17. října 2010

Matthew: sdělení na říjen 2010, 2. část

Pokračování channelingového sdělení.
První část zde: http://orgo-net.blogspot.com/2010/10/matthew-vzkaz-na-rijen-2010-1-cast.html
18. Máš pravdu, že my v duchovních světech mluvíme z perspektivy podstatně odlišné od té vaší, a ta vaše je naprosto stejně opodstatněná jako ta naše. My možná mluvíme mírnějším tónem o tom, co pozorujeme z tohoto místa výhodné vyhlídky, avšak máme maximální respekt k vašemu postavení a jsme vám jménem naší milované pozemské rodiny nesmírně vděční za vaši službu „v zákopech“.

19. A říkám také, že bude těžké vás překonat! Nicméně, musíme přejít k dalším tématům, o která čtenáři rovněž projevili zájem.

20. Nestabilita a klopýtání mezinárodní ekonomiky už nemůže být o mnoho déle udržováno, a právě tak její ovládání nezákonnými manipulacemi Illuminátů nezůstane již příliš dlouho skryto. Používají skryté legální postupy, aby si udrželi své nezákonně nabyté bohatství, a tak vám nemůžeme říci, kdy přijde ekonomický kolaps. Avšak tento čas nemůže být daleko, protože mnohé státy jsou v bankrotu nebo na jeho pokraji, a jejich vůdcové a ekonomové vědí, že není žádné finanční krytí pro každodenní počítačové transakce v triliónech dolarů i jiných měnách. Až kolaps přijde, přivítejte ho s vědomím, že ti, kteří budou řídit nový systém, jsou již připraveni  a během přechodu udrží finanční zmatky na minimu. Můžete zmírnit obavy lidí kolem vás tím, že zůstanete pozitivní, a můžete to učinit s důvěrou, s vědomím, že Zlatý věk Země je již za rohem, abych tak řekl.

21. Fakta o „9/11“ také brzy vyjdou na povrch. Až vůdcové cizích zemí veřejně vyjádří své mínění, že americká vláda se buď účastnila této akce nebo o ní věděla předem a nic neučinila, aby zabránila hrozným událostem toho dne – o tom informují i některá mainstraimová média a tvrdí,že mnozí američtí občané také pochybují o oficiální verzi – vy víte, že nepopiratelné důkazy pravdy už nemohou být příliš dlouho potlačovány.

22. Otázky o vzestupu a Zlatém věku jsou příliš četné na to, aby mohly být zahrnuty do tohoto sdělení, takže se některými z nich budeme zabývat teď a ostatními v příštím sdělení.

23. Člověk usnadní absorpci světla prostě tím, že žije božským způsobem, a neexistují žádné projevy, které vysloveně znamenají buněčné změny od uhlíku na křišťál. Nepříjemné stavy, které mohou být způsobeny tímto transformačním procesem, jsou rovněž symptomy fyzických nemocí, a proto na vás naléháme, abyste se vždy poradili s důvěryhodným odborníkem na zdraví, pokud jsou tyto symptomy silné nebo dlouhotrvající. Avšak s postupem času zde bude rozpoznatelný rozdíl mezi nemocí a absorpcí světla – s tím, jak stále více světla vstupuje do buněk, dostaví se převládající pocit pohody, základní pocit míru a lehkosti srdce, který přetrvá i uprostřed nepříznivých okolností.

24. Pomůže Mezinárodní den míru Zemi v jejím vzestupu? Vše, co je soustředěno na mír, ať je to mezinárodní akce jako Den míru nebo myšlenky a pocity jediné osoby, přidává Zemi světlo, a to pomáhá jejímu vzestupu a přibližuje den, kdy váš svět bude vskutku mírový. Totéž platí o lásce a akcích jako je Globální den lásky a mezinárodní meditační skupiny, soustřeďující se na lásku – slova láska a mír vydávají vysoké vibrace v řeči, písmu, myšlení a zejména v citech. A my dodáváme, že když se mnoho lidí soustředí na stejný záměr, výsledky se zvyšují exponenciálně.

25. Obávám se, že alkoholismus mě uvrhne do nějakého astrálního pekla. Drahá duše, buď si jista, že ne, ale může učinit život zde na Zemi pro tebe peklem. Je tolik závislých a alkoholiků – co máme dělat, když nemůžeme překonat naše závislosti? Smlouvy duší, které zahrnují prožívání nějakého druhu závislosti, obvykle také obsahují záměr překonat je duchovní silou; nesplnění tohoto úkolu znamená, že bude příležitost v dalším životě, aby se tak stalo. Mnozí závislí stále opakují předchozí životní okolnosti a zkušenosti, protože drogy jsou bariérou mezi duší a vědomím, která zabraňuje komunikaci mezi těmito dvěma aspekty Já.

26. Matko, prosím, vlož dále část knihy, která obsahuje návrhy, které mohou pomoci k překonávání závislostí.

Úryvek z knihy:

Klíčem je přát si z celého srdce překonat tuto závislost. To začíná tím, že jsme čestní sami k sobě, že si připustíme „já jsem závislý“, což je velmi obtížné, protože zamýšleným účinkem drog je popřít, že problémem je tato závislost, protože život uživatele drog je zaměřen na jinou životní „patálii“. Kdyby lidé skutečně chápali modlitbu a sílu modlitby, mohli by ji použít k překonání své závislosti na drogách. Na Zemi není žádná větší síla než světlo, a energie světla v modlitbě je nedocenitelná! Modlitba není klečení na kolenou ve veřejné pokoře, ba ani v soukromé – je to vrozené spojení s Bohem v myšlenkách i pocitech, kdekoliv, kdykoliv. Klidnou a pokojnou cestou žádejte o pomoc: „Pomoz mi překonat mou touhu po drogách“, nebo „Dej mi sílu, abych přestal pít“, nebo jakákoli jiná slova, která jsou povzbuzující. Touha srdce promlouvá k Bohu rovněž jasně.

Samozřejmě temné síly nechtějí, aby člověk závislý na drogách si přál nějakou pomoc a aby se vzdal jejich užívání. Oslabená vůle a uvažování osoby z důvodu sníženého světla neumožňuje rozpoznání tohoto problému. To je záměrným a základním účinem drog! Z tohoto důvodu je zásadní duchovní pomoc rodiny a přátel, rovněž může být nezbytná pomoc rehabilitační kliniky, která má prokázané úspěchy. Může být účinné představovat si uživatele drog obklopeného světlem, a to jak pro sebepomoc i pro podpůrnou skupinu. Vizualizace světla kolem, které proniká člověkem i ostatními – a rovněž Zemí – je zázračně povznášející a uzdravující.

Různé metody „alternativní“ péče o zdraví mohou efektivně zredukovat či vyloučit závislost na látkách způsobujících závislost a holistické terapie, které zahrnují i přístup člověka k životu, poskytují velký prospěch. Změna negativního přístupu k pozitivnímu je obzvláště prospěšná, když chceme pomoci tělu dosáhnout rovnováhy mysli, těla i ducha – rovnováha znamená optimální zdraví!

Provozovat hráčství, sexuální aktivitu, nepřirozené stravovací návyky a další nutkavá jednání je také závislost. Jednotlivci oddávající se těmto aktivitám se stávají závažně nevyrovnanými – opět zdůrazňuji, význam rovnováhy je obrovský! A moje rada pro překonání drogové i alkoholové závislosti platí i pro tyto druhy chování. (Upravené úryvky z Revelations for a New Era – Odhalení pro Nový věk).

Děkuji, matko.

(Na překladu se dále pracuje - celkem má sdělení 36 odstavců.)

1 komentář:

 1. Pred 3 mesiacmi som videla dcéru mojej známej, tretíkrát recidíva, rakovina prsu, metastázy, žiadne vlasy, 39 kg živej váhy, bezmocne na posteli.
  Pred mesiacom som ju videla znova : svetlo, krása, váha 51 kg. Užívala B17 a preparát z Mexika.. čo ale nie je to hlavné.
  Keď som sa jej spýtala čo robila pre zlepšenie svojho stavu, povedala : "Rozprávala som sa s Bohom."
  Ja na to : "Ako ?"
  Ona : "Tak - normálne..."

  Tento môj príspevok mal byť asi pri inom článku, ale princíp je rovnaký i u závislostí. .

  bo

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.