31. října 2012

Další odpovědi indigového chlapce (51 - 80)


Vlabi poslala pokračování rozhovoru s indigovým Sašou, moc děkujeme!

1. část. (1 - 21)
2. část. (22 - 50)


51. Jak se budou během Změny a blesku cítit zvířata?
Zvířata se stanou zlými. Mnoho z nich zemře. Vy nebudete chápat, co se děje, a nazvete to nemocí.

52. Kde na světě nebude dobré se v době Změny a blesku nacházet?
Nemůže být řečeno.

53. Stanou se Indigo sedmou rasou na Zemi a zcela nahradí lidi?
Ne, Indigo se nestanou sedmou rasou. Jí se stanou vaše děti. Budou obyčejnými, i když budou vědět více a také víc umět. Když lidé mluví o Indigo, jsou zmatení problémy těchto dětí i jejich původem. Teď je hodně dětí, které toho hodně umějí, ale je to jen jejich schopnost. To není známkou Indigo. Indigo má zlatou barvu. Modré jsou ty, které rozvíjejí tyto schopnosti, je to mysl. Indigo není nutné rozlišovat nebo je hledat. Mají žít společně s lidmi a ostatními dětmi. To, co je potřeba, se budou snažit dělat tam.
55. Vzkříšení z mrtvých se stane v příštích pěti, deset, dvaceti letech? Nebo to bude ještě za velmi dlouho?
Proč by měl člověk znovu žít, když už vše udělal? Čekat na to - znamená setrvávat na jednom místě. Pokud se lidé budou zabývat vzkříšením, přijdou o své děti. Země bude přelidněná. To se již děje nyní.

56. Co je příčinou záblesku?
Důvodem pro blesk je změna části světa, ke které se vztahuje Slunce. To musí být. Vědí o tom všichni, včetně lidí. Bylo to zapsáno v nejstarších knihách.
57. Co mohou a měli by udělat lidé, aby zachránili sebe a svou rodnou Zem?
Lidé potřebují klidně a přesně dělat svou práci a nezabývat se cizími věcmi. Záblesk lidem nepodléhá. Když se s lidmi bude o tom mluvit, měli by poslouchat. Nepodvedou je.

58. Země si sama vyrábí vlastní energii, nebo ji získává z externího zdroje?
Země – to je energie. Slunce – je také energie. Tyto energie – jedna jsou. Slunce získává svou moc z jiného zdroje, o kterém vy nevíte.
59. S jakým cílem byla vytvořena Země?
Dát místo těm, kteří mají zájem tvořit. Pak je hra skutečná. Každý vzor, který vytvoříte, bude potom udělán skutečně. Chcete-li tvořit, je třeba se tomu naučit. Ti, kteří špatně tvoří, se tomu budou učit znovu a znovu, jinak se vzor může porouchat a nebudou vědět, jak ho opravit.

60. Země je kosmická loď, kterou provozují lidé?
Země není loď. Planeta. Nemůžete řídit planetu, protože nevíte, jak by se měla pohybovat. Všechny planety to dělají samy, protože by to pro ty, kteří na nich žijí, bylo velmi obtížné a zbytečné. To zabírá čas.

61. Jaká je role pyramid?
Pyramidy se brzy stanou součástí. Chovají se jako kostel. Zapojí je z vesmíru. Pyramida - anténa. Přijímají přenosy pro Zemi a předávají to všemu, co se zemi nachází.
62. Globalní oteplování má něco společného s čerpáním nafty?
Ne.

63. Jaký máš názor na svět, ve kterém nejsou žádné hranice a pravidla?
Tento svět může být dobrým, jen pokud pravidla budou. Jinak se lidé budou hádat a smiřovat se umějí špatně. Potřebují ty, kdo jim vysvětlí, jak je třeba se chovat a kdo je v právu.

64. Jak vnímáš ČLR a její slogan - Jedna země, jeden dům, jeden národ?
Nemůžete se takovými stát, protože se jeden druhého bojíte. Tam se bojí také a dělají to z donucení. Lidé tam nejsou šťastní, to je cítit. Ale to se může změnit, když pochopí, že ublíží-li druh druhovi, ublíží sám sobě. Dohromady nemohou být ti, kteří žijí dobře a kdo je špatně. Všichni mohou žít i tak i tak, ale nikdo by neměl žít jinak.

65. Jak dlouho asi bude trvat nejtěžší období Změny? Je tu šance pro ty, kterým je dnes 30 – 40 – 50 - 60 let, že uvidí dokončení ve svém životě?
Těžká období pro Zemi bude velmi brzy. Budete je vidět. Čas nemůže být jmenován.

66. Pokud rostliny, voda, zvířata budou "kontaminovány", jedovatější, čím bude možné zahnat hlad a uhasit žízeň během Změny kromě rostlin „pěstovaných pod kopulí"?
Lidé vyrobí tabletky, které budou jíst. To bude snadné, ale lidé budou nemocní, až toho bude málo. Vodu se naučí čistit a vyrábět. Nebude to problém. Pak se naučíte, jak se čistí řeky a jezera, a uděláte to na celé Zemi. To se zalíbí všem a navždy.

67. Kdy křemík vstupuje do lidského těla, jak se změní jeho životní funkce, čím se tělo bude stravovat? Jakým se stane ve vztahu k vnějšímu prostředí? Silnějším a nezranitelným? Budou nemoci a stárnutí?
Lidé budou lépe přijímat světlo ze Slunce, budou si lépe pamatoval. Ale před tím je bude velmi bolet hlava. Budou žít do 130 - 150 let, ale pomaleji porostou. To znamená, že dětí bude více. Přestanete mít strach, že příliš mnoho lidí zemře.

68. Po Změně lidé přestanou být zlí? Jak se změní jejich mysl?
Po Změně lidé nepřestanou být zlí. Budou zmatení. Proto budou ještě hádavější. Z toho důvodu budou často vše zapomínat, a to jim pomůže se smířit. Pak se jim zachce učit se, ale to nebude jen ve škole.

69. Myslíš, že ti dáváme důležité otázky, nebo se ti závažnějším jeví něco jiného, na co jsme se ještě neptali? Jaké skutečně důležité otázky bychom ti měli položit?
Důležité je: Mnohé otázky jste nepoložili. Proč se neptáte na planety sluneční soustavy, na Slunce jako hvězdu? Také se vás chci zeptat:
- Co to znamená „žít"?
- Kdo je člověk?
- Proč je vám třeba začátku a konce?
- Co znamená „ihned/najednou/současně"?
- Co je to „nenávist"?
- Co tím myslíš „přesto/všechno stejné"?
70. Samo slovo indigo - je obyčejná barva. Indigo také znamená lidé s aurou idigové barvy. Náš Saša však nemá barvu indigo. Jak je to možné?
Zmínil jsem se už, že samotné slovo „indigo" bylo jednoduše vymyšleno, a že by se měli nazývat jinak.
Indigoví nemají jen jednu barvu. Takže se nesnažte o tom mluvit, protože to nemá smysl. Nikdo je nebude rozlišovat. Barva obecně není hlavním faktorem rozdílů. Zmíněná barva – to je přenosová, transformační barva. Nese jasné znamení Indigo. To znamená, že v této barvě existuje jiná barva, pokud to tak lze říci.
Proto jako Indigo označují ty, co nejsou úplně v normě. Ve své podstatě takoví nejsou. Ale o tom, že to jsou více duchovní bytosti není pochyb. To nemůže být nějak zvláštním způsobem akceptováno a komentované. Takové úlohy před sebe Indigo nestaví.

71. Proč nyní mnoho informací o nadcházejících a probíhajících kosmických i pozemských jevech přichází z jiných zemí. Proč se to v Rusku děje v malém měřítku?
V jiných zemích lidé umějí lépe pracovat s informacemi. Tam lépe pochopili, co jim říkají, ale špatně to cítí. V naší zemi je to naopak. V jiných zemích je těch, kteří se budou podílet na událostech, více než u nás.
A je ještě jedna příčina: tyto země Změna postihne nejvíce.
72. Jak si myslíš, že Rusové projdou těmito změnami?
Lidem bude zle, protože bude hodně chudých a nezdravých. Bude jim věnována jen malá pozornost, protože to bude těžké pro všechny. Ale to bude špatně. Hlavní věcí bude - neutíkat od ostatních, protože změny postihnou všechny. Až to pochopí, lidé dají rozum dohromady a nebudou potřebovat zemi(stát), protože se stane dostupným celý svět. Stejná věc se stane s lidmi z jiných zemí. K tomu se už připravují, protože o tom vědí.

73. Proč, když hovoříš o blížícím se kataklyzmatu, nechceš říct, jak ho nejlépe přežít? Nebo jsou lidé odsouzeni k zániku?
Ne, lidé nejsou odsouzeni. Ale musí projít Změnou jako všechno. Nikdo neví, co se bude dít. To je pravidlo.

74. Bude přechod v následujících 6 letech v nehmotnou existenci? A co je přechod do čtvrté dimenze?
To se děje, když zemřete nebo když spíte. Čtvrtý svět – to je svět snů. Také v něm žijete, ale nechápete to. Není možné, abyste tam žili v plném rozsahu.

75. Je možné, že před rokem 2012 zažijeme takové události jako setkání s jinými civilizacemi (Lemuria, Atlantida, Siriusiané atd.) Jak myslíš, že to bude?
Do té doby se všemi kontakt nebude. Ale mnozí z těch, kteří vládnou zemím, vědí o nich a mluví s nimi. Budou to i nadále skrývat, tolik špatného je ve světě. Více než polovina lidí se bojí těch, kteří žijí v jiných světech. Z toho důvodu by je mohli zabít. Ti nechtějí ublížit, chtějí v lidech zastavit pocit strachu. Lidé potřebují přestat se bát o sebe.

76. Co znamená udělat vše v životě?
To znamená: pracovat sám na sobě. Člověk v životě pracuje sám na sobě. Každý přichází na Zem jen kvůli tomu. Vše ale neznamená „ihned“.

77. Existuje Systém Natural Healing Reiki (duchovní růst založený Dr. Mikao Usui na konci 19. století). Co si myslíš o tomto systému léčení / duchovního růstu?
Reiki - to znamená dýchat jako světě. Dýchat jako svět znamená, že je nutno cítit jeho pohyb (vibrace? Pozn.překl.) a nechat ho vstoupit do sebe. Jste-li nemocní, znamená to špatně pohybující se orgány. Svět vás může naladit. Pak tableta nebude zapotřebí. Člověk nikdy nepotřeboval léky. Vymyslel je, protože se nechtěl přizpůsobit.
Čím více je pohybu, tím rychleji proběhne správné nastavení. Ale neproniká do člověka násilím. Pouze v případě, že osoba souhlasí. Stejně to dělal Ježíš. Jeho dotek v sobě nesl pohyb světa a slovo bylo ještě silnější. Nejlépe se lidé léčí slovy.

78. Co je „láska", proč ji lidé hledají a nenacházejí?
Láska – to je, když všichni myslí na druhé ​​a oni to cítí a dělají to, co dělat mají. Láska – to je Síla, Světlo, které ti dávají prostě jen tak. To je dar, který se musíš naučit dávat.

79. Proč jsou lidé zlí?
Proto, že jim je zle z toho, že zapomněli dávat, ale velmi chtějí, aby jim dávali druzí. Pak prodávají, nedávají jen tak. Potom se objevují nešťastní lidé, protože se nemají na koho obrátit. Jim by měli darovat, ale nedávají, chtějí, aby koupili. A ti, kteří o pomoc žádali, nemají žádné peníze. Pak je jim říkáno, že to není pro ně, a to je špatně, protože to pro ně je. Lidé si přestávají vzájemně důvěřovat a začínají se bát těch, kdo se tak chovají. Nedělejte to tak!

80. Myslíš, že vnitřní podněty závisejí na osobě nebo na vnějších faktorech?
Když je člověk naštvaný, nikdo není na vině. Člověk je vzteklý sám, a ne někdo jiný. Pokud si to děláš sám, pak s tím souhlasíš. Můžeš to nedělat. Je těžší, když už ses začal zlobit. Když jsem naštvaný, matka mě hladí po ruce nebo po hlavě a já se rychle uklidním. Myslím, že je třeba tak činit i druhým.

15 komentářů:

 1. 80. - favorit :-))))))))))

  OdpovědětVymazat
 2. Díky moc za překlady, už se těším na další (ještě 215 zbývá). Četla jsem to za pomoci překladu Googlu, ale to se moc nedá, je to dost náročné "na hlavu" a smysl některých vět se vytrácí. Každopádně jsou to velice zajímavé informace a přichází právě včas. Ještě jednou moc děkuji :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Též moc děkuji za překlad . Myslím ,že je nejvyšší čas ,že se tato informace dostala k nám . Škoda ,že se tyto věci neučí ve školách . Děti jsou naší budoucností a měli by tyto věci vědět ,chápat a žít podle toho . Škoda ,že vždycky musí přijít nějaká katastrofa ,aby se lidé probudili a začali se chovat správně . Ale je to tak ,jak má být . Přeji všem ,aby jsme dokázali udělat vše správně a složili jsme zkoušky života úspěšně. Děkuji orgonetu ,že pro nás dělá to , co dělá a přeji hodně sil do dalších dnů . Marta

  OdpovědětVymazat
 4. Ahoj
  nevim proc ale tyto preklady na me pusobi dost pesimisticky, mozna je to tim ze jsem asi pesimista, urcite zdeluji spoustu dobreho pro jine lidi. Ja proste porad vidim ten blesk ktery me sezehne a ja budu nemocny a pak bude otravena voda a jidlo, vzdyt to prece musi umrit spousta lidi. Ne tohle neni budoucnost jak si ji predstavuji. Proc by mela byt otravena cela zeme ? Tohle odmitam. Vidim bezpecnou laskyplnou budoucnost, vzdyt nasi vesmirni bratri i my vsichni vidime pohodovou budoucnost.
  Kde je predpoved pana Kavasiase (nevim presne jak se jmenoval) ktery predpovidal ze cca v dubnu 2012 se budou otevirat dvere do 4 dimenze ale nemame tam vstupovat, vstupovat maji jenom lide pripraveni a ti pak protahnou dalsi lidi. Na konci pan Kavasias z Australie pise ze to cele se mu jevi jako realna budoucnost a predava tyto informace lide s nejlepsim vedomim a svedomim, take tam psal ze 2-3 miliardy lidi zařve. Co se stalo ? nic. Je dobre ze se to nestalo a nikdo nezařval. Nevim proc se tak nestalo ale je dobre ze jsme tu vsichni, a proto rikam Vsechno bude v pohode - už se stalo!!!.
  Dik za prostor k vyjadreni.
  Antena

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. George Kavassilas - Prečo niektoré udalosti nenastali a nikdy nenastanú + další videa


   Více zde: http://www.rahunta.cz/news/video-george-kavassilas/
   S láskou Jarmila

   Vymazat
 5. ja mam tiez teraz plnu hlavu a najviac mi utkvelo to ze rastliny budu jedovate, voda bude zla, zvierata sa stanu zlymi... :( jak potom dalej zit?? to bude novy zaciatok ako keby som si pozrela americky trhak?

  OdpovědětVymazat
 6. Saturn, David Icke o něm
  dlouze mluvil jako o základní satanské planetě
  naší sluneční soustavy při sobotním semináři ve
  Wembley. To jsem se dočetla. V druhé části překladu mluvilo to dítě o Saturnu.Je to celé negativní a měla při jeho čtení velký strach.Takže tudy cesta nevede. Nevěřte tomu. Jsou to slátaniny.Já osobně jsem klidná věřím ve světlo a na katastrofické scénáře nevěřím ale tohle mě vážně rozházelo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To znamená, že Ringmakers (Tvůrci kruhů)ze Saturna jsou zlí mimozemšťané ? Dlouho i nich nebylo nikde ani vidu, ani slechu. Přišel na ně pozorováním vesmíru skrze teleskopy dr.Bergrun, když se na Saturnu objevilo obrovské "černé oko".Z něho vyplouvaly a zase do něho vplouvaly lodě Rimgmakers. Mají vesmírné lodě jako dlouhé trubice až 25.000 km dlouhé ! Doplňují a udržují prstence okolo Saturna ! Jejich pohyb byl zaznamenán i u Slunce. I to jak ty "trubice" vyplouvají ze samotného slunce ! Kdoví zda ten černý trojúhelník na slunci je také jejich dílo ! Podobné černé oko bylo pozorováno i na Jupiteru ! Ta oka jsou zřejmě otvírána jen na dobu vletu nebo výletu těch lodí. Jak to ale dělají, je opravdovou záhadou.

   Vymazat
 7. Taky mi to připadá poněkud příliš pesimistické. A čekám, co bude v těch dalších otázkách - jestli je napadne zeptat se na Měsíc (je-li dutý, tj. je umělého původu) nebo na Nibiru. Když chlapec tak všechno ví, tak by na to mohl odpovědět - aspoň na to. Jinak to jeho "je zakázané na tohle odpovídat" mi taky nesedí - kým zakázané a proč?

  OdpovědětVymazat
 8. Rozhovor s tím chlapcem může na někoho působit pesimisticky. Ale já cítím, že v těch odpovědích není jen negace. Mluví o tom, že bude nutné ještě něco odžít - spálit zbytek temné karmy co v nás zbývá, ale pak se věci začnou pomalu zlepšovat. Je v tom mnohem víc pozitivního. Ano čeká nás trochu bolesti, ale čeká nás taky mnohem víc radosti. On jen mluví otevřeněji, než je v podobných rozhovorech zvykem. Nemějte z toho strach, odhoďte negativní myšlenky, jsou zbytečné a ničemu nepomůžou. Zvládli jsme dojít až sem, těch pár posledních krůčků zvládneme taky. Přebývejte v přítomnosti, buďte racionální a příliš o tom nepřemýšlejte. Bude to dobré, je to dobré už teď.

  OdpovědětVymazat
 9. Nikdo "zvenčí" nemůže říct,jak na tom budete každý z Vás,konkrétně, v budoucnosti.........o tom si rozhodnete přece každý sám za sebe.Spousta vír a informací přichází,přitom je to tak jednoduché........ale ať si na to příjde každý sám,s bolestí či bez ní,svobodnou vůlí rozhodujíc.........mějte se všichni

  OdpovědětVymazat
 10. Len teoreticky, prečo by mohli byť rastliny, voda škodlivé, zvieratá zlé. Čo ak pri Blesku atómky vybuchnú? Ukrajina, Japonsko...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Možná, že elity o tom záblesku vědí delší dobu, a že existence urychlovače částic CERN v Evropě má možná za cíl vytvořit proti tomu štít, nějakou černou či červí díru či celou jejich sérii, které by proti tomu záblesku nasměrovali, a tak "ochránili" planetu před jeho účinkem.Zda to pomůže asi už brzo uvidíme na vlastní oči.

   Vymazat
 11. Nechtěj všeho, čeho vidíš...
  Nevěř všemu, čeho se doslícháš...
  Neříkej každému, všechno co víš...
  Dělej jen to, čeho seš toliko povinen...
  Buď opatrný...
  J.A.Komenský

  OdpovědětVymazat
 12. Asi by nebylo od věci srovnat to s tímhle... http://karolinaloskotova.blog.cz/1211/1-velmi-dulezite-pripravte-se-na-obdobi-21-24-12 http://karolinaloskotova.blog.cz/1211/2-doporuceni-pripravte-se-na-obdobi-21-24-12-pokracovani-textu-a-prakticke-rady Zmiňuje se o tom vícero zdrojů.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.