18. dubna 2015

Kalifornie: První fází plánu sucha bylo vypuštění přehrad, HAARPové sucho je druhou fází

Vše, co bylo řečeno v zde publikovaných článcích o vytváření sucha v Kalifornii HAARPem a chemtrails, je platné. 
Avšak nezávislý novinář Jim Stone má informace i o předešlé fázi vytváření umělého sucha, a tou bylo vypuštění vodních přehrad. 
Následující volně sepsal Orgonet s použitím článku http://www.jimstonefreelance.com/sanjoaquin.html

První fází plánu zničení Kalifornie suchem bylo vypuštění přehrad, druhou fází je HAARPové sucho


V Kalifornii byla vždy hojnost vody. I když části státu jsou přírodní pouště, voda je do nich přiváděna velkolepými zavlažovacími projekty, z nádrží na vodnatých řekách Sacramento a San Joaquin, což umožňuje rozsáhlé pěstování na vodu náročných plodin a ovoce. Obrovským zdrojem vody pro mnohé aktivity, o který se vede současná "válka o vodu", je delta při ústí obou řek do Pacifiku. Majitelé domů i farmáři berou vodu většinou ze systému vrtaných studní, 

Údolí řeky San Joaquin, kde se pěstují světoznámé kalifornské pomeranče, mandle a hrozny, je přírodní poušť, která může žít jen díky zavodňovacím projektům a rezervoárům. Tuto skutečnost nemůže změnit žádné „sucho“. Někteří lidé patřící k elitě, zejména Warren Buffet, však nezákonně skoupili tyto rezervoáry a vypustili je do oceánu, a nedali žádnou vodu farmářům, což bylo rovněž porušení kontraktů, které byly s farmáři podepsány.To vše ve jménu záchrany importované, nikoliv místní drobné rybky zvané „smelt“ (česky gavún, asi 10cm rybka, též akvarijní, žijící v této deltě. Tato rybka byla přinesena do Kalifornie před sto lety a není vůbec přirozená pro tuto oblast. Boj o její záchranu se stal záminkou k boji o práva využití vody v deltě, který stále probíhá. http://www.latimes.com/local/california/la-me-court-california-water-20150108-story.html

Zavlažovací projekty jsou rozsáhle předimenzovány a jsou více než dostatečné, aby bylo možno překlenout dlouhodobé sucho (které, navzdory prohlášením, vlastně až donedávna nebylo, jak ukazuje níže uvedený graf). Ale jakmile nepřátelé Ameriky z řad elity získali kontrolu nad přehradami, prostě otevřeli stavidla a poslali veškerou nahromaděnou vodu přímo do oceánu řekou Sacramento, což způsobilo rozsáhlé záplavy a zbavení se zásob vody, kterou potřebují kalifornské sady a zemědělství pro přežití. To všechno udělali pod záminkou rybky, která tam ani není původní, což byl zjevný zločin. Protože následkem toho farmáři nedostali svou vodu, mainstreamová média vybájila lež o suchu, a totéž učinila i falešná alternativní média. Tato lež byla do velké míry založena na grafu (níže v článku), který zveřejnil dokonce i Rense. 

Následující fotografie jsou absolutním důkazem, že vypustili přehrady záměrně, způsobili těžké záplavy v r. 2011, a poté kalifornským pěstitelům nenechali ani kapku vody, za účelem likvidace všech pomerančových sadů, vinic a mandloňových sadů. 

Je důležité vědět, že při každé válečné snaze usurpátorů je produkována dokumentace, která má podpořit jejich lež. Proto ukazuji tyto fotky , protože jejich dokumenty, které ukazují sucho a snížené průtoky, jsou falešné.

Jejich tvrzeni: rok 2011 označili za rok sucha, takže prý nemohli dát farmářům žádnou vodu.

Ale v roce 2011 řeka Sacramento vypadala takhle:


Lidé si toho všimli, takže manipulátoři vytvořili další lež, že k povodním došlo proto, že déšť byl jen na některých místech, a že spadl všechen do údolí a ne do hor, a proto jsou přehrady „prázdné“ a oni nemohou dát pěstitelům žádnou vodu. A média tuto lež přijala, a lidé uvěřili médiím. Velká chyba.
Takhle to vypadalo v horách.A takhle to vypadalo v r. 2011 v přehradách: byly po okraj plné, a přesto pěstitelé nedostali žádnou vodu. Jak je možno, že ze zcela naplněných přehrad pěstitelé nedostali v r. 2011 žádnou vodu, a o dva roky později, v r. 2013, přehrady už byly suché? Za tak krátkou dobu nemohly jen tak vyschnout. 

Co si o tom myslím? Je možné, že chtěli zlikvidovat všechny pěstitele zničením dědictví sadů odepřením vody, zničením stromů, které nejsou GMO, tak, aby se do údolí mohli nastěhovat milionáři, všechno skoupit, osázet to samými GMO a cpát to Američanům do krku. Mohl by to být také plán na masový hladomor amerického lidu, a údolí San Joaquin, které produkuje prakticky vše od mandlí přes hrozny a jahody až po pomeranče, pro velkou část světa, bylo zničeno jako první, než začnou trápit hladem Ameriku? To vše, co produkovalo údolí San Joaquin, nelze vrátit zpět za rok, bude třeba mnoho let, než se sady obnoví. Mezitím může Amerika vyhladovět.

Update:

„Oni“ na tento článek reagovali rychle, tím, že prohlásili, že už není žádná podzemní voda, že všechna byla vyčerpána v letech 2009 a 2010 na záchranu sadů, a proto teď teče zpět do delty slaná voda. Že sladká voda je pryč. Ale proč bylo údolí San Joaquin ve stavu záplav po tři roky za sebou, během údajného „sucha“, jestliže nevypouštěli přehrady za účelem záměrného zničení údolí, jak níže ukáži?

Nekonzumujte jim tyto lži, které budou nepochybně ještě pokračovat, aby jimi zakryli svůj kriminální čin. Stačí k tomu obyčejný rozum. Původním důvodem nedostatku vody byl cíl zachránit ohroženou malou 10cm rybku zvanou „smelt“ (česky gavún) žijící v deltě. Tu zapletli do lži o suchu, které nikdy neexistovalo. Všechno je zde dokumentováno, čtěte a plačte pro kalifornské pomeranče.

Když snahy o likvidaci údolí San Joaquin začaly, právě jsem tam byl. V r. 2008 jsem byl svědkem, že řeka Sacramento nesla všechnu vodu z přehrad přímo do oceánu, bylo zřejmé, že přehrady otevřeli úmyslně, aby je vysušili. Během této doby, kdy řeka měla mít kvůli suchu nízký průtok, byla ve skutečnosti ve stavu záplav, a i když mám zkušenosti, jak vypadají při záplavách řeky Mississippi a Yukon, řeka Sacramento byla v tu dobu absolutně hrozivá – utopil by se i zkušený plavec. Záplavy v r. 2011: https://youtu.be/lypUU01lH7c Během této doby média prosazovala lež o tom, jak je vody málo, a současně byla vypouštěna do oceánu. „Vody je omezeně, protože bylo sucho.“ Ale realita je ta, že déšť v Kalifornii v tu dobu byl dokonale v desetiletém normálu, žádné sucho nebylo a pokud bylo, nádrže, které byly postaveny k tomu, aby zásobovaly San Joaquin, měly dostatečnou rezervu, aby udržely kalifornské zemědělství v chodu po 5 let, i kdyby vůbec nepršelo.

Nyní, během posledních 6 měsíců, je skutečně méně deště než obvykle, a je to zjevně způsobeno chemtrails a HAARPem. Teď teprve vyrábějí skutečné sucho, v naději, že si lidé neuvědomí, že až do té doby byl déšť po 10 let naprosto normální, a kdyby teď přestalo úplně pršet, San Joaquin by mělo se zásobou vody vydržet 5 let. Bohužel, přehrady jsou už vypuštěny, takže se jim už v létě 2014 podaří zlikvidovat zemědělství v údolí San Joaquin.

Je to válečný zločin proti americkému lidu, provedený elitami z NWO, aby byla zničena nejvýznamnější americká zemědělská oblast. Nepleťte se, NWO výsostně nenávidí Ameriku, a bude dělat jejího přítele, jen tak dlouho, pokud bude třeba balamutit nevědomou populaci, aby byla nečinná, zatímco jsou největší americké hodnoty likvidovány.

Zemědělská oblast San Joaquin byla takovou hodnotou, jejíž americké vlastnictví nemohlo být dobyvateli tolerováno, a tak se ho zmocnili prostřednictvím korupce ve vládě, což bylo umožněno podvodnými volbami a odebráním vody. 

Nyní tam jsou stovky mil mrtvých sadů, táhnoucích se, kam oko dohlédne. A stát přikazuje, aby pěstitelé tyto sady vykáceli, takže tam, kde byly před nedávnem úrodné sady, jsou nyní mrtvé pásy země. Až uslyšíte od nějakého „hnutí pravdy“, že tyto sady v San Joaquin zahynuly kvůli Fukušimě, vězte, že je to lež. Mnohá „hnutí pravdy“ se vyvinula v nepřítele pravdy. Tady jsou nějaké fotky ze San Joaquin předtím, než bylo zahájeno „haarpové“ sucho. Vše o něm je pravda, ale je to irelevantní, protože kalifornské sady byly mrtvé už předtím.


Níže je graf srážek v Kalifornii, kterým se dnes ohání kdekdo. Podívejte se do historie, je tam plno podobných období, která byla poněkud suchá. Ale jediné skutečné suché období na grafu, naprosto bez deště,  je blokáda HAARPem, která trvá od září 2013 (kdy začíná vodní rok) až dodnes, do února 2014 (pozn. Orgonet: až dodnes, duben 2015). Skutečné sucho, kdy neprší, HAARPové sucho, trvá zatím pouhých 5 měsíců. Za 5 měsíců se nemohou vyprázdnit zásobárny vody a nemohou uhynout stromy. (Pozn. Orgonet: takže nyní už máme rok a půl haarpového sucha.)

Z tohoto grafu je zřejmé, že o žádné extrémní sucho nejde. I v letech 2010 a 2011 lháři v médiích lhali o tom, jak málo pršelo, ale graf ukazuje, že oba ty roky byly srážkově nadprůměrné. Ale lidé uvěří médiím, že neprší, i když jsou promočení na kost. 


Ani následující roky nebyly tak špatné, aby vysvětlily, proč přehrady vypadají takhle. Porovnejte graf s fotografiemi níže: proč jsou na nich prázdné přehrady, když až do září 2013 pršelo normálně?

Tyto sady nejsou mrtvé kvůli suchu, a přehrady také nejsou prázdné kvůli suchu, ale jsou prázdné, protože několik privilegovaných nepřátel USA v NWO dostalo Ameriku až po krk do budoucí katastrofy, kterou vyrobili. Nepřítel zajisté velice rád svede vinu na Fukušimu, a tak se informujte, abyste se nenechali chytit do této pasti. Tato fotografie (výše), kterou vystavil Rense, jasně ukazuje, že HAARP je skutečně užíván k zastavení deště, aby se nedostal do Kalifornie. Jenže HAARP začal vytvářet sucho až poté, co byl San Joaquin už těžce poškozen nedostatkem vody. Až do roku 2010 mohli farmáři pumpovat vodu k zavlažování údolí ze studní, ale studny koncem roku 2010 vyschly. Rok 2011 byl deštivý, bylo to jako dar z nebes, a sady tím dostaly rok života navíc, protože jiná voda než dešťová už nebyla. Farmářům však byla odepřena voda z nádrží, i když byly plné, protože velmi mokrý rok je naplnil až po okraj. Já to vím, v tu dobu jsem tam byl. Pršelo pořád, a to sady zachránilo. Další rok byl srážkově normální, ale sady dostaly opět těžkou ránu, byla jim odepřena voda z nádrží naplněných v r. 2011, a od té doby je déšť blokován HAARPem, což znamená pro San Joaquin rozsudek smrti. Protože i kdyby došlo k dohodě o záchraně sadů, elity z NWO už dávno vyprázdnily nádrže. Není už kam jít pro vodu.

Barbara napsala:

Ahoj! Konečně mi někdo dává za pravdu. Říkáte přesně to, co já, že žádné sucho tu není, že naše voda byla po léta normální, ano, měli jsme v poslední době málo deště, ale vidíme, že to způsobují očividně chemtrails. Žiji v Santa Barbara, kde téměř vyschlo naše jezero Cachuma. Myslela jsem, že je to kvůli frackingu, ale vodní systém není nijak zvlášť napojen na tyto vrty. Když jsme se sem přistěhovali, v Santa Barbara bylo už 7 let sucho, ale jezero bylo docela plné. Každý rok jim tam napršelo jenom pár palců vody. Přišla jsem z Los Angeles, kde se asi 3x-4xstalo, že byla za sucha omezena spotřeba vody. Plně s vámi souhlasím, že to bylo uděláno schválně. Jsem celý život v Kalifornii, svoje životní prostředí znám.

Jenom jsem nevěděla, že vypustili přehrady do oceánu. To dává naprostý smysl. Vzpomínám si na jeden rok v 70. letech, kdy jezero Shasta bylo téměř suché, ale další rok se naplnilo. Jezero Shasta, jak se zdá, je podle Dane Wiggingtona hlavním bodem plánovaného zničení prostředí.

Takže, děkuji za váš článe, ale myslím si, že i když ho vytisknu a dám ho přečíst známým a rodině, ani si toho nevšimnou – pořád mě udivuje, jak vysoce vzdělaní lidé nevidí, co se děje!
Moje odpověď:
I já jsem žil v Kalifornii, v údolí San Joaquin, a věděl jsem, že to musí být absolutní lež, protože tam pořád jen pršelo a pršelo a pršelo a pršelo... Proto byly přehrady plné, až přetékaly, a řeka San Joaquin měla obrovský průtok, protože už v r. 2010 byly přehrady naplněné. A v roce 2011 vznikly nekontrolovatelné záplavy, protože přehrady byly už plné a farmáři nesměli vodu použít, takže přehrady neměly pro rok 2011 rezervní kapacitu. A přesto se ta lež prosadila, a mohu vám říci proč:

Bankéři zvedli americký dolar a zajistili, aby každý měl svoje antidepresíva a zůstal tlustý a šťastný. To brání lidem, aby kladli otázky. Hladoví lidé se ptají, a když začne hlad, elita chce, aby nebylo způsobu, jak ho odstranit. Proto často začínají války, a bude to svedeno na přírodu, protože lidé jsou vychováni k slepé hlouposti, což je přípravný stav, než budou zabíjeni jako idioti.
NT napsal:
Jime,
Já žiji v jižní Kalifornii, a posílám ti několik podpůrných faktů ke kalifornskému suchu.
Žiji v kalifornii už 20 let. Podle srážkové mapy na webu http://d35brb9zkkbdsd.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/03/20140304_CA_trd-638x501.jpg bydlím v oblasti extrémniho rizika sucha. Navzdory tomuto prohlášení státu a meteorologických autorit jsem si v minulých několika letech nevšiml žádných známek sucha, v porovnání s předchozími dekádami, ani tento rok v porovnání s předchozími lety. To znamená, nevšiml jsem si, že by několik posledních let bylo sušších než posledních 20 let. Ani jsem si nevšiml, že by minulý rok 20143-2015 byl sušší než roky mezi 2010-2014.

Před dvěma lety jsem se přestěhoval do nového domu. Řekli mi, že když hodně prší, tak se ve vzdálené části pozemku tvoří malý vodopád. V letech 2013-2014 tam nebyl, ale letos, kdy má být největší sucho, se udělal, a byl krásný a krásně tekl. Takže, to sucho asi není dostatečně velké, aby zabránilo sezónnímu průtoku vodopádu v jedné z nejsušších oblastí státu.

Já mám také studni. Nemám žádné problémy s vodou z ní, i když pořád slyším, jak jsou vrtači studní přetíženi, že spoustě lidí studny vyschly. Avšak to musí být kvůli masové panice. Lidé „vědí“, že je sucho, mají drobný problém s jejich studní, a přesvědčí sami sebe, že jsou postiženi suchem, když o tom tolik pořád slyší v televizi...10 komentářů:

 1. Keď sa chcete pobaviť začnite ja som sa dostal po plechovky od coca coli a my je všetko jasné už jedneho takého šikovného rozpravkara z jablkami z Grecka poznáme super onasis.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett

  OdpovědětVymazat
 2. http://sk.wikipedia.org/wiki/Filantrop

  Česť výnimkám
  http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=filantrop

  OdpovědětVymazat
 3. Zemědělství na pouštích a polopouštích... nechápete? Severní Amerika je umělý svět. Není to trvale udržitelné.

  OdpovědětVymazat
 4. Nesouvisí sucho v Kalifornii s tímto jevem: "Wissenschaft rätselt über Hitzestau im Pazifik" "Vědecká hádanka o hromadění tepla v Pacifiku" http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/neue-wissenschaften/michael-snyder/wissenschaft-raetselt-ueber-hitzestau-im-pazifik.html
  "Přes 1600 kilometrů dlouhá oblast Pazifického oceánu je nyní o několik stupňů teplejší než normálně. Vyplývá to ze dvou vědeckých prací, které nedávno uveřejnila univerzita ve Washingtonu. Co toto oteplení způsobilo nemůže nikdo s jistotou říct."
  "Tato teplá skvrna je mezi jedním až čtyřmi stupni teplejší než je obvyklé v tomto regionu a vede k tomu, že zimní vzduch, který přechází přes Pacifik, není tak silně ochlazován jako normálně. To pak znamená teplejší a sušší klíma pro západní pobřeží USA."
  Atd. Není to veselé čtení. Prý u Kalifornie vymírají ryby, lachtani atd. a na druhé straně u Japonska začínají vymírat delfíni. Samé příznaky blížící se katastrofy. Podle mého názoru Yellowstone není zase tak daleko.

  OdpovědětVymazat
 5. Aaron Russo tvrdil, ze:
  "Jednou se mi zminil, ze maju skutecny problem jak vyresit izraelsko-palestinsky problem. A jednou mi rekl, ze si hraji s myslenkou premistit Izrael do Arizony. Vzit vsechny lidi v Izraeli a dat jim asi milion dolaru a zalozit Izrael ve state Arizona. To je problem. To je problem, ktery je nyni tizi, v jistem smyslu. Nemaji tento problem pod kontrolou."

  od 13:43
  https://www.youtube.com/watch?v=KxT6v5Q6JWA

  (otazne je ci je to pravda, ci to bude Kalifornia, alebo nova verzia je Ukrajina)

  OdpovědětVymazat
 6. Ukrajina je jen zdánlivě chudá země - např. má velmi úrodnou půdu, 1 cm vrstva úrodné půdy se vytváří zhruba 100 let. Tato černozem je potenciálně schopná uživit celou Evropu.
  Jen tak mimochodem zlatý státní ukrajinský poklad z důvodu ochrany a uschování byl nedávno odvezen vně Ukrajinu. Kam?
  Do států. Kam byl za babku prodán náš státní poklad? Do států.
  Proč mohou temnáři experimentovat s terraformingfem? Jeden z důvodů je, že lidi to dovolují a nic proti tomu nedělají. Ukazuje na to i čtenost blogů: K nejčtenějším blogům nepatří ty, které se snaží dopátrat pravdy, ale ty, které se zaměřují na módu, krásu a životní styl.

  OdpovědětVymazat
 7. Celá Emerika je jedna velká laboratoř. Od prvopočátků us dějin. Navíc se, podle mě, (názor po přečtení článků) rozhořela válka mezi jednotlivými klany či jejich korporacemi . Např. Rotchildovci versus Rockefelerovci. Peníze už nepotřebují, takže je není možné penězi nalákat na odprodej jistých území. A tak, nastává bitva za pomocí technologii. Jiný důvod v tomhle šílenství už opravdu nevidím. Otesánek, který sežere vše, co mu přijde pod ruku, prostě jednou zaručeně pukne.

  dan.

  OdpovědětVymazat
 8. Dobrá práce KGB.

  OdpovědětVymazat
 9. Jen ten kdo způsobí chaos ho taky řídí. Takže řízený chaos má také svůj řád ale skrytý před veřejností. Jen zasvěcení vědí, co se a proč děje.

  OdpovědětVymazat
 10. Jen mnoho lidí neví, že vše bylo dobře naplánováno a připraveno, zničí americké farmy a začnou dovážet ty z Číny, ty právě se tedkon v Číně hodně rozšiřují, vše je naplánováno.

  http://www.agris.cz/zemedelstvi/vedci-usa-postihne-nejhorsi-sucho-za-tisic-let?id_a=187106Vědci: USA postihne nejhorší sucho za tisíc let

  13.02.2015 | E15 on line
  Spojené státy stojí na prahu mimořádně suchého období, které bude trvat několik desítek let. Podle vědců sucho zasáhne rozsáhlé oblasti na jihozápadě USA a takzvané Velké pláně, které jsou centem amerického chovu skotu.

  Sucho, které bude horší než cokoli, co Severní Ameriku postihlo za poslední tisíciletí, způsobují klimatické změny, tvrdí vědci z Kolumbijské univerzity. Růst teplot spojený s úbytkem vlhkosti povede k tomu, že místní obyvatelé budou muset buď změnit svůj způsob života, nebo z postižených oblastí odejít, dodávají.

  „Oproti předpovědím na 21. století budou předchozí rozsáhlá sucha vypadat jako procházka rajskou zahradou,“ řekl deníku The Guardian Jason Smerdon z Kolumbijské univerzity. Úbytek dešťů bude podle studie, která vyšla v magazínu Science Advances, mnohem horší než loňské sucho v Kalifornii, které vedlo k sérii rozsáhlých požárů, či sucho zřejmě vedoucí k zániku civilizace Asanaziů ve 13. století.

  Vědci již dlouho upozorňovali, že Velké pláně během druhé poloviny tohoto století vyschnou. Nyní se ale ukazuje, že následky změn klimatu budou mnohem rozsáhlejší.

  Předzvěstí nadcházejícího sucha byla léta od roku 2000, během nichž zažily Arizona, Kalifornie, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma a Texas jedenáct abnormálně suchých let. Podle NASA tyto vlny sucha postihly 64 milionů lidí.

  Tato sucha, trvající nanejvýš několik let, si už vybírají svou daň na životě obyvatel. Kalifornští farmáři kvůli čtyřem letům s nezvykle nízkými srážkami prodávají svá stáda a řada polí zůstává ležet ladem. Řada velkých měst kvůli suchu zavedla přídělový systém na vodu nebo zakázala zalévání zahrad.

  Budoucí sucha přitom budou podle předpovědi mnohem delší, přičemž jejíih dopady ještě znásobí předpokládaný růst populace. Současný způsob zemědělství na velkých pláních se tak nejpozději do konce století stane neudržitelným, uzavírá studie.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.