23. ledna 2013

Aolian: Stará Atlantida, Motor života a Pekelná očista3. Poznávací výlet do Staré Atlantidy

Mentálně jsem sestoupil až do doby, kdy došlo ke vzniku oné „iluzivní osoby“. Záhy jsem se ocitnul na vlahém mořském pobřeží s několika přepychovými rezidencemi topícími se ve zlatě, sluneční záři a blahobytu. Pak došlo k mému samovolnému mentálnímu přesunu do pevninské oblasti, kde se rozkládalo město přeplněné všemi možnými technickými vymoženostmi. Panovaly zde stísněné pocity beznaděje, strachu a oné takzvané blbé nálady. Atmosféra byla plná našedlé vodní páry a na nebeské klenbě se vyjímala pravidelná síť z přísně modulovaných mraků. Po ulicích chodily se sklopenou hlavou zástupy zasmušilých lidí. Jejich pohyby provázela malátnost a podivná netečnost. Ačkoliv nejsem žádný odborník na zdravotní problémy, okamžitě mi přišlo na mysl, že populace ploužící se po městě trpí silným nedostatkem vitamínu D.

Zbohatlická kasta vyvolených se hřeje na výsluní a zbytek populace živoří pod deklem technické mlhy. Tak tohle mi něco připomíná... A bodejť by ne, když nevyřešené události Staré Atlantidy se holograficky překrývají s našim současným světem a sice tak okatě, že si přímo říkají o strávení skrze výkonné Elementy smrti.

4. Zamrzlá regulace Motoru Života

Ve svém předchozím příspěvku jsem se zmínil o tom, kterak na severní polokouli naší planety bují astrální Doba Ledová věznící ve svém ledovém příkrovu důležité složky a bytosti přírodního světa. Je tam uvězněna i klíčová pracovní platforma Motoru Života, což umožňuje temnářům svévolně a účelově roztáčet kola těch částí Motoru, která se jim hodí do krámu. V důsledku těchto počinů pak dochází k přebujelé nekontrolované výstavbě bez žádoucí regulace a odstraňování balastu systémem Univerzálního Rozkladu. Boomová kvantita = houby kvalita :-))))))))

Ne náhodou je prapůvodní název Motoru Života LIVIO MORI TORI. Slůvko LIVIO značí věčný koloběh života. Slůvko MORI značí, že tento koloběh je pod neustálou kontrolou bdělých rozkladných elementů, kteří z něj skrze speciální filtry odstraňují veškerý balast a nežádoucí mutatní formy života. Teprve po řádném úklidu a vykydání veškerého humůsku je ke slovu puštěna Nová Výstavba s tvůrčí energií TORI. Co však dělají temnáři? Snaží se z Motoru života vyeliminovat rozkladné elementy, seč to jde. Není-li však výstavbová energie TORI řádně vyvažována rozkladnou energií MORI, systém chtě nechtě upadá do horečnaté výstavby ztrácející směr a cíl. Není divu, že i samotné vůdčí elitky temnářů v tom pak mají zmatek a občas nevědí, která bije :-)))))) Nadále však hodlají držet klíčové rozkladné elementy u ledu, neboť dobře vědí, že pokud se rozkladné síly dostanou řádně na světlo a zamíří k Centru Dění, první se vyřádí právě na nich, klíčových pošlapávačích Života :-))))))))))

Škoda, že vás, čtenáře, nemůžu ohledně Motoru Života odkázat na žádný spis, který by mohl podat jeho zevrubný popis od A až do Z. Jeden takovýto obsažný spis existoval, leč shořel v Alexandrijské knihovně, v rámci temnářské akce „Zametání stop, abychom si mohli vytvořit svůj vlastní svět iluze“. Přírodní svět nad tím samozřejmě nepláče, nemá to zapotřebí, protože on prostě JE a automaticky se přirozeně projevuje všude tam, kde je mu to umožněno.

5. Komunikační most mezi Starou Atlantidou a Starým Egyptem a pekelná očista

Při myšlenkách na polozamrznutý Motor Života jakož i při pohledu na neutěšenou situaci ve Staré Atlantidě, k níž mne dovedl fantóm zhmotnělý na stropě úřední místnosti, jsem pocítil bezodkladné nutkání pořádně zavrtat do té vyumělkované astrální Doby Ledové. První věc, která se ukázala, byly vady při posledním přepólování naší planety. Vlastně by se přímo dalo říci, že toto přepólování proběhlo neúplně a některé přírodní systémy zůstaly energeticky trčet v jalových meziprostorech. Soustředil jsem mentální sílu a zkusil pozvat speciální pomocníky na „vylámání“ těchto systémů, aby se mohly zapojit do práce.

Pak se mi před očima znovu objevil životní prostor Staré Atlantidy, tentokrát jako kruh a hned vedle něj další kruh, který představoval neuzavřenou minulost Starého Egypta. Oba kruhy se navzájem zčásti překrývaly, přičemž staroatlanský svět stál nalevo a staroegyptský svět napravo. K tomu se zřetelně ukázalo, že uzavírání minulosti u obou těchto epoch mělo probíhat mnohem jednodušším a radostnějším způsobem, než jaká je stávající situace. Vodní svět Staré Atlantidy měl postupně, skrze velký světelný most, přecházet do sluneční éry Starého Egypta, přímo do centra tamní Sluneční fontány, kde mělo dojít k jeho totálnímu očištění a spálení veškerého balastu. Podobným způsobem měl být potom sám v sobě stráven i Starý Egypt.

Sluneční fontánu si vlastně můžeme představit jako veliký světelný kruh obklopený oranžovými branami. Do centra tohoto kruhu připomínajícího černou díru je skrze dostředivou sílu nasáváno veškeré dění určené ke kompletní očistě, ať už se jedná o informace, bytosti, složky elementů, struktury, emoce a tak podobně. Při průchodu centrem Sluneční fontány je pak veškeré dění skrze odstředivé paprsky vytlačováno k oranžovým branám na okraji kruhu. Tyto brány se pravidelně otevírají a silným žárem ohně nasávají vše, co k nim přichází. Dalo by se říci, že hned za těmi branami, v místě velkých ohňových kotlů, probíhá očista přímo pekelná :-))))))) Jo jo, už je to tak :-) Veškeré dění je profiltrováno, všechen balast spálen a na vnější straně kruhu se otevírají další brány opatrně propouštějící ven vše, co souzní s přirozeným řádem života.

Ona to asi nebude náhoda, že celý tenhle očistný systém se jmenuje HELION. A jelikož dokáže bez problémů očistit veškeré přírodní systémy od nepotřebného balastu včetně celé iluze temnářů, byl jimi okamžitě označen za ďábelský, přímo vyvrhelský systém hodný zavržení, za peklo HELL :-)))))))

A teď mám před očima obrázek, že temnáři nejenže dali Helionu nálepku démonického satanského světa, ale skrze speciální techniku se již v dávné minulosti postarali o to, aby došlo k poškození jeho ohňových kotlů. Přirozené uzavření minulosti Staré Atlantidy i Starého Egypta na tom ostrouhalo kolečka a dnes se nám tyto epochy natolik vměšují do našeho současného světa, že v mnoha případech předurčují průběh dění na naší planetě. Dalo by se tomu říkat „V zajetí časových smyček“.

Další pecka na solár přišla hned po zhlédnutí poškozeného Helionu. Ve světelném mostě, kudy měl plynule přejít Staroatlanský svět k očištění do egyptské Sluneční fontány (a v případě potřeby dále k Velké Fontáně trůnící přímo v centru Slunce), zeje časoprostorová trhlina jak vrata. A ejhle, už tu máme další chybu v systému... Spousta bytostí si nakonec zoufale přeje odejít ze Staré Atlantidy a uzavřít si svou minulost, cesta ven však schází a ony zůstávají nedobrovolně uvězněny ve svém tísnivém lochu. Musím se pokusit tu trhlinu spravit. Mentálně jsem se přenesl přímo k ní a vizualizoval si, kterak se zaceluje a světelný most je opět v pořádku, bez jediného kazu. Poté bylo ještě nutné vybourat tlustou blokační stěnu na přechodu mezi Staroatlanským světem a komunikačním mostem. To, co následovalo, mi téměř vyrazilo dech. Na most se neuvěřitelně kvapným tempem vyhrnula obrovská kvanta bytostí, proletěla závratnou rychlostí přes most, před Starým světem Egypta učinila výhybku a hrrr rovnou do očistné černé díry v galaktickém jádře naší sluneční soustavy! To ale není vůbec špatné, to je nakonec asi to nejlepší řešení, které se tu tak nečekaně naskytlo ku zdaru :-)

Dal jsem drobný oraz a pak zkusil ukončit činnost poškozeného Helionu v otevřené minulosti Starého Egypta. Přírodní systém je inteligentní a určitě si výhledově najde novou cestu ke své úspěšné seberealizaci. Přeji mu, aby měl ke své práci co nejvíce uvolněných prostor schopných ke svému radostnému využití. Ať žije svět Života bez balastu!

1 komentář:

  1. Je mi trocha ľúto, že tu nevidím žiadnu diskusiu..... Všetci reagovali na prvú časť tohto opisu, ale mám pocit ako keby to nedočítali až do konca. Práve táto druhá časť je z môjho pohľadu dôležitejšia pre pochopenie súčasnej situácie. Ďakujem Ti Aolian, že uverejňuješ svoje poznanie a že sa chceš o neho podeliť aj s ostatnými. Pre mňa to bolo veľmi poučné a to z toho dôvodu, že som konečne začal vidieť veci v súvislostiach, ktoré som do dneška prehliadal t.j. že sme karmicky spätí aj s minulosťou našej Zeme a nie len s našim osobným alebo rodinným osudom. Zároveň si mi podrobnejšie pomohol pochopiť súvislosti, ktoré sa odohrali v Starej Atlantíde, a ktoré som videl len vo veľmi hrubých obrazoch. Úloha Thovtha a jeho prispenie k zničeniu Starej Atlantídy je spomínana v rôznych prameňoch, ale aký bol vlastne život radovych ľudí, tak to som z tvojho pohľadu uvidel až teraz. Ešte raz ďakujem za tvoje príspevky.
    Juraj

    OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.