14. ledna 2013

Božská Matka: Chvíli to potrvá, než se změny stanou zřejmými

Vím, že většina z vás už channelingy nemusí, ani já ne, ale zkuste ještě tento. Je to velmi prostý a čtivý náhled na stav, v němž se nalézáme. Vysvětluje mimo jiné, že na vytvoření nového světa musíme teprve pracovat. Ostatně, není to nic nového, to jsme sami věděli, i všechny channelingové zdroje označovaly rok 2012 jako začátek. Někteří z nás si ovšem představili, že je to začátek plně rozvinutého nového světa, do kterého vstoupíme rovnýma nohama v určitý den, tak ti si odžívají určité zklamáni.

Ale například Inelia Benz měla na svém webu vždycky, že vzestup se odehraje v letech 2012 - 2017. Diana Cooper, u nás dobře známá autorka, napsala knihu 2012 - budíček lidstva (česky 2010), a předpokládá, že změny budou probíhat až do r. 2032! ... atd. atd. 

Takže, jsme krátce po budíčku lidstva a teprve mžouráme, do čeho se pustit. 

Otázkou pro mě je, jak se stavět k temnotě, která se stále ještě projevuje. Mám pořád nutkání ji odhalovat, z toho důvodu, by to mohlo pomoci spícím, aby se probudili. Ale mnozí z vás stále píšete, že právě stálé poukazování na temnotu ji posiluje. Závidím těm, kteří jsou takto jasně rozhodnuti, protože já se v tom stále plácám. Vím, že soustředěním se na určité myšlenky jim dodávám energii, ale co když je to propaganda temných, abychom zůstali pasívní, nemluvili o jejich rejdech a nechali je na pokoji? 

Je velmi lákavé to, co říká Božská Matka, aplikovat na stav po těchto volbách. I já mám tušení, že když to necháme na pokoji, tak se to samo zhroutí ... 

Z poselství Božské Matky: "Povzbuzujeme vás, abyste nechali struktury staré energie, aby se samy zhroutily. Když na ně soustřeďujete pozornost, nebo jim jakýmkoli způsobem odporujete, dodává jim to sílu, alespoň na krátkou dobu. Místo toho se soustřeďte na svou vlastní vnitřní cestu. 

Je pro mě velmi lákavé odpočinout si od temných informací, překládat jen duchovní zdroje jako Eckhart Tolle, Esther Hicks, ... Jestli v tom někdo máte jasněji, poraďte ...http://bluedragonjournal.com/2013/01/11/message-from-the-divine-mother-10-jan-2013-by-tazjima/

11. ledna 2012
Překlad: OrgoNet

Jsem Božská Matka.

Moji milovaní, chtěli bychom vás přivítat ve vašem novém světě, nyní, když už jste měli asi dva týdny na to, abyste procítili nové energie. I když se mnohým lidem stále ještě může zdát, že se během Posunu nic nestalo, můžeme vás ujistit, že se stalo vskutku mnoho. Jak dosvědčují někteří, kteří jsou v současné době vtěleni na planetě mezi vámi, celá struktura, která dříve byla oporou třetí dimenze, byla odstraněna těmi velkými Bytostmi, které ji postavily. Váš svět a vše na něm se posunulo do 4. dimenze a nyní se bude postupně pohybovat do 5. dimenze, a mnoho lidí začíná cítit ženské energie založené na srdci, které jsou nyní dostupné všem.

Práce odvedená pracovníky světla na planetě byla mimořádná, vaše oddanost té věci příkladná. Nyní bude mít prospěch z vaší práce celý Vesmír, i ta část pozemské populace, která je dosud neprobuzená, ale jejichž Vyšší Já si také přejí vzestoupit. Děkujeme vám za vaši udivující velkorysost ducha, moji milovaní v lidském kolektivu.

Těm, kteří jsou stále ještě nespokojeni s výsledkem Posunu, vyslovujeme hlubokou omluvu za jakékoli nedorozumění či očekávání, která nebyla naplněna. Částečně tato nedorozumění, pokud nějaká existovala, pramení ze sémantiky, z použití jazyka, a ze schopnosti našich poslů přesně sdělit naše vzkazy. Jiná část „problému“, pokud nějaký existuje, je, že někdy lidská mysl (a ego) má potíže pochopit, že pracujeme v jiném časovém rámci. Nepracujeme podle dat, ale podle úrovní energie. A v plánech jsou vždy změny.

Nicméně období od 12. 12. do 23. 12. 2012 bylo zcela mimořádné. Díky velkým očekáváním, nadějím a tužbám těch, kteří se soustředili na možnost vzestupu, umožnilo vaše spojené úsilí Nebeským legiím, aby pozdvihly planetu a lidstvo do lehčí vibrace v rovině nižší hustoty. Jak jsme dříve řekli, transformace vašeho světa probíhá, ale ne přesně tím způsobem, jakým někteří očekávali.

Bude trvat nějakou dobu, dle vašich termínů, aby se změny staly zjevnými ve fyzické formě. Avšak ti z vás, kteří jsou obzvláště citliví, již zaznamenali postřehnutelný rozdíl v energiích. Ti, kteří mají dar a schopnost jasnozřivosti, dosvědčují změnu ve světle vyzařujícím z planety a okolí; temnota, která dříve zaplavila nižší dimenze vašeho světa, odešla. Vše, co dříve podporovalo přetrvávání rigidní struktury třídimenzionálního života, je nyní pryč. Všechny struktury, které byly vytvořeny ve 3D, nyní postrádají vnitřní oporu. Stejně jako budova, jíž byly odstraněny primární základy, se zhroutí. Avšak ti, kteří se těší na viditelné výsledky, musejí mít ještě trpělivost.

Jemně vám připomínáme, abyste se nejprve podívali do svého nitra, zda si přejete vidět a zažít změny ve vašem světě. Vy jste spolutvůrci; vaše kolektivní myšlenky vytvářejí svět, v němž žijete. I když existují a prolínají se četné časové linie, záleží na vašem kolektivu, abyste se soustředili zejména na časovou linii, která předurčí to, co budete prožívat.

Povzbuzujeme vás, abyste nechali struktury staré energie, aby se samy zhroutily. Když na ně soustřeďujete pozornost, nebo jim jakýmkoli způsobem odporujete, dodává jim to sílu, alespoň na krátkou dobu. Místo toho se soustřeďte na svou vlastní vnitřní cestu. Udělali jste veškerou práci, ať už jste si toho plně vědomi či ne; na jisté úrovni byla vaše multidimenzionální bytost zahrnuta do velkého Posunu, který byl dávno předpovídán mnoha kulturami na celé planetě.

V Nebi pracujeme v dlouhých cyklech. Již dlouho bylo očekáván, že při tomto Posunu dojde k ukončení jednoho světa a započetí nového. A přece i při veškerých změnách tu dochází k jistému překrytí a postupnému uvolňování starých pout a způsobů myšlení, k nimž musí dojít, a také nové způsoby žití a myšlení se s průběhem času musejí stát obvyklejšími.

Vy, naši milovaní a pilní pracovníci světla, jste zde na planetě potřební, abyste nadále udržovali světlo a abyste byli příkladem, jak žít v nových energiích. Povzbuzujeme vás, abyste si hráli s energiemi, nejprve proto, abyste zjistili, zda cítíte nějaké rozdíly. Někteří pracovníci světla, i když jsou velmi probuzení, bdělí a schopní, dosud nečerpají ze svých vyšších schopností (jasnoslyšení, jasnovidění, jasnocítění a další). Netrapte se a nedělejte si starosti, když se vám bude zdát, že nic necítíte. Až začne odcházet z vašeho těla napětí a stres spojené se starými energiemi, začnete se přirozeně otevírat cítění, vidění a slyšení nových věcí. Projeví se i jiné schopnosti, až vaše vyšší Já začnč být schopno vnořit se a zakotvit se ve vašem fyzickém těle.

Pracujte na tom, že budete své emocionální tělo učit vyrovnanosti a klidu, protože to je jedno z citlivých těl, která absorbují spoustu informací, ale které je blokováno, pokud jste rozrušení, rozzlobení, úzkostní nebo ve strachu. Vyčištění emocionálního těla od strachu vám umožní přístup k vyšším funkcím intuice. A naučte se najít si chvilku nebo dvě (či mnohem déle), abyste strávili čas se sebou samým na klidném místě, tak, abyste mohli poslouchat, prostě jen poslouchat klidný hlas uvnitř vás. Pokud ucítíte, že jste to vy sami, kdo mluví ve vaší hlavě, máte pravdu. Co se říká, to je jiný problém. Jestliže se pokouší ovládnout konverzaci vaše ego, sdělení bude ve svých výrazech kontrolující, ba negativní. Naopak hlas vašeho vyššího Já bude jemný, klidný a někdy i vtipný. Naše předavatelka poselství může dosvědčit, že její vůdcové mají smysl pro humor. Mnohokrát se při pár ironických komentářích pobavila i zakuckala smíchem.

Teď se máte mnoho co učit či vzpomínat, protože se otvíráte uvědomění, že jste ve skutečnosti multidimenzionální bytosti, existující najednou v mnoha různých rovinách. Vaše vyšší těla komunikují s extenzemi jiných duší a členy jejich duchovních monád či rodin, a také komunikují s dalšími vyššími bytostmi, jejichž „těla“ zahrnují planety, hvězdy a dokonce i Vesmíry. Neříkáme to proto, abyste se cítili zastrašeni, ale abychom vás povzbudili k průzkumu vašeho nového světa, krok za krokem, takovým způsobem, aby to nevedlo k zahlcení.

Jsou k vám vysíláni zkušení pracovníci světla, aby poskytli pomoc, pokud je potřeba, na cestě do pětidimenzionálního žití, a o pomoc se můžete obrátit i na nás, Boha-Otce-Matku, archanděly, anděly a osvícené mistry, jakožto i na vaše galaktické bratry. V tomto okamžiku to bude pomoc zejména na energetické úrovni, ale až se větší část vaší populace bude cítit lépe přizpůsobena, naše pomoc se stane i fyzicky více zjevnou. Nebudeme udávat konkrétní data a předpovědi, protože to pouze vede k očekáváním a zklamáním.,

Abyste urychlili svůj vlastní vzestup, radíme vám, abyste vyhledali zdroje, která vás naučí meditačním a relaxačním technikám. Poslouchejte, jak se cítíte během toho, když něco zjišťujete. Když vaše tělo začne tuhnout a cítíte stres nebo úzkost, tak ať je to cokoli, co zjišťujete, není to pro vás. Vy sami máte na starost svůj proces vzestupu. Je to proces, ale může být urychlen podle toho, jak pilně se pustíte do „práce“.

Budou i někteří, kteří budou přirozeně plynout společně s energiemi a nebudou muset na tom nijak pracovat, jak se bude zdát pozorovatelům. Avšak buďte si vědomi, že mnozí pracovníci světla se vtělili s malou nebo žádnou karmou, a již mnohokrát dosáhli vzestupu v jiných světech a plánech. Jsou tu s vámi, aby ukotvovali větší kvocient světla a udržovali vyšší energetickou úroveň celkové populace dostatečně vysoko, aby vydržela pokračování procesu vzestupu pro všechny. Při této posvátné práci přispívají Tvůrčímu celku, neboť prací konanou zde je ovlivňován celý Vesmír.

Jsme velice potěšeni tím, co se odehrává na zemi. Byla doslova transformována z nejtemnější a nejhustší planety třetí dimenze. A opět zaujme své náležité místo jako jedna z nejkrásnějších planet existujících v tomto Vesmíru. Doufáme, že mnozí z vás si zvolí držet se s ní, tak, jak bude vzestupovat ve svých vibracích a stane se jasnou jako hvězda. Je třeba mnoho udělat k uzdravení jejího fyzického těla, ale také velký potenciál pro využítí kreativních energií, které napomáhají v práci na novém věku.

Jestliže ještě pociťujete zklamání a smutek, obraťte se prosím na nás pro útěchu. Naše vyživující ženské energii mohou přinést úlevu a uvolnění, ať vás trápí cokoli. Je možné, že ještě potřebujete pracovat na své bilanci, nebo provést jiné vnitřní práce, protože tato velká změna přinese mnoho věci, které bude třeba uzdravit. V procesu každodenního života ve 3D bylo mnohé zablokováno, abyste byli schopni fungovat omezeným způsobem, jak to vyžadoval svět 3D. I když nikdy nebyl míněn tak, aby byl tolik omezující, stal se takovým. Výsledná traumata a emocionální rozrušení jsou stále uchovávány v tkáních a buňkách vašeho fyzického těla a projevují se jako bolest, horko nebo chlad. Obraťte se na uzdravující anděly a jemné Arkturiány, aby vám pomohli v tomto léčení.

Radíme vám, abyste se nyní vzdali veškerého souzení těch, kteří se podíleli na nejtemnějších epizodách vašeho starého světa (a do jisté míry se stále podílejí). Při odchodu z tohoto světa budou muset podstoupit přehled svého života. Můžeme vás ubezpečit, že toto samosouzení je daleko přísnější než cokoli, co by jim napařili nebeští hostitelé. Tito jedinci budou trpět výčitkami a hrůzou z toho, co udělali, až to zakusí ve svých vlastních tělech. Ponechte tento trest a pomstu přírodnímu zákonu. A pracujte na uvolňování svého vlastního pocitu samosouzení, který jste do sebe přijali jako výsledek života v omezujícím prostředí mnoha zákonů a očekávání, z nichž většina je chybných, nedosažitelných, či určených k ovládání a zastrašování populace.

V našich očích jste dokonalí. Až rozšíříte svůj pocit sebe sama, i vy začnete prožívat zázrak svého bytí. Jste nádherné světelné bytosti, jejichž světlo jasně září skrze rozsáhlou auru vaší planety. Milujeme vás všechny a obdivujeme vaši vytrvalost v práci po mnoho životů, navzdory veškerému odporu, traumatům a bolestem, které jste museli vydržet.

Přijde čas, kdy budete schopni znovu si projít vše, co zde vychází na povrch, vidět i prožít něco z vaší nyní potlačované historie, která nebyla řečena nebo byla zatajena vašimi dřívějšími ovladateli. Mnohé bude uvolněno. Mnohé vás udiví. Pracovali jste tvrdě, ale protože se dostáváte do nových energii, cesta již bude snadnější. Buďte otevřeni všemu, co přijde.

Pro ty, kteří budou schopni soustředit se na svůj záměr a sny, zde bude mnoho příležitostí a změn. Je do zázračný nový svět, do něhož vstupujete. Dětský úžas nad zázraky, schopnost otevřít svou mysl možnostem a odhodlání utkat se s problémy, které přijdou, vám všem dá nový pocit života.

Konečně jste se zbavili pout, která vás držela zpět. Využijte svých kreativních sil, abyste vytvořili svět, ve kterém chcete žít. Vytvořte a objevte zázraky své multidimenzionality, a rovněž tak nekonečné příležitosti, radost a zázraky, které se budou zjevovat těm, kteří jdou vpřed s očima otevřenýma a připravenými smysly.

Naši milovaní, tolik vás milujeme. Jděte vpřed s naším požehnáním. Přejeme vám vše dobré na vaší cestě objevů. Namaste.

Božská Matka

Copyright © 2012 by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.

http://bluedragonjournal.com/

56 komentářů:

 1. počteníčko je moje potěšeníčko http://www.zvedavec.org/komentare/2013/01/5292-zide-nejsou-na-vrcholu-pyramidy-moci.htm ....... http://www.youtube.com/watch?v=ZFYxCIr-Byo

  OdpovědětVymazat
 2. Zmeny je pekné slovo kopu ľudí už si uvedomuje čo sa tu deje ale stále ta väčšina ostala pri tom starom a tá ktorá si to uvedomuje sa zase rozdeľuje na tú ktorá to chce riešiť ktorá nie potom tá ktorá to chce riešiť sa rozdeluje na tú ktorá to chce riešiť nenásilne druhá násilím a podobne. Ja si myslím že tie zmeny prebiehajú ale aby sme si to skutočne všetci uvedomili nie len zopár 1000 ľudí prejde ešte dlhá doba ak tak verím že skutočne tých 30-40 rokov a ani to nemusí znamenať že sa dostaneme tam kam chceme. Tý sveto vládcovia sa nás budu pokúšať ovládať ešte viacej a myslím že tam sa ukáže či nás zlomia alebo zlomíme ich mi a začneme budovať nový svet... ono to je aj tak jedno ale tomuto systému nedávam viac ako 20-30 rokov padne tak či tak a to ešte za nášho života mám momentálne 19 tak som zvedavý ale pokiaľ bude treba budem robiť všetko preto aby sme sa tohto chorého systému zbavili a to aj bez násilia.

  OdpovědětVymazat
 3. Ahoj orgonete, díky za skvělej článek. Jak si psal,že tady moc lidí chanellingy neoslovují.Tak to bude asi tím,že hodně CH. je špatných.A to z důvodu,že chenelery nejsou na tak vysoké duchovní úrovni a chanelují své ego.Tudíž je sdělení nepřesné,klamné a i vykonstruované a může to hodně lidem udělat v hlavě bramboračku:) doporučují Ester Hicks (Abraham) prověřený chenlling už snad 30 let. Dále Daryl Inka (Bashar)taky tak 30 let. Nebo Sanyu Roman (Orin a Daben) všechno to jsou oveřené chenllingy

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kým jsou ověřené, Tebou? Při vší úctě to je příliš málo. Karel

   Vymazat
  2. Ako sú overené tie chanelingy čo uvádzate ? Konkrétne prosím. B

   Vymazat
  3. niako - takhle matka nehovoří, je to nesmysl - zvlášť to tučné - žádné šílené samosouzení - dopručuji si sehnat Hovory s bohem - tam jsou všechny odpovědi - toto je úlet a je to přesně to, o čem je ta úvaha nahoře

   Vymazat
 4. K hlavním energetickým změnám došlo 6.1.2013.
  Když byly zrušeny veškeré energetické církevní sítě...

  Těžko říct, jak dlouho bude změna trvat, ale je potřeba být stále obezřetným - ve hmotě rozhodně není dobojováno a tak by se vyklizení opozičních pozic mohlo někomu náramně hodit...
  Pokud na hradě usedne kníže, značně to urychlí eliminaci našeho státu... zřejmě mu výrazně zvýší pravomoce... a bude jim úplně jedno, že to bude historický zlom a novinka, přece: "půjdeme v demokratických šlépějích rozvinutých zemí s vyspělou demokracií - USA- náš vzor. Restituce prošly přes masívní odpor veřejnosti, byť ne na náměstích - ukázali, co si z veřejného mínění dělají a pár nesouhlasných hlasů - politiků neposluchů jim je u ....

  OdpovědětVymazat
 5. preco dalej klamu ludi? nic clovek nepocituje ani nic sa nezmenilo .ani nic sa nezmeni k dobremu, ja vidim ze sa meni tajna vlada ze ma este vetsiu moc, a vsetko im zatial vichadza. budeme ocipovani a kontrolovani.a nase deti uz nebudu vediet co je sloboda.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. teď o tom píší, někdo to cítí někdo ne, cítí jen ti kteří s tím pracují, ty tom jen čteš takže asi nic necítíš !Sám si tvoříš budoucnost, takže pokud píšeš to to tak to budeš očipován ..

   Z poselství Božské Matky: "Povzbuzujeme vás, abyste nechali struktury staré energie, aby se samy zhroutily. Když na ně soustřeďujete pozornost, nebo jim jakýmkoli způsobem odporujete, dodává jim to sílu, alespoň na krátkou dobu. Místo toho se soustřeďte na svou vlastní vnitřní cestu.

   Vymazat
  2. Ještě ne příliš dobře ovládáme své emoce, protože s sebou vlečeme staré myšlenkové formy. Je to tak proto, že jsme tím zvykem stále ještě zatíženi. Proto se to vše musíme učit, proto žádná zásadní změna nemůže nastat ze dne na den. Proto se nám to říká a připomíná. Máme odhodit ty negativní vzorce a strachy. Máme si pohrávat s energiemi vědomí. Vše se v nás probouzí a budeme to poznávat, je ale důležité nechat negativitu negativitou, protože tím se s ní stále jen vážeme. Je to v článku jasně řečeno. A tak jako Eckhart Tolle vybízí k naslouchání vnitřního klidu - je to svým způsobem také druh meditace, tak je to zmíněno i zde.
   Hezký den všem. Honza

   Vymazat
 6. Pro mě je přijatelný zdroj informací video a audio Petra Chobota

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. každý pole úrovně svého vědomí, žádný CHanel není špatný

   Vymazat
 7. Ahoj Orgonete, taky prožívám podobné dilema, jediné schůdné řešení, pro mne, které jsem našla je ho´oponopono,i když někteří píší, že to nefunguje, nebo to, co se mi nelíbí, prostě v myšlenkách škrtnout a nahradit lepším obrazem, popř. i s afirmací, už párkrát mi to zafungovalo docela dobře. Tak na to sázím já, momentálně taky zkouším fialový paprsek na všechno temno. S láskou...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hooponopono mně funguje velmi dobře, pomohlo mi přenést se přes partnerský rozchod s láskou ...když to porovnám s tím, co jsem prožívala dřív...doporučuji knihu Svět bez hranic...M.

   Vymazat
 8. Inelia Benz o tom mluví dost často.Zbavit se
  strachu,cvičení na zbavení se strachu atd.Přes
  strach jsme totiž ovládání.Je dobré o tom co se
  kolem nás děje vědět,ale nedávat tomu svou sílu.
  Je to někdy těžké ale je to tak.Zdraví Z.S.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. E. Tolle "Moc přítomného okamžiku": Pouze ti, kdo překonali svou
   závislost na světě forem, mohou vytvořit lepší svět.

   Vymazat
 9. Láska je nejsilnější zbraň ve vesmíru!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To byl brutální protimluv v jediné větě ! Láska není žádnou zbraní, a už vůbec ne ve vesmíru, aby bylo jasno !

   Vymazat
  2. zbraň v uvozovkách

   Vymazat
  3. O zbrani v jakékoli podobě nemluvme ani v uvozovkách ! Prostě ke Světlu a Lásce nepatří !

   Vymazat
 10. Je pro mě velmi lákavé odpočinout si od temných informací, překládat jen duchovní zdroje jako Eckhart Tolle, Esther Hicks, ... Jestli v tom někdo máte jasněji, poraďte ... ano to je cesta ... předkládej co Ti napoví srdce a na čtenáři nech, ať si to přebere. Klíč jsou pasáže podtržené v textu a z nich hlavně toto: Při odchodu z tohoto světa budou muset podstoupit přehledem svého života. Nejsme tady poprvé ani naposledy a nevíme proč se děje, co se děje. Věnujme se sobě a svému rozvoji. Každý má svoji cestu. A beze zbytku platí tohle: "Povzbuzujeme vás, abyste nechali struktury staré energie, aby se samy zhroutily. Když na ně soustřeďujete pozornost, nebo jim jakýmkoli způsobem odporujete, dodává jim to sílu, alespoň na krátkou dobu. Místo toho se soustřeďte na svou vlastní vnitřní cestu. Někdy by stačilo kdyby jsme to co čteme, vnímali a řídili se tím. Mám pocit, že si na to duchovno jenom hrajem a to ještě, když se nám to hodí. Malý tip. http://www.ulozto.cz/xbU8Hx4/vadim-zeland-ovlivnovani-reality-i-viii-1-8-zip

  OdpovědětVymazat
 11. Zlo je viditelné pořád více a více, stačí sledovat dění v naší malé zemičce, ve světě je to ještě horší.......elity mají velikou moc nad lidma a myslím si, že pokuď budou peníze, tak nikdy nebudeme svobodní.

  Ale pokuď se nad tím zamyslím, tak kdyby se větší počet lidí soustředil na pozitivitu a dobro, tak by opravdu došlo k evoluci vědomí :) :) ale jestli se to bude postupně dít...to je otázka :D...

  OdpovědětVymazat
 12. Milý Orgonete,
  tvoje úvaha je správná, neboť kdo pochybuje, postupuje :-)
  Děláš dobrou práci. Je třeba poznat zlo, abychom odlišili od dobra (žijeme na dualitní planetě)Jen dyž poznáš zlo, pak můžeš se odvrátit od něj, a posilovat dobro. Aspoň do rovnováhy - jin a jang. Rozlišení je prvotní prací člověka poznáním.( Pak jsou další a další, vyšší aspekty toho obojího- pozitivního a negativního.)
  Každý člověk potřebuje rozpoznat. Bez toho cesta není- učení.
  Ty odhaluješ zde tu negativní stránku, utajenou, kamuflovanou, mnohdy zabalenou do pláště "dobra", pro lidi mnohdy nerozpoznatelné dosud.
  Chanellingy vesměs jsou zavádějící- více, či méně. ALE - jsou tam informace zasunuté, pro nás, potřebné, i když mnohdy opravdu skryté, a lidé je neumí uchopit - rozpoznat. V každém případě bych byla s nimi opatrná, i přesto, že ten kdo je zveřejňuje lidem, má třeba dobrý úmysl vnitřní, ale nemusí rozpoznat, kdo je našeptávačem:-))) Např, i Inelia má jakési, pro mě, trhliny ve svém vyprávění o sobě, kdo je:-))) V jednom má pravdu, ať objevíme cokoliv ze skrytého NEMÁME MÍT STRACH. Nemám moc ráda ty laciné 3,4,5 a jiné "D", dle mě je to zavádějící, to kolem toho.
  Dle mě,je třeba postoupit, Vědomím, změnit sám sebe a skrze sebe tím budu měnit okolí a i Svět.Čím čistější myšlenky a činy budou moje, tím tvořím čistější a pravdivější Svět, v tom dobrém, pro Vše.
  Abychom mohli najít v sobě čistotu a otevřít srdce pro pozitivní vývoj a tvoření, musíme poznat druhou stránku obojího- tj. negaci, jak, čím a proč působí na nás, tady, co je cílem jejím. Jedině tak můžeme eliminovat nejhorší plány a dopady negace. Působení na planetu se vším co je na ní, je také obojího:-)) Proti zlu nebojovat negativními emocemi, ale vyhranit mu hranice. Tady dál nesmíš! Také nejde proti zlu bojovat naivitou, je lstivé. Takže POZNAT HO, DOBŘE, A ODVRÁTIT SE V SOBĚ OD NĚJ.
  A to vlastně děláš, že na svém webu zveřejňuješ oboje, aby lidé sami začli přemýšlet, navnímávat, zpracovávat a třídit informace a tím se učí, probouzí se a tím mohou postoupit z NEvědomí.
  SUVERÉNNĚ A SKÁLOPEVNĚ HODNOTÍ JEN HLUPÁK, MOUDRÝ ČLOVĚK JE VŽDY PLNÝ POCHYBNOSTÍ...
  Slunečné dny všem ☼
  Aa

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Správná úvaha správným směrem. Takové myšlení kéž by projevilo více lidí, našlo by se řešení pro šťastnou a spravedlivou budoucnost lidí na Zemi.

   Vymazat
 13. Zdravím Ťa Orgonet. Po zbežnom prečítaní niektorých pasáží tejto správy konštatujem, že tento chanelling je manipulácia ako vyšitá!!! Je len na každom z nás čomu chceme alebo nechceme veriť...stačí sa opýtať svojho srdca, či mi to niečo vraví alebo nie. Prevážna väčšina týchto zaobalených slovných spojení je určená pre manipulatívne programovanie a nabádanie na niečo, čo sme pôvodne vôbec nechceli a ani necítili. Stačí si pozrieť chanellingy Salusu, ktorý je toho typickým príkladom... Ak sa niekto v chanellingu nazýva Bohom, Matkou božou, Nebom alebo Nebeskou bytosťou a snaží sa Vás odhovoriť od Vašej ľudskej a bytostnej podstaty, tak to určite nebude bytosť bez ega. Všetky náboženstvá na tomto svete a väčšina rôznych "učení" vznikla na popud bytostí, ktoré neuznávajú zákony Jednoty a odklonili sa od vesmírnych zákonov. Je naozaj len na nás samotných aby sme sa z tohto marazmu dostali sami. Najlepšie začať tak, ako to už mnoho krát na týchto stránkach zaznelo tzn. od seba samých. V nás je ukrytá celá múdrosť vesmíru...len je potrebnú ju hľadať.

  Juraj

  OdpovědětVymazat
 14. Jak se stavět k temnotě? Jednoduchá odpověď pro všechny...

  Je vpořádku poukazovat na dysfunkční chování jedinců a společnosti, to vše je vpořádku. Ale ve chvíli kdy ho nepřijímáš (protože to tak má být a nemůže to být jinak!), ale odporuješ mu, tak mu dáváš energii. Když něčemu odporuješ, uvnitř s tím bojuješ, když s něčím bojuješ, dáváš tomu energii. Jednoduchý a prostý. Proto pokaždé když čtete zprávy pozorujte své reakce, odporujete tomu? Přejete si aby společnost nebyla v takovém stavu v jakém je. No změna se nestane když se takto budete chovat, protože tímhle chováním vykazujete stejně nemocný stav vědomí, jako lidi na které tak poukazujete :-) Je to výzva pro vás, pokaždé když budete číst nebo se střetnete s "negativní" zprávou, uvědomte si, že to nemůže být jinak když už to je. když už to je a právě teď top nemůžete změnit, je nesmyslné a bolestivé tomu odporovat, ubližujete tím sami sobě. Uvědomte si, že všechno (ať už funkční nebo nefunkční) je dokonalé jednoduše v tom, že to prostě je. Když tomu neodporujete, tak to není problém.

  Dokonce je dobré si udělat seznam lidí, které znáte. A teď si uvědomte, ke kterému člověku cítíte odpor. Již v tu chvíli vykazujete podmíněnost svojí šílený mysli, stačí přijmout veškerý odpor který se objeví, tím že ani jemu neodporujete v tom existovat :-) a uvidíte jak se vaše vztahy zlepší. Tedy veškeré utrpení si lidé působí sami tím, že furt něčemu odporují, žádná záchrana v budoucnu nepřijde. Stačí vidět jak si svým vlastním myšlením způsobujete bolest, když to vidíte a přijímate to, již to není problém a následně vaše myšlení nebude tak moc dysfunkční.

  OdpovědětVymazat
 15. Milý Orgonete,zde je odpověd'. http://www.jajsem.com/jak-to-citim-ja-co-rikate-o-druhych-vyjadruje-pouze-to-co-si-myslite-o-sobe/ Rosa

  OdpovědětVymazat
 16. Oba názory jsou správné, ale v jiném časovém pořadí. Nejdříve temnotu poznat a potom jí nedávat žádnou pozornost.
  Je to o stupni vývoje daného člověka.
  Jsou samozřejmě i tací, kteří jsou vývojově před tím a ti tomu ani nevěří, smějí se všem konspiracím.
  Když temnotu poznáme, zjistíme, že se jí nemusíme vůbec bát!!!, neb v našem Vyšším já vůbec neexistuje. Když tam vývojově budeme, tak jí opravdu žádnou pozornost nedáne a tím i energii.
  Dnes to již nečtu, nebo jen jako info. :-) Beze strachu.
  Liliana

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to poněkud jinak, než zde interpretujete : nejdříve je třeba temnotu poznat, identifikovat, a poté jí NEDAT prostor k šíření, rozvoji a polykání další moci, svobody, lásky, pravdy atd. Ani ve své mysli, ani ve svém životě ! Pak se teprve může ve světě k lepšímu něco změnit. Jiné cesty jsou slepé a nefunkční !

   Vymazat
 17. Jasněji v tom má zjevně sám E. Tolle "Moc přítomného okamžiku": Pouze ti, kdo překonali svou
  závislost na světě forem, mohou vytvořit lepší svět.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprosto souhlasím s tímto komentářem a děkuji za něj.

   Vymazat
 18. Zdravím.Ono tzv.dylema má asi každý kdo se dal na tuto cestu jako NEO v matrixu:)Člověk si po 21.12.2012 říká jestli není pranoik a jestli náhodou ty všechny zvěsti o 21.12 nebyli tak trochu z dílny kamárádů Iluminátů,aby uvedlo lidsi v tak trochu do stavu čekání a mezi tím si dělali svoje.I v naší republice se do 21.12. upeklo dost překrásných zákunů z dílny Kalouska a spol.
  Takže vzestup?chce to dalšího Hitlera?Fanatika který strhne davy(Samozdřejmě s trošku odlišným cílem než A.D):D Nebo celý svět potřebuje fukušimy atd..? a zustan všichni bez majetku a sobě rovni?možná pak si lidi začnou rozumět?
  Byl jsem tak týden zkleslý ,že nic nepřišlo ,že pokračuje tento nemyslný konzumní systém.
  Ale vím že svět,který vidíme očima není jediný.
  Takže momentálně budu radši koukat kolem sebe a dál si žít pod svou taktovkou a čekat v lepší zítřky.....i když po volbě prezidenta asi nepříjdou:)Ale jak říkám o ničem se nedá říct ,že je zle ..jen člověk nerozumí proč se to děje........

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děje se to proto, že Zlo, jako určitá vesmírná síla, musí prokázat před celým Stvořením to, co tvrdí od samého svého počátku existence - a to, že nepotřebuje ke své existenci a životu již dále svého Stvořitele, a že svět, který Zlo ve vesmíru vytvoří, nebo hodlá postupně vytvořit, předčí Stvořitelské dílo Boží. Proto Bůh satanu a jeho entitám dovolil, aby svá díla předváděli, a dokazovali Bohu, že jsou lepší než On. Bůh samozřejmě ví, že Ho nikdo, nikde, ničím nepředčí ani nepřemůže. Ale to satanským entitám vymlouvat nebude. Sami musí svým poznáním dojít k Pravdě, jaká je, a ne jakou by chtěli, si přáli. Až k tomu dojde, tehdy bude ukončen tento duální experiment. Zlo bude odsouzeno a navěky odříznuto do vesmírné izolace, odkud již nebude pro něj nikdy úniku. A každá bytost, každá entita, která se z tohoto experimentu nepoučila, a bude následně také revoltovat a vzpouzet se Boží autoritě a moci, bude okamžitě rovněž odříznuta, a uvržena do stejné izolace, kde již budou prodlévat nějaký čas předtím svržení ďáblové a jiné zlé entity, jež byly příčinou mnoha utrpení, bolesti a běd na Zemi i ve vesmíru. Tak se všichni odporníci a zlolajníci nakonec sejdou v jednom jediném prostoru, kde vytvoří mezi sebou pravé peklo zla, nenávisti a nezměrné bolesti a utrpení! Dobře si proto rozmyslete, na které straně stojíte, a včas se zachraňte pro život věčný. V té bublině (v tom pekelném izolovaném sektoru) to bude jak v jícnu chrlící sopky, a takovém prostředí by určitě nikdo z lidí nerad dobrovolně pobýval ! Přesto - každý si zvolíme sám, kam jednou půjdeme - do Světla nebo do Tmy !

   Vymazat
 19. Pro mě je nejlepší cestou poznání se v dané chvíli utišit a naslouchat svému srdci, o kterém již vím, že je přímo napojeno na zdroj, chcete-li božství, chcete-li jsoucno - jakkoliv to označujeme a vnímáme. Potom stačí se ptát na to, co nás zajímá a odpověď se dostaví dříve, či později v té či oné formě. Pokud jsme dobrými pozorovateli, je reakce velmi rychlá, pokud těmi slabšími, nic není ztraceno, neboť odpovědi chodí tak dlouho, dokud hledáme odpověďi a tážeme se, v různých podobách a v různých situacích, do té doby než zvoláme slavné Heuréka :-)
  Potom informaci přijímáme jako možnost a né jako univerzální pravdu. Rozlišovací schopnosti jsou již každého individuální záležitostí .-)

  Příjemné dny nám všem

  OdpovědětVymazat
 20. Prosím, pokud budete chtít, přečtěte si knihu od autora: Vladimír Megre - "Anastasia"
  http://www.anastasia.sk/knihy.php

  Skutečně to stojí za to. Svět se mění a změní se, myslím tím hlavně bytosti na matce Zemi - lidé, ale
  nebude to jednoduché a nebude to hned /viz Diana Cooper - Budíček lidstva/.
  Když se narodí malé dítě, tak taky hned nechodí, vše má svůj čas a trpělivost je jeden z nejcenějších pokladů na světě......přeji všem moc velkou vnitřní sílu. :-)

  OdpovědětVymazat
 21. Přijmeme li temnotu v sobě, přijmeme ji i kolem sebe...(Temné stránky hledačů světla)
  Boj s temnotou vytváří jen další temnotu...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bojovat s Temnotou lidé nemohou, poněvadž Temnota je silnější a rafinovanější než oni. Ale mohou jí vymezit hranice, za které ji nepustí dál. A to v moci lidí je ! Musí však pro to něco udělat. Ani kuře nehrabe nadarmo !

   Vymazat
 22. Po 21. 12. 2012 11:11 jsou všechny časový údaje pouhým výstřelem do tmy :-)
  Zdrojů informací existujou tuny a všechno běží tady a teď.
  Systémová záležitost: přechod do vyšší dimenze .:. http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/syst-mov-z-le-itost-p-echod-do-vy-dimenze
  Čaneling numero duo od Vody živej, která už zná své pravé jméno .:. http://www.63plus1.cz/3265/
  Realitu si můžeme sami modelovat .:. http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/realitu-si-m-eme-sami-modelovat
  ♥ Všímejte si oblohy a slunce :-) ♥

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Správná připomínka : VŠÍMEJTE SI OBLOHY A SLUNCE !!! Velmi důležitý poznatek pro nás pro všechny !!!

   Vymazat
 23. ŠLÁFEBERG má rychlokurz češtiny http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/mladek-ivan/babicka-371548

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak to souvisí s tématem článku?

   Vymazat
  2. No naší hymnu žvatlal jak 2-lété dítě a bručel ji přitom jak medvěd :-))))

   Vymazat
 24. Bůh nemá uši aby nás slyšel,ale vnímá naše prožitky a úmysl.Když si uvědomím,že všichni jsou mojí součástí a já jsem zde,abych ukřižovala "ego",tak mi z toho vyjde jako jediná správná cesta..nesoudit,nekritizovat a přijímat vše takové,jaké to je,protože pokaždé když soudím,odsuzuji sama sebe.My nevidíme ten velkolepý plán,skládáme jen ty jednotlivé dílky.Ivanka někde v přednáškách říkala,že pusou můžeme mluvit cokoliv(vždyť svoje dítě taky napomenu,nechci aby si ublížilo,protože ho miluji),ale důležitý je náš vnitřní stav a to navazuje na učení Eckharta.Já osobně si přečtu cokoliv,avšak neposiluji to kritikou,stávám se pozorovatelem,ale samozřejmě,že se pořád učím.Hřích neexistuje,vždy je to o vnitřním stavu,evoluci a pochopení každého z nás a ze všeho si beru jen to,co se mnou rezonuje.Směr máme všichni stejný,akorát cesty jsou různé.Zde prožíváme opak toho,co nejsme,vždyť tohle je očistec (světlo se asi hodně nudilo)ale až ukončíme tuto práci a obohatíme vesmír o další zkušenost,tak nás čeká další.Je to nekonečné.
  S láskou Jarmila

  OdpovědětVymazat
 25. To jo, to by se světlonošům líbilo, dalších sedm miliard ovcí do své sekty. Ještě že se pro něco takového lidstvo nenarodilo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. zemřeš jako hloupej ?

   Vymazat
  2. To si piš, že by se jim to líbilo, chrochtali by blahem :-)))

   Vymazat
 26. Ahoj Orgonete - v podstatě to vystihla Liliana. Měla jsem také často nutkání mluvit, křičet co nejvíc a co nejhlasněji - bohužel mně to vždy stálo hodně sil, dnes se snažím měnit hlavně sebe uvnitř (dle známého citátu: "Když chceš změnit svět......."), aby mi již nic nemohlo ublížit - ono pak zjistíš, že ani není co by ubližovalo, protože vše je Jednota a vše je tady a teď v úžasné dokonalosti..............dokonce věřím, že část "temných" na sebe vzala tuhle roli (někteří o tom dokonce možná ví a pamatujou si to)hrát tu temnou stranu, aby se lidé probudili a až se probudí - tak je možné, že právě ti temní budou cítit větší úlevu než si umíme představit:) Ale v podstatě je v pořádku, ať už máš jakékoli "puzení", abys ho vyslyšel - nic není "horší", stejně tak, jako nic není "lepší", vše je Jednota, harmonie, láska, i když se z pohledu nás lidí někdy tomu těžko věří :)

  OdpovědětVymazat
 27. http://www.exopolitika.cz/news/ilona-palusova-kontakterka-ze-slovenska/

  OdpovědětVymazat
 28. V úvodu píšeš, Orgonete, zajímavé zamyšlení …

  Z toho co jsem si přečetla o EGREGORU a dle vlastního úsudku vychází: dávat pozornost ŽÁDOUCÍMU, pozitivnímu.

  Neboli – mozek neumí pracovat se záporem. Pracuje s informací jako takovou. Čili: „chci aby se nestalo xxx“ zafunguje přesně naopak!

  (I když zprávy o realitě všedních dnů mě nenechávají v klidu a děsí mě a nutí mě se jimi zabývat.)

  A.

  OdpovědětVymazat
 29. I světluška létající ve tmě dokáže vlastní myslí zapnout či vypnout světlo podle prostředí nebo situace ve které se nachází.............přeji "všem" bytostem hodně zdaru při sjednocování všech "polarit" stvoření - jeho pozorování a poznávání ve formě,těle v "projeveném"......jakožto i "neprojevenému" z těchto chanellingů,které používá slovo Božská, ale "všechno" je božské a tím i naše společné "dílo".........

  OdpovědětVymazat
 30. Zdravím ORGONETE a moc děkuji za Vaše stránky.Chtěla bych se podělit o nedávném nakupování v jednom Opavském obchdě.Na té velké nakupní ploše nešlo nepřehlédnout partu velkých mladíku cca 20-30let,kteří se chovali velmi hlučně a vulgárně.Cítila jsem od lidí strach a odsuzování.A já jsem si pro sebe říkala NEODSUZUJ,NEPOSUZUJ atd.A jak jsem tak procházele kolem regálu narazila jsem na jednoho "OBRA" střetli jsme se pohledem a on vypustil ze svých úst PARDON.Úžasné....přeji všem vše DOBRÉ.Katka Opava

  OdpovědětVymazat
 31. Nebuď smutnej Orgonetku a přijeď na bramboračku.Vařila jsem jí s láskou :-)
  A HLAVNĚ NERUŠ PROSÍM tenhle blog. Jsem ráda,že nejsi namachrovanej frajer, co má na všechno odpověď. Děláš úžasnou věc se všema těma info a já ti za to děkuji.
  OCTU ZDAR :-)
  Jana

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Také se přimlouvám za zachování a dalšího fungování tohoto blogu. Orgonet je skutečný poklad, který stojí za to, aby byl chráněn a dále rozvíjen. Je to svého druhu již živá entita (něco jako v Avatarovi), která má obrovský energetický a duchovní potenciál ! Mám zato, že komunita Orgonetu společně se silami Orgonetu může, pokud bude chtít, už hýbat událostmi kolem sebe v reálném čase !

   Vymazat
 32. http://barboraopelkova.blog.cz/1301/pribeh-zivota-po-zivote

  Toto je skutečně velmi pěkné čtení...M.

  OdpovědětVymazat
 33. pokud vycházím z toho, že vše co se mi děje venku je jen odrazem toho comám v sobě. Pak samozřejmě existuje temnota, která stále vládne na naší zemi. Většina lidí žije konzumem, nejsou spojeni se svým srdcem, se svojí duší, zapoměli kdo jsou a odkud přišli. A potřebují zlo tam venku, potřebují katastrofy, ovládání, ničení a nemoci. Aby konečně našli cestu k sobě. Pokud se spojím se svým srdcem a tím se svou duší, najdu v sobě božskou podstatu, prozářím celý svůj život světlem a láskou. Plus k tomu si v sobě vyřeším případné bloky a strachy. Nepotřebuji žádnou temnotu a zlo. Budu žít venku ve stejném světě, jaký budu mít v sobě, ve svém srdci. A to i v případě, že se venku bude dít třetí světová. Protože ti, kteří setrvali ve své vlastní vnitřní temnotě holt se s ní setkají i venku. Takže cesta opravdu není směrem ven - poukazovat a zjišťovat co zase ti ilumináti, politici atd. chystají. Ale cesta vede směrem k sobě do svého srdce. Pokud žiji v souladu se svým srdcem, jsem naplněn láskou a světlem které ze mě září - venku mě nemůže potkat temnota. Čím více takových lidí, tím více světla a lásky a méně zla a temnoty. Zlo samozřejmě cítí, že jeho dny jsou sečteny. Čím dál víc lidí se probouzí a obrací se do svého srdce. Proto zlo dělá vše, aby bylo vidět a slyšet, ale je to taková smrtelná křeč.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.