25. února 2016

Paul Craig Roberts: Američané žijí ve falešné realitě vytvářené inscenovanými událostmi

Když sem na blog zabloudí noví čtenáři, bývají šokováni nepříjemnými informacemi, od chemtrails až po pedofily, odmítají uvěřit a snaží se ochránit svůj dosavadní svět tím, že kdyby to byla pravda, tak by přece někdo promluvil, přece by se to nedalo utajit, přece by to bylo v televizi...

Bohužel, čím déle se kdo zajímá o utajované informace, tím více chápe, jak snadné je pro elity jejich utajování, a jak nesnadné, ba nemožné, je předat tuto pravdu těm, kteří na ni nejsou připraveni. 

Naštěstí malá část lidstva v tomto životě prostě k této pravdě dospěje sama, díky určité fázi svého vývoje a osudu; jsou zprvu rozhořčeni, frustrováni a deprimováni; pak následuje období aktivity - musí se to říct všem a něco s tím dělat; nakonec přijde zklidnění: co mohu, to udělám pro zlepšení situace, a co nemohu ovlivnit, tím se nebudu trápit. 

Je to úlevný proces, nebojte se do něj vstoupit, každý ho musí projít. Žádná fáze se bohužel nedá přeskočit, musí se jen počkat, až sama odezní...

Příhodný článek pro nováčky v oblasti utajovaných informací právě vydal zde známý Paul Craig Roberts. 

=Orgonet=


Američané žijí ve falešné realitě vytvářené inscenovanými událostmi 
Paul Craig Roberts
February 24, 2016
Překlad: Orgonet


Většina lidi uvědomělých a schopných myšlení se již vzdala sledování toho, čemu se říká „mainstreamová média“.

Jejich důvěryhodnost zničili presstitutové, kteří pomáhají Washingtonu lhát - „Saddámovy zbraně hromadného ničení“, „Íránské nukleární hlavice“, „Assadovo používání chemických zbraní“, „Ruská invaze na Ukrajinu“, a tak dále. „Mainstreamová média“ také zničila svou důvěryhodnost bezvýhradným přijímáním čehokoli, co řeknou vládní autority ohledně „teroristických událostí“, jako 9/11, exploze při Bostonském maratonu, anebo při údajných masových stříleních, jako Sandy Hook a San Bernardino. Navzdory do očí bijícím nesrovnalostem, protikladům a neuvěřitelným výpadkům bezpečnostních služeb „mainstreamová média“ nikdy nekladou otázky a neprovádějí šetření. Pouze oznamují jako fakt to, co dostanou od státních autorit.


Text obrázku: Falešná vlajka - hrůzná inscenovaná událost, z níž je obviněn politický nepřítel, a která je použita jako záminka k zahájení války nebo zavedení drakonických zákonů ve jménu státní bezpečnosti.

Znamením totalitárního či autoritářského státu je to, že média necítí žádnou zodpovědnost za vyšetřování a zjišťování pravdy, a přijímají namísto toho roli propagandy. Veškerá západní média jsou již dlouho dobu v režimu propagandy. V USA byla transformace novinářů v propagandisty doplněna o koncentraci různých nezávislých médií do šesti megakorporací, které nejsou řízeny novináři.

Důsledkem toho je, že lidé, kteří přemýšlejí a jsou vědomí, stále více spoléhají na alternativní média, která kladou otázky, vyšetřují fakta a nabízejí analýzy, namísto neuvěřitelných oficiálních historek.

Primárním příkladem je 9/11. Široké řady expertů již rozcupovaly oficiální báchorku, postrádající veškeré faktické důkazy. Hledači pravdy o 9/11 poskytli těžké důkazy, avšak oficiální báchorka se nevzdává. Máme věřit, že několik Saudských Arabů bez jakéhokoli technického vybavení, pouze s noži na krabice, a bez jakékoli podpory nějaké vládní zpravodajské služby byli schopni přelstít obrovskou sledovací technologii vytvořenou DARPA ( Defense Advanced Research Projects Agency – Agentura projektů výzkumu moderní obrany) a NSA ( National Security Agency – Státní bezpečnostní služba) a provést nejvíce ponižující útok na supervelmoc v lidské historii. Navíc to byli schopni udělat, aniž by se president USA, Kongres a mainstreamová média snažili zjistit, kdo nese odpovědnost za tak obrovské selhání vysoce technologicky vyspělé bezpečnostní technologie státu. Namísto aby Bílý dům toto nepředstavitelné selhání vyšetřil, po více než rok odmítal jakékoli vyšetřování, až to nakonec vzdal kvůli žádostem rodin postižených touto událostí, které se nedaly koupit, a souhlasil s vytvořením Komise 9/11.

Tato komise však nevyšetřovala, ale pouze seděla a sepisovala historku poskytnutou vládou. Poté předseda komise, místopředseda a právní zástupce napsali knihu, v níž řekli, že Komisi byly odpírány informace, že jí představitelé státu lhali, a že komise „byla odsouzena k selhání“. Navzdory tomuto všemu presstitutové stále opakují oficiální propagandu, a pořád zbývá dost naivních Američanů, kteří brání zjištění zodpovědnosti.

Schopní historikové vědí, že události pod falešnou vlajkou jsou používány proto, aby mohly být státem prováděny plány, jichž by jinak nebylo možno dosáhnout. 9/11 dalo neokonzervativcům kontrolujícím vládu George W. Bushe nový Pearl Harbor, který potřebovali proto, aby mohli zahájit své hegemonistické invaze do muslimských zemí. Exploze při Bostonském maratonu umožnily provést zkoušku amerického policejního státu, obnášející střelbu ve velkém americkém městě a nasazení 10 000 ozbrojenců a speciálních týmů SWAT do ulic, kde prováděli hledání pachatelů dům od domů a vyháněli občany ze svých domů zbraněmi. Tato bezprecedentní operace byla ospravedlněna jako nezbytná k nalezení jednoho zraněného 19letého muže, který byl zřetelně nastrčenou figurkou.

V historce o Sandy Hook je tolik anomálií, že se k ní vytvořil dokonce celý „skeptický průmysl“. Vím, že tam anomálie jsou, ale nemám čas ten případ studovat, abych došel k vlastním závěrům. Například v tomto videu vytvořeném z televizních zpráv jeho tvůrce ukazuje, že osoba vystupující jako truchlící otec, který ztratil syna, je stejná osoba, která pak vystupuje v uniformě SWAT, a je identifikována jako známý herec. Pokud by to byly tři různé osoby, které jsou oficiálním místům známé, pak by bylo možno je ukázat společně v jedné místnosti, a tím by bylo vyvráceno tvrzení videa. Pokud to možné není a je to stejná osoba, pak se musíme tázat, kdo vytvořil ten klam, který zpochybňuje celou historku. (Porovnat osoby můžete v čase 9:30.)

„Mainstreamová média“ mají schopnost takovéto prosté ověření provést, ale neudělají to. Namísto toho nazvou tyto skeptiky „konspiračními teoretiky“.

Existuje kniha, kterou napsali prof. Jim Fetzer a Mike Palecek, a v ní se praví, že Sandy Hook bylo cvičení FEMA, jehož cílem bylo protlačit kontrolu zbraní, a že v Sandy Hook nikdo nezemřel. Kniha byla k dispozici na Amazonu, ale pak byla náhle zakázána. Proč zakazovat knihu?

Zde si ji můžete stáhnout zdarma: "V Sandy Hook nikdo nezemřel."  http://rense.com/general96/nobodydied.html

Já jsem ji nečetl a nemám žádný názor. Ale přesto vím, že policejní stát, kterým se Amerika stává, má silný zájem na odzbrojení veřejnosti. Také jsem dnes slyšel ve zprávách, že lidé, kteří jsou údajně rodiči zastřelených dětí, vznesli žalobu proti výrobci zbraní, což zcela souhlasí s tvrzeními Fetzera v knize.

Zde je interview s Jimem Fetzerem. https://www.youtube.com/watch?v=f-W3rIEe-ag Pokud jsou jeho informace správné, pak americká vláda provádí autoritářskou politiku a používá inscenované události, aby vytvořila pro Američany falešnou realitu, kterou využívá k prosazení svých zájmů.

Podle mého názoru Fetzerova fakta lze snadno ověřit. Pokud budou potvrzena, bude to vyžadovat skutečné vyšetřování. Pokud se nepotvrdí, získá důvěryhodnost oficiální historka, protože Fetzer je jedním z nejaktivnějších skeptiků.

Fetzera nejde jen tak pominout. Absolvoval magna cum laude na Princetonské univeritě, má Ph.D. z University Indiana a byl čestným profesorem University McKnight a University Minnesota až do svého odchodu do důchodu v roce 2006. Má členství ve Státní vědecké nadaci a publikoval více než 100 článků a 20 knih o filosofii vědy a filosofii kognitivní vědy. Je expertem na umělou inteligenci a počítačové vědy, a založil mezinárodní časopis Minds and Machines (Mysl a stroje). Koncem 90. let byl požádán, aby zorganizoval symposium o filosofii mysli.

Pro inteligentní osobu jsou oficiální historky o vraždě presidenta Kennedyho a o 9/11 prostě neuvěřitelné, protože nejsou v souladu s důkazy a s tím, co víme. Fetzerova frustrace lidmi, kteří jsou méně schopni to vnímat a chápat, však narůstá, což bohužel funguje v jeho neprospěch.

Myslím, že pokud by autority, stojící za oficiální historkou o Sandy Hook, si byly jisty svou verzí, pak by skočily na příležitost konfrontace a vyvrátily by Fetzerova fakta. Navíc by musely někde být nějaké fotografie mrtvých dětí, ale podobně jako záznamy množství bezpečnostních kamer, které by musely zachytit náraz letadla do Pentagonu, je nikdy nikdo neviděl. Aspoň pokud je mi známo.

Co mě znepokojuje, že nikdo z odpovědných představitelů ani mainstreamových médií nemá zájem zjisit pravdu. Namísto toho jsou ti, kteří vznášejí nepříjemné otázky, označování za konspirační teoretiky.

Proč je toto označení hanlivé, to je záhada. I vládní historka 9/11 je historkou o konspiraci/spiknutí, a stejně tak vládní historka o explozích při Bostonském maratonu. K těmto věcem došlo proto, že to byly konspirace/spiknutí. Ale problém je v tomto: čí spiknutí? Víme už z Operace Gladio a Operace Northwoods, že vlády se skutečně angažují ve vražedných spiknutích/konspiracích proti svým vlastním občanům. Proto je velkou chybou domnívat se, že vlády se v konspiracích/spiknutích neangažují.

Často je slyšet námitku, že pokud by 9/11 byl útok pod falešnou vlajkou, někdo by promluvil.

Proč by promlouval? Vědí to jen ti, kteří to spiknutí zorganizovali. Proč by si podkopávali své vlastní spiknutí?

Vzpomeňme jména William Binney. Vyvinul sledovací systém používaný NSA. Když viděl, že je používán proti americkému lidu, promluvil. Ale nevzal si žádné dokumenty, kterými by dokázal svá tvrzení, a to ho zachránilo před úspěšným pronásledováním, ale nedalo mu to žádné důkazy pro svá tvrzení. Proto si Edward Snowden vzal s sebou dokumenty a zveřejnil je. Avšak mnozí vidí Snowdena jako špióna, který ukradl státní bezpečnostní tajemství, a nikoliv jako whistleblowera/vnitřního odhalitele, varujícího před tím, že Ústava, která nás má chránit, je postupně svrhávána.

Vysocí vládní představitelé protiřečí částem oficiální historky o 9/11 i oficiální historce spojující invazi do Iráku s 9/11 a se zbraněmi masového ničení. Tajemník pro dopravu Norman Mineta protiřečil vicepresidentu Cheneymu a oficiální časové linii 9/11. Tajemník pro finance Paul O´Neil řekl, že svržení Saddama Husseina bylo předmětem prvního setkání kabinetu vlády George W. Bushe dávno před 9/11. Napsal o tom knihu a řekl o tom v CBS News, oznámily to i CNN a další zpravodajské televize. Ale nemělo to žádný efekt.

Whistlebloweři/vnitřní odhalitélé platí vysokou cenu. Mnozí z nich jsou ve vězení. Obama jich pronásledoval a uvěznil rekordní počet. Jakmile jsou ve vězení, otázkou se stává: „Kdo by věřil kriminálníkovi?“

Pokud jde o 9/11, promluvili všemožní lidé. Přes 100 policistů, hasičů a lidí poskytujících první pomoc informovalo, že slyšeli a cítili velký počet explozí v Twin Towers. Personál údržby oznámil, že cítil obrovské exploze v podzemí budovy, ještě než do ní narazilo letadlo. Žádné z těchto svědectví nikdy nemělo žádný vliv na autority stojící za oficiální historkou ani na presstituty.

2 300 architektů a inženýrů napsalo Kongresu požadavek na skutečné vyšetření 9/11. Namísto aby s požadavkem bylo zacházeno tak, jak si zasluhuje respekt k 2 300 profesionálům, tito profesionálové byli zavrženi jako „konspirační teoretikové“.

Mezinárodní komise vědců oznámila přítomnost reagovaného a nereagovaného nanotermitu v prachu Světového obchodního centra. Pro potvrzení nabídli své vzorky vládním agenturám a vědcům. Nikdo se jich nedotkl. Důvod je jasný. Financování dnešní vědy je těžce závislé na federální vládě a soukromých společnostech, které mají federální kontrakty. Vědci chápou, že jestliže promluví o 9/11, znamená to konec jejich kariéry.

Vláda nás má tam, kde nás chce mít – bezmocné a dezinformované. Většina Američanů má příliš malé vědomosti, než aby byli schopni poznat rozdíl mezi budovou, která spadla kvůli asymetrickému poškození letadlem, a budovou, která byla zlikvidována explozí. Mainstreamoví novináři nemohou současně vyšetřovat a udržet si svá zaměstnání. Vědci nemohou promluvit a být nadále vládou financováni.

Mluvení pravdy bylo odkázáno do alternativních internetových médií, a vsadil bych se, že i tam vláda provozuje weby vyhlašující divoké konspirace, jejichž účelem je zdiskreditovat všechny skeptiky.Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. His latest book, The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West is now available.
This article was posted: Wednesday, February 24, 2016 at 12:13 pm

17 komentářů:

 1. Tak, tak - dala som hlave pokyn "Prežijú len tí, čo neidú s mainstreamom ". Žijem :-) BE
  Pekné slová úvodom Orgoneti !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. je k tomu třeba dodat jednu věc... nejde o to pochopit že s námi někdo manipuluje... je třeba pochopit proč... cílem není globální moc.... to je jen prostředek vlády nad ovečkami...

   ve skutečnosti je odpověďí prastaré duchovní poznání, nazývané gnóze, neboli POZNÁNÍ:

   POZNEJTE SAMI SEBE A POZNÁTE VŠECHNO!

   KDYŽ CHCETE ZMĚNIT SVĚT, NEJDŘÍV ZMĚŇTE SAMI SEBE!

   ...a o tom to VŠECHNO je... mimochodem o tom bylo původní kristovo učení! to co dnes lidé znají jako křesťanství je jeden velký PODVOD A FALEŠNÉ KŘESŤANSTVÍ!!!

   POZNEJTE SAMI SEBE... TO JE OČ TU BĚŽÍ!!!!

   Spis Περί ἀρχῶν (Peri archón „O základech“, De principiis) obsahuje nejstarší JEŠTĚ NEZFALŠOVANÝ křesťanský teologický systém... zabývá se hmotným světem, stvořením člověka, člověkem jako padlou bytostí uzavřenou v hmotném těle...

   http://www.ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/

   Smazat
 2. Naprosto vynikající článek na téma falešné reality. Děkuji ti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Občas i náš mainstream nechtěně práskne to co bylo vehementně popíráno : "Dodávky elektřiny byly přerušeny už dávno a pohonné hmoty jsou vyhrazeny pro bojovníky Islámského státu. Ve městě navíc v poslední době začínají docházet léky, základní potraviny, a dokonce i voda. Na vině je váznoucí zásobování z Turecka a Sýrie."
   http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/395923-boli-to-vic-nez-porod-v-islamskem-statu-trestaji-spatne-zahalene-zeny-trhacem-masa.html

   Smazat
 3. Co přispívá k vytváření falešné reality: http://www.veteranstoday.com/2015/12/24/mystery-solved-the-connection-between-nwo-globalism-and-the-criminal-underworld/
  Falešná realita je dočasná záležitost, protože je umělá a z hlediska přirozeného a přírodního řádu vesmíru nemůže navěky obstát. Sám vesmír tuto chybu ze sebe setřese a vše bude dále tak, jako by této chyby nikdy nebylo. Pravda pomalu přestává klopýtat po náměstí a má, kam vstoupit... http://www.veteranstoday.com/2015/02/10/pravda-putin-threatens-to-release-satellite-evidence-of-911/
  http://www.veteranstoday.com/2016/01/24/putins-truth-the-ultimate-secret-weapon-against-the-khazarian-mafia/
  A quote from Putin: “I would be more than happy to debate Barbara Bush on who’s who in the criminal world.” http://www.veteranstoday.com/2016/02/06/you-cant-make-this-stuff-up-barbara-bush-calls-vladimir-putin-the-killer/

  OdpovědětSmazat
 4. Ten uvod je 100%, prosla jsem si Tim take. A mohu rici, ze v konecne fazi je clovek vlastne vice v klidku, nez ti, kteri o techto vecech vubec nevi. Ale na zacatku TU ty depky byly AZ jsem z toho zhubla, nemohla jsem vubec nicht jist. Byla dem jak prastena :-))
  Mir

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No Mir,tak tak i já to tak měl.Po pravdě jsme praštěný byli před tim a a najednou jsme si to uvedomili😄
   Namur

   Smazat
 5. Krásný den se všemi na planetě zemi .Už to,že to víme znamená posun a mi to rozšíříme,nic netrvá věčně ani mi tu věčně nebudem,ale to jak to tu prožijeme je naší volbou , naším osudem,to mi jsme Ti o které tu jde , to nás se snaží obelhat a tak vytrvejme a snažme se šírit ,nebojme a nenechme člověka tu selhat . Vším co Orgonet psal jsem již prošel a ví o čem mluví a dnes už se nebojím bojovat , být za blázna , protože ti co mě tak nazývají Ti pak nejvíce pomoc potřebují a Mi rádi pomůžeme . Mějte se krásně a ve zdraví a co nás nezabije na nohy nás postaví . Duff

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ... zabíjaš ma s tým "mi" brácho :-///

   Smazat
 6. Chudé kontitenty drancují všemi prostředky, bez studu. Pak nemá Evropa čelit milionům strádajícím. Taky realita.http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/395927-americane-vyvinuli-hybridni-vzducholode-ktere-maji-pomoci-vytezit-afriku.html

  OdpovědětSmazat
 7. Orgonete díky za úvodní zamyšlení: Naštěstí malá část lidstva v tomto životě prostě k této pravdě dospěje sama, díky určité fázi svého vývoje a osudu; jsou zprvu rozhořčeni, frustrováni a deprimováni; pak následuje období aktivity - musí se to říct všem a něco s tím dělat...  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. S falešnou realitou zatočí něco na způsob tohoto (článek od Aoliana z 28.4.2013):
   "Mám před sebou černého mága, který svévolně sabotuje práci světlých bytostí a když vyslovím tuto větu: „Podrobuji tě zpětné metamorfóze,“ začne před mýma očima pozpátku v rychlém sledu měnit svou podobu do všech vizáží, kterými prošel během svého osobního vývoje od současnosti až do dob dávno minulých. A zpětná metamorfóza běží jako jedna souvislá řetězová reakce přesně do onoho osudného okamžiku, kdy dotyčná bytost prodělala propastný pád do temnot (obvykle k tomu došlo ve víru pradávných andělských válek). Na konci celého tohoto metamorfního procesu přijde malá pauza se zábleskem a pak se metamorfovaná bytost jakoby znovu „narodí“ do své původní pravé podoby. Nemá už v sobě nejmenší pokušení být nadále černým mágem, naopak každá molekula jejího těla je naplněná touhou vrátit se zpátky ke své domácí práci, ke svým blízkým, do svého Rodného Domova".

   Smazat
  2. Je 'fajn' vidět jaké chyby dělají ostatní. Jenom jestli máme zameteno před vlastním prahem? VSTÁVAT!!! Jakub

   Smazat
 8. Výstavba falešné reality v dnešních časech stojí a padá s petrodolarem. A dny petrodolaru jsou už sečteny.
  http://leva-net.webnode.cz/news/cina-tise-odvazala-svou-menu-od-dolaru/

  OdpovědětSmazat
 9. Ahoj Orgo znovu ti chci podekovat za tvoji zasluznou praci s relevantnimi informacemi. . .jsme v tom vsichni az po usi. . .kukni na Interview s mimozemstanem, najdes na uloz to. . .je to takove retro z roku 1947 z Rooswelu, Nove Mexiko. . .udelej si svuj vlastni nazor s cim budes rezonovat. . .situace je vazna nikoli vsak zoufala. . .Jsme DUSE vecne, nekonecne, neohranicene a nesmirne silne a mocne, je treba toto zodpovedne prijmout a zit zivot pres toto uvedomeni s prijetim a pochopenim vseho . . .Dekuji i vsem lidem, ze jsou, ano krok za krokem prochazime spolecne. . .Helena

  OdpovědětSmazat
 10. Že jsme manipulováni kdo by si toho nevšiml vemte filmy o mimozemšťanech jenom několik jich je pozityvnīch drtivá část v nás má vyvolat hrůzu. Mimozemská civilizace s næmi již léta komunikuje ( obrazy a znaky v obilí ) a z dokumentů o tom natočených vyplívá , že nás o tēto manipulaci informuje a varuje nás před ní. A co je cīlem toho všeho nemožnost reálného kontaktu s næmi jako civilizacī. Vládám a elitě vyhovuje nynější stav třeba v dopravě která spotřebovává miliony tun nafty. Myslíte si, že po reálném kontaktu s touto mimozemskou civilizací by tato oblast zústala zamrzlæ tam kde je dobře 100 let? A co zdravotnictví konkrétně zhoubné nádory je to to samé! Ta civilizace disponuje takovými technologiemi které by pro člověka jako bytost bylí velmi užitečné ne však vládám a elitě protože jim tento stav vyhovuje! Stav kdy 90% populace na zemí se chová jak ovce!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak začni békat, třeba se něco změní

   Smazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.