15. dubna 2015

Extrémní 1 200leté sucho v Kalifornii vytvořeno uměle, 2. část

Začátek článku: http://orgo-net.blogspot.cz/2015/04/extremni-1200lete-sucho-v-kalifornii.html


Jaký je konečný cíl tohoto pečlivě prováděného projektu?

Hlavním cílem jejich rychle se rozšiřujících aktivit je umožnit přijetí série důležitých zákonů a smluv, jejichž účelem je vnutit nové zákony týkající se geoinženýringu. Samozřejmě, budou to dělat pod jinými názvy, jako je modifikace počasí, atmosférické testování, management solární radiace, stratosférické aerosolové inženýrství a další formy geoinženýrství. Není pochyb, že jejich největším cílem je, aby klimatické inženýrství bylo všeobecně přijato jako legitimní způsob reakce na globální klimatickou změnu. Jakmile se jim to podaří, budou moci zcela volně nechat na obloze prohánět své chemtrailsové letouny, aby nadále 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, sprejovaly na planetu cokoliv a všechno možné, v chabém pokusu zpomalit nevyhnutelné.


„Farmaceutický“ přístup byl vždy jejich preferovanou metodou

Geoinženýři provozují svou činnost v zajetí chybné domněnky, že změnu klimatických vzorců lze „vyléčit“ globálním protijedem, jímž jsou pravidelné dávky chemtrailsového a HAARPového léku. Někteří z těchto režimem naprosto podvedených a hluboce pomýlených Ph.D. geoinženýrů skutečně věří, že tento „farmaceutický“ přístup vše zachrání, včetně celé planety, od stále probíhajících kauz, jako je globální oteplování a/nebo globální ochlazování, globální sucho a/nebo globální potopa.

Tak jako mnozí pacienti s rakovinou, když dostanou trojitý medicínský útok v podobě ozařování, chemoterapie a operace, věří, že rakovina ustoupí, tak i geoinženýři věří, že když provedou dvojitou operaci, zachrání Matku Zemi. V tomto případě jde o užití HAARPových frekvencí, chemtrails a dalších forem terraformingu, „aby napravili věci“. Pro mnohé z nich je totální kontrola počasí poslední hranicí zde na Zemi. Již po mnoho let experimentují se svým farmaceutickým přístupem, a celkem zbytečně, kromě toho, že po mnoho let významně zhoršují globální oteplování.

Jak vyrobili scénář globálního oteplování (nebo přispívání k oteplování) 

Je velmi důležité chápat, zejména pro popírače globálního oteplování, že právě geoinženýři významně přispěli k nedávnému období planetárního oteplování v minulých desetiletích. Je bezpochyby, že průměrné teploty po celé planetě stoupají, bez ohledu na to, jak vidíte nebo jak porovnáváte údaje. Dáme-li vědu úplně stranou, kdo může popřít svou vlastní zkušenost – tam, kde žije – během minulých 20-30 let?

Takže, v čem to věcí? Co je ten pravý kritický bod?

Zdá se, že je to tak, že geoinženýři svévolně využili přirozené cyklické fáze globálního oteplování, kterou pozorovali na základě neoddiskutovatelných vědeckých údajů za mnoho dekád. Pak „upekli“ projekt, tak, aby účelově zhoršili oteplování prostřednictvím různých geoinženýrských technik a technologií. Z důvodu historické reality si mohli dovolit prohlásitl, že většina globálního oteplování je přímo způsobena antropogenickými příčinami.

Ano, věděli, že jsou za ně odpovědni jen částečně; nicméně, pořád ještě nevíme, jak mnoho oteplení je způsobeno geoinženýrstvím, jak mnoho přírodou (například přirozeným uvolňováním metanu)a jak mnoho lidmi (například průmyslové emise uhlíku.)„Obrázek výše je ionosférické ohřívací zařízení HAARP na Aljašce. Po celém světě je mnoho podobných zařízení k ohřívání ionosféry, která slouží k manipulaci tryskového proudění do historicky bezprecedentních vzorců. Zmanipulované tryskové proudění je jedním z prvořadých faktorů klimatického chaosu, který nyní probíhá na planetě Zemi. Atmosféra je nyní mnohem vodivější, díky neustálému sycení kovovými částicemi z aerosolového sprejování. To činí ohřívače atmosféry mnohem účinnějšími a nebezpečnějšími.“ GeoWatch
Když HAARPy napumpují své miliardy wattů do ionosféry, co jiného se dá očekávat než velmi závažný účinek na planetu a lidstvo? - Existuje mnoho dalších používaných, tajných, vládami sponzorovaných geoinženýrských aktivit, ale rozsah článku nedovoluje je rozebírat. Stačí říci, že jejich projekt na vytvoření plně rozvinuté globální klimatické změny během několika desítek let je dosud obrovsky úspěšný. Vytváří jeden z klíčových pilířů plánu na vnucení Nového světového řádu.

K základním cílům jejich plánované Jediné světové vlády patří totální kontrola nad veškerými pozemskými zdroji, jakožto i nad oceánskými i pevninskými systémy počasí. Jediný způsob, jak mohou vnutit celému světu svou nadvládu a kontrolu, je, že donutí masy věřit, že tato kontrola je nezbytná proto, aby se lidstvo zachránilo před sebou samým. Všechny komponenty naplňování tohoto plánu byly sepsány od konce 2. světové války. Vynikajícím příkladem, jak daleko dokážou jít v provádění svého tajného programu, je Zpráva z Železných hor http://www.stopthecrime.net/docs/Report_from_Iron_Mountain.pdf , která vynáší jejich aktivity na denní světlo (i když dnes podstatně ztemnělé od denodenního chemtrailsování).

V kontextu Zprávy z Železných hor lze správně pochopit, že klimatické války jsou výbornou volbou, jak mít pod kontrolou rozsáhlé oblasti planety Země. Ve skutečnosti jsou všechny ty umělé potopy a sucha, hurikány a tajfuny, superbouře a jiné ničivé bouře vytvářeny geoinženýrsky v pečlivě vybraných lokacích, tak jak tomu je i se suchem v Kalifornii. Následující mapa NOAA ukazuje, do jaké míry je Kalifornie cílem vytváření sucha. 
Boj o vodu mezi farmáři


Výňatek z článku o probíhajících válkách o vodu v kdysi úrodné a na vodu bohaté oblasti delty řek Sacramento a San Joaquin. Aby stát zamezil zuřivému soupeření o životně důležité dodávky vody, bude muset do sporů vstoupit, aby bylo možno je vyřešit smírně, pokud je to možné vzhledem ke katastrofickým podmínkám historického sucha v Kalifornii.
„Zatím není známek, že by sucho ustupovalo, a proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost mizení vody ve státě, který pěstuje téměř polovinu americké produkce ovoce, ořechů a zeleniny.“ Během sucha v kalifornských deltách tajemně mizí voda: http://news.yahoo.com/california-deltas-water-mysteriously-missing-amid-drought-152006674.html
Kromě „vzájemného kradení vody farmáři“ je třeba mít pod dohledem i neslavně známou organizaci CAFOs (Operace koncentrovaného krmení zvířat http://web.missouri.edu/ikerdj/papers/Wisconsin%20-%20Water%20Pollution%20Depletion.htm ) , která je známa tím, že spotřebovává a znečištuje mnoho vody. Zde má opět vláda mnoho příležitostí zasáhnout a blíže monitorovat a regulovat spotřebu vody i její znečišťování od CAFOs. Čím horší a delší bude sucho, tím větší potřeba zásahu státu bude; občané Zlatého státu zatím zažívají první vlnu radikálních omezení vody.

Celý stát Kalifornie je nyní objektem vysoce výbušného experimentu, od severu k jihu, od východu na západ. Každý ekosystém je laboratoří; každé město a městečkou je testovací zkumavkou, v níž se geoinženýři snaží provádět bezprecedentní pokusy. Když mapa sucha vypadá tak, jak je na obrázku níže, člověk si dokáže představit, jak asi dokážou obce oblasti Santa Anna, vystavené větru, odolávat letošní sezóně divokých požárů. 

Vědecké důkazy geoinženýrského vytváření sucha

Satelitní mapy nelžou. Každá z nich obsahuje mnoho údajů a přesně odráží realitu atmosféry, kterou nelze popřít. Tyto mapy z Weather Channel nesou klíčové podpisy, které jasné odrážejí lidskou ruku, a nikoliv ruku matky Přírody. Například, následující satelitní snímky západního pobřeží jasně ukazují meteorologické podmínky, které může příroda těžko vytvořit. Jediný závěr, který je možno vyvodit, je, že jsou to portréty lidsky vyrobených meteorologických události. V tomto případě jde o systémy vysokého tlaku, které nedovolují déšť. Zde jsou další dva snímky, ukazující „záhadně“ se vracející a stagnující systémy vysokého tlaku západně od pobřeží Kalifornie. Na závěr ještě snímek o dva týdny starší než předchozí. Systém vysokého tlaku vzduchu stále sedí u pobřeží Kalifornie.
Globální klimatická změna i Globální klimatická změna způsobená vládně korporátním komplexem jsou nyní všudypřítomnou realitou. Právě tak všudypřítomná je praxe skrytého geoinženýrství. Do jaké míry je globální klimatická změna způsobována stále intenzívnějším geoinženýrstvím či přirozenými solárními cykly, skleníkovými plyny či ohříváním zemského jádra, ničením ozonové vrstvy, či pacifickými jevy El Nino a La Nina, nelze s jistotou říci. Pokud bude ve hře zůstávat geoinženýrství, nebude možné zjistit váhu každé z přirozených i lidsky způsobených příčin současné fáze globální klimatické změny.

Tento článek představil pouze velmi úzkou řadu cílů geoinženýrských programů. Jako u všech globálních programů iniciovaných vládně korporátní komplexem http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/climate-7436/2015-paris-climate-conference/ jsou i zde mnohočetné cíle a účely, z nichž žádné se vzájemně nevylučují, i když se to možná někdy zdá. To je ta věc, která mate mnohé badatele v oblasti klimatické změny a geoinženýrství. Zatímco některé komponenty překlenovacího programu se mohou zdát jako programy pracující na opačných věcech, jsou vždy dobře promyšlené a kalkulované předem, aby jimi bylo dosaženo mnoha cílů najednou.

Závěr

Co nás vede k závěru, že sucho v Kalifornii je uměle vytvořeno geoinženýrstvím a je záměrně inscenováno před světem z řady důvodů?

Za prvé, je to příležitost nového státního kontrolního matrixu být přímo napojen na modifikace počasí a klimatické inženýrství. Poskytuje to také vládně korporátnímu komplexu ideální záminku, aby převzal plnou kontrolu nad všemi přírodními zdroji celého státu. Až se tak stane, všechny existenční hrozby pro životní prostředí se stanou „odpovědností“ státu.

Je ještě několik dalších důvodů pro podniknutí takové mamutí geoinženýrské akce a její utajování před veřejností. Avšak nejdůležitějším z nich je úspěšně prosadit na celém světě legislativu uzákoňující geoinženýrství, aby současný tajný program mohl vyjít na světlo již jednou pro vždy. Protože je mnohem náročnější na čas, energii, peníze a zdroje, aby udržovali po celé planetě tuto černou operaci v tajnosti, jak to dělají dosud.

Jejich konečným cílem je ustanovit globální vládu založenou na uhlíkových emisích a uhlíkových stopách. Tímto způsobem bude pod kontrolou uhlíkový výdaj každé osoby, každá rodiny, národa i státu.

Korporace a společnosti, malé i velké, budou podrobeny uhlíkovým daním a uhlíkovým kreditům i zcela novému způsobu hospodaření s uhlíkem. V důsledku půjde o novou formu kontroly nad civilizací celé planety skrze politiku uhlíkových daní a totalitárního donucování.

Protože stále více a více lidí se začíná probouzet a chápat fakt, že je jim kraden jejich sluneční svit, a na oplátku jsou nepřetržitě vystavování toxickým chemikáliím z chemtails a chemických mraků, jsou stále více rozhořčeni. Takovéto přímo zločinné zasahování státu je zcela nepřijatelné. Nicméně věříme, že nyní, když denní chemické útoky všudypřítomnými chemtrailsovými letadly vyšly najevo, nikdo, kdo se o této mimořádně závažně věci dověděl pravdu, je nebude chtít tolerovat.


Autorova poznámka:

Je mnoho důkazů, vědeckých i prostě pozorovacích, které dokazují lidskou manipulaci atmosféry za účelem vytvoření sucha v Kalifornii, nemajícího srovnání. Každý týden, měsíc i rok, který uběhne, odhaluje nové informace a data, která zřetelně ukazují, že je to vina vládně korporátního komplexu. Konec konců, když tento komplex vlastní technologie, jimiž může řídit postup hurikánů a intenzifikovat je na kategorii 5, nebo může vyvolat zemětřesení o síle 11,0, má nepochybně i dostatek technologií k výrobě deště. Takže kdykoli může těchto technologií využít, aby toto sucho ukončil.

Speciální poznámka: 

4 komentáře:

 1. Pýcha předchází pád aneb hra na bohy se vždy krutě vymstila.Nadka

  OdpovědětVymazat
 2. Pozdravení! Neměl byste něco v jazyce českém či slovenském o požárech a j. příčinách na Ruské Sibiři? Údajně už požáry přeskočily do Číny... Ony ty moje cizí počeštělé jazyky nějak nestíhají opravdovou řeč domorodců...

  OdpovědětVymazat
 3. Mám dojem,že pozitivnÍ EBE konají to,že dopad chemčar na oganismus není takový,jak by potřebovali...Stačilo by ALE hnout malíčkem a ta letadla prostě NEODLETÍ..https://www.youtube.com/watch?v=yAq7c0fZSWM&feature=related A co NOVÁ ZEMĚ? Bude SNAD ušetřena ????http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/On-to-mysli-vazne-Vit-Jedlicka-zakladatel-noveho-statu-Liberland-promluvil-Zavadi-elektrinu-internet-vsechno-A-lide-se-k-nemu-hrnou-370917

  OdpovědětVymazat
 4. Co vás to vůbec napadlo - pozitivní EBE ?! Je vidět, že tam "o těch venku" vůbec nic nevíte !

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.