17. dubna 2013

Bordel v počasí aneb mraky se točí opačně


Díky čtenářům za upozornění na článek
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2817-bordel-v-pocasi-1-mraky-jako-ozrale-oblacnost-se-toci-opacne.aspx, který přetiskuji.
Bravo Jaroslav Krejčí, výrazná pomoc při odhalování klimaterorismu (:-)))).


Bordel v počasí (1) Mraky jako ožralé, oblačnost se točí opačně

Autor: Jaroslav Krejčí | Publikováno: 16.4.2013 | Rubrika: KLIMA
Ilustrace
Otevřete knihu o počasí, podívejte se na mapy proudění nad kontinentem nebo se podívejte na celý archiv synoptických map (od roku 1871) na stránkách Wetterzentrale.de. Všude uvidíte, že tlakové níže na severní polokouli se mají vždy otáčet v protisměru hodinových ručiček. Tohle vám potvrdí každá synoptická mapa, každá kniha o počasí, každý normální meteorolog. Tlakové níže a pochopitelně i oblačnost, kterou „nesou“, se na sever od rovníku točí v protisměru, na jih od rovníku po směru ručiček. Tak to vždycky bylo a nenajdete v minulosti případ, kdy by se čistě od přírody toto proudění „přehodilo“ do opačného směru. Tak jako je jasné, že ve dne bude světlo a v noci tma, bylo to vždy pravidlem.

Coriolisova síla vždycky platí...

To díky tzv. Coriolisově síle vzniká efekt, kdy se tlakové útvary na severní a jižní polokouli otáčejí tak, jak bylo popsáno.

Wikipedie o Coriolisově síle:

Významné a jasně viditelné jsou projevy Coriolisovy síly v meteorologii. Na severní polokouli se otáčejí tlakové níže vždy doleva a tlakové výše doprava, na jižní přesně opačně. Coriolisova síla má vliv i na mořské proudy.“

Stejně hovoří i internetová encyklopedie fyziky (http://fyzika.jreichl.com/) - uvádím i s podobnou úpravou vzhledu, jaká je na stránce o troposféře:

Vzduch v tlakové níži má tedy tendenci proudit do jejího středu, tj. do míst nejnižšího tlaku. V důsledku existence Coriolisovy síly se změní směr pohybu vzduchu a ten začne kolem tlakové níže rotovat. Na severní polokouli rotuje proti směru hodinových ručiček, na jižní ve směru hodinových ručiček. Tomuto proudění se říká cyklona.

Vždy se ale směr rotačního pohybu vzduchu řídí Coriolisovou silou.“

Takže Coriolisova síla platí vždy a v atmosféře má významné zastoupení, jak autor na svých výše uvedených stránkách i zvýraznil barevným proužkem... Ale ta oblačnost tlakové níže na severní polokouli, o které také budu v tomto článku psát, se stejně zatočila opačným směrem. No není to hlavolam?

Stejně to někdy vypadá, že v meteorologii už Coriolisova síla neplatí

Dříve vždy byl frontální systém (jeho oblačnost) pevně vázaný na tlakovou níži a nemohl si putovat libovolnými směry, protože jeho směr určovalo plně proudění v tomto tlakovém útvaru.Oblačnost frontálního systému se vždy otáčela na severní polokouli v protisměru hodinových ručiček, protože tak se vždy točila i níže podle Coriolisovy síly. Když se zvýraznila tlaková níže, zvýraznil se i frontální systém. Když slábl systém, slábla níže.Jednoduché a prosté.

Jenže dnes jsou vidět nejen na satelitních snímcích, potažmo v předpovědích počasí, zajímavé věci. Třeba 4. 4. 2013 na ČT. Kdo aspoň trochu ví, jak se má chovat zemská atmosféra, musel se při pohledu na animaci satelitních snímků podivit. Nad východní Evropou je vidět výrazná, nepřehlédnutelná oblačnost. Souvisí podle synoptické mapy s nevýraznou tlakovou níží či dokonce jen s brázdou nízkého tlaku! Oblačnost je nepřehlédnutelná svou rozsáhlostí, vzhledem i tím, že se „jakoby“ otáčí úplně opačným směrem než jak vždy bylo pravidlem. Respektive: ona se ta oblačnost, navzdory tomu, jak je mohutná, ani příliš neotáčí. Spíše se bezvládně a podivně překlápí k východu nebo severovýchodu a střed tlakové níže související s touto oblačností není kupodivu v oblačnosti vůbec vidět. Jako by bylo úplně nepodstatné, kam celá níže a její střed směřuje, kde se nachází a jak je níže (ne)výrazná. Velká část zmiňované oblačnosti na východě směřuje mimo polohu samotného středu tlakové níže, částečně i do rozsáhlé tlakové výše na severu Evropy (tlakové výše obvykle přitom přináší slunečné počasí a odráží frontální oblačnost). To vše je v rozporu s přirozenými pravidly, které jsem krátce popsal v prvním odstavci tohoto podtématu...

Je to nepřirozený bordel v atmosféře, který nikdo znalý jen tak nemůže přehlédnout. Ale moderátora Michala Žáka to nezajímá. Ten sice poctivě upnul pozornost diváků na frontální systém, který je pro nejbližší počasí v Česku důležitější, ale ani slůvkem se nezmínil o oblačnosti, která byla od začátku na snímcích mnohem výraznější a extrémně odporuje přirozeným pravidlům v atmosféře... Rozhodně víc než ta, na kterou celou dobu ukazoval.

Na zmíněnou předpověď počasí se lze podívat zde. Jedině tam je dobře vidět (na pohyblivé animaci satelitních snímků), jak se oblačnost podivně „otáčí“.Níže přikládám jeden satelitní snímek (obr.1) se zakroužkovanou oblastí, o kterou se jedná.


Obr.1: I tady na obrázku si můžete všimnout, jak je oblačnost rozsáhlá – ale navzdory tomu není absolutně vidět střed otáčení! Namísto toho, když se podíváte podrobněji, uvidíte, jak je oblačnost jaksi rozdělená do několika rovných pásů, které protínají východní Evropu od severozápadu k jihovýchodu. Tyto naprosto rovné pásy také nejsou v souladu s pravidly meteorologie, čemuž se ještě budeme věnovat dále.

Jestliže se podle meteorologie tlakové níže na severní polokouli otáčí vždy v protisměru, a je přitom zachycený opak, není to vůbec přirozené a je to nanejvýš divné. Oblačnost, o které mluvíme, ale skutečně má v prostoru Ruska tendence otáčet se opačným směrem a ani nerespektuje střed tlakové níže, kolem které se má údajně otáčet. Je to vidět dobře přímo v předpovědi počasí z 4.4. na iVysílání České televize. Celý pohyb je velice podivuhodný a nepochopitelný. Rozhodně je to věc, která si zaslouží velkou pozornost a nikoliv ostentativní ignoranci, jak to udělal v předpovědi pan Žák. Při pohledu na pohyb zmiňované fronty totiž má člověk pocit, jakoby ta Coriolisova síla nějak selhávala. Což je ale nesmysl, protože to je podobné, jako kdyby vymizely Newtonovy zákony o gravitaci.

Aktuální otázka ale pořád je, proč se oblačné systémy neustále chovají nepřirozeně – když Coriolisova síla samozřejmě platí?

Nejen divná rotace, ale i divný vzhled všech front

Kdyby bylo možné sehnat družicové snímky a animace staré tak 15 nebo více let, a kdybychom je porovnali se snímky dnešní doby, je možné, že i leckterý laik by viděl podivné změny v tom, jak se frontální systémy otáčely a jak postupovaly tehdy a nyní. Také vzhled mraků se v uplynulých letech dosti změnil, což lze samozřejmě pozorovat i ze země. Čte-li tento článek někdo i relativně mladého věku a aspoň někdy v dřívějších dobách se během svého života se zájmem díval na mraky, měl by i tento člověk vidět změny. Atmosféra Země se mění a něco se s ní děje.

Divné patvary jednotlivých oblaků (ze země) i celých frontálních systémů (z družice) jsou v posledních letech úplně běžnou záležitostí. Ze země často můžeme vidět, jak šedavá oblačná clona brání po celý den slunci, aby se naplno rozzářilo. Můžeme vidět i tvary, kdy jsou cirrovité či i kupovité mraky jako by „nalajnované“ do přesných řad (v důsledku toho se často stává, že na jednom místě prší moc a celý den a kousek odtud nic po celý den). Na družici je zase vidět, jak se celé fronty dokážou narovnat do přesné řady. Stává se, že se vytvoří přesná oblačná „čára“, rovně jdoucí jako poslušný vojáček, dlouhá stovky a někdy i tisíce kilometrů (viz. obr.4). A někdy jsou tvary oblaku vyloženě extrémně nepřirozené (viz. obr.3 a 4). Pryč jsou i ta od přírody daná pravidla, že když jde studená fronta, nemůžou se jednotlivá patra oblačnosti křižovat způsobem, jaký je také zobrazený na obrázku 4. Tlakové níže se také otáčí způsobem, který byl dříve nevídaný, ale o tom jsem se rozepsal výše.


Obr.2: Následující satelitní snímek Evropy z 5.dubna ráno, o den později než ten předchozí. Všechny fronty se za tu dobu samozřejmě posunuly na jiná místa. Tento snímek ukazuje, že výše zmiňovaná oblačnost nad východní Evropou jako by měla nad Běloruskem snahu točit se konečně správně. Jenže ta „nápadnost“ víru je naprosto zanedbatelná (ani to jako vír zatím vůbec nevypadá), zatímco většina související oblačnosti v klídku odchází dál úplně mimo na východ a pořád se v Rusku částečně zatáčí druhým, špatným směrem. Frontální systém se rozchází skoro na všechny strany a jako by nezávisel na tlakové níži, s kterou je podle předpovědí a synoptických map spjatý. Jestli tomuhle se říká frontální systém, tak je naprosto rozložený a nefunguje jako systém! Mimo to se přímo nad střední Evropu nasunula další oblačnost. I ta se chová nepřirozeně, protože například rovný pás oblačnosti natažený od Moravy až téměř po Černé moře přirozený není.


Obr.3: Toto je satelitní snímek České republiky v jiném spektru, z přibližně stejné doby jako vedlejší snímek. To, co je zejména po zvětšení na obrázku vidět, je něco neskutečného. Celá oblačnost, která ČR v tu chvíli ovlivňovala, byla plná jakýchsi „teček“ a „vlnek“, což je taková nehorázná podivnost a nepřirozená hrůza, že ji nedokážu ani slovy pořádně vyjádřit. Stejně tak – přesný půlkruh nad Rakouskem a Slovenskem je přinejmenším směšný.Zajímalo by mě složení těch mraků; všechno, co v nich je, protože tohle nikdy dříve nebývalo a rozhodně to není normální! Zde se přitom jedná o jinou frontu než na východě Evropy a má opět velice divné chování. Zdroj snímku: ČHMÚObr.4: Satelitní snímek z 31.3.2013, 15.00 UTC (obrázek jde opět zvětšit): 1. Dlouhý oblačný pás v prostoru studené fronty jihozápadně od Pyrenejského poloostrova; tento pás pokračoval daleko na jihozápad, není tedy ZDALEKA vidět celý!!! 2. Podivné křižování se této oblačnosti s oblačností nižšího patra, vysoká oblačnost (bělejší pás na témže místě) jakoby nerespektovala polohu samotné studené fronty – hlavně na levém okraji snímku. 3. Nevysvětlitelný obří půlkruhový útvar, jehož hranice je dobře vidět po zvětšení na severu Alžírska - a velmi podivný tvar oblačnosti nad Alžírskem.


To jsou ty mraky, co se nám dnes a denně honí nad hlavami. Znatelně svůj vzhled změnily oproti těm, které jsme mohli vídat dříve. A já se ptám proč?


Myslíte si, že takovou lajnu může vytvořit sama příroda? Připadá vám to normální?

Všechny tyto záhady v atmosféře mají zřejmě jedno společné vysvětlení

Kde hledat vysvětlení, pokud se zdá, že mraky jako by se nechovaly přirozeně?

Není lepšího zdroje než oficiálního. Takže jak si odpovědět na skutečnost, že sama Světová meteorologická organizace (WMO) na svých stránkách nejenže přiznala člověkem řízené manipulace počasí, ale zpřístupnila dokumenty, kde vysvětluje, jak se manipulace počasí (jinak také „geoinženýring“) provádí? Zde stručná zpráva o těchto dokumentech a tam přímé odkazy na dokumenty WMO v angličtině. Materiály Světové meteorologické organizace o modifikacích počasí Byly časy, kdy fungovaly všechny odkazy...

Internetem kolují různé konspirační teorie o manipulacích počasí, ale lidmi je to přijímané různě. Koneckonců, jak jste se postavili k souborům WMO, které sice zmizely, ale před tím se o nich dost konkrétně psalo? Oficiální zdroj je oficiální, je to tak?

Co to nadávání na cenzuru v médiích? Pořád se to šíří?

Kdo z čtenářů věděl, že už v 70. letech 20. století byla podepsána mezinárodní smlouva, prostřednictvím které si státy světa až do roku 1997 zakázaly manipulace počasí a životního prostředí? Ta smlouva dnes jde ještě nalézt a bez problému stáhnout z internetu: Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques


V Harvardu mají v úmyslu rozprášit tisíce tun chemikálií z výšky 24 km a tím ochladit planetu:Nedozierne dôsledky: Vedci chcú do vzduchu rozprášiť tisíce ton chémie!

Pokud se informace o úpravách počasí objevují už i na takových místech jako je Světová meteorologická organizace, OSN, Harvard, nebo dokonce přijdete na to, že už před takřka 40 lety byla jaksi bez vědomí veřejnosti podepsána mezinárodní smlouva s tématikou právě úprav počasí a životního prostředí, nelze důležitost a pravdivost teorií o manipulacích s počasím jednoduše bagatelizovat! Protože i informace z důvěryhodných, oficiálních institucí, mluví jasně v prospěch těchto teorií...

Jde přitom o riskantní projekty, které nabourávají citlivý a velmi komplexní klimatický systém Země a mění jeho přirozenou povahu. A proto se vždycky může stát, že se něco zle pokazí, protože lidi často víc blbnou než myslí. Zvláště ti, co vidí jen peníze a moc a pro přírodu nemají absolutně žádné pochopení. Nikdo nemůže tušit, jaké dlouhodobé důsledky tyto projekty mohou mít nejen na klima, ale na všechno živé – neboť díky počasí a neustálému transportu vody přes oceány a kontinenty existuje život! A nikdo nemá právo ohrožovat takto razantními zásahy do přírody celý svět!

Také ta neoficiální teorie chemtrails by mohla leccos vysvětlovat. Nebe je velmi často prošpikované podezřele výraznými čarami po letadlech, které vytváří oblačnost, a pokud do mraků hodíte látky, které do nich nepatří, co se může stát? Změní se jejich vzezření. Mají mraky divný vzhled? Mají. Jsou ale i další způsoby, jak počasí zmanipulovat, ale v médiích se o tom takřka nemluví. To už se víc mluví o tom, že nám podle vědecké studie padá nebe od roku 2000 na hlavu a že za to může legendární globální oteplování: Padá na nás nebe kvůli oteplování, zjistili vědciVážně globální oteplování? Není spíše možné, že oblaka klesají, protože v nich jsou cizí látky? Je přece zásadní otázka, nakolik vlastně je globální oteplování skutečný problém a do jaké míry výhodný zástupný problém, který se dá využít i k různým cílům, od kauzy s emisními povolenkami až třeba právě po ospravedlnění samotných útoků na zemskou atmosféru. Ostatně, jedním z údajných cílů chemtrails má být kromě účelové manipulace počasí právě i boj proti globálnímu oteplování, kdy uměle vysypané aerosoly v atmosféře mají zabránit slunečním paprskům, aby tolik zahřívaly Zemi. Ale i kdyby to byla nakrásně pravda, proč to dělají, když GO vlastně nikdy nebylo oficiálně potvrzené a v posledních letech, jak je známo, už podle grafů k žádnému oteplení nedošlo – spíše naopak? V době, kdy je i mimořádně nízká sluneční aktivita a nedochází ani k oteplení, riskuje pár bláznů, že se pro změnu ochladí příliš. Vsadil bych se, že kdyby ta kauza s úpravami počasí praskla, tak výmluva na globální oteplování by byla to první, co by nám vypadlo z telky, z rádia, novin...

Média baví, manipulují, ale neinformují

Když média pořád chrlí zástupné problémy a zástupná vysvětlení (a lidé to chtějí), jak logické potom je, že o těch manipulacích nikdo neví, a jak pochopitelné také je, když zastánce takových teorií hned vypadá pro společnost jako blázen. Dokud lidé ale budou odsuzovat a zesměšňovat bez zamyšlení autory konspirativních článků, aniž by sami mysleli logicky a v souvislostech, osobně myslím, že nemůže pravda o řízených úpravách počasí, stejně jako pravda o spoustě dalších zákulisních projektech a hrách, nikdy vyjít na povrch.

V médiích se už ale také párkrát objevily zprávy o tom, že lidé v různých zemích příležitostně používají manipulace počasí. Jde však o to, že údajně „příležitostně“ a jen „některé země“. V rámci politické korektnosti se občas něco vybere a zveřejní, ale tak, aby tato věc vrhala špatné světlo na tu kterou zemi. Takže my můžeme slyšet o manipulacích s počasím v Rusku, v Číně, v Saudské Arábii, ale o Americe, Evropě a Česku pokud možno nic. A přesto, když se v Česku podíváte na nebe (furt mlha nebo kouřmo), uvidíte jasné znaky, že jakési experimenty probíhají i tady. A ne příležitostně, ale neustále.

Hlavně, že je krize, ale na financování tak nákladných projektů jako rozsáhlé manipulace počasí, peníze zřejmě jsou.

A co stromy a rostliny? Taky zvěř a hlavně – co lidé? Co je ve vzduchu a ve vodě a jak příroda na to může v dlouhodobém horizontu reagovat?

Pokračování v 2. části

čtěte také:
24 komentářů:

 1. Výkyvy jsou součástí komplexní interaktivity mezi atmosférou a oceánem,k nim je nutné připočítat teplotní výkyvy mořské hladiny,sílu mořských proudů především golfského,a i jiných,položení mořského ledu a dosah volně plujících ledovců.všechny tyto faktory se navzájem ovlińují. Nicméně je možné že výkyvy jsou v přímé souvislosti s kolísáním teplot v severním atlantiku.A to pravděpodobně způsobuje nestabilní atmosféra nad severním atlanikem.Ve stejné míře jde toto prohlásit i o chování golfského proudu .Přibližně na úrovni jižního Gronska se mění a severoatlantický proud ,který nesoucí teplou vodu až k Anglii a dále k Norsku a nové zemi ,i tam se účinky teplých vod projevují.existují dvě místa kde k sestupu povrchových vod dochází.První se vyskytuje severně o Islandu a druhé jihozápadně od Gronska v Labradorském moři. S pozdravem Tomáš Ručkay...

  OdpovědětVymazat
 2. Petr Hájek...hmmm...byl nejblíže hlavě státu, proč neiniciativoval rozhovory na toto téma na úrovni prezidenta, vlády, parlamentu?Že to napíše ve své knize,je málo. co pro to udělal? Byl vysoko....a mohl...
  Jak dlouho bude trvat, než se my, lidé, vzpeřem?:-(

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V USA se už organizují vojenské transporty válečné techniky po všech federálních státech. Vláda USA v brzké době totiž očekává všelidové povstání proti ní, jejím zákonům a ochraně zločinných bank. Něco na tom zřejmě bude, protože i ve státech EU se zvýšil pohyb vojsk a četnost jejich cvičení pro pouliční boje ve městech. Vlády zemí a elity se reálně připravují na rozsáhlé represe vůči svým obyvatelům. Naplánovány jsou provokace typu "Boston", které povedou masy lidu k povstáním. A na to ONI netrpělivě čekají. Už už chtějí vyhlašovat stanná práva, pořádně populaci zmasakrovat a pozavírat do lágrů, a pak vyhlásit jejich sen - Nový světový řád ! Nevím nakolik jsou lidé ještě schopni cokoli z toho zastavit nebo odvrátit. Myslím, že ten jejich tobogán právě přehupuje osudový bod zvratu k šílenému pádu na dno ! Kdo všechno se tam dole roztříští, ještě uvidíme a uslyšíme !

   Vymazat
  2. A kdo je v těch armádách? Synové lidí, kteří budou na ulici protestovat, ne? Kdyby neměli v palicích zeleně vymazáno, nikdy proti svým lidem nepůjdou. No ale to by to nesměla být armáda, která svým "ovečkám" programově ty mozky vymývá = poslechnout rozkaz, ať je jakkoli debilní. :-(

   Vymazat
  3. Někde na youtube.com byly videa (teď napodruhé se mi je nedaří nalézt !), ukazující z letadla nízko nad zemí stovky snad až tisíce různých vojenských vozidel, transportérů, humrů a tanků s nápisy a znaky OSN ve vojenských výcvikových prostorech USA ! Znamená to tedy, že americká federální vláda tajně do země povolala spojenecká vojska NATO, a navíc jsem v jednom interview zachytil zprávu, že americká armáda rekrutuje žoldáky z cizích zemí do obranných a represivních útvarů na území USA ! To se nám to pěkně obrátilo : z nedávno američany okupovaných se stávají okupanti američanů, a to ještě legálně se svolením americké vlády ! Jak vidíte, sionští kabbalisté už sahají ke všemu možnému i nemožnému, jen aby zachránili dobyté pozice světové moci. Obětují USA na satanův oltář jako zápalnou oběť - brzy uvidíte a uslyšíte, jak Amerika umírá v plamenech ! Celý svět užasne nad tou ranou, nad pádem velkého babylona ...

   Vymazat
  4. http://inner-light.ning.com/forum/topics/proc-je-nyni-velice-dulezite-soustredit-se-na-to-co-si-prejete-se

   Vymazat
 3. Chtěl jsem tam přidat komentář, ale nějak se jim to "porouchalo". A z Facebůčku tam přitáhla hned banda trollů.
  Točí se ty mraky obráceně od té doby, co jsou prosycené kovovými částicemi a poslouchají namísto fyzikálních sil ty trotly klimateroristy.
  A s moderátory počasí ČT tady mám své zkušenosti)))). Je na nich odporné jak za kus žvance dokážou trapně lhát divákům a předstírat, že předpovídají počasí.
  Pamatujete jak nás Žákova šéfka Taťána Míková označila za teroristy? Prý neustálé kladení takových otázek je vyrušuje z pilné práce pro společnost a je to tudíž určitá forma terorismu...
  r.m.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak řekl kdysi sedlák Jíra před pány : kravám vše kravské, a volům vše volské ! A utřel si z bot kravince a zhluboka se napil vody z vědra. Páni to považovali za provokaci a vsadili jej za to na půl dne do kabátu.

   Kabát byla taková něco jako dřevěná přenosná kadibudka. Ale uvnitř nebylo nic, co by se jen vzdáleně podobalo záchodu. Uvnitř byla jen jedna další vnitřní dřevěná stěna dost blízko dveří tak, že když byl odsouzenec do toho prostoru zavřen, byl tam tak těsně stojíc, že se nemohl ani otočit, ani ruce zdvihnout, aby se podrbal na hlavě, ani si sednout, ani kleknout na bobek. Chtě nechtě musel tam stát jak tvrdé Y. Byl tam prostě sevřen stěnami ze všech stran jakoby byl navlečen do starého těsného kabátu. Proto ten název - kabát. Když byl odsouzenec po vypršení trestu opět volný, otevřeli biřici dveře a odsouzenec vypadl z kabátu na zem jak snop. Chvíli se nemohl hýbat, jak byl tím stáním a sevřením v kabátě ztuhlý. Za velkých bolestí se pak začal pomalu rozpohybovávat, až mohl vstát a odejít.

   Vymazat
 4. http://jaroslavkrejci.blog.idnes.cz/c/329778/Mikova-z-pocasi-na-CT-totalne-blbne.html
  to taky jde, ale hlavně si povšimněte těch diskutérů pod článkem, globalistické pracovní kolektivy na jaro nabraly brigádníky na psaní zjevně.
  Na jaře se sype víc, aby se neprofláklo sypání, při jeho oddalování.
  r.m.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo už jsem zaregistroval v pracovní inzerci na brigádách, že tam hledali kopu studentů na psaní různých textů. Takže odtud zřejmě vítr fouká !

   Vymazat
  2. To je tedy něco!!
   Prosím, informujte nás!
   Díky
   A.

   Vymazat
 5. Je to zhruba 2 roky, co jsem byla na balkoně asi ve 22 h. a nevěřícně zírala na oblohu. Mám výhled skoro přesně na jih a vidím velký kus oblohy. Ten večer jsem viděla divně hnědavé mraky, jak se ženou velkou rychlostí ze severozápadu i ze severovýchodu, tudíž do střetu. Potom hodně pršelo na jihu, kam oba proudy oblačnosti směřovaly. V létě toho roku zas přišela velká průtrž tak rychle, že mé známé překvapila bez deštníku na ulici. Po ní viděli dvojitou duhu. Já ještě chvíli před tou bouří viděla z balkonu malý trychtýř směrem k zemi, jako minihurikán, na jih od nás. Byl vidět jen chvíli. Nejsem v tomto oboru nijak vzdělaná, ale to co jsem viděla "normální" nebylo. Svěřila jsem to známé, která má souseda znalého meteoroligie a ten o těch divně hnědavých mracích řekl, že to jistě způsobil západ slunce. To jo, když už bylo dávno po něm:-)). Kdo chce, ten vidí... S láskou JanaR.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Po dobře placených meteorolozích přece nemůžete chtít, aby zrazovali svoje chlebodárce. Má ten pán čistě náhodou také hypotéku ? :-)))) A za další, tito lidé procházejí prověrkami a stupni utajení, takže se od nich nedovíte dozajista žádnou skutečnou pravdu !

   Znal jsem jednoho pána, který se jako mladý oženil s holčinou, která často v noci, na základě telefonátu, se rychle oblékla a zmizela neznámo kam. Když později přišla domů, tvrdila svému muži, že byla na akci. Ona mu totiž tvrdila, že pracuje pro detektivní kancelář. Nakonec jednou v noci, když se probudil, zavadil o něco tvrdého a kovového pod jejím polštářem. Tak se podíval, a zjistil, že tam paní měla škorpiona. Tedy ne štíra, ale samopal se sklopkou. To jej postrašilo i vytočilo zárověň, a v následující hádce se mu přiznala, že mu lhala, že je tajnou agentkou. Přemlouval ji, ať toho nechá, ať si najde jinou práci, méně nebezpečnou. Ale ona mu naznačila, že to nejde tak snadno, a aby jí dal čas na rozmyšlenou. Když přišel navečer z práce, jeho žena už byla pryč i se svými kufry. Na dálku se s ním pak rozvedla. Šlo to snadno, protože neměli děti. Poté pak už o ní nic neslyšel, ani ji nevídá, prostě neví, kam a kde zmizela. To se stalo někdy v roce 1993-4. Uvádím to jen proto, že ani v mnohých rodinách jeden o druhém neví, co všechno dělá, proč a pro koho ! A to nejsme ani v bulváru ani v počasíčku, kde se lže jako když tiskne !

   Vymazat
 6. Pokud jsem se dobře dívala na ty zprávy o počasí z ČT, tak tam se obě tlakové níže točily po směru hodinových ručiček, nikoli naopak, ačkoli pak šipky značící proudění vzduchu to ukazovaly správně. Si z nás asi dělají srandu...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dělají, a jsou přesvědčeni, že jim to budeme žrát i s navijákem. Myslí si, že jsou lidi tak blbí, že si ničeho nevšimnou, že si nic odborného nepřečtou, že spolu nebudou nic konspirativního sdílet, protože by se jim za odhalené šílenosti mocných druzí tak leda jen vysmáli apod. !

   Vymazat
  2. Jenomže spousta lidí jim to žere. Ničeho si nevšimnou, nic odborného nepřečtou a hlavu nezvednou

   Vymazat
  3. I to je smutná a tristní skutečnost ! Kdo prostě chce mermomocí strčit svou hlavu do oprátky nwo, nikdo mu v tom nezabrání !

   Vymazat
 7. Nejdřív jsou tam animované snímky z družice, terpve pak schematická synoptická mapa. To proudění od jihu je před postupem níže, ne za ní, jak se mylně domnívá pan Krejčí.

  OdpovědětVymazat
 8. Dnes na budějovicku silně sprejovali letadla bylo to dost intenzivní zítra očekávám ochlazení a nebe zas bez slunce

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tady na okresech PT, CK a CB sprejujou jak o život už od počátku letošního roku. Co je tu tak divnýho, zajímavýho, nepohodlnýho, děsivýho, že se to tu musí denodenně 24 hodin bez ustání dít ? někdo tu psal, že viděl šedý mraky, jak z nich jakoby vlajou takový cáry nějakýho šedivýho spadu, prostě jako když by někdo pozoroval na dálku hustej déšť z bouřkových mraků až na zem. Tak tady na těch okresech je to vidět taky, a ne jen na jednom místě, ale na vícero místech současně,a to ještě na rozdílných světových stranách. Děje se tu něco moc divnýho, a vůbec z toho nemám dobrej pocit !

   Vymazat
 9. Ako je možné že sa ešte ani jedna vláda voči tomu neohradila.Riešia kadejaké somariny,diskutujú a to je všetko.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co jiného než somariny umí řešit somari a somarki :-)))

   Vymazat
 10. Dobry den pratele.
  Mne by zajimalo, pod koho patri ta letadla co se nam honej nad hlavami a sprejujou.
  Vi o tom letecka sluzba, tedy, jak to je?
  Dekuji.
  Paula

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To víte, že o tom musí vědět ! Zašlo to dokonce tak daleko, že od doby, co přes ČR přelétávaly bombardéry a bojové letky NATO s ostrou municí (válka v Iráku), můžou dodnes letadla NATO narušovat, přelétávat vzdušný prostor ČR,jak se jim zamane, aniž by muselo velení NATO o cokoli českou vládu nebo ministerstva žádát nebo se dovolovat. Amíci nad námi tu mají prostě generální pardon, a proto se tu může dít to, co denodenně nad námi vidíte ! NIKDO JIM TO TOTIŽ DODNES NEZAKÁZAL, VÍME ?!

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.