8. srpna 2012

Co se s námi děje při Vzestupu 1. část


Nelením, překládám a zde vám předkládám velmi poučný, vynikající čerstvý channelig Archanděla Michaela, ze kterého je možno pochopit, co se se mnou dělo v průběhu oné dvouměsíční "dovolené". Archanděl Michael tomu říká "vědecká dovolená" a sedí to naprosto přesně. Takže už chápu, že to nebyla nemoc ani lenost ani úpadek mozkových schopností ... bylo to vyrovnávání energií jako součást vzestupu. Ještě o tom napíšu, ať si můžeme vyměnit zkušenosti (:-))) 

Archanděl Michael: Pasem k Vzestupu je láska
6. srpna 2012: 

Překlad: OrgoNet

Graham Deweya: Buďte vítáni při Hodince s Andělelm. Je zde Linda Dillon, channelistka pro Radu Lásky a autorka Velkého probuzení, a Steve Beckow z webu Scénář 2012. Já jsem Graham Deweya. Naším dnešním hostem je Archanděl Michael.

Tímto to předávám tobě, Steve.

Steve Beckow: Díky, Grahame. A buď vítán, Pane.

Archanděl Michael: Zdravím, jsem Archanděl Michael, bojovník míru, něžný archanděl lásky. Vítejte všichni. Vítejte v tomto čase rozhovoru, spojení, přechodu, zvyšování, stávání se. Buďte vítáni v tomto čase, který máme sdílet společně.

Začněme tím, že zažehnu opět svůj jasný plamen lásky, jasný plamen modré barvy, v každém z vašich srdcí, v hrdlech, korunních čakrách, ve vašich myslích a vašich bytostech.

Ano, víme, že se učíte trpělivosti, a to je pro lidské bytosti jedna z nejobtížnějších kvalit, protože to není ve vaší povaze, zejména v této době přechodu, abyste zůstali tiší. Proto ani jeden z vás, kteří dnes posloucháte, nechce, abych ho nabádal, že má zůstat klidný a být pozorovatelem. Tak si pojďme o tom pohovořit.

Můj milý příteli, kde si přeješ začít?

SB. Nu, Pane, myslel jsem, že by dnes bylo dobré podívat se na to, co chce vědět mnoho lidí: co se bude dít mezi nynějškem a Vzestupem 21. prosince, nebo ať to bude jakékoli datum. Jaké dění můžeme očekávat v našich tělech, v našich emocích, v našich životních zkušenostech?

AAM: Velká část z toho už probíhá. A to platí zejména pro ty, kteří poslouchají tento program, a kteří se rozhodli na úrovni duše, dávno předtím než se inkarnovali, že podstoupí Vzestup s Gaiou a prostřednictvím Gaii, galaktiků a intergalaktiků, a kolektivu lidí.

Takže především nezapomínejte na to, že se to už děje. Ano, je mnoho takových – řekli bychom, že vy se domníváte, že většina – kteří si nejsou vědomi posunů, které se odehrávají v jejich tělech, uvnitř jejich myslí, v jejich bytí. Ale to neznamená, že by posun již nebyl v plném proudu.

Víte, že to není krátký proces, a že již začal. My se často zmiňujeme o 25letém procesu, do něhož je zapojen lidský kolektiv při této události, ale řekněme to jasněji: pro každého z vás, který se rozhodl, vědomě a v nitru své bytosti, že podstupuje Vzestup, a vítá ho horlivě a hluboce do svého života, do svého vědomí, do svého bytí, pro vás začal tento proces ještě dříve, než jste si zvolili v reinkarnaci. Takže vlastně pokračuje a je na něm stavěn celý váš život.

A teď že prý stojíte na místě? Nechci použít slovo „uvízli jste“. Vlastně toto slovo už nikdy nepoužiji v souvislosti s tímto procesem. A vyzývám vás, abyste i vy zahodili toto slovo a opravili mě, pokud bych ho někdy použil! Ale vy se ptáte, jaké změny máte očekávat! A já žádám každého z vás, abyste se podívali na svá srdce a svá těla, své okolí a své situace.

Vaším nejjasnějším indikátorem toho, co se děje v procesu Vzestupu, je vaše srdce. Je to střed vaší bytosti, které ví a rozhodlo se, že si volíte lásku, že jste radostnější, méně neklidní, méně netrpěliví, a přesto současně dychtiví chopit se nového dobrodružství a nechat odejít starou třetí realitu duality, polarity, a veškerá falešná schémata, která v ní byla vytvořena.

Ve své fyzické formě začněte sami prociťovat, že jste přestavováni, a to nejen zvnějšku, ale také zevnitř ven, protože mnoho z toho probíhá při aktivaci částí vašeho mozku, vašich žláz, vašich orgánů, vaší kostní dřeně, vašich subatomických vláken, vaší DNA, při posunu z uhlíkového základu na krystalický. Takže věnujte pozornost své fyzické formě.

Bylo už hodně řečeno a proběhlo hodně diskuse o symptomech Vzestupu – kosmická chřipka, závratě, depresívní myšlenky, vrcholy štěstí – ale to je také vaše tělo, které se transformuje, nejen tak, abyste mohli přijmout a udržet vyšší frekvence, ale protože již je ve vás více energie, vyšší frekvence, více lásky, více světla, než jste měli kdy předtím.

Co to znamená po fyzické stránce? Především to znamená, že pokud jsou situace – mentální, emocionální, kauzální – na všech úrovních, které jsou ve vaší fyzické formě – a ty jsou – tak vycházejí na povrch kvůli lásce, uvolnění, vyloučení. Takže nebuďte překvapeni, když si pomyslíte: „No, dělám svou práci, dělám ji velmi pilně, ale ten můj astmatický stav, nebo cukrovka, jakoby se to horšilo, je to horší než předtím.“

Nebo pokud máte emocionální potíže nebo nevyrovnané deprese nebo úzkost, takže se najednou cítíte úzkostnější než jste se kdy cítili za celá léta, je to proto, že vychází na povrch situace, otisk minulosti či současné zasazení do vašeho fyzična vychází na povrch.

Jak to, že to vychází na povrch, a jaký to má vztah k Vzestupu? Řeknu vám nejprve, že proniknutí každého z vás v tuto dobu přechodu Matkou/Otcem/Jednotou, vašimi vlastními vůdci, vašimi hvězdnými bratry a sestrami, se nezmenšuje, ale zvyšuje, a zvyšuje se rychle. Takže udržujete více energie. A ta přichází dovnitř a funguje také jako čistič, jako vysavač, jako čisticí prostředek pro tyto věci, aby vyšly ven a odešly pryč.

Budete vypadat více energičtí, a proto mladší, dá se říci. Budete cítit své tělo, tkáně, kůži, kosti, klouby, orgány, to vše jakoby bude fungovat harmoničtěji, efektivněji, více podle toho, kým skutečně jste. A – pozor na totov Věnujte pozornost situacím či kvalitám, které chcete vytvořit na dlouhé časové období, až náhle pocítíte, že došlo k průlomu.

Dám vám příklad váhy. Mnozí z vás se mnou mluví každý den – mluvíte k nám všem! – o tom, že chcete ubrat pár kilo, nebo přibrat pár kilo. Uvidíte, s jakou lehkostí se vaše tělo začne přizpůsobovat tomu, co je pro vás dokonalá stavba, drahá srdce! Takže, to je fyzická situace, kterou můžete očekávat.

Dále: proces Vzestupu je kolektivní a zahrnuje všechny, a všichni jsou stejně vítáni. Ale vzhledem k tomu, kde jste, zarámováni časem, tak někteří z vás začali skokem, a jiní jsou stále ještě jako vzdorujícím faktorem za plotem, a někteří jsou na plotě. Všechny procesy – mentální, fyzický a emocionální – budou postupovat současně.

Podívejme se na oblast mysli. Je to jedna z věcí věcí, které si všimnete, a kterou můžete na sobě změřit – protože o změření mě pořád žádáte – každé z vašich srdcí, vás všech, kteří posloucháte, všechna vaše srdce mě hlasitě volají a říkají mi: „Pane, jak to poznám? Jak si mohu být jist/a?“

Měřitelná oblast, moji milovaní, se týká ostrosti vaší mysli, včetně zájmu o mentální činnosti (milý Steve, ty jsi to nedávno zažil), paměti, duševní činnosti. Zde dojde k dramatickému skoku – to je jeden z kvantových skoků, kterým projde každý z vás – kvantový skok, který byste nazvali ostrost nebo bystrost mysli.

Nejprve si řekněme o slábnutí zájmu. Právě teď vy a channelistka a okruh mých milovaných v InLight Radiu se baví se mnou o tom, mají pocit, že jim není posíláno dost informací, a jindy zase je řeč o tom,  že nemáte zájem konzumovat kvanta a kvanta informací, které jsou vám posílány.

Vy jako kolektiv jste po celý tento rok a po velkou část minulého roku, a někteří z vás už mnoho let, v pozici, kdy se posunujete od věku elektronických informací do věku tvůrců. Není to jenom termín pro intelektuální vysvětlení, je to termín označující společnost, která zahrnuje každého z vás, sladcí andělé, kterými jste.

Takže, čeho si můžete všimnout na sobě, a jak můžete sledovat svůj pokrok, je, že váš zájem o konzumaci informací se posouvá. To neznamená, že se nezajímáte, že nejste zvědaví a hnáni slyšet, dozvídat se a poznávat pravdu. Ve skutečnosti se to stává spalující vášní. Proto my začínáme každou z našich společných seancí zažehnutím tohoto plamene a pomáháme mu hořet jasněji, až bude skutečně spalovat vše.

Stáváte se soudnějšími také v tom, jaké informace chcete konzumovat, ale i vaše mentální tělo se vyrovnává. Většina z lidského kolektivu žila a žije zejména ve svém mentálním kvadrantu, a to po tisíce let. Ve vašich kulturách – nezáleží na tom, zda na západě, východě, severu či jihu, se bohužel mysl a ego, osobnost, staly prvořadými, králi.

Takže jedna z věcí, které se dějí, je, že vaše mentální tělo se stále více harmonizuje s tím, kdo skutečně jste. Ti z vás, kteří mají mentální tělo superexcitované, shledávají, že se mysl poněkud stahuje do ústraní a ztrácí zájem o věci, ve kterých se vaše mentální tělo dříve angažovalo. Nejde o úplné stažení, protože to není cílem procesu, ale mysl si zcela zřetelně bere „vědeckou dovolenou“.

A ta bude mít výkyvy nahoru a dolů, bude to jako příliv a odliv, jako vlny, jako údolí. A co přichází místo toho? Dochází k vyrovnávání, i tím, že máte tendenci nechodit ani tolik do svého emocionálního těla – i když někteří z vás mají potřebu je také vyrovnávat – ale chodíte více do svého spirituálního těla, do svého bytí. A my vás žádáme, abyste to nechali probíhat.

Součástí oné „vědecké dovolené“ vašeho mentálního těla je to, co bychom ve vaší lidské řeči nazvali oslabení paměti, či oslabení své bystrosti myšlení. Někteří z vás zjišťují, že nemohou vyhledávat informace či nepamatují si – to je spojeno – tak rychle a plynule jako dříve. A některým z vás, drahá srdce, to působí malou nervozitku.

Takže já jsem tady dnes večer, abych vám řekl, že ať se děje cokoli, milovaní, přestaňte si činit starosti. Předejte svůj strach mně, dejte ho svým vůdcům, univerzální Matce, ale neupínejte se na něj. Některé z vašich vzpomínek se, můžeme říci, oslabí, protože mají emocionální povahu, která už vám dále není k užitku. Nepřispívají vaší celosti, lásce, vašemu rozvoji; jsou to situace, kterými jste byli posedlí a ve kterých jste se nimrali, jako ve strupu na vaší kůži, po léta, a nyní je čas nechat je odejít.

A je to také proto, že vám to pomůže těšit se na nová dobrodružství a vítat je. Poté, co se odehraje tento malý posun – a pro některé to trvá dny, pro některé týdny, pro některé měsíce –
pak se jednou ráno probudíte a cítíte jasnou ostrost mysli, jasnější, než jste cítili kdy předtím. Jak říkáme, plán, univerzální plán, plán Matky, není zničit vaše mentální schopnosti. Zcela naopak, je to pro vás k tomu, abyste byli v naprosté harmonii a rovnováze svých sfér.

A k tomu dojde dosti rychle. Ucítíte, jako by vám někdo zase zapnul vypínač. Ale protože jste prošli tímto obdobím reharmonizace, zjistíte, že je to v rovnováze, že už netrávíte veškerý čas ve své emocionální sféře ani u svých mentálních zájmů. Fungujete tak, že užíváte v harmonii svou emocionální sféru, svou fyzickou realitu, a nejen pouze vaše tělo, ale realitu Gaii, abyste mohli začít vstupovat plně do svého spolutvůrčího partnerství se sebou samým, s lidstvem, se svými hvězdnými bratry a sestrami, s říšemi, a s námi.

Takže, jde o emocionální vyrovnání, a je to mentální a fyzické. Nedochází k tomu nezávisle, děje se to postupně, ale někdy i současně, simultánně. Takže nemůžete říci: Teď jsem v mentálním léčení. Teď jsem v emocionálním. Teď se obnovuji fyzicky.“. To vše je propojeno, propleteno, a tento typ změn budete pociťovat ještě více než symptomy Vzestupu, jak jim říkáte. Neznamená to, že symptomy Vzestupu odcházejí, jenom jsou překryty tímto širším procesem.

Dále se mě ptáte na časové zarámování. Až budete vědět, že ostrost vaší mysli se zvětšila a že vaše emoce jsou jasnější a vyrovnanější, a že se vaše tělo cítí mladé a vibrující, pak budete vědět, že jste v bodě plného Vzestupu.

Také jsme řekli, že někteří budou procházet tímto portálem v poslední minutě, s kopáním a řevem. Všichni jsou vítáni. Ale je skupina vás, kteří jste již udělali velký kus cesty, kteří jste prožili tu věc, o které jsem právě mluvil.

Předtím, než se pustím do další otázky, chci také říci, že někteří z vás již prožívají integraci, a intenzitu této integrace, lásky Matky/Otce/Jediného s vrcholy nádherné energie, i jasnost, i pády do údolí. Jděte nyní do srdce Jediného a to vám pomůže to vše vyrovnat.

Ale nemyslete si, že tento proces je dokončen, protože jsme o něm už mluvili. To je chybný výklad lidí, a chybný výklad celé vaší společnosti. Podle vašeho názorového systému, protože jste informováni tak rychle a informací je tolik, si myslíte: „Aha, to už jsem četl. Tak to už je hotovo.“ Není to tak. Stále to probíhá. Je to postupné. Je to proces. Není to jen okamžik času, kdy k vám o tom mluvím.

Někteří mi říkají: „Tak mám v tom zmatek. Proč jsem se rozhodl, že projdu ten dlouhý proces, a prožiju ho, když ostatní to budou mít jen jako prosté otočení vypínačem? Měl jsem si vybrat probuzení v jediném okamžiku.“

Drahá srdce, to je vaše služba. To je to, co jste řekli Matce/Otci/Jedinému a Radě, Nebeské společnosti, svým hvězdným bratrům a sestrám. „Půjdu a budu připravovat cestu.“ Je to jako když zasejete na poli semena, aby na jaře mohla vzklíčit, i tady je třeba něco nechat vyrůst, abychom to pak mohli sklidit. To je to, co právě děláte. A máte pravdu, je to proto, že jste silní, že jste vůdci, že jste ukazatelé cesty. Ale to byla vaše volba, nikoliv naše.

Steve, odpovědělo to na tvou otázku, nebo aspoň začalo?

Steve: Ó ano, Pane.

10 komentářů:

 1. Náboženstvá sú určené na ovládanie ľudí. Je tam kopa povier a výmyslov. Pozrite si dokument: 666 identita, http://www.youtube.com/watch?v=4_NJ03wH_TM .

  Peter

  OdpovědětVymazat
 2. mozem potvrdit, ze postup v tomto clanku u mna prebieha skutocne ... no na ciel som stale zvedavy :) ... clovek sa odtrhne od stale opakujucich sa myslienok, sice nie uplne, pretoze vidi ako sa opakuju, ale pozera sa nanich s nadhladom a ticheho priestoru, tak ako aj na ego ... a pred samotnym vyjadrenim dava prednost mudrejsej intuicii

  OdpovědětVymazat
 3. Díky za článek ...procítila jsem si ho , zpětně prošla poslední rok - a je to tak ,jak se zde píše ... zažila jsem "zázračné" uzdravení ...plno věcí jsem "vyčistila" a mnoho věcí musím ještě udělat. Ale s takovou lehkostí ,s jakou teď zvládám veškeré práce a různé situace ... to je opravdu posun . Těším se na další události a těším se na ještě více lásky v našich srdcích . Milí přátelé , přijímejme vše s otevřenou náručí a ať přijde co přijde , bude to vždy tak ,jak to má být. Orgonete díky za tvojí práci . M

  OdpovědětVymazat
 4. Díky moc, místy to značně vystihuje co se mi v poslední době děje také :-)

  OdpovědětVymazat
 5. Tuhle modlitbičku jsem dostal od jednoho psychotronika, rád se podělím, mně se moc líbí :)

  Milý archanděli Michaeli, prosím tě o přeseknutí všech éterických pout, která mi berou sílu a energii. Děkuji Ti.

  Alfa

  OdpovědětVymazat
 6. souvisí to s tím co se píše v tomto channelingu a jsou tam rozebrány aspekty vzestupu a změn s tím související

  http://www.pentablue.net/temata/11001.html

  díky za pokračování v osvětě, je potřeba šířit informace ahoj hajc

  OdpovědětVymazat
 7. Nádherné,ja plačem.

  OdpovědětVymazat
 8. Ako by som čítala dianie v mojom živote za posledný rok a pol.
  Miriam

  OdpovědětVymazat
 9. Teším sa na preklad - pokračovanie, " Čo sa s nami deje pri Vzostupe" od AA Michaela. Ďakujem.

  OdpovědětVymazat
 10. Zažívame osobnostné vyrovnania , zažívame galaktické vyrovnania - aké ešte poznáte ???
  Bed

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.