9. dubna 2015

Kosmické Vědomí o ztroskotání letadla Germanwings

Díky čtenářům za zajímavý odkaz, nevylučující téměř žádnou ze zde zmiňovaných spekulací o zřícení letadla (viz tag Germanwings pod článkem)...

Zdroj: http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1535:kosmicke-vdomi&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128


Ztroskotání letadla Germanwings

Poselství Kosmického Vědomí, 28. 3. 2015

Děkuji Kosmickému vědomí, že je tu dnes s námi na veřejném setkání. Hlasem pro vaše zprávy je Will Berlinghof a Joan Mills se ptá a energetizuje situaci.

Vědomí by se chtělo zaměřit na záležitost letadla z nedávna. Mnozí se ptají, o čem to bylo. Lidé se ptají, že nebylo zmiňováno, že letadlo doprovázela při sestupu dvě vojenská letadla a poté, co ztroskotalo, odletěla. Řízení letadla byla převzato na dálku, pilot zůstal bezmocný a naletěl do hory, stejně tak byla převzata letadla z 11. září.

Kosmické vědomí říká, že na tom skutečně něco je. Nebude oficiálně nic přiznáno, protože by to nabouralo verzi, která již byla o příčině neštěstí vydána. Vina je jednoznačně přisuzována německému druhému pilotovi. Že byl v depresi, měl sebevražedné sklony a zamknul dveře. To je oficiální verze.Kosmické vědomí říká, že to nebyla vojenská letadla, která doprovázela ztroskotané letadlo, ale spíše dva stroje, které jisté osoby použily, a které mají takovou technologii a skrytě ji používajíPodobné letadlo a stroje byly zapleteny i v dalších událostech, jako u malajsijského letadla, které zmizelo před rokemNebyla to vojenská letadla létající pro národní armádu, ale pokročilé stroje, které již byly použity dříve.

Také je zvláštní, že verze byla předložena méně než 48 hodin po ztroskotání, tedy v krátké době po události, vydaly ji newyorské noviny a potom ji vyhlásil francouzský úřední vyšetřovatel. Takový postup je bezprecedentní. Není obvyklé, aby byla pravá příčina neštěstí uvedena tak rychle. Proč tedy tomu tak bylo? Upoutalo to pozornost světa a teď všichni vědí o německém druhém pilotovi. Ten muž byl použit jako návnada.

Mnozí nepřijmou alternativní vysvětlení. Ale při normálním vyšetřováni, i kdyby bylo podezření na příčinu nehody, není obvyklé toto podezření zveřejnit tak rychle. Ptejme se tedy, proč? Kosmické vědomí říká, že to byla událost pod falešnou vlajkou, byla zmanipulována, jako většina podobných událostí, aby nebylo potřeba ptát se dál.

Za nehodou je víc, než by se zdálo. Jsou zde příběhy  o školácích, učitelích, operních zpěvácích, sportovcích, aby se vzbudily sympatie veřejnosti. Ale mezi pasažéry byla jedna osoba, která byla důležitá, která měla jistou důležitou informaci, a mohla tuto informaci prozradit a poškodila by tak určité elity a určité národy, jako je Amerika.

Tato osoba byla pravým cílem. Je zřejmé, že tato cestující byla v podezření, že informaci vypustí a ona bude nepříjemná pro stávající vládnoucí síly, pro Ameriku a její plány a jej skryté operace. Proto ji bylo třeba zničit.

Když dojde k takové události, často je k tomu vícero důvodů. V tomto případě byla příčina, že se to stalo německému letadlu: byl to vzkaz kancléřce Angele Merkelové.

V nedávné době Německo pomýšlelo na to, že opustí tzv. Západní národy, mocenskou skupinu Ameriky a Velké Británie; dívalo se na Rusko. Chtělo se připojit k Bance BRICS, která se vymezuje od stávající oligarchie moci, která vládla tak dlouho a chtělo se spojit s nově se vynořujícími národy, jako jsou Rusko a zejména Čína.

Ztroskotání německého letadla byla střela do lodě Merkelové. Byla to jasná zpráva „můžeme skutečně převzít kontrolu, skutečně můžeme zničit vaše letadla, i takové, v nichž budeš letět ty, když se nepodvolíš, když nebudeš spolupracovat.“ Toto poselství neušlo ani Merkelové ani žádnému dalšímu vůdci EU, kteří zvažují, jako např. Francie, že naváží hlubší kontakty s Ruskem a Čínou. Bylo to tedy varování vůdcům Francie a Německa, zejména Německa.

Ohledně pilota: nebyly žádné indikace, že by byl v takovém stavu, i když prostřednictvím médií byl takový dojem vytvořenPokud by tomu tak bylo, bylo by mu dovoleno letět? Žádné známky toho nebyly. Nepřijímejte informace pouze proto, že byly řečeny ve zpravodajství v CNN atd. Ptejte se.

Dalším cílem bylo upevnit ve veřejnosti přesvědčení, že vše, co je ve zpravodajství, je na 100% pravdivé. Je to o manipulaci, o propagandě, o kontrole mysli mas proti pátrání po pravdě, o tom, být neutrální, a nestranně pozorovat události, abychom si vytvořili vlastní názor.

Mějte se na pozoru, v nejbližších dnech se určitě objeví další zprávy o pilotovi. V této době dochází k mnoha událostem pod falešnou vlajkou. Zejména v této době je proto důležité zůstat neutrálním, pozorovat, ptát se. Pokud tuto schopnost v sobě rozvinete, další události pod falešnou vlajkou vám budou zřejmější.

Tato událost není tak zřejmá, protože nemá v sobě prvek džihádistického terorizmu. Zdá se to být akce osamělého muže, který byl mentálně nemocný a je tu šok ze smrti tolika dalších nevinných lidí. Dotýká se to srdcí a soucitu lidí, a oni chtějí odpovědi. A tak se to dozví: byla to akce vykolejeného jedince. Je to akce sil u moci. Osamělý střelecale není to docela pravda.

Byli další, kteří byli angažováni do akce proti tomuto letadlu, a pilotovi. Byly tam dva stroje, které letěly s letadlem. Měly technologie, které způsobily, že pilot jednal tak, jak jednal. Technologie ovládla jeho mysl a zneutralizovala ho a utlumila jeh schopnost myslet jasně, udělala z něj drona s ovládnutou myslí, který si vzal do hlavy, že letadlo zničí a zničí člověka, který byl na palubě a byl problémem a nebezpečím pro ně a poslal zprávu Merkelové a dalším vůdcům EU; jasnou zprávu, aby se nepouštěli do křížku se silami u moci. A aby byla vytvořena reakce ve společné mysli lidstva proti takové události.

Když kapitán opustil kabinu, byla ta technologie zapojena. Pilot ani nemusel vstát, stačilo zmáčknout knoflík, který dveře zamkl, a jak ukázaly záznamy, bylo slyšet jenom dech, nemluvil. Byl ovládnut, a držen v šachu. Jeho myšlení normální lidské bytosti bylo vyřazeno z provozu, myslel si, že řídí letadlo a nemyslel si, že dělá něco špatně. Nevěděl, že nechal letadlo sestupovat. Nacházel se v jakoby zhypnotizovaném stavu, v tranzu, a v iluzi, že řídí správně. Kosmické vědomí tento čin nevidí jako úmysl pilota zničit letadlo. Je si vědomo, že co říká, je kontroverzní a protiřečí to důkazům, které byly doposud předloženyKaždý si o tom může udělat názor sám.

Je nebezpečné přijímat vše, co je nám předkládáno. Od začátku roku  se událo již víc událostí pod falešnou vlajkou. Děje se mnoho lží a toto je další případ. Ale je na každém, aby si udělal svůj vlastní názor. …Mnozí tomuto nebudou věřit a raději uvěří CNN a veřejným prohlášením. Přesto se ale Vědomí zeptá: jak to, že informace o příčinách nehody přišla tak brzy, ve srovnání s běžnými postupy, kdy nějakou dobu trvá, než jsou shromážděny důkazy? Komu to slouží? …

Je to nejenom smutné, ale zločinné. Ale oni tak postupují. Obětní beránek je běžná technika, a je klasické obvinit někoho, aby se odpoutala pozornost od skutečné příčiny. Iluzionisté to dělají také tak.  Na lidi planety je nahlíženo jako na hlupáky, kteří si nezaslouží soucit ani ohledy, ale pouze jsou použiti, jak se to hodí těm u moci. Dělají to po tisíciletí.

Pilot si nebyl vědom toho, že je naprogramován a že dělá něco špatně. Jeho mysl vnímala jakoby jinou realitu, než jaká se ve skutečnosti odehrávala.

Pokyny přicházely z letadla, které letělo ve dvojici s dalším strojem. Pilot nevnímal kapitána, který bušil na dveře, pouze řídil letadlo, jak byl naučen, a nevnímal realitu.
Děkujeme za tuto informaci.
Ztroskotání letadla Germanwings – část 2
Poselství Kosmického Vědomí, 29. 3. 2015


Kosmické vědomí by rádo diskutovalo k tomu, co to bylo, co německé letadlo před nehodou doprovázeloByly to pokročilé létající stroje, které by se daly běžně označit za UFO nebo mimozemské stroje.  Již dlouho se má za to, že existují agentury  vlády USA a dalších vlád světa, které takové letadla mají a že mnoho hlášení o UFO není o pozorování  mimozemských objektů, ale o takových, které byly vybaveny popsanou technologií. Které jsou utajovány a ukryty a jsou používány k letům, o kterých se nechce, aby se o nich vědělo.   Létají velmi potichu, proto nebyly na zemi slyšet. .. také utlumily komunikační pole a zabránily tomu, aby správně fungovaly bezpečnostní kódy. 
          
Elity, které jsou u moci, mají skryté agendy, vidí, jak jejich moc slábne, vidí, jak jejich tradiční spojenci opouštějí loď, a proto vyslaly tuto zprávu. Také je cílem elit udržet masy  ve stavu spánku, kontrolované a manipulované a udržované ve strachu a obavách. Tyto elity nedělají nic polovičatě, za útoky je plán a příprava, podobně to bylo i s útokem v Paříži. 

Je třeba připomenout, že pro vládnoucí síly je to kritická doba. Toto Vědomí již dříve řeklo, že rok 2015 je jejich posledním oknem příležitosti pro ovlivňování planety, ovlivňování kolektivního vědomí lidstva, aniž by se museli příliš odhalit.

V r. 2016 si bude mnohem více lidi uvědomovat,  že není všechno, jak se zdá, že je. Ale ti, kdo se  zaseklí ve starých vzorcích chování, budou ve svých akcích pokračovat. Ale tyto akce budou stále průhlednější. Letos ještě jednají s pocitem, že nebudou odhaleni. Ale i toto začíná být povážlivé. Jako např. s tímto letadlem - mnozí o tom pochybují a kladou otázky.

Mnohým se tato uvedená teorie o úmyslné akci proti letadlu zdá příliš divoká, než aby tomu věřili.Skutečnost, že existují skryté agendy proti jednotlivcům a že je ochota obětovat stovky i tisíce životů, aby bylo docíleno toho, co chtějí ti, kdo mají moc, se většině lidí zdá směšná a takové extrémní „konspirační teorie“ nechtějí přijmout. Ale jen proto, že jsou extrémní, neznamená, že nejsou správné.   

Děkujeme.

Zdroj originálního textu: http://rainbow-phoenix.com/index.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

18 komentářů:

 1. Zvláštní se mi zdá na tom všem hlavně to, že to kosmické vědomí neoznačí přímo jmenovitě ty elity, které to mají všechno řídit. To by přeci bylo jednodušší, než spřádat různé teorie, co se vlastně stalo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tu sa dá odpovedat jednoducho na oznacenie elity:

   Citat: "Proto muselo ubehnout hodne let, aby tento pisatel objevil a nejak lokalizoval s presnosti soudniho znalce, kdo je zodpovedny za tolik smrti a chaos, ktery zazivame na Zemi. Cesta vedla jasne k rodinam Federalnich Rezerv, ale od te chvile se veci naprosto komplikovali. Clenove rodiny Rockefelleru prohlasovali, ze jsou ve sluzbach rodiny Rothschildu a Rothschildove zase potvrzovali, ze jsou ve sluzbach zednarske loze P2 ve Vatikanu.

   Kdyz jsem navstivil lozi P2 ve Vatikanu, rekl mi sebouprohlaseny Daniel Dal Bosco a Leo Zagami, ze oni poslouchaji mimozemske jedince, kteri sidli ve Svycarsku. Dokonce me pozvali na toto setkani, ale podezrival jsem je z nejakeho triku a odmitl jsem to. Vincenzo Mazzara, rytir z Radu teutonskych rytiru, ktery mi byl predstaven Zagamim jako sve nejvyssi spojeni s lozi P2, rekl, ze se podrobuji prikazum jedne mimozemske entity, zvane Cerne Slunce, ktera prebyva v ultrafialovych gamma paprscich.

   Jina skupina se kterou se tento pisatel setkal, Gnosticti Iluminati rikala, rikaji, ze veri, ze nas svet byl vytvoren jednou delikventni umelou inteligenci. Potvrzuji, ze znicil nadhernou a prastarou civilizaci Atlantidy, a od te doby se ji pokouseli svrhnout. Jedna osoba, ktera rika, ze je clenem MJ12 ustavena prezidentem Eisenhooverem, skupina, ktera studovala mimozemske jedince, udalosti a artefakty, taktez potvrzuje, ze to byla delikventni umela inteligence.   Více zde: http://m.benjamin-fulford-cz.webnode.cz/news/pracuji-hlavni-zapadni-vudci-pro-nepratelske-mimozemstany-nebo-jsou-jednoduse-zli-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fm.benjamin-fulford-cz.webnode.cz%2Fnews%2Fpracuji-hlavni-zapadni-vudci-pro-nepratelske-mimozemstany-nebo-jsou-jednoduse-zli-%2F

   Smazat
  2. Precetl jsem o těchto záležitostech vse,co jsem nasel.A muj vnitrni hlas mi jasne říká ano,je to pravda.Tak jak pisete.

   Smazat
 2. "... stejně tak byla převzata letadla z 11. září". Je mi líto přátelé, dál nečtu. Ti, kdož se příliš nezajímají o dění, avšak nejsou v množině 70% neschopných kriticky myslet vědí, že do Pentagonu žádné letadlo nevletělo, stejně tak, že z "havarovaného letadla díky hrdinství pasažérů" v Pensylvánii nám ukázali pole trosek, připomínající s prominutím spíše, že si tam rozbil hubu někdo s morovým rogalem. Ti, kdož se zajímají vědí!, že do dvojčat nenarazila letadla, nýbrž hologramy. A ti bystřejší z těch, kdož uvažují to vědí dost dlouho, protože je jim jasné, že konstrukce budov je ze ticíců tun oceli a nikoliv pudinku, který by možná, snad, tuny hmoty letadel tak bravurně a bez odporu absorboval. Mno a Germanwings v Alpách? Podle velikosti fragmentů je letadlo "na trsátka" stejně bohužel jako těla pasažérů. Nebo snad ne? Mno a pole trosek (tedy oblast, ve které jsou ta "trsátka" rozptýlena)? Nebudu záměrně odhadovat, abych neposkotoval látku trollům! Je však rozhodně X krát větší, než by to bylo v případě nárazu letadla v celku. Vysvětlení obrovské velikosti pole trosek a velikosti fragmentů? Výbuch ve vzduchu přátelé! Jak intenzivní? Je vidět z velikosti fragmentů letadla i těl pasažérů. V jaké výšce? Zřejmě takové, aby se minimalizovalo riziko (z)pozorování. Tedy relativně nízko. Jaká byla ryhlost letadla, úhel letu vzhledem k zemi, atd....Přemýšlejte. A závěrem cui bono, cui prodest? Německé letadlo na francouzském území! Co takhle ty,ty,ty! Hollande a Merklová! Kamarádit se nám s Putinem, navíc bez našeho dohledu? To prostě nebudete, nebo příště třeba...co třeba?!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas, jenom nemyslící ov.. by uvěřili oficiální verzi. Podle USA (tedy kdo je řídí) EU musí zůstat vazalem a podřídit se. Tyto akce jsou tak průhledné, stačí si poskládat poslední události a "krásně" to do sebe zapadá. Jak to tak vypadá tak jim pohrozili i likvidací.

   Smazat
  2. juuu a hele

   Smazat
  3. Také souhlas. Na jednom se tady zhodujeme všichni. Oficiální verze je prostě naprostá lež od základu. A proč je to tu všem jasné ? Inu proto, že jsme se probudili, oči se nám otevřely a proto nejsme schopni přijmout lež. Cui bono ? Zcela jistě to má souvislost s perzekucí na Putina. To mi nikdo nevymluví.

   dan.

   Smazat
 3. Docela bych věřila, že to tak bylo..rozhodně nevěřím oficiální verzi..Lída

  OdpovědětSmazat
 4. Ked som sa dostal k tomuto riadku tak som pochopil ze toto je falosné ""kosmické vedomí"" je to manipulácia!!!: "Řízení letadla byla převzato na dálku, pilot zůstal bezmocný a naletěl do hory, stejně tak byla převzata letadla z 11. září."

  11. září tam ziadne lietadlá neboli, ten kto skúma fakta dôjde k tomu uzáveru

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ivan Blogg 19:34
   Souhlasím. Skutečná letadla by po sobě zanechala jiné stopy. Už při přímém přenosu tehdy, jsem nechápavě hleděla, kam se ty letadla poděla. O "napadení" Pentagonu už nemá ani smysl se vyjadřovat. To divadlo pro veřejnost agenti totálně zpackali a proto nás tím tehdy ani moc "nekrmili".

   dan.

   Smazat
 5. Nic se nedá vyloučit. Snad trochu později.
  cit."Mějte se na pozoru, v nejbližších dnech se určitě objeví další zprávy o pilotovi "
  ..a já říkám, mějme se na pozoru, v blízké době přijde opět něco, co rozvíří hladiny veřejnosti a my budeme svedeni od momentální žhavé "kauzy" k jiné. Protože v jistou chvíli nám začne být skutečná pravda, co se s letadlem Germanwings opravdu stalo, jasnější. A jak jinak tok našich myšlenek a spekulací zastavit, než zase "kauzou" jinou? Tak jest. Srdečně zdraví

  dan.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sledujte karty hry Illuminíáti. Ty vám napoví, co se chystá, co je naplánováno daleko dopředu, než jsme schopni byť jen připustit.

   Smazat
 6. V první řadě vůbec děkuji za to, že tady Orgonetku takovéto informace zveřejňuješ. Ovšem obsah považuji ve finále za lež. V prvním případě to vůbec nevysvětluje, proč by hlavní pilot měl opustit po hodině letu pilotní kabinu. To by museli mít i program na to, aby převzaly (ty stroje) vědomí nad prvním pilotem, aby opustil pracoviště, a mohly působit na druhého pilota. To už samo o sobě postrádá logiku. To už je jednodušší nechat oba v kabině. Ale "kosmické vědomí" říká, že plán se rozlej poté, co neplánovaně opustil první pilot kabinu!!!
  ...Další problém je v tom, že po hodině leltu, kdy došlo ke katastrofě, musela být v nádržích letounu MINIMÁLNĚ polovina pohonných hmot. A ty by jistě po nárazu letounu vzplály. A na troskách by bylo vidět, že jsou ohořelé. Ale nic takového není vidět. Když vyleju 2 dcl na prkennou podlahu a zapálím to, tak od toho pomalého hoření každopádně ta podlaha ohoří. Když si ale naberu ty dvě deci do úst a vyprsknu to přes plamen svíčky na tu prkennou podlahu, tak se sice udělá obrovská koule ohně, ale podlahu to ani neohřeje. Natož aby došlo k ohoření. A ty trosky tedy nevykazují známky ohoření.
  ...V tomto případě moje vlastní intuice nekoresponduje s "kosmickým vědomím". CZK

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Satanášův jzyk je na první dobrou přesvědčivý, ale na druhou hloupý a děravý :-)

   Smazat
  2. Otec lži se vždycky nejlíp usvědčí sám

   Smazat
 7. Oficiálnym verziám už neverím dlhú dobu. Po 11.septembri 2001 už hľadám najmä na internetových zdrojoch informácie. Pozorne som získaval inforácie o dvojičkách, aj tej tretej budove, Pentagone. Podozrivých tam bolo mnoho vecí. Najprv písali v našej Pravde, že preto sa ľudia nedostali do práce v dvojičkách, že nešlo metro, nefungovali taxíky, lode meškali a iné divné veci. Namiesto cca 20 tis. ľudí tam bolo len okolo 3 tis. Viacero ľudí pracujúcich v dvojičkách, ktorí to prežili potvrdilo, že počuli výbuchy vo vnútri budov predtým, ako spadli (nie náraz lietadla). Odborníci z oblasti demolácií budov vyhlásili, že je veľké umenie tak dokonale demolovať budovy, aby padli priamo na svojom pôdoryse. Ale najzarážajúcejšie na tom je to, že po týchto budovách zostala len malá hŕba šrotu. Kde sa podeli tisíce ton kvalitnej ocele, betónu a zariadenie budov, veď tie budovy boli plné nábytku a rôznej techniky. Podľa jedného odborného názoru sa to mohlo podariť iba riadeným jadrovým výbuchom spolu s mnohými termitovými náložami. Podobne bola demolovaná aj tretia asi 40 poschodová budova. Keď som sa pozeral na zábery z Pentagónu, tak tam po náraze ani hypotetického lietadla nebolo ani stopy. Bolo tam vidieť, že nejakým činom spadla časť budovy, ale tak, že sa vrchné podalžie prepadlo dole, to bolo celé. Tam by sa nezmestilo ani malé športové lietadlo nieto ešte veľké dopravné. Po tejto udalosti som úplne precitol a už som prestal veriť manipulátorom. Ani oficiálnej verzii o zmiznutí a zostrelení lietadiel Malajzijských aerolinií sa nedá vôbec veriť. Preto každý, kto rozmýšľa, musí nadobudnúť podozrenie o oficiálnej verzii pádu lietadla nemeckých aerolinií Germanwings. V prvom rade lietadlo sa rozpadlo na malé kúsočky, ani len sedadlá nezostali celé aspoň na ukážku. Kúsky lietadla a časti tiel boli rozmetané na obrovskej ploche, čo pri náraze lietadla na zem by nebolo možné. Ak by teoreticky narazilo do hory, tak by sa odtrhli krídla, kde sú palivové nádrže a tie by vybuchli, ale mimo trupu lietadla. Veľké časti trupu by museli zostať na mieste pádu alebo sa zosunúť po svahu nižšie. Spôsob, ako bolo lietadlo rozmetané nasvedčuje iba jednému, že vybuchlo vo vzuchu. Tu podľa informácií, ktoré mám zo servera (leva-net) došlo pravdepodobne k zostreleniu tohto lietadla. Podľa jednej verzie v oblasti Stredozemného mora mali cvičenie vojská NATO a mali za úlohu zneškodniť nepriateľskú raketu dlhého doletu laserovou zbraňou. Pričom sa im podarilo zasiahnuť civilné lietadlo (úmyselne alebo neúmyselne?) to je otázka. Želám všetkým jasnú myseľ a uvažovanie nad vecami. Ak vás to zaujíma, tak veľa videí o 11. septembri sa dá nájsť na Youtube, stačí zadať (11. september). Mnohé sa dá dozvedieť aj z ďalších stránok (dolezite.sk), (prvopodstata.blog.cz), (radosvet.net), (novarepublika.cz),

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podobně přeci vyšlo najevo sestřelení jednoho letadla nad pobřežím USA raketou vystřelenou z ponorky. Přišlo se na to díky fotografii jedné turistky, která uvěřejnila fotografii, jak nad pláží, kde fotila, prolétá ona raketa ve směru na ono letadlo. Přišla na to náhodou, a o to více byla šokována, že se takového něco vůbec může stát.

   Smazat
 8. Píši znovu, letadlo bylo zničeno americkou laserovou zbraní použitou v letadle USAF B - 1 ze základny v Avianu.

  OdpovědětSmazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.