15. ledna 2013

Chřipky se nebojíme

V posledních dnech média opět nadšeně zahajují svá poplašná zpravodajství údaji, kolik lidí už u nás zemřelo na chřipku. (Zatím prý 16; proč neřeknou, že na kouření jich u nás umírá denně až 50? Viz novinky .) 

Letos máme to štěstí, že žádný podplacený vládní činitel nenakoupil od Big Pharmy hromady neúčinných vakcín či antivirotik, která by bylo nutno vnucovat lidem. Čas vhodný ke kampani pro očkování tak celkem tiše minul, Tamiflu není, tak jsme do jisté míry ušetřeni reklamních masáží. Takže můžeme k prevenci sezónních onemocnění, eventuelně k léčbě, v klidu používat své domácí prostředky. 

Každý máme své recepty, co dělat, když i přes dodržování správné životosprávy (pravidelnou kompenzaci stresu, zdravou stravu, fyzický pohyb na čerstvém vzduchu), na nás něco "leze".

Pokud máme doma koloidní stříbro, tak snad vůbec není třeba, aby u nás nějaká respirační nemoc či angína propukla. Když si při prvních příznacích rýmy, škrábání či bolení v krku nastříkáme na postižená místa stříbro, a párkrát to zopakujeme, tak žádné viry ani bakterie nemají šanci ... (Jiná věc je, když si tu nemoc (třeba podvědomě) přejeme, třeba jako záminku k odpočinku z práce, a vůbec aby nám dali všichni pokoj, v tom případě se stříbru vyhněme.) Můžu vřele doporučit koloidní stříbro značky Antibakterin, ke kterému je geniálně vymyšlená malá lahvička na stříkání, dá se znovu plnit, můžete ji nosit třeba v kapse ...

Já v zimě beru vitamín D 5000, chodím do sauny, někdy i do solárka, dělám si zázvorový čaj, občas stříknu stříbro. Kdyby to došlo až těsně k nemoci, použiju Oscilococcinum, a když tak to holt vyležím. Ale musím říci, že co máme doma koloidní stříbro (rok), tak jsme ušetřeni mnoha potíží, jako respiračních nemocí, bolavých dásní, drobná poranění se hojí mimořádně rychle... 

Jo a ještě tohle: http://orgo-net.blogspot.cz/2010/07/cibule-chrani-proti-chripce.html

V tento málo slunečný zimní čas neuškodí zopakovat si článek dr. Elekové, jak je to vlastně s chřipkou a očkováním.

Převzato:

http://www.slobodavockovani.sk/news/proc-se-neockovat-proti-chripce/


Proč se NEočkovat proti chřipce
17.10.2012 01:44

MUDr. Ludmila Eleková

Dne 11.X.2012 jsem si užila svých pár sekund slávy na čt24. Redaktor mě téměř přepadl (na rozmyšlenou a přípravu jsem měla necelou hodinu) a sliboval nestříhaný cca 6 minutový rozhovor. Velmi jsem váhala, vím, jak to chodí a nakonec jsem souhlasila hlavně proto, že jsem to viděla jako možnost alespoň zkratkovitě prezentovat odlišný názor. Protože o chřipce a očkování proti ní slyšíme každý rok stále totéž. Nakonec se ukázalo, že schopnost rovnocenně prezentovat protichůdné názory není u našich mainstreamových médií dosud dostatečně rozvinutá. Ministr a vakcinolog dostali každý cca 10 minut, mě sestříhali na pár vět.

Proto využívám internet a písemnou formu, abych dostala mezi lidi, to co jsem chtěla říci.

Pro čtenáře dosud příliš neobeznámené s problematikou očkování budou mé názory extrémní. Předem upozorňuji, že na vše, co tvrdím, mám na rozdíl od zastánců očkování vědecké důkazy. Mnohokrát v historii se ukázalo, že převládající názor není správný. Nemusíme chodit daleko, stačí se vrátit do 50. let minulého století, kdy lékaři propagovali cigarety, viz http://www.youtube.com/watch?v=gCMzjJjuxQI. Před necelými 200 lety si lékaři nemyli před operacemi ruce. Na začátku každého pokroku je často jediný člověk, který myslí a vidí jinak. Já nejsem jediná, patřím k menšině lékařů a vědců, kteří začínají pochybovat o očkování. Na medicíně mě samozřejmě učili něco jiného, učili mě to, co dnes říkají v televizi právě zastánci oficiální linie. Musela jsem i díky negativním osobním zkušenostem dojít k jinému názoru a nebyla to lehká cesta.

Takže proč se neočkovat proti chřipce. Podívejme se nejdříve na očkování a pak na chřipku jako nemoc.
Především nebylo dostatečně prokázáno, že by účinnost očkování byla taková, aby vyvážila jeho rizika. Metaanalýza různých studií očkování proti chřipce[1] ukázala, že účinnost je kolem 60%. Musíme si toto číslo rozebrat, abychom zjistili skutečnou účinnost pro jednotlivce. Je třeba porovnat riziko nákazy a jeho změnu po očkování. Riziko nákazy pravou chřipkou v epidemii je pro neočkovaného jedince cca 3%. V této studii zjistili, že očkovaní mají riziko cca 1,4%. Vydělením těchto dvou čísel došli k 60%.

Je-li riziko jednotlivce 3% a očkováním se sníží na 1,4%, znamená to, že je třeba očkovat cca 80 lidí, abychom jednoho ochránili před chřipkou. Jinak se tomu také říká number need to treat (NNT) - počet lidí, které je třeba léčit, aby se jednomu pomohlo.

To nevypadá moc impozantně, že? Očkování sníží vaše osobní riziko z 3% jen na 1,4%, ale současně máte 100% jistotu, že vakcína ve vás natropí něco, co nechcete. Každý příjemce léku nebo vakcíny je vystaven nežádoucím účinkům, jen nikdo předem neví, jaké budou.

Také nebylo nikdy prokázáno podle standardů evidence based medicine (medicíny založené na důkazech), že by očkování proti chřipce snižovalo celkovou úmrtnost a nemocnost. Můžete si být jisti, že kdyby taková studie existovala, slyšeli bychom o ní z televize. Ani významné výkyvy v proočkovanosti proti chřipce nemají žádný vliv na úmrtnost.

Dále, pokud očkování vůbec chrání, pak pouze proti skutečné chřipce. A navíc se musí výrobce při odhadu přicházejících kmenů chřipky trefit. Když se do vakcíny dají kmeny, které se v dané sezóně nevyskytují, může být účinnost očkování prakticky nula. Mnoho lidí se nechá očkovat proti chřipce v mylné naději, že v zimě nebudou nemocní. Jsou pak překvapeni, že nemocní jsou a dokonce někdy více (proč, to si povíme dále). Lidé si pletou běžné virózy s chřipkou. Existuje více než 200 různých bakterií a virů, které mohou způsobit všechny ty zimní nemoci. Klinicky jsou si podobné, z klinického obrazu nelze určit původce nemoci, ani jestli je to virus nebo bakterie. Právě proto lékaři provádějí vyšetření CRP. Jde-li vám o to, abyste byli v zimě zdraví, musíte udělat úplně jiná opatření, než se nechat očkovat.

Nežádoucí účinky (NÚ) očkování mohou být skutečně závažné. Pochybovači nechť si přečtou příbalový leták k jakékoli chřipkové vakcíně, podívají se na americký systém hlášení NÚ očkování VAERS https://vaers.hhs.gov/data/index nebo si prostě zadají do internetového vyhledávače „flu shot adverse effect“ nebo „flu shot Guillan Barre syndrome“, „flu shot CFS“, http://www.whale.to/m/flu atd. Připravte se na hororové čtení.

Když čtete příbalový leták (bez jeho přečtení byste neměli souhlasit s žádným očkováním), všimněte si části NÚ hlášené v postmarketingovém období. Znamená to NÚ, které se objevily při běžném užívání. Pouhé porovnání NÚ zjištěných při klinických studiích a v běžném používání je zarážející. NÚ ze studií jsou prakticky vždy nezávažné, otok a zarudnutí v místě vpichu, mírná bolestivost, nezávažné celkové příznaky apod. V kontrastu s tím jsou v postmarketingovém sledování zjištěny reakce jako poruchy imunitního systému, angioedém, poruchy nervového systému včetně zánětu mozku a míchy, syndrom Guillan-Barré (celkové ochrnutí, GBS), postižení ledvin při vaskulitidě a další. Tento rozdíl ukazuje, že klinické studie před schválením vakcíny nejsou asi moc důkladné.

První zaznamenané zvýšení výskytu GBS bylo popsáno v roce 1976, kdy v USA vznikla první hysterie kolem prasečí chřipky a proběhla masivní očkovací kampaň. Vědci dosud nevědí, co GBS po očkování způsobuje, proto je toto riziko reálné i v případě současných vakcín. I když syndrom Guillan-Barré údajně po očkování postihuje jen jednoho člověka z miliónu, je možné, že jeho výskyt je vyšší. Do systému hlášení se dostanou jen případy, kdy vznikne podezření. Pokud ani pacient ani lékař nedojde k názoru, že by potíže souvisely s očkováním, logicky je ani nenahlásí. Oficiální odhady uvádějí, že v systémech hlášení NÚ očkování se objeví 1-10% skutečně se vyskytujících NÚ. Proto všechna čísla, která v systému vidíte, je třeba vynásobit nejméně 10x. Mě osobně spektrum NÚ vakcín proti chřipce docela děsí. Nejvíc mě děsí jejich nepředvídatelnost. Žádný z lidí, kteří utrpěli NÚ po očkování neměli důvod si myslet, že by právě oni měli být obětí.

Poslední výzkumy ukazují, že očkování proti jednomu kmenu chřipky může zvýšit náchylnost k jinému kmenu chřipky. Konkrétně se to projevilo v sezóně prasečí chřipky, kdy jedinci očkovaní proti sezónní chřipce měli vyšší riziko, že onemocní pandemickou chřipkou než neočkovaní jedinci. Toto zjištění je v naprostém protikladu tvrzení našich vakcinologů, že očkování proti sezónní chřipce chrání proti pandemické. Tímto prohlášením uklidňovali naši veřejnost v době vrcholící hysterie kolem prasečí chřipky, kdy to vypadalo, že vakcín nebude dost. Ukázalo se, že pravý opak je pravdou.

Mechanismus, kterým to lze vysvětlit, je tzv. prvotní antigenový hřích. Jde o uměle vyvolanou toleranci vůči antigenu. Když se předem vytvořené protilátky naváží na složitou částici (virus nebo bakterii), účinkují opačně, potlačují imunitní reakci. Brání tak zbytečnému vybičování tvorby protilátek poté, co byla dosáhnuta jejich dostatečná hladina. Jenže pokud již existující protilátky (např. z předchozího očkování) křížově reagují, ale ne úplně přesně sedí na antigen, pak mají nízkou afinitu k novému antigenu. Protilátky tak potlačí imunitní odpověď a dovolí nákaze se volně šířit. Opakuji: pravou úlohou protilátek je velmi pravděpodobně potlačit imunitní reakci, nikoli ji zajistit! Vypadá to, že celá teorie očkování stojí na špatném předpokladu.


Přestože jsme strašeni chřipkou, jako by ohrožovala každého, skutečností je, že pravděpodobnost, jestli vůbec onemocníme, jak vážná bude nemoc a jestli se uzdravíme nebo umřeme, určuje mnoho faktorů, které vakcinologové vůbec neberou v úvahu. Prostě chtějí naočkovat všechny, aby to některé ochránilo. Přestože naprostá většina lidí si s chřipkou nemusí dělat starosti.

 
 Je třeba ale vědět, jak se před ní chránit a jak ji léčit. Ne každá viróza je chřipka. Lidé přicházejí do ordinace s banálními virózami a říkají „mám chřipku“. Nemají. Kdyby ji měli, velmi pravděpodobně by do ordinace vůbec nedošli. Chřipka vás překvapí náhle, může se stát, že odcházíte z práce v plném zdraví a za hodinu jste zchváceni v posteli s horečkou kolem 40 °C. Chřipka se prakticky nedá přechodit. Doslova vás uzemní. Člověk má problém dojít na záchod. A když byste se ji snažili přecházet, skutečně si zahráváte se životem. Statistiky úmrtnosti jsou nanic, pokud z nich nelze vyčíst, o jaké nemocné šlo. Protože riziko onemocnění a/nebo úmrtí na chřipku se liší od jedince k jedinci, od prakticky 0% po téměř 100%. Takže co dělat, abyste si snížili riziko, že chřipku (a jiné virózy) dostanete a jak ji léčit, abyste si zvýšili šance na rychlé uzdravení?

Nemoc nepřecházejte. Z dlouhodobého hlediska se vám bohatě vyplatí zůstat první dny v posteli. Nemoc se nehodí nikdy, neřešte, co nestihnete. Chřipku je obtížné přechodit, člověku je fakt špatně, ale někteří nepoučení se naládují léky a vydají se budovat kapitalismus. Nedělejte to, mohli byste zemřít nebo si velmi poškodit zdraví.

Nesrážejte horečku, pokud ji máte. Horečku máte proto, že ji potřebujete, vyrábí ji vaše tělo a vyrobí ji tak vysokou, jak je nutné. Horečka zvyšuje aktivitu imunitního systému a činí vaše tělo nehostinným pro viry a bakterie. Zejména nepoužívejte paracetamol (Paralen, Coldrex, abych jmenovala ty nejznámější výrobky). Mechanismus použití paracetamolu je takový, že snižuje imunitní odpověď. Paracetamol nemá žádný vliv na viry nebo bakterie, těch je v těle pořád stejně, jen si jeho použitím vypnete obranyschopnost. Studie potvrzují, že užití léků na horečku prodlužuje nemoc, zvyšuje riziko komplikací a úmrtí.[2][3] Je to logické a nechápu, proč se na to musejí dělat studie. Vyplývá to z jeho mechanismu účinku, který by každý lékař měl znát. Nechápu, proč lékaři pacientům rutinně doporučují léky, které jim sníží šanci na uzdravení a dokonce zvýší riziko úmrtí.

Ve světle těchto poznatků je třeba hodnotit statistiky úmrtnosti na chřipku u seniorů. Senioři se obecně špatně stravují, mají slabší imunitu a tendenci brát na všechno léky. Paracetamol při chřipce pro ně může být skutečně hřebíkem do rakve. Protože svým pacientům paracetamol zakazuji, mám možnost porovnat vývoj nemoci u těch, kteří ho neberou s těmi, kteří si ho vezmou (než jim to vysvětlím). Nikdy jsem neviděla takovou tu vleklou únavu a vyčerpanost u člověka po chřipce, který si nesrážel teplotu. Já osobně jsem měla v životě několikrát chřipku, vždy s horečkou ke 40 °C, nebylo to ani trochu příjemné, ale do týdne po poklesu teploty jsem byla fit. Všichni pacienti, kteří byli týdny až měsíce po chřipce nebo viróze unavení, jako vybití, byli lidi, kteří se cpali paralenem „aby byli dřív zdraví“. Naletěli reklamě, která ale nelže – dobře se na ni podívejte. Reklama na Coldrex neříká ani slovo o vlivu na infekci, ani slovo o léčení, říká otevřeně – potlačuje příznaky chřipky. Nic víc. Problém je, že běžný nepoučený člověk neví, co potlačení vlastně znamená a co si tím způsobí.

Použijte prostředky, které imunitu posílí. Tyto prostředky je vhodné používat preventivně, nejen při nemoci.
Zdravá strava. Naprostá většina populace (cca 90%) má nedostatek vitamínů a antioxidantů. Vím to, protože to měřím, kdyby někdo pochyboval, může se podívat na toto video http://www.youtube.com/watch?v=rX4oxxGWi_8. Měří se tam množství těchto látek v těle: lykopen, karotenoidy, lutein, zeaxanthin a další. Všechno jsou to látky, které běžně přijímáme (nebo bychom měli) v potravě. Pokud jíte dostatek zeleniny a ovoce obsahující tyto látky, automaticky do sebe dostáváte i vitamín C. Moje výsledky měření jsou velmi podobné tomu, co zjistil Dr. Oz. Chcete-li být imunní vůči nemocem, konzumujte denně nejméně 600g zeleniny a 3 kusy ovoce. Můžete i více, ideální je, aby zelenina tvořila 50-70% všeho, co sníte. Omezte cukr, tlumí imunitu. Jezte čerstvou, kvalitní stravu, neohřívejte si předpřipravená jídla v mikrovlnce, omezte aditiva, chemii apod. Jezte kyselé zelí, je dobrým zdrojem vitamínu C a také probiotika, které příznivě ovlivňují imunitu.

Vysoce účinný proti chřipce je vitamín D. Toho máme také málo. Měřila jsem cca 100 pacientů na konci zimy a normální hladinu jich měli jen 3. Tj. 3%. Dokonce i ti, kteří byli předchozí léto u moře, na jaře měli nízké hodnoty. Zásoby vitamínu D z léta vydrží max. 3 měsíce, což může být jedním z důvodů, proč chřipkové epidemie přicházejí nejvíce až po vánocích. Vitamín D lze snadno doplňovat ve formě výživových doplňků, nebo jako rybí tuk. Na rozdíl od očkování vás chrání proti všem infekčním nemocem, nejen chřipkou, také vás chrání před rakovinou a jinými nemocemi, nemá vedlejší účinky, jen obtížně se jím lze předávkovat. Za bezpečné jsou považované dávky kolem 5.000 IU pro dospělého. Kojenec dostává během prvního roku života 500 IU, což odpovídá 5.000 - 10.000 IU pro dospělého.

Když už půjdete do lékárny pro nějaké léky, musíte vědět, o co požádat. Když budete chtít něco „na chřipku“, velmi pravděpodobně vám nabídnou Coldrex nebo něco podobného. Důvody jsou jednoduché. Lékárna prodává léky a chce na nich vydělat. Na Coldrexu vydělá víc než na obyčejném paralenu, který by vám koneckonců udělal stejnou „službu“ za desetinu ceny, vydělá na něm víc než na homeopatikách a bylinném čaji.

Takže požádejte o něco na podporu imunity při infekcích. Možností je mnoho: homeopatika, od běžného Oscillococcina po individuálně vybrané léky, echinacea v různých podobách, megadávky vitamínu C (nejméně 5 g denně, ideálně až 10 g denně (do dávky, která vám začne způsobovat průjem, pak lehce uberte), vitamín D, betaglukany, bakteriální lyzáty (Preventan, GS Imunostim apod.). Všechny tyto prostředky vám pomohou v boji s infekcí, nepodrazí vám nohy jako paracetamol. Nebude vám sice hned tak dobře jako po paracetamolu, ale zato se rychleji uzdravíte a po uzdravení nebudete trpět vleklou únavou.


Názory ve prospěch očkování jsou nyní v médiích na denním pořádku. Znáte je. Předložila jsem vám odlišný názor, proč je lepší se neočkovat a jak si s nemocí poradit. Porovnejte to, posuďte vědecké důkazy, vyhodnoťte si riziko pro sebe osobně. Pak se sami rozhodněte.


Zdroje:

[1] Osterholm MT et al, Efficacy and effectiviness of influenza vaccines: a systemic review and meta-analysis. Lancet infect dis, 2012, 12(1), 36-44

[2] Ahmady AS, Samadi AR, The adverse effects of antipyretics in measles, Indian Pediatr, 1981, 18:49-52

[3] Witsenburg BC, Measles mortality and therapy, Journal of Antroposophical Medicine, 1987, 4(1):26-27


Viac tu: http://www.slobodavockovani.sk/news/proc-se-neockovat-proti-chripce/

Další články dr. Elekové: http://www.slobodavockovani.sk/news/ockovani-poruchy-vyvoje-a-imunity-u-deti-1-cast/

14 komentářů:

 1. Díky za každého statečného "bojovníka" jako jste Vy, paní doktorko :-))Ať Vás odvaha neopouští!!!
  Martina

  OdpovědětVymazat
 2. "Já v zimě beru vitamín D 5000, chodím do sauny"....
  ja nerobím z toho čo píšeš absolútne nič lebo sa mi nechce hento robiť....ani žiadnu životosprávu nedodržujem, ani vegetarián nie som...a "žeriem" všetko jak kyselina... a chrípku alebo podobné pseudoinfekcie som nemal snáď aj 10 rokov...možno viac... ono, tá choroba je tak trochu o inom....

  OdpovědětVymazat
 3. Myslím, žy bychom měli podniknout nějakou protiakci médiím. Každý den jen slyšíme z rádií a televizí o nebezpečné chřipce, která zabila už 12 lidí, no jéje.. a ikdyž mi je jejich pozůstalých velmi líto, myslím si, že to byla i hlavně jejich vina, protože chřipku nebo silnou virozu přecházejí, a potom, když jim to sedne na plíce a dostanou zápaly plic, umírají. Jenže ze zpráv se dozvíme, že zemřeli na chřipku, ikdyž to není úplná pravda.
  Zasílal jsem mail do Radiožurnálu s odkazem na článek dr. Elekové i s tím, aby mi zaslali jejich postoj jako veřejnoprávního média. Dodnes jem ho nedostal, ale ani nepočítám s tím, že by po tomto, jednom, mailu, u kterého si nejsem jist, jestli jej vlastně četli, by se k něčemu vyjadřovali.
  Chtělo by to asi větší akci s více maily, které by je upozornily na jiné zdroje. Neříkám na média tlačit, ono se jejich vlastní myšelní tím nezmění. Spíš jim dávat více možností k otevření očí.
  A v diskuzích, které jsou u článků na internetu se najdou někteří, kteří smýšlejí jinak, ale ti jsou za svůj názor zesměšněni, jak jinak. Pěkný den Honza J.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Občas niečo pošlem všetkým 4 našim hlavným - teraz už len tak bez komentára. Už nečakám, že by zareagovali, ale možno sa na niekoho tam čo-to nalepí ...

   Vymazat
  2. Těžko předvídat jestli to vlastně někdo čte nebo to hned pověřený člověk má za úkol smazat. Netuším jakým systémem to v médiích funguje, takže kdyby měl někdo nějaké zkušenosti, tak dejte vědět.
   I možná petice by pomohla. Tady na Orgonetu je hodně pravidelných čtenářů, kteří by taky určitě přispěli svým podpisem.

   Honza J.

   Vymazat
 4. Doporučuji taky všem kefír z tibetské houby. Skvělá věc:)

  OdpovědětVymazat
 5. Mám dotaz, plno odpůrců očkování obviňuje farmalobby a lékaře z vražd a travičství. Může mi někdo vysbětlit, proč odpůrci očkování chodí na chirurgické zákroky např. při zánětu slepého střeva když i chirurgie je řádně zlobována a po operaci vás nadopují antibiotiky?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. pro anonyní 16:16
   očkování proti chřipce je preventivní.Odkud máte tu jistotu, že vakcína vás spolehlivě ochrání? Nejsou snad dnes už léčiva na cokoliv? Není tudíž lepší přijmout pomoc léků, až když se problém dostaví ? Tak vám odpovídám i na druhou otázku.Když už je patrné, že si tělo samo neporadí , pak je samozřejmně rozumné přijmout pomoc chirurgie a léků. Tak tomu bylo i v časech nedávných.To jen dnes jsou lidé mediálně tak spracovaní, že sotva je někde dloubne, běží v panice k lékaři.Tam se dozví "hroznou" diagnózu a lidská psychika už tragédii dokoná.Bohužel, tak tomu dnes je.
   Ještě drobnost k zánětu slepého střeva- špatná strava,málo pohybu a také absence trávení má na zánětech slepého střeva hlavní podíl.A tak se dá hledat příčina ve všech chorobách.Ovšem, koho to dnes zajímá,že ? Než hledat příčinu, je jednoduší vzít si pilulku nebo raději rovnou pod skalpel.Hezký večer

   dan.

   Vymazat
 6. V pondělí,radio Blaník,někdy od 9:00 až 10:00 drobná zpráva - očkování proti chřipce letos funguje pouze na 62%. Jinde už jsem ji nenašel. ,ani neslyšel.Taky kdo by čekal že se s tím budou moc chlubit.Nikdy jsem se očkovat nenechal a důvěru jsem úplně ztratil když se hlavní hygienik očkovat nenechal,ačkoliv to chtěl všem dávat příkazem div,že nevznikl zákon.Pustit do sebe nějaké jedy a riskovat velké zdravotní problémy o to já opravdu nemám zájem.Kdyby jsme měli kvalitní a zdravé potraviny a ne ten odpad z Evropy byli by jsme zdravější a odolnější.Tahle vláda se ale stará jenom o to jak vypěstovat co nejvíc řepky,udělat z ní naftu ,tu nalít do kamionů a přivézt tuny odpadu,které nám prodají jako jídlo.Pardon,ale není to jen tahle vláda,vlastně se to tady děje už posledních dvacet let.Ničíme se vlastně sami.

  OdpovědětVymazat
 7. Kdo se naučil nepouštět k sobě stres moc blízko,stejně tak se naučil proplouvat životem se vztyčenou hlavou, s potěšením, že mi byla dána možnost zrodit se na Zemi a přispívat svým Já k dobru světa, nemusí se jistě bát, že onemocní.Mám teď na mysli ty těžší onemocnění. Nemoc,která se projeví jako rýma,teploty apod.je dobré brát jako drobného "pomocníka", který "přeprogramuje" tělo na zimní sezónu. Asi tak. Takže jsem rozhodně pro.Kdo může,ať si raději svoji teplotu "poslušně" odleží a teplotám nechá volný průběh.

  dan.

  OdpovědětVymazat
 8. Moje mamka se nechala očkovat proti chřipce i přes me přesvědčování, že to není dobrý nápad. Krátce po očkování dostala takovou chřipku, jakou ve svém životě zřejmě ještě neprodělala. Nemohla chodit, měla vysoké horečky, bolely ji klouby, hlava, zvracela. Trvalo i poměrně dlouho než se uzdravila. Když už se tak stalo, u ní v práci propukla žloutenka ( pracuje jako vychovatelka v dětském domově ). Takže nechali vychovatele očkovat proti žloutence. Mamka dopadla tak, že má silně zanešena játra, přesahující o 2cm přes žeberni kost. Její obvodní lékař se zhrozil, když vyděl výsledky a ptal se jestli neprodělala otravu. Následně zjistil, že prodělala žloutenku. Dostala 6 druhu léků. Nicméně na moji radu vyhledala homeopatika, změnila jídelníček ( více ovoce zeleniny, méně masa, tučného, smaženého, kořeněného ) a řekla bych že se pomalu dává dohromady. Přestaly bolesti břicha, hlavy, malatnost.......... A tohle je jeden pripad z tisíců. Jakto, že se o tom nemluví. Vždyť takových lidí musí být víc.

  OdpovědětVymazat
 9. Pro:Anonymní15. ledna 2013 16:16
  Pokud si přečtete knihu Dr. Virpaen Vedlejší účinek smrt. Kde dělal 45 let pro farmakomafii. Tak tam se baví,že veškeré léky od bigpharmy pro chirurgii jsou výborný. Ale baví se tam hlavně o očkování,ibalginech a všech těch nesmyslů propagovaných v reklamách na rymu,kašel po bolest malíčku. Plete si pojmy s dojmy

  OdpovědětVymazat
 10. Tak já jsem chřipku (zřejmě tu chemtrailovou) už dnes taky dostal. Ale "chová" se nějak divně : stále mi teče z nosu, pokašlávám, a bolí mě c e l é t ě l o i k o s t i ! Takovou divnou chřipajznu jsem ještě neměl !

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.