7. července 2013

Aolian: Svět rostlin pod náporem klimateroru

Svět rostlin pod náporem klimateroru


...Úvodem

Klimoušové zjevně přitvrdili, co se týče umělého rozprašování různých chorob a škůdců do volné krajiny. Mé letošní výpravy do terénu jsou o poznání více než vloni provázeny objevy porůznu poškozené vegetace. Zpočátku jsem si myslel, že hnědnoucí lupení na naší zahrádce je přímá odveta klimateroristů za naše téměř každodenní antichemtrailsové praktiky, postupně jsem ale zjistil, že podivně „nemocné“ listy, květy i plody lze ve volné krajině nalézt téměř na každém kroku.

Dívat se na chřadnoucí zeleň samozřejmě není nic moc veselého, zvláště když je z toho skrz naskrz cítit záměr ublížit, poškodit a oslabit. Ptal jsem Strážkyně přírody, jaké k tomu mám zaujmout stanovisko, protože výrazně sílí mé tendence se kvůli tomu pořádně nas.at...
Obdržel jsem odpověď, že s těmito temnářskými zásahy bylo v projektu „Likvidace iluze“ počítáno a v konečné fázi to nakonec pomůže znovusjednotit celou řadu bytostí života rozhádaných při různých válečnických konfliktech.
Tenhle rozměr zatím nedokážu plně procítit, pravdou ale je, že již několikrát jsem zahlédnul skupiny různých přírodních bytostí, jak se navzájem drží za ruce a dodávají si další odvahu k práci. Nechyběly přitom ani různé parodické vtípky a básničky na likvidátory přírody :-) Sentimentální vzdychání jde stranou, neboť z praktického hlediska je hlavně potřeba se lvím úsilím sbírat další a další data do Kolektivní paměti Stromu Života. Kdo má dostatek dat o minulém i současném stavu dění, může určovat, kudy se bude ubírat Budoucnost.

Skládka na Horizontu Událostí

Doposud byla Budoucnost do značné míry projektována vůdčími temnářskými elitkami, které za tímto účelem zcela ovládly úroveň zvanou Horizont Událostí. Do této úrovně přirozeně plynou veškeré informace o stavu dění v našem vesmíru a patřičně profiltrované potom odcházejí do Paměti Stromu Života stojícího v samotném centru říše Univerzální předlohy přírody. To ovšem nešlo temnářským elitkám pod fousy, proto nejprve získaly některé klíčové bytosti spravující Horizont událostí ke spolupráci a jakmile se jim podařilo hlouběji proniknout do systému, vyblokovaly zde filtraci informací i jejich odchod do Paměti Stromu Života. Hromadící se informace si potom tito vykukové začali třídit a manipulovat si s nimi dle svojí vlastní svévole. Jak dneska vypadá Horizont Událostí? Jako jedna velká skládka plná chaosu a balastu. Lhal bych vám, pokud bych tvrdil, že celý Horizont Událostí je zafláknutý informačním chaosem. Pozór vážení, necelých pět procent prostoru je ještě volných :-))))))))))))))) Přes 95% balastu na Horizontu Událostí a přes 95% balastu v naší DNA – nepřipadá vám to podezřelé? :-))))))))))))


Sběratelé dat v akci

Každopádně Horizont Událostí si teď temnáři můžou naložit do octa, protože od února 2012 běží přímý tok nasbíraných informací a dat rovnou do Paměti Stromu Života, jehož kořeny byly obohaceny o nové několikapatrové sady květinových a buněčných filtrů. Pokud vám připadá, že děláte pro zlepšení stavu naší planety málo, snad vás povzbudí informace, že my všichni jsme se postupně, přirozeným vývojem, stali sběrateli dat pro príma koumáky řídící projekt „Likvidace iluze“. Všechno, co prožíváme každou vteřinou, naše emoce ve vztazích, zážitky s klimateroristickými experimenty, konfrontace mezi tzv. dobrem a zlem, všechno jde nyní přímou cestou do Paměti Stromu Života, nádherné astrální košaté lípy, které rozhodně nehrozí žádné postříkání jedovatými herbicidy :-)))))))))))

Z hlediska dlouhodobého vývoje na naší planetě je toto vypořádání se s negativním stavem Horizontu Událostí horká novinka. Už po třikráte vletěla naše planeta energeticky do stejné záludné časové smyčky, která znamenala nelítostný restart iluzivního Věku Ryb s nadvládou temnářských elitek. Teď žijeme počtvrté to samé, co už jsme tady předtím žili, ale teprve nyní začínáme mít odvahu podrobněji zkoumat příčiny opakovaného návratu dění na naší planetě do Věku Ryb. Teprve nyní máme odvahu být konfrontováni se svými chybnými rozhodnutími, která nás nutí točit se kolem dokola ve stejné časové smyčce – bez osobního pokroku a s pocity nevolnictví a zajatectví. Nedivte se, pokud vám bude připadat, že vás cosi nabádá, abyste přešli z rolí Zajatce, Oběti či Vězně do role Sběratele dat. To přichází povzbudivé impulsy ze Stromu Života, kde naši milí analyzátoři čerstvě vyhodnotili, že je potřeba aktivním způsobem zapracovat na změně vnímání naší reality: skličující pocity zajatectví vyměnit za klidný postoj pozorovatele a koumáka, který si dělá jasno v tom, co patří k životu a co k falešným pozlátkům. (Možná i proto nepíšu o tom, zda přechod do 5D je v souladu s přírodním vývojem či je to jen další rozměr iluze. Nechť si na tom zabádá každý sám, fantazii se meze nekladou, pouze naši astrální průvodci nám kladou na srdce, abychom přitom pevně setrvávali oběma nohama na zemi :-) Temnáři totiž nepřetržitě jak ostříži číhají na každou příležitost, kdy by nás mohli odkotvit od zemského živlu a oslabit tak naši vlastní materializaci ve zdejší hmotě).
Každopádně jedno je jisté: buď dospějeme do takového stadia, že protenktorát vyřešíme vše potřebné nebo vletíme i počtvrté do oné osudové časové smyčky znamenající restart Věku Ryb a znovu se tady otevře zdejší časoprostor žabomyších konfliktů v rámci iluzivní duality Dobro vs. Zlo. Ale nezoufejmež, mimo tuto realitu žije duše každého nás souběžně ještě v dalších časoprostorech, kde se může věnovat radostné práci šité na míru její původní podstatě :-)


Fotodokumentace záměrného poškozování vegetace

Slíbil jsem Strážkyni přírody, že nechám prohnat přes internet – s laskavou pomocí Orgoneta:-) – několik fotek záměrného poškozování vegetace. Bylo by hrubou chybou zaujímat k následujícím snímkům negativní postoj, vždyť je to akce na podporu sběru dat do Kolektivní Paměti Stromu Života :-)

Foto 1: Chřadnoucí listy jablůňky, předtím narušené krupobitím.Foto 2: Špatně se vyvíjející plod jablůňky.Foto 3: Předčasně opadané plody jabloně, odrůda Rubinola. Většina těchto „padánků“ se ocitla na zemi v trávě během jedné noci, nejspíš za speciálního působení různých nepříznivých faktorů (přízemní prudivítr, opalování mikrovlnami z družic, postřiky apod.).Foto 4: Infikovaný list mladé švestky (na stromě takto napadeno ca 85% listů). Letos se klimouši vyřádili na peckovinách opravdu z gusta. Třešně krní a nedozrávají, zárodky švestiček opadaly hned po odkvětu.Foto 5: Podivně prosychající mladá osika.Foto 6: Proschlé listy lupiny, předtím silně okousané od plžů. Rozšíření choroby pravděpodobně napomohlo narušení rostlinné tkáně plžouny.Foto 7: Odumírání mladých plodů u růže šípkové. Bylo pozorováno i odumírání a opadávání šípkových poupátek.Foto 8: Náhlé odumírání mladých listů u růže svraskalé.Foto 9: Mišmaš v počasí plus různé postřiky (s viry, baktériemi, možná i s rostlinnými hormony apod.) se letos projevily netradičním způsobem na magnólii tulipánokvěté. Tato magnólie má přirozené období květu na přelomu dubna a května, před masivním rozvojem listů. Letos však magnólie vyplodila ještě další várku květů během druhé poloviny června (jakoby na určité energetické úrovni proběhnul restart jarních energií s devastačním účinkem na tvorbu a dozrávání plodů).
Nedají se tak snadno srazit na kolena

U rostlin zůstaneme i nadále a tentokrát bude řeč o některých druzích, které statečně a houževnatě odolávají různým herbicidním postřikům včetně Roundupu. Mám vypozorováno, že k nejhouževnatějším z nich patří rostliny z čeledi brukvovitých. Pravděpodobně díky tomu, že brukvovité rostliny obsahují značné množství sirnatých látek schopných zdetoxikovat zhoubné účinky herbicidů.

Na následujícím snímku (viz foto 10) si můžete prohlédnout mladé růžice rukve bahenní statečně odolávající herbicidnímu postřiku aplikovanému na všechny druhy dvouděložných i jednoděložných bylin vyjma jehličnanů:Další snímek (viz foto 11) zachycuje jiného zástupce z čeledi brukvovitých, který je schopen odolávat herbicidním postřikům. Je to dobře známá kokoška pastuší tobolka.A do třetice (viz foto 12) nesmíme opomenout vrbovku cizí, velmi odolný druh proti mnoha toxickým chemikáliím:Tuto kapitolku jsem do svého příspěvku zařadil zejména z toho důvodu, že při koumákování vlivu herbicidních postřiků na různé druhy rostlin, ke kterému se naskytla poměrně speciální příležitost, se mi samovolně od těchto houževnatých bojovníků za život dohrály zajímavé kódy pro osobní detoxikaci. A co víc: zároveň s tím se mi do psychiky dohrála větší chuť a radost do života. Tak si říkám: „Pane jo, to je ale paráááááda, to musím zkusit předat dál!“


Bonbónek pro milovníky orchidejí

Nevěřil jsem svým očím, když jsem na jedné ploše, pravidelně „ošetřované“ Roundupem, spatřil vitální kolonii kruštíku širolistého. Tato orchidej se přirozeně vyskytuje především na okrajích lesních cest, v lesních lemech a na lesních loučkách. Když jsem ji spatřil na volné ploše, kde byla předtím veškerá vegetace natvrdo umlacována Roundupem, koukal jsem na to jak zjara. Ptal jsem se přírodních bytostí pečujících o kruštíky, zda přitom nějak netrpí, když k tomu mají takto ztížené podmínky. Odpovědí byl zvonivý smích a veselý zpěv. Za radostně tančícími květinovými skřítky jsem zahlédnul otevřenou astrální bránu do Velké orchidejové zahrady, jejíž energie umožňují hloubkovou detoxikaci od různých jedovatých látek.

Na následujícím snímku (viz foto 13) si můžete prohlédnout ten nejurostlejší kruštík stojící trochu stranou od vlastní kruštíkové kolonie:
Uvádění kvantové energie do praxe

Jsem rád, že zveřejnění mého předchozího příspěvku je provázeno zájmem o práci s kvantovými energiemi:-) Mezitím jsem zkusil probrat se svými astrálními průvodci možnosti, kterak převést kvantovou energii z Prasvětla na hromadné znovusjednocení násilně roztříštěných prostorů zneužívaných temnáři pro své egoistické projekty. Klasický převod kvantové energie pomocí Plamene Života zkrachoval na spoutávání této síly démonickými podzemními civilizacemi ve „Vnitřní Zemi“, ve „Vnitřním Slunci“ a na Marsu. Pochodili jsme přitom jak sedláci u Chlumce.
Záhy se naskytnul nový způsob převodu kvantové síly do pracovního procesu, a sice přes mentální energie. Spolu s tím přišlo poznání o Primární Základně Života, kde se neustále rodí nový život a současně s tím průběžně zanikají formy života, které z hlediska přirozené evoluce „přežily svou užitečnost“ (spotřebovávají nadměrné množství energie a tím představují nepřijatelnou zátěž pro Celek). Koloběh základní kvantové síly této úrovně ležící v oblasti Prasvětla se jmenuje LUIZIO.
Po tomto poznání nebylo pro mne těžké pochopit, že holograficky překryvný svět iluze vzniknul na základě nepřirozené metamorfózy energií LUIZIO na ILUZIO. Svět iluze je de facto napájen vlastním koloběhem pokřivených energií, v nichž může existovat celá řada mutantních forem, které by byly ve vibracích přírodního řádu spolehlivě vyselektovány a odstraněny.
Zkoušíme tedy s astrálními průvodci kvantové převody pokřivené energie ILUZIO zpět na přírodní sílu LUIZIO. Hluboce zkoncentrujeme mentální energii a řekneme:
„Globálně podrobuji koloběh energií ILUZIO zpětné metamorfóze na energie LUIZIO.“

Můžete to také zkusit, rozhodně se tím nedá nic zkazit. Podle předběžných výsledků se tato zpětná metamorfóza na určitých úrovních realizuje celkem bez problémů, zatímco na jiných se napřed musí prošťouchnout energetické blokády. Neopomněl jsem se vyptat spřátelených bytostí, do jaké míry blokuje zpětnou metamorfózu ILUZIO na LUIZIO rozprašování chemtrails a bylo mi řečeno, že ve sprejovaných polymerových nanovláknech jsou přítomny energetické programy na určité blokování tohoto procesu (jak je vidět, temnářské elitky myslí na všechno). Bylo mi však ukázáno, jak se dají tyto blokační astrální programy odstranit a také mi bylo umožněno zahlédnout několik nových pomocných astrálních nástaveb pro podporu zpětné metamorfózy ILUZIO na LUIZIO.

Samozřejmě se předpokládá, že při tomto praktikování vyleze na světlo spousta korumpáčů a temnářských poskoků z dalších dosud méně probádaných úrovní, ale i to je v souladu s cílem naší společné práci na likvidaci iluze. Takže co si přát více?
Když budete mít chuť a náladu, klidně to vyzkoušejte, teďka budu celý týden v terénu a budu mít čas průběžně sledovat, jak se to vyvrbuje. A naši milí parťáci rozhodně budou mít radost z dalších sesbíraných dat do Kolektivní paměti Stromu Života :-)
Akci třikrát zdar!


20 komentářů:

 1. Take me napadla myslenka, jak odolne rostliny mame u nas,co vsechno vydrzi po zasahu cloveka adokonce mi byla tato myslenka rozvijena v me mysli presne v techto intecich, jak uvadi autor:nejsme jedinymi obyvateli nasi planety a kolik"komnat"mimo nas tu je...

  OdpovědětVymazat
 2. Prima, akorát jsem přišla z venku a otevřela počítač. Díky za tento článek p. Aoliane. Nyní kvetou lípy, a tak jsem přemýšlela, co takhle natrhat květy a nasušit. Při venčení pejska prohlížím jednotlivé stromy ,květy a listy.Co mě však nejde na rozum,že ty listy jsou jakoby "vymaštěné" a ještě jsou na nich nějaké malékapičky. Sbírat květy? Tak to raděj ne. Přesto lípy jako stromy, a že jich zde na sídlišti je, jsou nádherné.
  Ta "vymaštěnost" lipových listů mě připomněla, že jsem včera sbírala, pár km dál odtud, rybíz.Rovněž mě zaujal ten samý jev.
  O zničené višni se ani nezmiňuji. Snad ten postřik přežije.Bylo to letos pro ni horší než loni 7.května,kdy na ni přišel takový mráz že mladé ratolesti zmrzly dokonce na vrcholku koruny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. dobrý večer - poznámka k tým lipám: mám dlhoročné skúsenosti, že keď si nenazbieram lipový kvet z líp, ktoré kvitnú ako prvé (majú zvyčajne väčšie kvety), tak z tých čo kvitnú neskôr už si nenazbieram...
   neviem, či je to iný druh, alebo vplyvom teplejšieho počasia neskôr kvitnúce lipy vylučujú nejakú lepkavú šťavu (u ihličnanov sa volá "medovica" a zbierajú ju včely). Takže neskôr kvitnúce lipy sú prirodzene lepkavé a preto aj sa kvet nedá zbierať, lebo je na ňom prilepený prach. Preto niektoré roky som v zime bez lipového čaju, lebo som nevystihla správny čas na zber. A takto to mám vysledované už dobrých tridsať rokov.

   Vymazat
  2. Máme tu v Praze na Žižkově ve vnitroblokové zahradě třešeň. Tedy plody nic moc, trochu vodnaté, ale zato jich bývá hóóódně. Letos byla, asi jako i jinde, milá třešeň v květu vymlácena dešti a taky postříkána hnusem zhora. Takže třešně nejsou skoro žádné a navíc jak na snímcích výše, má taky listy děravé. To jsem tu ještě neviděla. Na balkoně do ulice mám v truhlících bylinky. Na lístcích oregana jsem si všimla podivného lesku, jsou jakoby jemně postříkané lakem na vlasy. Přechází mně chuť. Taky se podívám na rybíz, ten je z větší části chráněn korunou té třešně, třeba nedostal tak velký zásah zhora. Všem přeji klidnou mysl.
   S láskou JanaR.

   Vymazat
  3. Ahoj,
   já květy lípy sbírám. Věřím, že přírodní síla v nich ukrytá převyšuje ostatní znečištění :-)
   A.

   Vymazat
 3. takto dopadly kytky mé přítelkyně když je měla postavené nad mikrovlnou troubou :-(

  OdpovědětVymazat
 4. Já nevím, ale tak nějak mám pocit, že listy lípy medují, vždycky jsme se vyvarovali toho, stavět pod ně auto, aby nebylo zalepené :) Teď nedávno jsem květy sbírala, žádný nebyl bez vady, ale čaj z nich bude dobrý.
  No a já sama jsem přežila chemický déšť, kdy jsem se dva dny vystavila jeho vlivu, tak mě pálila tvář a oči, pak jsem měla co dělat, abych se z toho vzpamatovala.

  Díky Aoliane za článek, je to pro mě zpráva o věcech, které nevidím, ale intuicí cítím, že by to tak být mohlo a důležitá je pro mě zpráva netruchlit nad stavem přírody a raději k tomu zaujmout jiný postoj. Postupně se snažím vstřebat tvé rady, bude to chtít ale asi opakování :)
  Piš, prosím, dál...

  OdpovědětVymazat
 5. Ovocné stromy, rybíz, angrešt, rajčata a další zelenina mají jakoby zaschlé a pokroucené listy. I mladé listí, které by mělo být zdravé a svěží je podobně pokroucené a zasychá. Zatím to nevzdal jen ořech a černý rybíz. Josta taky vypadá, že jí to nevadí.
  Vadí to ale již i lidem. Kašel, bolesti hlavy, zahlenované plíce, zánět spojivek. Žádný doktor ale nepřipusdtí CHEMTRAJS. Měl jsem tak zahlenované plíce, že jsem musel do nemocnice. O Chemtrajls nikdy neslyšeli.
  Asi jsem trochu "choulostivější" na hliník, nebo jinou složku toho jejich práškování, proto musím venku nosit ochranou roušku. Na stromy se nic takového zatím nevyrábí....

  Těším se na nádhernou budoucnost, kterou řídí náš VELKÝ BRATR.

  OdpovědětVymazat
 6. v meteoru /praha 8 hodin rano v sobotu/ zajímave sdelovali o opadavání listu v botanické zahrade zpusobením ozonove díry a na zahradce sklopily rajčata listy na přímem slunci ale ve stínu sřechy byla videt zdravá vegetace a _spad chemicky b _ uv záření spálilo listy ale v krajine jsou specielní druhy plevelnych stromu letos listy skroucene a oschle ale marne jsem hledal mšice, kde jsou nebo je zima či brzy kde jsou černe shluky mšic?

  OdpovědětVymazat
 7. Zdravím, jsme sdružení "Společenství svobodné spolupráce", zabýváme se delší dobou krajinotvorbou, vědomou obnovou energií krajiny. Planeta potřebuje pomoc, je potřeba spojit srdce a vědomě podpořit její proměnu. Planeta odhazuje svůj starý šat, aby mohla přijmout novou podobu. Krajinné bytosti nás vybízejí ke spolupráci, společně vytvářet hodnoty evoluce. Bližší informace o projektech najdete na www.svobodnaspoluprace.huu.cz

  OdpovědětVymazat
 8. Milý Aoliane, díky za článek. Mohu se zeptat, zdali každá rostlinka, co zdravě přinejmenším vypadá, je schopna všechny ty známé škodlivé látky odbourávat, či jim prostě vzdoruje, ale je jimi nasycená? Jde mi konkrétně o meduňku a mátu, kterým se moc daří.. a rád si z nich dělám čaj. Moc Ti děkuji za článek! :) Tobi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mnoho z rostlinstva je už tak kontaminováno, že ani hmyz a zvláště jejich larvy už to nechtějí žrát, a mnoho z nich proto kamsi neznámo vymizelo. Podobně tu někdo zmiňoval, že mrtvá těla zvířat a lidí se přestávají rozkládat, a proces přirozeného tlení se tedy míjí účinkem. Proto zřejmě vláda přijímá opatření, že se budou napříště mrtvá těla pouze spalovat a ne pohřbívat klasickým způsobem !

   Vymazat
  2. Tyhle mé bylinky se bujaře rozrůstají, vypadají zdravě, nemají na listech artefakty, nejsou pokroucené, atp. Ptám se proto, že jsou v kontrastu s již dlouho strádající nemocnou jabloní, nebo s angreštem, který jakoby dostal mrtvici - letos náhle uschnul. I tobě díky za zajímavý postřeh, ač neodpovídá na moji otázku a postrádá jakýkoliv podpis(!) T

   Vymazat
 9. Pomoc přírodě není ve snahách a žvanění ministerstva životního prostředí (o babce, která topí uhlím a prodeji emisních povolenek)a ostatních aktivit, ale především v tom, ODSTRANIT VŠECHNY PŘÍČINY A ČLOVĚKA, KTERÝ PŘÍRODU NIČÍ.
  Podívejte se, kolik je například denně ve vzduchu letadel (vojenské nejsou v záznamu)
  http://www.flightradar24.com/
  Spočítejte si, kolik tun paliva spálí a kolik tun spalin jde nahoru do ozonové díry a kolik tun na zem.
  Kolik se vyrábí aut a jak všechny státy automobilky dotují. A dnes ta nejpodstatnější věc, snaha Velkého bratra zničit v celé evropě (a jinde) veškerou zemědělskou a zahrádkářskou výrobu. Cukrovku již nemáme, bílé zlato je pryč a cukrovary taky, dobytek hovězí a věpřový také zlikvidován atd atd.
  O tom "jak na to" se nesmí mluvit. Tady si odhalíme, že je to chemtrails. Kde hlavní složkou je jedovatý hliník a barium. Kdo to slyší poprvé, zadejte si to slovo do vyhledávače.
  Jedině Rusko a Čína si do svého hospodaření a přírody nenechá zasahovat.
  Podívejte se, jak dnes vypadá příroda v Rusku. A potom jděte do lesa u nás. V Rusku ale není chemtrails a to je hlavní důvod.
  http://manfreddan.livejournal.com/316704.html
  Vše má svůj čas. A tak i zde majitel této planety si ji nenechá zničit, ale říká-

  Zjevení 11:18 Ale národy se rozzlobily a přišla tvá vlastní zloba a ustanovený čas, ................. aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to možná píšeš o Sibiři nebo pod. v evropské části Ruska je to to samé a Čína , ta si vše ničí sama ..viz východ země a sever bez lesů ...

   Vymazat
 10. ve ZDASu v praci mame před halou take dva kruštíky nevím kdy budou síct travu .Letos je ohromne množství chrp a jinych bylin a-voda odplavila chemikalie b-semínka roznesena ptaky díky zime a dešti vzklíčila modre pole s chrpama to nebylo dlouho

  OdpovědětVymazat
 11. zkuste taky fialový plamen, najděte si mantru ve vyhledávači, dělá to divy :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podíval jsem se na ten fialový plamen. Směs budhizmu, hinduismu a křesťanství. Vše pod taktovkou boha tohoto světa. Proto to funguje.
   Jedno staré přísloví říká "čiň čertu dobře, peklem se ti odmění".
   Tady by se ale mělo psát o chemtrails a jeho působení.
   Mám pozdní brambory, začínají kvést, ale listy žloutnou jako když dozrávají. V kombinaci s prvním dárkem z Ameriky- mandelinkou, je to skutečně dobře odvedená práce od pánů geoinženýrů velkého bratra.

   Vymazat
  2. "svatá Anna, chladna z rána". To má být až začne "foukat ze strnišť". Dnes ráno bylo 9°C a šedivá obloha od chemtrajls bez jediného přirozeného mráčku. Včera umělá oblačnost a díky tomu noční kašel a zahlenované plíce. Kdo nemusí být celý den venku, tak to snad přežije.
   Jestlipak nový ministr životního prostředí se bude méně bát velkého bratra a něco s tím udělá????
   Dnes se člověk musí bát napsat co si myslí a když, tak jen jako anonym a z notbbuka koupeného v bazaru.

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.