12. listopadu 2014

Co jsou ve skutečnosti chemtrails

Autorka článku Carolyn W. Palit (62 let) je po velkou část  svého života pod stálou palbou zbraní ovládajících mysl (proto úvodní motto článku), kterým však dokázala nepodlehnout, a snaží se zveřejňovat tyto antihumánní aktivity světových vládců. Článek byl publikován na rense.com v r. 2007.
Velice zajímavý životopis autorky, kde píše o konkrétním působení mučících zbraní na svou osobu, byl ještě před pár dny dostupný na indymedia, ale adresa jaksi přestala fungovat, takže nemohu dodat více podrobností.

(Podobné osobní svědectví vydala norská lékařka Rauni Kilde. Bohužel většina videí, jejichž překladům Orgonet věnoval spoustu sil, zanikla, můj překládací účet byl zrušen pod záminkou používání videí třetích stran (:-)). Ale něco zůstalo, zkuste vyhledávač na blogu. Vidím, že zůstal např. přepis http://orgo-net.blogspot.cz/2009/09/rauni-kilde-pro-dokument-bases-cast.html)

Článek Carolyn Palitové potvrzuje skutečnosti, s nimiž jsme se zde na Orgonetu již dříve seznámili, viz články pod štítkem Kontrola mysli, HAARP, Chemtrails, atd.

(Možná se vám taky stalo, pokud jste chodili s orgonitem či octem, že přelétající letadla či helikoptéry jakoby četly vaše myšlenky ... )

-Orgonet-

Co jsou ve skutečnosti chemtrails 

Carolyn Williams Palit 9. listopad 2007 
Překlad: OrgoNet

„Spojené státy neprovádějí mučení.“ – Prezident George W. Bush

„Hvězdné války“ jsou skutečností. Skládají se z kombinace chemtrails k vytvoření atmosféry podporující elektromagnetické vlny, z pozemních elektromagnetických oscilátorů zvaných gyrotrony a z ionosférických ohřívačů. Vlastníci systému rozptylují do atmosféry baryové prášky a nechávají je fotoionizovat ultrafialovým slunečním světlem. Poté vytvoří aluminiovou plazmu tím, že pouštějí vlnové impulzy do kovových iontů obsažených v látce rozptýlené do vzduchu, a to buď pomocí elektromagnetického vlnění z HAARPu, nebo ze systémů gyrotronů rozmístěných na zemi (GWEN – Ground Wave Emergency Network), anebo pomocí laserů umístěných ve vesmíru. Baryum činí aluminiovou plazmu částicově hustší. To znamená, že tímto způsobem mohou vytvořit plazmu hustší, než by bylo normálně možné pouhou ionizací atmosféry či vzduchu. Větší hustota (více částic) znamená, že tyto částice, které do sebe vzájemně narážejí, se stávají nabitějšími, protože je větší počet kolizí. Tímto způsobem se majitelé zbraní snaží vytvořit plazmové paprskové zbraně z nabitých částic. 

Médiem jsou chemtrails, a metodou jsou pulsní radary Gwen, různé HAARPy a vesmírné lasery, neboli prostěji řečeno: 

Chemtrails jsou médiem, a směrovaná energie je metodou. Nejprve rozptýlení látek, pak působení vlnové radiace.

Tento systém zjevně existuje v Rusku, Kanadě, USA i v celé Evropě. Tyto exotické zbraně mohou být mobilní, pevně umístěné, pozemní, vzdušné i satelitní. Je to útočný i obranný systém proti EM útokům a raketám. Využívá ionizovaných obalů částic jako obranného mechanismusu proti střelám a EM útokům. 

To znamená, že majitelé zbraní nasprejují určitou látku a pak do ní nahustí elektromagnetismus. Když jsou tyto obaly ionizovány pomocí oscilačních elektromagnetických gyrotronových stanic, „vyřadí“ či odsunou běžné elektromagnetické pole do pozadí. Tyto obaly mohou být vrstveny jeden na druhý do tvaru klenby, což vytvoří speciální ochranu proti raketovým střelám. 

Chemické spreje obsahují různé prvky, jako např. uhlík, který může být využit k absorbci mikrovln. Některé z těchto směsí obsahují kovové vločky, způsobující, že letadlo je neviditelné pro radary. Jsou i krycí spreje – ty mohou být použity pro vytvoření barevné zmagnetizované plazmy, která skryje bojové letouny. 

Účastní se toho i satelitní zbraně. Aktivisté mají měřící přístoje, které zachytily mikrovlnné záření, rentgenové záření i další druh emitovaného záření, o němž se domnívají, že je to zřejmě laser nízké intenzity. Rovněž umějí vyfotografovat vytváření plynové plazmy, která vzniká při elektromagnetickém ohřívání chemtrails. Technické názvy pro vertikální a horizontální sloupce plazmy jsou sloupové fokální čočky a horizontální plazmové antény. 

S touto technologií jsou spojovány plasmové koule -orby o různé velikosti. Tyto orby mohou být použity jako vysílače a přijímače, protože mají výborné lomivé a optické vlastnosti. Jsou také schopny přenášet digitální a analogový zvuk. Baryum je totiž velmi lomivé – více než sklo. Co to ukazuje? Někdo nebo někteří se velice snaží o nezákonné špehování v soukromí lidí a plasmové orby nesené na elektromagnetických paprscích mohou být použity k programování kontroly mysli. 

Satelity mohou být naprogramovány, aby sledovaly a monitorovaly různé frekvence různých částí vašeho těla. Tyto elektromagnetické paprsky nesou orby plynové plazmy a díky magnetické polaritě a frekvenci mapují a sledují oči, uši a intimní části těla. Paprsek s vedeným orbem přenáší obrazy do jiného orbu stejně podobně jako máte různé rámce ve filmu. Tento částicový paprsek je také frekvenčních zbraní. 

Satelity vkládají touto technologií do lidí holografické filmy, obrazy, zvuky a pocity pro kontrolu mysli. Americká Air Force prohlásila v dokumentu „Air Force 2025“, že jejich cílem je vyvinout virtuální kontrolu mysli se zvýšenou reálností. Podle toho, jak je počítač naprogramován, nebo v závislosti na náladě a záměru osoby sledované touto technologií můžete být vyšetřováni, obtěžováni, osvětlováni, strašeni, manipulováni, elektronicky znásilněni či mučeni. Skenuje to vaše mozkové frekvence a čte vaše myšlenky. Satelity vás sledují tak, že mapují váš bioenergetický podpis (tělesnou biometriku) a nepřetržitě skenují oblast, aby vás našly. Pro tuto technologii jsme laboratorní krysy a v armádě a výzvědných službách je cosi velmi špatného. 

Jelikož vývojové projekty vlády a armády jsou velice partializovány, domnívám se, že někde je možno vyvíjet tuto technologii tajně a bez povolení. Kontrola mysli a chování byla také povolena v rámci MKULTRA. Naše země má dlouhou historii experimentů na svých občanech. Hovoříme o satelitních částicových frekvenčních zbraních, které mohou útočit na člověka po 24 hodin denně. 

Psychotronické zbraně jsou podle OSN pokládány za zbraně hromadného ničení. „HAARPy“ , mohou vyvolávat zemětřesení a rentgenovat zemi, aby našly podzemí vojenské základny, zlato či zásoby ropy. Tyto ionosférické ohřívače mohou také operovat jako suboceánský a přeshorizontální komunikační systém. Tento systém může ovládat počasí a vytvářet přírodní pohromy. Satelitní systém, který může „skrze střechy“ sledovat lidi, elektronické šoky přes počítač či telefon systémem Echelon, plasmou ukryté helikoptéry Ministerstva obrany pro válku s drogami, implantáty, kamery na ulici, to vše tvoří jedinou globální a vesmírnou kontrolní síť. 

Tyto zbraně jsou založeny na paprscích. Při vzdálených špionážních operacích dva překrývající se paprsky splynou v paprsek ionizovaných částic, který se odrazí od vzdáleného cíle a pošle zpět na satelit holografický obraz. Když překřížíte dva silné paprsky, můžete vytvořit skalární energii. Tyto energie mohou být využity jako nevysledovatelné zbraně pro nukleární exploze a obranu. Tyto překřížené energie mohou být použity k tomu, aby způsobily, že fyzický elektrický systém osoby zkolabuje, anebo při nižší frekvenci způsobit na dálku elektrický šok. Představte si, že máte na vrcholku své hlavy pozitivní a negativní elektrický kabel, které se dotýkají. 

Skalární energie mohou být použity i v ručních vojenských zbraních a na tancích. Mohou vyřadit z provozu elektroniku nebo způsobit rozsáhlý výpadek elektrického proudu. Proti skalárním energiím prakticky neexistuje žádný štít. Pokud nechcete být zasaženi těmito zbraněmi, potřebujete olovo, keramiku a hluboký podzemní bunkr, anebo být hodně vysoko nad bitevním polem. Lidé, na které tyto věci působí a kteří je zkoumají, slyší tóny a hučení. Pokud slyšíte neměnný statický tón, máte tělesné vibrace, pocity pálení, „rány“ v hlavě, neurologické poškození či poškození imunitního systému, slyšíte elektronické hlasy nebo zvuk plasmy, trpíte bolestmi hluboko v orgánech či vás stále bolí hlava, či cítíte jinou nezvyklou aktivitu, pak můžete být cílem směrované energie, zbraní kontroly mysli. 

Tyto zbraně mohou být na helikoptérách, letadlech, neviditelných stíhačkách či satelitech. Směrované paprsky energie a elektromagnetické vlny vám mohou být posílány prostřednictvím ručních přístrojů nebo pomocí satelitních telefonů a mobilních věží. 

Je možné, že někteří lidé se tak velice bojí, že kvůli člověkem způsobenému rozpadu ekologického systému nastane hladomor a boje, že rozprašují na zemi chemtrails, aby udrželi rozsáhlou kontrolu mysli pomocí plynové plasmy? Je to poslední snaha zmocnit se světových zdrojů? Nebo jim jde jen o vládu a peníze? Někteří by se chtěli dostat k ropě, nacházející se po tající (z důvodu umělého elekromagnetického ohřívání za pomoci chemtrails) Arktidou. 

Domnívám se, že Třetí svět není součástí tohoto systému. A nemyslím si, že by je vyspělé země k tomu pustily. Každá země, která se připojí k tomuto systému NATO, je podrobena kontrole mysli a nemocem způsobeným intenzívními oscilujícími magnetickými poli – elektromagnetickou polévkou, a toxickými chemtrails. 

Naše DNA se rozpadá. Riskujeme, že narušíme rotaci a sklon osy Země, tím, jak neustále touto vojenskou technologií narušujeme magnetická pole. A možná že už je to porušeno. Prostřednictvím NATO se tak vytváří globální dominance USA a eroze lidských práv. 

Podle Charlotte Iserbyt a Al Martina poradci v našem Úřadu pro totální bdělost působí jako poradci bývalí členové KGB a STASI. Jsou to oni, kdo vytvářejí naše nové vnitřní pasy (státní identifikační karty). A podle smlouvy „Otevřené nebe“ nám tu přelétají i ruská a německá letadla. Kdo přesně létá v těchto plasmou krytých strojích, které jsou vidět po celé zemi a jsou mylně pokládány za UFO lidmi, kteří nevědí o této vzdušné tajné technologii? Zřetelně zde probíhá nový „Projekt Paperclip“ http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Paperclip

 Elitistická korporátní vláda hodlá uržovat nás zbývající jako rukojmí prostřednictvím vesmírných zbraní s řízenou energií, pokud se k moci dostane skupina PNAC (Policy for a New American Century) - Bush a jeho skupina expertů, a hodlají i útočit na každou zemi či občana, který se jim nebude líbit. Tyto zbraně mohou vytvořit klimatickou válku, meteorologickou válku, válku kontrolou mysli, počítačovou válku, válku nemocí, válku katastrof, i skrytou válku. Tím vším dohromady mohou vytvořit ekonomický kolaps. 

 Pokud tento systém nebude zastaven, zabije miliardy lidí otravou aluminiem a baryem, nedostatkem úrody a celosvětovým hladomorem. Bude působit selhání srdce, mozkové mrtvice a rakoviny. Bude působit porody mrtvých dětí, potraty a neplodnost. Chemické sprejované látky často obsahují plísně, bakterie, viry, sušené krevní buňky, krystalické substance, uhlík, kovové kationty, lithium a další chemikálie a těžké kovy, a bůhví co ještě, pravděpodobně i chytrý prach čili nanočástice. 

To, že Američané testovali po léta na svých občanech biologické zbraně, už není tajemstvím. Rozptylovat baktérie a viry do atmosféry, kde mutují působením ultrafialového záření, to je skvělý plán. A my jsme pouze přijatelné ztráty, nebo je to záměrné? 

Vím, že mnoho velkých hráčů má velké investice ve farmaceutických společnostech, biotechnologiích (geneticky modifikované plodiny, které jsou schopny růst v elektromagnetické polévce), v rozvoji řízené energie a zbraní na tomto principu, v těžbě ropy, v genetickém výzkumu a ve výzkumu kontroly mysli. Někteří z těchto lidí měli již v rodové historii, že podporovali finančně a politicky kontrolu populace a eugeniku: Hitler, Mao, Stalin, Lenin, Marx, Pinochet, Hussein a další diktátoři. Někteří z velkých hráčů byli mozky eskader smrti, které působily ve Střední a Jižní Americe. Jsou odhodláni mít velké zisky z naší smrti a nemocí. Jen se podívejte na Rumsfielda a Tamiflu.

 Předpokládám, že vědí o nebezpečích tohoto systému a že si dávají pozor, aby zůstávali ve svých úřadech, domech, základnách a autech, které jsou odstíněny od mikrovln a mají filtraci vzduchu. Domnívám se, že berou chelátované substance, aby vyloučili baryum a hliník ze svých těl a myslí. Pokud ne, pak opravdu nechápu, proč provozují tak dalece destruktivní systém. Ani Kongres možná neví, jak hrozný systém zbraní a kontroly financuje. 

 Jak jsem se dověděla, nad 10-12 magnetickými póly mají být postaveny Teslovy věže, napojené do hlubin Země na volnou energii, a má být zastavena činnost systému GWEN. Nebo k tomu již došlo? To by umožnilo totální kontrolu nad Zemí pomocí gigantických Teslových smrtících paprskových zbraní. I když přirozený elektromagnetismus naší Země nebyl určen k tomu, aby sloužil jako zdroj energie pro zbraně mocných lidí a k jejich užitku. 

 Nadjednotkové systémy (Teslovy přístroje) jsou i dnes neprozkoumanou formou výroby energie lidmi. Co se týče volné energie, měli bychom být velmi opatrní. Jak můžeme vidět, formy lidmi vyráběné a užívané energie v minulosti nebyly pro tuto planetu dobré. Možná je čas znovu zvážit dostupné možnosti výroby energie prostřednictvím plodin, větru, slunce a vody. Potřebujeme celosvětově různé, více holistické programy obnovitelné energie. 

Během 8 let sprejovacích operací nad Amerikami, Evropou, východní Evropou, Skandinávií i Ruskem byly rozprášeny tuny částic. Tyto částice jsou nyní globálně rozptýleny po celém světě. Jedovaté látky jsou neseny kolem zeměkoule na tryskových proudech a otravují nejen země NATO, ale i všechny neutrální a nebojující země. 

Voda, vzduch i půda všech těchto zemí jsou tak nasyceny kovovými kationty, že tito fanatici zbraní by měli nyní být schopni vzájemně na sebe vysílat paprsky kdykoli a kdekoli. Až se za pár let navzájem pobijí a vyhladí a sežehnou části země svými světelnými šavlemi, možná si začnou uvědomovat, že tato zahraniční politika povede ke zničení lidské rasy a zkáze ekonomiky. 

Ale myslíte, že dostanou rozum a rozhodnou, že redukce a nešíření zbraní je civilizovanější způsob, jak řešit světové záležitosti? Já o tom pochybuji, protože pouze idioti mohli vyrobit tak hrůzné zbraně na zabití planety. Ale vsadím se, že zbytek planety konečně povstane a řekne těmto mladistvým delikventům, aby si šli okamžitě hrát se svými paprskovými zbraněmi někam jinam. 

Bearden – velký propagátor Teslovy technologie, která vytváří energii „vařením“ ionosféry či braním elektřiny z „vakua“ zvaného Život, nám zřejmě říká část, ne-li většinu pravdy. (Pozn. Org.: Viz jeho stránky http://www.cheniere.org/ , též články na OrgoNetu.) Totéž Eastlund (Pozn. Org.: vynálezce HAARPu viz http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Eastlund ).


Životopis Carolyn Palit (momentálně stránka nedostupná - před 3 dny ještě fungovala).
https://www.indymedia.org/en/2005/10/825753.shtml


Související: 
T. Bearden: Teroristické využití skalárních zbraní,
http://orgo-net.blogspot.cz/2010/02/thomas-bearden-teroristicke-vyuziti.html


19 komentářů:

 1. Dakujem za tento prispevok ,ono to moje piskanie v usiach nevysetril ani lekar .Moze to byt chrbticou alebo???

  asgard

  OdpovědětVymazat
 2. http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://www.greatdreams.com/RNM.htm&prev=search

  mohlo by vas zaujimat

  OdpovědětVymazat
 3. Tento clanok obsahuje aj podprahovú informáciu, ktorá manipuluje. Nasiel som tam tri body s ktorými nesúhlasím. Za prvé je tam varovanie pred Teslovými energiami ako energiami s ktorými nevie ludstvo narábat a preto je lepsie príst k alternatívnym (otrockým) energetickým zdrojom ako slnko, voda a podobne.

  Za druhé sa tam píse o tom, ze ak je clovek manipulovaný môze citit teplo napríklad. Aj duchovne prebudený clovek môze cítit teplo v tele a aj iné pocity na základe energetických pohybov v tele a duchovného prebudenia. Tomuto cloveku môze nieco také nahnat strach, lebo cítal tento clánok a myslí si mozno ze je manipulovaný. Strach je pocit ktorý zabíja vsetku duchovnost.

  Za tretie sa tu kladie alternatíva ze treba chemtrails zastavit na fyzickej úrovni. Áno je to dobrá alternatíva, ale ak sa to nedá tak sme podla clánku vsetci vystavení manipulácii a niet kam utiect. Toto je samozrejme omyl, lebo clovek ktorý zije v bezpodmienecnej láske tomu nemôzu ziadne chemtrails ublízit a ani ho nic nemôze zmanipulovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. :-)) Pane Ivane, můžete mi jmenovat jediného člověka, který žije zde, na planetě, v bezpodmínečné lásce, nonstop? Děkuji.

   Vymazat
  2. Anonym 14:15 ........ no, možno pár desiatok ich bude..... na celom svete.... :-) Kto vie, možno aj 100. STO.
   STRAŠNE málo, však ? Áno. :-)
   Takže tí sú ochraňovaní, a to je to hlavné (irónia)...;-) :D

   Marek & Marek G.

   Vymazat
 4. Ivan, dajme tomu, že máš blízko k pravde, ale bežnému človeku ostáva len obrana. Aká? Iba tienením. Mozgu (čapica s kovovými vlaknami), tela (podobne tienený oblek), ale aj celá spálňa (tienenie grafitovým náterom, uzemneným do zeme), okná )tienenie špeciálnou záclonou. Toto tienenie je popísané na webe, stačí hľadať.Tieni aj EMF od veží GWEN!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A čo tak robiť si hĺbkový detox organizmu ??? Detox "mäsa" tela (svalovina), vnútorných orgánov, krvi, lymfy, atď ???...

   Marek & Marek G.

   Vymazat
  2. Sushlasim s tebou , ono sa da tazko meditovat a pestovat lasku ked nad hlavou preleti lietadlo a sprejuje vsetko zive.Ludia pod neustalou palbou EMF sa len tazko vedia postavit na nohy a to je vlastne cielom ako zmenit cloveka v zombie . Ono sa staci prejst mestom a clovek si vsimne ludi bez zivota , ja ked som dlhsie v meste a pridem domov na dedinu citim velku unavu a bolest hlavy a tvrdia to aj ludia co poznam .( ASI NIECO NA TOM PRAVDY BUDE )
   PS: Rad uvitam nejake linky k tejto teme .

   asgard

   Vymazat
  3. Ano děje se to, a je to čím dál tím víc hustější

   Vymazat
 5. Vás to asi jen tak nepřejde, že?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne, my jsme jako obruč, proto jen tak lehce nepraskneme

   Vymazat
 6. https://www.youtube.com/watch?v=1bD031J6gqI

  OdpovědětVymazat
 7. http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/353485-americka-policejni-sluzba-se-z-letadel-nabourava-do-mobilu.html - mi dnešní článek připoměl přesný popis zde ve výpovědi pí.Palit "Tyto zbraně mohou být na helikoptérách, letadlech, neviditelných stíhačkách či satelitech."
  Asi, spíše určitě už jsou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. zapište si za uši, že vše, co lze technicky a technologicky použít, provozovat, už mají temnáři instalováno ve svých armádách po celém světě.

   Vymazat
  2. Ty helikoptéry zase tak bezhlučné nejsou. Tuhle mi nízkými přelety tak vyplašily psa, že když teď slyší nějaký velký hluk z oblohy, prchá v panice do boudy, a hodiny celý vystresovaný odsud nevyleze.

   Vymazat
 8. Mám 60 let, a dobře si pamatuji tmavěmodrou oblohu ješte v 70-80tých letech, tá modř byla po ránu bez mračen tak tmavá, že Mig, se jen tak stříbřitě odrážel na jeho pozadí.Ty doby jsou už dávno pryč, a mne nudí každodení zakalená šeď nagrcaná po celém nebi. To samé potkávám v debilním vysíláni televize, podradných seriálů, nebo cenzúrovaných zprav. Morálka mládeže venku je ta tam, a bezpečnost jednotlivce po setmění pátří do lotérie náhod. Večer pak, tak trochu člověk nahlédne do několika z posledních svobodných webu jako je tento, a těší se, že možná svitne naděje k osvobození mysly, ducha, i těla. I když narazím také i tu na nejakou tu trollovu placenou veš, (třeba Marek&Marek) ale hodím to za hlavu a snažím se myslet pozitívně...

  OdpovědětVymazat
 9. Ty nehlučné helikoptéry se používají i u nás v ČR - vlastní zkušenost. Není absolutně slyšet ani když vám visí pár metrů nad barákem. Jen se vám chvěje celý dům. By mě sakra zajímalo, odkud vzlétají.

  OdpovědětVymazat
 10. Už pred troma rokmi vznikla pesnička ,,Ako Ebola", ktorú mala mať v repertuáry sk. Matka Guráž. Tá sa však rozpadla a song uzrel svetlo sveta až nedávno. To sa ešte nevedelo, že ten názov bude dnes trochu ,,zavádzajúci". Ebola vystrčila rohy /alebo niekto tomu pomohol?.../. Song je však o Chemtrails. https://www.youtube.com/watch?v=oB0J-1drPks

  OdpovědětVymazat
 11. Životopis Carolyn Palit (momentálně stránka nedostupná - před 3 dny ještě fungovala). - A STÁLE FUNGUJE!!!! Podařilo se mi na ni dostat bez problémů.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.