31. ledna 2013

Základní nepodmíněný příjem - referendum ve Švýcarsku

Již více než před rokem byl zde zveřejněn link na německý film Základní příjem (české titulky). Mně už se to tenkrát moc líbilo, ale ohlas byl malý a skeptický. Možná že teď už se to bude lidem jevit jinak!
Díky čtenáři za upozornění na důležitý článek o tom, že myšlenka se začíná prosazovat!

Německý filmový dokument Základní příjem s čes. titulky:
http://dotsub.com/view/26520150-1acc-4fd0-9acd-169d95c9abe1Český přepis filmu: http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/zakladni-prijem-kulturni-impuls-grundeinkommen-ein-kulturimpuls

Průlomový okamžik: ve Švýcarsku připravují referendum o základním nepodmíněném příjmu!
Zdroj: http://www.vasevec.cz/blogy/prulomovy-okamzik-ve-svacarsku-pripravuji-referendum-o-zakladnim-nepodminenem-prijmu

10.12.2012 22:32
Základní příjem je neokeynesiánská metoda, jež podobna Rooseveltovu plánu nalézá východisko z krize v dostání peněz dolů, ke spodním vrstvám obyvatelstva, ovšem s bonusem navíc - sází nikoliv na plánované hospodářství, nýbrž na seberealizační potenciál obyvatelstva, jemuž je ponecháno na vůli, jak naloží s výhodami plynoucími z odstranění rizik samostatně se rozhodující existence. S touto teorií přišel Belgičan Van Parijs, u nás byla jeho kniha přeložena a okomentována akademikem Markem Hrubcem spolu s jeho kolegou, Marek se tímto zabývá dále, jakož i značné množství kroužků a hnutí, iniciativ a organizací, jako je os Danubka, jejíž aktivista minulý týden ohlásil: 


Gabriel Karácsony 5 prosinec v okolí místa Bratislava, Slovakia

Príprava referenda o ZÁKLADNOM PRÍJME vo Švajčiarsku !Tento týždeň zberatelia podpisov dosiahli počet 50 000, čo je polovica z potrebného počtu pre vyhlásenie referenda. Beží 8. mesiac zbierania podpisov, pričom celkovo je k dispozícii 18 mesiacov. Za ten čas chcú iniciátori získať 120 000 podpisov, aby mali aj určitú rezervu. Vo Švajčiarsku, pre vyhlásenie referenda postačuje 100 000 petičných podpisov. V takom prípade je vyhlásenie referenda povinné. Platnosť referenda nie je podmienené počtom hlasujúcich. Výsledok referenda má účinok zákona a nepodlieha ďalšiemu schvaľovaniu parlamentom, či prezidentom. Návrh referendovej otázky je prijatý, ak za jej prijatie hlasovalo minimálne 50 % zúčastnených voličov a zároveň, ak sa táto hranica dosiahla minimálne v polovici všetkých kantónov.

_________________________
Vlastně ve všech německy hovořícíéch zemích je základní, ničím, ani prací, nepodmiňovaný příjem jedním z hlavních témat většího množství stran, a podle informace, kterou mi poskytl brazilský Němec Ingo došlo i k demonstrativnímu výpočtu, že ekonomika by takto fungovala lépe, a protože by fungovala lépe, je to naprosto ufinancovatelné, nicméně Ingo neznal zdroj a nicméně my zatím v Čechách ani nevíme, jak nastavit hranici a co všechno souvisejícího bychom měli udělat. Bohužel nikdo z česko-moravsko-slovenských aktivistů na tom není tak, aby objížděl pracovní konference v německy hovořícím teritoriu, jak se ukázalo, pro ty, kdo umí německy či anglicky, je vše interaktivně vysvětleno zde: http://www.bge-interaktiv.de/ Kde v první rovině po odvysílání úvodního videa naleznete první čtyři okénka základních otázek a pod nimi videa s odpověďmi, a když zmáčknete "alle videos anzeigen" naleznete celé spektrum otázek - interaktivní tabuli videí s odpověďmi, kterou si můžete pustit po částech: http://www.bge-interaktiv.de/alle.html a probírají se všechny otázky, zda by lidé ještě pracovali, či zda by to mohlo způsoit inflaci, jak je to realizovatelné, jak je to finacovatelné a zda je to opravdu realizovatelné již dnes, kdo by vůbec dělal špinavé práce, znamená základní příjem přerozdělování (s tím se tomá "legračně - část platu by zaměstnanec dostával od zaměstnavatele, nýbrž od státu - a na změstnavateli by pak bylo buď plnit daňovou povinnosti více, nebo rozšířit aktivity o něco, co lidé opravdu potřebují, v každém případě by odměnou pro něj byl také větší trh o koupěschopnost těch, kteří ji doposud neměli, a samozřejmě , že pokud jste bezdětní a bez rodičů, připadá na vás vyživování aliákvotní části dětí a starců jiných lidí. ), také se zde zodpovídá otázka, jak jak vysoký by nepodmiňovaný příjem měl být a mnoho dalších otázek.


Kniha kolektivu autorů Van Parijs, Hrubec, Brabec, je sice momentálně rozebraná, ale najde-li se dost zájemců, mohou ji dotisknout: http://www.kosmas.cz/knihy/137554/vseobecny-zakladni-prijem.-pravo-na-lenost-nebo-na-preziti/
Němci natočili základní výkladové video, jež bylo česky otitulkováno (a můžete jej nejen shlédnout, ale také si jen separátně přečíst titulky: http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/zakladni-prijem-kulturni-impuls-grundeinkommen-ein-kulturimpuls Důvodem, proč by ekonomika fungovala lépe, je právě ona mnou mnohokrát probíraná finanční anémie, jev, kterým se do hloubky zabýval Giacinto Auriti, jakožto důsledkem zcizení monetární suverenity, a nezřízené lichvy a spekulace, z nichž vyplývá pauperizace, rozevírání nůžek a ohrožování primárního národního sektoru výroby, obchodu a služeb, jež jsou postupně buď zaháněny do stagnace, nebo rovnou bankrotu, aby je posléze nahrazovaly služby a výrobky zemí s nižšími příjmovými hladinami, a posléze, když domácí kapacity padnou, jak finační anémie zasahuje, vše, co může a tkanina ekonomických činností se trhá, jsou vytěsňovány další a další činnosti, převálcováním spekulativním kapitálem, investováním do předražených technologií a novou kolonizací národního hospodářstvíze zdrojů z kvantitativního uvolňování světové rezervní měns s fortelem penězokazců - ovšem jen pro vyvolené, kteým se vyplatí zhodnocování obyčejných potištěnýách ppířků, i kdyby hra trvala sebedéle, znají, hru monopoly.V každém případě s probíhajícím snižováním životního standardu obyvatel dochází ke zrychlováním honičky za penězi. Arozevírání nůžek.

To jen našim zešovinizovaným podnikatelům nedochází, že jejich zboží dostává hodotu teprve tehdy, když si jej někdo koupí , a zatímco jeden miliardář sní za měsíc jednu kýtuý a za život si nechá postavit třeba jen dvě vily, 300 solidně zajištěných nízko a středně příjmových sní za stejné období kýt 300a nakoupí či zrekonstruuje 300 bytů či domů. Film, jenž linkuji, poměrně jasně vykládá, proč by Základní příjem měl fungovat, v Německu se to má samozřejmě trošilinku jinak než u nás: Německo překypuje aktivitami až za hranice, kdežto my vyrábíme jen 30% výrobků, které spotřebováváme, a bylo by třeba se zamyslet, jak rovnováhu mezi tím, co dovážíme a co vyvážíme znovu nastolit. Já osobně jsem přesvědčená, že jediné správné je kombinovat základní příjem s monetární suverenitou - a Auritiho rentou z emise nových peněz - vždy v majetku národa, mnozí aktivisté jdou mnohem dále a svůj program rozšířili jak o přímo-demokratické nástroje (v německy mluvících zemích běžné), tak o bezúročnou ekonomiku. Já na rozdíl od nich považuji za nejdůležitější totéž, co akcentují Němci: "Co byste dělali, jak byste se seberealizovali, do jaké práce byste se pustili, kdyby Vaše základní životní potřeby byly zajištěny?" Je toho totiž kupodivu tolik, co bychom od fungující společnosti očekávali, a ona to není ochotna poskytovat , a když , tak jen fiktivně - totiž natažené ruce se najdou, výkony už ne. (Nemluvě o tom, že mezitím již také odmítá za celou řadu výkonů platit vůbec.) Proto je třeba, aby co největší část dosud rozhárané populace trpící pochybnostmi, zda opravdu dělá to, co by dělt chtěla, poposkočila po Maslowově pyramidě psychických potřeb o něco výše od zajišťování střechy a žvance, sebevzdělávala se dle své potřeby, navazovala styky dle své potřeby a v míře co nejhojnější a uvedla v chod to, co potřebujeme k tomu, abychom se konečně k ideálu lidského společenství začali přibližovat, místo abychom se od něj vzdalovali. A konečně - také na ekonomiku založenou jen na čerpání zdrojů také budeme muset velmi brzy a dost možná rázem zapomenout. Už proto je tato změna panujícího diskurzu nutná. K Mezinárodnímu dni lidských práv Němci sestavili z lidských těl srdce na výše uvedeném obrázku a prohlásili nepodmíněný základní příjem za jedno z lidských práv. Jisté je, že těch, jejichž seberealizace plynoucí z výhod základního příjmu by přesáhla normální dimenze, by zprvu byla velmi nízká, nicméně oni by pomohli vytvořit vzory a koleje pro další, kteří by také rádi naskočili do tohoto nového modelu aktivního života. Nemluvě o tom, že by snad samospádem došlo k tomu, že ti nemnozí, kteří e živí jakýmisi druhem podvádění, jež sype peníze, by snad pod tlakem změnili záměr a začali dělat práci poctivou. Jistě by také došlo k určitým přeskupením- a sice od korporativismu k větší subsidiaritě a od naprosté předprojektové opuštěnosti ke kooperativnímu slučování podle zájmů. Společnost by si patrně také hlídala cenové prahy.
Základní étos tohoto nového lidského práva vychází z faktu, že na pochodech v naší společnosti je toho demokratického pramálo - ti, kdo jsou společností okopávání a šikanováni nejvíce, to mají navíc ještě podruhé od státu, který svým (ne) výměrem sociálních dávek tuto šikanu ještě potvrdí a zdvojnásobí - a jako dlouhodobý nebo setrvalý stav. Což je nelidské a nehumánní a popírá práva sociální e ekonomická a jejich demokratičnost. . Snahu nepodmiňovaný základní příjem probojovat, je tedy nutno chápat také jako snahu napravit společnost, aby se takto nesolidárně a šikanózně chovat přestala. Chápu, pro české země je závan takto vysoké společenské kultury nebývale avantgardní.
Projekt by patrně velmi dobře doplnila transformace bankovnictví - kdy výdělkem by nebyla parazitní renta, nýbrž odměna za specializované konzultační služby bank diverzifikovaných podle oborů ekonomických činností tak, aby ti, co financují zemědělství dokázali rozeznat, zda údajní držitelé kompetencí nejsou štont umořit krávu.
____________________
“The United States spends over $87 billion conducting a war in Iraq while the United Nations estimates that for less than half that amount we could provide clean water, adequate diets, sanitation services and basic education to every person on the planet.” ―John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man
aneb John Perkins - Doznání ekonomického zabijáka:"Spojené státy utratily za válku v Iráku 87 miliard dollarů, zatímco OSN odhaduje, že pouhá polovina z toho by byla schopná zajistit čistou vodu, adekvátní přísun stravy, zdravotní služby a vzdělání pro všechny lidi na planetě."
___________________
A jedna inspirace ze Španělska: http://www.cez-okno.net/clanok/hospodarstvo/prima-demokracie-a-ekonomicka-samostatnost-v-tri-tisicove-obci
_________________
Těžko někdo bude púochybovat, že by přeechod na základní nepodmíněný příjembylo něco,co by švýcaři nezvládli a nemohli realizovat na výbornou, v případě Švýcarska se naskýtá spíše jiá otázka - a totiž, zda by transformaace společnosti k hlubšímu vnitřnímu humanismu dokázala dosáhnout také ven,přesáhnout hranice Švýcarska - a napravit staré švýcarské "dluhy". Totiž:

Demokratická levice Afrika je daleko a její problémy nás nezajímají, zní často z českých luhů, hájů či hospod. A co takhle Švýcarsko – to už je lepší? Naše dnešní pouť za chudobou začíná právě tam. Víte, kdo je největším světovým dovozcem zambijské mědi? Švýca rsko. Kde se zambijská měď těží? Samozřejmě v Zambii, která disponuje pohádkovým nerostným bohatstvím, a kdyby si s ním mohla hospodařit sama, nepatřili by její obyvatelé k nejchudším na světě. Podíváme se do idylického Švýcarska, symbolu buclatého blahobytu, i do afrických měděných dolů mezi lidi, kteří trpí – zdravotně i ekonomicky. A kdo by očekával pestrobarevný pohodový cestopis, trpí krátkozrakostí. Afrika je hodně daleko…http://www.ceskatelevize.cz/porady/10418848677-proc-chudoba/212382554020007-ukradena-afrika/
____________________
A zde je německé video základních důvodů proti základnímu příjmu -. zejména co s těmi, kteří příliš podléhají chorobě mládí, totiž bezcílnosti - přičemž tato otázka je beze zbytku uspokojivě zodpovězena a vyřešena! :http://www.youtube.com/watch?v=EcQIzkcioiI a zde je základní německé video důvodů pro základní nepodmíněný příjem: http://www.youtube.com/watch?v=-m7mcefKd7I (Pozn. Orgonet: Německé video s českými titulky zde: http://dotsub.com/view/26520150-1acc-4fd0-9acd-169d95c9abe1 )
Němci sesbírali ve své petici dokonce o několik tisíc podpisů více než švýcaři, ale protože u nich je petiční právo nanejvýš komplikovamné, tak, že je nelze považovat za pravou demokracii, svolávají občany na den voleb do Bundestagu 14.9.2013 všechny do Berlína ke švýcarskému velvyslanectví.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ha064obOjfo
Česky pro Deník Referendum pipravila článek o Základním příjmu Alena Wagnerová, nemá ale takovou vypovídací hodnotu,jakomateriály, jež připravili Němci sami: http://www.denikreferendum.cz/clanek/14607-svoboda-rovnost-zakladni-prijem-aneb-o-dustojnosti - tj-. budu se muset pochlapit a Němcům nabídnout otitulkování v češtině.
S tímto článkem souvisí i tento: http://www.vasevec.cz/blogy/silvano-agosti-rozprava-typickeho-otroka

26 komentářů:

 1. Zajímavé-neznal jsem a to už jsem myslel že znám všechno :)))
  http://www.csfd.cz/film/211749-zakladni-prijem-kulturni-impuls/

  OdpovědětVymazat
 2. Vynikajici a osvobuzujici vec,ve chvili kdy kdy se to stane skutecnosti,zmeni se celej svet,cela lidska spolecnost.Kdyz se to zavede dobre,samozrejme,protoze i dobry veci jdou zneuzit,jak vsichni vime.Rozhodne bych to zavedl jak je to puvodni,bez dalsich uprav,vec druha o ktery lze uvazovat a mozna bych nebyl po uvaze a diskusich proti,je to,ze by byl na oplatku kazdej povinnej odpracovat pro spolecnost,tedy stat,nikoliv soukromniky , jistej cas tam,kde by bylo treba ,podle svejch schopnosti a moznosti v pripade,ze by byl zrovna bez prace.Prislo by mi to jako jista moralni povinnost vuci ostatnim,kdo se snazej o prostredky pro vyplaceni zakladniho prijmu vsem.....proud

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Aj v tom dokumente je to uvedene ze zakladny prijem je mozne zneuzit ked bude viazany na podmienky. Nemozes nikomu kazat ako ma zit. Uvidime ci na to niekedy dospejeme. Ale myslienka je to velmi pekna.

   Vymazat
  2. Všechno je možné zneužít, úplně všechno ! Proto je na bedrech "probuzených", aby se pokoušeli čistit společnost odspodu mezi řadovými občany, protože politici, lobbisti a další zlodějská a podvodnická verběž nic pro změnu k lepšímu pro lidi nikdy sami od sebe neudělají !

   Vymazat
 3. tady se bude do inaugurace ODOLÁVAT ZÁKLADNÍNU PRVKU demokracie...respektování výsledku voleb...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je jasné, že se bude odolávat základním prvkům demokracie v ČR ! Protože demokracii zde má kdejaký kr.pl plnou hubu, a skutek utek !

   Vymazat
 4. Myšlenka je to jistě dobrá, tenhle ten základní příjem. Pro dobrý začátek Nové Země.
  Ovšem, těžko o tom přesvědčíme ty lidi, co se drží u kormidla. Pro ně je přijatelnější,když je jedinec několika pákami tlačen k tomu, aby odevzdával daně.

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro vládnoucí elitu je jakékoli snížení břemen a uvolňování otrockých okovů obyvatelstvu nepřijatelné z principu věci : jednou si samozvaně podvodně "osedlali" stát, a poté nabyli přesvědčení, že jim patří celá země se vším všudy ! Prostě neofeudalismus jako vyšitý !

   Vymazat
 5. No jen aby to nebylo tak, dostaneš základní příjem ( elektronické peníze )a do těla čip...tak mi to totiž připadá...lidé to budou chtít, to je jasné...pozor, může to být dovedná manipulace...důkladně věci zkoumejme...pocitem a rozumem...M.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taky mě to napadlo:) základní příjem,ale s čipem:D
   Myšlenka je to skvělá,ale je v plénkách. Dávání a přijímání musí být v harmonii,jak je více či méně z každé strany je to špatně a proti zákonům, tudíž nastávají problémy.
   Určitě by tam měla být pojistka. Např: Jseš klempíř na oplátku budeš dělat někde v dílně, ale důstojně né 200 hodin měsíčně,ale třeba jenom 50 max 100. Pač si myslím,že by to mělo být tak,že společnost mě důstojně platí, a já ji to na oplátku vracím formou takové a takové důstojné práce
   Protože, třeba bych se styděl brat od státu 20.000 měsíčně, a sedět doma na řiti:)A časem si každý najde to co ho baví a všechno bude v poho:) čím víc nad tím přemýšlím,tím víc si myslím,že je to obrovská změna k lepšímu. To znamená konec všech zlodějských společností od pojišťováků až po dluhy...

   Vymazat
  2. také to tak vnímám, že by to tak mohlo být,lidé pro peníze podstoupí cokoli :-(

   Vymazat
  3. A zadarmo ti kdo dá co ?! Chceš základní příjem, nech se očipovat, jinak ani "vindru" !

   Vymazat
 6. Zajímavé je to především kvůli odstranění byrokracie - žádné sociální dávky, žádné daňové odpustky, jen čistý příjem Komu to nestačí, ať pracuje a ze svého výdělku platí daně. Jen ten základní příjem nesmí být moc velký, aby se nezačalo flákat ještě víc lidí než teď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To už řekl kdysi slavný král a císař Karel IV. svým služebníkům :"Střezte se zahálky, aby vás s sebou nestáhla do hlubin pekla !" A to platí i dnes po šesti stech letech !

   Vymazat
 7. Kdyz jsems shledla video Davida Icke, tak jsem pochopila tu hruzu, co se nad nami snasi a stale jsem mela otazku,jak se branit, vzdyt musime mit nejakou moznost povstat.Ale jak? Revoluce tu uz byly a vysledek, mnoho zmarenych zivotu a spoust a pote nove budovani stareho systemu.Tady ale se nabizi jedina a ucinna obrana prava na zivot a co vic, na zivot, ke kteremu jsme byli stvoreni, ne k zotrocovani, utisku a posmeskum mocnych, ale k radosti, k toleranci jednoho k druhemu, kdo chce basnit, malovat, nebo jenom pozorovat hvezdy, tak at to dela, kdyz mu to vyhovuje, na ´druhe strane jsou lide, kteri radi tvori, kteri radi pomahaji druhym, radi uklizeji, zastrihuji kere, zametaji chodniky,to vse je prace, ktera tesi a kdyz se clovek ohledne, tak je vysledek videt a prospesny vsem. A ze na tento system chybeji finance, SVATA PROSTOTO,kdosi vypocital, kolik se v CR vybere kazdy mesic na danich:v r. 2010 bylo v CR 10a pul mil. obyvatel z toho zhruba 5 a pul mil. obyvatel zaplati mesicne 4.000Kc na danich, celkem jde do "statni kasy" 22.000.000.000,00 Kc, rocne 264 miliard Kc a stale slysime, ze na nic nejsou penize kam se ztraceji, to by se dalo jeste polemizovat o molochu EU.Takze na start penize jsou, ale doslo by ke spravedlivemu rozdelovani, dnes, co jde do soukromych kapes vrchnosti, by bohate stacilo na nepodmineny zakladni prijem a to je, myslim, ta prevratna zmena, ktera nas ceka, bude to bolet, protoze mocni se svych pozic nebudou chtit vzdat, ale sila a touha lidi je nezmeritelna a 3D, 4D, nebo 5D to si schovame na potom

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No jo, ale tady je krásně vidět, na jak vysoký příjem by asi rozpočet stačil. Pokud se vybere 22 mld. měsíčně, pak pro 11 mil. (ať se to dobře počítá) je to jen 2000 Kč měsíčně. Navíc je třeba odečíst peníze na stavbu a údržbu silnic, školství, soudnictví, policii, armádu, důchody... Pokud z toho zbyde tisícovka měsíčně, tak by to bylo docela dost.

   Naštěstí se uvádějí reálné příjmy do rozpočtu asi čtyřnásobné (je tu spousta jiných daní než z příjmu fyzických osob), takže ty původní 2000 Kč by narostly na 8000 Kč. Po odečtení provozních výdajů státu by to mohla být tak polovina - 4000 Kč na měsíc pro každého (odhad bez pořádných znalostí faktů).

   Vymazat
  2. Nodhadujte bez "pořádných znalostí a faktů". Je to o ničem. Pokud dáte dohromady relevantní analýzu, rozbor, to je něco jiného. Planým žvaněním ničeho nelze dosánhout, natož podporu lidí.

   Vymazat
  3. Plně s Vámi souhlasím, je mi líto, že se schováváte s takto dobrými názory, jako anonym:-)Milena

   Vymazat
 8. http://blisty.cz/art/37119.html

  OdpovědětVymazat
 9. Zbytečnost, na všechny problémy ekonomiky se můžete spolehnout s neoliberálním myšlením. Pouze neoliberalismus dokáže vyřešit ekonomické potíže.

  OdpovědětVymazat
 10. všechny podoby liberalismu jsou zhoubou pro každou společnost, poněvadž znevažuje autority a řády !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to tak. Liberalismu se navíc líbí také řízený chaos a "loutkoherectví"

   Vymazat
 11. mne link nejde, tak tu je náhradný
  http://www.zakladnyprijem.sk/home

  OdpovědětVymazat
 12. http://milepola.webgarden.cz/temata/konec-kapitalismu-se-blizi-nove/zde-je-reseni-reforma-ses
  Zde jsou moje stránky. Bohužel, jsem je neměla čas inovovat, brzy napravím. Obdobná studie je vypracována právě na základní příjem i v ČR, kde se tomuto fenoménu, který je pokrokový a je to také možné východisku z toho srabu, který vyrábí z lidí bezdomovce, věnuje ing. Schlimbach a spol. bližší pochopíte při otevření v pdf formátu, pokud kliknete na SES MEZI SRDÍČKY :-) (♥Jistě o této ekonomické reformě SES, ještě hodně uslyšíme ♥)Pokračovateli jsou tytíž lidé zde: http://www.obcanskysnem.cz/
  Zdravm Vás. milepola@seznam.cz

  OdpovědětVymazat
 13. to je co sranda nacisti spinavi kto ma pravo diktovat kto a ako ma zit toto je velmi nebespecni vimisel pozor na to to iste je nwo

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.