3. října 2012

Nový nález papyru zmiňuje Ježíšovu manželku 1.

Matthew v říjnovém poselství hovoří o objevu papyru zmiňujícího Ježíšovu manželku: 
"34. Nedávný objev části starověkého záznamu, který zmiňuje Ježíšovu manželku, není jen „náhoda“ - nic se neděje náhodou! To „vyšlo najevo“ jako první krok, který nabádá křesťany, aby byli vnímaví k pravdě o Ježíšově dlouhém životě s milovanou Máří Magdalenou a jejich dětmi."
Zde je čerstvý článek o tomto objevu z NY Times. 

Zdroj:

Vybledlý kousek papyru se zmiňuje 
o Ježíšově manželce
Laurie Goodstein, 18. 9. 2012
Překlad: OrgoNet

Historička raného křesťanství na Harvard Divinity School objevila útržek papyru, o němž říká, že byl napsán v koptštině ve čtvrtém století, a obsahuje větu, nikdy neviděnou v žádné části Bible: „Ježíš jim řekl: „Moje žena … „

Video anglicky:

Tento vybledlý fragment papyru je menší než vizitka, má osm řádků na jedné straně, psaných černým inkoustem, a čitelných zvětšovacím sklem. Hned pod řádkem o tom, že Ježíš má ženu, obsahuje papyrus další provokativní větu, která údajně praví, „je hodna se stát mým žákem.“

Objev byl zveřejněněn v Římě http://www.hds.harvard.edu/sites/hds.harvard.edu/files/attachments/faculty-research/research-projects/the-gospel-of-jesuss-wife/29813/King_JesusSaidToThem_draft_0917.pdf v úterý na Mezinárdoním kongresu koptských studií http://www.copticcongress2012.uniroma1.it/ prof. Karen L. Kingovou http://www.hds.harvard.edu/people/faculty/karen-l-king , historičkou, která publikovala několik knih o nových objevech evangelií, a je první ženou, která zastává nejstarší státní profesuru, Hollisovu profesuru teologie.

Původ papyru je záhadou, a jeho vlastník požádal o anonymitu. Až do úterka dr. Kingová ukázala fragment pouze malému okruhu expertů na papyrologii a koptskou lingvistiku, a ti se shodli, že se pravděpodobně nejedná o falzifikát. Ale ona i její spolupracovníci říkají, že očekávají, že to posoudí více vědců a možná přehodnotí jejich závěry.

I když mnoho otázek je nedořešeno, objev by mohl znovu rozdmýchat debatu o tom, zda Ježíš byl ženat, zda Marie Magdalena byla jeho manželka a zda měl žáky ženského pohlaví. Tyto debaty se vedou již od raných století křesťanství, jak říkají vědci. A dnes jsou důležité, protože globální křesťanstvo se bouří ohledně místa žen a ženatých mužů v duchovních funkcích.

Diskuse je obzvláště bouřlivá v římskokatolické církvi, kde navzdory výzvám ke změně Vatikán stále opakuje poučku, že kněžství nemůže být otevřeno ženám a ženatým mužům z důvodu vzoru, který nastolil Ježíš.

Minulý čtvrtek dr. Kingová poskytla rozhovor a ukázala papyrový fragment uložený ve skle reportérům New York Times, Boston Globe a Harvard Magazine ve své podkrovní pracovně ve věží Harvard Divinity School.

Opakovaně upozorňovala, že tento fragment by neměl být brán jako důkaz, že Ježíš, historická postava, byl skutečně ženat. Text byl pravděpodobně napsán několik století po jeho životě, ale veškerá ostatní raná a historicky spolehlivá literatura na toto téma mlčí, řekla.

Ale objev je vzrušující, řekla dr. Kingová, protože je to první známý výrok v historii, v němž se Ježíš zmiňuje o ženách. Poskytuje to další důkaz, že mezi tehdejším křesťanstvem byla živá diskuse o tom, zda Ježíš byl svobodný či ženatý, a jakou cestou se mají vydávat jeho následovatelé.

„Tento fragment napovídá, že někteří raní křesťané měli tradici, že Ježíš byl ženat,“ řekla. „Již víme, že ve druhém století měl spor, zda byl Ježíš ženat, pokračování v debatě, zda by se křesťané měli ženit/vdávat a mít sex.“

Dr. Kingová se poprvé dozvěděla o tom, co nazývá „Evangelium Ježíšovy manželky“, když dostala v r. 2010 email od soukromého sběratele, který ji žádal o překlad. Dr. Kingová, 58, se specializuje na koptskou literaturu, a napsala knihy o Jidášově evangeliu, o Evangeliu Marie Magdalské, o gnosticismu a ženách ve starověku.

Vlastník, který má sbírku řeckých, koptských a arabských papyrů, není ochoten odhalit své jméno, národnost a místo, protože, jak řekla dr. Kingová, „nechce být pronásledován lidmi, kteří to chtějí koupit.“

Kdy, kde a jak byl fragment objeven, není známo. Sběratel ho získal v r. 1997 ve svazku papyrů od předchozího majitele, Němce. Přišel s ručně psanou poznámkou v němčině, kde je jméno profesora egyptologie z Berlína, již zemřelého. Je tam uvedeno jeho prohlášení, že fragment je „jediným příkladem“ textu, kde se Ježíš hlásí k manželce.

Vlastník přinesl fragment do Divinity School v prosinci 2011 a nechal ho dr. Kingové. Ta v březnu přivezla fragment v červené kabelce do New Yorku a ukázala ho dvěma papyrologům: Rogeru Bagnallovi, řediteli Institutu pro starověká studia na Newyorské univerzitě, a Anne Marie Luidjendijkové, mimořádné profesorce náboženství na Princetonské univerzitě.

(Pokračování).
32 komentářů:

 1. Ahoj všichni, víte - nějak mi to nesedí. Tomu se prostě nedá uvěřit, že by byl Ježíš ženatý. Kdy prožil ten "dlouhý život s Máří Magdalenou a jejich dětmi"?? Do své dospělosti žil u své matky Marie a svého "otčíma" Josefa, kterému pomáhal s tesařinou. A potom odešel, aby vyhledal své učedníky a aby učil a uzdravoval.. Zemřel na kříži ve 33 letech. Jak "dlouhý" byl tedy jeho život? Neměl ani svůj skutečný domov- viz jeho výrok "Ptáci mají svá hnízda, a lišky svá doupata, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jak by se tedy této rodině bezdomovců žilo? A navíc by jim tatínek zemřel děsivě popraven na kříži. Pravděpodobně by byla pronásledována celá rodina- Magdaléna i s maličkými dětmi.. Proč se nikde o tom v Bibli nepíše?? Před prvním zázrakem v Káni Galilejské praví své matce "Co mi chceš, ŽENO (!), ještě nepřišla má hodina"... Nejde tedy jen o nesprávný překlad slova "žena"? Stejně tak mohl mluvit o "ženě" Marii Magdalské.. Ohledně "žactva"- jistě že byly jeho posluchačkami a "žákyněmi" i dívky a ženy. Zvěst o něm se rychle rozkřikla, a táhly za ním davy, aby si poslechli, co říká. Copak to byly jenom davy mužů? Ještě si znovu přečtěte v textu, že Dr. Kingová "opakovaně upozorňovala, že tento fragment by neměl být brán jako důkaz, že Ježíš, historická postava, byl skutečně ženat". Škoda, že nerozumím koptštině, a ani řecky a hebrejsky. Překlady jsou oříšek. "Žena" nemusí nutně znamenat "manželka" :-) S láskou a pokorou - šípek u cesty.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobře, šípku u cesty, tak když se vyzáš v Písmu, jistě víš, že Kristus vstal z mrtvých a zmizelo i jeho tělo, tedy se navrátil do svého těla s jeho život pokračoval, neboť z mrtvých vstal. Děti měli až po ukřižování, po vzmrtvých vstání. Pravděpodobně odešli Ježíš s Maří Magdalenou na jih Francie. Jeden kostel je zasvěcený Maří Magdaleně nedaleko Marseille a dlouhodobější místo pobytu Máří Magdaleny je až v jihozápadní části Francie v jižní části Pyrenejí, v Rennes Le Chateau. Odešli v tichosti, neboť úkol Ježíše byl naplněn a vše důležité bylo vysloveno.
   Stejně jako Dr.Kingová nemá dost důkazů, tak ani Bible neříká všechno. Církev vybrala jen evangelia, která považovala za vhodné. V Bibli není zcela všechno, zvlášť v Novém Zákoně. Je to jen soubor textů, na kterém se církev shodla, že je zařadí a budou je používat. Chybí tam velmi zajímavé gnsotické texty od žáků Ježíše, kteří měli silné duchovní napojení na svého učitele. Stejně tak chybí texty Maří Magdaleny a Jidáše.
   Žena skutečně nemusí znamenat manželka, ale o Ježíšově náklonosti a citech k Maří Magdaleně lze najít důkazy, i když jich je málo a jsou ukryté, protože tento vztah se církvi příliš nehodil, takže byl zatlačen do pozadí událostí.
   Věřím, že skutečná hostorie těchto událostí se nám odkryje, že je někde velice dobře zapsána a dovíme se jak to bylo. Místo pobytu Maří Magdaleny v Rennes Le Chateau je krásné a magické. Je tam cítit klid a harmonie a v okolí je úžasná příroda a také neobyčejná hora Bugarach. Doporučuji na výlet!
   Ota

   Vymazat
  2. Na kříži údajně nezemřel Ježíš, ale někdo jiný a jen pro to divadlo, které přesvědčilo tolik lidí ... věřte/nevěřte ... zde odkaz na Tajemství Amenti, které myslím stojí za to prostudovat a udělat si vlastní názor: http://vilipohlazeni.webnode.cz/products/tajemstvi-amenti-1-aneb-o-cem-to-vsechno-je/

   Vymazat
  3. Tak alespoň doplním informaci,že kde se nacházel Ježíš v takzvaných "tajných" letech.Které nejsou uvedeny v Bibli. Nacházel se v Indii kde meditoval a také dosáhl osvícení.Je na to nespočet důkazů vIndii a Tibetu. Tam je nazýván svatý Issa a jeho příchod byl prorokován. Bible je 97% lží a možná 3% pravdy.Ježíš sepsal 2 obsáhlé spisy o svém životě jeden je ve vatikánu druhý v tibetu. Vatikán samozřejmě vatikán nikdy žádný spis nevydá,to by zničilo jejich manipulaci prostřednictvím Bible,moc a bohatství. Tibet říkal prej až bude vhodný čas. Každý člověk, který se jen trošku sebevzdělává a učí. Při otevřený Bible se mu musí nadávit. Bravůrně napsaná kniha na vymývání mozků. To psali jedni z nejlepších psychologů. no nic dál psát nebudu stejně to nemá smysl :)

   Vymazat
  4. No, já dávám ti plný souhlas!
   Vidím to přesně tak.
   Alfa

   Vymazat
 2. I kdyby ženu měl, tak to jeho význam v historii nijak nemění a neumenšuje. To jen Vatikán by měl problém s celibátem, který ale taky není Ježíšův výmysl, ale až výmysl církve, aby se dědictvím nezmenšoval majetek církve. Ještě papež Borgia - 1431-1503 - (církevním jménem Alexandr VI.) byl ženatý a měl děti, a to je 15. století po Kristu. Takže to, proč je Vatikán tak umanutý na tom, aby celibát nebyl zrušen, by se dal shrnout jedinou větou: "HLAVNĚ TY PRACHY!!!" No a krom toho by se museli fráteři přestat ohánět tím, že ženy jsou plémě satanovo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ... a zas sme u chlapov.
   Keďže ženy na to nemali dosah, muži prekrútili čo sa dalo vo svoj prospech. Osobne si myslím, že Ježiš vôbec nezomrel na kríži. takže si mohol žiť v kruhu svojej rodiny. ONEDLHO I TOTO VYJDE VON !!!
   Hi

   Vymazat
 3. Nepříjde Vám zvláštní, že se dochová kousek textu, o velikosti kreditní karty, který zmiňuje v pár řádcích textu Moje žena vztahující se k Ježíši? Komu toto zveřejnění může prospět? Anebo jde jen o odvrácení pozornosti lidí jinam nebo jejich přípravě na něco co příjde? Náhoda neexistuje a vidím v tom účel. Jen jaký mi není známo...
  L.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Komu toto zveřejnění múže prospět ?"
   No prepáčte L., predsa PRAVDE !
   Vám pripadá klamstvo normáľne ?

   Pozornosť odvrátená existuje tisícročia, zvykli sme si. A bude ťažko odvykať, že áno ?
   Bed

   Vymazat
 4. Zajímavá zpráva. Já si jen pořád kladu otázku, kdo to byl Ježíš Kristus Nazaretský. Jméno Ježíš prý znamená ve starověké hebrejštině Spasitel, Kristus zase z řečiny znamená Spasitel... Jistě ta slova mají i jiné významy, jak tomu u slov bývá... Obec Nazareth prý také možná v době jeho narození ani neexistovala, ale až o 100 let později... Také jsem nalezl informace, že to slovo mohlo být původně "Nazarejský", což souviselo s mandejský, A MANDEJCI TO BYLA jakási gnostická náboženská skupina na středním východě... čili nazarejský, zjednodušeně řečeno, znamenalo gnostický - viz. např. http://www.kosmas.cz/knihy/138913/ginza-gnosticka-bible-nazarejcu-i/ A to by tedy napovídalo, že Kristus byl MOŽNÁ GNOSTIK... Nu a když budete pátrat po tom, co to znamená GNÓZE, budete se dostávat do úplně jiných filozoficko-náboženských dimenzí, než jaké má dnešní křesťansví... do dimenzí např. s vírou v převtělování duší (do r.530 n.l. běžně uznávanou i v křesťanství, kdy např. Jan Křtitel byl vtělenec - avatár - nějakého dřívějšího Izraelského proroka atd. apod.). Dostanete se do dualistických představ, že Bůh Stvořitel - nebo-li Demiurg, tvůrce tohoto vesmíru je veskrze špatný a že i tento svět je veskrze špatný či nepovedený... a nad ním je ještě jeden vyšší nepoznaný a nepoznatelný Bůh Spasitelský z říše světelné... skutečně milostivý, který na Zemi vyslal svého Světlonesoucího spasitele Ježíše - spasit lidské ducha, coby částice světelné, které do hmotného světa byly vlákány a upadly v něm... Bůh stvořitelský pak bývá ztotožńován s Bohem Izraelským Starozákonním, zlostným a žárlivým despotou a Bůh Spasitelský s Bohem Ježíšovým, novozákonním, láskyplným odpouštějícícm lidumilem... To je dále dokládáno hrobkou Ježíše v Kašmíru v Indii, hrobkou Marie - matky - v severním Pákistánu (zničili Britové při svých koloniálních výbojích) atd. A o tom lze sem napsat mnoho a mnoho... stačí gůglit a číst knihy. Veskrze zajímavé a pozoruhodné filozoficko-náboženské koncepce se kterými lze souhlasit i nesouhlasit... Každopádně vše naznačuje, že Ježíš měl opravdu mimořádné vlastnosti, měl moc života a moc smrti, jak o sobě říkal... A šlo zde o duši a ne tělo, která se do těla vtělila... = proč by tedy nemohl být i počat přirozeně, normálními rodiči? Atd. A zde se dostávám k tomu, že jeho rodiči klidně mohl být i sám César, jak tvrdí film Prsten Moci na gůglu... a matkou Kleopatra (osobně si myslím, že šlo spíše o děda s babkou), která mohla být spřízněná s rody vládnoucími Izraelcům a tedy i s rodem krále Davida... = mohl být z rodu královského. Jeho zvěstování náboženství na Izraeli bylo mnohem blíže hinduisticko-védsko-buddhistickým představám..´. A v ženitbě a vyhovování tělesným potřebám, stejně jako v přísné askezi ve vhodné kombinaci byla cesta spásy...Bylo na to nahlížno jako na cestu a ne jako na cíl... Z toho plyne, že tedy klidně mohl být ženatý... Mandejci ostatně v Iráku a Syrii žijí dodnes... i když je jich jen pár tisíc..., prostě se žení a vdávají a mají děti, kterým předávají své originální učení...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Doporučuji knihu Rudolfa Steinera PÁTÉ EVANGELIUM pro pochopení, kdo byj Ježíš Kristus. Alenka

   Vymazat
  2. http://www.youtube.com/watch?v=nLGZmh592eo Tady se o Ježíšovi zase tvrdí něco jiného :o) Prvních pár minut klidně přeskočte.

   Vymazat
  3. Ježíš Kristus především není historickou postavou, protože z doby jeho života o něm neexistují žádné písemné záznamy, alespoň co já jsem se četbou dozvěděl. Všechny dochované písemné zprávy o Kristu vznikly až po jeho smrti na základě vyprávění.

   Vymazat
  4. No, mně ani ten novozákonní Bůh nepřipadá zrovna lidumilný - viz Janovo evangelium. :-))

   Vymazat
  5. Tomu se dá věřit ,na 100 procent, v 16 století by nás zato u pálily na hranici.

   Vymazat
 5. Tak si precitajte najnovsiu knihu od Marcela Vaneka "Civilizace naší zeme" a tam sa docitate ako to s Jezisom asi mohlo byt:)) a nielen s nim ale aj s inymi postavami nasich vsemoznych civilizacií:) skutocne uzasne citanie, vrelo odporucam:)) docitate sa velmi logicke a zaroven neuveritelne veci:))

  OdpovědětVymazat
 6. Tak to je vynikající zpráva. Vnitřně to totiž vím, že manželku měl, a že Magdalena byla vynikající manželka. Také bych se moc divil tomu, že by se nechal tak hloupě chytit a ukřižovat. Prostě nasadili nějakého odsouzence na smrt, a tím tu kauzu spláchli. Tentokrát se to tak dělalo. Nebo i dnes? Rozhodně jsou ty ukřiřovance u každé cesty k ničemu, Protože k žádné oběti nedošlo. To je jen zbožné přání těch, kteří nechtějí vzít odpovědnost za své životy a činy do svých rukou a začít něco s tím dělat.
  Petr.

  OdpovědětVymazat
 7. Vraj bol Ježiš z láskyplných PLEJÁD. Opýtajme sa ALAJE ?

  OdpovědětVymazat
 8. Ahoj,

  celá lidmi vnímaná 3D realita je cíleně zmanipulovaná. Jeden z komentujících velmi dobře upozornil na text "Tajemství Amenti", autora Petra Penquina. Jeho autor velmi dobře věděl, o čem píše a já mohu na základě vlastních zkušeností a kontaktů potvrdit správnost a věrohodnost tohoto textu.
  Od vzniku textu uplynul jistý čas a mezitím se událo mnohé. Finále velké hry je na scéně, opona se však nezvedne. Ti, kteří manipulovali budou manipulovat vždy, dokud budou mít moc a prostředky.
  Ty jim však dává každý, kdo na sobě uvnitř nepracuje. Jenže-lidé, až na zasvěcence evolučních strážců, členy indogo teamů, nevědí kde hledat, co hledat a jak uzdravovat a léčit sebe i jiné. Illuminátská seskupení mají velmi důmyslný systém "odchytu" hledajících. Vše je o genetice. Nehovořím ted pouze o vědě známých 3D strukturách, o nichž ostatně také mnoho neví, nýbrž o energeticky v 3D neviditelných strukturách. Nazvěme je pracovně světelná DNA. Běžný člověk má v průměru nějak slepená cca 3 vlákna.
  Vzhledem k zámšrným degenerativním změnám není schopen kvalitně využívat ani tato. Lidské bytosti z kruhu zasvěcených mají vesměs zkompletováno 4 vlákno, mnozí pak 5 vlákno v přirozených organických sekvencích v harmonii se strukturami krystovké krystalové spirály a původní mezmutovanou DNA matricí lidského andělského rodu. Tito lidé znají celou pravdu, ale veřejně prakticky nepůsobí a mají k tomu dobré důvody.
  To jen k původu těchto informací. K channelingovým hrátkám s manipulujícími ET bytostmi se tito lidé nesnižují. To, že jeden z avatarů ježíšovy doby měl za manželku Marii Magdalenu je pravda. Ovšem na rozdíl od naprosto vylhaného a manipulativního příběhu v bibli byla celá realita té doby jiná. Na Golgotě ukřižovali jednoho muže, nebyl to však žádný z v té době působících avatarů. Ježíš(Jesheua Sananda Melchidezek) žil a pracoval převážně v Egyptě a nezemřel, vzestoupil podobně jako kdysi před dávnými věky naši předkové. A to společně s Miriam, kristovskou zasvěcenkyní a svou milovanou ženou stejně jako mnoho připravených převážně z kruhu bratrstva Essenských.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. dobry den, zaujaly me Vase obdivuhodne informace. Muzete, prosim zde, dat odkazy na materialy z kterych cerpate? Zajimal by me pohled na twnto Svet lidi se zkompetovanymi 4mi nebo 5ti vlakny dna. Co vse je jim diky tomu umozneno a lze li poznanim cloveka se 3mi vlakny dna pri vhodne strave a duchovnim vyvinu dosahnout taktez na napojeni vice vlaken dna. Dekuji, Lada.

   Vymazat
  2. Ahoj,
   odpověď na jádro tvé ptázky je Ano. Je to možné. Až na vyjímky každá lidská bytost má tuto možnost. Je třeba vědět, že lidské bytosti na této krásné planetě nejsou úplně "doma".
   Jejich nativní domov se nachází ve vyšších dimenzích, konkrétně v 5 dimenzi.
   Lidská andělská rasa je nejmladší rasou evolučních strážců. Bohužel velká část lidstva po dlouhém období kdy byla systematicky napadána padlými Annunaki kolektivy(mimochodem annunaki byli stvořeni specielně pro likvidaci lidských bytostí)utrpěla významnou porážku a téměř přišla o svůj nativní domov a ocitla se zde na této planetě. Pronásledování neustalo ani zde a výsledkem nyní spojeného úsilí padlých vesmírných predátorských kolektivů(nejen annunaki) je stávající žalostný stav lidské genetiky, civilizace a výhledů do budoucnosti.
   Máš-li skutečně zájem, velmi Ti doporučím pročíst a brát zcela vážně text
   "Tajemství Amenti" autora, vystupujícího pod pseudonymem Petr Penguin.
   Onen autor velmi přesně věděl, o čem píše. A proč. V tomto textu najdeš mnoho odpovědí na Tvé otázky. V tomto přelomovém období musí každá bytost nejen na této planetě definitivně realizovat svou kruciální volbu. Drtivá většina lidských bytostí ji má dávno za sebou. To, že jsi reagoval, projevil zájem o svůj vnitřní růst znamená, že tvé DNA struktury byly schopny "rozeznat" čistou informaci, možná jsi tedy tímto projevil svou volbu. Nyní je vše na Tobě. Mými prameny jsou materiály tzv. "Svobodného učení" - MCEO
   viz. Azuritepress.com. Lidská(nejen) historie je popsaná v dílech Voyagers I. a II.
   Z kontaktů z evolučními strážci a vlastních zkušeností mohu čistotu, pravdivost tohoto zdroje potvrdit.
   Reálně se zde mezi námi pohybují bytosti s lidskou formou a nelidským, či převážně nelidským vědomím. Jsou tu zasvěcenci padlých vesmírných kolektivů, illuminátské špičky, pracující jako trubci pro své mimozemské padlé sponzory. Dále je tu však inkarnovaných i mnoho bytostí z krystovských světů, jež sem přišly z lásky, aby pomohly, je tu mnoho inkarnovaných již vzestoupených lidských bytostí. Geneticky nepřipravená bytost však má jen málo možností zachytit vědomě frekveční vzorce, jež vyzařují tyto krystovské bytosti. Je to právě o již zmíněné volbě bytosti, zda půjde cestou světla, cestou návratu k bohu-zdroji, či je jí bližší cesta do metatronického temného matrixu padlých ras. První cestou je cesta věčného života, absolutní lásky, vědění a tvorby v duchu zákonů jednoty, druhou je pak svět duality, boje, zániku, smrti.
   Na první pohled, je věc jasná, ovšem realizace a samotný proces bioregenerace a v tuto chvíli úspěšný proces uhájení a doslova záchrany přirozených harmonických vzestupných struktur před již přítomným metatronickým sklízením formou epigenetického překrytí, tedy de facto finální akt odpojení všech nepřipravených lidských bytostí od božských struktur věčného života a jejich trvalé upoutání v energetickém systému padlého matrixu vesmírných predátorských ras, kde platí "jejich" pravidla hry a kde je lidská bytost a vše ukořistěné jen pouhou energetickou potravou, včetně již probíhajících bioenergetických morfogenetických změn je věcí jinou.
   Zde nezbývá, než držet palce, zde z velké části hraje každý převážně sám za sebe. Pomoc a jistá úroveň ochrany je zde přítomna, ovšem vše je o přístupu, nasazení, možnostech. Velmi doporučím vyhnout se veškerému channelingu je to čistá manipulace. Vše a bez vyjímky.
   Máš-li zájem vytvořil jsem komunikační email- azurite1@email.cz
   přeji všem hezký den :)

   Vymazat
 9. Proč hledat po střípkách v zahraniční literatuře,když zde máme odkazy od jedné z nejvýznamnějších mystiček Boženky Cibulkové,která zde zanechala skrze napojení na vysoké duchovno nádherné odkazy?Hlavně "promluvy andělů o České Zemi"by si každý měl přečíst,já osobně jsem byla dojatá a věřte mi,že v minulosti by mne to vůbec neoslovilo.Nic není náhoda a člověk zraje a dostává se k informacím na které je zrovna připraven a teď už si transformaci skrze učení Krista neumím ani představit a mnozí ho začínají zařazovat do svých programů.V současné době zde učí její poselství Ludmilka Kozáčková a jsou samozřejmě i další.

  Na těchto stránkách najdete originální texty přijaté z duchovna Boženou Cibulkovou. Jsou určeny všem věřícím především, protože víra je základ přijetí Nového slova. Kristus v nich sám jasně a všem srozumitelně učí člověka všemu, co má znát o životě, jak jej prožít správně a jaké plány má s lidstvem. Seznamuje člověka s minulostí i vývojem lidstva, které dosud nenašlo odpověď na otázky - odkud přicházíme, kam jdeme, jaký je smysl lidské existence. Po přečtení těchto knih poznáte velkou moudrost a lásku Boží, přicházející nám ku pomoci. Odstraňují dětské chápání věcí víry, Boha, anděla i člověka, které se na rozdíl od rozvoje vědy a techniky za 2000 let příliš nezměnilo.
  buh.webpark.cz
  S láskou Jarmila

  OdpovědětVymazat
 10. Ty svitky papyru jsou jistě pravé.Nemám pochybnosti. Pochybnosti mám o jejich pravdivém překladu.Je známou věcí, že jen pokus o překlad "Gilgamešova eposu" trvalo 30 let,.Mayské písmo luštili odborníci z celého světa přes 25 let, než se zadařilo. A tady se odkudsi z jeskyně najde hromada suchých listí(papyrusů,podařilo se jej ne jen "přečíst", ale dokonce se zachovalo cosi o Ježíšovi!
  Není důležité, jestli byl ženatý. Důležité je, že na svět tehdy před 2000 lety přišel člověk, který jasně formulovat boží, tj.morální zákon.A dal nám lidem šanci vymanit se z nekonečného kola utrpení

  OdpovědětVymazat
 11. Děkuji Otovi za tip na výlet! Vychází mi z toho, že Francie = NEBE ! :-) /To byla jen lehoučká legrace- nic ve zlém :) /. Zatím stále věřím slovům Bible, že Ježíš po svém Zmrtvýchvstání pobyl se svými kámoši asi 40 dní, dal jim ještě důležité rady, jedl s nimi, mohli se ho dotýkat, ale pak "byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak vzal jim ho z očí" (Skutky apoštolské 1, 9-10)- a když za ním hleděli s otevřenou pusou, andělé jim přišli říct další fakt.
  Máří Magdalenu měl Ježíš opravdu hodně rád - jí se zjevil po Zmrtvýchvstání jako první.
  Dobrá zpráva je, že nás má nade vše rád všechny, bez rozdílu.
  P.S.: V Písmu se ještě příliš nevyznám, musím si pospíšit, abych ho do konce života stihl alespoň přečíst.. (a něco dalšího z něj zkusil pochopit).. s úctou šípek u cesty

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ďakujem za takú lásku, keď musia malé nevinné detičky trpieť.

   Vymazat
 12. Zajímavý byl film "Šifra mistra Leonarda" s myšlenkou, že Ježíš a Máří Magdaléna měli děti a jejich potomci jsou mezi námi dodnes. Na obrazu "Poslední večeře" je to zakódováno a "Svatý grál" = ženské lůno, tvořící nový život - zázrak věčného života. Opravdu zajímavé

  OdpovědětVymazat
 13. Vnesu do Vašich úvah ještě větší zmatek.Ješíš neměl za manželku Marii Magdalskou. Ta byla jeho ženou při oslavách hieros gammos (spojení muřského a ženského principu). Jednalo se o sexuální akt. Jeho ženou byla Marie Salomé mladší a s ní měl Sáru a Jakuba. Marie Salomé mladší je zmiňována v textech jako miláček Jan.

  OdpovědětVymazat
 14. Vykladač tohoto papyru objevuje již objevené, ale katolickou církví zamlčované. Vše je popsáno v knize:
  http://www.kosmas.cz/knihy/136181/marie-z-magdaly-a-zeny-v-zivote-jezise/

  OdpovědětVymazat
 15. 558. Poselství Ježíše ze dne 20. září 2012 v 15:16. ....... www.varovani.org
  ŘEKNOU, ŽE JSEM BYL ŽENATÝ. ŘEKNOU, ŽE JSEM BYL POUHÝ PROROK.
  Já jsem tvůj mystický ženich, a jako taková budeš i nadále trpět, abys mohla zachraňovat duše.
  Má drahá, milovaná dcero, čas k rozšiřování lží o Mně po celém světě právě započal.
  Jak už jsem vám řekl dříve, vymyslí lži a vytvoří klam o Mně, Ježíši Kristu, aby mohli popírat mé Božství.
  Mé Božství je všemohoucí.
  Přišel jsem v těle a ponížil sám sebe takovým způsobem, jaký lidé neočekávali.
  Nepřišel jsem oblečen jako král.
  Nemluvil jsem silným hlasem, ani jsem se nevychloubal jako král, aby jiný padl k mým nohám.
  Nepřikazoval jsem jiným, aby Mě obsluhovali.
  Místo toho jsem přišel, abych sloužil.
  Přišel jsem prosit o vaši spásu. Abych to udělal, musel jsem se ponížit tím, že jsem se stal člověkem, chudým člověkem, nízkého původu.
  I když jsem přišel jako člověk, neznamenalo to, že mé Božství bylo nějakým způsobem zkráceno. Byl jsem narozen bez hříchu. Bylo pro Mě nemožné, abych zhřešil. Mohl jsem mít tytéž touhy těla jako člověk, ale nikdy jsem se nedopustil hříchu, neboť tomu tak nemohlo být. Byl jsem čistý v mysli, těle a duchu.
  V tak mnoha ohledech jsem byl jako člověk. Ale vstal jsem z mrtvých.
  Lži, které se vynoří a v kterých budou popírat pravdu o mé existenci prostřednictvím série nepravd, začnou zaplavovat zemi.
  Řeknou, že mé tělo může být ještě nalezeno. Řeknou, že jsem byl ženatý. Řeknou, že jsem byl pouhým prorokem.
  Potom se pokusí dokázat, ještě jednou, že jsem byl kacíř. Že jsem se rouhal proti Bohu. Zesměšní má slova, která jsou nyní dávána světu a potom Mě odmítnou.
  Dělají to ze dvou důvodů. Tím prvním je pošpinit mé Božství a představit Mě spíše jako pouhého člověka. Ten druhý je zasít pochybnosti, pokud jde o mou úlohu Mesiáše.
  Jak uráží mé jméno.
  Jak matou mé následovníky.
  Nenaslouchejte lžím.
  Neposlouchejte, když se vás pokouší přesvědčit, že Bůh nestvořil vesmír.
  Neboť všechna tato odvedení pozornosti jsou vymyšlena tak, aby oslabila vaši víru a ukradla vaše duše.
  Zacpěte si uši vůči takové proradnosti. Zavřete vaše oči před nepravdami, neboť všechno bude uděláno, aby vás přesvědčili, že Já jsem nebyl Mesiáš, Spasitel a Vykupitel lidstva.
  Jak slepí jsou!
  Jak málo se naučili!
  Váš Ježíš

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takmer 2000 rokov nemá svojich nasledovníkov. Tí, ktorí sa na nich hrajú sú celé stáročia všetko zlodeji, vrahovia a klamári.

   Vymazat
  2. Jeho nasledovnici jsou tady. Narodilo se jich dvanact. A kazdy s techto dvanacti za sebou tahne dalsich dvanact. V kazdem je Chrystus obsazen v nejake mire.

   Vymazat
 16. Historie je jen kupa smeti. A kazdy s toho smeti vyrabi pravdy potrebne pro dokazovani jinych smeti. Je dost pravdepodobne, ze cirkevni hodnostari jsou temito informacemi pomalu zakodovavani na to, ze zalozi rodiny. Zalozi rodiny, vytahnou pluhy a budou orat. Nebudou jiz muset resit sve biologicke zalezitosti potajemne. Budou od toho volni. Neni to nahoda, ze informace k tomu jsou implantovany v techto casech. A je upne jedno, jestli to s Jezisem je pravda nebo ne. Ja Jezise povazuji za dokonalejsiho bratra v biologii cloveka, to znamena, ze jeho vztahy k zenam byly ciste, nepotreboval se biologicky projevovat a s nekym vazat. Pri odchodu ze Zeme nechal znicigt vsechny informace a rytiny o sobe. Nezustalo po nem nic, jen ustni podani po pameti tech kdo ho znali a pozdeji i jinych, co ho nevideli nikdy. Nevime, jak to probihalo na Krizi, kdo ho eventuelne zastoupil, nebo byl jen pod ucinkami drog, ktere znecitlively bolesti tela, ve kterem jiz On jiz davno nebyl.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.