30. října 2012

Energie TEA je HAARP

Díky čtenáři za doplnění informací! Indigový chlapec Saša říká, že lidé vládnou energií TEA, které nerozumějí a která je může zničit. (Otázky 2 a 4). 
A on je to náš známý HAARP ...

Ahoj O.,

ten indigo človíček, mluvil přesně o tomhle (je to přeloženo překladačem, ale myslím že srozumitelně) a jsme u HAARPu:

(Pozn. Orgonet: Originál najdete zde: Patent na HAARP http://www.bibliotecapleyades.net/haarp/esp_HAARP_17a.htm


Abstrakt

Způsob a zařízení pro změnu alespoň jednu vybranou oblast, které se obvykle nachází nad zemským povrchem. Region je nadšený tím, elektronové vytápění rezonanční cyclotron, aby tím zvýšit jeho nabité částice hustotu. V jednom provedení je kruhově polarizované elektromagnetické záření přenáší vzhůru ve směru v podstatě paralelně k a podél polní linie, která sahá přes oblasti plazmy se má změnit.

Záření je přenášena na frekvenci, která vzrušuje elektronového cyklotronu rezonanci k ohřevu a urychlit nabité částice.

Toto zvýšení energie může způsobit ionizaci neutrálních částic, které jsou pak absorbovány v rámci regionu čímž se zvyšuje na nabitou částici hustotu oblasti.
 
 • United States Patent: 4686605
 • 11.08.1987

 • Vynálezci: Eastlund , Bernard J. (jaro, TX)
 • Přiřazený: APTI, Inc (Los Angeles, CA).

 • Appl. Č.: 06/690, 333
 • Soubor: 10.1.1985
   
 • Aktuální US Třída: 361/231, 244/158.1, 380/59, 89/1.11
 • Aktuální International Class: H05H 1.2 (20060101); H05H 1/18 (20060101); F41G 7/20 (20060101); F41G 7/22 (20060101); F41H 13/00 (20060101); H01Q 1/36 (20060101 ); H05B 006/64 (); H05C 003/00 (); H05H 001/46 ()
 • Studijní Hledání: 361/230, 231 244/158R 376/100 89/1.11 380/59
   
 • Ostatní Odkazy
  • Liberty časopis, (2/35) p. 7 N. Tesla.
  • New York Times (9/22/40) § 2, s.. 7 WL Laurence.
  • New York Times (08/12/15) věst. 8 plk 3.
 • Primární Examiner: Cangialosi; Salvatore
 • Advokát, agent nebo firma: MacDonald; Roderick W.
   


Pohledávky
 
Tvrdím:
 1. Metoda pro změnu alespoň jednu oblast obvykle existující nad zemským povrchem s elektromagnetickým zářením pomocí přirozeně se vyskytující a rozdílné magnetické siločáry na zemi zahrnující odesílající první elektromagnetický záření při frekvenci mezi 20 a 7200 kHz od zemského povrchu, řekl přenos je provádí v podstatě na začátku přenosu podstatně rovnoběžné a podél alespoň jedné z uvedl siločáry, nastavení frekvence, že mají první záření na hodnotu, která bude vzrušovat elektronový cyklotronová rezonance při počáteční výškou nejméně 50 km nad zemským povrchem, přičemž v oblasti, ve které bylo napsáno elektron cyklotronová rezonance koná topení, další ionizace a pohyb obou nabitých a neutrálních částic se provádí, říká cyklotronová rezonance excitace zmíněném regionu se pokračuje, dokud elektron koncentrace zmíněném regionu dosáhne hodnoty alespoň 10 . sup.6 na krychlový centimetr a má energii iontů nejméně 2 ev.
   
 2. Způsob podle nároku 1, včetně kroku poskytování umělé částic ve zmíněné alespoň jedna oblast, která jsou nadšeni říká elektronový cyklotron rezonance.
   
 3. Způsob podle nároku 2, kde uvedl umělé částice jsou injekčně stejný do uvedl alespoň jednu oblast z družice.
   
 4. Způsob podle nároku 1, wherein říká práh excitace elektronu resonance cyclotron je asi 1 watt na centimetr krychlový a způsobuje, že se pohyb plazmy oblasti podél uvedené rozdílné magnetické siločáry k výšce větší než je na výšce, kde se uvádí excitace byla zahájena.
   
 5. Způsob wherein nároku 4 uvedl stoupá plazmatická oblast táhne s ním podstatná část neutrálních částic v atmosféře, které existují v nebo v blízkosti uvedl regionu plazmy.
   
 6. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že se, že alespoň jedno samostatný zdroj druhého elektromagnetického záření, říká druhý záření z nichž alespoň jeden kmitočet odlišný od uvedl první radiace, dopadajícího uvedl alespoň na jednu sekundu záření na zmíněném regionu zatímco zmíněném regionu prochází elektronový cyklotron rezonance excitace způsobené tím, že mají první záření.
   
 7. Způsob podle nároku 6 čem řekl druhý záření o frekvenci, která je absorbována zmíněném regionu.
   
 8. Způsob podle nároku 6 wherein zmíněném regionu je plazma v ionosféře a uvedl druhý záření rozruší plazmě vlny v řekl ionosféra.
   
 9. Způsob podle nároku 8 čem řekl elektron koncentrace dosáhne hodnoty nejméně 1012 za centimetr krychlový.
   
 10. Způsob podle nároku 8 čem řekl excitace elektronu resonance cyclotron je prováděno původně v ionosféře a pokračuje po dobu, aby bylo možné zmíněném regionu stoupat výše zmíněného ionosféra.
   
 11. Způsob podle nároku 1, vyznačující se říká excitace elektronu cyclotron rezonance se provádí nad asi 500 kilometrů a na dobu 0,1 až 1200 sekunda takové, že více vytápění uvedl plazma oblast je dosaženo pomocí stochastických vytápění magnetosféry.
   
 12. Metoda wherein nároku 1 řekl první elektromagnetické záření je pravá ruka kruhově polarizované v severní polokouli a levé ruky kruhově polarizovaného na jižní polokouli.
   
 13. Způsob podle nároku 1, vyznačující se říká elektromagnetické záření je generován na místě, kde se přirozeně se vyskytující zdroje uhlovodíkového paliva, uvedl zdroj paliva se nachází v alespoň jednom z severnějších nebo jižní magnetických šířkách.
   
 14. Způsob podle nároku 13 v čem řekl zdroj paliva je zemní plyn a elektřina pro generování řekl elektromagnetické záření se získá spálením řekl zemního plynu alespoň v jednom z magnetohydrodynamic, plynová turbína, palivový článek, a EGD elektrických generátorů umístěných na místě, kde uvedené přírodní plyn se přirozeně vyskytuje v zemi.
   
 15. Způsob podle nároku 14 v čem řekl místo zemního plynu je v magnetických šířkách, které zahrnují Aljašku.POPIS

 1. Oblast technikyTento vynález se týká způsobu a zařízení pro změnu alespoň jednu vybranou oblast běžně existující nad zemským povrchem, a především se týká způsobu a zařízení pro změnu uvedl alespoň jednu oblast by zpočátku vysílat elektromagnetické záření od zemského povrchu v podstatě rovnoběžně na a podél přirozeně-nastávat, rozdílné magnetické siločáry, které vyčnívají z povrchu země pomocí oblasti nebo oblastech, které mají být změněny.
   

 2. Souvislosti uměníV pozdní 1950, bylo zjištěno, že v přírodě se vyskytující pásy existují ve vysokých nadmořských výškách nad zemským povrchem, a to je nyní prokázáno, že tyto pásy vyplývají z nabitých elektronů a iontů zachycením podél magnetických siločar (siločáry) zemské podstatě dipól magnetického pole.

  Zachycené elektrony a ionty jsou omezeny podél siločar mezi dvěma magnetickými zrcadly, které existují na rozložených kromě bodů podél těchto siločar. Zachycené elektrony a ionty se pohybují v šroubovitých cesty kolem jejich konkrétní silokřivek a "Bounce" tam a zpět mezi magnetických zrcadel. Tyto pasti elektrony a ionty se může pohybovat podél siločar po dlouhou dobu. V posledních několika letech se značně úsilí bylo předstíral, že pochopit a vysvětlit jevy spojené s pásy chycených elektronů a iontů, a zkoumat možné způsoby, jak kontrolovat a použít tyto jevy k prospěšným účelům.

  Například, v pozdní 1950 a brzy 1960 to jak Spojené státy a SSSR odpálili řadu jaderných zařízení různých výnosů k výrobě velkého množství nabitých částic v různých nadmořských výškách, např. 200 km (km) nebo větší. Toto bylo děláno s cílem stanovit a studovat umělé pásy chycených elektronů a iontů.

  Tyto experimenty bylo zjištěno, že alespoň některé z cizích elektronů a iontů z odpálili zařízení se uvíznout po polních tratích v zemské magnetosféře vytvořit umělé pásy, které byly stabilní po delší dobu.

  Pro diskusi o těchto experimentů naleznete v části "radiační pás a Magnetosphere", WN Hess, Blaisdell Publishing Co, 1968, pps. 155 et sec. Ostatní návrhy, které byly pokročilé pro změnu stávajících pásů chycených elektronů a iontů a / nebo zavedení podobné umělé pásy jsou injekční nabité částice ze satelitu nesoucí náklad radioaktivního beta-rozpadu materiálu nebo alfa zářiče a injekční nabité částice od satelitního přenášených elektronů urychlovače.

  Ještě další postup je popsán v US pat. Ne 4.042.196 kde je nízkoenergetický ionizovaný plyn, např. vodík, propuštěn z synchronní družice poblíž vrcholu radiační pás, který je přirozeně se vyskytující v zemské magnetosféře produkovat podstatný nárůst energetických částic srážek a za určitých podmínek Podmínky, produkují omezení v počtu částic, které mohou být stabilně pasti.

  Tento srážky efekt nastává z posílení Whistler režimu a ion-cyklotron režimu interakce, které vyplývají z ionizovaného plynu nebo "studené plazmy" injekce. to také bylo navrženo uvolnit velké mraky barya v magnetosféře, aby fotoionizační zvýší studeného plazmatu hustotu, a vytváří tak elektronovou srážení prostřednictvím lepších Whistler módu interakcí. Nicméně, ve všech výše uvedených postupů, mechanismy podílejí na spuštění změnu chycených částic jevů, musí být skutečně umístěna v postižené oblasti, např. magnetosféry, před tím, než mohou být aktivovány k provedení požadované změny. zemské ionosféry není považován za "pasti" řemen, protože existuje několik Zachycené v něm. Termín "v pasti" zde odkazuje na situace, kdy je síla gravitace na chycených částic vyváženy magnetických sil spíše než s hydrostatickým nebo kolizní síly.


  Nabité elektrony a ionty v ionosféře také následovat šroubovité cesty kolem magnetických siločar v ionosféře, ale nejsou zachyceny mezi zrcadla, jako je tomu v případě chycených pásy v magnetosféře, protože gravitační síla působící na částice je dáno kolizní nebo hydrostatické síly. V posledních letech se počet pokusů skutečně provedeny upravit ionosféry nějakým řízeným způsobem, aby prozkoumala možnost skutečného výsledku.

  Pro detailních diskuzí o těchto operacích naleznete v následujících dokumentů:
  1. Ionosférické modifikace teorie, G. Meltz a FW Perkins
  2. Platteville High Power Facility, Carrol et al.
  3. Arecibo Topení Experimenty, WE Gordon a HC Carlson, Jr.
  4. Ionosférické Vytápění Výkonný rádiovým vlnám;. Meltz et al, všichni publikovali v Radio Science, sv. 9, č. 11, listopad 1974, na stranách 885 až 888, 889 až 894, 1041 - 1047, a 1049-1063, respektive, z nichž všechny jsou prostřednictvím tohoto odkazu.
  V těchto experimentech jsou některé oblasti ionosféry zahřeje na změnu elektronové hustoty a teploty v těchto regionech.

  Toho je dosaženo tím, že přenáší od země-založené antény vysokofrekvenční elektromagnetické záření na podstatné úhlu k, není rovnoběžný s, ionosféry magnetického pole na teplo ionosférické částice především odporové vytápění.

  Elektron teplota ionosféry byla vznesena stovek stupňů v těchto experimentech, a elektrony s několika elektronvoltů energie byly vyrobeny v počtu dostatečném k posílení airglow. Elektronové koncentrace byly sníženy o několik procent, kvůli expanzi plazmatu v důsledku zvýšené teploty. V Elmo Bumpy Torus (EBT), řízená fúze zařízení na Oak Ridge National Laboratory, je veškeré teplo zajišťuje mikrovln na elektron cyclotron resonance interakce. Kroužek horkých elektronů vzniká při zemském povrchu v magnetickém zrcadle prostřednictvím kombinace elektronové rezonance cyclotron a stochastické topení.

  V EBT, se kroužek elektrony vyrobené s průměrnou "teplotou" 250 kilo elektronvoltů nebo keV (2.5.times.10.sup.9 K) a plazmové beta mezi 0,1 a 0,4, viz "teoretickou studii o Electron - Cyclotron Absorpce u Elmo Bumpy Torus ", Batchelor a Goldfinger, Nuclear Fusion, roč. 20, č. 4 (1980) pps. 403-418. Electron cyklotronová rezonance topení bylo použito při pokusech na zemském povrchu na výrobu a urychlení plazmatu v magnetickém poli rozdílného. Kosmahl et al. ukázal, že moc byla převedena z elektromagnetických vln, a že plně ionizované plazmy byl urychlen s divergence úhlem zhruba 13 stupňů.

  Optimální neutrální plyn hustota byla 1.7.times.10.sup.14 na krychlový centimetr, viz "Plasma Zrychlení s mikrovlnami poblíž cyklotronová rezonance", Kosmahl et al, Journal of Applied Physics, sv.. 38, č. 12, listopad 1967, pps. 4576-4582.


Podstata vynálezu

Předmětem vynálezu je způsob a zařízení pro změnu alespoň jedno vybrané oblasti, které se obvykle nachází nad zemským povrchem.

Region je nadšený tím, elektronové vytápění rezonanční cyclotron elektronů, které jsou již přítomny a / nebo uměle vytvořené v regionu a tím zvýšit nabitých částic energii a nakonec i hustotu regionu. V jednom provedení se toto provádí zasláním kruhově polarizované elektromagnetické záření od zemského povrchu nebo v její blízkosti místa, kde přirozeně se vyskytující dipól magnetické pole (síla) čára protíná zemský povrch. Pravá ruka je užívána cirkulární polarizace v severní polokouli a levou ruku je užívána cirkulární polarizace na jižní polokouli. Záření je záměrně vysílá na začátku ve směru podstatně rovnoběžné a podél polní lince, která sahá vzestupně přes region, který se má změnit.

Záření je přenášena na frekvenci, která je založena na gyrofrequency z nabitých částic a který, když platil o nejméně jednoho kraje, vzrušuje elektronový cyklotron ohlas v rámci regionu nebo regionech k ohřevu a urychlení nabitých částic ve svých šroubovici cesty kolem a podél pole řádku. Dostatečná energie se využívá k způsobit ionizaci neutrálních částic (molekul kyslíku, dusíku a podobně, částice, atd.), které se pak stanou součástí regionu čímž se zvyšuje na nabitou částici hustotu oblasti.

Tento efekt může být dále posílena tím, že poskytuje umělé částice, např. elektrony, ionty, atd., přímo do regionu být ovlivněny z rakety, družice, nebo jako doplněk k částice v přirozeně se vyskytující plazmy. Tyto umělé částice jsou také ionized přenášeného elektromagnetického záření a tím zvýšit nabitou částici hustotu výsledného plazmy v této oblasti. V dalším provedení vynálezu je elektron cyclotron resonance topení provádí vybrané oblasti nebo oblastí v dostatečném úrovních výkonu, aby plazma přítomen v regionu vytvářet zrcadlo sílu, která nutí nabité elektrony změněné plazmy vzhůru podél sil linky na nadmořské výšce, která je vyšší než původní výšce. V tomto případě příslušné zrcadlo body jsou na základně změněné oblasti nebo regiony.

V nabité elektrony přetáhněte ionty s nimi, stejně jako další částice, které mohou být přítomny.

Dostatečný výkon, např. 10.sup.15 joulů, může být aplikován tak, že může změněný plazma pasti na polní trati mezi zrcadlových bodů a budou pohybovat v prostoru pro delší dobu. Do tohoto provedení, může pero změněné plazmy se stanoví na vybraných místech pro komunikaci modifikaci nebo pro jiné účely. V jiném provedení je tento vynález používá k úpravě alespoň jedno vybrané oblasti z plazmy v ionosféře vytvořit definované vrstvu plazma s zvýšená hustota nabitých částic.

Jakmile je tato vrstva je založena, a při zachování přenos hlavního paprsku kruhově polarizovaného elektromagnetického záření, hlavní paprsek je modulován a / nebo alespoň jedné sekundy liší, modulované elektromagnetické záření paprsek vysílaný z alespoň jednoho jiného zdroje na jiný frekvence, která bude absorbována v plazmě vrstvě.

Amplituda frekvence hlavního svazku a / nebo druhý paprsek nebo nosníky je modulován v rezonanci s alespoň jedním známé oscilační režim ve zvolené oblasti nebo oblastech, k vybuzení známé oscilační režim množit známý frekvence vln nebo vln v celé ionosféra.
 Přehled obrázků na výkresech

Vlastní stavba, provoz, a zjevné výhody tohoto vynálezu budou lépe zřejmé odkazem na výkresy, ve kterých se rádi číslice identifikovat jako části a ve které:

 • FIG. 1 je zjednodušený schematical pohled na zemi (není v měřítku) s magnetickým polem (síla), která je podél linie vynález provádět
 • FIG. 2 je jedním ztělesnění v rámci tohoto vynálezu, ve kterém je vybrán oblast plazmy zvýšena na větší výšce
 • FIG. 3 je zjednodušený, idealizovaný znázornění fyzikální jev se podílejí na vynálezu
 • FIG. 4 je schematický pohled na jiné provedení v rámci vynálezu
 • FIG. 5 je schematický pohled na přístroj provedení v rámci tohoto vynálezu

BEST Režimy pro uskutečnění vynálezu

Zemské magnetické pole je poněkud analogické s dipólu tyčového magnetu. Jako takový, zemské magnetické pole obsahuje četné odlišný pole nebo silové čáry, každá linka protínající zemský povrch v místech, na opačných stranách rovníku.

Siločáry, které protínají zemského povrchu u pólů mají vrcholy, které leží na nejzazším místě v zemské magnetosféře, zatímco ti nejblíže k rovníku mají vrcholy, které dosahují pouze spodní část magnetosféry. V různých výškách nad zemským povrchem, např. , jak v ionosféře a magnetosféře, plazma je přirozeně se vyskytující podél těchto siločar. Tato plazma se skládá ze stejného počtu kladně a záporně nabitých částic (tj. elektrony a ionty), které jsou vedeny silokřivkou. Je dobře známo, že nabitá částice v magnetickém poli gyrates o siločar, centrum otáčení v každém případě se nazývá "vodící centrum" částice.

Vzhledem k tomu, setrvačných částic se pohybuje podél polní řádek v jednotném poli, bude následovat spirálovitou cestu o jeho vodící centra, tudíž lineární pohyb, a zůstane na pole řádku. Elektrony a ionty pro následování spirálového cesty kolem silokřivkou ale otočte v opačných směrech.

Frekvence, při které se elektrony a ionty rotují kolem pole řádku, se nazývají gyromagnetic frekvencí nebo cyklotronu frekvence, protože jsou totožné s výrazem pro úhlové frekvenci otáčení částic v cyklotronu. Cyklotronová frekvence iontů v daném magnetickém poli je menší než elektronů, v převráceném poměru k jejich hmotnosti. Pokud částice, které tvoří plazmu podél zemského silokřivek nadále pohybovat s konstantní úhlem, často označené jako "alpha" , by se brzy dopad na zemském povrchu. Úhel stoupání alfa je definován jako úhel mezi směrem zemského magnetického pole a rychlosti (V) částice.

Nicméně, v konvergující silového pole, úhel stoupání se změní tak, aby bylo možné částic otočit a vyhnout se dopadu. Vezměme si částici pohybující podél polní linie dolů směrem k zemi. Pohybuje se v oblasti zvyšování intenzity magnetického pole a tím zvyšuje sine alfa. Ale sine alpha mohou jen zvýšit na 1,0, na kterém místě, částice se otočí a začne pohybovat podél pole řádku, a alfa snižuje. Bod, ve kterém se částice obrátí, se nazývá zrcadlový bod, a tam alfa rovná devadesát stupňů.

Tento postup se opakuje na druhém konci pole linky, kde stejný magnetického pole hodnota B, a to Bm, existuje.

Částic znovu otočí a to se nazývá "konjugovaná bod" původního zrcadlového bodu. Částic je proto zachycena a odrazí mezi dvěma magnetickými zrcadly. Částic může pokračovat oscilační v prostoru tímto způsobem po dlouhou dobu.

Skutečné místo, kde se částice bude odrážet se může vypočítat z následující:
kde:
 • alpha.sub.o = rovníkové úhel stoupání částice
 • B.sub.o = rovníkový pole na konkrétní oblasti lince
 • B.sub.m = intenzita pole v zrcadlovém místě
Nedávné objevy prokázaly, že existují podstatné oblasti přirozeně chycených částic v prostoru, který se běžně nazývají "pasti radiační pásy".

Tyto pásy se vyskytují ve výškách větších než asi 500 km, a proto leží v magnetosféře a většinou nad ionosféry. ionosféra, i když se mohou překrývat některé z pasti-částic pásy, je oblast, v níž hydrostatické síly řídí její distribuce velikostí částic v gravitační pole. Particle motion v ionosféře se řídí jak hydrodynamických a elektrodynamických sil. Zatímco tam je několik uvězněné částice v ionosféře, nicméně, plazma je přítomen podél siločar v ionosféře.

Nabité částice, které tvoří tuto plazmovou krok mezi kolizí s jinými částicemi podél podobné šikmými cest kolem silokřivek a přestože zejména částice mohou šířit směrem dolů do zemské nižších vrstvách atmosféry nebo ztrácí energii a odchýlit se od své původní silokřivkou při kolizích s jinými částicemi , jsou tyto nabité částice běžně nahrazeny jinými dostupnými nabitých částic, nebo částice, které jsou ionizovány kolize s uvedenou částic.

Elektronová hustota (N.sub.e) z plazmy se bude lišit v závislosti na aktuálních podmínkách a příslušných místech. Také, neutrální částice, ionty, a elektrony jsou přítomny v blízkosti siločar. výroba zvýšenou ionizaci bude také měnit rozložení atomové a molekulární složek atmosféry, zejména prostřednictvím zvýšené atomové dusíku koncentraci. Horní atmosféra je obvykle bohatý na atomového kyslíku (dominantní složkou atmosféry nad 200 km výšky), ale atomová dusík je obvykle poměrně vzácné. Tento lze očekávat, že se projeví zvýšenou airglow, mimo jiné vlivy. Jak je známo v fyzice plazmatu, lze charakteristiky plazmatu být změněny přidáním energie nabitých částic nebo ionizujícím nebo vzrušující dalších částic pro zvýšení hustoty plazmatu . Jeden způsob, jak to udělat, je tím, že ohřívá plazma, které může být dosaženo různými způsoby, například, ohmická, magnetické komprese, rázové vlny, magnetické čerpání, elektronová cyklotronová rezonanci, a podobně. Vzhledem k tomu, elektronová cyclotron resonance vytápění je zapojen do vynálezu , krátká diskuse o totéž v pořádku. Zvýšení energie elektronů v plazmě s odvoláním elektronového cyklotronová rezonance vytápění, je založen na podobném principu využívány k urychlení nabitých částic v cyklotronu. Je-li plazma je omezen tím, statické axiální magnetické pole pevnosti B, bude nabité částice otáčet se o siločar s frekvencí danou, v Hz, jako f.sub.g = 1.54.times.10.sup.3 B /, kde: B = intenzita magnetického pole v gauss, a hmotnost = číslo iontu. Předpokládejme, že časově proměnné pole této frekvenci je položený na statické pole B artéský plazma, o průchodu radiofrekvenční proudu přes cívky, která je soustředná s to produkovat axiální pole, pak v každé polovině cyklu jejich rotace kolem silokřivek, nabité částice získávají energii z oscilačního elektrického pole spojeného s rádiovou frekvenci. Například, pokud B je 10000 gauss, frekvence v oblasti, která je v rezonanci s protony v plazmě je 15,4 MHz. použitá na elektrony, elektronová cyklotronová rezonance vyhřívání vyžaduje kmitavý pole, který má určitou frekvenci určenou silou svazující pole.


Radiofrekvenční záření produkuje časově proměnná pole (elektrické a magnetické), a elektrické pole urychluje nabité částice. Napájeného elektrony sdílet svou energii s ionty a neutrálními podrobovány kolize s těmito částicemi, čímž je účinně zvýšení teploty elektronů, iontů a neutrálními.

Rozdělení energie mezi těmito druhy je určen kolizní frekvencí. Pro podrobnější pochopení zahrnutých fyziky, viz "Řízená termonukleární reakce", Glasstone a Lovberg, D. Van Nostrand Company, Inc, Princeton, NJ, 1960 a "radiační pás a Magnetosphere", Hess, Blaisdell Publishing Company, 1968, a to jak z nichž jsou prostřednictvím tohoto odkazu. odvoláním nyní na výkresech, vynález poskytuje způsob a zařízení pro změnu alespoň jednu oblast plazmy, která se nachází podél polní linie, zejména při průchodu ionosférou a / nebo magnetosféry.

FIG. 1 je zjednodušený obrázek na zemi 10 a jedním z jejích dipólu magnetické síly nebo siločar 11. Jak bude chápat, může linka 11 být jeden z mnoha přirozeně existujících siločar a skutečných geografických místech 13 a 14 linky 11 bude zvolen v závislosti na konkrétní operace, která se provádí. Skutečné místa, kde siločáry protínají na zemský povrch, je dokumentována a je snadno zjistitelné odborníkům v tomto oboru. Řádek 11 prochází oblast výzkumu, který leží v nadmořské výšce nad zemským povrchem. Široký rozsah výšek jsou užitečné vzhledem k tomu síla, která může být použita v praxi tohoto vynálezu. Elektronová cyklotronová rezonance topení účinek může být jednat o elektrony kdekoliv nad povrchem země.

Tyto elektrony mohou být přítomny v atmosféře, ionosféře, a / nebo magnetosféry ze země, nebo může být uměle generovány různými prostředky, jako jsou x-ray paprsků, svazků nabitých částic, lasery, plazmové plášť obklopující objekt takové jako raketa nebo meteorit, a podobně.

Dále lze umělé částice, např. elektrony, ionty, atd., přímo aplikovat do oblasti výzkumu z země-vypuštěná raketa nebo družice účetní, například, užitečná hmotnost radioaktivní beta-rozpadu materiálu; alfa zářiče; akcelerátoru elektron a / nebo ionizované plyny, jako je vodík; viz US Pat. Č. 4042196 .

Výška může být větší než asi 50 km-li to žádoucí, např., může být od asi 50 km na asi 800 km, a proto může ležet buď v ionosféře nebo magnetosféry nebo oba. Jak bylo vysvětleno výše, bude plazma přítomen podél linie 11 v oblasti R a je reprezentován v souladu šroubovice 12. Plasma 12 se skládá z nabitých částic (tj. elektrony a ionty), které se otáčejí o námitky spirálového cesty podél linie 11. Anténa 15 je umístěn tak blízko, jak je praktické umístění 14, kde linka 11 protíná zemský povrch. Anténa 15, může být v jakékoliv známé konstrukce pro vysokou směrovost, například, sfázované, paprsek úhel (. Theta.) Typu. Viz "Radar MST na Poker Flat, Aljaška", Radio Science, roč. 15, č. 2, březen-duben 1980, pps. 213-223, které je začleněno zde uveden jako odkaz. Anténa 15 je spojen s vysílače 16, který generuje paprsek vysoké kmitočty elektromagnetického záření v širokém rozsahu diskrétních frekvencí, např. od asi 20 do asi 1800 kilohertz (kHz). Vysílač 16 je napájen generátorem znamená 17, která je s výhodou skládá z jednoho nebo více velkých, komerčních elektrických generátorů. Některé vtělením tohoto vynálezu vyžadují velké množství energie, např. až 10.sup.9 na 10.sup.11 wattů, v kontinuálních vln nebo impulzů. Generace potřebného výkonu je ve stavu techniky.

Ačkoli elektrické generátory nezbytné pro praxi podle vynálezu může být poháněn v každém známým způsobem, například tím, že jaderných reaktorů, vodních zařízení, uhlovodíkových paliv, a podobně, podle vynálezu, vzhledem k jeho značné příkon v některých aplikacích, je zejména vhodný pro použití s určitými typy palivových zdrojů, které se přirozeně vyskytují na strategických geografických místech po celém světě. Například, velké zásoby uhlovodíků (ropa a zemní plyn), existují v Aljašce a Kanadě.

V severní Aljašce, zejména North Slope regionu, velké rezervy jsou v současné době k dispozici. Aljaška a severní Kanada jsou také ideální polohu geograficky jako magnetické zeměpisných šířkách. Alaska poskytuje snadný přístup k magnetických siločar, které jsou zvláště vhodné k praxi tohoto vynálezu, protože mnoho siločar, která se rozkládá na žádoucí výškách pro tento vynález protínají zemi na Aljašce.

Tak, na Aljašce, tam je jedinečná kombinace velkých, přístupných zdrojů paliv na žádoucích křižovatkách polních linky. Dále, zvláště žádoucí zdrojem paliva pro výrobu velkých množství elektrické energie, je přítomen v Aljašce ve velkém množství, to je zdroj zemního plynu. Přítomnost velmi velké množství čisté spalování zemního plynu v aljašské šířkách, především na severním svahu, a dostupnost magnetohydrodynamic ( MHD ), plynové turbíny, palivové články, electrogasdynamic ( EGD ), elektrické generátory, které pracují velmi efektivně se zemním plynem poskytují ideální zdroj energie pro bezprecedentní napájecí požadavky některých aplikací tohoto vynálezu.

Pro podrobnější diskuzi o různých prostředků pro výrobu elektřiny z uhlovodíkových paliv, viz "Elektrické aspekty spalování", Lawton a Weinberg, Clarendon Press, 1969. Například, je možné generovat elektřinu přímo na vysoké frekvenci nezbytné pro vedení anténní systém.

K tomu, typicky rychlost proudění spalin (v), kolem magnetické pole poruchové rozměr d (v případě MHD), dodržovat pravidlo:
kde f je frekvence, při které je vyrobené elektřiny. Proto, pokud V = 1.78.times.10.sup.6 cm / sec a d = 1 cm pak elektřina by být generovány při frekvenci 1,78 MHz.
Jinak řečeno, na Aljašce, správný typ paliva (zemní plyn) se přirozeně vyskytuje ve velkém množství a ve správném magnetických šířkách pro nejefektivnější praxi tohoto vynálezu, opravdu jedinečné kombinaci okolností.

Žádoucí magnetické šířky pro praxi tohoto vynálezu zájmu zemského povrchu i severním a jižním od rovníku, a to zejména žádoucí zeměpisných šířkách jsou ty, jak severní a jižní, které odpovídají v rozsahu s magnetickými zeměpisných šířkách, které zahrnují Aljašku.odvoláním nyní FIG. 2 (vpravo) první ambodiment je znázorněno, kde je vybrán region R1 plazmy 12 změněn elektronové vytápění rezonanční cyclotron urychlit elektrony plazmatu 12, které jsou po šroubovicové cesty podél pole řádku 11.

K dosažení tohoto výsledku, je elektromagnetické záření přenáší na začátku, v podstatě paralelní k lince 11 přes anténu 15 až pravici kruhově polarizované záření vlna 20. Wave 20 má frekvenci, která bude nadšena elektronového cyklotronu rezonanci s plazmou 12 na svém původním nebo původní výšce.

Tato frekvence se bude lišit v závislosti na elektronové rezonanci cyclotron regionu R1, který, podle pořadí, může být stanovena z dostupných údajů vychází z výškách regionu R1, 11 zejména silokřivky se používá, pevnost zemské magnetické pole, atd.

Frekvence od asi 20 do asi 7200 kHz, s výhodou od 20 do asi 1800 kHz mohou být použity. Také pro danou aplikaci, bude práh (minimální úroveň výkonu), která je nutná, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Minimální výkon je funkcí úrovně plazmatické výroby a pohyb vyžadoval, s přihlédnutím k žádné ztrátě procesy, které mohou být dominantní v určitém plazmě nebo šíření cesta. Jak elektron cyclotron resonance je stanovena v plazmě 12, energie je převedená z elektromagnetické záření 20 do plazmy 12 na teplo a urychlit elektrony v něm, a následně, ionty a neutrální částice. Jak tento proces pokračuje, neutrální částice, které jsou přítomny v R1 jsou ionizované a vstřebává do plazmy 12, a to zvyšuje elektronové a iontové hustoty plazmatu 12.

Vzhledem k tomu, energie elektronů se zvýší na hodnoty o 1 kilo elektronvolt (kev), vytvořené zrcadlo síla (vysvětleno níže) bude režírovat vzrušenou plazma 12 nahoru podél linie 11 tvořit oblak R2 v nadmořské výšce vyšší než že z R1. zrychlení výsledků plazmě síly na elektronu a vyrábí se nonuniform statického magnetického pole (B). Síla, nazvaný zrcadlo síla, je dána tím,
kde. mu . je magnetický moment elektronu a. stoupání . B je gradient magnetického pole,. Mu. je dále definován jako: , kde W.sub .. pachatel. je kinetická energie ve směru kolmém k tomu linie magnetického pole a B je intenzita magnetického pole na siločáry, na které je umístěn vodicí střed částice. Síla, jak je znázorněno podle rovnice (2), je síla, který je zodpovědný za částic poslouchá rovnice (1).

Vzhledem k tomu, že magnetické pole je odlišné v oblasti R1, lze prokázat, že se plazma se bude pohybovat směrem nahoru od topného oblasti, jak je znázorněno na obr.. 1 (nahoře vpravo) a dále je možno prokázat, že,
kde levá strana je počáteční elektron příčné kinetická energie, První člen na pravé straně je příčný elektronová kinetická energie v určitém okamžiku (Y) v rozšířené oblasti pole, přičemž konečný termín je iontová kinetická energie rovnoběžně B na bod (Y).

Tento poslední termín je to, co představuje požadovaný iontovou tok. Vyrábí se elektrostatickým polem zřízený elektronů, které jsou urychlovány podle rovnice (2) v rozdílné oblasti pole a vytáhne ionty spolu s nimi.
Rovnice (3) ignoruje elektronová kinetická energie rovnoběžně s B, protože V.sub.e.parallel. . Apprxeq.V.sub.i.parallel., Takže část paralelního kinetické energie spočívá v ionty, protože jejich větší hmotností.

Například, elektromagnetické energie tok z asi 1 až asi 10 wattech na čtvereční centimetr případě, že je aplikován na oblast R, jehož výška je 115 km, plazma o hustotě (N.sub.e) z 1012 na krychlový centimetr budou generovány a přestěhoval nahoru do regionu R2, který má výšku asi 1000 km.

Pohyb elektronů v plazmě je vzhledem k zrcadlový síly, zatímco ionty jsou přesunuty ambipolární difúze (který vyplývá z elektrostatického pole). Toto účinně "zvedne" vrstva plazmatu 12 z ionosféry a / nebo magnetosféry do vyšší výšky R2. Celková energie potřebná k vytvoření plazmy se základní ploše 3 km2 a výšce km 1000 je asi 3.times.10.sup.13 joulů.

FIG. 3 (levý obrázek) je idealizovaná reprezentace pohybu plazmatu 12 na excitaci elektronu resonance cyclotron v rozbíhajícího zemské silového pole.

Elektrony (e) jsou urychlovány na rychlosti potřebné k vytvoření potřebného zrcátka sílu způsobit jejich pohyb vzhůru. Současně neutrální částice (n), které jsou v současné době podél linie 11 v oblasti R1 jsou ionizované a stane se součástí plazmy 12.

Jak elektrony (e) pohybovat nahoru podél linie 11, vlekou ionty (i) a neutrálních (n), se s nimi, ale v úhlu. Theta. asi 13 stupňů postavit linku 11. Také,, jakékoliv částice, které mohou být přítomny v oblasti R1 být zameteny vzestupně s plazmou. Vzhledem k tomu, nabitých částic v plazmě 12 pohybu vzhůru, jiné částice, jako jsou neutrální uvnitř nebo pod R1, se pohybují v nahradit vzestupně pohybující částice.

Tyto neutrální, za určitých podmínek, může táhnout s nimi nabité částice. Například, jak je plazma se pohybuje nahoru, ostatní částice ve stejné výšce jako v plazmě pohybovat vodorovně do oblasti nahradit rostoucí plazmu a tvořit nové plazmy. Kinetická energie vyvinutý uvedl další částice, jak se pohybují horizontálně je, například, na stejného řádu jako celkové zonální kinetické energie stratosférických větrů je známo, že existují. odkazem opět na obr.. 2, je plazma 12 v regionu R1 pohyboval nahoru podél silokřivkou 11.

Plasma 12 pak tvoří oblak (cross-Šrafovaná plocha na obr.. 2), který bude relativně stabilní po delší dobu. Přesný doba se bude lišit široce a určí gravitační síly a kombinace zářivých a difuzní ztráta hlediska. V předchozím podrobného příkladu byly výpočty založeny na formování oblak producentské 0.sup. + Energie 2 EV / částice.

Asi 10 ev na částice by bylo zapotřebí rozšířit plazma 12 až vrcholové části C (obr. 1).

Tam se alespoň některé z částic plazmatu 12 byla zachycena a bude pohybovat mezi zrcadlových bodech podél silokřivkou 11. Tato oscilace pak umožní další ohřev chyceného do pasti, plazmy 12 od stochastického vytápění, které je spojené s pasti a oscilační částic. Viz "nový mechanismus pro urychlení elektronů ve vnějších Ionosphere" od RA Helliwell a TF Bell, Journal of Geophysical Research, Vol.. 65, č. 6, červen 1960. To se s výhodou provádí při výšce nejméně 500 km. plazma o typickém příkladu může být použita k úpravě nebo narušit mikrovlnné přenosy satelitů. Pokud méně než celkový výpadek přenosu je žádoucí (např. zakódování podle fáze posunu digitálního signálu), hustota plazmatu (N.sub.e) musí být pouze minimálně o 10.sup.6 na krychlový centimetr za plasma pocházející v nadmořské výšce od cca 250 do cca 400 km, a proto méně energie (tj., elektromagnetické záření), např., 10.sup.8 joulů je třeba poskytnout.

Podobně, v případě, že hustota N.sub.e je na pořadí 10.sup.8, bude ve správné poloze vlečky poskytují odrazné plochy pro vln VHF a mohou být použity ke zvýšení, zasahovat, nebo jinak modifikovat komunikační přenosy. To může být viděno od výše uvedeného vyplývá, že vhodným použitím různých aspektů tohoto vynálezu na strategických místech a odpovídajícími zdroji energie, prostředky a způsob je poskytována způsobit rušení nebo dokonce celkovou narušení komunikace přes velmi velkou část země .

Tento vynález by mohl být zaměstnán narušit nejen pozemní komunikace, a to jak civilní, tak vojenské, ale i ve vzduchu komunikace a moře komunikaci (jak povrchových i podpovrchových). To by mělo významné vojenské důsledky, a to zejména jako překážka nebo matoucí faktor pro nepřátelskými raketami nebo letadel.

Pás nebo pásy zvýšené ionizace vyrobené metodou a zařízení podle tohoto vynálezu, a to zejména v případě nastavit přes severní Aljašky a Kanady, by bylo možno použít jako jeden z prvních výstražného zařízení, stejně jako narušení komunikační médium.

Dále se může jednoduše schopnost produkovat takové situaci praktickým dobu být sama o sobě odrazuje síla s nepřátelskou akci.

Ideální kombinace vhodných terénních čar protínajících na zemský povrch v místě, kde podstatným palivové zdroje jsou k dispozici pro výrobu velkých množství elektromagnetické energie, jako je North Slope na Aljašce, poskytuje prostředky k naplnění výše uvedené v praktickém časovém období , by např. strategické požadavky vyžadují k dosažení požadované změněné regiony v časových obdobích dvě minuty nebo méně, a to je dosažitelné s tímto vynálezem, zvláště když kombinace zemního plynu a magnetohydrodynamic, plynová turbína, palivový článek a / nebo EGD elektrických generátorů jsou zaměstnán v místě, kde se užitečné siločáry protínají na zemský povrch.

Jedním z rysů tohoto vynálezu, který splňuje základní požadavek zbraňového systému, tj., průběžná kontrola provozuschopnosti, je, že malé množství síly mohou být generovány pro účely kontroly provozuschopnosti.

Dále, při využívání tohoto vynálezu, protože hlavní elektromagnetické nosník, který generuje zvýšenou ionizovaný pás podle tohoto vynálezu může být modulována sám a / nebo jeden nebo více dalších vlny elektromagnetické záření může být zasaženy v ionizované oblasti tvořené podle tohoto vynálezu, jak bude být popsány podrobněji zde po s ohledem na obr.. 4 (pravý obrázek), může značné množství náhodně modulovaných signálů o velkém výkonu velikosti být generovány ve vysoce nelineární režimu.

To může způsobit zmatek, zasahováním nebo dokonce úplného rozvratu naváděcích systémů, který používá i nejdokonalejší letadel a raket. Schopnost využít a přenášet přes velmi široké oblasti země plurality elektromagnetických vln o různých frekvencích a měnit stejný u se v náhodným způsobem, poskytuje jedinečnou schopnost zasahovat do všech druzích komunikací, země, moře, a / nebo vzduchu, ve stejné době.

Vzhledem k unikátní vedle sebe využitelného zdroje paliva v místě, kde jsou žádoucí, siločáry protínají na zemský povrch, může být takový široké a úplné komunikační rušení lze dosáhnout v poměrně krátkém časovém období.

Vzhledem k zrcadlení jevu diskutované hereinabove, ale také může být prodloužena o značné časové období tak, že by nebylo pouhou přechodný účinek, který by mohl být jednoduše čekal ven nepřátelskou silou.

Tak, tento vynález poskytuje možnost umístit nevídané množství energie v zemské atmosféře na strategických místech a udržet napájecí vstřikování stupně, a to zejména pokud je použita náhodně pulzující, a to způsobem mnohem přesnější a lépe ovládat než dosud dosaženo před umění, zejména detonací jaderných zařízení různých výnosů v různých nadmořských výškách.

V případě, že předchozí umělecké přístupy přineslo jen přechodná účinky, jedinečná kombinace paliva a žádoucích siločar v místě, kde palivo dochází umožňuje zřízení, ve srovnání s předchozími uměleckých přístupů, přesně řízenými a dlouhodobé efekty, které nelze prakticky vzato, prostě přečkat.

Dále, tím, že zná frekvence jednotlivých elektromagnetických paprsků použitých při způsobu podle vynálezu, je možno jen zasahovat třetí strany komunikaci, ale využít jednoho nebo více těchto paprsků provádět komunikační síť, i když zbytek světových komunikace jsou přerušeny.

Jinak řečeno, co se používá k narušení druhému komunikace může být použita jedna znalý tohoto vynálezu jako komunikační síti ve stejnou dobu. Kromě toho, jakmile něčí vlastní komunikační síť je zřízena, by dalekosáhlé rozsah účinků tohoto vynálezu být použita k vyzvednutí komunikační signály z ostatních pro zpravodajské účely.

Tak může být vidět, že sekrecí dosažitelné způsobem podle vynálezu mohou být použity ve prospěch té strany, která je cvičit tento vynález od poznání různých elektromagnetických vln je pracujících a jak se bude lišit výskyt a intenzita může být použit pro Výhodou pro pozitivní komunikace a odposlechových účely současně.

Nicméně, je tento vynález není omezen na místech, kde je palivo zdroj přirozeně vyskytuje nebo kde jsou žádoucí siločáry přirozeně protínají na zemský povrch. Například, mohou palivo, zejména uhlovodíků paliva, přepravovat potrubím a jako na místo, kde se vynález má být prováděno. OBR. 4 znázorňuje další ztělesnění kde je vybraná oblast plazmy R3, která leží uvnitř zemské ionosféry změněný zvýšit hustotu jejich kterým je relativně stabilní vrstva 30 z poměrně husté plazma je udržována v rámci regionu R3.

Elektromagnetické záření je přenášena na počátku v podstatě rovnoběžně s silokřivkou 11 přes anténu 15 jako pravé ruce kruhově polarizované vlny a na frekvenci (např. 1,78 MHz, když magnetické pole v požadované výšce je 0,66 gauss) schopné vzrušující elektronové cyclotron rezonanci v plazmě 12 na konkrétní výšce plazmy 12.

To způsobí, že zahřívání částic (elektrony, ionty, neutrálních a částic) a ionizace uncharged přilehlé linie 11, z nichž všechny jsou absorbovány do plazmatu 12 na zvýšení hustoty jejich. Přenášený výkon, např., 2.times.10.sup.6 W pro až 2 minuty doba ohřevu, je menší, než je potřeba pro generování zrcadlo síly F potřebné pro pohyb plazmy 12 nahoru jako v předchozím provedení. Zatímco pokračuje přenášet elektromagnetického záření 20 z antény 15, druhý elektromagnetické záření paprsku 31, který je na definované frekvenci, než je záření z antény 15, se přenáší z jednoho nebo více zdrojů druhého přes antény 32 do vrstvy 30 a je včleněn do části vrstva 30 (cross-Šrafovaná plocha na obr. 4 -. vpravo nahoře).

Elektromagnetické záření vlna z antény 32 amplitudově modulována tak, aby odpovídala známý režim kmitání f.sub.3 ve vrstvě 30. To vytváří ozvěnu v vrstvě 30, které vzrušuje nové plazmové vlny 33, které má rovněž četnost f.sub.3 a který pak šíří ionosférou. Wave 33 mohou být použity ke zlepšení nebo narušit komunikaci nebo obojí v závislosti na tom, co je žádoucí, v konkrétní aplikaci.

Samozřejmě, že více než jedno vlna 33 být generovány a různé nové vlny mohou být modulován na vůli a ve vysoce nelineární způsobem. 
OBR. 5 (obrázek vlevo) ukazuje přístroj užitečné v tomto vynálezu, a to zejména pokud tyto aplikace podle tohoto vynálezu se používají, které vyžadují velmi velké množství energie.

Na obr.. 5 je ukázáno na zemský povrch 40 s dobře 41 prodlužuje sestupně V něm, dokud to pronikne uhlovodík vyrábějící nádrž 42. Uhlovodíku nádrž 42 produkuje zemní plyn samostatně nebo v kombinaci s ropy.

Uhlovodíky jsou vyrobeny z nádrže 42 až 41 a také vrtů 43 k léčbě systému 44 podle způsobu potrubí 45.

V impregnačního 44, jsou žádoucí kapaliny, jako je ropa a zemní plyn kondenzátů odděleny a zpět prostřednictvím potrubí 46, zatímco nežádoucí plyny a kapaliny, jako je voda, H2 S, a jsou od sebe odděleny, jako je prostřednictvím potrubí 47.

Žádoucí plyny, jako je oxid uhličitý, se oddělí ve formě trubky 48, a zbývající zemní plyn proud je odstraněn z impregnačního 44 prostřednictvím potrubí 49 pro skladování v běžných nádržích prostředky (není zobrazeno) pro pozdější použití a / nebo použití v elektrických generátoru například magnetohydrodynamic, plynová turbína, palivový článek nebo EGD generátoru 50.

Jakýkoli požadovaný počet a kombinace různých typů elektrických generátorů mohou být použity v praxi tohoto vynálezu. Zemní plyn se spaluje v generátoru 50 až produkovat značné množství elektrické energie, který je pak uložen a / nebo prochází přes drátu 51 do vysílače 52, který generuje elektromagnetické záření, které mají být použity v metodě podle vynálezu.

Elektromagnetické záření se pak prochází přes drátu 53 do antény 54, která se nachází na nebo blízko konce pole řádku 11. Anténa 54 posílá kruhově polarizované záření Wave 20 nahoru po silokřivkou 11 k provádění různých metod tohoto vynálezu, jak je popsáno hereinabove. Samozřejmě, nemusí zdrojem paliva nesmí být použit v jeho přirozeně se vyskytující stav, ale může být nejprve převedeny na další sekundu zdroj energie forma takový jako vodík, hydrazin a podobně, a elektřiny pak vyrobené z prohlásil druhý zdroj energie formou. To může být vidět z výše uvedeného vyplývá, že při vhodné silokřivky 11 protíná zemský povrch 40 nebo v jeho blízkosti velké přirozeně se vyskytující uhlovodíků source 42, lze mimořádně velké množství energie se velmi efektivně vyrobeny a přenášeny ve směru siločar. To platí zejména tehdy, když zdroj paliva je zemní plyn a magnetohydrodynamic generátory jsou zaměstnáni.

Dále může toto vše být dosaženo v relativně malé fyzické oblasti, kdy je jedinečná shoda zdroji paliva 42 a žádoucí silokřivky 11. Samozřejmě, je jen jedna sada zařízení je znázorněno na obr.. 5 pro jednoduchost. Pro velké uhlovodíku nádrže 42, může pluralita jamek 41 být použity ke krmení jeden nebo více paměťových prostředků a / nebo treaters a co největší množství generátorů 55, jichž je zapotřebí k moci jeden nebo více vysílačů 52 a jeden nebo více antén 54.

Vzhledem k tomu, všechny přístroje 44 až 54 je možno použít i použít v podstatě na pohled, kde je umístěn v přírodě se vyskytující zdrojem paliva 42, jsou veškeré nezbytné elektromagnetické záření 20 generované v podstatě na stejném místě, jako zdroje paliva 42.

To zajišťuje maximální výši využitelného elektromagnetického záření 20, protože tam nejsou žádné významné skladování nebo doprava ztráty, které vzniknou. Jinými slovy, je přístroj přinesl při pohledu na zdroje paliva, kde žádoucí silokřivky 11 protíná zemský povrch 40 nebo v jeho blízkosti zeměpisné polohy zdroje paliva 42, zdroj paliva 42 bytost na žádoucí magnetické šířky pro praxi tohoto vynález, například, Aljaška. výroba elektřiny pohybem vodivém tekutiny přes magnetické pole, tj., magnetohydrodynamics ( MHD ), poskytuje metodu pro výrobu elektrické energie bez pohyblivých mechanických částí, a když provádění tekutina plazma tvoří spalování paliva, jako je zemní plyn, idealizovaná kombinace přístrojů je realizován od velmi čisté spalování zemního plynu tvoří vodivé plazma v efektivním způsobem a tak tvořil plazmy, kdy prošel v magnetickém poli, generuje elektřinu ve velmi účinným způsobem.


Tak, použití zdroje paliva 42 generovat plazma spalováním jejich pro výrobu elektřiny v podstatě na místě výskytu zdroje paliva, je unikátní a ideální, když vysoké hladiny výkonu jsou nezbytné a žádoucí siločáry 11 protínají na zemský povrch 40 nebo v blízkosti místa zdroje paliva 42.

Zvláštní předností pro MHD generátorů je, že mohou být provedeny generovat velké množství energie s malým objemem, lehký zařízení. Například, může 1000 megawatt MHD generátor považují používá supravodivé magnety vážit zhruba 42.000 liber a může být snadno vzduchu zvedl. Tento vynález má fenomenální paletu možných následků a možném budoucím vývoji. Jak zmínil dříve, rakety nebo letadla zničení, deformací nebo zmatenost může dojít, zejména pokud relativistické částice jsou zaměstnáni. Také by velké regiony atmosféry být zrušeno nečekaně vysoké nadmořské výšce, takže rakety zaznamenány neočekávané a neplánované třecích sil s následnou likvidaci nebo odklon stejné.

Modifikace počasí je možné , například, změnu horní vzory atmosféru větrných nebo solárních mění absorpční vzory tím, že postaví jednu nebo více chocholy atmosférických částic, které budou působit jako čočka nebo zaměřením zařízení. Také jako zmiňoval dříve, molekulární úprav atmosféry může probíhat tak, že může pozitivní vliv na životní prostředí má být dosaženo.

Kromě skutečně mění molekulární složení atmosférických regionu, může konkrétní molekule nebo molekuly jsou vybíráni na základě zvýšeného výskytu.

Například, mohou ozón, dusík, atd. v atmosféře se uměle zvýšena. Podobně by mohly životní prostředí povznesení bude dosaženo tím, že způsobí rozpad různých chemických látek, jako je oxid siřičitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, a podobně. Přeprava osob lze také realizovat při těžení z drag účinků způsobených podle krajů atmosféry se pohybuje podél odlišných siločar.

Malé mikronů částice o velikosti mohou být následně přepraveny, a za určitých okolností a s dostupností dostatečného energie, by větší částice nebo objekty mohou být podobně postiženi. Částice s požadovanými vlastnostmi, jako je lepkavost, odrazivosti, nasákavostí, atd., mohou být přepravovány pro zvláštní účely nebo účinky.

Například, může pero lacinými částic se stanoví ke zvýšení táhnout na rakety nebo družice procházející tam přes.

Dokonce i oblaka plazmy, které mají podstatně méně nabitých částic hustotu, než je popsáno výše bude vyrábět táhnout účinky na rakety, které budou mít dopad na lehkou (dummy) raketu způsobem podstatně jiného než těžký (live) střely a to má vliv lze použít k rozlišení mezi dva typy střel.

Pohybující oblak může sloužit i jako prostředek pro poskytování vesmírnou stanici nebo pro zaostření obrovské množství slunečního záření na vybraných částech země.

Průzkumy globálního rozsahu by mohly být realizovány, protože zemské přírodní magnetické pole mohlo být významně změněny v kontrolovaným způsobem plazmatickými účinky beta končit, například, lepší magnetotelurická průzkumy.Elektromagnetické pulsní obrana je také možné.

Zemské magnetické pole může být snížena nebo přerušena na příslušných nadmořských výškách upravit nebo odstranit magnetické pole ve vysoké Compton generaci elektronů (např. z vysoce praskne výškové jaderné) regionu.Vysoká intenzita, dobře kontrolované elektrické pole může být poskytována ve vybraných lokalitách pro různé účely. Například, mohou plazma plášť obklopující raketu nebo satelit být použit jako spoušť pro aktivaci tak vysoké intenzitě pole zničit raketu nebo satelit.

Dále lze nesrovnalosti být vytvořeny v ionosféře, které budou zasahovat do normálního provozu různých typů radar, např. Synthetic Aperture Radar. Vynález lze také použít pro vytvoření umělých pásy chycených částic, které se následně může být studován k určení jejich stabilitu stran.

Ještě dále, lze mraky v souladu s tímto vynálezem je tvořen simulovat a / nebo plnit stejné funkce jako provádí výbuchem "zdvihnutí" typu jaderného zařízení, aniž by bylo nutné skutečně odpálit takové zařízení.

Tak to může být vidět, že důsledky jsou četné, dalekosáhlé, a mimořádně rozmanité v užitečnosti.
 


8 komentářů:

 1. naky cesky stranky o haarpu
  http://haarp.cz/

  OdpovědětVymazat
 2. Gratuluju tomu, kdo tohle přečetl:(

  OdpovědětVymazat
 3. Ani není třeba moc to číst, stačí pár slov a je to jasný ...

  OdpovědětVymazat
 4. Tak to je bingo ! Tak teď už věřím, že indigo děti nejsou jen obyčejnými lidmi !

  OdpovědětVymazat
 5. Orgonete-je to opravdu jasný-ze Slunce nepřetřžitě příchází o několik řádů víc nabitých částic,než může "vyrobit" nějaký HAARP.Takže to opravdu není třeba číst,ale já se tím prokousal.Měj se fajn.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Všeho se dá zneužít. I zvýšeného proudu částic nebo zvýšeného nabití částic. Technologie na zneužití kvantové fyziky jsou již nějaký čas v provozu.

   Vymazat
 6. slunce to jen zesílí:
  "Pohybující oblak může sloužit i jako prostředek pro poskytování vesmírnou stanici nebo pro zaostření obrovské množství slunečního záření na vybraných částech země."

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.