14. dubna 2015

Extrémní 1 200leté sucho v Kalifornii vytvořeno uměle, 1. částExtrémní 1 200leté sucho v Kalifiornii bylo uměle vytvořeno proto, aby v budoucnu prošla legislativa týkající se „změny klimatu“

http://stateofthenation2012.com/?p=13541#more-13541
12. 4. 2015
State of the Nation
 Překlad: OrgoNet

K radikální změně klimatu v Kalifornii došlo vlivem vytrvalého sprejování chemtrails a HAARPem vytvářeného umělého počasí. 


Foto: Pro každého, kdo blíže sleduje vývoj stále se horšícího sucha v Kalifornii, je zjevné od samého počátku, že na této umělé, lidmi vytvořené katastrofě je něco velice podivného.


Cílem tohoto článku je předložit důkazy, které ukazují, že toto historické bezprecedentní sucho je doslova od začátku do konce vytvářeno geoinženýrsky. Tak jako Hollywoodské studio v Los Angeles produkuje mnoho katastrofických příběhů, podobně i vládně-korporátní komplex zcela záměrně inscenuje toto katastrofální sucho v celém státě Kalifornie.


Hlavní myšlenkou tohoto článku je, že americká Federální vláda a jisté korporace vojenskoprůmyslového komplexu uzavřely spiknutí za účelem vytvoření kalifornského sucha. Pro některé to může znít jako konspirační teorie, ale velké množství důkazů ukazuje jasně na vinu vládně korporátního komplexu.

„Vládně korporátní komplex představuje tajně dohodnutý vztah mezi všemi úrovněmi vlády a skutečně každou veřejně tradovanou korporací. To zahrnuje americkou federální vládu, všechny vlády států, jakož i vlády hrabství a měst. Tento nepsaný vztah zejména zahrnuje ty korporace, které tvoří vojenskoprůmyslový komplex. Korporace, které patří mezi 500 korporací Fortune, také hrají integrální roli v této nevyhlášené úmluvě. Pro více informací o vládně korporátním komplexu viz tento článek: Vládně korporátní komplex přebírá plnou kontrolu nad USA. 

Pozadí plánu sucha v Kalifornii

Kalifornie je osmou největší ekonomikou ve světě. Její zemědělská výroba produkuje obrovské množství potravin pro USA i pro celý svět. http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-08-11/california-drought-transforms-global-food-market

Silicon Valley samo přispívá podstatnou měrou ke státnímu hrubému domácímu produktu. Vojenskoprůmyslový komplex vlastní a provozuje své hlavní podniky po celém státě Kalifornie, a podobně i filmový průmysl. Celkově tyto sektory státní ekonomiky také přispívají podstatnou částí k americkému GDP. Proto je velmi snadné zjistit, jak takový obrovský zásah do kalifornské ekonomiky ovlivní milióny lidí a mnoho komunit, a rovněž i mnoho korporací a společností, fungujících ve státě i v celých USA.

Zničení ekonomiky Kalifornie je integrální součástí geoinženýrského programu

Historické sucho, jaké nebylo 1 200 let, bude mít samozřejmě obrovské dopady na kalifornské zemědělství, velké i menší podniky. Čím déle bude tento stav trvat, tím větší budou důsledky pro státní ekonomiku. Drastické omezení dodávky vody také postihne průmysl spotřebovávající hodně vody, jako je fracking a ropné vrty. Postiženy jsou i činnosti, které nespočívají na vodě  (kromě výroby kancelářských fontánek a mytí hlav u šéfa). 


Foto: Domy v Rancho Mirage, California, Coachella Valley. Guvernér Jerry Brown nařídil v celém státě 25% snížení spotřeby vody pro nezemědělské účely. (Pozn. Orgonet: ale neomezil spotřebu vody pro fracking...) Foto NY Times.

Proč by nějaký zaměstnanec stěhující se za zaměstnáním kupoval dům někde, kde je zjevné, že bude nedostatek vody, anebo ještě hůře – vůbec žádná voda?!

„Zlatý stát“ Kalifornie byl zcela záměrně zvolen jako místo tohoto „geoinženýrského“ experimentu, se zcela záměrným programem. Tento program má různé aspekty. Aspekt klimatického inženýrství je nejdalekosáhlejší a nejvýznamnější a už po nějakou dobu probíhá. Avšak v tomto případě klimatické inženýrství k manipulaci atmosféry bylo dovedeno na zcela nový level a ubírá se velmi nebezpečným směrem.

Kalifornie je stát udávající trend od svého počátku v r. 1850. Co se děje tam, to může často mít hluboké dopady v celém zbytku USA. Vliv všeho, co přichází z jižní Kalifornie, zejména z Los Angeles, hlavního světového města dramatu, může být dosti melodramatický a impozantní. Každé drama, které je tam inscenováno, lze snadno využít k zapůsobení na ostatních 49 amerických států. Konec konců, zdá se, že je to právě to, co dělá tamější filmový průmysl už několik desetiletí … ale plody jeho filmové tvorby nepostihují dnes jenom USA, nýbrž vše, co přichází dnes z Hollybludu Hollywoodu, se dotýká velmi rychle celého světa.

Co to má do činění se zjevným umělým suchem v celém státě?

Všechno, co dělají geoinženýři, má vždy velký účel a mnohonásobné cíle. Stejně jako falešné teroristické útoky 9/11 byly zinscenovány, aby „vzbudily šok a hrůzu“ a tím učinily americký lid poddajným k opatřením boje proti terorismu, sucho v Kalifornii je vytvořeno za tím účelem, aby obměkčilo občany k přijetí geoinženýringu probíhajícího 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nejenže vám geoinženýři řeknou, že programy modifikace počasí je nutné provádět kvůli kompenzaci sucha ochromujícího celý stát, ale také vám připomenou státní bezpečnost. Vzhledem k závažnosti trvajícího sucha mohou nyní poukazovat i na prosté přežití, čili kde jinde teď budeme pěstovat svoji potravuNic nepřiměje lidi rychleji k rozsáhlému přijetí jakéhokoli schématu založeného na omylech a lži, nežli existenční hrozba. Nejefektivnějším způsobem, jak ovládnout celé státy a populace, města i obce, bylo vždy použití schématu Problém-reakce-řešení hegelovské dialektiky. V případě Kalifornie to zcela jistě zapůsobí jako kouzlo, protože sucho nelítostně odstrai veškeré zbývající stopy odporu na plně geoinženýrované planetě.

Jejich filosofie je asi ta, že když obyvatelé Kalifornie, milující slunce a zábavu, přijmou chemtrailsovou oblohu a HAARPem spouštěný déšť, zcela jistě to přijmou i obyvatelé ostatních 49 států. Stát Kalifornie je vůdce, který udá směr, a zbytek států ho bude následovat. Jinak řečeno, sejměte největší stát ve Státech – což je těžké – a zbytek států rád nastoupí do geoinženýrského vlaku, který je poveze k havárii.

Jedním z hlavních cílů programu sucha v Kalifornii je vytvořit všeobecný souhlas.

Za ta léta nepolevujícího sucha už toho mají různé sektory kalifornské ekonomiky dost. Velcí i malí farmáři jsou dotlačeni až za své možnosti. Mnozí se rozhodli nesít a nepěstovat, dokud sucho neskončí. Zemědělský průmysl je základem pro mnohé další podnikání v celém státě, a tato podnikání také strádají. Při pohledu na probíhající zemědělskou katastrofu jsou všichi lidé spjatí s farmářstvím a agronomií v naprosté beznaději. V celých pásech Kalifornie mizí celý způsob života.

Ze zřejmých důvodů trpí i obchod s nemovitostmi, zejména v oblastech, kde voda byla vždy nepředvídatelná či problematická. Výsledkem je, že se tam lidé nestěhují, ani se nestaví nové domy, bez ohledu na to, co předkládají zfalšované vládní statistiky. To působí velké potíže veškerému podnikání, protože je obtížné měnit působiště klíčových zaměstnanců v rámci státu či celých Států. Kdo by chtěl platit jmění za předražený dům kdekoli, a zejména nachází-li se v oblasti bez vody?

Filmový průmysl již po recesi, která ho těžce postihla v roce 2008, přijal nový přístup ke hledání míst pro filmování mimo stát Kalifornie. S tím, jak ubývá vody, se stěhování filmů ven ze státu a do méně drahých natáčecích míst v ostatních 49 státech stalo běžnou praxí. Hollywood své filmování v Kalifornii rychle omezuje a s dalším úbytkem vody v tom bude pokračovat,

Kalifornie je tradičně známa jako „Zlatý stát“, ale ani nové zlato 21. století nalezené v Silicon Valley není imunní vůči rozmarům dodávek vody. I když se zdá, že sucho nemá s informačními technologiemi a podobnými podniky co dělat, v Údolí a kolem něho vzniká kybernetický bzukot, který hraje do noty těm, kteří situaci způsobili a chtějí, aby celý svět věděl, že :

Kalifornie je ohrožena 
trvalým katastrofickým 1000letým suchem


Tímto způsobem může velice rychle vzniknout souhlas s vládními a korporátními iniciativami, které geoinženýři rychle převádějí ze svých laboratoří do realizace. Vědí, že získat od občanů schválení provádění geoinženýrského programu kvůli trvajícímu suchu bude mnohem snadnější než jim tento program jen tak z ničeho nic vnutit, nebo ho vnutit celým Spojeným státům, bez jakéhokoliv souhlasu. Což ostatně už tajně dělají různými druhy geoinženýrských operací.


Foto: 
Problém:  Záměrně jsou vytvářeny problémy, aby plodily strach a pobouření.
Reakce: Šok a pobouření veřejnosti je řízeno kontrolou médií.
Řešení: Veřejnost ochotně a bez protestů přijme řešení. 


Problémem tohoto programu je, samozřejmě, zavedení legislativy, která zaručí široké pravomoci při naplňování celostátního geoinženýrského programu, ne nepodobnému tomu, který již v současné době běžně provádějí pomocí radarů. Při použití sociálně inženýrského modelu Problém-reakce-řešení v kontextu extrémně problematického a dlouhodobého sucha jsou příslušné vládní organizace žádány o příslušné reakce. Konečné řešení nakonec bude předloženo těmi, kteří celý problém způsobili.

Neomezené geoinženýrství prováděné 24/7

Když už stejně řídí počasí a klima 24/7, proč ještě potřebují schválení občanů, aby to mohli dělat?
Protože v poslední době se zvedla obrovská vlna opozice velmi nepřátelskégeoinženýrským technikám, které lidé mohou vidět a cítit. Internet plodí rychle rostoucí síť aktivistů, ochránců zdraví a politických zpravodajů, kteří dosti agresivně šíří informace o chemtrails. Jsou extrémně úspěšní při zvyšování informovanosti ve všech sférách života. Tím, jak se po světě šíří nevyvratitelné fotodokumenty, geoinženýři musejí provádět spoustu extrémně nepříjemného vysvětlování.

Chemtrails, The Jets That Spray Them,
And The Equipment Used Are Proof Of
An Ongoing Global Conspiracy

Systematické sprejování chemtrails nad USA je nejflagrantnějším příkladem nezákonného geoinženýrství. Americká armáda provádí tyto a další podobně nezákonné programy již po mnoho let, ostentativně pod záminkou a zástěrkou „státní bezpečnosti“. Jenže chemtrails již dále nelze držet pryč z obrazovek radarů, protože sprejovací operace se staly všudypřítomnými a velice intenzívními. Následující článek odhaluje to, co je známo už po léta, ale teprve nedávno bylo potvrzeno pravým vojenským insiderem.

Operace Indigo Skyfold: Nejtajnější skrytá černá operace na světě. Historie. http://stateofthenation2012.com/?p=10890 Prostě a jednoduše, stále větší podíl amerického občanstva si stále více uvědomuje tajné chemické útoky, jimiž jsou chemtrails. Občané jsou si také vědomi, do jaké míry je uměle blokován sluneční svit. Zejména ve slunečných státech jako Florida či Kalifornie, kde narůstá silný odpor proti chemtrailsovému sprejování. Mnozí, kteří vidí, do jaké míry je přes den snížen sluneční svit, jsou tak rozzlobeni, že se jednotliví aktivisté spojují a vytvářejí nátlakové skupiny napříč celým spektrem.

Geoinženýři nyní vědí, že tajné sprejování nemohou déle tajit, ani pod zástěrkou noční tmy ani pod zataženou oblohou. Chemtrailsové tajemství je prozrazeno, a teď by jim dělalo jenom škodu. Takže se rozhodli, že udělají vše pro to, aby veřejnost dostatečně zmanipulovali k „zákonnému“ aktu neinformovaného souhlasu prostřednictvím jejích vládních zástupců.

Jakmile dostatečné procento lidí se smíří s chemtrailsovou oblohou – celý den, každý den – dosáhli jednoho ze svých hlavních cílů. Rozsáhlé přijetí chemtrails ve velkém a mocném státě Kalifornie jim dovolí využít tohoto úspěchu k jeho opakování v ultraliberálních pobřežních státech jako New York, Massachusetts. Washington, Orgegon, Connecticut atd. Až bude tento milník překročen, je jen otázkou času, kdy všechny státy nevědomky nastoupí do geoinženýrského vlaku (vraku).

Tímto způsobem jsou nyní geoinženýři nuceni „legitimizovat“ své programy, a to tak, aby dohnali klíčové státní zákonodárce ke schválení nových geoinženýrských zákonů, které jsou pro tento účel sepsány už dávno dopředu. Až se dostatečné množství států zapojí do „nového“ geoinženýrského programu, pak budou mít geoinženýři dobrou pozici pro to, aby získali i celostátní zákonodárce ve Washingtonu.

S tímto „pseudosouhlasem“ amerického lidu v ruce budou pak geoinženýři moci prosazovat svůj program globálně. Jejich konečným zájmem je naplnění celosvětového geoinženýrského režimu. Tento přístup bude prosazen jako odpověď na nelítostnou a všeničící Globální klimatickou změnu, k níž dochází na celé planetě. Protože Kalifornie má očité svědky, jak zuří Globální klimatická změna, tak je najdou i ostatní státy a města, země a kontinenty.

4 komentáře:

 1. Globálne otepľovanie hriešnikov, ktorí ničia planétu zakaždým, keď vypijú pohár vody?

  Kalifornčania sa chystajú vodu z oceánu odsoľovať... za využitia fosilných palív, zvyšovania CO2...

  http://www.naturalnews.com/049338_desalination_global_warming_California_drought.html

  OdpovědětVymazat
 2. Sbírám podklady ke zpracování pravdivých webových stránek jedné pidivesnice. Uhlím a dřevem se tu topí, až když už není co hodit do kotle... Rozdíly od standardu jsou jenom těžko k uvěření, že se nejedná o středoafrickou vesnici. Pravda je, že nad mnohé oblasti naší pidizemičky spíše praží africké sluníčko...

  OdpovědětVymazat
 3. Neuškodilo by celé Kalifornii, kdyby oživila a použila Reichův originální vodní Cloudbuster. Stromů by si tam mohli samozřejmě taky přisadit. Deště tam mají málo a když jim foukne z pouště od sousedů z Nevady a Arizony, nestačí pak lapat po dechu. Dnes tam mají ale příjemně. San Diego hlásí 20 C, San Francisko 15 C, a Sacramento 19 C

  OdpovědětVymazat
 4. Poničení duchovních schopností v nás je také vytvořeno uměle.
  Dnešní kobercování v ČR je rovněž integrální součástí geoinženýrského programu našeho terraformingu. Jde v něm mimo jiné o duchovní pospávání a přeprogramování lidí od původních schopností, aby si terraforming nechali líbit, nehledali pravdivé informace a nevzpírali se. A nacházeli zalíbení v řadě věcí, co temnáři upraví a předhodí.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.