11. července 2013

Indect - monitorovací projekt EU

Zdravím,
napsal jsem článek o projektu Indect. Byl bych rád, kdybyste mohli někdy v příštích dnech tento článek umístit i na OrgoNet, protože je důležité, aby se o tom dozvědělo co nejvíce lidí. Článek je zde:http://jansedlacekjan.blog.idnes.cz/c/349567/Indect-nejvetsi-omezeni-nasi-svobody-od-roku-1989.html

Indect- největší omezení naší svobody od roku 1989

Už koncem tohoto roku má EU v plánu uvést do provozu monstrózní monitorovací projekt, který by v podstatě znamenal zavedení režimu podobného tomu, jaký popisoval George Orwell ve svém románu 1984. Jednalo by se o největší omezení naší svobody nejméně od roku 1989, přesto je tento projekt financován převážně z peněz daňových poplatníků. Projekt Indect.Možná jste se už doslechli o nedávném případu, kdy bývalý pracovník bezpečnostních složek USA Edward Snowden odhalil, že tyto složky významně omezují svobodu nevinných občanů tím, že monitorují jejich komunikaci a činnost na některých internetových stránkách. Pravděpodobně však nevíte, že to samé, co se děje v USA, má v ještě daleko rozsáhlejší míře začít probíhat i zde. A to pod záštitou Evropské unie.

Indect je projekt spočívající ve vytvoření rozsáhlého monitorovacího systému, který by sledoval veškeré aktivity občanů především na ulicích a na internetu. Je vyvíjen na několika evropských výzkumných zařízeních a vysokých školách včetně Vysoké školy báňské- Technické univerzity v Ostravě. Dokončen a uveden do provozu má být koncem tohoto roku. Celkem má Indect stát daňové poplatníky v přepočtu asi 400 milionů korun. Oficiálním účelem má být zvýšení bezpečnosti, je však zřejmé, že skutečný účel je odlišný. Navíc média o tomto projektu převážně mlčí, a proto o něm ví jen málo lidí, což je alarmující, protože realizace tohoto projektu významně zasáhne do života každého z nás. 


V internetovém prostředí má Indect sledovat, co lidé vyhledávají na internetu, co dělají na sociálních sítích, diskuzních fórech, sítích P2P, atd. Pomocí pokročilých algoritmů se bude analyzovat každý nahraný obrázek, každé video, každý článek na jakémkoliv blogu, ale i každá diskuze na sociálních sítích. Vše bude vyhodnoceno počítačovým systémem, který zjistí, zda se tam někdo nechová abnormálně.

V ulicích měst má Indect monitorovat veškeré chování lidí. K tomu mají sloužit především kamerové systémy, které budou navzájem propojeny a budou navíc napojeny na software, který dokáže na záběrech najít lidské obličeje, a dokonce je i od sebe rozeznat. Jedním z účelů Indectu má být vyhledávání a sledování konkrétních lidí v davu. I ve městech bude Indect vyhledávat abnormální chování. Když se však podíváte na Indect podrobněji, jistě užasnete nad tím, co je považováno za abnormální. Seznam abnormálních činností (založený na průzkumu u polské policie) totiž zahrnuje i např. běh, rychlou chůzi, zapomenutí zavazadla nebo sezení po příliš dlouhou dobu. Tím pádem se každý z nás může stát podezřelým, aniž by o tom tušil. Je tu ovšem skutečnost, která je ještě více alarmující- je zřejmé, že pokud tento systém dokáže zjistit, že někdo jde po ulici příliš rychle, jistě by dokázal také zjistit, zda někdo neprotestuje proti režimu. Tím pádem by byl Indect velmi snadno zneužitelný k odstranění nepohodlných lidí, a dokonce se spekuluje o tom, že to má být jeho hlavní účel.

To vše znamená, že Indect bude znamenat citelný zásah do života každého z nás. Indect nás bude sledovat na každém kroku a bude o nás vědět prakticky vše. Naše soukromí bude velmi omezeno, a tím pádem bude omezena i naše svoboda. 

Doporučuji zhlédnout toto video, kde je Indect detailně popsán:
http://www.youtube.com/watch?v=H9pH-Wz-fxk&feature=player_embedded


To všechno jsou ale informace, které jsou známy již několik let. Nyní zde uvedu některé aktuální informace, které se vztahují přímo ke vztahu Indectu k České republice. 

Největším problémem v současné době je, že je Indect oficiálními místy představován jako nikoliv politický, nýbrž vědecký projekt- a to i přesto, že cíle tohoto projektu jsou výrazně politické. A v tom je právě kámen úrazu. O politické projekty se zajímá velké množství lidí (viz např. ACTA, kterou se zejména díky velkému zájmu občanů podařilo zastavit), zatímco vědecké projekty zájmu široké veřejnosti obvykle unikají. Ze strany autorů Indectu se jedná o naprosto průhledný pokus o dezinformaci veřejnosti a utlumení protestů proti tomuto zrůdnému projektu.

Zajímavé je také sledovat, jak na Indect reagují politici a další osobnosti. Osobně jsem o Indectu řekl Slávku Popelkovi, kterého to velmi znepokojilo. Navíc mi řekl, že o tomto projektu dříve nevěděl a dozvěděl se o něm až ode mne (což znepokojilo zase mě, jelikož jsem očekával, že alespoň on o tomto projektu již ví). Využil jsem také diskuze s prezidentskými kandidáty na Idnes.cz před několika měsíci, byť jsem stihl jen diskuze se dvěma kandidáty- Táňou Fischerovou a Karlem Schwarzenbergem. Oběma těmto kandidátům jsem poslal dotaz, zda už ví o Indectu a jaký na něj mají názor. Zatímco Schwarzenberg na většinu dotazů včetně mého neodpověděl vůbec, paní Fischerová přiznala, že o Indectu zatím neví, a slíbila, že si vyhledá další informace.

O něco dál než já zašli redaktoři serveru Parlamentnilisty.cz, kteří oslovili řadu politiků. Jedním z mála těch, kdo se o Indectu vyjádřili, byl poslanec Vít Bárta, podle kterého Indect zavání totalitním sledováním. Jiní politici však tolik sdílní nebyli- například poslanec za ČSSD Jeroným Tejc, který řekl, že o Indectu nic neví, a odkázal redaktory na Ministerstvo vnitra. Tam nevěděli také nic a odkázali je na Technickou univerzitu v Ostravě, což je jedno z míst, kde je Indect vyvíjen. Avšak ti, kdo by měli na této univerzitě být za vývoj Indectu zodpovědní, na dotazy nereagovali, a přednedávnem dokonce údajně stáhli ze svých stránek některé informace o Indectu. 

Zde je vidět, že jen málokdo z těch, kdo mají určitý vliv (a tudíž by mohli tento nesmyslný projekt zastavit) o Indectu ví. A situace je o to horší, že mnozí z těch, kdo o něm ví, jej bagatelizují. Například europoslanec za ČSSD Libor Rouček, jehož slova budu citovat:
„Vzhledem k tomu, že vyvolával od počátku řadu otázek a pochybností, byl podroben tzv. mezinárodnímu etickému auditu. Výsledkem se stalo ujištění, že projekt je v souladu s Chartou základních lidských práv a svobod Evropské unie. Žádné údaje nedokazují, že by mělo docházet k porušování etických a právních pravidel…“

Roučkova slova poukazují na dvě závažné skutečnosti. První z nich je skutečnost, že se Rouček (a s ním zřejmě i další poslanci EP) nezdráhá schvalovat rozsáhlé omezování svobody- to znamená, že buď vůbec neví, co Indect obnáší, nebo je zkorumpovaný. Ať už je pravdou první nebo druhá možnost, dokazuje to, že Rouček nemá na svém místě co dělat. Druhou zarážející skutečností je fakt, že je Indect údajně v souladu s tím, jak si v Bruselu vykládají lidská práva a občanské svobody. To de facto znamená, že i totalitní systém by v Bruselu považovali za demokratický právní stát.


Indectu jsem již věnoval podstatnou část jednoho z dřívějších článků, a proto v následujících odstavcích zopakuji část tohoto článku, ve které popisuji, jak to bude vypadat, pokud se hrozba uskuteční a Indect bude zaveden:

Především budou (nejen) v každém městě instalovány kamery, které budou napojeny na jeden centrální systém. Tyto kamery budou navíc schopny detekovat lidské obličeje a rozeznávat je od sebe. Všechna data se budou ukládat a vyhodnocovat. To znamená, že když pan XY půjde v pondělí po Národní třídě a ve čtvrtek se bude procházet po Alexanderplatzu v Berlíně, bude každý jeho pohyb zaznamenáván a systém dokáže zjistit, že na obou místech šlo o toho samého člověka. 

Dále bude Indect sledovat sociální sítě- tzn. když tento pan XY na Facebooku zveřejní svoji fotografii, tak systém zjistí, že se jedná o toho samého člověka, který byl několikrát zaznamenán na kamerách, a ve své paměti k tomuto obličeji přiřadí jeho jméno (možná k tomu nebude Indect potřebovat ani sociální sítě- pokud bude tento systém propojen s databázemi veřejné správy, může si v těchto databázích snadno vyhledat údaje použité např. v občanských průkazech a cestovních pasech- tedy i fotografii, kterou pak přiřadí k záběrům z kamer). Pak bude i nadále sledovat a ukládat si do paměti veškerý jeho pohyb, popř. i veškerou jeho činnost na internetu. 

Také vás to tak děsí? Ještě to ale není všechno. Tento systém bude snadno zneužitelný proti těm, kdo začnou protestovat proti vládě, EU či čemukoli jinému. Indect bude schopen zaznamenávat účast různých lidí na demonstracích, vydávání protievropských článků na internetu, aj. Dokonce bude disponovat algoritmem schopným určit postoje jednotlivých lidí v internetových diskuzích, na sociálních sítích, aj. Tím pádem bude vědět o demonstraci dřív, než se uskuteční. A mnohdy bude vědět, co uděláme, dříve, než to budeme vědět my sami.

To znamená, že když ten pan XY půjde na demonstraci proti vládě či proti nějakému bruselskému nařízení, popř. pokud systém zjistí, že pan XY se chová na internetu jinak, než by měl, zařadí jej systém do databáze potenciálně nebezpečných lidí a shromáždí o něm všechny možné informace- kde kdy byl, s kým kdy mluvil, co vyhledával na internetu, aj. Tyto informace pak mohou evropští vládci použít proti panu XY a tím jej zdiskreditovat. Dokonce se spekuluje o tom, že takto zjištění nepohodlní lidé budou fyzicky likvidováni.


Pokud bude projekt Indect realizován, bude to největší omezení naší svobody minimálně od roku 1989. Indect bude vědět, co děláme, proč to děláme a jaké budou naše další kroky- často i předtím, než to budeme vědět my sami. Je zřejmé, že účelem tohoto monstrózního projektu není přinést bezpečí občanům, nýbrž naopak chránit samozvané vládce právě před občany, respektive před občanskými protesty proti režimu. Je proto nutné, aby se o Indectu dozvědělo co nejvíce lidí a abychom začali hromadně protestovat. Jen tak máme naději, že Indect nakonec nebude realizován a že zde zůstane alespoň částečná svoboda, jakou tu máme dnes. V opačném případě se již koncem tohoto roku propadneme do systému, jaký popisoval George Orwell ve svém románu 1984.


Zdroje:

http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/indect-orwellova-nocni-mura-realitou-za-penize-eu.html

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2669-fizlovaci-system-o-kterem-se-mlci-prectete-si-co-vsechno-o-vas-mohou-vedet.aspx

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2906-svoboda-je-ohrozena-do-akce-fizlovaci-system-pry-pokracuje-pirati-na-nohou.aspx

27 komentářů:

 1. ahojky, stejne si myslim,ze se to da naj.bat.Na protesty,si vezmu paruku,bryle a nalepim si knira.Nedeji se preci kazdy den.Behat chodim stejne jen do lesa(tam to snad nedaj,a kdyz jo,tak ty bryle mam stejne proti muskam).Kufry holt zapominat nebudu,sezeni na lavickach stridat,zadny smlouvy na telefon nemam,nabyjim si v aldine kredit. No a OrgoNet si pujdu precist vzdycky k jiny sousedce.Takze ve finale budou vedet stejne prd.Aco vedet potrebuji,tak uz vi davno i bez Indectu. Ten,kdo je stale online, na facebooku,strka tam svoje nebo deti fotky a vykeca na sebe kdejakou kravinu, tak je pekne blbej a sam na vinne.Jiz od mala verim hlavne sobe a ne druhym,coz je v zivote hodne dulezity. O druhy se staram jen kdyz me o to poprosi ( pomaham rada).
  Myslim si, ze clovek,ktery vede normalni zivot a rozdava lasku, se nemusi niceho bat.
  To jsme snad my vsichni,ne?!
  A ti, co neumi uz mluvit a dorozumyvaji se jen mackanim pismenek na displejich a klavesnich maji smulu. Je to kazdeho volba
  krasny,jeste slunecni den M

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak takovýho blba ze sebe neudělám. Akorát mne zajímá, co se stane s veby, jako je tenhle web. Mám tu zablokovanejch pro tuhle stránku 7 bonzáků, z toho 5 je googlu. Jinde je to jinak. Když mne budou dledovat, budu žalovat internetového poskytovatele. Jednoduché. Fackybook smažu.

   Vymazat
  2. Když jsem si tohle přečetla, málem mě kleplo! Co to jsou za příšernosti, že když nic "zleho" nedělám, nemám se čeho bát? Na to ONI sázejí, že lidi jsou v podstatě většinově slušní, a že se s tím smíří. A pak už bude pozdě. Uškrtí nás na naší vlastní povolnosti a blbosti. Vždyť tady jde o likvidaci našich základních práv! To si tehdy ti šílení komunisti nedovolili ani dvacetinu toho, co se na nás dnes valí, a jak nám i to vadilo. A dnes? Jako by to lidi ani nevnímali. Jako by totálně zblbli. Prázdné makovice, gumy, které omílají, že jim tak obrovské oklešťování osobní svobody vlastně ani nevadí. Co tak jednou zase trochu zapnout selský rozum?

   Vymazat
  3. Ta gumovitost je do lidí nahrávána záměrně psychovlnami z televize, speciálními chemikáliemi sprejovanými z letadel, podprahovkami v mobilech, šířených z vysílačů. Proč si myslíte že asi jsou ty obrovský vysílače ve městech hlavně na sídlštích? Kvůli telefonům a televizi je to sotva. Jsou to psycháče na odposlech a řízení mysli lidstva. Schválně někde večer kde to máte vypněte elektriku v baráku a uvidíte, co se bude dít.

   Vymazat
  4. Lidi já nevím, mě se zdá, že profil na facebooku ani smazat nejde. Jak byste jinak vysvětlili, že i v případě smazání profilu se kdykoli na stejné jméno přihlásíte???

   Vymazat
  5. Poplach komando naběhne během několika minut, že ? :-))))))

   Vymazat
  6. Pro Anonymní 12. července 2013 13:35

   I mě se stalo, že když jsem účet na Facebooku regulérně zrušil, a bylo mi to na příslušné stránce dokonce potvrzeno, přesto tam ten účet dále existuje. Jakmile se jednou na Facebook registrujete, jste na "indexu" navěky. Spíš budete proto podezřelí tím, že na něj přestanete chodit, nebo se z něj dokonce odhlásíte zrušením účtu. Pro ty, kdo netový hyperprostor monitorují, se tímto počínáním stáváte podezřelými, protože odmítáte sdílet jejich hlídaný prostor !!!

   Vymazat
  7. ,,pod ruskom tmy im vezmem slobodu, a rano mi este aj zatlieskaju"

   Vymazat
  8. Co to bylo za slátaninu, tomu ani Podturčenec nerozumí !

   Vymazat
 2. Anonymní11. července 2013 9:40 - NESOUHLASÍM!
  "Myslim si, ze clovek,ktery vede normalni zivot a rozdava lasku, se nemusi niceho bat."
  To je jak nějaké PR vyjádření politika. To je přece ale úplný nesmysl. Řekněme, že jsme ve stavu, kdy každý člověk na zemi je sledován a je možné dohledat co dělal třeba X let zpět. Tento občan třeba Y žije tak, že vede normální život, rozdává lásku apod. Jednoho dne příjde zákon, že vést normální život a rozdávat lásku je trestné a nemorální. Příslušné osoby zasednou vyjedou si údaje a dle definice normálního života uvedené v příloze zákona najdou všechny takové osoby, které pak zavřou. A to jen díky sledovacímu systému. Problémy si mají lidé řešit co nejvíce lokálně mezi sebou, jakýkoliv centralizovaný dohled vede vždy nespravedlnostem.

  A co vaše rodina, přátelé, děti ? Taky žijí normální život plný lásky ? Co když INDECT defakto postihne některé vaše blízké ? V dnešní době by podle měřítka INDECTU bylo zavřeno aspoň odhadem 10% společnosti, ale nevěřil bych tomu, že to budou jen nízkopříjmové skupiny, ale bude to spíše střední třída, kterou je třeba zničit a odstranit. A proto byl INDECT udělán - KVŮLI LIKVIDACI STŘEDNÍ TŘÍDY.

  Ano máte sice pravdu, že o nás vědí dost, ale neví vše. A oblékat se jako kašpar s umělými fousy vždy když jdu ven je trochu nepohodlné ne ?

  Prostě INDECT ne !

  Taky přeji pěkný den - doma budu mít slunce, protože mám za oknem ocet :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ale to je preci jasne, ze jsem proti tomu.Take se mi nebude libit,kdyz budou o me vedet kolik si odmotam toaletniho papiru,kdyz me to na nadrazi prepadne. To s temy oblecky byla samozrejme tak trochu nadsazka. alespon si myslim,ze ziji normalni zivot s laskou. A muj manzel a nase 2 deti (8 a 5) by si lepsi mamku nez jsem ja urcite nenasli. Mam totiz oci a vidim, jak tem druhjm je doslova u zadku, ze jejich deticky tupe civi do PC,TV,mobily a jine ,,hracky´´.Vzdit se podivejte dneska chodi skolaci s hlavamy sklonenyma dolu s mobily v ruce. moje vi, co je ,,skakat gumu´´ nebo hrat vybiku, na schovku aj.Ale taky vi co to je chamtrails,GMO,MMS, kdo je to gates,ze se pocasi uz dela a mnoho jineho.
   Ale mozna mate pravdu, pujdou asi po takovejch. Zmanipulovany hlupaci nikoho zajimat nebudou.
   nezbyva nez doufat, ze se jednou budem tesit z vnuku.

   mimojine, ocet mam na balkone take, a sousedi uz se staraj, co to tam stoji u nas stale za kastrulky:)

   Vymazat
  2. Pro Anonymní 11. července 2013 13:05

   To není nějaké PR vyjádření politika, to je profil naivního důvěřivého vola !

   Vymazat
 3. HROMDNE PROTESTOVAT PRES POSLANCE PARLAMENTU I EUROPOSLANCE

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To pude asi těžko, jsou jedna zednářská banda dobře na nás domluvená. Chce to sabotáže všeho možného druhu. To zařízení je však řízeno hlavně z astrálu černými mágy, takže kdo si čistí svou minulost, tak ho to nepostihuje a je pro tyto systémy mrtvý nebo neviditelný.

   Vymazat
  2. S těmi okultními zásahy máte naprostou pravdu ! Tady už nejde jen o 3D technologie, tady jde o mnohem sofistikovanější metody, na které 3D technologie nemá, ale ve spojení s okultismem a magií se vzájemně dobře doplňují a posilují !

   Vymazat
 4. Poslal jsem ten článek do Haló novin, jsem zvědav, jestli to otisknou :-) My stejně na tom jejich indexu jsme, tak co, hlavně se nebát. Nekupujte žádnou techniku, která se řídí GPS, žádné chytré mobily, hlavně ty, co maj operační systém, v první řadě Android. Ten má již bonzprogram v sobě. I nové televize, které mají vestavěnou kameru. Kdo ji má, ať kameru přelepí neprůhlednou páskou. Vyhoďte i úsporné žárovky. Ty radikálně narušují aury a prostředí vašeho bytu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nesnáším špiclování a šmírování všeho druhu, proto mám mobil jen na volání bez GPS, občanku jsem si nechala vystavit bez čípu, ještě mi dali vybrat:-)))). Profil na Facebooku nemám, nemám ráda jakékoli exhibice. Internet mám jen doma a po kabelu, můj lifebook oslepuji, tedy zalepuji kameru, ale stejně myslím, že je čas vyndat psací stroje a určit spojky, které by roznášely dalším spřízněným psané slovo, tedy vytvořit síť. Nesmějte se, štěstí přeje připraveným, až to budou sledovat natvrdo, tak se to bude hodit-))). Jinak myslím, že asi patřím k odolným jedincům, protože tady v Praze jsme prošpikováni zářiči a já si stále připadám při smyslech. Je to asi tím, že se nedívám na žádné seriály, Superstary, Talenty všeho druhu atd....A jak píše Anonymní ve 22:39, osobní sešlosti jsou to, co nás zachrání. Lidi se odlepí od všech světélkujících médií a půjdou ven. Jak se říká, něco špatného pro něco dobrého:-)). S láskou Jana

   Vymazat
  2. Kvůli tomu poslanci laborují se shromažďovacím zákonem, a padají mezi nimi návrhy, že by lidé, kteří se chtějí pravidelně scházet v počtu větším než 3, by měli toto povinně hlásit úřadům. Pokud by tak neučinili, spadlo by to do trestního zákoníku. Takže myšlenky jak za hluboké totality !!! Husáku, Jakeši, nástup, práce volá !!!

   Vymazat
  3. Já jsem z noteboku tu kameru vypáral ůplně. Jsem technik, takže to umím. Své služby mohu nabídnout a zbytečnosti z počítačů oholit. Psací stroj mám, dokonce německý z Gestapa. Má dokonce evidenční číslo. Tak začnem psát zase s-majly.

   Vymazat
  4. Reakce na Anonymní 16. července 2013 21:37

   Co je pravdy na tom, že má být část obrazovky (údajně levý dolní kout prostřednictvím určitého počtu pixel) uzpůsobena jako snímací kamera ? Čímž by nepomohlo odstranění té skutečné kamery, co je v notebooku nahoře v rámu.

   Vymazat
 5. Teď koukám na facebok, že si tam ty údaje ke svému obličeji přiřadíte sami a dobrovolně. Včetně jména na svý obličeje. Velmi ryskantní počin! Takže má Indect velmi ulehčenou práci. Může být velmi jednoduchý a vy ho obsluhujete sami. Proto pryč hlavně ze všech faceboků a jim podobných nesmyslů. Sám upřednostňuji osobní sešlost. Třeba na chajdě bez elektriky a signálu. Tam se pak dá mluvit ON LINE bez strachu.
  N.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nikdy nevíte, zda mezi sebou máte potenciálního práskače. Říká se, že když se tři sejdou, jeden z nich vždy zradí !

   Vymazat
 6. Už někdo sestavil petici? Případně demonstrace v zemích EU? Neexistuje nějaká organizace (něco jako WikiLeas) která by hájila občany a fungovala jako domobrana proti zmetkům na vysokých postech a stínové vládě?

  OdpovědětVymazat
 7. Ahoj,
  tu mozete podpisat peticiu proti INDECT http://www.avaaz.org/fr/petition/Contre_le_projet_INDECT/

  OdpovědětVymazat
 8. Podepíšeš a jseš na Indectu. Přemýšlým jakým způsobem proti tomu bojovat nejlépe a stále mi vychází čistit si svou minulost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jojo, indexy jedou naplné obrátky. V USA už mají seznamy lidí, kteří budou zatčeni ihned po vyhlášení vyjímečného stavu a internováni do FEMAcampů (těch campů je přes 800, a v nich bude instalováno na 13.000 gilotin, a 600.000 velkoobjemových plastových rakví na 3 až 5 těl - počítá se přibližně s 3.mil mrtvých, ti jsou již odepsaní předem, jen to ještě neví) !

   Vymazat
 9. Smiesne, kazdy je anonymny, co ste na hlaviu?, si myslite ze ste naozaj anonymny. ano tu na skle, ved nebudte na hlavu. ved nech vas sleduju, jedine telo vam nozu zobret ale dusu nikdy, tak nech sa poseru psichopati retardovany

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.