6. února 2011

Teplárna na principu studené fúze v Aténách

Pan Kopecký přeložil pěkný článek o volných energiích. Převzato z jeho webu: http://free-energy.xf.cz/cf/rossi.htm
Využívám této příležitosti a upozorňuji zájemce o volné energie na jeden možná zajímavý blog v angličtině. http://jonsthings.blogspot.com/ Píše ho invalidní vědec Jonathan Thomason, který pracoval na volných energiích, pak toho zřejmě moc věděl, takže se stal obětí autonehody, přežil, je postižený pohybově a řečově, ale jak sám říká, mozek mu stále dobře funguje. S velkou houževnatostí se na svém blogu snaží upozornit na princip studené fúze v přírodě. Jeho blog mám už dlouho založený, zdá se mi, že na tom něco je, ale nevím, co s tím, této oblasti nerozumím.

Studená fúze možná poskytne jeden megawatt v Aténách
Mats Lewan,
2. 2. 2011

„Tento podzim otevřeme teplárnu o výkonu jeden megawatt v Aténách, Řecko,“ řekl Ny Teknik Andrea Rossi.
Rossi je vynálezce „katalyzátoru energie“, nedávno předvedeného v Itálii, který je možná založen na principu studené fúze.
„Zde v továrně v Miami máme sto reaktorů, podobných tomu, který byl předváděn v Boloni. Tyto reaktory jsou již téměř připraveny k použití. Problémy, které nyní máme, se týkají schvalování, ale očekávám, že teplárna v Aténách bude uvedena do provozu v září nebo v říjnu 2011,“ řekl Rossi Ny Teknik po telefonu z Miami, Florida.
Demonstrace „katalyzátoru energie“, jak svůj vynález Rossi přednostně nazývá, se konala v Boloni 14. ledna 2011 pod dohledem nezávislých vědeckých zástupců Boloňské univerzity.
Po dobu zhruba jedné hodiny zařízení, které obsahovalo jeden gram práškového niklu ve styku se stlačeným vodíkem, vyrábělo energii o výkonu 10 kilowattů. Vynálezci spočítali, že energetický ekvivalent je 517 kg nafty na gram niklu.
Fyzik profesor Giuseppe Levi, jeden z pozorovatelů, ve své zprávě o experimentu napsal:
„Množství energie vyprodukované během obou testů je skutečně působivé a spolu se samochodným stavem, kterého bylo dosaženého během prvního testu, to může znamenat, že systém pracuje s novým typem zdroje energie.“
(Interview s profesorem Levim si můžete přečíst zde).
Problémem bylo, že pozorovatelům nebylo dovoleno prozkoumat reaktor. Přesto Giuseppe Levi považuje spalování jako skrytý zdroj energie za nepravděpodobné. Jediné možné vysvětlení je jistý druh studené fúze mezi niklem a vodíkem, ačkoli vynálezce Rossi a jeho poradce profesor Sergio Focardi řekli, že oficiálně dosud neexistuje jasná teorie, vysvětlující tento proces.
„Pravda je trochu odlišná. Mám velmi specifické myšlenky o teoretických aspektech, ale ty mají velmi úzký vztah k průmyslovému tajemství, které raději nebudu prozrazovat,“ vysvětlil Rossi.
Ny Teknik: Mluvili jsme se švédským fyzikem Hanno Essénem, který má hypotézu, že vynález může obsahovat elektrony unikající rychlostí blížící se rychlosti světla, které tvoří jistý druh plazmy (jeho práce zde). Bylo by to možné?
„Je to jistě velmi inteligentní teorie. Osoba, která to říká, je jistě velmi vzdělaná. Ukazuje to, že musíme být velmi opatrní a neprozrazovat nic před udělením patentu,“ odpověděl Rossi.
Rossi podal přihlášku vynálezu na své jméno a jméno své manželky v srpnu 2008. Očekává udělení patentu během pár měsíců.

„Potřebujeme vědět, které patentové nároky v přihlášce budou schváleny, protože když fundamentální klíčová tvrzení budou schválena, potom můžeme prolomit mlčení o hodnotném – jak věříme – průmyslovém tajemství.“ Pokud na druhé straně klíčová tvrzení schválena nebudou, budeme nutně muset dodržovat mlčení o našem průmyslovém tajemství.“
„Je jasné, jak jistě můžete podotknout, že jakmile začneme produkt prodávat, tajemství bude odhaleno. To vím také, ale budeme se snažit svůj vynález využít komerčně, jak jen to bude možné. A potom bude nemožné vyhnout se realitě, že dříve nebo později bude zařízení okopírováno.“
Rossi připouští, že demonstrace s „tajnou lahví“ vytvořila mnoho nejistoty. „Proto bych byl raději počkal.“
Zdá se, že to byl Rossiho vědecký poradce během posledních čtyř let, profesor Sergio Focardi, kdo chtěl ukázat výsledky.

„Byl jsem pro to, udělat to dříve. Víte, když dosáhnete výsledků, je potěšitelné, když to můžete sdělit světu. Kromě toho je mi 78 let a nemohu čekat dlouho,“ řekl Focardi Ny Teknik.
Zmínil slavné experimenty výzkumníků Martina Fleischmanna a Stanley Ponse se studenou fúzí mezi deuteriem a palladiem v roce 1989 na začátku příběhu. Focardi spolupracoval s italským profesorem Piantellim na Sienské univerzitě, Itálie, přičemž použil nikl a vodík.
„Obdrželi jsme skromné výsledky – ne tak velké jako nyní – které jsme publikovali, zatímco ti, kdo pokračovali s palladiem a deuteriem vůbec nikdy nic neviděli.“
Ačkoli ani Focardi přesně neví, jak je Rossiho přístroj zkonstruován, je přesvědčen o jeho důležitosti.
„Věřím, promiňte mi, když to říkám, že toto je největší objev v lidské historii. Protože výsledky budou nesmírné: čistá energie (téměř) zadarmo.“
Ny Teknik: Myslíte si, že to bude odměněno Nobelovou cenou?
„Pokud by nám udělili Nobelovu cenu, myslím, že by to bylo zcela zasloužené. Ale to není to, co mě zajímá. Víte, odměny jsou něco, co si obvykle dávám sám.“
Rossi je jediným konstruktérem jednotky. Pouze on a ti, kdo pracovali na stavbě reaktorů v objektech společnosti Leonardo Corporation v Miami, Florida, (Leonardo Corporation byla založena Rossim roku 1997) přesně vědí, jak je zkonstruována.
Tajemství spočívá hlavně v materiálech, použitých jako jistý druh katalyzátoru.
„To je rozhodující bod, který umožňuje, že to funguje – ne v laboratoři na několik sekund, kdy je vyrobeno pár wattů, ale jako zařízení, které pracuje nepřetržitě. Nechat reagovat nikl s vodíkem, není žádná novinka. To se dělalo po mnoho let,“ řekl Rossi.
Ny Teknik: Jakou odezvu očekáváte od ropného průmyslu?
„Ropné společnosti jsou řízeny vysoce inteligentními lidmi a já očekávám inteligentní odezvu, odezvu zaměřenou na integraci tohoto nového zdroje energie mezi ostatní zdroje. Neměli bychom si myslet, že je to zázračné řešení, které vymete všechny ostatní – víte, „zde přichází superman!“ Toto je jistě velmi důležitý zdroj energie, jehož osudem je integrace s ostatními zdroji. Proto bych nebyl překvapen, kdyby došlo k dohodě,“ řekl Rossi.

Redaktoři hlasovali pro skepticismus

Pracovníci redakce Ny Teknik hlasovali zvednutím ruky o Rossiho zdroji energie. Výsledek: dvě třetiny tomu nevěřily. Rossi odpověděl.
„Cítím se poctěn, že jedna třetina je ochotna to okamžitě neodmítnout. To je skutečně velké procento. Jsem potěšen přinejmenším proto, že mluvíme o Švédsku, které – jak všichni víme – má prvotřídní inženýry. V Boloni, kde o našem přístroji každý ví, máme mnohem nižší procento,“ řekl Rossi.

„A je to normální, protože jakmile je věda strukturovaná na jisté předpoklady, je připravena se vyvíjet, ale pouze na základě silného a důležitého skepticismu – dříve než přepíšete učebnice, musíte ověřit, že předpoklady se skutečně splní.“
„Ale konečné slovo bude mít trh. Jakmile zde jsou provozy, které pracují, můžete přirozeně říci, že nefungují pouze teoreticky – je to stejné jako ve slavném příběhu o čmelákovi, který teoreticky nemůže létat. Ale protože nezná fyziku, tak létá.“

Fakta o katalyzátoru energie

Demonstrován v Boloni 14. ledna 2011.
Patent pending: WO/2009/125444
Čtete práci vynálezců o technologii (která nebyla přijata hlavními vědeckými časopisy, ale byla publikována na Rossiho vlastním webu Journal of Nuclear Physics).
Do kovové trubky, která obsahovala 1-2 litry neznámého katalyzátoru, byl vložen 1 gram práškového niklu čistého na 99.999 %. Do trubky byl dále vehnán vodík pod tlakem 2 až 20 barů.

Obsah je ohřát elektrickým topným tělesem o výkonu 1 kW, který byl později snížen na cca 700W.
Reakce začíná produkovat výkon 10 – 12 kW, který byl v Boloni použit k ohřátí vody na 101ºC. Během demonstrace bylo 13 litrů odpařeno během přibližně jedné hodiny.
Reakce vytváří měď – podle Rossiho je množství mědi větší než kolik ho bylo detekováno po reakci.
Pozorovatelé, kteří si mohli svobodně zvolit měřící přístroje, tvrdili, že:

- připojili sami zásobník vodíku k reaktoru
- bylo spotřebováno méně než jeden gram vodíku
- nebylo nalezeno žádné skryté připojení (externího zdroje energie)

Podle přihlášky vynálezu je k dispozici energie, odpovídající 517 kg nafty na jeden gram niklu.
Cena katalyzátoru energie byla spočítána na zhruba 2000 Euro na instalovaný kW. Výrobní cena energie je podle vynálezců méně než 1 cent za 1kWh.
Katalyzátory energie mohou být spojeny do série a postupně zvyšovat teplotu až na asi 500ºC (což vytvoří páru o tlaku 55 barů pro pohon turbíny) nebo paralelně pro výrobu většího množství energie.
Katalyzátory energie vyrábí společnost Leonardo Corporation ve své továrně v Miami. Další výrobní podniky jsou podle Rossiho budovány v Řecku.
Jeden zákazník – nově vytvořené konsorcium distributorů energie – by mělo existovat v Řecku a dva další ve Spojených státech. Tito zákazníci budou prodávat katalyzátory energie v Evropě a v USA.
Andrea Rossi, zakladatel a hlavní technolog fy Leonardo Corporation, bude mít podíly z prodeje. Sergio Focardi má s Rossim komerční smlouvu.
Hlavní činností Leonardo Corporation je v současné době výroba generátorů poháněných rostlinným olejem a živočišnými tuky, které společnost také dodává. Tato technologie má souvislost s Rossiho předchozí podnikatelskou činností průkopníka bionafty (viz níže).

Andrea Rossi

Narozen 3. června 1950
Doktor filozofie ve vědě a inženýrství z Università Degli Studi Di Milan.
Rossi byl v 80. letech se svou společností Petroldragon průkopníkem biopaliv. Ta byla vyráběna z recyklovaného domácího a průmyslového organického odpadu.
Toto podnikání se v roce 1987 stalo ilegálním poté, co byl v Itálii přijat doplněk zákona o nakládání s odpady.
Rossi, který byl potom zruinován, tvrdí, že to má souvislost s italskou Mafií, která v té době začala mít zájem o nakládání s odpady (viz Italian Wikipedia a Rossiho vlastní web: www.ingandrearossi.com).

Sergio Focardi

Narozen 6. července 1932
Emeritní profesor experimentální fyziky na Università di Bologna.
Prováděl výzkum na poli experimentální fyziky v oblasti silných, slabých, elektromagnetických a gravitačních interakcí.
Autor tuctu knih o fyzice a více než 70 vědeckých článků.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3081694.ece

Překlad: Ladislav Kopecký

P.S. Orgonet: Video - italští vědci demonstrují svůj vynález: http://www.physorg.com/news/2011-01-italian-scientists-cold-fusion-video.html

11 komentářů:

 1. Hezký večer,
  na Harpu jak je vidno "spustili" zvláštní "žebříky", viz obr. níže. Už to takto jede třetí den po sobě, začali 4.2.2011 -> zkuste mrknout:

  Harpuna 4.2.2011 :-)

  Harpuna 5.2.2011 :-)

  Harpuna 6.2.2011 :-)

  "žebřik" je nejvíce vidět na spodním obrázku(ze 3). Zdá se, že se snižující se frekvencí se jakoby "zvyšuje" výkon :) V určitých frekvencích např 1,75 Hz(stupnice osa x) je výkon témeř maximální. U freq. 1,25 Hz jsou zase vidět jakésy "tečky" -> že by morseovka? :-))) Zhruba nejvyšší "výkon" u "žebříku" je mezi 0-0,5 Hz.
  Že by se jednalo o "programování" něčeho či "někoho" ? :)
  Dál je zajimavé, že se to "vyskytuje" od 16.00 do 4.00 hod, čili odpoledne a při "spánku"..

  pozn: Kdyby to "náhodou" smazali, přidávám
  http://clip2net.com/s/L7SF

  Dále je zajímavé chování geomag pole naší drahé matičky Země. Zjištěn poměrně velký výkyv z 4.2.2011

  Magnetometr 4-7.2.2011

  Magnetometr detail

  Dále mezi 1-2.2.2011 nastal velký výkyv v geomag poli naší milované matičky Země, křivku už bohužel nemohu na netu zobrazit(jen 3 dny zpet) tak pro ukázku obr. z KP indexu mezi 1-6.2.2011.

  KP index mezi 1-6.2.2011

  Je patrné, že se něco dělo. Zajímavé je, že tento den (1.2.2011) zřejmě vybuchla sopka v Japonsku, okna vymlácena cca na 8 km viz:

  KP index mezi 1-6.2.2011


  S radostí oznamuji "nalezení" mého též oblíbeného serveru Alternativny osud, který zřejmě jak se zdá pan Mash-ek z Osudu.cz nechal cca před týdnem záměrně bloknout :-))))

  Alternativni Osud free :-)  s láskou
  sv.

  OdpovědětVymazat
 2. To svetlo-)lej: Díky za odkazy.:-))
  Panu Kopeckému díky za překlad zajímavého článku.:-)) Zdravím. Nibiru.

  OdpovědětVymazat
 3. nazdar kukni na toto od 7,50h -do 9,40 +-

  http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=plzen

  OdpovědětVymazat
 4. hlaven si pozri ten 7,2, 8,10h to neni odraz v objektive
  333

  OdpovědětVymazat
 5. http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=plzen

  hlavne si pozri ten 7,2,2011 8,10h vysvetlenie ze to je odraz v ojektive tu neobstoji.a je to tiez o dva dni skor ked sveti slnko tiez je to zachitene tam.

  OdpovědětVymazat
 6. Vážený/á sv.,

  zajímalo by mě, zda máte vůbec ponětí o tom, co znamenají věci, o kterých tu píšete (magnetometr, Kp index). To, co je tu totiž popisováno (včetně obrázků aktivity HAARPu) je jen a pouze záznam činnosti (a jejích následků) naší hvězdy. Na Slunci došlo k několika erupcím, po kterých vyvržené částice zasáhly i Zemi a způsobily narušení geomagnetického pole (výkyvy magnetometru + "HAARPu"), které přešlo až v geomagnetickou bouři (Kp index).

  Mimochodem, ten obrázek HAARPu vůbec nesouvisí s jeho provozem, souvisí právě se sluneční aktivitou a jejím vlivem na zemskou magnetosféru. Pokud by už to někdo zneužíval, byl asi velký idiot, aby to vytruboval takto veřejně do celého světa.

  OdpovědětVymazat
 7. Pro anonymního s těma kamerama: A proč je to vidět jen na jedný kameře, když Slunce jich dopoledne snímalo více? Kdyby to byl reálný objekt, objevilo by se to na všech. Spíš bych řek, že je to práce někoho, kdo možná chodí i sem a teď se akorát tak baví tím, kolik pitomců nachytal.

  OdpovědětVymazat
 8. to anonym 7. února 2011 12:36

  milý anonyme, mě by zase zajímalo k čemu vám je info ohledně toho co o tom vím či nevím :-))) Tak fajn musí to ven-> Vím, že nic nevím :-))) A proto mám pro vás jistě zajímavá, mnohdy i nepochopitelná data (jen na první pohled)

  Takže:
  1/ aktivita Har-puny je závislá ovlivňováním "jistých lidí", rozhodně ne Sluníčkem :-) Dovolte mi dále nesouhlasit a dodat-> Har-puna má přímý vliv na ionosféru, a tím vlastně potažmo i na magnetosféru.
  Naše zdravé milé hřejivé Sluní samozřejmě taktéž :)

  2/ Magnetometr- odkaz na něj jsem uvedl právě proto, že naše drahá zdravá bezpečná matka Země obdržela další zásilku energie jednak ze Slunička (jak píšete), a také další energie "odjinud" :-) Mimochodem, tyto energie k nám proudí v různých intervalech stále, nekdy více nekdy méně :-) Drahé Sluní má energii svou,vlastní + dostává též "odjinud" :-)Aspoň toliko k tomuto:-)
  Při obdržení energií např ze Sluní se samozřejmě rozkmitá geomag pole drahé Země, což je vidět na Magneto-metru. A v souvislosti s magnetometrem se pak určuje tzv Kp index což je jen jistá veličina, vytvořená člověkem, ovšem všiml jsem si, že KP index je v jistých mírách a obdobích záměrně manipulován :) Třeba i proto si nechávám kopie obrázků, důkazů je již dost, budou se již BRZY hodit :-)))

  Čili: Magnetometr dle mého souhlasí s mou intuicí, pocity, vnímáním energií. Považuji to za věrohodné. KP index-jak kdy :-)

  K poslední větě: Harp je záměrně vytvořen. Zprvu byl "vymyšlen" (myšleno ta technologie) pro ochranu lidstva, ovšem posléze byl patent získán - skoupen - zneužit falešnými lidmi a je používán k "nekalostem", řízení počasí atd...

  Příklady využití: Přesun mračen, spuštení deště sněhu krup, bouře, zemětřesení, tj samozřejmě i posun zemských desek(ano čtete správně), vyslání "paprsku" na "pár míst" zde na naší drahé bezpečné Zemi, a další funkce nebudu záměrně uvádět :-))) A něco jsem záměrně zkreslil(ubral).

  A dodávám. Kdo s čím zachází, tím také schází. Již brzy Har-puna "vyškolí" sama sebe, s pomocí naší drahé matičky Země+dalších oddaných pomocníků :-))) A tak to je. Děkuji :o)

  Čili -> nač hledat složitosti typu např. jak proti těmto "lidem" a Har-puně "bojovat" ? To osobně myslím nemá smysl-protože vynaložená energie je příliš a zbytečně velká :-)
  Zdá se, že lepší varianta je vynaložit méně energie s větším úspěchem :-) hezký slunečný den všem

  s láskou
  sv.

  OdpovědětVymazat
 9. Naša drahá mamička Zem:)Cítim to aj ja:)Ďakujem:)

  OdpovědětVymazat
 10. Ja som sa napríklad o orgonitoch dozvedel na osud.cz.A týmto mu aj ďakujem.
  Myslím si že odviedli peknú prácu za to obdobie.

  OdpovědětVymazat
 11. Proč studená fůze nemůže fungovat:

  http://www.osel.cz/index.php?clanek=5501

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.