3. listopadu 2014

Za epidemii Eboly v Africe jsou odpovědny Spojené státy


Za propuknutí Eboly v Africe jsou odpovědné Spojené státy
a
Historie experimentu se syfilidou v Guatemale: Jak USA prováděly pokusy na lidech ve střední Americe

Timothy A. Guzman
17. 10. 2014
Překlad a doplnění odkazů: OrgoNet


http://silentcrownews.com/wordpress/?p=3373


Dr. Cyril Broderick, liberijský vědec a bývalý profesor rostlinné patologie na fakultě zemědělství a lesnictví liberijské univerzity, prohlašuje, že za propuknutí Eboly v Západní Africe je odpovědný Západ, a zejména Spojené státy. To napsal v exkluzívním článku publikovaném v deníku Daily Observer v Monrovii, Libérie.( http://www.liberianobserver.com/security/ebola-aids-manufactured-western-pharmaceuticals-us-dod )

V článku se praví:

"Americké ministerstvo obrany (Department of Defense – DoD) financuje zkoušky Eboly na lidech, a tyto zkoušky začaly pár týdnů před vypuknutím Eboly v Guineji a Sierra Leone. V článku se uvádí, že americké ministerstvo obrany dalo kontrakt v hodnotě 140 miliónů dolarů kanadské farmaceutické společnosti Tekmira, aby provedla výzkum Eboly. Tento výzkum zahrnuje i injekční vstřikování a infúze smrtelného viru Eboly zdravým lidem. DoD je uvedeno jako spolupracovník na „prvních klinických zkouškách Eboly na lidech“ (NCT0241715), které začaly v lednu 2014 krátce předtím, než byla v Západní Africe vyhlášena epidemie Eboly."
(Pozn. Orgonet: údaje dokládá web společnosti Tekmira, http://investor.tekmirapharm.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=877397, Údaje o spolupráci s vojenským výzkumem biologické a chemické obrany na oficiálních stránkách americké armády http://www.jpeocbd.osd.mil/Packs/Default2.aspx?pg=0 )

Je možné, že americké ministerstvo obrany a další západní země jsou přímo odpovědné za infikování Afričanů virem Eboly? Dr. Broderick uvádí, že americká vláda má výzkumnou laboratoř ve městě Kenema v Sierra Leone, kde studuje „bioterorismus prostřednictvím virové horečky“. Totéž město bylo označeno za „epicentrum vypuknutí Eboly v Západní Africe. (Viz http://www.globalresearch.ca/the-us-military-and-the-ebola-outbreak/5407600 )

Je to pravda? Nebo je dr. Broderick konspirační teoretik? Jak říká, „je naléhavě třeba rázné akce na ochranu těch nejchudších v chudých zemích, zejména afrických občanů, jejichž státy nejsou tak vědecky a průmyslově vybaveny jako USA a většina západních zemí, které jsou zdroji většiny virálních či bakteriálních GMO, strategicky vytvořených jako biologické zbraně.“

A dále „Je nanejvýš znepokojující, že americká vláda provádí v Sierra Leone výzkum bioteroristického využití virové hemorrhagické horečky. A jistě jsou i další místa.“ 

Guatemala - testy syfilidy na lidech

To, co říká dr. Broderick, je zřejmě pravda. Koneckonců, americká vláda provádí experimenty se zhoubnými nemocemi na lidech už dlouhou dobu, jak můžeme zjistit z historie. Jedním z příkladů je Guatemala. V letech 1946-48 americká vláda v čele s prezidentem Harry Trumanem, ve spolupráci s guatemalským prezidentem Juanem José Arévalo a jeho zástupci zdravotnictví, svévolně nakazila více než 1 500 vojáků, prostitutek, vězňů a dokonce i duševně chorých pacientů syfilidou a dalšími sexuálně přenosnými nemocemi, jako je kapavka a venerický vřed, přičemž experimentů se účastnilo více než 5 500 guatemalských lidí. Nejhorší na tom je, že nikdo z lidí podrobených testům infikování nemocemi nedal k tomu poučený souhlas.

Toto odhalení učinila profesorka historie lékařství na Wellesley College Susan M. Reverby a publikovala je v r. 2010 v Boston Globe, v článku nazvaném: „Profesorka z Wellesley odhalila horor: Experimenty se syfilidou v Guatemale.“ 'Viz http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2010/10/02/wellesley_professor_unearths_a_horror_syphilis_experiments_in_guatemala/ ) 
Píše se v něm: „Profesorka prošla zaprášené dokumenty v pennsylvánském archívu a učinila šokující odhalení: Vědci americké vlády v r. 1940 svévolně infikovali stovky občanů Guatemaly syfilidou a kapavkou, při pokusech konaných bez svolení subjektů. … Se svým odhalením kontaktovala zástupce vlády.“

Prezident Obama se poté omluvil guatemalské vládě, že se již nikdy nebudou opakovat chyby, k nimž došlo v minulosti, kdy nebylo neběžné, že lékaři prováděli výzkum na pacientech bez jejich souhlasu. Jak napsal Boston Globe: „Včera prezident Obama zavolal prezidentu Guatemaly Caballerosovi, aby se omluvil za tyto experimenty, které „byly tragické“, a Spojené Státy se hluboce omlouvají všem, kteří jimi byli ovlivněni.“

Rovněž státní tajemnice Hillary Clintonová zavolala guatemalskému prezidentovi a v rozhovoru s ním vyjádřila „své osobní pohoršení a hlubokou lítost nad tím, že mohl proběhnout takový trestuhodný výzkum.“ http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/10/01/us.guatemala.apology/

Experiment Institutu v Tuskegee se syfilidou

Zmíněný výzkum v Guatemale vedl John Cutler, lékař americké zdravotnické služby, který se rovněž podílel na kontroverzním experimentu se syfilidou v Tuskegee (http://en.wikipedia.org/wiki/Tuskegee_syphilis_experiment , )započatém v r. 1930. Badatelé v něm chtěli prozkoumat účinky skupiny antibiotik zvaných penicilín na postižené jedince. V pokusech byla rovněž zahrnuta prevence a léčba syfilidy a dalších pohlavních nemocí . Prohlášení o tom vydala v r. 2011 dr. Amy Gutman, předsedkyně Prezidentské komise pro studium bioetických problémů.

„Komise řekla, že do výzkumu v letech 1946-1948 bylo zapojeno 5 500 guatemalských občanů, z nichž 1 300 bylo záměrně nakaženo syfilidou, kapavkou a venerickým vředem. Z této skupiny pouze 700 lidí dostávalo léčbu. Dle dokumentů komise do r. 1953 zemřelo nejméně 83 lidí.“ (Viz 
http://www.huffingtonpost.com/amy-gutmann/guatemala-syphilis_b_963035.html )

O těchto experimentech informovala i BBC News:.http://www.bbc.com/news/world-latin-america-14712089
Reakce Washingtonu na tuto zprávu je fraškou. Omluva Guatemalské vládě byla učiněna pouze kvůli veřejným vztahům. Washington si je vědom experimentování se smrtelnými nemocemi na lidech v minulosti, které bylo prováděno státními vládou financovanými laboratořemi, o nichž se ví, jak jsou veřejnosti nebezpečné. Americká vláda je vinna tím, že provádí četné lékařské experimenty nejen na lidech v Guatemale, ale i v jiných zemích, i na svém vlastním území.

Jak uvádí i Boston Globe, výzkum syfilidy Institutem v Tuskegee prováděla americká Veřejná zdravotní služba v letech 1932-1972; cílem bylo zkoumat „přirozenou progresi“ neléčené syfilidy u afroamerické populace. Americká Veřejná zdravotní služba a Institut v Tuskegee v r. 1932 společně najaly 600 chudých zemědělských nájemců z hrabství Macon v Alabamě k výzkumu infekce syfilidou. Z nich nejméně 400 mělo syfilis (avšak nebyli informováni, že ji mají), a zbývajících asi 200 nemělo. Dostávalo se jim bezplatné lékařské péče, stravy a dokonce měli zdarma pohřební pojištění. Dokumenty odhalily, že jim bylo řečeno, že mají „špatnou krev“, což znamenalo, že vedle syfilidy měli i různé další zdravotní problémy. Vědci z Tuskegee prováděli studii, aniž by léčili jejich chorobu, a také jim utajovali tolik potřebnou informaci o penicilínu, který prokázal účinnost při léčbě syfilidy a dalších venerických chorob. Testované osoby žily v domnění, že je jim poskytována americkou vládou bezplatná zdravotní péče, a zatím jim zdravotníci, kteří vedli testy, lhali. Washington si je plně vědom těchto pokusů se smrtícími nemocemi na lidech. I vláda Guatemaly podle Boston Globe věděla o experimentech se syfilidou.

„Zástupce guatemalské vlády řekl, že jeho stát bude také vyšetřovat zavinění odpovědnými lidmi své země. Záznamy o pokusech napovídají, že guatemalské úřady si byly plně vědomy testů, schválily je, a možná že tak učinily výměnou za zásoby penicilínu. „

Americké Ministerstvo zdravotnictví a služeb obyvatelstvu publikovalo studii „“List faktů o očkovací studii pohlavně přenostných nemocí americké Zdravotní služby v letech 1942-46“ a bylo nuceno připustit, co se dělo v Guatemale během pokusů se syfilidou: „Profesorka Susan Reverby z Wellesley College nedávno objevila archívované přednášky dr. Johna Cutlera, lékařského pracovníka americké Veřejné zdravotní služby a výzkumníka z Tuskegee. Přednášky popisovaly další neetickou studii financovanou americkou vládou, během níž bylo vysoce zranitelné obyvatelstvo Guatemaly záměrně infikováno pohlavně přenosnými nemocemi. Studie, prováděná v letech 1946-48, byla vedena s vědomím nadřízených dr. Cutlera a byla financována grantem amerického Státního institutu zdraví a Amerického sanitárního úřadu pro několik vládních ministerstev Guatemaly. Studie nebyla nikdy publikována.

Závěr

Americká vláda přiznala své pochybení, avšak se zpožděním 62 let. To, co napsal dr. Broderick z Libérie, není v žádném případě konspirace. Americká vláda se účastní bioterorismu; Guatemala je toho jedním z příkladů. Dr. Broderick napsal shrnutí toho, co mohou udělat obyčejní lidé, aby zabránili vládám, zejména západním, vystavovat obyvatelstvo nemocem, s nimiž experimentují v laboratořích:

"Problém je globální, a my žádáme o pomoc všechny, včetně Číny, Japonska, Austrálie, Indie, Německa, Itálie, i lidi dobrého srdce v USA, Francii, Velké Británii, Rusku, Koreji, Saudské Arábii, a kdekoli jinde, kde jsou ochotni pomoci. Situace je chmurnější než si my zvenku dovedeme představit, a tak musíme zajistit pomoc. Aby se budoucnost obešla bez těchto dramat, je důležité, abychom nyní žádali své vůdce a své vlády, aby byli čestní, transparentní, poctiví a produktivně se angažovali. Musejí lidu odpovědět. Prosím, zastavte testování Eboly a šíření této zákeřné choroby.

Po guatemalském martyriu s americkou vládou, která tam záměrně a svévolně naočkovala lidi syfilidou, by africké státy měly být extrémně skeptické, pokud jde o americké akce k potírání Eboly. Prof. Francis Boyle z Univerzity Illinois, zpochybňující akce Obamovy vlády v Západní Africe, řekl nedávno v interview pro RIA Novosti:

„Americké vládní agentury mají dlouhou historii provádění výzkumu údajně obranných biologických zbraní v laboratořích v Libérii a Sierra Leone. K nim se řadí i Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC), které je nyní hlavní agenturou kotrolující šíření Eboly do US.“

„Proč Obamova vláda poslala do Libérie vojsko, když nemá žádnou průpravu, aby poskytovalo medicínskou pomoc umírajícím Afričanům? Jak se dostal virus Zaire/Ebola do Západní Afriky, 3 500 km daleko od místa, kde byl poprvé identifikován v roce 1976?“
To je dobrá otázka pro Washington, ale zdalipak se veřejnosti dostane nějaké odpovědi? Brzy rozhodně ne, protože trvalo více než 62 let, než byly zveřejněny experimenty se syfilidou v Guatemale, a ty nezveřejnila americká vláda, nýbrž historička medicíny.

8 komentářů:

 1. Srdečne zdravím :o)
  Všetkým, ktorí čítajú už dáku dobu túto stranku, je dobre známe, o čo tu ide... Za kulisami tohto všetkého stoja illumináti - sú to ich pokusy na zníženie populácie na našej planéte. Trpia chorobne utkvelou myšlienkou, alebo dákou paranojou, že Zem im patrí, aj všetci a všetko, čo je na nej a v nej, že je preľudnená a teda nie je schopná uživiť sedem miliárd ľudí...
  Keď si všimnete, k novým, "záhadným epidémiám" sa vždy priraďujú také kontinenty, štáty a regióny, kde žijú "tí najchudobnejší z chudobných" ako Afrika, India a pod. Jednoducho, oni nepotrebujú takých ľudí, do ktorých je potrebné stále zbytočne investovať bez toho, aby sa im to nejak vrátilo na konto v banke... Oni potrebujú ľudí, ktorí sú životaschopní, a z ktorých majú úžitok - ktorí otročia "za pár šupov" a naslovo sa podriaďujú tomuto ich systému... K tomu využívajú rôzne metódy ovládania, manipulácie a strachu a veľkoryse im v tom pomáhajú nimi vytvorené a založené rôzne spoločnosti (ako aj farmaceutické), banky, poisťovne a iné firmy, médiá... Takto, ruka v ruke, sa tešia vzájomnej dobrej spolupráci rôzni magnáti veľkých korporácií, štátnici, vládni predstavitelia spolu s farmaceutickými spoločnosťami, médiami (TV, rozhlas, tlač...) a pri tom s nadšením využívajú fenomén strachu a "fenomén stádovitosti"...
  Zem je ale schopná uživiť nás všetkých, včetne tvorov živočíšnej ríše. Totiž, keby sa všetky prostriedky, ktoré sa ročne vynakladajú na zbrojenie, na vojny a na iné zbytočnosti (napr. na atómové elektrárne a následné starosti s problémovým uskladňovaním rádioaktívneho odpadu z nich,... na všelijakých zbytočných politikov, na rôzne zbytočné volebné kampane, na celú zbytočnú EU a im podobným úniám, na korupciu, na zbytočne lietajúce lietadlá, ktoré zachemtraisovávajú oblohu, na zbytočné kupčenie s emisnými kvótami, na zbytočné drancovanie prírody a zbytočné plytvanie všetkého, vrátane potravín,...), tak keby sa tieto prostriedky, zo spojenia dobrej vôle láskyplného srdca a zdravého rozumu, rovnomerne rozdeľovali a vynaložili na to, čo je naozaj potrebné a nevyhnutné, tak sa tu všetci máme ako v bavlnke, ako v raji :o) Skončime s vojnami, s nenávisťou, s rasovou neznášanlivosťou, s drancovaním Zeme.. Lebo Matka Zem je schopná uživiť všetkých, ...všetkého je na Zemi v dostatku a v hojnosti... No k dosiahnutiu tohto je treba urobiť jeden krok - krok do srdca - k Láske, ktorá je našou podstatou, spojením a jednotou so všetkým a všetkými na Zemi a v celom Univerze,... so Zdrojom... Všetci sme súčasťou jedného celku.
  Majte sa krásne :o)

  OdpovědětVymazat
 2. Kam američani vlezou, tam se jaksi "náhodně" začíná vyskytovat moc problémů, a je vlastně jedno, jestli to je nějaká "epidemie", revoluce nebo válka. Měli by je odevšad hezky vykopat, ať si hrajou na svým písečku, a nešťouraj se do ostatních. To by pak byl panečku svět.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. USA jsou jen nástroj, který NWO získalo podvodem a nyní jej používá ke svým cílům. Podle mě je nyní svět na rozcestí. Jsou zde 3 varianty budoucnosti: A) Buď zvítězí síly dobra, a svět se vydá směrem k normálnosti a nakonec zde bude dobře. Ale já tedy v tomto směru zatím vývoj moc nevidím, i když se objevují indicie, že by to nakonec mohlo dopadnout takto. B) NWO zvítězí na celé čáře. Náš svět bude depopulacován a bude zde max. miliarda lidí. Tento svět bude mít dbě třídy. Vládnoucí superbohaté elity, kterým bude sloužit očipovaná třída otroků neschopná jakéhokoli odporu. C) Zvítězí Islám. V takovém světě bude vládnout středověká temnota a lidstvo bude opravdu hloupé a sebedestruktivní. Hrozby jadernými zbraněmi budou větší než dnes. Protože naše Země je v podstatě vězení ve výstavbě pro naše duše. Varianty B)a C) jsou velice nepěknými vyhlídkami. Země se stane pro nás doslova peklem a naši materiálně zaměření spoluobčané to dopustí. Budeme se zde po věky znovu a znovu inkarnovat a neskutečně trpět. U varianty B) se nám bude běžně stávat, že budeme muset dát třeba své orgány někomu z elity. Či posloužíme k nějakým šíleným pokusům, jako laboratorní krysy atd. U varianty C) se nám zase může stávat, že se budeme souloženi úchylnými vousatými dědky již od 9 let. Či za zlomení vůle a vymytí mozků posloužíme jako živá bomba proti jinak smýšlejícím muslimům... Jedinou naději vidím v tom, že se lidstvo hodně rychle probudí a uvědomí si svou situaci a něco začne ve velkém podnikat. Proto budiž pochválen Orgo-net. Jinak zde dávám tip na fakt zajímavého autora: http://marioolah.blog.idnes.cz/c/402474/Archonti-v-popkulture.html Nesmírně zajímavé!

   Vymazat
  2. Moja reč!!!

   Vymazat
 3. Pravda dřív či později vyjde najevo. I v tomhle zatraceným případě. Děkuju každýmu, kdo pracuje na straně pravdy a pomáhá otevírat lidem oči. Škoda že na týhle straně nejsou a nemůžou stát média, všichni asi víme proč... Díky za orgo web, že už zase jede! :-)

  OdpovědětVymazat
 4. Zajímavý článek mající vztah k Ebole a GMO vakcínám. I po přeložení v google translatoru se to dá číst a něco z toho pochopit. Více zde: http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/daniel-trappitsch-und-michael-leitner/genetische-impfung-das-trojanische-pferd-der-impfstoff-produzenten.html

  Nás nedostanou, jelikož my jim na ty jejich profláklé metody neskočíme. Pepé. :-)

  OdpovědětVymazat
 5. Zdravím všechny dobré lidičky a předem se omlouvám, že píšu mimo toto téma, ale nevěděla jsem kam to dát a myslím, že by bylo dobré, kdyby si hodně lidí udělalo pravý obrázek o chování společnosti Amazon. Všichni víme, že se dlouze diskutovalo, zda této firmě povolit sklady v blízkosti Brna, jak se psalo o tom, že díky liknavosti radních Brna přišly stovky lidí o možnost být tam zaměstnáni. Tak si přečtěte, jaké by to bylo terno, tam pracovat. Sklad nakonec vznikl v české Dobrovízi (v komentáři dole někdo píše, že je opravdu peklo tam pracovat). Ještě jednou omluva za odklon od tématu.
  Vlaďka
  http://aeronet.cz/news/svedectvi-cesky-z-nemeckeho-logistickeho-skladu-amazonu-exkluzivne-pro-ae-news-vydirani-vyhrozovani-sledovani-zamestnancu-na-toaletach-soukromi-detektivove-pedometry-po-pul-roce-vyhoreni-a-novy/

  OdpovědětVymazat
 6. Ještě dodám, že za celou šarádou s Ebolou je nejspíš tlak na rozšíření vakcín s nano-boty, které umí udělat pěkně špinavou práci na lidech ... http://prvopodstata.blog.cz/1411/okenko-strasidylka-marneho-listopad-2014

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.