7. dubna 2014

O Putinovi

V jaké situaci se Putin nachází? Jaké jsou jeho cíle? 
Díky čtenářce za tip na následující velmi zajímavý článek, který vyšel na Leva-Netu, dle tamější diskuse zřejmě v říjnu 2013, autor není uveden.

O Putinovi

Převzato: http://leva-net.webnode.cz/products/o-putinovi/
říjen 2013
"Who is mister Putin?" Kdo je pan Putin? - památná věta, kterou pronesli udivení zahraniční novináři v reakci na oznámení Jelcinova nástupce. Tato otázka trápí Západ už 13 let a stále ho nemohou podle svých měřítek, včetně morálních, nijak zařadit a je pro ně záhadou. Pravičák? Levičák? Konzervativec? Liberál? Těmito otázkami se západní analytici trápí už nejeden rok a nemohou tomu přijít na kloub, protože Putin operuje nad touto úrovní.


A tak, v jaké situaci se Putin nachází? Jaké jsou jeho cíle? Proč neohlásí KSB (Koncepce sociální bezpečnosti) veřejně? Na tyto a další otázky se pokusím částečně odpovědět.

Pro pochopení kroků Putina je třeba znát několik principů, podle nichž pracuje: vždy dělá více než říká, vždy mluví pravdu (ve smyslu, více či méně detailní adekvátní popis-hodnocení reality, ale ne vždy říká vše, co ví), a v chápání reálných procesů řízení převyšuje o několik lig všechny ostatní tzv. veřejné politiky okolo glóbu. Zná koncepci a dostatečně obecnou teorii řízení a umí je aplikovat, z jeho kroků lze vysledovat, že ji aplikuje v rámci možností v praxi, ale bez veřejného ohlášení (což je mimochodem správně, dokud jsou média spíše nástroji mediokracie a hlásnými troubami západního establishmentu, veřejně ohlašovat KSB nelze, vše by překroutila k nepoznání a nic dobrého by to nepřineslo).

V Rusku se vždy špatné či tvrdé zákony obcházely tak, že se neplnily. Byl to princip sebezáchovy. Jinak řečeno, v Rusku budou zákony pracovat jen tehdy, pokud budou spravedlivé. Za Jelcina byla situace přibližně následující - Jelcinovy kroky vláda, "elita"(oligarchové) a vyšší úřednický korpus podporoval, ale národ je bojkotoval. Nyní, Putinovy kroky vyšší úřednický korpus, "elita" a větší část vlády bojkotuje, ale národ je podporuje. Tím je v podstatě řečeno to hlavní v otázce "who is mister Putin", ale nebude na škodu to trochu rozvést. Viktor Jefimov to vyjádřil po volbách v roce 2012 zhruba následovně: "Unikátní shoda, ve které je Putin trnem v oku jak Západu, tak domácí ruské "elitě", včetně tzv. patriotické, mluví o tom, že se v jeho osobě tentokrát národ nezmýlil."

Krátce: předtím Jelcin + "elita" proti národu, dnes Putin + národ proti "elitě".

Jak se Putin dostal k moci?

V roce 88-89 vyšel hollywoodský blockbuster "Hon na rudý říjen", patřičně nabitý celebritkami. Zápletka je asi následující: velitel ruské jaderné ponorky se rozhodne zradit a vzdát se američanům i s ponorkou, nakonec se mu to podaří, a během děje kapitán (Sean Connery) s pomocníkem zabije důstojníka jménem Putin, který si zradu kapitána uvědomil a chtěl ho zastavit.

Ten film je zajímavý z několika hledisek, jméno Putin se v něm neobjevilo náhodou. Film je pokusem o matriční řízení budoucích událostí, ale matrice v něm je založená na lži, čímž neměla ani teoretickou šanci zapracovat (magnetohydrodynamický pohon z filmu je jen fantazie, na ruských ponorkách nikdy nebyl, naopak ponorkám třídy Tajfun američané říkali kvůli jejich hlasitosti "řvoucí krávy" ). Fakt existence toho filmu (symboliky je v něm více) však vypovídá o tom, že někdo, na druhé straně barikády, už tehdy viděl potenciál a možnou budoucí roli Putina a pokusil se ji na matriční úrovni neutralizovat. V realitě ale zapracovala jiná matrice, která naopak Putina "náhodou" dostala přesně tam, kde měl v daný okamžik být. Tuto "náhodu" (ve skutečnosti projev kladné matrice ruského národa, kolektivního nevědomí, chcete-li) popsal nedávno v diskusi Taurus v odpovědi na dotaz, jak probíhalo předání moci Putinovi:

Budu se hlavně držet toho, co řekl o tomto Pjakin.
Putin v r.1999 pracoval jako pomocník primátora Petrohradu Sobčaka, t.j. patřil ke křídlu Pitěrských, před jmenováním pracoval chvíli jako šéf ochranky Jelcina (tehdy byly 2 hlavní mocenské skupiny - moskevská "semja" okolo Jelcina a petrohradský klan, pozn.).
Situace v Moskvě a ve vládě byla taková, že moc ve státě vlastnila skupina 7 oligarchů, která se přikrývala věčně opilým Jelcinem. Tomuto klanu se říkalo "semja"(rodina). V tomto klanu byla hodně zaangažována i dcera Jelcina se svým manželem.
K roku 1999 touto "rodinou" Rusko už bylo zbaveno suverenity a byly připraveny podmínky na rozčlenění Ruska na několik nezávislých států - Chasavjurtský mír v Čečně, a dokonce v některých autonomních oblastech byli natištěny vlastní peníze (uralský frank např.).
Klanu "semja" bylo jasné, že až národ pochopí, jakou hru s nima sehráli, tak veškerý hněv se vyleje na ně a na Jelcina.
Začali usilovně hledat "obětního beránka", za vlády kterého proběhne rozpad Ruska. Bylo přijato rozhodnutí, že veškerou vinu za stav věcí svalí na petrohradské křídlo, které v té době reálnou moc ve státě nemělo.
Putina doporučil Berezovský, jako skromného a nevýrazného pracovníka. Nejdříve ho prosadili do funkce předsedy vlády, a potom po pár měsicích mu Jelcin předal moc.
Fjodorov třeba říká opak. A to, že Jelcin poznal v Putinovi schopnosti státníka a proto ho prosadil do funkce prezidenta.
Vzhledem k tomu, že Jelcinova "rodina" měla největší "zásluhu" na přípravě země k rozpadu, přikláním se spíše k verzi Pjakina, a to, že Putin byl vybrán jako "obětní beránek". Dokonce Berezovský několikrát prohlásil, že Putin byl jeho největším životním omylem a nejhorším rozhodnutím. Čímž přiznal, že se v osobě Putina šeredně zmylil, a že ten nesplnil úlohu, která se od něho očekávala.
Takže shrnu. Putin dostal zemi, která byla zbavena suverenity, bylo téměř všechno rozkradené, armáda nefungovala, zbraně sešrotované (ponorky, lodě, zastavena výroba). Národ byl v naprosto nesvépravném postavení - měsíce až roky se nevypláceli mzdy, důchody, soc. dávky, a navíc byly připraveny podmínky k rozčlenění země. Rusko jako země, mělo HDP na úrovni Dánska a žádné postavení ve světě. Zemi v takovém stavu mohl převzít jenom sebevrah. Putin to udělal.

Tolik Taurus, a pro doplnění můj tehdejší příspěvek:

Jelcin byl loutkou (zástupcem) moskevského klanu oligarchů, kterému se říká "Rodina" (Sem'ja), když měl na kahánku a nenávist národa k Jelcinovi a tomu klanu byla maximální, rozpad Ruska už byl na spadnutí a některé oblasti už měly vytištěné vlastní peníze a nikdo nevěřil, že Rusko přežije, tehdy jelcinův klan vymyslel operaci: Jelcin určí zástupce petrohradského klanu jako svého nástupce a lidé si to vyřídí s ním a s petrohradským klanem, a jelcinům klan vyvázne +- nepoškozený a uchová si moc. Tím někým byl Putin, který to vzal, přestože to byla sebevražedná mise - tehdy 99% procent analytiků předpovídalo, že ten, na koho Jelcin ukáže jako na svého nástupce je politická mrtvola, a časem i skutečná mrtvola. Odhady analytiků na to, jak dlouho Putin vydrží ve funkci, nebo vydrží obecně, se pohybovaly od několika měsíců do jednoho roku.

Na Putinovi je zajímavé to, že výhrady až nenávist vůči němu sjednocují v Rusku jak prozápadní liberály, tak "skutečné patrioty". Putin je také trnem v patě všem bez výjimky silovým a vlivovým strukturám Západu. Prostou matematikou lze dojít k tomu, že se "skutečnými patrioty" něco nebude v pořádku. Formulku ze začátku článku by tedy sledovalo rozšířit - Putin a národ proti věrchušce Západu, "elitě" a mnoha pátým kolonám. Putina lze hodnotit buď podle toho, co o něm kdo říká, nebo podle výsledků jeho práce a podle toho, co říká a dělá on sám (což vyžaduje dostat se přes výraznou mediální blokádu a zkreslování, alespoň co se týká tzv. mainstreamu, v Rusku, zde i na Západě). Doporučuji držet se druhé metody. Pozice "skutečných patriotů" a prozápadních liberálů v Rusku by se dala charakterizovat asi tak, že cokoliv Putin udělá, je to vždy špatně. Příklad nedávných výtek "skutečných patriotů" Putinovi, volně přeloženo: "Vezměte si například Sýrii! Assad, to je státník, ne jako Putin. Sýrie si dovolí postavit se USA a říct - my jsme suverénní země a budeme bojovat až do konce, a USA porazíme. A my?..." Myslím že o podobné úrovni chápání není třeba příliš diskutovat.

Co se týká principu "po ovoci poznáte je", Putin převzal Rusko na hraně kolapsu, rozvrácené a na hraně rozpadu. Mnoho oblastí už mělo natištěno vlastní peníze, například uralský frank, kterého bylo tolik, že se dodnes prodává v numismatických prodejnách. A vzpomeňte, že tisk vlastních peněz jednotlivými oblastmi bylo finální stádium rozpadu SSSR. Krátce, od té doby Putin udělal Rusko prosperující zemí, ke které nyní vzhlíží s nadějemi půlka světa, a oprávněně. Dál "po-západnímu" už to jednoduše nejde, chápe to čím dál více lidí a má už současného stavu plné zuby.

Je také pozorován zajímavý jev, kdy Putin často říká věci naprosto na rovinu a otevřeně, ale jen málokdo chápe, co vlastně říká, hlavně z řad žurnalistů a tzv. "expertů". Slova slyší, ale význam nechápou, pro stromy nevidí les.

Putin ví, že ne v síle je pravda, ale v pravdě síla. A používá to - díky tomuto, ale nejen, prakticky neutrpěl v zahraniční nebo globální politice žádnou větší porážku. Vždy dosahuje svých cílů, a také vždy drží slovo a co řekne, to i realizuje (dalo by se říct i obráceně - nahlas řekne jen to, o čem je přesvědčen, že tomu může dostát). Všimnětě si - v politice Putin neustále opakuje svým partnerům i protivníkům vlastně jedno a totéž - bavme se otevřeně, nazývejme věci pravými jmény. Protože Putin může hovořit veřejně pravdu, ozvučit své cíle, i když ne vždy říká vše najednou, kdežto jeho protivníci si za žádných okolností nemohou dovolit říct veřejně pravdu, své skutečné cíle (například "podporujeme a vyzbrojujeme žoldáky-fanatiky, kteří v Sýrii provádějí genocidu křesťanů"). Na setkání G8, kde Západ plánoval Putina zlomit v otázce Sýrie, Putin prohlásil: "Jak můžete podporovat lidi, kteří zabíjejí a pojídají své protivníky? To jsou vaše hodnoty, to jsou evropské hodnoty, které hájíte?". A lídři, "elita" Západu svírala pěsti, až jim žíly bělely, nejradši by se na tiskovce do země propadla, ale namítnou nic nemohli, protože Putin řekl pravdu a všichni to věděli. Výsledkem, G7 před Putinem sklonila hlavu a Obama jel domů jak spráskaný pes, aniž dosáhl buďto on nebo Západ čehokoliv z toho, co chtěl.

"Vedení Ruska" je široký pojem, je třeba rozlišovat, protože jsou tam různé vrstvy navzájem v opozici: je Putin, je vláda, a je úřednictvo a byrokracie (tzv. "činovničestvo"). Putin a ruská vláda není jedno a totéž, ve vládě z většiny dosud sedí ideoví odpůrci Putina, liberálové atd. v čele s Medvěděvem. Je Putin, je vláda a je státní aparát - velmi často jde vláda a/nebo úřednictvo přímo proti krokům Putina. Podle nedávné statistiky se 80% procent úkazů prezidenta nevyplňuje. Putin se musí povětšinou uchylovat ke globální politice, kde jeho kroky mají zpětný vliv na vládu a státní aparát, čímž částečně kompenzuje bojkotování a sabotáž svých kroků z jejich strany.

Nedávno unikl záznam z vládního jednání, který neměla spatřit veřejnost, kde rozhovor probíhal zhruba následovně: - Putin "své" vládě: tak chystáte se vůbec pracovat, nebo ne? A na výtku, že 80% procent úkazů není plněno, Surkov odvětil - všechny úkazy byly splněny. Putin: a po podstatě, ne formě? Surkov: -po podstatě se tady už 15 let nic nedělá...

Což ilustruje skutečnou morálku liberálů v Rusku. Ale reálné výsledky hovoří o tom, že se přeci jen něco dělá, ale jejich zásluha to není.

Dnes je už zřejmé, že Putin musel uzavřít při svém nástupu k moci s oligarchy nějakou nepsanou dohodu, jednalo se zřejmě o nějaké záruky bezpečnosti a nějaké další dohody. Proto měl v některých věcech svázané ruce. Vnímavým dal ale tento rok najevo, že své závazky považuje za splněné a dále bude "padni komu padni" (to oznámení pro vnímavé byl rozvod Putinových, sdělení probíhalo v symbolické rovině). Nepřímou indikací budiž to, že podle kuloární informace Putin vyhlásil oligarchům a korupci tento srpen svého druhu válku, když vydal příkaz, že vyšetřovací orgány nižší hierarchie nemusí nadále při své práci konzultovat s nadřízenými, pokud se chystají obvinit výše postavené osoby. Což je stav, který byl v historii Ruska dvakrát - v roce 37 a v padesátých letech před smrtí Stalina.

Putin se zcela správně vyhýbá prudkým (rychlým) manévrům v řízení (vysvětlení viz Dostatečně obecná teorie řízení), za což se na jeho hlavu snáší velká část kritiky. Jedná ale naprosto správně, prudké manévry vždy hrozí ztrátou kontroly s nepředvídatelnými následky, včetně katastrofických. Každý rozumný člověk na řídícím postu se prudkým manévrům vyhýbá. Pokud na vás leží odpovědnost za 150 milionů lidí a půl planety ve vás vidí naději na lepší budoucnost, platí to x-násob.

Více článků o Putinovi: http://leva-net.webnode.cz/tags/Putin/16 komentářů:

 1. občané teroristické USA a občané celé zkorumpované a prohnilé EU jim může tohoto prezidenta závidět.....

  OdpovědětVymazat
 2. A ted bych rada vedela" kdo je Obama" asi ve stejnych souvislostech a pro srovnani.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obama ja loutka v rukách iluminatov a negativných mimozemšťanov – video rozhovor supervojakov podzemné základne a mesta spomínali, iba na územi Ameriky, Izraelu, Anglická, žiadna Eropa, alebo Rusko. Ďalej Teal Scott na otázku Juraja, či na územi Europy sú inkarnovaní mimozemské bytosti s jej schopnosťami. Odpoveď nie, pretože to nepotrebujete. Všetci sú inkarnovaný na Amerických kontinentoch a ďalší je na ceste. Zamysleli ste sa prečo je to tak?
   Po prečítaní Anastasie knihy Levašova, Lazarev a tď. moja osobná úvaha je o tom, že temní to vedia, kto sme. Slovanská rasa sú detí Svetla – Svetlých hierarchov, ktorí ovládajú vedu obrazotvornosti. Tisíce starých duši – Svetlých hierarchov prijali výzvu inkarnovať sa na Zem v túto dobu. Sú poskrývaní, pred temnom. Prácu vykonávajú za oponou na iných úrovniach vesmíru. Mozgová kapacita Svetlých hierarchov pracuje na 100% nakoľko ich technický model vo vesmíre doposiaľ nenahradil biologickú kapacitu mozgu - oni to vedia a preto robia všetko možné v splupráci s pozemskými pajacmi, ktorí im skočili na lep, aby naše vedomie sa neprebudilo toho sa najviac obávajú. Z knihy Anastasia diel 1, str. 132. „V celém vesmíru není bytost, která by se mohla vyvíjet lépe než človek a mit vetší svobodu. Všechny jiné civilizace se sklánejí pred človekem. Nejruznejší civilizace mají schopnost se vyvíjet a zdokonalovat se jen v jednom určitém smeru a jsou nesvobodné. Velikost človeka je pro ne nepochopitelná. Buh – velký rozum – stvoril človeka a nikou nedal vic než jemu....“ To píše v knihe, aj Barbara Marcinak – Poslovia úsvitu. Tešme sa, že sme práve tu na tomto mieste.

   Vymazat
  2. nevěř všemu co čteš ...

   Vymazat
  3. A nejvic me stve, ze nase vlada je prozapadni. Jako by nas davali do tlamy zrudy. Lidi jen mlci a cekaji na to az nas sezerou :-(

   Vymazat
 3. 7.10.1952 ..... to má dobrej datum narození. Obecně 50tá léta přinášejí rovnováhu mezi svobodou a zodpovědností a tím pádem celá generace narozená 50-59 tuto lekci uštědřuje druhým. Navíc je narozen sedmého a zároveň životní sedmička - prostě prodloužená ruka duchovního vnímání ....... a na to že je to rus je i docela pohlednej :-D
  Problém má ale kluk opravdu velkej, když si přeje, aby se na úřadech pracovalo a mělo to výsledky. To je pak i pochopitelné, že si část vrchnosti přeje,aby vymizela střední vrstva, která na těch místech sedí.
  I já mívám kacířské myšlenky souhlasu s vymizením střední vrstvy po návštěvě některých státních nebo bankovních institucí :-D
  Tak hezký den všem ( a těm nechápavým - to byl fór, fakt )

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hele hele, muj manzel je taky rusak a jakej je to krasavec. videla jsem nedavno foto Vladi nahore bez..., docela sekac !!!
   mimojine , vite jak rikaj Amici Rusakum?? Crazy Ivans. Obcas si rejpnu i do toho myho, ale rikam mu Ivanku:-))

   Vymazat
  2. Můj kamarád jezdí do Ruska pracovat a podle fotek bych řekla, že je to oblast od oblasti. Z okolí Petrohradu je tam víc sympaťáků. Z Moskvy moc hezkejch nafocenejch chlapů nemá. Kyjev dole mě taky nijak neuchvátil. Pak víc na východ už to slovanství nejspíš mizí :-D Zajímavý jsou ruský holky. Na fotkách to vypadá, že tak do 25 je tam hodně hezkejch holek. A pak najednou samá 50tka ( kdyby to nebyl rasistickej výrok citovala bych mojí babíčku - stejně zacituju :-D - jako cikánky )
   No.... mě stejně u mužů víc bere inteligence a charisma bez ohledu na národnost.
   Ještě že nejsou volby mezi Putinem a Obamou ....... umíte si představit americkou předvolební kampaň? Neco mezi miss a prezidentskejma volbama :-D :-D :-D Do toho ještě hodit Miloše :-D :-D :-D to by bylo maso pro "ovčany" :-D :-D :-D

   Vymazat
  3. Tak to ti muzu rici, ze by volbu s velikym naskokem vyhrala Angela Merkel, samozrejme nemuze clovek za to jak vypada ( alespon tak do 50%), ale mluveni a gestikulace a celkove vyjadrovani lze nacvicit. V tom se mi velice libi opravdu Putin, umi se velice klidne a sympaticky vyjadrovat. Zato ta adgela... jejejj:-DD

   Vymazat
 4. V tom článku mě zaujmula tato věta: Předtím Jelcin + „elita“, dnes Putin + národ proti „elitě“.
  Domnívám se, že je to trochu jinak. Národ, čili 99,9 procent obyvatelstva jsou bezmocní lidičkové, kteří nemají na nic vliv, tak jako všude ve světě. Proto logicky má Putin za sebou velmi, velmi silnou místní elitu, jinak by již byl dávno po smrti. Tou elitou je to petrohradské křídlo, o kterém se Jelcinova „rodina“, (čili moskevské křídlo) domnívala, že si z nich udělá obětního beránka a svalí na ně veškerý všeobecný rozklad ruské země. Jelcinové křídlo ztratilo tím neprozřetelným tahem svou moc a moc dobře vědí (stejně jako americká oligarchie), že i kdyby nechali Putina zavraždit, nic by se tím nezměnilo, protože petrohradské křídlo má již všude vše pod kontrolou a dosadili by místo Putina jiného svého schopného člověka.

  Bohužel jsem velmi skeptická a cítím zradu i v tom petrohradském křídle. Co když ve skutečnosti tajně spolupracují s americkou finační oligarchií? Co když je to všechno jenom hra na oblbnutí lidstva? Celé Rusko se obklopí americkými základnami a když pak zkolabuje Amerika a američtí občané budou ve velkém zavírání do koncentráků FEMA, kde jsou pro ně již léta připraveny rozměrné rakve, tak americká oligarchie přeletí svými soukromými tryskáči do Ruska, odkud pak budou řídit celý svět směrem ke svému vysněnému NWO (čipované otroctví), chránění před celým zbytkem světa ze všech světových stran supermoderními americkými základnami. Přátelé, nezapomínejme, že celému světu vládnou již několik tisíc let proradní hadi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...nebo se prostě zvedneme my. Uděláme si život podle sebe a budeme ho navzájem sdílet. Pak nám jiný alternativní scénář včetně NWO bude viset víš kde...

   Vymazat
  2. V tomto můžeš mít pravdu....politiky řídí nejbohatší lidé světa - stínová vláda - která se koupe v penězích a vlastní důležitosti. Činí kroky ke svému cíli a jak všichni víme cílem je redukce počtu obyvatel a zbytek ovládán čipy. Tohle by k NWO mohlo směřovat.

   Vymazat
 5. To je dobry? Postrech ?

  OdpovědětVymazat
 6. Skvěle napsaný článek, konečně informace, které nejsou zatíženy žádnou propagandou, ale snaží se o co největší objektivitu.

  OdpovědětVymazat
 7. Američtí oligarchové si potichoučku-aspoň si to myslí budují svoje hnízdečko v IZRAELI. proč jim nevadí že tam jsou zbraně hromadného ničení a ejhle nic se neděje ale kolem jim to vadí.No ,oni budou mít dost starostí doma,nějako se jim to rospadá a změny
  nenechají na sebe dlouho čekat-hlavu vzhůru -vše je tak jak má být LM

  OdpovědětVymazat
 8. Zasílám odkaz na stránky. http://pozorovani-2012.wz.cz/
  Další pohled na věc a duchovno.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.