27. ledna 2015

Iva Adamcová: Neodporujte nitrem


Díky čtenářce za zaslání rozhovoru s Ivou Adamcovou. Koukám, že je to vlastně celé její učení v kostce...


Mystička a duchovní učitelka Iva Adamcová učí, jak si poradit v každodenních situacích.
Říká: SVĚTU NEODPORUJTE NITREM A BUDE VÁM LÍP

Luděk Mahel

Buďte obyčejnými lidmi. Nedělejte druhým to, co nechcete dělat sobě, říká lidem mystička a duchovní učitelka Iva Adamcová.
Se svými přednáškami projela celou zemi a pro určitý okruh lidí se stala fenoménem.
„Vzhlížejí ke mně jako ke světici, ale to já nechci. Jsem jen jedna z vás“, říká drobná žena, ze které takřka na každém kroku září neobyčejná radost ze života. Lidi vlastně učí, jak si mohou poradit v každodenních situacích.
„Vnější svět nemůžete přeprat. Vnější svět musíte přijmout bez negativních emocí. Vše pomine, až vám to přestane vadit,“ radí Iva Adamcová.
Přednášela také na Třebíčsku, naposledy loni v létě. Tehdy žádost o rozhovor odmítla. „Ozvěte se za půl roku,“ řekla. Rozhovor vznikl před týdnem u Ivy Adamcové doma v jejích rodných Teplicích.Loni jste říkala, že čtenáři běžných novin ještě nejsou připraveni přijmout vaše slova. Co se od té doby změnilo?

Každá informace, která vyleze do světa, se chová, jako byste hodil kámen do vody. Šíří vlny kolem. Zvláště v době, kdy existuje internet. Lidí, kteří poslouchali mé první přednášky, bylo málo, ale za tři roky jich přibylo. Postupně to vtahuje další.

Na svých přednáškách říkáte, že vše je dobré.

Musela jsem to nastavit jako dobré, protože byste mi nerozuměli. Ale ono je to vlastně takové, jaké to je. Vy máte situaci, nebo konání okolo vás jenom přijmout bez odporu. Ten ve vás vyvolá strasti těla – bolesti nebo nemoci.

Proč je odpor podle vás tak jaksi nepatřičný?

Tělo funguje vlastně jako buňka. Každá buňka má membránu, jádro a orgány, které buňce umožňují živit se a reprodukovat se. Membrána musí být prostupná jediným správným způsobem. Když je uzavřená, nedostanou se živiny z vnějšího těla dovnitř a odpady se zase nedostanou ven. Ideální je zlatá střední cesta, potom to funguje. Jakmile ne, buňka odumírá. Buď umírá hlady, nebo se otráví svými vlastními jedy. A tak je to i s námi. Odpor nás uzavírá.

Dobře vím, že bych neměl šířit negativní emoce. Ale co když si neumím pomoct?

Rozhodně by bylo špatné považovat se za špatného. Velmi pomáhá jóga. Jestli jste si všiml, je teď obrovský boom jógy. Můžete cvičit úplně nedokonale, o to nejde. Původní smysl jógy je zjistit, kdo jsem. Při józe si uvědomíte, že vy nejste tělo, že v těle jenom bydlíte. Začnete ho ovládat. Jóga vlastně obráceným způsobem přes tělo vede lidi k vědomí Boha. Mluvím teď o klasické hathajóze, která po každém cviku pozoruje tělo a uvědomuje si jeho procesy a stavy.

A co je to Bůh? Můžeme ho definovat jako žití?

Ano, jako bytí.


Vrátím se k vašemu příměru s buňkou. Říkáte, že každý člověk je vlastně buňkou a podobně jako buňka v těle by měl na svém místě plnit svoji funkci a neřešit věci, které se ho netýkají.

Je to tak. Zkuste si představit, že budu buňka na dlani a na rameni se bude dít nějaký zánět čili válka. Já budu chtít, aby se to změnilo. Ale buňky v této oblasti se na tom rameni narodily proto, že to potřebovaly. Člověk je vždy na správném místě, tam, kam patří podle svých odporů, a které si tím vývojově zaslouží. Sami jsme si své osudy zvolili a každý náš osud je pro nás tím nejlepším učením. Buňka, která se ve vzdáleném místě stará o rameno, vytváří odpor na místě svém a světu (tělu) škodí. To je zapotřebí pochopit. Tato rádoby pozitivní buňka vypouští na svém vlastním místě jedy a celému tělu tím vlastně škodí. Ono má potom víc starostí i s místem, které před tím problémové nebylo.

Správný postoj té buňky by měl být?

Být spokojený a vykonávat práci v místě, kde jsem a nepřidávat odpory do celkového systému těla. Teprve tehdy bude mít tělo víc síly vypořádat se se vším, protože jinak ho otravuji navíc i jedem ve své dlani. Já za sebe můžu světu nejvíc pomoci tím, že nebudu vytvářet odpory, neboli jedy tady, kde jsem. Budu vytvářet dobro. A tohle, když to pochopí víc lidí, bude nám všem lépe.

Co potom taková snaha o to, aby tu po nás něco viditelného zůstalo?

Po mně tu nemá zůstat odpad, v tom smyslu negativní odpad z emocí. Mělo by po každém člověku zůstat čisto. Každý si má pamatovat, jak mu s vámi bylo dobře, když vás potkal. To stačí.

Jak vzniká nemoc? Je to náhoda? Nebo příčinu nemoci máme v sobě?

Příčinou je odpor, negativní emoce. Ta tělo uzavře a potom se nemůžeme spojit s celkem, s energií Boha. Jestliže prožiji odpor, udělám třeba zlost, smrští se mi čakra, nepustí energii do těla, hmota odumírá. Pak je ještě případ, kdy se mi čakra příliš otevře, takže vracím energii zpátky. Obojí má stejný dopad. Energie mi chybí. Jednou se mi jí nedostane, podruhé vyteče ven. Ideální stav je zlatá střední cesta, proto se ji učíme.

Jak s vámi Bůh mluví?

Je to různé. Po čase zjistíte, že člověk, který nepotřebuje znát budoucnost a ví, že osud je takový, jaký je, jej přijímá se vším. Takový člověk může vidět, co bude, ale v této fázi jej ho to už nezajímá. Neboť se už nebrání ničemu. Jestliže přestanete dělat odpory a žijete v klidu a míru - a když tohle žijete v praxi – teprve potom se vám otevírá třetí oko a vy víte, co je vaše skutečná realita.

Na svých přednáškách jste zmínila i vývoj planety. Říkala jste, že bude jiná, že bude jiné klima.

Počasí je jiné, to můžete vidět. I u nás je tepleji. Planeta má teď vyšší vibrace, a čím vyšší jsou vibrace, tím vyšší je teplota. I dva stupně jsou pro planetu zásadní. Ledy na pólech tají a hladina moří vzrůstá. Když hladina moří vzrůstá, je větší tíha na tektonické desky. Desky se budou posunovat, nadzvedávat, takže někde bude zemětřesení, někde se něco propadne, jinde se něco vynoří. Není ale třeba se bát.

To se lehko řekne.

I my jsme součástí planety, jsme vlastně oživlá planeta. Když se lidé bojí a strachují, dávají tím podnět k dějům, které tu jsou. Je to podobné jako u zvířat. Když se zvíře bude bát, bude útočit a bude hůř. Odpor plodí další odpor. Takový je svět hmoty.


Když se lidé bojí, stav tedy logicky zhoršují. Kam to povede?

Vidíte, co se děje. V různých místech planety jsou válečná ohniska, stačí velice málo a může se to roznést do mnohem větších oblastí. O tom ale nemá smysl přemýšlet a nemá smysl se toho bát. Osud planety je nastavený. Co se má stát, to se stane. Jestliže já jsem jednotka, která sem má přinést klid, já ho sama za sebe přinesu. Já budu konat v klidu a v míru. Jestli něco má přijít, tak to přijde a tečka. Takový je život.

Ve světě se toho děje hodně a násilí se všeobecně odsuzuje. Vy to nedoporučujete. Když to dělat nebudu, není to cynismus?
Kritikou konání druhého člověka nevyřeším, jen to zkomplikuji. Od toho máme podle lidských měřítek vymezená pravidla a „odměny“ za tyto přestupky. Když budete k někomu obrovsky kritičtí, tak takové lidi budete zákonitě potkávat. Ale jsou tu lidské zákony, které se musí dodržovat a viníci musí být potrestáni, to je nasnadě. Nemá ovšem smysl stav zhoršovat. Zvlášť, když sedím u sebe doma v obýváku.

Když jsem tedy v klidu, nic se mi nemůže stát? Nebo se pletu?

Jestliže nemám odpor proti nikomu, není důvod, aby mi bylo cokoli činěno. Je zbytečné se bát. Vše je hotové. My tím jenom procházíme. Jestliže mám za rok támhle zemřít při nějaké situaci, pak se to stane, i kdybych se bála nebo nebála. To je zbytečné řešit. Do té doby ale budu žít krásně a beze strachu. Můj život bude krásný a spokojený.

Když je vše dáno a moje vůle je prakticky nulová, nepřispívá to k pasivitě?

Ne, tomu jen nerozumíte. Máte se chovat ke všem stejně jako k sobě. Jsme všichni jedno, máme v sobě stejné božství, akorát jsme nalití do jiných lidských těl – komůrek, které mají různé vlastnosti a nadání pro různé lidské činnosti, nastavené v DNA našich těl. Je nutná absolutní nestrannost. Při negativních reakcích jiných těl byste měl cítit soucit, protože víte, že se to tomu člověku vrátí. Za nějaký čas, za pár týdnů, za pár let se mu stane to samé. On to vlastně udělal sám sobě, jen to ještě neví. Jednou mu to ale dojde. Každý z nás dojde jednou do cíle.

Takže vše se ke mně vrací?

Ano. Každý odpor, který vyšlete, se musí zákonitě vrátit. Učíte se je umenšovat. Je to jako ve škole. Když nebudu umět jakoukoliv fázi matematiky, budu zkoušena, dokud to nezvládnu. Teprve až zvládnete lekci, pak vás to vypustí do vyššího stavu. Vždy je to tak.

Od vás jsem také poprvé slyšel definici lásky. Je to soucit.

Ano, je to pokora.

Můžete uvést nějaký konkrétní případ?

Řeknu vám jeden banální příběh. Zkuste si představit, že tu stojí kýbl se špínou a někdo ten kýbl převrhne a nikdo se k tomu nehlásí. Mně to vadit nebude. I když jsem to neudělala, uklidím to. Když budu mít odpor, že se to stalo, už se budu vztekat, budu křičet na ostatní, mezi tím se to rozšlape, lidi se pohádají a je zmatek. Není to stav pokory a lásky, přitom je to tak jednoduché! Proč vynakládat energii na zjištění, kdo to udělal, když mohu použít svoje tělo a napravit to? Udělám to s láskou pro všechny, aby byla pohoda. Když to uvidí druzí, podruhé ve stejných situacích zareagují lépe. To je učení příkladem. Vždy se vyplatí. To je pokora. Pokora by to ale nebyla, kdybych to uklidila a vadilo by mi to. Uvnitř musí být ten klid a mír. Jen světu pomohu, aby se v něm neodehrávaly věci více nepříjemné, nežli jsou. Samozřejmě, pokud je to v mém dosahu.

Tomu rozumím. Co když nekřičím, když někdo vylije kýbl, ale přesto přitom pociťuji lehkou nelibost. Co s tím? Dá se to řešit, nebo to zkrátka mám v osudu takto nastaveno a s tím nic neudělám?

V osudu máte nastaveno úplně vše. Lidi, které potkáte i situace.

Ještě prosím k mé nelibosti. Existuje na ni nějaký lék?

Existuje na to recept. Stačí, když v okamžiku, kdy se zvedne vlna odporu, si uvědomíte, že to nejste vy. Stačí pozorovat a nesouhlasit. Tohle dělají naše těla sama od sebe. Pan doktor Tomáš (jogín a mystik Eduard Tomáš, pozn.red.) používal metodu sebedotazování – kdo je ten, kdo se zlobí, kdo je ten, kdo to nechce? Věci jsou takové, jaké jsou. Ani dobré, ani špatné. Vy je musíte respektovat. Hodně lidí si teď uvědomuje, jak to funguje. Jak léta bojovali proti něčemu a teď, když se s tím smířili, je to samo vyhodilo z takových situací ven.

Buďte obyčejnými lidmi, zdůrazňujete lidem. Takže prostá venkovská babička může být moudřejší, než člověk, který absolvoval stovky seminářů a přečetl tunu duchovních knih.

Samozřejmě! S deseti vykřičníky!

Není mezi duchovní literaturou plno blábolů a nesmyslů?

Lidé mi často píší, co kde četli, internet je toho plný. Já skoro nečtu. Odpovědi na vše máte v sobě. Stačí se nebát, nedělat bloky a budete vědět vše, co budete potřebovat.

A jsme zase u odporu…

Když je odpor veliký, jste slepí. Nevidíte řešení. Když zachováte klid, vždy vám řešení do hlavy spadne samo nebo je někdo ukáže.

Lidi, kteří chodí na Vaše přednášky, by nepochybně chtěli být jako Vy. Mohou toho dosáhnout? Lze to?

Samozřejmě. Chce to svůj čas, který je vývojově nastavený. Vlastně nemusíte dělat vůbec nic ve smyslu snahy. Čím víc hmota těla usiluje, tím víc se odděluje. V DNA máte celý vývojový proces vašeho těla nastavený. Je to program našeho vývoje. Vše dopodrobna vysvětluji na základních přednáškách ze Starých Křečan 2011. Vám stačí ráno se vzbudit a udělat věci, které jsou potřeba udělat. Jednoduše žít. A to je ten nejkrásnější život, jaký si lze představit.


Iva Adamcová – mystička a duchovní učitelka. Od června 2011 přednáší veřejně po celé České republice. Živí se jako zubní laborantka. Žije v Teplicích. Má dvě dospělé dcery. 

Videonahrávky Ivy Adamcové jsou dostupné na adrese: www.ivanka-centrumduchovnipomoci.czP. S. Orgonet: 

Děkuji všem za krásné komentáře. Jak řekla Jarmila, rodinka se rozrůstá. Ti, co se jim to učení nelíbí (ale aspoň si už kousek přečetli) mají nakročeno, aby se třeba za nějaký čas též vydali na cestu přijímání a pokory, která jim pomůže chápat a řešit svůj život. Ono se to vše snad ani nedá hned přijmout.

Mně se první přednáška Ivy, co se ke mně dostala v r. 2012, taky nelíbila. Bylo to totiž o čakrách a moje ego si myslelo, že o tom všechno ví, a nechtělo to poslouchat. Nojó, zase další teorie čaker, takových už známe ... Asi po půlroce mi  pak zas někdo Ivanku poslal, a tentokrát mě to ohromně zaujalo a už nepustilo, a "od základu změnilo můj život" jak praví oblíbená fráze. Ale je to pravda.

Moje děti měly asi náskok, ty pochopily Ivanku okamžitě napoprvé, a když se sejdeme, tak si vyprávíme, co se nám událo, a moc se nasmějeme, jak vše, co ona říká, funguje...

Máme podle Ivy asi 5 let, abychom se naučili žit v pokoře, je to dlouhodobý proces a ještě mě čeká hodně práce, ale denodenně sleduji, jak se ty zázraky kolem mě dějí, stačí přijímat, neodporovat... I když sem tam ve mně něco na Ivanku taky "vrčelo", a to v situacích, kdy člověk "už nemůže" a opakovaně ho něco deptá, tak vždycky praxe za nějakou dobu ukázala, že má pravdu...

Zprávy na Orgonet dokážu psát jen proto, že vše, co se děje, přijímám a nevidím to jako špatné, necítím ani strach, ani vztek ani lítost. Jen tak si konstatuji, jak ta ega všude řádí... To, co se děje "špatného", je součástí osudu planety a zúčastněných lidí, aby si vzájemně vyřešili karmy a pokročili ve svém vývoji. Není čeho se bát, kdo nemá v osudu Illumináty, chemtrails, válku, ebolu, tak se k tomu prostě vůbec nedostane a nemá to na něj žádný vliv. Každý může řešit věci jen tam, kde má svoje tělo. "Kdo má uhořet, ten se neutopí." říká staré přísloví. "Ani vlas nespadne z hlavy bez boží vůle."

Možná ty informace, co sem píšu, v někom vzbudí strach, vztek či lítost, ale třeba právě to může člověka "probudit" k pochopení, že existuje něco i mimo hmotný svět. Takže udělá pokrok ve vývoji. Všechno je dobré. Není čeho se bát.

123 komentářů:

 1. Tak to mi teda řekněte, jak se mám zbavit těch odporů? Jak mi má všechno nevadit? Toho prostě nejsu schopen. To prostě nechápu. Nevím.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Věci se mají nazývat pravými jmény a všechno ostatní je strkání hlavy do písku a čekání, až problém naroste do neřešitelných rozměrů.

   Vymazat
  2. Jednoduše..nemůžeme upírat těm druhým jejich vlastní zkušenosti, proč by Ti to tedy mělo vadit,že si vybrali svůj osud jako Ty, přece..to, na co se ptáš, je taková pomyslná dělící čara od úplného pochopení, stojíš na ni, hodně štěstí:)

   Vymazat
  3. Uchovávej krb svých myšlenek čistý. Ať se to stane tvým záměrem. Dodržuj 4 dohody. Nehřešit slovem, nebrat si nic osobně, nevytvářet domněnky a dělat všechno tak, jak nejlépe dovedu. Pokaždé, když přijde odpor k něčemu, zaštit se tím záměrem. Ty odpory vznikají v hlavě, v mysli. Pokaždé když takový přijde, řekni si: mým záměrem je udržovat krb svých myšlenek čistý. Já celý život vedl dlouhé vnitřní dialogy. Poslední dobou se mi tímto povedlo je hodně ztišit. Je třeba rozlišovat city a pocity. City vznikají jako inspirace od ducha, je to třeba první dojem. Pocity vznikají uměle v hlavě činností mysli. A ty pocity nás právě pořád pronásledují a potřebují pozornost. To nás stojí moc síly. A naším cílem je pocity eliminovat a řídit se citem. Hodně štěstí

   Vymazat
  4. Přijde čas a pochopíte ... Všechno máme v sobě, všechno víme, jen je třeba k tomu dospět ! Moc Vám přeju, aby jste byl/a schopen/a pochopit.

   Vymazat
  5. To nevadí, zatím prostě nepřišel "Váš čas". Každý člověk se vyvíjí - individuálně, v souladu se svým osudem, který je mu dán. Za sebe můžu říct, že kdybych si tento rozhovor přečetl před dvěma lety, taky bych skoro nic z toho "nepobral". Dnes už vím, o čem je řeč a přitom jsem se nemusel snažit, abych toho "poznání" (samozřejmě zatím zdaleka ne úplného) dosáhl. Je možné, že když si článek uložíte a přečtete za rok, bude už Váš pohled jiný. A nebo nebude...

   Vymazat
  6. Není to zas tak těžký a nese to ovoce ihned. Dá se to trénovat :))

   Vymazat
  7. Nesouhlas je zcela správný, ale je potřeba si od něj zachovat odstup a nenechat se jím zraňovat - to vytváří nenávist, zlobu a taky to člověk pak "vysílá" k cíli - v té chvíli vzbuzuje zákonitou odpověď.
   Nejde se vším souhlasit - to je nesmysl - jen řídit emoce.
   Ale právě když si všichni řeknou, že vše je v pohodě - jde tak jak má být a není potřeba už nic dělat - Ivanka prostě chce zakonzervovat stávající stav, jinak by tohle nemohla říct... ono už dost za ni mluví to slovo mystička...jak víme magie je jen jedna - své důvěřivé ovečky posílá do pekla, protože vyjádření, která používá jsou scestná a uhýbají mimo správnou cestu.
   Bez srdce se každá teorie lehce může stát cestou do pekel... co kdyby si Putin teď řekl - už je vše OK... za chvíli nebude na zemi jediné nezpustošené místečko...
   Tohle jsou pekelné teorie obalené trochou pravdy, ale pro tu trochu pravdy se nehodí tomu věnovat pozornost -jsou na každém rohu, stačí se jen dobře dívat a bez tmavé zavádějící mlhy - mystiky (od satana), která skrývá hluboké propasti...

   Vymazat
  8. Len tie odpory prijat v prítomnom okamziku.

   Vymazat
  9. Dívej se na věci z nadhledu, nic se tě nedotýká. Vidíš to, uvědomuješ si to, ale vnitřně jsi klidný protože ty víš, díváš se na věci s nadhledem, porozuměním a to ti dává klid. Víš kdo jsi, víš, že svět kolem tebe je takový jaký je, jiný být nemůže, nemůže dokud nepochopí . Jako Ty:-)))

   Vymazat
  10. Co takhle s těmi odpory postupně pracovat...podle Ohmova zákona :)

   Vymazat
  11. Prostě se s tím stavem odporu nestotožni. Postav se k němu tak abys ho pozoroval jako divadlo. Je to docela zábava...

   Vymazat
  12. Co takhle s těmi odpory postupně pracovat...podle Ohmova zákona
   Teda U/I takže abych zmenšil R musím bud zmensit napeti a nebo zvetsit proud... dobra myslenka :-)

   Vymazat
  13. Děkuji všem za odpověď. :)

   Vymazat
  14. Pokud budete s těmi odpory pracovat dle Ohmova zákona, pak shoříte jako papír. Vysoké odpory totiž vytvářejí extrémní teplo.

   Vymazat
 2. No nevím když budete se vším spokojený tak ustrnete na místě. První podmínkou pokroku je nespokojenost. Až někdo zastřelí vaše rodiče tak budete říkat vše je dobré? A když s bolesti v rameni nic neuděláte a náhodou to bude rakovina tak si určitě polepšíte:)) Tvrdit že vše je dobré je past, ustrnete a stanou se z vás necitlivý lidé. Co bolí druhé nás přece nebolí že? Vše nemůže být dobré protože žijeme v dualitě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No a právě za dualitu se lze dostat tak, že příjmu to spatne stejne jako to dobre.

   Vymazat
  2. presne tak je to boj medzi dobrom a zlom

   Vymazat
  3. Někdo žije v dualitě a někdo v jednotě.

   Vymazat
  4. Jde o to přijímat špatné i dobré jako formy zkoušek našich osobností. Ne zaměňovat dobré za špatné a špatné za dobré - to je pak kardinální omyl !

   Vymazat
  5. Takže vy chcete žít v jednotě se zlem? Jak to chcete udělat když se člověk zlý nerodí? Přijímat zlo znamená s ním souhlasit zlo můžete využít jen k tomu aby vám ukázalo cestu k dobru když ho rozeznáte ale když s ním chcete žít v jednotě jak potom rozeznáte dobro od zla a obráceně? Když přijímáte něčí názor tak s ním souhlasíte jinak by jste ho přeci přijmout nemohli nebo nesouhlasíte a tím pádem názor odmítáte. Nebo si snad myslíte že existují lidé kteří se dobrovolně chtějí stát zlými ne zlo je ovládne pod rouškou cesty za světlem(luciferovým světlem) a pak jim řeknou vše je dobré budte se vším spokojení o nic se nesnažte protože to nemá smysl vše je dáno a tak se z nich stávají necitlivý lhostejní lidé kteří pak už nerozeznají co je dobro a co zlo...bohužel to znám z vlastní zkušenosti kdy jsem taky věřil v jednotu a v anděli atd...ale andělé pochází z temných světů a jaký rozdíl mezi tím když se na vás zlé bytosti živí vaším strachem a údajně dobré bytosti se živí láskou...pořád se na vás někdo živí takže až budete v jednotě se zlem tak se na vás budou živit strachem i láskou k nim.

   Vymazat
  6. Velmi dobré odhalení toho, za jakým světlem (světlonošovým = luciferovým !) nás guruové vší ezoteriky a mystiky vedou. Nic naplat, jsme stále jen ovce, které táhnou v proudu za stádem. Jen nevíme, že na konci na nás čeká bezedná ohnivá propast.

   Vymazat
  7. Pokud jakékoli učení není postaveno na Božích základech, je to k ničemu, neboť z toho pro nás nekyne žádná milost, ani záchrana !

   Vymazat
 3. Proč by jste na tuhle planetu lezli když vše máte nastavené dopředu a tím pádem fungujete jen jako soustruh podle nějakého plánu a nic se tu nenaučíte. Zdokonalování se a učení novým věcem je přece to proč jsme sem přišli abychom se naučili jaké to je žít v hmotě a ne z ní hned zase zdrhat..až bude čas odejít tak odejdete

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V totmto máte zcela jistě pravdu : ...vše máte nastavené dopředu...podle nějakého plánu ...
   A já dodávám, že vaše svobodná vůle je svobodná jen z toho hlediska, jak se rozhodnete, když jste vystaveni před události, o kterých nevíte, že byly dopředu pro vás konkrétně naplánovány, a že jimi máte projít. Vy si naivně myslíte, že události, a to, co vás potká, jsou náhody, ale NIC není náhoda, vše do sebe dokonale zapadá, jen my to nevíme nebo si to neuvědomujeme. Globalisti,temnáři toto velmi dobře vědí, a proto dopředu kalkulují a manipulují s událostmi ve světě, a my jim baštíme, že se to a to stalo náhodou, nehodou apod.nesmysly. Nakonec vám ještě plně odsouhlasím toto vaše poznání : ..až bude čas odejít tak odejdete..

   Vymazat
 4. http://www.rudolfskarnitzl.cz/ramana/ramana.htm

  Zde najdete odpovědi na svoje otázky

  OdpovědětVymazat
 5. No plosne na vsetky problemy naraz sa takto neda ist.
  Chce to vyskusat si tento postup ne niecom menej intenzivnom - kde citim, ze mi to vadi, ale nejdem hned kvoli tomu niekoho "zabit".
  Treba si dat vcas tu otazku "komu vo mne to vadi?" a zamysliet sa, co by sa stalo, keby som sa v tomto pripade zachoval inak "bez neg. emocii" a skusil byt len pozorovatel (aj toho javu aj sam seba v tej situacii).
  No a zrejme to nemusi fungovat hned na prvy rkat, takze si takychto pokusov na sebe spravit viac :)
  drzim palce, mne sa to zatial dari v tych lahkych a stredne tazkych zivotnych situaciach (napr. ak niekto pri mne pri jedle mľaská, tak sa uz len v duchu zasmejem, no uz ma to nevytaca, ani nestracam chut do jedla)...
  V tych ozaj tazkych situaciach to u mna chce este vela pokusov... proste to chce cas a "chcenie" zmenit sa.

  OdpovědětVymazat
 6. Představ si orgo že bys byl spokojený s tím že nás práškují. zajímal by ses o to dál nebo bys to nechal plavat? Ale zajímal ses o to a tvé poznání došlo v této věci hodně daleko protože si s tim byl nespokojený.

  OdpovědětVymazat
 7. přitom nedávno jste tu odsoudili chanelingy že dostat něco zadarmo tomu se říká v přírodě návnada..a to samé říká i Iva "nemusíte se snažit" . Nezlob se na mně ale příjde mi jako další agent New Age

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. kamo trafil si do cierneho mas to u mna za jedna

   Vymazat
  2. Výborně citované - dávám známku +1

   Vymazat
  3. U mně taky za jedna podtrž. Těmi agenty (možná i nevědomky) se to u nás v republice hemží v poslední době jak o posvícení.

   Vymazat
  4. Trochu kyselá jednička ale díky:))

   Vymazat
 8. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 9. Já tuším že moje komentáře asi nezveřejníš a všechny rozhodně nemusíš ale chtěl bych ti ještě říct že jsem objevil že ani doktoři se neučí že kromě základních lidských pudů má člověk ještě jeden pud který jsem zjistil se neobjevuje v učebnicích a to je pud zvědavosti a víš proč se o něm neučí? protože díky němu by lidi na všechno přišli. Být zvídavý jako dítě i v dospělosti není rozhodně na škodu. Ale rozhodně nevěřím tomu že pokud je vše takové jaké je že je to dobré. Když někdo přepadne třeba sousedku a bude jí chtít třeba znásilnit tak si řekneš ona si to musí prožít a s násilníky budeš soucítit? Pokud se jim to povede nebude snad mít ta žena na duši větší šrám než kdybys jí pomohl a ty násilníky zmlátil nebo zavolal pomoc? Ano je to extrémní příklad ale říkat že vše je dobré může mít taky extrémní dopad. To co říká Iva je taková spíš poloviční pravda. Můžeš cítít cokoliv i negativní emoce a přitom je nemusíš dát okolí znát můžeš je procítit a nechat odejít a poděkovat ale když se jim budeš bránit nebo je ignorovat udeláš si bloků ještě víc a nakonec ty potlačované emoce vybuchnou jako tlakový hrnec u mně to skončilo sebepoškozováním takže bacha na to

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Krásný a moc a moc pravdivý, díky...
   Člověka dělá člověkem touha duchovně růst - Iva horuje pro duchovní pohodlí, lhostejnost, kamenné srdce... má na vše odpověd a často lživou.
   Když se podíváme na orgonetův dovětek - je jasné kam to vede - k totální zmanipulovanosti...lámu hůl nad armádou, co nechce mít srdce a klidně bude šlapat po živých s bodci na podrážkách.
   Když už někomu ani nevadí nepříjemná pravda - a právě ta bývá nejbolestnější, žádná odpověď - proč dřívější omyly byly omyly a dnes to omyl není... netušila jsem jak rychle se z "člověka" může stát kus ledu bez jakéhokoliv citu, dokonce i k sobě samému. Když někdo nemá slitování ani pro sebe - tak s takovým už nelze nic - po slizském ledu vše sklouzne a už nikdy nic neprožije...ale mrtvolu už vzkřísit nelze. Sladký odpočinek... přeji.

   Vymazat
  2. A to temnáři u nás chtějí co nejvíc potlačit - zvědavost. Protože zvědavost odhaluje pravý stav věcí neboli Pravdu ! A tu chtějí temní před námi za každou cenu utajovat !

   Vymazat
  3. Podívejte se např. na Zaorálka, a jeho projevy v roce 2012 a v roce 2013 potažmo do komunálních a senátních voleb 2014. Tehdy zarytý bojovník proti všem formám zla, korupce a dalších svinstev. Jen, co se stal ministrem zahraničí, otočil svou korouhvičku o 180°, a ty, které ještě včera očerňoval, dnes jim pochlebuje jak servilní lokaj. Chci tím říci, že z původně dobrého záměru se, po vstupu peněz a slávy, stává byznys západního střihu = všichni seminářujeme, vychvalujeme kde se vzala tu se vzala nejrůznější učení, a ještě za to draze platíme. Nezapomínejte, že cílem zlého je všeobecný chaos, zmar a strach mezi lidmi. Jak sám předesílá - milujte mě tak, jako já vás nenávidím !

   Vymazat
 10. Zbavit se odporů znamená přijmout jakoukoliv situaci nebo člověka v tomto konkrétním životě jako lekci, kterou jsem si ještě před vstupem do hmoty této inkarnace naplánoval, protože jsem to v minulém životě neuměl a abych postoupil ve vývoji dále, je potřeba se naučit odpor trpělivostí a přijetím překonat, jinak se modelová situace bude neustále opakovat, dokud se jí zvládat nenaučíme.To ale neznamená, že musíme být apatičtí. Radovat se z každého dne a úsmívat se na druhé to je asi to nejlepší, čím se dá začít. Pak se začíná měnit naše okolí. Oldarthur

  OdpovědětVymazat
 11. No vono je to postupné. Jen málokdo to dokáže ze dne na den. To se obvykle děje pro prožití mimořádného hraničnícho zážitku. Z vlastní zkušenosti to mohu doložit, že se postupně propracováváme k menším a menším odporům, až ubývá situací a lidí, kteří nám vadí. V takovýchto situacích jsme v podstatě uvrženi do odporu, který nás v počátečních fázích v té chvíli zbavuje příčetnosti, ale postupně si na to dáváme pozor, neb se to opakuje, až to prokouknem a začneme to zvládat. Pak se již předem myšlenkově připravujeme na situace, jak se v nich zachováme, stále postup vylepšujem, sbíráme zkušenosti.....Později už jsme schopnipozorovat, kdo že to v nás vytváří ony stavy odporu....Dave

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Cvičit je třeba tělo i ducha, jinak nás temní stáhnou do otrocké kazajky, ze které pak nebude úniku !

   Vymazat
  2. Přesné odhalení merita věci : ...kdo že to v nás vytváří ony stavy odporu...:-)

   Vymazat
 12. Tak začni poslouchat přednášky - viz www.ivanka-centrumduchovnipomoci.cz - a třeba Ti to zacvakne.
  A nebo taky ne...

  OdpovědětVymazat
 13. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 14. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 15. Ako krásne sa to už posúva, tento rok vyšiel aj nádherný čakrový kalendár na rok 2015, na ktorom okrem iných spolupracovala aj Ivanka Adamcová. Ďakujem za článok Orgonet.
  MK

  OdpovědětVymazat
 16. To, že je vše dobré vysvětlujte někomu, kdo zažívá denně třeba domácí násilí a pod......ať je klidný a ve svém nitru neodporuje....a pokud se to dotyčnému nějak podaří nemít odpor k situaci, přijme to, tak se vše zázračně vyřeší samo??? Myslim si, že učení Ivy není úplně pro každého....Spíš pro ty co žijí běžným životem, v zajetých kolejích bez vážných problémů... Nebo ať mi to někdo vysvětlí......něco mi nesedí....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vyzkoušej to a uvidíš. ..

   Vymazat
  2. anonymní 16:38
   otázka velmi jednoduchá, odpověď velmi složitá. Asi takto: začni se léčit. Vždycky to nějak jde. Když vyléčíš sebe, změní se manžel, rodina, přátelé, záliby. A teď obráceně: začni nenávidět, začneš mít komplikace s manželem, začni snít o lepším životě, začne se ti hroutit rodina. Začni se nervově hroutit a přijdeš i o přátelé. Zákon všehomíra. Jak prosté, jak jednoduché. Problém a překážka jsou :pochybnosti, neochota něčeho se zříci. Zaručený recept na spolehlivý lék všech utrpení, jen málo lidí však přijímá. Mohla bych vyprávět, ale k čemu ? Vždyť se rozhlédněte kolem sebe ! Copak není vidět, kteří lidé žijí život v zajetých kolejích a kteří trpí dnem i nocí ? Čeho se těm trpícím nedostává ?

   dan.

   Vymazat
  3. pozor je to agent namotavac to su také hovadini co tara ta iva ze nedporuj priklad budu davat cipi do ruk jasne tak nebudeme odporovat a dame si to vsetci lebo to tak ma bit je nam to dane panebože to ste uz slepy aj buřinu musíš vitrhnut ked chces mat urodu

   Vymazat
  4. Jak začni se léčit....., když má člověk jen vše přijímat a jen být..... Tohle já prostě nechápu. Léčit se je aktivita, od které sem byla zrazována žačkou Ivy, že už to není třeba, že jen přijímat a nic víc. Dle mě cesta do pekel....

   Vymazat
  5. Anonymní 9:46
   Zákon akce- reakce funguje od nepaměti. Nenapsala jsem nic o nutnosti přijímat. Je nutné nejdříve něco dělat se sebou a pak se změní i agresivní manžel. Např.!! Něco u sebe změnit, nemám na mysli, že tyranovi budete opakovat : "můj milý broučku, miluji tě".. ale např. jste velmi umanutá (ý), velmi lítostivá(ý) Co je velmi, je prostě špatně a to je třeba léčit.

   dan.

   Vymazat
  6. Jak chcete léčit přirozenost? Nepřirozeností? Všimli jste si někdy že psychologové i psychiatři vám říkají jen to co děláte špatně ale nikdy vám neřeknou co děláte dobře protože by vám mohlo stoupnout sebevědomí. Ano je pravda že když má někdo problémy sám sebou třeba psychické tak se ho lidé začnou stranit ale to není problém toho nemocného ale jejich a bohužel většina nemocných si za to ještě dává vinu a tím se jejich stav ještě víc zhoršuje. Jakmile nejste podle něčích představ tak jste automaticky špatní nebo nemocní? Všimněte si že ačkoliv systém hlásá že jsme každý individualita tak když někdo opravdu ukáže svou individualitu tak je hned za blázna či pošuka atd...takže ve skutečnosti systém chce uniformitu a to že můžete jednat jako individualita je jen iluze aby jste si mysleli že máte svobodnou vůli jednat podle svého. Takže ovečky bud táhnou do války nebo za luciferovým světlem. Lucifer znamená Světlonoš

   Vymazat
  7. No jasně a nebo je velmi slabá jako žena a tak musí začít chodit do posilovny aby z ní měl manžel respekt...takže když nebude žádná akce nebude i reakce? to se pak může jít rovnou přikrýt hlínou a vyjde to nastejno a nedělejte z lidí kterým je ubližováno viníky protože je to nebezpečný hlavně pro ně. A co kdyby jste radši poradila tomu agresivnímu manželovi aby se změnil?

   Vymazat
  8. anonymní 9:53
   cit: A co kdyby jste radši poradila tomu agresivnímu manželovi aby se změnil?
   A to je právě ten problém. Už jste nějakému manželovi tuto krásnou radu dal(a) ? A pomohlo to ? Tak, jak vidíte, naší starostí není měnit druhého, ale sebe. Tak zní zákon univerza, Boží zákon, přírodní zákon....jak chcete. Funguje pouze tohle : "Změň sebe a změníš svět ! (ve skutečnosti jej budete vidět úplně jinak, než dnes, i když bude vlastně stejný)

   dan.

   Vymazat
 17. Jasně ona neslouží hmotě a možná si to i myslí ale spíš namlouvá jen si z vašich peněz spravuje 3 roky ne-li déle nějakou barabiznu a prodává šperky aby dcerunka měla kšeft. Ještě jsem neviděl snad jediný stránky různých mystiků a učitelů kde by nebyl nějaký eshop nebo žádost o podporu vždyt oni dávají rady do života a neumějí si sehnat peníze? Takže asi taky nebude moc spokojená se svou finanční situací a přesně tak dopadnete i vy protože se spokojíte s tím že jste chudí ale jedině odpor k tomu že jste chudí vás vykopne něco s tím udělat a to udělala i Ivanka a tak si začala hrát na mystičku. prosím nebudte bláhový. Svobodná vůle znamená neuctívat nikoho kromě sebe.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. http://www.miroslav-zelenka.cz/

   Vymazat
  2. Tak tady například máte něco krásného, kde píše moudrá žena, která se o své zkušenosti dělí s ostatníma a když někdo požádá o radu, nic za to nechce. Já jsem poprosil a dostal jsem obsáhlou odpověď, navíc tak hezky napsanou, že mně málem rozbrečela a to sem chlap. Protože mi přesně popsala můj problém na který sem se já neuměl podívat a pochopit jeho příčinu a ukázala mi cestu ven. Tuhletu ženu já považuju za dobrou učitelku a ikdyby začla brát poplatky, nevadilo by mi to. Pěkné stránky, dobré napojení na něco vyššího a nechybí ani zdravý selský rozum. http://zivavoda-lena.blog.cz/
   Mirek

   Vymazat
  3. A ještě důležitá poznámka k pánovi, který tvrdí, že všichni mystikové, učitelé mají na svých webech reklamu. Ono to není tak úplně pravda. Hodně jich vydělává přidáním reklamy, to jo. Ale hodně hostingových ,,serverů", když si u nich chcete založit blog mají podmínku, že na něj dají svoji reklamu a zakladatel blogu, webu s ní musí souhlasit, jinak web nezaloží. A samotní blogeři z takové reklamy nemají ani korunu. To sem si zjistil. Takže, ne každý vydělává. A web, na který sem upozornil výše a na který chodím moc rád má taky reklamu, ale autorka z ní nemá vůbec žádný zisk. Takže neházet všechny do jednoho pytle. Jinak děkuju Orgonetu za jeho práci. Mirek

   Vymazat
  4. Já jsem o žádné reklame nemluvil je mi líto.

   Vymazat
 18. Posloucháním přednášek mi Iva Adamcová změnila život.Pochopila jsem,kde jsem dělala chyby,které se mi stále do života neustále vracely.Stačí poslouchat přednášky,nic víc....a vše mi pomalu došlo a dochází.Každý jsme na určité úrovni chápání,dozráváme ve svém utrpení ,možná před pár lety bych si řekla že to jsou blbosti co povídá,ale dnes jí a Danovi co posílá přednášky nesmírně děkuji.Dáška.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S tímto rezonuji. Vždyť je to vše jen cesta. Je jedno, jestli posloucháme Ivanku, chanellingy, politiky nebo někoho jiného. Vše, co nás posunuje dopředu, vše co nás donutí přemýšlet nad tím kdo jsme, co děláme, jaký to má vliv na sebe a ostatní, je v tu chvíli ta správná cesta. Kdybychom měli všichni chodit stejnou cestou, tak by to přeci byla nejen nuda, ale vznikla by i pěkná zácpa. :o)

   Vymazat
  2. Ano, s tím souzním, každý máme svoji cestu, někdo musí padnout až na dno, aby našel tu správnou a někdo používá na své cestě homeopatii, autopatii atd, a pomůže mu to rychleji a snadněji najít tu svou cestu ( podle I.Adamcové je homeopatie a autopatie magie a ta je podle ní špatná). Je to jen můj názor tady a teď, stále hledám. Hledání je asi podle I.A. také odpor, protože když neklademe odpor, tak už máme všechno najité a nehledáme.

   Vymazat
 19. Dakujem za vynikajúci clánok

  OdpovědětVymazat
 20. prijať situácie také ako prídu. PRIJAŤ. A nerváci - ukľudniť sa

  OdpovědětVymazat
 21. A za chvíli budou její následovníci skákat po náměstích a skandovat lhostejnost, lhostejnost...

  Jak asi elity mohou zastavit současný běh událostí k osvobození lidstva? No přesně tak, že budou vykládat, že vše už je dané a vše fajn, se vším máme být spokojeni... Nakonec říkali ti u moci někdy něco jiného? Je to k neuvěření, ale další odlidštěná modla zfanitizovala zase skupinku lidí a z ní se stal sbor zombí a vůbec jim nevadí, že už je to po x-té.... oni opět mají svou modlu a opět mají ke komu vzhlížet - k někomu, kdo je programován k tomu, aby pokrok zastavil. Nezbývá, než "gratulace" k opětovnému idiotství - tolikrát byli nuceni příznivci k někomu přiznat, že to nebyl ten pravý a kolikrát se ještě k další loutce upnou? Iva možná někdy měla vnímání skoro čisté, ale to už dávno není pravda... viz propagace jógy - zase napojení na dávné a zřejmě i nové čarodějnické praktiky - viz Bostlová.
  Prostě pokud někdo varuje před zlem a po několikáté - opět nemá pravdu, pravdu "mají" zombi - už po tisicící - protože stojí na té správně temné straně - tak odevšud dostávájí "ujištění", že vše je úžasné... že to vše jde přes rozum a ten je ve vleku, je prostě nezajímá, vlastní srdce nechají zkamenět, než aby pochopili, že jsou mnohem víc se svým srdcem než dav mystiků ovládaných temnem. Že jeden Člověk s otevřeným srdcem, zvlášť dnes, vydá za vagón mágů a vždy měl mnohem větší hodnotu. Každý si sklidí to, co zasel - všechny zombi i Iva.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. suhlas možno budu mat aj tretie mystické oko ale sto pro si ten cip vpichnut daju nesmu odporovat musia bit v mieri

   Vymazat
  2. Aby toho nebylo málo. Na Měsící tajná americká mise nalezla ve vraku kosmické lodě mrtvé mumifikované tělo astronautky, pocházející nejspíš ze Země, ale z doby asi před milionem let !!! A světe div se, měla docela velký čip pod kůží uprostřed čela nad očima !!! Takže se tu již na Zemi min.jednou v minulosti čipovalo. Ale zřejmě to nedopadlo dobře ve prospěch čipovatelů. Dnes je tu další pokus o čipování lidí kýmsi "za oponou" ! Je to ten drak, starý had, jenž svádí kudy chodí a hltá s požitkem lapené duše.

   Vymazat
 22. Podle mně je to " velmi " jednoduché.
  1. nehřešte slovem
  2. neberte si nic osobně,
  3.nevytvářejte domněnky,
  4. dělejte věci jak nejlépe umíte.
  Pavel

  OdpovědětVymazat
 23. Zdá se mi, že paní Adamcová udělala ve svém duchovním vývoji velký pokrok. Nejsem si jistá, ale byla to ona, kdo zasněně hovoříval o minulých životech. Tohle "v kostce" už má z mého pohledu ducha poznání. Možná bych na tytéž otázky odpovídala jinak, ale smysl by byl stejný.
  Někomu možná nedochází, co se myslí tou nestraností. Troufnu se k tomu vyjádřit, neboť jsem to slovo pochopila opravdu až mnohem později. Takže, na prvním místě především, nechovej se jako ten papiňák ! Ovládat se, křečovitá snaha působit "dobro", dokud si neužene člověk žaludeční vředy nebo žlučníkové záchvaty. Tak je to přesně to, co paní Adamcová říká. Zhromažďujeme v sobě negativní emoce, nemoci. Ne. Člověk, chtící jakési duchovní prosvícení musí sám sebe léčit velmi šetrně, pomalu (ani chřipku nevyléčíme do druhého dne). Na denodenních strastech si uvědomovat a přiznávat své nedostatky. Které má zároveň možnost vidět na některém ze svých kolegů. Je tomu tak vždycky. Vždy býváme v blízkém kontaktu s někým, kdo je tvé zrcadlo. Což je velmi těžké vidět, poznat to své zrcadlo ,svůj obraz . Když však je člověk uchotný sám sobě přiznat, že je vlastně totéž, jako kolega, kterého by nejraději vymazal ze světa, je na dobré cestě. Našel svůj obraz, je mu protivný, nenávidí ho. Co si člověk zprotiví, co sám ze sebe začne kousek po kousíčku vymetat, to je jednoho dne vyléčené. A už není odporu. Prostě, najednou tě "to" nerozčiluje, nevyvádí z rovnováhy. Najednou tě ten člověk nemůže rozházet, jak se říká. To je právě proto, že jsi sám sebe kriticky odsoudil a hledal nápravu (litovati hříchů ,činit pokání dokud je čas (ještě se zdravotně neodrovnal) ). A tak je to se všemi negacemi, empatiemi ("..jste plní hříchů, čiňte pokání!")
  Je jich v nás velmi mnoho, aníž si to uvědomujeme. Stačí být sám sobě přísným kritikem, uvidíme, že jsme přeslazení a přesolení všemi chutěmi. z duchovního hlediska žijeme zcela marné životy. Na nebi nemá žádnou hodnotu, kolikrát jsme obdarovali trpící. Ale právě to, nakolik jsme se naučili mít s němi porozumění.
  Co se týče pasivity či soucitu s někým, něčím..Naše emoce nad filmovými záběry v televizi ,třebaže live, jsou naprosté plýtvání vlastních sil. To bychom museli mít soucit nad celou planetou, že vůbec existuje ! Jediné, co by měl člověk sledovat, jsou naše "zrcadla". Abychom o sobě věděli, co jsme zač. A dle toho i jednali. v tom je vlastně obsah celé Bible, které se dnes kdekdo tak otevřeně vysmívá.
  Milý Orgo. Udělal jsi mi velikou radost, že jsi se nám vrátil a s ním všichni ti čtenáři a komentátoři. Děkuji za to. z mého pohledu, pokud dovolíš, bych ti k duchovnímu probouzení, pak.li tě tyto témata opravdu tak zajímají, bych doporučila právě tento příspěvek z rozhovoru s paní Adamcovou. Konečně nemám nic, co bych mohla vytknout. Díky

  dan.

  OdpovědětVymazat
 24. Svych odporu se nezbavite hned tak rychle,je to dlouhodoba prace na sobe,krokpo kroku,zacinat s malem a pracovat na tom,aby se to zautomatizovalo.Da se zacit tim,ze si kazdy odpor uvedomite a az ho odhalite,proberte si v hlave zda jste si vybral takou reakci, s kterou byste byl,na te druhe strane,spokojeny vy sam.Kazda situace je dobra v tom,ze se muzete zeptat,na ce jo to nebo ono dobre...Nebo si dat 8-10 sekund pauzu k promysleni...pred reakci... Zpusobu je mnoho.

  Mira

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když budete přemýšlet nad tím co cítit v nějaké situaci tak se vám do toho vmontuje ego (jsem pozitivní nemusím křičet, ale jak ten druhý pozná že šlápl vedle že se vám to nelibí?) a názory mystiků a model kterým jste uvěřili a to už nemáte svobodnou vůli. Dokonce existují i nějaké psychotesty kde vás nabádají aby jste odpovídali bez přemýšlení a to proto aby vaše reakce či odpověď byla opravdu vaše a ne ovlivněná vaší vírou či názory jiných lidí o kterých si třeba mylně myslíte že jsou lepší než ty vaše. Jste dokonalý takový jací jste a pokud to neumíte příjmout tak vytváříte jen další bloky a hledáte nový lepší život v cizích slovech a názorech. Bude pak váš nový život autentičtější než ten do kterého jste se narodily? To že odmítáte svůj dosavadní život a svou přirozenost je přece taky odpor.

   Vymazat
 25. To všeko mi pripadá asi takto:
  ráno sa zobudím v pivnici pri zbombardovanom dome, uvarím si na pahrebe kávu a pôjdem s úsmevom do práce v americkej firme, ktorá nás tu "zamestnáva" za minimálny plat lebo oni chudáci musia z niečoho žiť... Aj chudákom museli dať danové prázdniny, aby mohli rozbehnúť svoje podnikanie v tak ekonomicky silnej krajine...
  A ked nás tu budú humanitárne bombardovať, ja sa budem v pivnici všelijak naťahovať a robiť rôzne jogistické polohy a budem sa tváriť, že som nejaká bunka, ktorej sa to mimo moju nezbombardovanú pivnicu netýka......
  Ale prestante s takými kravinami...
  Ako by mala pani Adamcová na mojom mieste(a určite ni len na mojom) chuť ešte prednášať takéto sra..y keby mala na krku exekútora a pred vianocami nepodarený pokus o samovraždu kvôli zlej rodinnej a ekonomickej situácii?!
  teraz cvičím jogu v práci, ku ktorej mám odpor ale nemal som na výber. Tak bežný ľudia teraz prekonávajú svoju situáciu...

  OdpovědětVymazat
 26. Co mě zaujalo? Slovo "odpor". Toto slovo dokola citovaný paní Adamcovou nejen zde,ale v jejich ukázkách přednášek. Odpor, odpor, všude se vyskytující to slovo. Čeština je velmi bohatý jazyk k vyjádření jednoho. Já, místo Adamcové "odporu", bych použil třeba "nelad, neharmonicke" apod.....Srovnejte si energii oněch slov - odpor - a - nelad, neharmonie. :-) Slovo "odpor" je agresivní samo o sobě, tvrdé a těžko se s ním pracuje...už samo od sebe vzbuzuje odpor :-)))))
  Co tím chci říci? Asi tak, paní Adamcová má ještě nějaký problém v sobě,skrytý, ale jejím neustálým "odporem" jasně demonstrující ven. Asi si to neuvědomuje. Ale je to její oblíbené slovo, koukám (čtu).
  Je to jen názor, nemusí to být pravdou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je alibista,nechá věci plynout a zahrne to pod "vyšší cíle a absolutno...". Problémy se musí řešit, a je mnoho situací, jak je řešit, není to vždy "násilí", jak situaci řešit. Velmi mne zajímá duchovno, nadpřirozené věci atd., ale tento názor mne "zvedl ze židle". Dlouho mne nikdo takto nerozhodil se svými, pro mne nepochopitelnými názory, a je mi docela líto "ovcí" které se nechají takto ovládnout a manipulovat sebou. Každému, co jeho jest. Nebudu nikomu vnucovat svůj názor.....

   Vymazat
 27. Rostete rodinko,mám z Vás všech radost!!
  S láskou Jarmila

  OdpovědětVymazat
 28. Nezlobte se na mne, ale toto zavání pasivitou. To je jako bych viděla jít své rodiče do plynové komory a řekla si - je to osud. Neztotožňuji se tímto.

  OdpovědětVymazat
 29. Neodporujte nitrem = buďte ovce. Nikdo nechce násilí, ale proboha, jsou věci, které se musí řešit a ne pasivně přihlížet konanému zlu. Absolutně nesouhlasím s tímto názorem. Beru to jako absolutní alibismus, přihlížet zlu a nekonat, to snad pisatelka nemyslí vážně!!!! Konat lze i "mírovou" cestou, ale budu mít pocit, že jsem pro to něco udělala, a ne přihlížet nespravedlnostem !!!!!! Je to povrchní názor. Kdyby se lidstvo tímto řídilo, nebyl by žádný pokrok, nechat věci plynout..to bychom mohli také dnes ještě "lovit mamuty".

  OdpovědětVymazat
 30. Mam tam dost rozporů, co ríka.A jak by ji asi lide naslouchali treba Kongu, Sýrii, Afganistanu, Donbasu, Iraku...Tenhle Blog miluju :), Orga si nesmirné važim, ale u teto damy (neironicky) mam divny pocit, stejne jako u Edgara apd.. Jeji odpovedi jsou pro mne dost povsechni. Omlouvam se, napsat jsem to musel. :)

  OdpovědětVymazat
 31. Orgo děkuji moc .....nádhera.
  Posloucháním přednášek Ivanky se mi mění život a začínám více chápat a roumět tomu co nás učí.A rozumím těm lidem kterým to vadí a rozlaďuje je tento článek.
  Ale zkuste to jen nekritizovat ale zkuste to ŽÍT i když jen ze začátku na věcech které vám vadí málo a pak uvidíte a poznáte že to OPRAVDU funguje.
  A člověk jakoby nemusí dělat vůbec nic ale přesto musí zastavit v sobě negativní emoce a tohle dokázat v každé situaci nejde hned ale postupně prostě třeba to dokážete na 10% 50% to je jedno ale postupem času to bude lepší a lepší a sami uvidíte jak se Vám začne měnit Váš život.Bez jakékoli magie jen tím že budete respektovat osud svůj a osud jiných lidí i situací.A hlavně když se Vám něco nepovede hned podle Vašich představ tak si to nevyčítat prostě i tohle přijmout.Říct si tak jo příště přijde další zkouška a můžu prokázat jestli mi to ještě vadí nebo nevadí.....
  Je to jako ve škole někdo bude z toho článku nadšený jiný míň a někomu bude vadit vše je dobré každý máme jiný stupeň vývoje.
  Tomu komu vadí nebo mu nerozumí jak už se tu psalo zkuste si ten článek přečíst znovu nebo za delší čas a uvidíte sami jestli si tam něco pro sebe najdete.
  Ivanka nás učí jak Žít pokoru ve svých životech ne zívislost na ní ale i to pochopíte všechno má svůj čas.....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč se Iva rozvedla se svým manželem,.....??? Proč ho nepřijala se vším co k němu patří a nezůstala s nim. Až ona předvede v praxi to co hlásá tak, před ní smeknu, ne v běžným životě, ale při tragédii..př. smrt dcer, vnoučat, exekuce... a pod. Zatím je teorie....

   Vymazat
  2. Čistému vše čisté? Pročetl jsem se nejenom článkem - rozhovorem s I. Adamcovou, ale zejména mě zajímaly odpovědi čtenářů - diskutujících. Popravdě nejvíce se mi líbil názor od Jindry (27.1. v 15:53) Uchovávej krb svých myšlenek čistý. Ať se to stane tvým záměrem. Dodržuj 4 dohody. Nehřešit slovem, nebrat si nic osobně, nevytvářet domněnky a dělat všechno tak, jak nejlépe dovedu. Pokaždé, když přijde odpor k něčemu, zaštit se tím záměrem. Ty odpory vznikají v hlavě, v mysli. Pokaždé když takový přijde, řekni si: mým záměrem je udržovat krb svých myšlenek čistý. Já celý život vedl dlouhé vnitřní dialogy. Poslední dobou se mi tímto povedlo je hodně ztišit. Je třeba rozlišovat city a pocity. City vznikají jako inspirace od ducha, je to třeba první dojem. Pocity vznikají uměle v hlavě činností mysli. A ty pocity nás právě pořád pronásledují a potřebují pozornost. To nás stojí moc síly. A naším cílem je pocity eliminovat a řídit se citem. Hodně štěstí.
   K tomu bych chtěl pouze dodat, že Jsme tady na omezený čas a povětšinou nevíme co bylo předtím. Zde žijete ve světě iluzí, přeludech, které si sami moderujete - sami si ustavujeme svůj vesmír, a všechno je to na nás osobně. Sami jsme si šamanem, léčitelem, guruem.... mnozí to však nechápou, nechtějí, odmítají.
   Nicméně ta realita kolem nás, ten systém je v současné době řízen psychopatickými zločinci a korporacemi, jejich služebníčky, naháněči a pomahači na různých stupních "pyramidy".
   Jde pouze o to nalézt sám sebe, pochopit proč a kde jsem...
   Nicméně přeji všem: Don´t wory, bee happy!
   Nechť jsou všechny bytosti šťastny!
   Antiquus

   Vymazat
  3. Aho, amen, howk...moc hezky jsi to napsal

   Vymazat
 32. Každý jsme tam, kde právě máme být, někteří jdeme bojovat do ulic za spravedlnost, jiní sedíme s teplým šálkem čaje v ruce a pozorujeme spokojeně padající sníh...Není už třeba ani komentářů a hádek.. "Každý si má pamatovat, jak mu s vámi bylo dobře, když vás potkal. To stačí." Krásný den všem JaJi

  OdpovědětVymazat
 33. Článek, který byste neměli přehlédnout. Vysvětluje mnohé dění kolem práškování lidí a chemtrailování. Jedovatý coctail, který nám sypou na hlavu nemá obdoby.
  http://prvopodstata.blog.cz/1501/clanek-nize-uvedeny-je-desivejsi-nez-byste-si-mohli-myslet

  OdpovědětVymazat
 34. Jak to chápu já, tak z pohledu bojovníka člověk musí ke každé situaci přistoupit jako k výzvě. To znamená, že ne přihlížet tomu, jak někdo ubližuje druhému, jak tu někdo psal, ale udělat maximum toho co dokážu, abych tomu zabránil. Jenže častěji se něco nepovede, než povede... a tady nastupuje to, co říká Ivanka - brát to jako hotovou věc, nenechat se tím sžírat. Jako v tom zenovém příběhu o dvou mniších a řece... Jde starší a mladší mnich a u brodu vidí dívku, která si nechce namočit šaty, tak ji starší mnich vezme do náruče a přenese. Jdou ke klášteru a mladší to už nevydrží a povídá: jak jsi to mohl udělat? jsme mniši, my se přece nemůžeme jen tak dotknout mladé dívky. A starší povídá: já jí pustil a nechal být už za brodem, ty si ji neseš celou cestu až sem. A o tom to podle mého je :-) Hlavně je třeba umět přijmout i svou "porážku". Protože ne vždycky se dá vyhrát a výčitky nás jen sžírají.

  OdpovědětVymazat
 35. Nepostavit sa zlu tvarou v tvar znamena podporovat zlo . Clovek ked podlahne chorobe a necha sa jej ovladnut umrie . Preco tolko lahostajnosti ??? Nechapem o co jej ide . Jej duchovne ucenie by malo nieco cloveka ucit a nie za ziva zahadzat zemou.Toto robia elity tisicrocia dajte zivot do nasich ruk a my sa o vas postarame ,Vsetko je Dobre.Padajuce bomby na nevinne deti ,umelo vytvorene choroby ,kontrola mysle ,hlad a arogania .Prepacte ale toto ucenie ako mnoho dalsich su len putá otroctva .


  AsgarD

  OdpovědětVymazat
 36. Anonon.23:29
  Přesně tot jsem chtěl napsat. Take mám veliky pocit u pani Adamcove osobniho vnitrniho problemu a odporu k něčemu a někomu. Velci indiansti mystici, jsou bojovnici.Bojovnici za spravedlnost, ochranu života apd..Osobně jednoho znam a jine sleduji pri jejich činnosti.Naopak maji hluboký vnitřní nutnost neco z neprávem treba i na přírodě, zviřetech i lidech, delat. Je to odpor pro budoucnost zivota.

  OdpovědětVymazat
 37. Chcem este dodat k tomu Vsetko je take ako ma byt ,,,, ako pozorujem ludi tak vacsina sa asi sprava podla jej pravidla .Vsetci kaslu na vsetko ,problemy spolocnosti sa neriesia ,duchovno je zakrpatene a hmotne statky u jednotlivcov su nevycislitelne . Pozriet si vecerne spravy a lahnut do postele takto vypada svet podla tohoto ucenia ,alebo nepozriet si spravy vstat rano do prace alebo sa bez cielne potlkat zivotom . Najviac ma mrzi ze ludia co podporuju Guru,ucitelov,mesiasov atd snazia sa nahovorit ludom okolo seba ze spia a dojde cas ze pridu na ich ucenie a ze nedospeli a len oni maju patent na duchovno a zivot .OMYL! LUDIA CO VERIA ICH UCITELOM STRACAJU SVOJ CAS NA TEJTO PLANETE A KED SA PREBUDIA ZE ROKY STRATILI FALOSOU A KLAMSTVOM BUDE POZDE, Treba pochopit ze oni su pozieraci duse aj vasho casu a nenaucite sa v podstate nic .Ide o to vas zlakat a uspat a vy zaplatite casom .

  AsgarD

  OdpovědětVymazat
 38. Díky, že tyto přednášky a rozhovory uveřejňujete v psané formě. Bohužel mluvený projev paní Ivy mi není příjemný, takže na její videa už radši nekoukám. Teprve, když to vidím napsané, tak si uvědomuji, o čem vlastně mluví. Na druhou stranu nejsou to žádná světoborná zjištění a například o tom odporu, vnitřním přijetí a vnějším konání píše mnohem lépe třeba Lazarev. Na druhé straně se zcela ztotožňuji s tou myšlenkou, ale došla jsem k tomu v životě sama, jako mnozí jiní. Na to nepotřebujete duchovního učitele, ale život nás sám učí tím, jak se některé nepříjemné situace v životě opakují, tak že člověku nakonec docvakne, že by mohl změnit přístup a nerozčilovat se kvůli tomu. Co mi ale není jasné, Orgonete, je, proč se v jednom článku odvracíte od channellingů a ve druhém vyzdvihujete paní Ivu, která o sobě přece taky prohlašuje, že jí to je "diktováno". Tak v čem je ten její channelling jiný a kde ona má potvrzení, že zrovna ona má ty své myšlenky od Boha? Neříká se tomu dvojí metr? Iris

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Iris, domnívám se, že paní Ivě sice bylo umožněno pochopit. Má však paní problém udržet své ego. Zní to pro mnohé přeci zajímavěji, když řekne, že je jí to diktováno, než když ,že to prostě ví. Ale nemějme to paní I. za zlé. Nikdo nejsme dokonalí, tento psaný text je samozřejmě nejlepší, jaký jsem od ní četla. Což je prostě tím, že to bylo řečeno velmi stručně, bez zbytečných fantastických 5D dimenzí

   dan.

   Vymazat
  2. Iris, super otázky :-) Odpovědˇmáme v sobě...a kdo ještě ne, přijde mu.

   Vymazat
  3. Zde také IRIS .Zdravím Iris .Souhlasím.
   Ono už zde bylo a bude tolik probuzených Gurů...Otázka je, co nam to jako lidstvu celku toto vše přineslo.
   Jako jedinci to přinese údiv,peníze,pomíjivou slávu a pak pak zavrzeni a opovrhovani.
   Ráda si počkám , co bude za pár let...
   Byla jsem svědkem v banalnich situacích, že ego mají i Ti, co si říkají osvícení, realizovaní atd...Ono ego je také důležité.I diky němu lidstvo přežívá.
   Ten kdo by jen s úsměvem se díval, asi by neměl potřebu něco dělat,tvořit a množit...Lidstvo by nepřežilo.
   Krásné dny Všem přeje IRIS.

   Vymazat
 39. Lidi pozor.Toto je doba falešných proroků.Poslouchejte hlas svého srdce-to vás povede.Stvořitel vám dal svobodnou vůli a taky mozek-sem tam ho použijte.Nedejte na hlásné trouby NWO.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Správná a trefná připomínka. Sv.Jan by vás pochválil, že jeho Zjevení neberete nadarmo !

   Vymazat
 40. Iva Adamcova mi nesedi a preco?
  1- prvykrat ma "dojala" s tym ze clovek moze jest maso,tak fajn,nech na bytunku posepka niejakej ovecke
  ktorej budu za ziva parat brucho ze je to fajn ze tak to ma byt ze je to osud ktori si sama vybrala ?!.
  Jozef Zezulka sa ohladom aj toho jasne vyjadri -clovek ma pravo branit sa zlu !!!.Toto mi pripomina hrubu ezoteriku nerespektujucu svedomie cloveka nech uz je na akomkolvek vyvojovom stupni.To fakt je priroda tak sprosta ze zbytocne obdarila tvorstvo adrenalinom ??? rony belfast

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, přesně - jde o to, aby se těmito učeními potlačilo svědomí člověka. Pokud člověku vezmete svědomí, vezmete mu i možnost pokání. A pokání je nezbytné k duchovní očistě. A to tu jde - temnáři nemají pražádný zájem na očistě lidstva. Naopak, čím temnější lidstvo bude, tím budou raději, a budou je mít ve své moci, a dělat si s ním,co se jim zlíbí. Ostatně nám to už mnohde nestydatě ukazují na veřejnosti, opovrhujíce lidmi jako nějakými podřadnými bytostmi.

   Vymazat
 41. Neodporujte nitrem ...:-)..říká paní Adamcová, a nezkušený se dostane do maléru Protože když potlačím "ten její odpor" v sobě, zklidním, zasunu a stanu se netečným, protože vše je vlastně dobré :-) Tak při nahromadění takto zvládnutých odporů to taky může se mnou seknout :-DDDD
  http://www.janmendel.com/clanky/clanky/pujdou-li-myslenky-a-emoce-do-valky--emoce-zvitezi.html
  Pěkné dny všem

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně a nebo vypěstovat "hroší kůži"... velice podobnou té, co mají elity, které každý den vraždí spoustu lidí a určitě mají o své úrovni velice vysoké mínění... že jsou sami odpadem, který nic necítí - to je jim fuk.

   Vymazat
 42. Se zájmem jsem si přečetla Vaše komentáře. Škoda, že nemohu v reálu potkat lidi, co zde píšou , protože jsou báječní a přemýšlivý. Pro mne jsou pramenem poznání i naše krásné pohádky. Nad zlem tam vítězí čistá duše, která se rozhodla pomoci lidem. Vždy vyhraje, protože už víme, že pravá láska má nejvyšší vibrace. Takže ta čistá pohádková panna není pasivní, jde pomáhat, ale zachovává si city a myšlení bez zloby, nenávisti, a překonává všechna pokušení a nástrahy. Ani pan Ježíš Kristus nebyl žádné mouchy snězte si mně, když se v chrámu rozlítil na směnárníky a vyhnal je. Pravdu se snažím poznávat svým srdcem a to mi říká, že boj dobra a zla probíhá nejen zde na hrubohmotné zemi, na které nyní žijeme. Vyhrát nad zlem znamená snažit se o VLASTNÍ cestu k dobru, to je řídit řídit se svým svědomím a být připravena na této cestě i zemřít, jak se to stalo i mistru Janu Husovi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Boj Dobra a zla spěje ke svému dějinnému konci. Obě strany to dobře vědí. Jedna ví, že už má vyhráno, ta druhá si naopak myslí, že vyhraje nad tím prvním triumfálním způsobem - tím, že Mu ukradne jeho děti - lid pozemský. Jsme proto aktivně zataženi do tohoto boje, abychom potvrdili své božství nebo se k němu postavili zády. Každý volí sám za sebe, a tím spoluurčuje osud lidstva.

   Vymazat
 43. http://energieupramene.blogspot.cz/2015/01/duchovni-agenti-nwo.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vždy tady byli nějací lidé, kteří přinášeli informace, které nějaká část lidstva nepřijala..je to jak přes kopírák u Ježíše, akorát teď je to v mírnější formě, formou nesouhlasu na netu, to jsme na tom všichni určitě lépe oproti minulosti, to je skvělé, ať už s Ivou Adamcovou souhlasíme nebo ne..

   Vymazat
 44. Ještě k tomu přijetí - vnitřní přijetí neznamená, že si budu o všem myslet, že je to dobré (to si myslím, že je nevhodná formulace), ale že zůstanu relativně v klidu, i když se mi budou dít špatné věci a brát to, jako že se to neděje beze smyslu, ale z důvodu, který mi nemusí hned dojít. Když mě například někdo urazí, tak ve vzteku nebudu schopná adekvátně reagovat, ale pokud budu umět zůstat aspoň trochu v klidu, tak budu schopná přiměřené vnější reakce. Takže to není o tom nedělat navenek nic, ale dělat to bez vzteku, protože ve vzteku a napětí člověka žádné vhodné řešení nenapadne. To přijde vždy, až když se člověk trochu uklidní. Například mě může štvát, že manžel není doma a utíká do hospody a můžu to brát jako hroznou újmu. Na druhé straně, on utíká třeba proto, že doma dělám dusno a to opakování této situace mě má přivést třeba na myšlenku, že něco není v rodině v pořádku atd. Z vlastní zkušenosti z manželství svých rodičů vím, že nikdy není nikdo jen agresor a druhý oběť. Je to vždy 50:50, akorát, že chyba té oběti není vidět, zatímco chyba agresora vždy. Oběť si to uvědomuje a hledá řešení tím, že dopustí, aby se situace opakovala. Proto se nám zdá, že někteří odmítají nabízenou ruku a dobrovolně setrvávají v nevyhovující situaci. Pro ně to je škola, jak se naučit v té situaci správně reagovat a nechtějí se té možnosti se to naučit vzdát... Iris

  OdpovědětVymazat
 45. Pro nevěřící Tomáše chápu Vás byl jsem před několika lety resp. dvěma stejný ale povím Vám co se mi stalo v Prosinci. Zastal jsem se v autobusu dvou žen před jedním ožralým blbem když jim nadával do kurev tak jsem ho šel vyhodit z busu bohužel se mi to povedlo až na druhý pokus a když spadnul z těch několika metrů chtěl jsem mu pomoct se zvednou ale letěl jsem za ním a z toho jsem měl sedřenou ruku až do masa a dolámaný malíček. O tyden pozdeji jsem videl video z Kretic prvni video z Ivou Adamcovou a ona tam rikala, ze se muzeme branit ale bez emoci a ja premyslel celou dobu proc se mi to stalo kdyz jsem se nekoho zastal a po videu jsem pochopil, ze to bylo tim ze jsem kdyz jsem mu sel pomoct k tomu cloveku citil negativni emoce kdyz jsem mu sel pomoct. Vite verte si cemu chcete ale nejake zakonitosti tady jsou stejne co rika Iva Adamcova rika i Merlain a krystalka jde o to zit tady a ted a byt spokojeny s tim co mame protoze cim vic budeme nespokojeny tim vic budeme pritahovat nespokojenost a je to tak za posledni dva roky jsem prosel obrovskou zmenou v zivote a jsem za to rad i kdyz to pro nekoho je slozite nebojte se Vase cesta je pred Vami. Mirdol

  OdpovědětVymazat
 46. Posluchači Ivy tohle dobře znají: Iva má příběh, jak vstoupila (i se svou těhotnou dcerou) do kruhu cikánů, kteří přihlíželi, jak jeden z nich mlátí dívku. Bez nenávisti a emoci jim řekla, aby jí neubližoval. ... Mlátící cikán se rozplakal, že jí nechce ublížit, všichni se tiše vytratili... To nemůže dokázat ten, koho se ta situace vnitřně dotkne, kdo cítí zlost, nenávist, lítost. Ten ať radši zavolá policii, protože by dostal nakládačku. Postupně a ve snadnějších situacích) se přístup bez emocí dá natrénovat...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Čistá magie

   Vymazat
  2. Hezky si to napsal, ten příklad..na všechny otázky nebo odpory, co jsem si tady přečetla je odpověď v přednáškách a zbytek je tedy na každém. Slyšela jsem je skoro všechny, JE TO TAM!!! Za sebe děkuji za článek a k Ivě jsem se dostala přes tebe, tak jako nakonec někteří další, co sem chodí, ještě jednou velké díky:)

   Vymazat
  3. Ano, udělat něco bez zbytečných emocí, z čistého mírného srdce, je nejlepší dílo. Pokojný bojovník neboli jemná akce :-) Pak jsem napojen na Vědomí a to mi samo vede slovo nebo ruku a konám to nejlepší, co mohu. I zvířata to úžasně poznají, když jsme s nimi JEDNO a spolupracují . JaJi

   Vymazat
  4. Bez nenávisti a emoci jim řekla, aby jí neubližoval.
   Co ji k tomu vedlo?Abych něco řekl, tak přeci musím něco cítit.Jináč mi je to lhostejné a jdu dál.
   Zde je ten rozpor.Jestliže to má v osudu,že má mlatít svou dívku,tak to nemůže nikdo změnit.
   Tak měl v osudu,že přijde Ivanka.
   Manipulace nic víc.

   Vymazat
  5. Anonymní29. ledna 2015 20:58 :-D:-D jj tak nějak...

   Vymazat
 47. Moudrost,intuice,srdce,rozum,fakta by měly být podstatné pro naše rozhodování.Na pořadí nezaleží.Na všem dohromady ano.I když jdou někdy (i mnohdy) proti sobě.Potom vycítite i to,kdo a jak se s Vámi snaží manipulovat a vnucovat Vám své myšlenky a názory jako ty nejsprávnější,nejúšlechtilejší a nejpravdivější....

  OdpovědětVymazat
 48. Předpokládal bych, že návštěvníci podobně tvořených webů by již mohli umět přijmout cokoliv bez emocí , hodnocení a s pokorou taky umět přijmout názor druhých byť s ním vnitřně nejsou ztotožněni....
  jak zde čtu, řadě se to nedaří...
  Bez vnitřního klidu a nehodnocení se dále těžko posunou... byť by načetli " duchovna " tuny
  klid a mír Vám všem přeje
  Karel

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. :-) Ano, pane Karle, taky jste neodolal :-)

   Vymazat
  2. ... ale , no :-)

   Vymazat
 49. Dobrý den.

  Shrnula bych to: neodsuzovat a nekonat z odporu.
  Většina lidí koná až když je něco /někdo/ naštve, co v nich vzbudí silný ne/souhlas /emoci/.
  Až když je něco/někdo vyruší z jejich klidu. To není správné konání, ale re-akce na svůj odpor.
  Proto konejte, usilujte, mějte své záměry, zvažujte co je nejlepší pro všechny zúčastněné včetně vás. Konejte se soucitem ke všem a ke všemu a se zřetelem svého cíle. Nečekejte až vás někdo vytočí - buďte akční a ne re-akční.
  Zdravím
  Gita

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. " Proto konejte, usilujte, mějte své záměry, zvažujte co je nejlepší pro všechny zúčastněné včetně vás." ....Milá Gito, víš, ono je tolik "pohledů, vzhledu" na jednu věc, i nám zastřených či neznámých,( více jak 36D, umíme max ve 4-5D vidět) že to takto jednoduše nelze říci, i když se to nabízí - . Nikdy nemůžeš vědět s určitostí, co je pro druhého nejlepší a nikdy nemůžeš udělat správný konsenzus pro všechny zúčastněné v "akci".. Ale mohu mít re-akci s úsměvem a klidnou energií. To asi bylo v příběhu paní Adamcové v zastání dívky. Vlastně měla re-akci,správně vedenou a to přes momentální "odpor" v sobě :-)) Ale mohu být i setsakramentsky "akční" a výsledek úplně na h......(Pokud dělám dokola stejnou chybu v jednání či myšlení,tj.v nevědomosti)

   Vymazat
 50. K anonymu 20,58
  "Bez nenávisti a emocí jim řekla, aby jí neubližoval..." - ptáte se, co jí /Ivu/ k tomu vedlo?
  SOUCIT a vědomí, že může moudře zasáhnout a situaci zlepšit - pro všechny, ne na úkor někoho.
  A když můžu a jsem v té chvíli jediný v té situaci - tak musím. To je pravidlo mravnosti /vesmíru.../, nakonec i zdravého rozumu.
  V tom není rozpor. I osud se dá zlepšit. Musíte se vždy dívat na celou situaci a přemýšlet jak jí zlepšit pro všechny, neboť oni to prostě líp neumí /zatím/. Když jim ukážete, že místo hněvu mohou mít soucit /ke své dívce/, poznají i jiné řešení. Něco je naučíte, co jim může zlepšit osud tím, že to zakusí na sobě, protože těžko asi budou číst Ivu a pod. učení.
  Mentálně to vypadá asi takto: /u mně/
  Vidím, že jí bije. Cítím, že si oba ubližují - ubližuje to oběma. Cítim s nimi - není to dobrá situace ani pro jednoho z nich, ani pro ostatní kolem, ani pro mně. Je mi to nepříjemné /ˇvíc, či míň - ale ne nutkavě, abych se vrhla do vměšování bez rozmyslu.
  Podívám se znova na tu situaci - odhadnu svou sílu klidu a sílu soucitu, zeptám se své hlavy zda si troufám, zda chci a zda bude dobré zasáhnout a pak v klidu konám. Nevím nikdy předem, co řeknu nebo udělám. Někdy stačí dotyk nebo náznak, pouhé slovo - vše v klidu s porozuměním. Ti lidé to z vás vycítí, že nejste proti nikomu z nich, že chcete dobré pro ně a začnou se jinak chovat.
  Také cítím vnitřně, intuicí, zda to má smysl - t.j., zda to něco přinese všem, nebo si jenom já na něco "zahraju". Podle toho buď jednám, nebo jdu dál.
  Gita

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ivanka učí,že každý máme svůj osud který nejde změnit,nejenom my ale celý vesmír.
   Osud máme dán částečně po rodičích a vesmíru(horoskop).Říka se, že je to asi kolem 50%.Vědci dokázali,že změnou životního stylu(stravování,duchovno)lze změnit naše DNA.Takže osud lze změnit!!!Je to pouze na nás.
   Proto přednáší,že musíme se zbavit všeho negativního a nechat to na vesmíru,Bohu nebo jak chceme.
   To je v pořádku,ale neřekne jak to udělat.Nebo vlastně nic nedělat, protože to je v osudu..To je ten rozpor!!!
   Naše duše je bržděna mysli(ego).Stále se nám něco honí v hlavě a našeptává nesmysli.
   To je náš problém,který lze odstranit meditaci a potom naše duše je schopna se prorazit do vesmíru a navázt kontakt .
   To má Ivanka a komunikuje (chaneling).Tam se může stát,že naváže kontakt ,který ji ovlivní ke svému prospěchu.
   Tam vidím u Ivanky hlavní problém,že slepě věří všemu.Chová se jako církev.Ono není na škodu se podívat na 5 dohod.
   Potom nenechám se sebou jen tak manipulovat.
   Jiří.

   Vymazat
  2. V osudu můžete měnit pouze doprovodné elementy. Kauzální uzlové body nikoli. Ty nemá v moci překonat, obejít, přeskočit nikdo jiný, než-li Tvůrce osudů. A smlouvat s Ním není možné. Jednou řekl své Svaté Slovo, a to platí na věky nebo také na určitý čas, Jím určený.

   Vymazat
 51. teorií a omýlání Pravd, pouhým přijímáním osudu se vracíme k dogmatu církve: žij, pracuj a modli se a hlavně žádný vzdor. To už tu bylo jen je to zabalené do nového módního kabátu esoterika nebo duchovno. Nevidím tam žádnou praxi, výsledky posun k vědomému uchopení života vědomé tvorby své reality posun z pasivního otroka k tvořivému Duchu člověka samotného. Alespoň rozšiřuje povědomí duchovního názvosloví pro nevidomé hledače na počátku cesty k sobě. Její posluchači by měli časem chtít tvořit, jinak u ní zakrní. Přeji všem uvědomění si co chtějí :-)

  OdpovědětVymazat
 52. každý člověk žije ve své realitě, ve svém světě a je legrační si myslet, že na Zemi existuje jenom JEDNA realita. Vysvětlit se to nedá, ale dá se to zažít.
  A k tomu co napsala paní Adamcová? Každý to pochopí jinak, podle svých možností chápat. Vědomí některých lidí je velice zúžené, omezené a takový člověk v tuto chvíli nemá možnost vidět větší obraz a jakýkoliv rozčílení, negativní reakce, jen potvrzuje, že je třeba hledat u SEBE a ne u druhých :-)

  OdpovědětVymazat
 53. Ale áno, prečo nie, aj Adamcová má právo svoje názory povedať, beriem jej rady na vedomie.A však jej popis určitých odporov vznikajúcich z čoho? Domnievam sa že z tlaku zvonka! Čo je to tlak zvonka? Toto už Iva nepomenúva. Je to,prosím pekne,- MAINSTREAM! Ak ho vypnete na takých 7 dní, nielen pre oči, ale aj pre uši (rádio), tak bunky nebudú mať prečo produkovať jedy. Ale povedzte mi, ľudia, kto dnes dokáže existovať bez bez TV a rádia aspoň 7 dní tak, aby mu to bolo všetko jedno? A keby aj niekoľko jedincov, či skupín predsa začalo hmatateľne (pistole,pušky,granáty,molotovy,atď.) riešiť pôvod vziku odporu vo svojom tele, a vzalo Hrad útokom, tak tu máme okrem MAINSTREAMU aj niekoľko jednotiek živých "robotov" policie, či špeciálných jednotiek, ktoré nám zabránia riešiť vznik odporu v bunkách! Jasný, pánové!

  OdpovědětVymazat