když nelítala žádná letadla:) sopky nejsou přírodního původu? a sakra..byli jste to zkusit léčit?

  OdpovědětVymazat
 11. zeptám se takhle, chcete mě tvrdit, že v minulosti nedocházelo k pohromám? ale omyl pánové, to jen dneska jsou lidi strašně pohodlní

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.