23. dubna 2015

Slunce je divné? Možná kvůli extrémní úrovni škodlivého UV záření.

V posledních dnech mi přišlo několik komentářů na téma, že slunce je oproti minulosti nepříjemně intenzívní. Naprosto souhlasím, a podle mě sluneční záření začalo být nesnesitelné už v 80. letech, a od té doby se to stále stupňuje.

Bylo by divné, kdyby geoinženýři mezi svými experimenty neměli testování, jak reagují různé složky přírody na různé intenzity škodlivého UVB a UVC  záření. Myslím si, že mnohé ty chemtrailsové-haarpové sluneční clony jsou právě k tomu, aby se naučili používat jejich různé tloušťky podle požadovaných účinků.


Předloni v létě (2013) myslím takový experiment probíhal i nad našimi hlavami: slunečního svitu na nás pouštěli nadprůměrně mnoho (dlouhá extrémní vedra), a navzdory tomu nikomu z nás sousedů zahrádkářů ani do září nedozrála rajčata ... byla velká, ale zůstala zelená. Ale loni rajčata normálně uzrála, i když slunečního svitu bylo tak průměrně. Možná něco zkoušeli s tím UV ...

Myslím, že leckdy můžeme být vděčni klimateroristům - geoinženýrům, že nám to slunce trochu zastiňují, protože by naši přírodu i nás lidi za čisté oblohy zřejmě už mohlo docela sežehnout. Bez toho řízení slunečního svitu už to možná ani nejde, všechny přirozené vzorce počasí už jsou tolik narušeny...

Následující článek vysvětluje, proč by náš pocit ze slunce mohl být tak nepříjemný. O novém současném měření intenzity UVB a UVC nenacházím nikde na internetu žádné reference, kromě tohoto výjimečného článku Dane Wingingtona. Pořád se všude uvádí staré tvrzení autorit, že nejškodlivější UVC neproniká na zem vůbec (odraženo ozonovou vrstvou), škodlivého UVB je jen 5%, a zbytek je mírně škodlivé UVA. Ale možná je to už úplně jinak ...

Pokud váháte uvěřit údajům z Kalifornie r. 2013 a chcete provést srovnávací měření, pak asi budete muset zakoupit příslušné měřidlo (radiometr) a přesvědčit se sami...

Mně to ale dává naprostý smysl.
= Orgonet =
 

Geoinženýrství ničí ozonovou vrstvu
Extrémní úrovně škodlivého UVB a UVC záření.
http://www.geoengineeringwatch.org/geoengineering-is-destroying-the-ozone-layer/
Dane Wigington
geoengineeringwatch.org

30. 7. 2013
Překlad a mírné úpravy: OrgoNet


Už nějakou dobu víme, že hladiny UV záření se rapidně zhoršují z důvodu neustálého atmosférického sprejování. Každý, kdo je jen trochu probuzen a při vědomí, si všiml, že slunce je na kůži cítit neuvěřitelně intenzívně. Mnohé druhy rostlin vykazují ve většině oblastí známky stresu. V mnoha oblastech lesy prudce ustupují. A je to den ze dne horší.

I když extrémní sucho a toxický déšť (způsobený převážnou většinou spadem těžkých kovů z geoinženýrství) si vybírají svou daň, nedávné měření stavu UV v severní Kalifornii naznačují, že je tu ještě další element způsobující, že odumírání přírody je ještě horší než jsme si uvědomovali, a to nepochopitelně vysoká úroveň škodlivého UV záření. Informace o této úrovni prakticky nikdo neposkytuje. Oficiální zdroje se drží starých měření, která v této době možná nejsou už platná.

S pomocí velmi štědrého a vědomého jedince geoengineringwatch.org zakoupila špičkové vybavení na měření UV záření a svěřila ho člověku, který má 40 let zkušenosti z práce pro životní prostředí, a to 20 let práce ve vládní organizaci a 20 let jako soukromý konzultant. Naše zjištění jsou více než šokující. 

Co se běžně ví o UV záření
Z důvodu vysoké energie má UV záření extrémně vysoký potenciál způsobit biologické poškození rostlin, zvířat a lidí, a dokonce i malá zvýšení mohou vést k významnému biologickému poškozemí. Existuje mnoho oponovaných studií, které tento fakt ověřily. 

Oficiální tvrzení o UVB
Oficiálně se nám tvrdí, že UVB je pouze malou složkou celkového slunečního záření, ale nyní jsme zjistili, že nic není dále od pravdy. Naše nedávné měření ukazují exponenciální nárůst UVB záření.

Podle organizací jako WHO (Světová zdravotnická organizace) a dalších vládou uznávaných zdroj informací o UV záření jako je NOAA (Státní oceánská a atmosférická správa) by mělo UVB tvořit pouhe 5% celkového UV záření dosahujícího povrchu Země. Ostatních 95% by mělo být UVA.

UV se měří spektrální šířkou pásma. Čím vyšší je pásmo, tím je UV příznivější. Čím nižší pásmo, tím je UV smrtelnější. Tyto organizace navíc tvrdí, že UVC by mělo být nulové. Měla by ho všechno odrazit zpět ozonová vrstva. Ale už není nulové. 

Co ukázalo naše měření?

UVB – nejsmrtelnější forma UV záření – se nyní zvýšilo téměř na 70% celkového UV záření dosahujícího povrchu naší planety. Tak tomu je alespoň v Severní Kalifornii. (To může znamenat jedině to, že celkové vystavení UV záření rovněž ostře stouplo, čímž je vystavení UVB ještě horší.)

Navíc naše testování ukázalo významné úrovně UVC záření, které dříve bylo filtrováno ozonovou vrstvou, ve výšce 100 000 stop v naší atmosféře. 

Současné testy ukazují, že téměř 70% přicházející UV radiace je v pásmu UVB a UVC. (Čili nikoliv 5% a méně, jak nám tvrdí významné organizace a jejich mediální hlásné trouby.)

To znamená, že došlo k nárůstu UVB o 1 400% z celkového UV záření. Pokud se UVA také zvýšilo díky téže destrukci ozonu, která vyhnala nahoru stav UVB, znamenalo by to, že pravděpodobnost, že celkové UVB a UVC záření je ještě vyšší – nejde jen o poměr ve stejném množství záření. 

Tabulka měření geoingeneeringwatch.com

Co se ví o negativních účincích nadměrného vystavení UV na rostliny?

Vliv na lesy
V lesích Severní Kalifornie se doslova loupe kůra ze stromů. Na mnoha z nich zbývá pouze tenká vrstva kůry na stinné straně stromu. Listí je spáleno a mnoho stromů má pouhý zlomek normálního olistění. Mnohé domácí druhy rostlin nevyhánějí výhonky. Organismy, kterým se to ještě daří, jsou v některých případech miniaturizované. 
Jaké jsou vlivy nadměrného UV záření na rostliny?

 • Může zastavit klíčení semen.
 • Brzdí růst.
 • Větve odumírají. 
 • Olistění je redukováno.
 • Poškození DNA.
 • Mutace.
 • Ovlivnění fotosyntézy.
 • Vysoce zvýšená mortalita. 
Některé známé účinky nadměrného UV záření na vodní život:


Veškerý vodní život je obzvláště citlivý na vysoké úrovně UV záření.

Fytoplankton tvoří asi 30 světového příjmu živočišného proteinu. Fytoplankton a mikroorganismy, které konzumuje, jsou zabíjeny UV zářením. (Globální populace planktonu již se snížila o 40-50%. Většina tohoto úbytku je způsobena pravděpodobně zvýšenou UV radiací.)

 • Méně planktonu = 
 • menší absorpce oxidu uhlíku., 
 • menší produkce kyslíku (množství atmosférického kyslíku po celé zemi rychle klesá).
 • Méně ryb. 
 • Závěr: Vymírající populace planktonu ovlivňuje celý potravní řetězec a veškerý život na zemi.
Nadměrné UV záření zabíjí korálové útesy. Totéž dělá voda ohřátá a okyselená spadem CO2. (Útesy jsou nezbytným místem množení mnoha nezbytných vodních druhů a po celém světě rychle ubývají.

Některé známé důsledky nadmrného UV záření na lidi:
 • Poškození imunitního systému.
 • Poškození DNA.
 • Poškození zraku.
 • Různé formy rakoviny. 

Geoinženýrské aerosoly ničí ozonovou vrstvu


To není spekulace, to je fakt. Existuje celá hora vědeckých údajů, které potvrzují, že částice odrážející sluneční světlo v horní atmosféře ničí ozon. Ken Caldeira, který vytvořil model geoinženýrského klimatu, varoval, poté co prověřil čísla týkající se aerosolové „sluneční clony“ dr. Edwarda Tellera, před tím, že rychlé ochlazování stratosféry způsobuje tvoření obrovských ledových mraků, které přitahují a koncentrují chemikálie ničící ozon.

Navíc, vysoké emise oxidu dusíku z celých flotil letadel provádějících aerosolové sprejování, a k tomu ještě 93 000 pravidelných leteckých spojů denně – přímo atakují ozonovou vrstvu chránící Zemi.

I když mnohé z těchto „vědeckých studií“ nepřipouštějí, že geoinžství již probíhá, tento fakt není těžké si potvrdit pro toho, kdo jen mírně zapátrá. Pod tímto článkem najdete četné odkazy. 


Závěr

 Závažnost naší kolektivní krize není přeháněna. Současné měření UV ukazuje, že jsme nyní vystaveni nebezpečně vysokým stupňům UV záření, zejména UVB a UVC. 
Měření provedené v severní Kalifornii, na němž se zakládá toto tvrzení, bylo provedeno dvěma identickými, zcela novými, vědeckými měřidly, u nichž je zaručena věděcká kalibrace do 4%. Jak bylo řečeno výše v článku, technik, který provedl měření, má 40letou praxi v měření jevů přírodního prostředí a jejich interpretaci.

Zde, v severní Kalifornii, již prožíváme děsivé poškození listí stromů, celých stromů a rostlin. Důsledky extrémně vysoké úrovně UV záření na veškeré životní formy - včetně lidí - jsou závažné. Stejně jako probíhá vymírání jiných druhů, tak i lidí. Jsme v 6. masovém vymírání - přesně tady, přesně teď. (Vez reference dole.)

Jestli bude geoinženýrství pokračovat tak jako dosud, ozonová vrstva bude zcela zničena, bude to konec hry pro všechny. Žádná ozonová vrstva - žádný život na Zemi.

Je to prosté.

Globální geoinženýrství trhá na kousky celou tkáň života na naší planetě.


Globální geoinženýrství otravuje náš vzduch, vodu a půdu.

Geoinženýrství stále více podporuje nestáléatmosférické procesy, pocházející od lidmi poháněné změny klimatu, přes chaos, až k zcela nepředvídatelným, samovznikajícím, narůstajícím procesům.

Geoinženýrství ničí přirozené tryskové proudění a všechny přirozené vzorce počasí, které na oplátku reaguje katastrofickými reakcemi. Nejzávažnější z nich je masové uvolňování metanu z arktické tundry a mořského dna.

Geoinženýrství ničí stratosférický štít sluneční radiace, který chrání veškerý život na Zemi.

Je to alarmismus?

Proveďte si své vlastní bádání a zjistěte to.

Globální vědomí o těchto smrtících programech rychle narůstá, ale ne dost rychle. Je na nás, abychom pomohli osvětlit  tento problém života nebo smrti. 

Každý den se počítá.


REFERENCE (anglicky)

From Harvard Magazine

Harvard scientist

The Science paper notes that loss of ice in the Artic threatens to release significant amounts of carbon dioxide and methane from the soils of Siberia and Northern Alaska, potentially accelerating climate change. The researchers also note that an increasingly cited remedy for climate change—geo-engineering the climate by launching sulfate particles directly into the atmosphere in order to reflect sunlight away from Earth—would accelerate the process of ozone loss by increasing the reactive surface area for the conversion of chlorine to free radical form, as was observed after the eruption of Mount Pinatubo in 1991.

From EPA

UVB: a band of ultraviolet radiation with wavelengths from 280-320 nanometers produced by the Sun

UVB is a kind of ultraviolet light from the sun (and sun lamps) that has several harmful effects. UVB is particularly effective at damaging DNA. It is a cause of melanoma and other types of skin cancer. It has also been linked to damage to some materials, crops, and marine organisms. The ozone layer protects the Earth against most UVB coming from the sun. It is always important to protect oneself against UVB, even in the absence of ozone depletion, by wearing hats, sunglasses, and sunscreen. However, these precautions will become more important as ozone depletion worsens. NASA provides more information on their web site.

UVC: a band of ultraviolet radiation with wavelengths shorter than 280 nanometers

UVC is extremely dangerous, but it is completely absorbed by ozone and normal oxygen (O2). NASA provides more information on their web site.

GEOENGINEERING WOULD DESTROY THE OZONE LAYER

A Geo-engineering conference was held in Canberra this week see here. ‘Geo-engineering’ is taking radical steps to dramatically and rapidly cool the planet. One of the ideas being discussed at the conference is to fire sulfa particles into the atmosphere, one professor has spoken out about this:

Professor David Karoly, of the University of Melbourne’s School of Earth Sciences, says another ‘pie in the sky’ solution is to shoot sulfur particles in the atmosphere to shield the earth from the sun.

He says that would destroy the ozone layer.

“Ozone depletion would cause more UV radiation which would cause skin cancers – killing people,” he said.

“We know the mechanism for this, because it’s the process that affects the Antarctic ozone hole.”

Source: ABC Rural | 27/Sep/2011

- See more at:http://ep.yimg.com/ty/cdn/realityzone/UFNscientistOpposesGeoengineering.html#sthash.neDLCzuY.dpuf

More references, geoengineering destroys the ozone layer

http://www.geoengineeringwatch.org/geoengineering-programs-continue-to-destroy-ozone-layer/

http://www.prisonplanet.com/geoengineering-chemtrails-shredding-ozone-layer-daily-putting-all-life-on-earth-at-risk.html

http://www.thomhartmann.com/forum/2012/07/professor-geo-engineering-climate-change-solution-would-destroy-ozone-layer-and-kill-p

6th mass extinction is now

http://www.mysterium.com/extinction.html

http://www.actionbioscience.org/newfrontiers/eldredge2.html

No ozone layer, no terrestrial life on earth

http://www.theozonehole.com/atmosphere.htm

UV resistant genetically modified crops

http://www.academia.edu/171138/Countering_UV-B_stress_in_plants_Does_selenium_have_a_role

Global aerosol depth loop (off course this source does not mention the main source of atmospheric aerosols, global geoengineering)

http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MODAL2_M_AER_OD

From a recent science study on excessive UV.

Although UV-B is only a minor component of the total solar radiation (less than 0.5%), due to its high energy, its potential for causing biological damage is exceptionally high and even small increases could lead to significant biological damage.

Excessive UV effects on phytoplankton.

http://www.photobiology.info/Hader.html

Human health and ecological consequences of ozone depletion.

http://eesc.columbia.edu/courses/v1003/lectures/ozone_health/

Excessive UV effects on ecosystems

http://www.grida.no/publications/vg/ozone/page/1389.aspx

Excessive UV effects plant development/growth

http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/52840.pdf

Excessive UV effects plant growth

http://www.ehow.com/how-does_5525557_effects-radiation-plant-growth-development.html

Excessive UV and plant growth

http://zebu.uoregon.edu/text/UV

Excessive UV and plant growth

http://www.google.com/#q=excessive+uv+affects+plant+respiration&spell=1&sa=X&ei=GkXtUcLdCYrgyQGRnoHgDQ&ved=0CCgQBSgA&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.49478099%2Cd.aWM%2Cpv.xjs.s.en_US.c75bKy5EQ0A.O&fp=fc20d2414f75fc3c&biw=1442&bih=874

Plankton produces 50% of earths oxygen

http://news.nationalgeographic.com/news/2004/06/0607_040607_phytoplankton.html

Plankton populations down 40%

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=phytoplankton-population53 komentářů:

 1. a ted něco z České televize http://www.ceskatelevize.cz/ct24/zive-vysilani/videozaznam-644371-rusky-prezident-putin-odpovidal-na-dotazy-obcanu/

  OdpovědětVymazat
 2. http://www.swpc.noaa.gov/communities/space-weather-enthusiasts

  Všiml jsem si, že to lidi více méně ovlivňuje, pokud je erupce.
  Kazdy den jezdim autem a na silnicich to je ještě horší. Každý proziva stres a vztek a dávádává ho ostatnim dost sežrat. Záleží na citlivosti jedince...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neide o stres, ide o dôsledky pôsobenia energií tzv. BOVIS z hlbokého Vesmíru. Žiaľ tu na orgonetu sa táto téma vôbec, ale vôbec nerozvinula. Prečo asi ?
   Kto chce nech si pozrie stránku : http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html /poroluj nižšie/
   Grafy sú názorné i pre laika.... merajú nielen títo Nemci, ale na cca 4 miestach inde.
   Ak Vás zaskočí chaneling Jeshua, necúvnite, aj také veci na orgonetu boli - už nie sú. Odkedy to tu zaklincovala p. Adamcová. BE

   Vymazat
  2. Vsimol som si na sebe ze ked su na slnku erupcie tak pocas dna mi je spatne ,vsetko sa mi kruti a v celom tele mam slabost . Najprv som si myslel ze je mam problem s tlakom a ked som sa pozrel na stranky http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html tak bola vzdy erupcia na slnku.

   asgard

   Vymazat
 3. Já si pamatuji slunce žluté, zatímco dnes je bílé. Svědčí to o jeho vyšší teplotě. Prolétáme skrz mračna kosmického prachu naší galaxie, což má za následek více paliva pro slunce, jehož gravitace tyto částice přitahuje. Navíc si myslím, že ostré světlo je ještě zvýrazněno tunami hliníku v atmosféře.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Někde jsem četl, že slunce přestalo spalovat vodík, ale že začalo spalovat helium. A helium je jednou tak těžší než vodík. To znamená, že žár,výhřevnost apod. nutně musela stoupnout až o 100% !!!

   Vymazat
 4. No no.....a proč se nesprejuje v Rusku ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jaks na to přišel/přišla, že se v Rusku nesprejuje? Sprejuje se tam stejně tolik jako všude jindena světě. Zde na Orgonetu je 10 článků o chemtrails v Rusku, fotky, videa, odkazy na weby ruských chemtrailsových aktivistů. svědectví Čechů, co tam byli a viděli na vlastní oči. Viz štítek Chemtrails v Rusku. https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=191744807590026425#allposts
   Lze rovněž sledovat satelitní zobrazení Eumetsat, segment 16, http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/MSG/RGB/EVIEW/, zachycující velkou část Ruska, kde je jasně vidět chemtrailsové čáry i oblačnost...

   Vymazat
  2. no právě, sprejuje se v Evropě, Americe, v Rusku - takže mě napadá otázka: KDO TO DĚLÁ??
   a snad také KDO TO PLATÍ?? - vždyť náklady (na techniku, personál i chemikálie) musí být obrovské...

   A pokud se opravdu sprejuje nad celou zeměkoulí, tedy jak nad Amerikou, tak i nad Ruskem, neznamená
   to náhodou, že ty dvě velmoci (navzdory všemu ostatnímu, co se děje ve světě) SPOLUPRACUJÍ??
   Nebo si třeba Rusko nakonec sprejuje samo?

   Co je to za habaďůru na "prostý lid", čemu máme věřit? Přijde mi to všechno přitažené za vlasy a neumím
   se v tom orientovat...

   Radek

   Vymazat

 5. 3.5.2014
  Blížíme se ke koncovému bodu matrixového světa, což pro lidstvo znamená přechod do jemnohmotna, viz video Koncový bod matrixového světa – vademecum I.


  Stalo se 3.3. a 4.3.2013
  Naše hrubohmotné Slunce vybuchlo
  Země byla přesunuta do jemnohmotného systémového duplikátu
  Dne 3.3. mi ukázal svoji aktivitu kosmonaut Vysoké Galaxie v kosmickém prostoru orbitální stanice Vysoké Galaxie. Ukazoval mi, že „něco“ zabezpečuje.
  Vnímala jsem, že se Země nachází v nové situaci a že je z podstatné části již přesunuta do svého jemnohmotného systémového duplikátu.
  Následujícího dne, 4.3. se mi kosmonaut Vysoké Galaxie dále při své aktivitě ukazoval a v cca 18:20 jsem vnímala ukončení finálního manévru přesunu Země do jemnohmotného systémového duplikátu.
  Krátce potom jsem byla uvědoměna o tom, že naše hrubohmotné Slunce vybuchlo.
  Vzhledem k tomu, že jsem se musela energeticky naučit orientovat v nové situaci, a také vzhledem k tomu, že jsem zvažovala, zda tato informace některé lidi nevyděsí, informovala jsem v oněch dnech, o těchto mimořádně závažných skutečnostech pouze „svoje studenty“. Přesun Země, Slunce a planet sluneční soustavy do systémových duplikátů jsem vysvětlovala na semináři 9.3., viz nové video Ptáme se na duplikáty.
  Projekt „Jemnohmotné systémové duplikáty“ spustila Vysoká Galaxie v první sekundě roku 2011.
  15.2.2012
  VYŠŠÍ GALAXIE: JEMNOHMOTNÁ TX-MOLEKULA
  Dnes vstoupila do svojí druhé fáze jemnohmotná, vyšším duchovnem řízená a kontrolovaná, speciální TX-molekula, která může způsobit neviditelnost některých lidí i hrubohmotných předmětů pro úhel pohledu těch jedinců, kteří vysílají velmi nízké vibrace. Tuto jemnohmotnou TX-molekulu vložil do Země spolupracující ochranný tým andělů, archandělů a Vysoké neboli Vyšší Galaxie. Tato molekula je schopna přečíst vibrace, identifikovat úhel pohledu, to znamená objekt zájmu zraku nízkovibračního jedince a tento obraz „vymazat“, jinými slovy vtáhnout do svého „molekulárního procesoru“. TX-molekula byla do prostoru Země implementována za účelem ochrany duchovních lidí, včetně dětí, kteří by mohli být vystaveni různým útokům ze strany nízkovibračních lidských jedinců, jejichž vědomí je již hodně, nebo zcela ovládáno negativními entitami, a kteří by se v tomto stavu např. mohli snažit „na povel“ ve svém vědomí ublížit jedincům, kteří vysílají vysoké duchovní vibrace.
  Děkujeme Vyšší Galaxii, děkujeme všem, kteří nás chrání a pomáhají.
  www.amezdas.cz Myslím, že táto sránka na internete stojí za povšimnutie.Sú tam aj liečiace obrázky.  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prosím vás jen ne zase interpretace nějakých chanellingů. To už tady bylo nejmíň 100 x, a je to už trapné, že se to tu znovu objevuje.

   Vymazat
  2. jj, vypadá to tak :-)))) http://www.pratele-nebe.cz/index.php/kontakteri-vypovedi-odhaleni/ludmila-kozackova/572-ludmila-kozackova-kam-pujdeme-po-transformaci
   a Vademecum znám- http://www.lekarna.cz/vademecum-zubni-pasta-junior-50ml/
   Bezva víkend.

   Vymazat
 6. Před pěti minutami jsem vložil na Youtube video - Dopis z roku 2070. Má to vazbu na text článku. Odkaz: https://youtu.be/Y2qzezl4-fI

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano vzpomínám si na to video, Před 20ti lety kolovalo po mailech. Bral jsem to jako sci-fi. Dnes si to nemyslím. Bohužel, tempo je vražedné.

   Vymazat
 7. jojo, přece jsme to tam v té červené brožuře od soudruhů z Hollywoodu měli opakovaně. Planeta Země spálená Sluncem. Nebo ne?

  OdpovědětVymazat
 8. Uff... vše zapadá, Všiml jsem si mnohdy, poslední leta 2-5, že např. mladé listy na stromech vykazují "spálení", doslova...přikládal jsem to spadu z chemtrails, protože časová souvislost byla (pozorováním). Stejně tak někdy byly spáleny listy rostlin- rajčat, kytek. Zrovinka tento týden se splálily listy petrklíče. V jednom dni, před tím ok a najednou popáleny. Všiml jsem si i výrazně většího a lehčeji docíleného opálení pleti v létě, než tomu bylo před tím. Už lze v našem pásmu mít opálení jako od moře, aniž by člověk ležel hodiny a dny na slunci. Slunce vyloženě píchá, štípe, pokožku, hlavně při poledních hodinách. Toho všeho si všímám každoročně a bylo mi to divné, ty změny. (Stejně i jako jiné spektrum světla slunce) Pokud to dělají rozprašováním hliníku a jinými jedy do ovzduší, a podle článku to má logiku, pak se musím ptát- PROČ TO DĚLAJÍ a furt? Vždyť zabíjejí sami sebe, své rodiny, své pozemky. Když tu nebudu moci být já, můj pes, kůň a kráva, moje rajčata a okurky a brambory, nebudou tu ale ani oni a jejich děti! To je logické. Pak bych musel pro odpovědi jít do světa sci-fi, že TOHLE vše dělají jiné, negativní civilizace v náš neprospěch a cíleně. Pak se musím ale ptát- odkud a kde jsou? Které mozky (lidi) pracují pro ně, aby zavraždili sebe, své blízké, své domácí miláčky, své zahrady, otrávili všechnu vodu? A proč ti rozumnější (vědci) to nechávají bez povšimnutí?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Všímáte si úplně stejně jako já ! A správně odhadujete, že ta destruktivní moc nad Zemí nepochází z tohoto světa !

   Vymazat
 9. V blízkosti Slnka už sa dlhšiu dobu zdržujú obrovské vesmírne lode...prečo asi? Odporúčam sledovať túto stránku, ktorá sa tomu venuje: https://www.youtube.com/user/myunhauzen74/videos

  OdpovědětVymazat
 10. UVB zareni neni skodlive, je pro nase telo velice dulezity pro produkci vitaminu D3 v tele. je kratkovlnne a do tela ho diky chemtrails a ,,ochranym kremum`` uz moc nedostaneme. skodlive je UVA zareni, dlouhe vlny, to je to,po cem hezky hnednem. asi pred rokem jsem to v komentarich podrobneji rozepisovala, kde jsem napsala i zdroj, pokusim se to najit a prelozit, je to v nemcine. nevim proc, ale jaksi jsem presvedcena, ze maj chemtrails za ukol, mimo jine, prave toto UVB zareni (pro nas velice dulezite zareni a nikoli skodlive), bloknout a odrazet. oni totiz moc dobre vi, jak je vitamin D3 pro zivot vsech na teto planete dulezity. proc se tedy prodavaj ,,nebezpecne`` UVB lampy do terariich a proc se kocky a zvirata sluni??? potrebuji UVB zareni!!!
  mirca

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milá/ý Mirčo, nešiř tady hlouposti, pleteš si zásadně.UVA a UVB. Přečti si aspoň základní informace, třeba tady: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrafialov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
   Pokud by UVB tvořilo oněch 5% ze spektra, jak to bývalo dříve, pak by bylo rozumné vystavování se slunci jedině prospěšné kvůli vitamínu D3. Jenže ta intenzita je zřejmě několikanásobně větší, a jak škodí paprsky UVB přírodě včetně lidí, to se dočteš na tom odkazu.

   Vymazat
  2. zajiste, orgo, wikipedia nikdy nelze:-)))))))))))))))
   jsem opravdu prekvapena, doporucuji si procist jine zdroje mirca

   Vymazat
  3. Možná nějaké zdroje kromě wikipedie přece jenom znám, jenom na Orgonetu mám přeoženo 18 článků o vitamínu D3 z předních světových webů zabývajících se zdravím, lze najít pod štítkem Vitamín D (přidávám ho pod článek).
   Z nich mi vyplývá, že: UVA i UVB mají v rozumné míře dobré účinky (UVA - opálení dohněda, UVB - vitamín D3, + další v různých technologiích využívané vlastnosti, z těch "domáckých" třeba dezinfekce vody v bazénu).
   Ve vyšší míře než rozumné pak obojí už jen škodí.
   Mercola i Mike Adams, když doporučují slunění, tak mluví k Američanům, kteří na slunce normálně dobrovolně nelezou, a tak potřebují trošku povzbudit, ukázat, že je to hned nezabije. Ta jejich doporučení jsou velmi umírněná...
   Ale doporučovat slunění Čechům, to je jiná situace, protože Češi je asi jediný národ na světě, který leze dobrovolně na prudké slunce a je ochoten se tam neomezeně péct bez ohledu na okamžité i nevratné škody na zdraví. Zajímavé, že žádný jiný národ na světě neleze na slunce, když nemusí, a spíš se proti němu chrání.. (I české děti mají ten reflex, ale když dospějí, ztrácejí ho). (:-)))
   Proto radím, opatrně s doporučováním slunění Čechům.
   Je to jako s ohněm: Přiměřené množství udělá dobře, příjemně zahřeje, nadbytek ohně vše spálí.
   Jako vždycky, všeho s mírou.

   Vymazat
 11. O tom UV není sporu. Ale zmizelo normální spektrum viditelného světla a místo toho tu máme světlo se zhrouceným spektrem (broken spectrum). A ta nedozrálá rajčata? Velmi zjednodušeně řečeno – rostlina živoří, pokud nemá dostatek světla barvy mezi 400-500nm a plody nedozrají, jestli není dostatek světla mezi 600-700nm. V létě se to trochu setře, protože rostliny nastřádají víc světelných hodin, ale zkuste, jak hnusně chutnají jarní např. jahody nebo třešně – úplně zmizela sladká chuť.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Další výborný všímálek, a velmi dobrá trefa do ničení či blokace světelných spekter. Lidé totiž úplně zaúomněli na to, že NEJSOU JENOM TĚLA, ALE ŽE JSOU TAKÉ SVĚTELNÉ BYTOSTI - a odtud vítr fouká, proč se to děje !

   Vymazat
 12. Nepoznám, jaké UV záření sem dopadá, ale asi jeden až dva měsíce pozoruji nějaké divné světlo od slunce. Příjde mi to takové světlo - nesvětlo. Nejvíce je to vidět při východu a západu slunce. To, co je osvícené, mi přijde tak nějak víc bílé, nebo možná až do modra (místo do zlata).
  A to co je ve stínu, jakoby ztrácelo barvy. Tváří se to tak-nějak černobíle. Ve stínu se ztrácejí barvy. Jako bych svítil baterkou s LEDkou. Jinak řečeno mi barva Slunce přijde tak nějak místo zlatožluté modro-bílá. Na rozdíl od obsahu výše uvedeného článku, mi to připadá, jako by slunce vyhasínalo. CZK

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně přesně - modrobílé až stříbrobílé světlo místo bývalého oranžovo okrového až lehce načervenalého odstínu.

   Vymazat
 13. Léto 2013 a nedozrálá rajčata přes veleslunné léto mohu potvrdit. A taky, že slunce spalovalo listy rajčat. Chápete to? Budu již rajčata stínit stínovkou, nebo záclonou před sluncem !

  V železářství lze koupit svářečský skleněný filtr za dvacetikorunu. Čumte na oblohu. Čumte kolem sebe. Čumte na všechno. Dějí se věci. Před filtrem i za filtrem...
  Petr

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V cizích zemích, kde se pěstují rajčata ve velkém na poli, se už teď pěstují jedině pod přístřešky (Itálie - až třeba pojedete k moři, všimněte si řad přístřešků na polích, je to tam skoro všude - nejenom nad rajčaty) ... jinak by jim je spálilo slunce nebo utloukly přívalové deště.
   Normálně jen tak na poli už choulostivější zeleninu pěstovat nelze ani u nás. Rajčata jedině ve skleníku, nebo v ochranné fólii. A když ty rajčata uchráníte fólií před spálením sluncem a utlučením kroupami, tak vám je během jednoho dne může zlikvidovat plíseň bramborová, proti které jste nepostříkali, protože chcete mít bio.. to jsou osobní zkušenosti (:-)))
   Dělaj co můžou, aby nás odradili pěstovat si vlastní jídlo, ale nás některé neodradí (:-))))

   Vymazat
  2. Pro Anonymní 24. dubna 2015 6:47 :
   "Čumte na oblohu. Čumte kolem sebe. Čumte na všechno. Dějí se věci. Před filtrem i za filtrem..." Máte naprostou pravdu : dějí se obrovské věci před filtrem i za filtrem, a málokoho to zajímá ! A mělo by, protože se nás to bezprostředně dotýká a ještě velmi mnoho dotýkat bude !

   Vymazat
  3. ... ještě 20 let nazpět naši na poli za barákem kousek od Znojma pěstovali rajčata pod oblohou. Ach jo. Ale i kdyby se posrali, letní čas se u nás nevede, TV infekce nesledujeme, pracujeme, ale ne na trhu práce s lidskými zdroji a co je nejhorší, přemýšlíme a používáme u toho srdce. Patrně nás pověsí...

   Petr

   Vymazat
  4. Třeba něco takového : http://www.budoucnostjsity.cz/zahrada/hydroponie-aquaponie/domaci-aquaponicky-system

   K těm rajčatům, přístřešek/nadkrytí rajčat funguje hlavně jako ochrana před deštěm(alespoň u nás). Loni mi rajčata na volném prostranství chytila plíseň velice brzy a stejně tak rychle bylo po nich, ale druhou část byla vysazena u jižní stěny domu(MS kraj, 320mnm), kde částečně krytá střechou vegetovala od dubna do října, kdy při dosažení výšky cca 3,5metru omrzla. Náznaky plísně ošetřil nechemický přípravek Bioton(čímž mu nedělám reklamu, má svá omezení).

   Vymazat
  5. I meritokracie ráda věší neposluchy jejich tezí a výkladů, jak má člověk žít.

   Vymazat
 14. Díky za informace. Opravdu není něco vpořádku. Lidi ocet funguje, velice úspěšne rozpouští takzvané vodní páry vypouštěné z letadel v krásných obrazcích. Nalejte do nějaké misky tak 3dcl octa a dejte na slunečné místo a uvidíte jak funguje. Přeji úspěšný lov CHemtra..........s. Přeji všem krásné sluníčkové dny.

  OdpovědětVymazat
 15. O tom, že slunce bude víc pálit občas mluví i Iva Admacová.
  Že by ta doba už nastávala?
  Ale ona zase říká, že v té době bude výrazně silnější oblačnost, která slunce zacloní aby jsme se neupekli...
  Erik

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud si všímáte, tak se sprejuje nejčastěji před sluncem případně v jeho denní trase po obloze.

   Vymazat
 16. Hm, po čtení několika různých www, jsem došel k názoru, že je netřeba číst, a to z důvodu toho, ž odhalit co je " pravda" a co už ne je nadlidský výkon. Důkazy a hodně věcí si lze vyrobit, popřít vše nebo naopak nekriticky přistupovat k věcem je tak jednoduché. Jsou tu lidé, kteří mají rádi konspirační teorie - žijí tím, někteří mají rádi Rusko, jiní USA další zase ilumináty, jiný věří nebo popírají chemtrails a na vzájem se "nenávidí", protože každý si stojí tvrdě za "svým" s píš bych řekl za něčím co řekl někdo jiný. Každý si najde to svoje........člověk je zahlcen s malou možností svého názoru, ze svého srdce, ze svého selského rozumu. Myslím jsi, že čím míń "studujeme" TV, Internet, atd. tím se nám více otevírá krása, která není patrná fyzicky, jsou to pomoc, pokora, odvaha, láska.......je v tom, ale jeden " háček" člověk vždy musí začít u sebe.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tvůj názor by mělo formovat tvé srdce, tvůj selský rozum ať čteš,nebo se díváš na cokoliv. Vše jsou informace, ber si jen ty, které nutně potřebuješ a tvé srdce, či selský rozum přijme. Pokud jsi na takové úrovni, že nepotřebuješ informace,(nějaké) tak žij bez nich, pokud tě dělají matoucího,pak je na čas vypni. Informace neovlivňují pokoru, lásku ani odvahu, naopak, tyto atributy buď máš, nebo ne.
   Taky názor :-) Měj se fajn.

   Vymazat
  2. Přesně :-)

   Vymazat
 17. Ja bych to videl na nejakou demonstraci v Praze. At se to dostane trochu na verejnost

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak se ukazuje, možná nebudou demonstrace potřeba. Záhadně se množí tzv.sebevraždy a zmizení beze stopy ve finančním světě - bankéři, makléři, manažeři a další, co pracují s penězi a burzou. Pokud se aspirátoři na světovládu rozdělili na frakce, které se navzájem vraždí, odstraní se nakonec i bez našeho přičinění.

   Vymazat
 18. Jenom aby to nesouviselo spíš s Fukushimou. Ty umírající stromy, snaha odtlačit oblačnost od kontinentu. Určitě budou srážky radioaktivní. Satanisti jsou ve své podstatě hloupí, protože jsou odtrženi od boha. Chtěli potrestat Japonsko a potrestali především sami sebe. http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2012/12-2/Fukushima-meltdown-prevailing-winds1.jpg

  OdpovědětVymazat
 19. Po celé evropske unii budou do 2ou let centra duševniho zdravi, vite proč? Přímo z takovych demonstraci nas tam povezou...:) Již nyni uvazuji o kontrole vsech , kdo kdy byli u psychologa s depresi, aby predesli podobnému, mjako s german wings, to rikal v tydnu na radiozurnalu doktor Heschl... Co nas to čeká za časy?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A budou ambulantně provádět lobotomii, takže takový adept už NIKDY nebude mít chuť demonstrovat.

   Vymazat
 20. Chystají se změny na všech frontách, to né že ne. Viz další článek z dobré dílny aeronetu:
  http://aeronet.cz/news/proc-fed-stehuje-svou-centralu-a-opevnuje-budovu-a-proc-usa-obnovuji-cinnost-bunkru-z-dob-studene-valky-a-evropa-jako-za-padu-rimske-rise-vznik-aiib-hybe-svetem/
  A níže je odkaz na článek o postupu Východní aliance ve finanční sféře a také o vzniku nové banky globálního významu. A klaďme si otázku: jaké info přinesly o této zásadní věci sdělovací prostředky u nás?
  http://www.2012portal.blogspot.cz/2015/04/a-short-planetary-situation-update.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak jsem si chtěl rozkliknout a přečíst odkaz na aeronet.cz. Odkaz je mrtvý a jak se zdá, tak server aeronet.cz skončil.
   Ferro

   Vymazat
  2. Mě normálně funguje, ale není to link, je nutno to zkopírovat do lišty...

   Vymazat
 21. nesuhlasim s člankem , všimol som si že posledné roky a hlavne od 2011teho aj ked som celé leto pod holým nebom vôbec sa neopalim,všimli ste si to nekdo? Slnko síce svieti silno vo viditelnom spektre ale infra a UV je zrejme pohlcovane tym sajrajtom z letadel.Rozne typy chemtrails pohlcuju rozne spektrá..

  OdpovědětVymazat
 22. Temňákům jde zřejmě o to, aby pohlcovali to sluneční spektrum, které lidí duchovně probouzí a povzbuzuje je hledat pravdu. Oni chtějí pravý opak toho - aby lidi měli co nejvíce přeprogramované myšlení, vymyté mozky, tvrdé srdce, aby spolu nespolupracovali, byli ochotní podporovat parazitující temnářskou agendu uctívající černé slunce.

  OdpovědětVymazat
 23. Srdečne zdravím :o)
  Anonymní 27.dubna 2015 21:31 a Anonymní 30.dubna 2015 12:52 - ano, tak je!
  Všimli ste si ľudkovia, že ako podozrivo málo lastovičiek (vlaštovky) sa vrátilo?! Je mi z toho smutno... Dokedy to budú ešte kydať?!... To im nemá kto klepnúť po paprčiach?!!!... Pýtal sa nás niekto, či to chceme?!... Mňa sa nik nepýtal - no, ja s tým nesúhlasím!!! Je to proti prírode, proti nám, ktorí sme sa k tomu nemali možnosť ani vyjadriť, či s tým súhlasíme, alebo nie!!! Je to proti životu na tejto planéte Z tých štátov nič dobré nikdy nepríde!!! Okupujú celú Zem... Kto im dal na to právo?!... Z toho ich sajrajtu, čo kydajú po oblohe, mizne aj hmyz, ktorým sa živia vtáky! V prírode je všetko prepojené - všetko súvisí so všetkým! Narušili už potravinový reťazec... a to mnohým tvorom na planéte, nielen vtákom... !!! Týka sa to aj rastlín a samotnej zeme (mám na mysli pôdu), lebo to mení jej "ph"!
  A s tým Slnkom je to tak - cez Slnko k nám teraz prúdia vyššie svetelné frekvencie... a temní to chcú tým sajrajtok (okrem iného...) tlmiť.
  Našťastie Svetlo má väčšiu moc - prúdi zo Zdroja - Stvoriteľa Prvotného všetkého a všetkých !... Preto všetko temné, nekalé a doteraz skryté, je a bude odhalené... :o)

  OdpovědětVymazat
 24. Reaguji na článek,že slunce je divné.Napíši ve zkratce své pozorování.začnu od dětsví,ve škole jsme se učili kdysi dávno malovat slunce-žluté.jako pampeliška.když se dnes podíváte na oblohu,svítí tam fialovobílá koule,která moc nehřeje,to je evidentní,a neopaluje.dříve už v dubnu jsem chodil do půli těla a opálený,slunce hřálo,byly to ty žluté,hřejivé paprsky,které opalovaly i přes mraky,sám jsem to xkrát zažil.to co je na obloze dnes,to nevím,ale radost z toho nemám,vůbec žádnou,a příčiny?také nevím,jsem starší člověk,dost pamatuji,ale tohle je radikální změna. toť můj názor a výsledek dlouhodobého pozorování.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je tu jedna dosti významná otázka - zda to, co na nás svítí jako slunce, je skutečně naše staré dobré Slunce. Nebo jen nějaký umělý pozemský/mimozemský (viz utajené technologie) zdroj, který nebude ani 150 milionů km od nás, a nebude mít ani průměr 1.400.000 km jako má skutečné Slunce. Odhaduji, že v případě umělého zdroje bude tento objekt vzdálen maximálně několik desítek možná až stovek tisíc km, a velikostí se bude přibližovat našemu Měsíci. Takto umístěný zdroj před Sluncem by "přebil" jeho blahodárné vlastnosti pro život na Zemi, a tím by započal postupný zánik rozmanitosti fauny a flory na Zemi. Mám obavy, že nám mocní tohoto světa ukazují budoucnost Země ve filmech jako je trilogie Riddick, Duna nebo Blade Runner.

   Vymazat
  2. Napadá mě podobnost toho co říkáte s dokumentem/knihou tajemství amenti:
   ,, V roce 2007 pak došlo k další významné události, kdy Soupeři opět (bohužel úspěšně) zaútočili, tentokrát proti našemu Slunci v D4/HU-2. Ve výsledku tento útok znamená, že naše Slunce bylo uvedeno do tzv. Bardo cyklu, což je umírající cyklus s tím, že by tento, dle současným poznatků, neměl trvat déle než 223 let, tedy v roce 2230 by naše Slunce mělo přestat existovat. Pro současné inkarnované lidstvo to z největší pravděpodobností znamená, že skutečně žijeme svoji poslední pozemskou inkarnaci. K tomu si jen poznamenejme, že tento útok byl pravděpodobně veden v souvislosti s tím, že dosavadní držitelé Sluneční sféry - Anunnakové/Nibiruánci, předtím opětovně přešli (stojíce tváří v tvář síle Budhara rasy z Wesedaku) na stranu Strážců. Z tohoto důvodu jsou to opět oni, kdo dnes řeší situaci kolem našeho Slunce a to již na straně Strážců (rapidní nárůst slunečního gama záření, ohrožujícího pozemský biologický život). V této souvislosti stojí za zmínku, že s výjimkou Necromitonů a Zetas, ostatní účastníci UIR z roku 2000, zejména Anunnakové, tuto koalici již opustili, v důsledku čehož se prakticky rozpadla. "

   Vymazat
 25. Slnko bude existovať ešte 3 kozmické dni, to sú miliardy rokov. Takže sa neplašte.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.