9. prosince 2013

IPCC, management solární radiace, geoinženýrství a chemtrails

Management solární radiace, geoinženýrství a chemtrails
IPCC varuje politiky, aby nezastavovali „management solární radiace“IPCC je Mezivládní komise pro změny klimatu, založená Mezinárodní meteorologickou organizací (WMO), OSN (a Al Gorem) v r. 1988. Je to onen světový vědecký orgán, který má za úkol dokazovat a obhajovat existenci globálního oteplování z důvodu člověkem vyráběných skleníkových plynů.

Mnoho jiných vědců a institucí od té doby již dávno dokázalo nesmyslnost tohoto tvrzení. Zjistili, že planeta se spíše ochlazuje, či alespoň že povrchové oteplování má velmi málo společného společného s lidskou produkcí. (Viz odkazy pod textem). Byly rovněž skandály - vyšlo najevo, že IPCC činí závěry na základě vymyšlených teplotních údajů a zmanipulovaných dat. (Viz aféry Climategate z r. 2009, Glaciergate z r. 2010; šéf organizace - Ind Pachauri je zainteresován svými obchodními aktivitami do velkého byznysu boje proti globálnímu oteplování). Viz zde na blogu štítek Lež o globálním oteplování.

Avšak zkompromitovaná IPCC dále funguje, tvrdošíjně trvá na svém a dále poskytuje argumenty svým chlebodárcům - vládám, které se jich snaží využít k zavedení tzv. uhlíkových zákonů a uhlíkových daní k dalšímu okrádání svých občanů.

Jejich poslední, Pátá hodnotící zpráva o klimatických změnách, schválená 27. září 2013 (označovaná též AR5), ve Stockholmu (2000 stran) a publikovaná 12. listopadu 2013, opět vyslovuje "nezvratné přesvědčení", že planeta se otepluje, a to z důvodu lidské činnosti.

Zkrácená verze této zprávy určená politikům Shrnutí pro politiky  má 27 stran.

I když veškeré vědecké společenství klimatologů stále ještě předstírá, že neví o existující realitě globálního geoinženýrství, prostý fakt, že ho nyní probírají v poslední zprávě IPCC, ukazuje, že závoje se začínají zvedat.

Geoinženýrství a management solární radiace

V dokumentu se vyskytuje termín "geoinženýrství" jako jedna z možností, jak v budoucnosti řešit oteplování planety v důsledku slunečního záření procházejícího skleníkovými plyny v atmosféře. Dle IPCC jsou tyto techniky ve stavu experimentů.

Avšak na str. 27 Shrnutí pro politiky je odstavec zabývající se geoinženýrstvím, v němž je doporučeno vládám neukončovat geoinženýrské techniky včetně řízení sluneční radiace (solar radiation management, dále SRM).  
„Pokud by z nějakého důvodu bylo SRM ukončeno, je vysoký předpoklad, že by rychle vzrostly globální povrchové teploty v důsledky síly skleníkových plynů.“ (v originálu zdůrazněno).

Shrnutí pro politiky i celý text doporučují nejen řízení sluneční radiace, ale i různé metody odstraňování CO2, přestože jsou si vědci IPCC vědomi, že ani jedno není ideální a že obojí bude mít dlouhodobé následky.

Solární management zahrnuje různé techniky zaměřené na odrážení či odvracení sluneční radiace zpět do prostoru, zejména tím, že zvyšují albedo (reflektivitu) planety. Mnozí geoinženýři dávají přednost metodám řízení sluneční radiace před metodami odstraňování CO2, vzhledem k tomu, že planetární komplex CO2 je proměnlivý, a tak je mnohem levnější a rychlejší sprejovat naši atmosféru částicemi zvyšujícími albedo.

Eli Kintisch ve své knize Hacknutá planeta http://hacktheplanetbook.com/eli_kintisch/ charakterizuje SRM takto: „Zablokují slunce, ale nepřestávají chrlit do atmosféry miliardy tun CO2. Ve světě řízeném zdravým rozumem bychom se měli vzdát fosilních paliv a vyměnit je za volnou a hojnou solární energii, s využitím Teslových poznatků o volné elektřině, čímž bychom vyhověli požadavkům světa na energii, aniž bychom ničili svůj domov těžbou a spalováním pevných paliv."

Řízení solární radiace diskutuje i Mezinárodní rada pro řízení rizik (IRGC http://www.irgc.org/ ), která píše, že toto řízení má „tři základní rysy“, jak píše „Je levné, rychlé a nedokonalé“. IRGC cituje Davida Keitha, zastánce geoinženýrství, a vysvětluje, že „když denně vpravíme do atmosféry 13 000 tun sulfátového aerosolu, vykompenzuje to radiační účinky zdvojení koncentrace CO2 v atmosféře. To je totéž jako odstraňovat denně z atmosféry 225 miliónů tun po 25 let.“

Kdyby zde vládl rozum, sluneční energii bychom neblokovali, nýbrž jímali. Vyhnuli bychom se pevným palivům, nevedli bychom války za účelem zmocnení se zbývajících zásob. Avšak v dnešním světě politikové investují miliardy dolarů do zablokování slunce. Aby bylo účinné, je třeba investovat ročně kolem 10 miliard dolarů. Jak IRGC poznamenává, je to „pevně zabudováno do rozpočtu mnoha zemí“.

IPCC tedy ve svém Shrnutí pro politiky sice varuje, že chemtrails (ve slovníku IPCC se jim říká "persistentní contrails") musí pokračovat, ale současně popírá, že takové programy existují. V Kapitole 7 dokumentu se tvrdí: „Metody SRM nejsou ani používány ani testovány.“

Je to podivné tvrzení, když současně IPCC varuje, že zastavení SRM by oteplilo planetu. Navíc IPCC v 5. zprávě připouští:
„Od doby předchozí zprávy AR4 se objevily nové dokonalejší údaje z pozorování účinku aerosolů. Probíhá množství pokusů v terénu.“ 

Příklady oficiálních pokusů s aerosoly

Jeden z těchto programů, Experiment NASA s interkontinentálním transportem chemikálií, se týkal severní polokoule a měřil přechody aerosolů z Asie přes Pacifik do Severní Ameriky, přes severoamerický kontinent, přes Atlantický oceán až do Evropy. Tyto lety, řízení Mezinárodním globláním atmosférickým chemickým projektem, probíhaly údajně v letech 2004-2006, v počtu méně než 4 tucty.Další „experiment“, projekt Evropské klima aerosolových mraků a interakce kvality vzduchu, začal v lednu 2007 a skončil v prosinci 2010 – trval po celé 4 roky, a zahrnoval i Afriku.

K tomu mnohé země provádějí regionální projekty a podobné terénní zkoušky v rámci hranic svých států. Indie napříklat připouští, že provádí programy SRM již více než 10 let. (Snímek: Loď s vybavením pro měření aerosolů nad mořem.)Samozřejmě že „terénní zkoušky“ mají větší dosah než „experimenty“, protože pokrývají celé kontinenty, překračují oceány, a jsou prováděny po řadu let.

Chemtrails či persistentní contrails

Další nesrovnalostí v dokumentu AR5 je diskuse o persistentních kontrails. Navzdory varování v Souhrnu, naléhajícímu na politiky, aby pokračovali v programech solárního managementu, jinak se povrch planety začne vařit, se v textu AR5 vykládá, že persistentní contrails jsou odpovědné pouze za velmi malou část odrážení solární radiace zpět do vesmíru.

Celkově IPCC vyjadřuje „prostřední přesvědčení“, že tyto persistentní contrails a jimi vytvořené cirrusové mraky mění povrchové teploty na planetě. To odporuje tomu, co zjistili vědci, když během událostí 9/11 zůstala všechna americká letadla po 3 dny na zemi (kromě saudskoarabských ven ze země). Přízemní teploty se zvýšily v době nepřítomnosti contrails, ať už persistentních nebo ne, o 2-3°C.

Viz též:
http://www.prisonplanet.com/climate-theories-crumble-as-data-and-experts-suggest-global-cooling.html
Russian Arctic Experts: The Arctic Has Entered Cooling Cycle & Climate Models Are Worthless
Study: model in good agreement with satellite temperature data – suggest cooling
What Global Warming? 2012 Data Confirms Earth In Cooling Trend
Global Warming or Global Cooling? A New Trend in Climate Alarmism
Global Cooling is Here! Evidence for Predicting Global Cooling for the Next Three Decades

a mnoho dalších ...

6 komentářů:

 1. Že "globální oteplení" je podvod, na tom se jistě shodneme. Za posledních 100 let došlo ke ZVÝŠENÍ TEPLOTY O 0,8 °C!!! To snad ani není možné akceptovat jako nějaké oteplení. Jak však již bývá zvykem, ta jistá skupina "bytostí" má v oblibě víceúčelová opatření. Neboli česky řečenou "jednou ranou více much". Např. WTC. Proto se domnívám, že skutečná příčina odrážení (nejen) slunečního záření, nebyla oficiálně ještě vyslovena. A asi ani nikdy nebude.
  Jenom pro připomenutí - teorie skleníkových plynů argumentuje tím, že spalováním fosilních paliv se zvyšuje objem CO2 v ovzduší. A tento plyn propustí sluneční záření k zemi, kde se jeho část přemění na infračervené záření, které je však tou vrstvou CO2 částečně vraceno zpět k zemi. Takže tady jakoby stále "kmitá" mezi zemským povrchem a tou "skleníkovou" vrstvou. A NYNÍ TO DůLEŽITÉ!! CO2 je těžší, než okkolní vzduch, proto je jeho největší koncentrace u země a nemůže vytvářet efekt skleníku. Můžete si udělat klidně pokus. Vezměte dva balonky, jeden nafoukněte CO-2, jeden prostým vzduchem. A když je potom z výšky pustíte, tak zjistíte, že ten s CO-2 padá k zemi mnohem rychleji, než ten s prostým vzduchem. A ještě jeden (příjemnější) pokus :-) Až bude zrát vinařům ve sklepení čerstvé víno, tak dochází kvašením k uvolňování CO-2 v takovém množství, že se nestačí promíchat s venkovním vzduchem. A protože je těžší (vinaři si dávají svíčku na zem a ne ke stropu) než okolní vzduch, vytlačí normální vzduch s kyslíkem ven a zaplní od podlahy třeba i celý sklípek. Pak se může stát, že dojde ke ztrátě vědomí. Viz příklad, kdy skupinka lidí (včetně dámy s psíkem) rozjařeně ochutnávali všechny různé značky, když se dámě s psíkem zdálo, že raťafáček nějak brzdí. A pak jim došlo, že on, jak byl malý, se pohyboval v té přízemní vrstvě CO-2 a ztratil vědomí, zatímco lidé dýchali ještě normální vzduch nad tou hladinou CO-2. Jak řekl Hermes Trismegistos "Jak nahoře, tak dole", tak já říkám - jak ve sklípku, tak venku! CZK

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vynikající úvaha. Paráda. Já jen, že jsem si z wikipedie zjistil, že ve vzduchu, který dýcháme, je cca 0,3% CO2 - tedy asi 3 dílky z 1000 dílků. Nedovedu si tedy vůbec představit, jak by mohlo mít vliv třeba nárůst o jeden dílek na globální oteplování (to je ve vzduchu skoro nic!)... To mi rozum nebere. Pak jsem se dozvěděl, že i na Marsu a jiných planetách bylo NASA zjištěno mírňoučké zvýšení teploty. Pak jsem se dozvěděl, že např. vodní pára je cca 100 x efektivnější při "skleníkování" a metan cca 10x?, než-li CO2. Proč se tedy nedělá nic proti omezení metanu a vodní páry? Pak CO2 je hlavní složka pro růst rostlin a také planktonu v oceánu... Oceán plastů a různé chemikálie vypouštěné do světového oceánu, jsou tedy potenciálně mnohonásobně nebezpečnější, než-li CO2, neb ničí plankton. Proč se tedy nic nepodniká proti tomuto?

   Vymazat
  2. teorie je špatně vysvětlována , člověk svou činností na Zemi způsobil její ..skoro kolaps, otepluje se i kvůli lidem i když jen částečně, daleko nebezpečnější je to co člověk vysílá mentálně / negativní myšlenky atd / , okolí Země zahlcené umělým zářením z vysílačů, ničíme Zemi těžbou nerostných surovin, je to daleko složitější než lze tady vysvětlit ,
   takže nějaká Ochrana životního prostředí je namístě !! není to jen nějaký blábol !!!!!

   Vymazat
  3. Souhlasím s názorem, že člověk fyzicky i mentálně působí kolaps celého systému. Pokud považujete nárůst teploty o 0,8°C ze 100 let za oteplení, tak potom ano, otepluje se! Ale oteplilo se i za Karla IV, kdy se s úspěchem pěstovaly v Čechách melouny. V historii Země docházelo k různým etapám oteplování a zase ochlazování bez vlivu lidské bytosti. A taky prosím vezměte v úvahu tu informaci, že dochází k poměrně výrazným a rychlým změnám i na ostatních oběžnicích naší sl. soustavy. Již před několika lety jsem o tom četl vynikající dokument od prof. Dmitrieva. Řekněme, že "východní" věda má trochu jinačí postoj k informací, než věda "západní", pod jejímž vlivem se od r. 1989 nacházíme. To, nač se odvolávám, nejsou jenom nějaké PRÝ a ÚDAJNĚ, ale jsou to ověřitelná a dohledatelná fakta. Já jsem si je pro sebe našel, kdo chce vědět, musí si je nalézt také. Kdo má přístup k archivu českého "WM MAGAZINU", tak si může článek od Dmitrieva prostudovat. Již před několika lety tam upozorňoval, že přístroje zaznamenaly na Měsíci vytvoření velmi řídké atmosféry, která tam před několika desetíletími nebyla. A ejhle! V mainstreamu byla letos ke shlédnutí informace o vypuštění americké sondy kolem Měsíce, jejímž účelem je "studovat velmi řídkou atmosféru Měsíce a jeho prachu". Žádné vysvětlování, žádné upozornění na změnu! Nevím, co píší ve wikipedii, ale děti se ve škole učí, že tam žádná atmosféra není. CZK

   Vymazat
 2. Diskuze o chemtrails http://www.orgo.cz/viewtopic.php?f=23&t=135&start=825

  OdpovědětVymazat
 3. Tohle je vážně Planeta bláznů :-(

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.