14. října 2010

Matthew: Sdělení na říjen 2010, 1. část

Prosím, abyste mě po přečtení tohoto sdělení nezahrnovali videi a znameními o tom, že Obama je Illuminát, mám už jich dost. Stejně jako vy nevím, kdo je Obama, ale na základě svých pozorování se přikláním spíše k tomu, co říká zde Hatonn . V žádném případě neuškodí, když Obamoví místo kritiky budeme posílat světlo - pokud je vyspělým vůdcem, pomůže to jemu i nám, a pokud snad není, pomůže to aspoň nám. Díky. Orgonet

Matthew: vzkaz na říjen 2010
Obsah: Hatonn: nové zprávy o mimozemšťanech; perspektivy; Obama. Matthew: Ekonomika, 9/11, vnímání absorpce světla; mír, láska; vedení k překonání závislostí; karma; strava; zvířecí duše; změny ve výchově, schopnosti učení.

1. Zde je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Jako obvykle se budeme zabývat tématy zaměstnávajícími mnohé mysli po celém světě, a na začátku se obracíme nejprve k Hatonnovi, aby zahájil naše poselství.

2. HATONN: Děkuji ti, Matthewe a kolegové, že mi přenecháváte pódium. Kdy konečně přistanou naši mimozemští přátelé, jak nám slíbili? Není to sice otázka, kterou by si kladli všichni lidé, ale je velmi běžná mezi pracovníky světla. Já přesně nevím, kdy přistaneme v celém množství, ale mohu vám říci, že právě v tuto dobu se naše zapojení dostalo na novou úroveň a dobře pokračuje.

3. Bylo vám již řečeno, že nemůžeme zasahovat tam, kde působí svobodná vůle jednotlivců, s výjimkou Božího oprávnění, že vůle Země má přednost před vůlí kohokoliv, kdo by chtěl úmyslně způsobit rozsáhlá úmrtí a destrukci. Bylo vám také řečeno, že při současném režimu všeobecné akcelerace není možno plýtvat časem na to, abychom mohli začít bok po boku s vámi, a proto jsme dostali nové prostředky.

4. Bůh nám umožnil, abychom použili silnějších metod, kdykoli to bude nutné, abychom odstranili zbývající mocenské základny Illuminátů. To neznamená někoho zabíjet – Bůh nikdy neschvaluje zabíjení, a ani my bychom to nikdy nechtěli dělat! Už po nějakou dobu je nám povoleno překonávat svobodnou vůli temných tím, že blokujeme jejich mocné zbraně, kdykoli se pokoušejí provést další události podobné jako „9/11“, a už jsme to udělali při mnoha příležitostech. Nyní smíme také kazit jejich úsilí o vytvoření závažných rozkladů systémů tím, že blokujeme jejich komunikační systémy a přenosové režimy a odkláníme jejich výzvědné posly.

5. Máme také Boží svolení dočasně přemístit několik klíčových jedinců do míst, kde nemohou nikomu škodit. Dělá se to asi tak, že naše lodi je pokryjí neviditelným silovým polem, což způsobí, že jejich zmizení zmate i jejich spolupracovníky. Takže, i když vy důkazy našich nových možností nespatříte, nyní víte, že my nyní děláme ještě větší kroky k tomu, abychom vám pomohli zbavit váš svět temných činů.

6. Také chci postavit do správného světla varování, že mimozemšťané vydávající se za přátele jsou základní entity, které se chtějí zmocnit našeho světa. To jsou žvásty!  Mříž světla kolem planety brání každé civilizaci s temnými úmysly být kdekoli v blízkosti Země. A i kdyby se darebáci pokusili dát na oblohu své vlastní „tajné“ lodi a vytáhli na povrch některé z Šediváků žijicích v podzemí a prohlásit to za invazi, můžeme tuto hru zastavit dříve, než začne probíhat.

7. Matthewe, tak to je pokud se týče ET. Mám mluvit ještě o něčem jiném?


8. Matthew: Mluvíš za nás všechny, pokračuj prosím, Hatonne.

9: HATONN: Děkuji. Jde v podstatě o tři různé perspektivy. Všechny duše na Mathewově stanici jsou vysoce duchovně vyvinuté, a Matthew jako jejich mluvčí přenáší jejich společné pocity k duším na Zemi. Milují všechny stejně a posílají všem uzdravující světlo. Jsou schopni ctít všechny lidi jako části Boha a oddělit to od jejich nebožských myšlenek a činů.

10. My jsme fyzické civilizace. Nemáme schopnost tak velké jednoty a bezpodmínečné lásky. Jako součást našeho vývojového pokroku sloužíme Bohu tím, že pomáháme světům nižší hustoty se vyvíjet, když nás požádají o pomoc. Někteří mezi vámi nechtějí, aby se něco měnilo, ale Země to chce – proto vám technologicky pomáháme a mnozí z nás žijí na planetě, aby pomáhali i jinými způsoby. Jsme duchovně a intelektuálně pokročilejší, takže známe vaše myšlenky, víme, co cítíte, a vidíme, co děláte. Ale na rozdíl od duší na Matthewově stanici máme pocity úzkosti, hněvu, ztráty odvahy, jsme netrpěliví a frustrovaní některými věcmi, které se dějí. Máme různé názory a mínění stejně jako vy, ale řešíme rozdíly na základě toho, co nejlépe slouží nám všem jako vesmírné rodině.

11. A pak je tady vaše civilizace. Vy jste připustili – a je to hodně zřejmé! – aby váš svět byl ve zmatku, ale namísto abyste udělali něco pro jeho napravení, příliš mnoho z vás se jenom dívá na televizi nebo je zaujato sportem. „Ať žije můj tým!“ Místo řešení problémů je tady stěžování a hašteření, a kritika těch, kteří se pokoušejí něco řešit. Pohovořím o jedné z těchto záležitostí, které se nás nejvíce dotýká, a řeknu proč.

12. Všeobecně řečeno lidé lidé znají amerického presidenta Baracka Obamu jenom z toho, co říká a co o něm hlásají média. Většina lidí nemá ani zdání, co se děje „za zavřenými dveřmi“. Vy vidíte neústupnou stranickou politiku. Ale my v tom i daleko od vlády vidíme mocné Obamovy nepřátele, kteří jsou odhodláni rozbít na padrť jeho pokusy o reformy. Vy vidíte, že vypadá znepokojeně a někteří z vás ho nazývají slabým a říkají, že vede svou zemi špatným směrem. My cítíme jeho zármutek a úsilí o zlepšení životů všech, kteří jsou utiskování a potápěni několika samozvanci. My ho vidíme, jak se pokouší ukončit mezinárodní konflikty a současně si myslí, že by měl zůstat doma a napravit to, co je špatné v jeho vlastní zemi. Cítíme je ho zastrašování a vyčerpanost, když temní stále vytvářejí problémy, aby zmařili jeho úsilí kdekoliv.

13. Lidé, které vy nazýváte „experti“, spekulují, zda voliči umožní Obamovi další úřední období. My na něj den po dni pějeme chválu za to, že zůstává na své cestě! Musí se střetávat s těmi, kteří ohrožují jeho život i život jeho rodiny, a přesto jeho záměr nadále pracovat pro mírový svět bez chudoby zůstává pevný. Vy víte, že on a jeho rodina jsou chráněni Kristovou světelnou mříží kolem nich, ale Obama to neví. Vy víte, že je součástí hlavního plánu Zlatého věku, ale on to neví. Jedná jako vážený vůdce z vysoce rozvinuté civilizace, který souhlasil s tím, že bude sloužit Zemi v té nejnáročnější pozici na planetě. Jedná ze svého přesvědčení, principů, aspirací a vrozených zkušeností. Kdyby každý mohl znát jeho duši tak jako my, veškeré pochyby a jeho kritiky by rychle ustaly a vy byste děkovali Bohu za odvahu tohoto člověka, za jeho moudrost, duchovní a morální čistotu a jeho vůli vytrvat!

14. Víte, že vaše myšlenky vytvářejí to, co se děje ve vašem životě a ve vašem světě, a všechno, co děláte, ovlivňuje vše ostatní v tomto vesmíru. Takže jestli někteří z vás jsou mezi kritiky a pochybovači, přestaňte s tím a začněte Obamovi pomáhat, aby uspěl! On pracuje pro vás, tak udělejte totéž pro něho, pro sebe samé, pro váš svět a náš vesmír! Nemusíte se stát politickými aktivisty. Jenom držte svá srdce a mysli na správném místě a pomáhejte v tom i ostatním. My jsme s vámi a potřebujeme vaši pomoc – máme i tak na Zemí víc než dost potíží s temnými!

15. Já vím, že jsem mluvil trochu příkře, ale někteří, aby pochopili, potřebují, aby se láska vyjádřila tvrdě – a já jsem k vám mluvil z lásky. A  nejen za sebe a své lidi.  Zastupuji i četné další, kteří cítí totéž, ale nemají podobné fórum jako já, aby to mohli vyjádřit.

16. Už jsem skončil, Matthewe. Děkuji ti, žes mě nechal promluvit.

17. MATTHEW: My děkujeme tobě, Hatonne. Promluvil jsi o tématech, která jsou nejvíce zastoupena v emailech posílaných mé matce, a je velmi pravděpodobné, že tvoje slova budou mít větší váhu, než měla ta naše.


13 komentářů:

 1. Dobrý den, zkuste porovnat s www.novaduchovnicesta.cz Eva B.

  OdpovědětVymazat
 2. Věřím Obamovi. Ve svém životě se většinou řídím intuicí. Málokdy mne zklamala. Orgonete, vám děkuji za vaši práci a věřím vám rovněž.

  OdpovědětVymazat
 3. Prosím Orgonete, tyhle zprávy o Obamovi vypusťte. Co ten ještěr zatím ve své funkci předvedl? Nebo jste snad slepí? Jsou jiní, kteří se snažíjak můžou- třeba Ron Paul. A Hatton? Orgonet doporučuji svým známým. Co si myslíte, že si tak budou myslet, když na webu, který jim má otevřít oči uvidí takové žvásty? Jenom je odradíte číst dál.
  Jinak děkuji za ostatní užitečné informace. Jsou to doslova perly.

  OdpovědětVymazat
 4. Hm, to je něco jako Bendův Aštar?

  OdpovědětVymazat
 5. Náhodný kolemjdoucí15. října 2010 22:32

  Inu...
  Nemohu si pomoci, ale tímto způsobem přeložený text zavání místy negativitou né-li přímo i strašením.
  Kupříkladu hned v úvodu:

  "vrchní velitel flotily intergalaktických kosmických lodí ET k ochraně Země"

  - Již tato věta dokáže navodit celkem nedobré mínění o původu Hatonna. Připadá mi to jako snaha přirovnat ho k veliteli lodě například ze startreku, či podobného seriálu, kde by se pravdy člověk nedohledal. Myslím tím hlavní námět většiny nejsledovanějších scifi seriálů, aneb něco na způsob:
  My jsme ti dobří a ostatní ve vesmíru jsou krvežíznivý nepřátelé, jenž hledají způsob jak na nás zaůtočit a mi proti nim proto musíme bojovat do posledních sil.
  Tak takovýmto způsobem prosím ne... Nepřináší to nic dobrého. Ba naopak, napomáhá to lid držet v strachu, jenž je tolik prospěšný pro současný systém.

  Již samotné "ET" dnes zakořenilo natolik, že se stalo označením pro nepřátelské mimozemšťany. Velkou roli na tom sehrály filmy a ani tisk není beze šrámu.
  Tedy pro přesnost nejen nepřátelské... Někteří lidé mají totiž tu vlastost, že se cítí být postaveni výše nad ostatnímy tvory a tak označení "ET", či "Mimozemšťan" pronášejí poněkud s výsměchem či pohrdáním. Něco ve smyslu "Nějakej ten ítý mě může políbit "....." (doplňte dle libosti).
  Tak takto prosím také ne... To by nikam nevedlo.

  Poněkud mi to připomíná pasáž z knihy od Giorga Dibitonteho:
  -------------------------------
  „Ano, lidé na Zemi se vyzbrojují pro zničení této planety. Nahromadili obrovské mnoţství smrtonosných zbraní a snaží se ospravedlnit své činění tvrzením, že kdyby to neučinili oni, učinili by to ti druzí. To je to samé, jako bychom se my ozbrojili až po zuby, abychom zničili pozemšťany, a Bohu Otci přitom řekli, že kdybychom to neučinili my, postarali byste se o to vy. To je pošetilá filozofie, která se odedávna pokouší ospravedlňovat zlo ve všech jeho formách.
  -------------------------------

  Nu a další:
  Netuším jakým způsobem se povedlo do tohoto článku najít toliko nepěknou kresbu vsazenou ihned v úvodu. Vyhlíží poněkud roboticky, né-li odpudivě. Pokud byl záměr někoho odradit od čtení, tak gratuluji, málem se to povedlo...

  Potkat něco takového v noci, nezbylo by než v důsledku infarktu volat "havrany" s černou "dvanátsettrojkou", v lepším případě však Chocholouška (Se slavným toť zvoláním: "Vy nás ale zásobíte pane Karfík")

  Zkrátka : Omlouvám se, nicméně zde uvedený překlad působí poněkud smutně.

  Dosti bylo kritického ohlasu mého...

  Kompletní a dobře odvedený překlad sdělení si můžete přečíst, pokud rozumíte bratrům ze Slovenska, na stránkách:
  http://www.andelebezhranic.estranky.cz/clanky/stav-soucasneho-deni/metwarrrddd.html

  P.S.
  Nemám naprosto nic proti OrgoNetu, naopak jsem velmi rád, že tyto stránky existují a často se sem vracím. Onen článek však dotknul se mého nitra natoliko, že jsem se odvážil sepsat tento příspěvek.

  S pozdravem "Náhodný kolemjdoucí"

  OdpovědětVymazat
 6. Velmi mne mrzí, že se tento článek na orgo-netu objevil. Osobně považuji podobné články za skutečný výsměch racionálnímu uvažování a až doteď jsem si myslel, že jsou především doménou poblázněného pana Iva Bendy a jemu podobných. Tento úlet podle mého názoru především podkopává "serióznost" orgo-netu. Příšerná podobnost s konceptem naprosto nesmyslného Aštara Šerana zde nutí inteligentního čtenáře respektujícího existující vědecké poznatky pouze kroutit hlavou a pochybovat o hodnotě serveru. Což je škoda, neb jinak se zde nacházejí velmi zajímavé teorie typu Haarp nebo Chemtrails. Mnoho zdaru a méně blouznění do budoucna přeje Michal.

  OdpovědětVymazat
 7. Uznávám, že Hatonn na obrázku může být příliš silná káva pro některé "nováčky", tak ho radši stáhnu.

  Avšak i slovo chemtrails zpočátku pobuřovalo mnohé, a kvůli němu psali,že odmítají považovat tento blog za "seriózní". Ale už se neozývají, asi si zvykli.

  Upozorňuji už po pomnohokráté, že tyto stránky nejsou žádný web ani server a na "serióznost" si nečiní naprosto žádné ambice. Je to soukromý, osobní blog jedné osoby, která si prostě píše, co ji zajímá ... Pokud to zajímá i jiné, tím líp, pokud ne, nevadí.

  Matthew a Hatonn jsou pro mě dvě blízké duše, tak sem prostě patří, i když tomu nemusí každý rozumět.

  OdpovědětVymazat
 8. Orgonete, zas ja bo, domotala som sa sem. Kde je ten snímok-vyobrazenie Hattona ?? je fakt taký strašlivý

  OdpovědětVymazat
 9. Vy ste ten obrázok Hattona odstránili ?? Škoda.
  Ľudia sa boja fotky ?? a na krváky-seriály sa neboja pozerať...

  OdpovědětVymazat
 10. Obama by měl jít příkladem a začít i tím, že přestane jíst maso etc etc...jsme to co jíme...nelze chtít zjemnit kolektivní vibrace a povýšit lidstvo do vyšší svéry, když bude soustavně zabíjet zabíjet zavíjet...nejen sebe sama ale ty v očích člověka "nižší" formy...dle mého názoru jsou zvířata bez karmického zatížení..neb žijí život a neptají se na nic...žijí a jsou...Všichni jsme nakonec JEDNO...jsme spojeni sevším...ale podstata zůstává daná...OBAMA není vegan ani vegetarián...proto nemůže určité věci překročit ani dojít do určitých výšin..zdali je to záměr???...ale koho prosím Vás...Bůh jsme my...a co se děje na zemi je jen vykolejení, které bude přirozeně vyeliminováno, nesrovná-li se samo...uměle evoluční vývoj zastavit ani zdržovat déle nejde...lidská rasa musí prozřít nebo bude zničena...to je celé, je to logické...je to škoda...ale je to přirozené...ať se stane cokoli...ale to co se páchá na zvířatech ta zvěrstva co dokáží jen lidé ať již jsou vedeni jakýmikoli čími-koli...tedy mimo zemi či na Zemi...jsou to jen řeči...chce to začít u sebe a konečně ukázat, že svůj soucit myslím vážně...postít se a pak přestat jíst maso a podporovat slepě většinu a vládnoucí menšinu, která mnohdy neví víc než ostatní jen EGO...ego potřebuje drbat pod krčkem...
  Hrajete si na tajmeno ale vteřinu za vteřinou se ve světě dějí hrůzystrašné děje, které se dít nejen že nemusí, ale nemějí..to zatěžuje karmu "příčinu a následky" dějů na Zemi...osobně se modlím, aby, jestli-že se lidé nedají dokupy, planetu opustila zvířata všechna a to do jednoho...ať se tady lidé požerete navzájem...Namaste!

  OdpovědětVymazat
 11. Premiestniť kľúčových jedincov - ja dúfam že to budú Bilderberg a illumináti, ktorí sa
  stretnú na meetingu vo Viedni.
  Si predstavte, že z Viedne ich niekto prenesie do džungle...
  a tam vládne lion King.
  bo

  OdpovědětVymazat
 12. Márne - Hattona som chcela vidieť, asi už tu neuvidím, please admin daj na chvíľu späť, nech sa aj ja bojím :-)
  Viete ten spevák Seal, akú má rozrytú tvár a spieva krásne !!! Je škaredý - pekný ?
  Našla som si teda iný obrázok Hattona, ak chcete www.zakairan.com.
  bo

  OdpovědětVymazat
 13. Vieme určite, že Obama je mäso ?
  Že ho nejem ja viem, že ho nejete vy neviem , aj keď to tvrdíte.
  **Obama nie je vegan ani vegetarián - preto nemôže určité veci prekročiť, ani dôjsť do určitých výšin... sú vaše slová z príspevku.**
  Viete, stačí dosť málo, niekedy len prejaviť chcenie a stane sa,lebo vám príde pomoc.
  A jemu prišla, má ju, jedno či je mäso alebo nie. Som presvedčená v jeho prípade o vyššom Zámere.
  Nebojte, zvieratká sa budú mať o chvíľu lepšie.
  Tiež ich ľúbim,tak, že si žiadne nepriviažem k nohe, záhrade, nenatiahnem mu overal a dokonca mu nedám žrať ! - niekedy :-))
  bo

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.