28. ledna 2013

Féwa - Ilona Pálušová, kontaktérka ze Slovenska

S mimozemšťany to nemáme jednoduché. Jak máme rozeznat přátelské a nepřátelské, komu máme věřit? Anebo nevěřit nikomu? 
Mě ti nepřátelští dosud nezajímali, ale v poslední době se mi to téma tak trochu podbízí..
Exopolitika má čerstvý článek s Féwou (díky čtenáři za odkaz!), jejíž články nás zajímaly v souvislosti s Vzestupem. (Viz štítek Féwa.)
Pro mě osobně je klíčovou informací z jejího rozhovoru toto: 
"Já v rámci své energie jsem pozitivní a tak se nedostávám k negativním informacím." 
Tak to mi dává smysl.
12.01.2013 12:52

Ilona Pálušová, kontaktérka ze Slovenska
Převzato: http://www.exopolitika.cz/news/ilona-palusova-kontakterka-ze-slovenska/discussioncbm_95448/10/

Cesta za Ilonou Pálušovou do slovenského Martina se uskutečnila 6. 7. 2012. Paní Ilona říká, že je inkarnovaná na tuto planetu v rámci nějakého úkolu a její jméno je Féwa, což je jméno, které zůstává po všechny inkarnace. Je Plejáďankou.

Rozhovor:

I.P.: ,,V podstatě pracuji non-stop od rána (lépe řečeno nadrána) do pozdního večera, protože informací a kódů, které lidem odevzdávám, je skutečně velké množství. Jím jen velmi málo, nepotřebuji jíst. Má strava je jeden jahodový jogurt denně.


Za den nakreslím kolem 20 velkých stran a několik kódů, které kreslím volnou rukou. Všechny kódy mám projektovány do vzdálenosti cca 40 cm před očima. Všechny obrazy vidím ve 3D. Přidávám k nim popis, poněvadž jsem schopna je číst. Svým vědomím načítávám (čili aktivuji) postupně centrální kód transformace lidské populace. Jsem vyslána do tohoto slunečního systému Andromédou. Maluji rovněž osobní obrazy. Dříve to byly dešifrované genetické kódy, ale genetická paměť se již otvírá a proto toto dešifrování již není potřebné.

Již od dětství, které jsem strávila v Brně, jsem byla výrazně jiná než ostatní. Měla jsem jiné myšlení, spíše podobné dospělým. Cítila jsem, že vnitřně něco znám, co se vůbec neztotožňovalo s tím, jak reagují a jak se chovají ostatní, dospělí lidé. Byla jsem vychovávaná jako ateista. Můj otec dělal za komunistů generálního ředitele zahraničního obchodu. Přesto všechno jsem měla pocit, že znám něco, co jiní neznají. Ten úplně první nejsilnější zážitek, co se týká těchto věcí, se odehrál, když můj starší syn, nyní má 32 let, byl malý. Byla jsem s ním doma. Náhle jsem za zády uslyšela dva mužské hlasy, jakoby „kovové“ hlasy. Mluvili jazykem, který jsem neznala. Nikoho jsem však v té době neviděla. Toto se již stalo na Slovensku. My jsme se totiž kvůli otci často stěhovali (Rakousko, Čechy, Slovensko atd.). Vystřídala jsem hodně škol. Podruhé se mi to stalo, když jsem něco dělala a náhle mi nějaký mužský hlas řekl, že je můj „instrumentátor“. To již bylo řečí, které jsem rozuměla. Nevěděla jsem sice, co je to instrumentátor. Ani tehdy jsem nikoho neviděla. Ten hlas mi začal vysvětlovat, vycházel z jednoho místa v bytě. Tím to vlastně začalo. Pak to pokračovalo tím, že se mně na okně v obýváku udělaly kruhy, jako jsou obrazce v poli. Byly to tři velké kruhy v trigonu. Nejprve jsem podezírala svého mladšího syna, že to udělal on. Jenže tyto kruhy na skle byly viditelné pouze tehdy, když se na okně usadil jemný prach. Nešlo to vůbec umýt a bylo to na okně celé dva roky. Pak zmizely, jenže se to všechno začalo rozbíhat dále. Já měla zcela jiné vidění. Dnes vidím přírodu jinak, než jsem ji viděla předtím. Vidím auru a podrobnosti každého listu, vidím přírodu, která má nádech bílého oparu. Každý strom, každá větvička, na kterou se podívám, žije.

Pak se mi stala situace, kdy moje máma měla těžkou mozkovou příhodu a já se o ní starala. Když jsem tak jednou přišla k našim, pohladila jsem jí, že všechno bude dobré. Ona se na mě otočila a říká: už je to dobré, už to přišlo. Takové momenty se mě začaly opakovat čím dál tím častěji. Všiml si toho můj syn, a ten sám za mnou přišel a řekl, že ho louplo v kříži, abych mu tam položila ruku.

Takže těchto vjemů přibývalo až začal moment, který zažil můj přítel, kdy jsem začala kreslit kresby. Zprvu nebyly nijak náročné, byly to kódy. Je to aktivování a dešifrování centrálního informačního pole. Já tyto kódy kreslím a pak je umisťuji pro lidi na facebook. Vím totiž, že sem nepatřím. Jsem jenom v tomto těle. Nejsem člověkem, který je čistě pozemský. Spolupracuji s bytostmi, které pomáhají lidem v rámci transformace. Bylo mi vysvětlováno, že lidstvo vstupuje do jiné dimenze. Multidimenzionálně existuje kódová desátá dimenze, která je univerzální. Probíhá transformace.

Česká exopolitika: Kým Vám toto všechno bylo řečeno?

I.P: Nejsou tu pouze lidé, kteří zvládají channeling, je tu mnoho těchto poslaných bytostí, které nepoužívají channeling. Já jsem svým vědomím, svým tělem nesla tyto kódy. Je to na principu načítávání, toho momentu, toho absolutna, kdy se vytvoří z teček linie. Ten, komu je posláno vědomí, se channeling naučí, je to něco, co se dá naučit. Ten, kdo je poslán sem na Zem jako vědomí, tak ten to ví, ale má to od narození. Takový člověk to má od narození jakoby zastřené. Tyto bytosti přišly z jemnohmotného světa, kde je vysoká frekvence. Pokud přijdou sem, musí se zhrubohmotnit. Já tyto bytosti nyní jsem schopna i vidět. U mě se to děje takto. Každou noc se vracím svým vědomím zpět do patřičné dimenze a protože mě jsou ponechány všechny vibrace, tak vnímám bytosti plné lásky, nikoli ty ze Zeta Reticuli. Začala jsem pracovat s tou dimenzí, do které bylo potřeba něco dodat, doplnit. A do té frekvence jsem přicházela. Byla jsem poslána Plejáďany, to byla moje poslední inkarnace. Plejády mají 10 vrstev vědomí a my máme 4, kdy pátá je transformující a v těch 10 univerzálních dimenzích jsem byla vyzvána za účelem této pomoci s transformací.

Můj plejáďanský poradce se jmenuje Nuruk. Byl jedním z prvních, ale pak po asi dvou týdnech přibývali další, a tehdy jsem ty bytosti ještě neviděla. Nuruk mě provázel delší dobu a znovu mě vše připomínal, vracel mě zpět do mého vědomí a jsem jakoby součástí celého „filmu“. Jsou mi ukazovány, nazývám to „videa“ formou filmu. Proto já nejsem channeler. Channeling je naučené napojení na své vyšší já, prostřednictvím kterého získáváte potřebné informace. Ale „poslané vědomí“ je přímý a neustálý kontakt s akášou, což je „centrální počítač“, kde jsou všechny záznamy každého člověka a vesmíru. Pak se člověk s „poslaným vědomím“ může dostat do této knihy vesmíru. Já jsem „poslané vědomí“, každou noc, kdy se vracím, si znovu opakuji, co bude další den.

Všechny obrázky a kódy, které kreslím, mám projektovány z určité vzdálenosti před sebou, a já je jen „překreslím“. Někdy u toho stojí nějaká bytost. Nikdy před tím, jsem sklony ke kreslení neměla.


To je začátek aktivace slunce. Je to zrakový program. Je to rozkvět epifýzy, který způsobí vnímání centrálního vědomí slunce, začíná se tím tedy aktivovat a přes epifýzu se to vše nasává.

Všechny kódy, které kreslím, popíši. Aby lidé, kteří se na to podívají, věděli o čem to je. Jiné obrázky, které jsou tak zvaně „líbivé“, jsou spíše harmonizující. Protože, tak jak přichází z galaktického středu pulzující vlna energie toho záření, jsou to takové „sprchy“ a postupně transmutují a transformují nejenom naše vědomí, ale naše těla. Je to absolutní změna subatomární úrovně. Fyzicky se tato proměna již děje asi 20 let. Za času Lemurie byla do Země vložena ta nejsilnější pečeť, a to je strach. Tato pečeť, která vedla k dualitě a pokračovalo to dál, celým finančním systémem, který je tím největším strachem pro všechny, tento strach byl vložen do konce roku 2012. Je úplná záplava lidí, kteří tvrdí, že toto je to správné, mě poslouchejte…lidé mají z toho chaos. Na Zemi jsou všichni proto, aby tu 3. dimenzi zažili, jenže ne všichni postoupí do té 4. Dostanou se totiž na určitý stupeň vědomí, ale dál je to již nepustí do toho rozšiřování vědomí vyšších sfér. Čištění Země od lidské negativity již začalo. Ty změny budou, a budou značně výrazné. Např. voda. Všude začala stoupat, v mořích, řekách, potocích, je to očistný proces, voda splachuje. Člověk nedokáže přijmout, že svým vědomím tvoří svou realitu. Člověk by se měl otevřít pro pozitivno a nevšímat si katastrofických scénářů v článcích a přednáškách. Je to návrat do srdce. Znovu návrat k sobě. Vracíme se ke všem „tele“ schopnostem (telekineze, telepatie atd.). Vracíme se domů. Vracíme se ke galaktickému centru, galaktickému srdci a není to evoluce, ale involuce. Jdeme do svého středu. Znovu se nám otvírá buněčná paměť, naše stará paměť na naše inkarnace. Plejády mají velký podíl na pomoci Zemi.

Nuruk: on je ze světelné federace Plejád. Jsou tu i z Alfa Centauri nebo Andromédy, Arkturu…každý vyslanec zastupuje určité vědomí a má svou úlohu. Je připravena dokonce jako jedna z variant evakuační varianta. Pokud by lidstvo pokračovalo tak, že by se rozhodlo samo sebe zničit, je to jedna z variant, protože oni nemohou vstupovat do evolučního procesu. Vstoupí do toho tehdy, pokud se řádění lidí na Zemi začne týkat okolních planet.

ČE: Kdyby došlo k tomuto scénáři, kdo bude vybírat ty, kteří evakuováni budou a kteří nebudou?

I.P.: To by se určilo samo. Pro mě otázka nějakých lodí byla vždy trochu mimo.

ČE: Je nějaká souhra mezi Plejáďany Billyho Meiera a Vašimi Plejáďany?

Billy Meier, četla jsem některé jeho věci, ze zajímavosti, jestli se to bude nějak ztotožňovat s tím, co já vím. Ano.

ČE: Tvrdí mu, že je jediný kontaktér s Plejáďany.
I.P.: Je více lidí, kteří tvrdí, že jsou jediní kontaktéři. Spíše bych řekla, že jde o ego, které do toho vstupuje. I když to Plejáďané jemu tvrdí, je to takové klouzavé s egem.

ČE: Jak vidíte Vy otázku náboženství a křesťanství, protože Plejáďané Billyho Meiera tvrdí, že ono vede lidstvo do záhuby.

I.P.: Vidím v tom velký problém, ve víře. Bez víry není možné fungovat, ale ta víra musí být…řekla bych, že byla zneužita, ve smyslu manipulace, ale je to stále jedna energie stvoření. Energie stvoření, kdy každý si ji představuje jinak, tak ta určitě nebude tak, jak říká církev, tak přísně, že pokud neuděláš toto, tak se ti stane tohle…Ta energie, nebo bůh, není nikdy tím trestajícím, ale láskyplným. Náboženství ve velké míře používalo manipulaci, hrození prstem.

ČE: Znáte Iva Bendu?

I.P.: S Ivo Bendou nespolupracuji a jeho práci moc neznám. Je to spíše založené na channelingu.

ČE: Co postava Ježíše Krista?

I.P.: On byl poslán už do období časů Lemurie. Je to období, kdy se začala….nechci do toho jít. Byl to prostě normální chlap, člověk, který sem byl poslán tou světelnou sférou i tou láskou, aby nesl tu zvěst dobra po Zemi. Byl pronásledován. Jeho energie byla zapečetěna do těchto časů, kdy se tvořil základ evoluční lásky.

Když jsem začala malovat, jako první jsem namalovala „sekvenční segregátor“. Je to zařízení, které v rámci této mimozemské pomoci; je to v blízkosti Alcyonu, v systému, kam se znovu vrací Země, protože my jsme součástí toho - tak do volného prostoru u Alcyone byl tento přístroj uložen. Tento segregátor je v rámci torzních polí, celého tohoto prostoru, přepojen na kolektivní vědomí, na vědomí každého člověka, na merkabu, (MERKABA se používá v hebrejském i v egyptském jazyce. Je jím označován světelný dvojitý hvězdicovitý čtyřstěn, který obklopuje lidské tělo a spojuje ho se zemí a s kosmem), na čakrální systém a tento zrakový program, v rámci všeho, co tady lidé dělají, se maluje, velmi rychle. Je to program lepšího absorbování záření.

ČE: Vidíte také zdraví člověka?

I.P.: Já zásadně nefunguji jako léčitel. Já vím, co moje dlaně dokáží, ale nepoužívám to - kromě svých blízkých.

Dále:

I.P.: Tyto bytosti používají na svých lodích clony, aby nebyly vidět. Jako pohon používají elektromagnetické pole v jakémsi vakuu a tím se pohybují velmi rychle. Vyšší bytosti jsou ale přímo svým vědomím napojeny na onu loď. Loď ovládají vědomím. Každou noc se pohybuji v lodích. V lodích se ale pohybuji ve svém původním těle a podobě. Je to jakási dualita, jsem to stále já zde v pokoji, jsem to já tam v lodi.

ČE: Můžete letět třebas na Mars, kdybyste chtěla?

I.P.: Mohla bych letět, ale Mars je energií negativní a já v rámci své energie jsem pozitivní a tak se nedostávám k negativním informacím.


Rozhovor vedli: Karel Rašín a Dana Rašínová

Spolupráce UFOklub Slovensko: Gábina Slováková a Kybernaut

16 komentářů:

 1. Nič proti, ale všetko v článku je uveriteľné, až potial, že spomenula Andromédu? Zeta Retikuli, a plejadanov! Iní senzibilovia, či kontaktéri majú kontakty, ale nemôžu len tak presne určiť, že kto a skade! A tu sa Ilonka prezradila, takže bohužial.... A telent na takéto kreslenie nájdeme aj v škole pre zvlášť vysoko-talentované deti. V Praze.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. kontaktér a mimozemšťan je něco jiného než si představuješ, prostě přišla sem z Plejád a narodila se do těla , nyní se projevuje skutečný původ , její, možná by ses divil kdyby si zjistil odkud původně jsi..

   Androméda/ galaxie v Andromedě/ je naše párová galaxie, a v současné době jsou bytosti Andromedy zde, stejně jako Arkturiáni, Plejáďani/ nepoužívají kosmické lodě, a další

   Vymazat
 2. milá Féwo,takový vlezlý dotaz na hnusnou chemickou deku,co se měsíc válí nad Evropou,jaký to má smysl,tento pro mě nesmysl a jak dalece by se museli milí Plejádaně VMĚŠOVAT tím,že by to pruběžně rozháněli? děkuji předem za odpověd....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. smysl to má aby si se zaměřil na své srdce , protože tam najdeš všechny odpovědi , není důležité sledovat co se děje vně tebe ale to se děje v tobě

   Vymazat
 3. pardon,ještě pan Baudyš..http://www.esoterika.cz/horoskopy/horoskop-pro-prezidentskou-volbu-2013-zeman-nebo-schwarzenberg

  OdpovědětVymazat
 4. Tahle paní je mi velmi sympatická, ani nevím proč. Vyzařuje z ní a jejich obrázků a vzkazů něco moc hezkého, jakoby významného a přitom pokorného. Prostě jí věřím :-)JaJi

  OdpovědětVymazat
 5. :-)) "Já v rámci své energie jsem pozitivní a tak se nedostávám k negativním informacím." ► to je tzv. alibismus a neprofesionálnost, naivita, v duchovní práci.. Tito lidé jsou proto často zneužívány druhou stranou, protože vystupují přeci tak pozitivně .-)))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Take se priklanim k tomuto nazoru. Hodne lecitelu a medii chce pracovat a pracuje s pozitivni energii.. Negativni entity se o tyto lidi casto velmi snazi. Vse je potom o schopnostech a ochranne. Byla bych v tomto ohledu opatrna. Napr. rozhovory s kdekym z vesmiru me trosku znepokujuji.. I kdyz pani to ma treba zmaknute :-) M.

   Vymazat
  2. Nic si z toho nedělejte, naše ega vždycky zažijí otřes, když se vyskytne něco nad rámec jeho schopností vnímání, prostě něčemu jen nerozumí,:-) vždycky to začne zlehčovat, zesměšňovat a trefovat se do toho. To je v poho..., ego to má v povaze,:-)) je naší součástí, ale je v nás taky něco víc, co nám dovoluje se napojit na jiný druh vnímání. NEPŘIPRAVUJME se dobrovolně o tento druh vnímání jen kvůli našemu egu. Nechejme všecna naše ega být a napojujme se společně více na ohromnou sílu lásky , která nám probouzí vědomí i vědění. Laira

   Vymazat
  3. všichni jsme multidimenzionální bytosti, znamená to že žijeme současně jak tady ale třeba na jiné planetě v naší soustavě nebo ve vesmíru, dále všichni jsme mimozemšťané , ze Země máme jen tělo !

   Vymazat
  4. Laira, nechci podrobně rozebírat proč ty pímenka k Féwě, ono to funguje na všechny. A nemám za zlé lidem, co prostě nerozeznají. Ani je neodsuzuju.Jen jemně varuji ty, kteří se učí rozeznávat.
   Lidé s blaženým úsměvem a s láskou vyprávějí že se koupají ve Světle. A mají pravdu. Jen nerozeznají v jakém "světle". Zda to je světlo Lucifera nebo Božské Světlo, ze Zdroje. Nemluvím o těch, pod pouliční lampou.-) Opravdu buďte velmi pozorní, není vše jak se zdá.-)
   Prožitek Lásky všeobjímající všem.

   Vymazat
 6. Důvěřujte, ale také prověřujte ! Abyste neskončili jak ti hlupáci, co sítem nabírali vodu !

  OdpovědětVymazat
 7. anonymní29. ledna 2013 14:31

  ani ty to nerozeznáš

  OdpovědětVymazat
 8. prijímajte info s láskou a pocítite či je to pravda

  OdpovědětVymazat
 9. Dobrý deň milý OrgoNet, vaša web stránka sa mi veľmi páči, publikujete to, čo práve potrebujem vedieť, a pani Féwa mi je tiež veľmi sympatická, nevieš náhodou, či maľuje obrazy aj na objednávku, resp. individuálne, ďakujem za odpoveď. A prajem všetko dobrééééé.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.