20. října 2015

Generál KGB o psychotronických-zbraních

Díky čtenáři za upozornění na superzajímavý článek o psychotronních zbraních. Z ruštiny přeložila Vlabi (které i Orgonet vděčí za mnohé  články). Vlabi, velký dík!! 
Jako upoutávku zde přetiskuji 1. část článku, další si jistě najdete dle odkazů.
=Orgonet=

Generál KGB o PSI-zbraních 1

Zdroj:http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/10/general-kgb-o-psi-zbranich-1.html
9. října 2015
(rusky vydáno 24. září 2015)

PSI (психотронное) - působení může probíhat skrze technické prostředky - televizi, rádio, hudbu, určité rytmy a stejně tak čistě prostřednictvím PSI-pole jednoho člověka nebo skupiny na všechny ostatní z mozku do mozku. Speciální služby všech zemí na tom úporně pracují, ale všem ostatním sugerují myšlenku, že se jedná o pseudovědecká tvrzení.Zvláštní výraz "psychotronní zbraně" se v médiích objevil před 20 lety. Ale hovořili o nich tehdy jako obvykle vojáci ve výslužbě nebo vědci neuznávaní Akademií věd. V podstatě tehdy mluvili o jakýchsi generátorech, které, přestože se nacházejí i stovky kilometrů od "objektu", mohou prý způsobit zmatek v jeho mozku, měnit jeho chování, rozhodit psychiku, a dokonce způsobit smrt. Po těchto oznámeních se jako obvykle přihlásily oběti působení PSI-zbraní. Atakovaly redakce žalobami na to, že nějaké hlasy jim šeptají příkazy. Novináři je zdvořile vyslechli a na konci rozhovoru jim poradili, aby se obrátili na psychiatry.

Kolem roku 2000 tok těchto mystických bajek zavánějících psychiatrií nějak vyschl a na PSI-účinky bylo na několik let zapomenuto.

A pak se toto téma objevilo znova. Tentokrát najednou začali mluvit mnohem serioznější lidé - bývalí pracovníci bezpečnostních orgánů země. Nyní se rozhodl říci světu pravdu i generál-major Boris Ratnikov.


Boris Konstantinovič Ratnikov - generál-major Federální bezpečnostní služby RF v záloze. V roce 1984 ukončil vysokou školu KGB SSSR jako specializovaný důstojník KGB s vyšším speciálním vzděláním a se znalostí perštiny. V roce 1980 byl na služební cestě v Afghánistánu jako poradce CHAD (afghánská tajná služba). Zúčastnil se bojů, byl vyznamenán řády a medailemi. V letech 1991 až 1994 byl prvním zástupcem náčelníka Hlavního velení ochrany RF. V květnu 1994 pracoval jako hlavní konzultant v bezpečnostní službě prezidenta Ruska. V letech 1996 - 97 byl jmenován poradcem náčelníka Federální služby ochrany RF. Do roku 2003 byl poradcem předsedy Moskevské regionální Dumy. Nyní je na penzi.


Ratnikov v době služby v Afghánistánu, kde se podle něj testoval jeden z typů PSI-zbraní.


- Boris Konstantinoviči, když se voják vaší hodnosti rozhodne dát rozhovor největším novinám Ruska a ještě na takové choulostivé téma, vznikne logická otázka: proč to děláte?

- Zaprvé je mi to líto kvůli státu! To, co jsme objevili v Rusku v oblasti PSI-účinků už ve 20. letech minulého století, nyní úspěšně používají dokonce i v Pákistánu a to nemluvím o dalších zemích. Až do poloviny 80. let největší utajená centra pro výzkum psychického působení na člověka se nacházela například v Kyjevě, Petrohradě, Moskvě, Novosibirsku, Minsku, Rostově na Donu, Alma-Atě, Nižném Novgorodu, Permu a Jekatěrinburgu - celkem 20 a všechna pod patronací KGB. Tímto problémem se intenzívně zabývaly tisíce nejlepších vědců. Po rozpadu SSSR všechna tato centra byla zavřena a vědci se rozjeli - někdo zůstal v zemi, někdo odjel za hranice.
A zadruhé je třeba informovat obyvatelstvo i orgány o tom, že hrozba vlivu masového působení je nyní tak velká, jako nikdy předtím. Je to spojeno s objevy nových technologií a rozšířením internetu. A krom toho i s prací Komise pro pseudovědu (obdoba našeho klubu skeptiků Sisyfos) při RAN (Ruské akademii věd). Akademici i nadále trvají na tom, že PSI-účinky jsou šarlatánstvím.
A třetí příčina: v současné době ve světě vypukl zájem o psychotronní zbraně s novou silou. Podle mého názoru budou tyto zbraně během 10 let větší hrozbou než jaderné, protože s jejich pomocí je možné vládnout rozumu milionů a udělat z nich zombie.
V naší zemi byl v 80. letech vytvořen systém dobře organizovaných a zakonspirovaných pracovišť na vytváření nových metod a prostředků k řešení mezistátních i vnitřních politických problémů bez použití zastrašování silou a ničivými účinky. Ale s rozpadem SSSR a reorganizací silových ministerstev se koordinace vykonavatelů rozpadla a speciální jednotky v KGB a ministerstvu vnitra přestaly existovat.

- Vy sám jste se zúčastnil vytváření PSI-zbraní?

- Ne, mým úkolem jako zástupce náčelníka Hlavního řízení ochrany RF bylo sledovat předpokládané hrozby jak vůči prvním osobám státu, tak i vůči obyvatelstvu jako celku. Tak díky naší rozvědce vešlo ve známost provádění takových akcí nejen v Rusku, ale i za hranicemi.

- A osudy lidí, kteří se na práci podíleli, znáte?
- Mnozí už odešli na onen svět, další odjeli za hranice a další se ztratili v soukromých centrech a klinikách. Vím jen to, že akademik Viktor Kandyb a jeho syn v Pítěru v těchto studiích pokračují. Akademik Vlail Kaznačejev z Novosibirska také na této věci pracuje. Akademička Natalie Bechtěrejeva, i když svůj zájem o tuto tématiku skrývá, dílo svého otce neopustila a studuje především "magii mozku".

- Na čem se v oblasti PSI-působení pracuje ve světě?

- V USA se pracuje na myšlence PSI-působení na základě východních psychofyzických systémů, na hypnóze, neurolingvistickém programování (NLP), počítačové psychotechnologii, biorezonanční stimulaci (změna stavu buňky lidského těla). Sleduje se cíl získání možnosti řídit chování člověka.
Izrael klade důraz na výzkum zaměřený na dosažení kvalitativně nových možností člověka prostřednictvím samoregulace, změny vědomí, potenciálu fyzického těla - což je využitelné pro sportovce, "dokonalé" špiony, diverzní skupiny. Krom toho se vyrábějí tajné technické prostředky programování chování člověka, fungující na základě matematického modelování symboliky Kabaly.
V Akademii národních sil sebeobrany Japonska studují možnosti využití parapsychologických fenoménů, a to i pro využití v rozvědce. Na problémech psychotroniky pracuje také Institut náboženských psychologií.

Bezpečnostní služba a kontrola nad zahraničně politickou činností Severní Koreje experimentuje v oblasti interakce speciálních zářičů na změnu práce orgánů člověka.

V Pákistánu speciální služby rozpracovaly zařízení způsobující poruchu životně důležitých orgánů a fyziologických systémů člověka až k nebezpečí smrti.

Vojenská rozvědka Španělska financuje výzkum působení rozličných fyzických faktorů na orgány člověka a především mozek s cílem vytvoření prostředků k narušení funkce těchto orgánů a změny stavu psychiky.

V Německu se takové výzkumy provádějí na univerzitách v Bonnu a Freiburgu, ve Velké Británii na Londýnské univerzitě a v laboratoři psychologického výzkumu univerzity v Cambridge.

Hlavním cílem těchto výzkumů je nalezení prostředků, způsobů, forem a metod působení na lidskou psychiku, velkých mas lidí a rozšíření možností lidského vědomí. Z řady zemí jsou informace o používání skrytého dálkového ovlivňování jak jednotlivců, tak i velkých kolektivů. Přitom řeč nejde o experimentech, které probíhají už dlouhou dobu, ale o skutečné využívání vypracovaných technologií pro dosažení praktických, nejčastěji politických a vojenských cílů. A tyto technologie jsou s každým dnem stále složitější díky novým možnostem vědy a techniky. Samozřejmě že ještě existují technické otázky v použití těchto zbraní. Ale až budou překonány, pak PSI-zbraně ve svých možnostech předčí všechny ostatní.

Onehdy jsem se zeptal jednoho z předsedů výše zmíněné Komise pro pseudovědu při Ruské akademii věd, laureáta Nobelovy ceny Vitalije Ginzburga, ví-li něco o existenci psychotronních zbraní. Nečekaně na mě vyletěl: "Nic nevím, je to úplný nesmysl!" A tak jsem zapochyboval - komu se tu dá vůbec věřit?

Nyní budu citovat z jednoho tajného dokumentu nazvaného "Potvrzení ve vztahu potenciálních hrozeb; KGB SSSR, složka pod číslem takovým a takovým...": "Princip instančního působení na člověka psychotronním generátorem je založen na rezonanci frekvenčních charakteristik lidských orgánů - srdce, ledvin, jater a mozku. Každý lidský orgán má svoji frekvenční charakteristiku. A pokud se na stejné frekvenci na něho působí elektromagnetickým zářením, pak orgán přejde do rezonance, v důsledku čehož se objeví buď silná srdeční nedostatečnost, nebo třeba problém s ledvinami, či neadekvátní chování. Obvykle je zasažen nejslabší, už nemocný orgán. V řadě případů může dojít i k smrti". 

Na tyto výzkumy byly prostřednictvím vojensko-průmyslové komise při Kabinetu ministrů SSSR utraceny miliony rublů. V KGB studovali i "některé otázky distančního medicínsko-biologického působení na vojska a obyvatelstvo speciálním zářením". A dnes se skutečně podle mých informací používají ty nejmodernější metody mající vliv na stav vědomí člověka. Experimentální vzorky technických zařízení existovaly i na Ministerstvu obrany SSSR. Nicméně s rozpadem bezpečnostních služeb zmizela nejen tato technická vyjádření projektů, ale i samotní pracovníci, kteří po propuštění z těchto institucí přešli pracovat do různých komerčních struktur. A kdo ví, jakým směrem mohou být použity ony ztracené vzorky, jací zabijáci a s jakými programy v mozku chodí nyní po ulicích ruských měst...

- Ale když se ponoříte do internetu, můžete najít nemálo článků obecně vyvracejících existenci PSI-zbraní...
- Ani já sám jsem ji v rukou nedržel. Jak vypadá? Jako puška nebo knoflík, jakkoli. Ale mám všechny důvody se domnívat, že její technické vytváření je dnes reálné. Veškerý teoretický základ k tomu byl už dávno vytvořen.


- pokračování -


zdroj:
http://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/general-kgb-o-psi-oruzhii
překlad: Vlabi

Video v ruštině? Generálmajor Ratnikov: Psychotronické zbraně. (2013)

https://youtu.be/hC5vmCxvqXo

11 komentářů:

 1. Další zajímavý článek mj. k technologiím, které nejsou z tohoto světa: http://www.veteranstoday.com/2015/10/14/putins-wild-card-in-syria/
  Nyní tam jde o nejčtenější článek.

  OdpovědětVymazat
 2. Věřím, že PSI zbraně mohou mít zásadní vliv na zdraví ,vitalitu a všeobecnou náladu lidí pod jejim působením. No, nevěřím, že dokáží na člověka (zde myšleno hromadně národ, větší davy lidí) působit tak silně, jak je v článku řečeno, že lidé podléhají "zombiliálnímu stavu". Tedy, že by se pak potáceli jako v amerkánském hororu městem. Jistě, nějaké takové šílené technologie, jako PSI někde existovat musí. Lidský (a nejen ten) organismus může na zvýšenou dávku např.kmitočtů reagovat až do krajnosti "řvoucí bolestí", ale prostě nevěřím, že dokáží ovádnout lidskou mysl. Ať to tvrdí třeba sám majorgenerál ! Zatím, a i tajný ameri. program Monarch to dosvědčuje, se zcela nepodařilo celou lidskou mysl ovládnout. Něco nad člověkem a PSI je prostě silnější

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Verit nemusi nikto,ale je to pravda.To iste tvrdili poniektori,ze mimozemstani neexistuju,a co povies teraz?Oni to zatial skusaju.Niekde sa im to dari a le niektori ludia sa vedia branit.Ti slabsi na to doplacaju a tak potom likviduju cele rodiny.Viem co pisem.

   Vymazat
 3. Aj toto je zaujímavé: http://www.tartaria.sk/poznavanie/2015-08-23-16-06-47

  OdpovědětVymazat
 4. Kdyby bylo vše tak jednoduché, tak teroristé atd. by byli dávno pod kontrolou a byli by z nich ,,milující beránci"...Co myslíte...? Vždyť by bylo jednoduché je udržet na ,,frekvenci míru"... ;) Ale jak je vidět, je to o vůli člověka a jeho síle myšlenky a víry...

  OdpovědětVymazat
 5. Magická zrcadla - okna do budoucnosti a do jiných světů cz tit.
  ...vynikající ruský dokument na stejné téma, mmj. o přenosu myšlenek, ovládání mysli a i o HAARPu je tam zmínka... ;-)
  https://www.youtube.com/watch?v=9VOsrPk2Lok

  OdpovědětVymazat
 6. Ešteže som autista a mám iný mozog, na mňa žiadne také veci nefungujú.

  OdpovědětVymazat
 7. Ja bych rekl, ze idealni psychotronicke zbrane jsou radio, televize a internet ), staci jakakoli hudba a vytvori nam dobrou, spatnou, divokou, relax naladu... Atp. To same, televize, internetove clanky...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zabudol si hlavne na MOBIL ,cez ktory ti do mozgu poslu co chcu.

   Vymazat
 8. No nedivil bych se kdyby druhou polovinou PSI technologie byl morgellon, všichni to máme v těle, teď někdo někde začne programovat, a vzhledem k úzké spojitosti morgellon a nervového systému, bych se vůbec nedivil kdybych jednoho dne uviděl z okna lidi jak bez výrazu pochodují v řadách někde otročit.. a lidi jako já a další kterým to tělo nepřijímá by byli pronásledování a likvidování. Ten morgellon totiž něco dost složitého a promyšleného na to aby to byla jen tak nějaká prkotina, že to je náhoda tomu taky nevěřím, to by se stím oficiálně pochlubili, ale toto je součástí něčeho většího. PSI zbraně jsem nikdy nepociťoval a to bych měl být jeden z prvních kterého by tím oddělali.. No nemůžu si pomoct, ale morgellony ještě budou hrát klíčovou roli.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Divit sa nemusis, pozri sa na imigrantiv.Idu ako zhypnotizovani.

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.