28. dubna 2013

Mobily - největší biologický experiment všech dob


Základní a nejlepší článek o rizicích bezdrátových technologií, z roku 2006. Na Orgonetu byl publikován poprvé 9. 1. 2010.

Zdá se, že vnímavost pro tyto záležitosti zde opět vzrostla, zejména po nedávném publikování článku Vliv mobilního telefonu na červené krvinky, http://orgo-net.blogspot.cz/2013/04/vliv-mobilniho-telefonu-na-cervene.html , který přináší průkaznou metodu  (a zdá se, že i velmi jednoduchou) o změnách krve při vystavení elektromagnetickému poli. 

Orgonet se těmito záležitostmi intenzívně zabýval z počátku své činnosti, byl to jeden z jeho důvodů proč začal vyrábět orgonit, který před těmito frekvencemi údajně chrání. (To, že chrání skutečně, nepokládám dosud za průkazně dokázáno, nicméně věřím a intenzívně konám, nic lepšího dosud neznám...) 

Mnoho článků o škodlivosti EMF (elektromagnetických frekvencí) najdete na Orgonetu pod štítky Mobily, Vysílače zhoubné energie, Next-up (Organizace zabývající se změnou zákonů na ochranu před EMF), Wi-fi. (Dole pod článkem.)


Největší biologický experiment všech dob

Arthur Firstenberg, 2006
Originál: http://www.whale.to/b/firstenberg1.html
(Překlad převzat z http://www.tachyontachyon.estranky.cz/stranka/nebezpeci-zareni-mobilnich-telefonu)

V roce 2002 Gro Harlem Brundtland, tehdy ředitelka Světové zdravotnické organizace, jednomu norskému novináři sdělila, že v jejím úřadě v Ženevě je zakázáno používat mobilní telefony, protože vždy onemocní, jestliže se na čtyři metry od ní vyskytne zapnutý mobilní telefon. Paní Brundtland je lékařka a bývalá norská ministerská předsedkyně.
Tuto zprávu, publikovanou 9. března 2002 v Dagbladet, všechny ostatní noviny prostě ignorovaly. V následujícím týdnu ovšem Michael Repacholi, její podřízený pověřený mezinárodním projektem zkoumajícím EMF (elektromagnetické pole), reagoval veřejným prohlášením, v němž znepokojení své šéfky bagatelizoval. Kvůli četným podezřením souvisejícím z těmito okolnostmi paní Brundtland o pět měsíců později oznámila, že odstoupí z vedoucí pozice ve WHO hned po uplynutí termínu.


Nic nemůže lépe ilustrovat naši kolektivní schizofrenii lépe, než úvahy o elektromagnetických zářeních. Odpovídáme těm, kteří si dělají starosti o jeho nebezpečích – proto mezinárodní výzkumný projekt EMF – ale současně ignorujeme a opomíjíme lidi, kteří, stejně jako paní Brundtland, již podléhají jejich účinkům.

Jsem poradcem o zdravotních účincích bezdrátové technologie a přijímám hovory, které mohu všeobecně rozdělit do dvou hlavních kategorií: na telefonáty lidí, kteří si pouze dělají starosti, jimž budu říkat kategorie A, a lidí kategorie B, kteří už onemocněli. Občas si přeji, abych mohl uspořádat velký konferenční hovor a umožnit oběma těmto skupinám společný rozhovor – je zde potřeba více vzájemného porozumění, abychom se mohli společně pokusit řešit stejný problém. Ustaraný volající A, se obvykle táže, jaké odstínění nebo jakou náhlavní soupravu si má koupit pro svůj mobil. Někdo chce vědět, jaká je bezpečná vzdálenost k bydlení od antény vykrývacího buňkového vysílače. Nemocný volající B chce vědět, jak odrušit svůj dům, jaké nastoupit léčení, či, stále častěji, do které části země by se mohl přestěhovat, aby unikl záření a zachránil si život.

Následující informace jsou víceméně výchozí platformou: v první řadě pro pomoc tápajícím, a hlavně kvůli objasnění části zmatků, abychom snad jednou dospěli k racionálním rozhodnutím pro ozdravení světa.

Základy

Nejpodstatnějším faktem u mobilních telefonů a jejich vykrývacích vysílačů je, že emitují mikrovlnné záření; právě tak, jako wifi (bezdrátový internet), bezdrátově propojené počítače, bezdrátové (přenosné) telefony a jejich základny připojené k telefonní síti a všechny další bezdrátové přístroje. Každé komunikační zařízení nepřipojené k zásuvce ve zdi emituje záření.

Většina wifi systémů a některé bezšňůrové telefony pracují na přesně stejné frekvenci jako mikrovlnná trouba, zatímco jiná zařízení užívají jiných frekvencí. Wifi jsou v trvalém provozu a vyzařují permanentně. Také základní jednotka většiny bezšňůrových telefonů neustále vysílá, i když nikdo netelefonuje. Nepoužívaný zapnutý mobilní telefon rovněž, a je asi zbytečné říkat, že totéž platí pro vykrývací vysílače jeho buňkového systému.

Možná se budete ptát, proč by to měl být problém? Vědci elektromagnetické spektrum obvykle dělí na „ionizující“ a „neionizující“ záření. Zatímco ionizující záření, k nimž patří rentgenové a jaderné, způsobují rakovinu, přepokládá se, že neionizující záření, k nimž se počítá i mikrovlnné, je bezpečné. Toto rozlišení připomíná propagandu v Orwellově Zvířecí farmě: „Čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné.“ – „Neionizující dobré, ionizující špatné,“ to opravdu nezní moc důvěryhodně.

Jakýsi astronom kdysi zavtipkoval, že kdyby Neil Armstrong v roce 1969 s sebou vzal na Měsíc mobil, jevil by se ze Země jako třetí nejmocnější zdroj mikrovlnného záření ve vesmíru, hned po Slunci a Mléčné dráze. Měl pravdu. Život se vyvinul v zanedbatelných úrovních mikrovlnného záření. Rostoucí počet vědců míní, že naše buňky ve skutečnosti využívají mikrovlnného spektra k vzájemnému dorozumívání, jako když si děti šeptají potmě, a že mobilní telefony do tohoto šepotu vpadají jako zvuk sbíječky. V každém případě je pravdou, že my všichni, ať už mobil užíváme nebo ne, jsme ve dne v noci ostřelováni dávkami mikrovlnného záření, které jsou asi deset miliónkrát silnější, než průměrné přirozené pozadí. A je také fakt, že za většinu tohoto záření vděčíme technologii, která se vyvíjela od sedmdesátých let.

Co se týče mobilních telefonů, jestliže si je přikládáte k hlavě poškozujete svůj mozek hned několika různými způsoby.

Předně – vzpomeňte na mikrovlnnou troubu. Na rozdíl od horké sprchy mobil, stejně jako mikrovlnná trouba, neohřívá zvenčí, ale zevnitř. V mozku přitom nejsou žádná senzorická nervová zakončení, která by varovala před vzestupem teploty, protože jsme se nevyvíjeli v mikrovlnném záření a v přírodě se to nikdy nestává. A co je ještě horší, struktura hlavy a mozku je tak komplexní a nestejnorodá, že místy vznikají „horké body“, v nichž teplota může činit deseti až stonásobek teploty v těsně sousedícím okolí. Tyto body mohou vznikat jak těsně u povrchu lebky, tak i hluboko v mozku, ale také na molekulární úrovni.

Provoz mobilních telefonů v USA podléhá právním předpisům FCC (Federal Communications Commission) a na obalech nejnovějších přístrojů můžete najít číselný údaj o takzvaném Specific Absorption Rate („specifický poměr pohlcování“), neboli SAR, který má vyjadřovat dávku mozkem absorbované energie platnou pro specifický model. Problémem nicméně zůstává svévolný předpoklad, na němž ve skutečnosti spočívají předpisy FCC, a to, že mozek může bezpečně rozptýlit přidané teplo v poměru až 1°C za hodinu. Postup, na jehož základě je každému mobilnímu telefonu poskytnuto ohodnocení SAR, posléze užívané k demonstraci dodržení „limitů“, je ostudný. Standardní způsob měření SAR spočívá v použití „fantómu“, sestávajícího zcela nepochopitelně z homogenní kapaliny uzavřené do nádržky z plexiskla ve tvaru hlavy. Parádní! Velmi rychle změřeno a žádné horké body nevznikají! Ale v reálu si lidé užívající mobil po celé hodiny denně chronicky ohřívají v mozcích jen určitá místa.

Mimochodem – bezpečnostní normy FCC vyvinuli elektrotechnici, ne lékaři…


Hematoencefalická bariéra

Druhý jev, na nějž se zaměříme, a který byl laboratorně prokázán, by měl sám o sobě postačit k tomu, aby byl toto odvětví průmyslu bylo zrušeno a každopádně stačit k tomu, aby odradil každého od dalšího používání mobilu. Tyto experimenty přistihují mobilní telefon doslova s „vražednou zbraní v ruce“. Jako většina biologických účinků mikrovlnného záření, to však nemá s teplem nic společného.

Mozek chrání nepropustné přechody mezi sousedícími buňkami kapilárních stěn, tzv. krevní- mozková krevní bariéra (hematoencefalická bariéra), která jako jakási „pohraniční hlídka“ propouští z krve do mozku živiny, ale zadrží substance, které jsou pro mozek toxické. Výzkumníci v laboratoři švédského nervového chirurga Leifa Salforda provedli od roku 1988 nesčetné variace prostého pokusu, při němž vystaví mladé laboratorní krysy záření, buď mobilního telefonu nebo jiného zdroje mikrovln. Později zvířata usmrtí a pátrají v jejich mozkové tkáni po albuminu. Albumin je protein tvořící normální složku krve, ale za normálních okolností nepřekročí mozkovou krevní bariéru. Výskyt albuminu v mozkové tkáni je tedy vždy znamením poškození krevních cest, a toho, že mozek přišel o některou ze svých důležitých ochran.

Tito výzkumníci po celých 18 let nepřetržitě pozorovali následující fakta:
Vystavování zvířat mikrovlnnému záření v dávkách rovnajících se vyzařování mobilu má za následek nález albuminu v jejich mozkové tkáni. Prosakování albuminu do mozku způsobuje už pouhá dvouminutová jednorázová expozice běžným mobilním telefonem.

V jedné sérii experimentů byla expozice redukována na faktor 1000, nicméně přesto došlo k poškození mozkové krevní bariéry, což ukazuje, že nejde o důsledek reakce na určitou dávku, a že tedy snižování výkonu nedělá bezdrátovou technologii bezpečnější.

A konečně, výsledky výzkumu publikované v červnu 2003 ukázaly, že už jediné dvouhodinové ozáření mobilem, jedinkrát za celý život testovaných jedinců, vede k permanentnímu poškození mozkové krevní bariéry. Při autopsii provedené o 50 dnů později bylo shledáno: „…poškození nebo zničení až 2 procent mozkových buněk zvířete, včetně buněk v oblastech mozku týkajících se učení, paměti a pohybu.“ [1]
Snižování hladiny ozařování o faktor 10 nebo 100, což odpovídá účinku užívání náhlavní soupravy oddalující mobil od hlavy, nebo když stojíte vedle někoho s takovým telefonem, tyto výsledky nijak znatelně neovlivní! Polovina pokusných zvířat vykázala průměrný až vysoký počet poškozených neuronů už při nejnižší expozici.

Co z toho vyplývá? Dvě minuty telefonování mobilem naruší mozkovou krevní bariéru, dvě hodiny způsobí permanentní poškození mozku a „radiace z druhé ruky“ může být téměř stejně škodlivá.

Mozková krevní uzávěra u krysy je stejná, jako u člověka.

Tyto výsledky vyvolaly v Evropě značný rozruch. V listopadu 2003 se pod záštitou Evropské unie konala konference s pracovním názvem „Hematoencefalická bariéra – může být ovlivňována působením RF [vysokofrekvenčního] pole?“ Jakoby chtěli uklidnit veřejnost gestem: „Vidíte, pracujeme na tom,“ … ale stejně jako v předchozích 30 letech se neudělalo vůbec nic, což bylo ostatně předvídatelné.

Američan Allan Frey byl v sedmdesátých letech prvním z mnoha, kteří ukázali, že nízkoúrovňové mikrovlnné záření krevní zábranu v mozku poškozuje. [2] Obdobný mechanizmus chrání oko (krevní bariéra sklivce) a plod ( placentární uzávěra). Práce Freye a ostatních dokládají, že mikrovlnné záření poškozuje i tyto uzávěry. [3]
Z toho plyne, že žádná gravidní žena by nikdy neměla používat mobil.

Dr. Salford ve své práci docela otevřeně nazval užívání mobilních telefonů „největším biologickým experimentem na lidech všech dob“ a veřejně varoval, že celá generace mladistvých používající celulární telefony může trpět mentálními nedostatky, a po dosažení středního věku Alzheimerovou chorobou.


Nemoc z vysokofrekvenčních vln

Uživatelé mobilů bohužel nejsou jedinými poškozenými, a také bychom si neměli dělat starosti jen o mozek. Následující krátké shrnutí je výtah z rozsáhlé vědecké literatury o účincích rádiových vln (širší spektrum zahrnující mikrovlny), společně se zkušenostmi vědců a lékařů po celém světě s nimiž jsem v kontaktu.

Ukázalo se, že k orgánům obzvláště citlivým na rádiové vlny patří plíce, nervová soustava, srdce, oči, varlata a štítná žláza. K onemocněním, jichž v posledních dvou desetiletích pozoruhodně přibývalo, přičemž je dobrý důvod spojovat je s masivním přírůstkem záření v našem životním prostředí, se řadí astma, poruchy spánku, úzkostné stavy, výpadky pozornosti , autismus, roztroušená skleróza, ALS, Alzheimerova choroba, epilepsie, fibromyalgia, chronický únavový syndrom, šedý zákal, hypotyreóza, cukrovka, zhoubný melanom, testikulární nádor, i infarkty a mrtvice u mládeže.

Záření z věží mikrovlnných vykrývacích vysílačů je spojováno i s vymíráním lesů, reprodukčními poruchami a poklesem populace u mnoha druhů ptactva, a špatný zdravotní stav a vrozené chyby u hospodářských zvířat.

Literatura prezentující biologické účinky mikrovlnného záření je opravdu enormní, jde o desítky tisíc dokumentů. Člověka přitom naplňuje úžasem, že mluvčí průmyslu mohou vše prostě odbýt výrokem o prokázané neškodnosti radiotechniky nebo stejně absurdním tvrzením, že o nějaké škodlivosti zdraví neexistuje žádný důkaz.

Na shora uvedeném seznamu bylo opominuto ještě jedno onemocnění: choroba, kterou trpí lidé kategorie B, a kterou mám i já. Zde je na místě krátký pohled do historie.

V padesátých a šedesátých letech m.s. postihlo toto onemocnění v hojném počtu zaměstnance, kteří stavěli, testovali a opravovali radarová zařízení, stejně jako lidi obsluhující průmyslové mikrovlnné ohřívače a zatavovací stroje. Sověti ho vhodně nazvali „vysokofrekvenční chorobou“, a tento problém obsáhle studovali. Na západě byla jeho existence totálně popřena, nicméně zmínění lidé v každém případě byli postiženi. Kongresové vyšetřování, provedené v roce 1981 a jemuž předsedal Al Gore, týkající se účinků radiofrekvenčních ohřívačů a zatavovacích strojů na lidské zdraví, bylo jen další epizodou hry na „Vidíte, zabýváme se tím,“ ale jako obvykle se nic neudělalo.

Při současném masovém rozšíření vysokofrekvenčních věží a osobních vysílačů se toto onemocnění rozšířilo v populaci jako mor. Odhady o postižení sahají až k jedné třetině populace, jenže jen zřídka je rozpoznáno, oč jde, a to až do té doby, kdy už se takto zneschopněná osoba nemůže podílet na společnosti.

Můžete rozpoznat některé z obecných příznaků: nespavost, závrať, nevolnost, bolesti hlavy, únava, ztráty paměti, neschopnost se soustředit, depresi, tlak na hrudníku, zvonění v uších. U nemocných se mohou vyvinout také zdravotní potíže jako vleklé infekce dýchacího traktu, srdeční arytmie, náhlá kolísání krevního tlaku, neřízená glykémie, dehydratace, ale také záchvaty a vnitřní krvácení.

Toto onemocnění je nejen zřídka připouštěno, ale ještě mnohem obtížněji zvládnutelné, protože pravděpodobně nelze očekávat žádné úspěšné léčení, jestliže nebudeme schopni uniknout z dosahu ozařování, coby jeho příčině – a tato příčina je dnes všude.

Průzkum provedený roku 1998 Kalifornským ministerstvem zdravotnictví naznačil, že tehdy 120 000 Kaliforňanů – a v přepočtu tedy na milión Američanů – bylo neschopno práce v důsledku elektromagnetických polucí. [4] Šiky těchto tzv. „elektricky senzitivních“ osob, jichž v téměř každé zemi světa stále přibývá, jsou opomíjeny, stigmatizovány a ignorovány. Při současné úrovni všudypřítomného záření se téměř nikdy nezotaví a občas si sáhnou na život.

O lidech s tímto onemocněním Dr. Olle Johansson, jeden z neurologů proslulého Karolinska Institute ve Stockholmu říká: „Jsou varováním pro nás všechny. Vystavovat veškeré světové obyvatelstvo celkovému ozařování těla po 24 hodin denně může být závažnou chybou.“

Dr. Johansson vedl tým výzkumníků, který doložil důkazy o závažném a stále se zhoršujícím zdraví švédské populace, přičemž počátky se přesně kryjí s dobou, kdy byly ve Švédsku koncem roku 1997 uvedeny do provozu mobilní telefony druhé generace, pracující na 1800 MHz. [5,6] Po deseti letech dlouhodobého poklesu začal počet švédských zaměstnanců v pracovní neschopnosti koncem 1997 stoupat a během dalších pěti let se více než zdvojnásobil. Ve stejném období se rovněž zdvojnásobil prodej antidepresivních drog. Počet dopravních nehod, poté co po několik let úspěšně klesal, začal v roce 1997 opět šplhat vzhůru. Rovněž počet úmrtí na Alzheimerovu chorobu se po několikaletém klesání od roku 1999 ostře zvýšil a v roce 2001 byl téměř dvojnásobný. Toto dvouleté prodlení je pochopitelné, vezmeme-li v úvahu, že Alzheimerova choroba vyžaduje čas k rozvinutí.

Nekontrolované šíření

Jsou-li mobilní telefony a jejich převáděcí vysílače natolik smrtonosné, jak bezpečné byly rozhlasové a televizní vysílače, s nimiž jsme žili po celé století? V roce 2002 zveřejnili Orjan Hallberg a Olle Johansson článek titulovaný „Cancer Trends During 20th Century“, v němž rozebírali jeden z aspektů toho problému. [7] Na základě dostupných dat zjistili, že ve Spojených státech, Švédsku a tuctech jiných zemí v průběhu uplynulého století křivky úmrtnosti na pleťový melanom a rakoviny močového měchýře, prostaty, tlustého střeva, prsu a plic paralelně sledují úrovně vystavování veřejnosti rádiovým vlnám. Tyto formy rakoviny prospívaly, když v dané lokalitě přibylo vysílačů; s jejich úbytkem ubylo i těchto forem rakovin. Přitom udělali úžasný objev: od země k zemi – a ve Švédsku od okresu k okresu – statisticky zjistili, že vystavení rádiovým vlnám se jeví jako významný faktor způsobující rakovinu plic, na úrovni odpovídající kouření cigaret!

To mne přivádí k obecně rozšířené mylné představě. Největší rozdíl mezi současnými vykrývacími vysílači mobilní sítě a anténami rozhlasových vysílačů z minulostí není v jejich bezpečnosti, ale v jejich počtu. Počet běžných rozhlasových stanic ve Spojených státech je dnes menší než 14 000. Ale počet antén buněk a wifi jde do stovek tisíc a mobilních telefonů, bezdrátově připojených počítačů, bezšňůrových telefonů a dalších osobních vysílačů jsou stovky miliónů. Nekontrolovaně se množí i radarová zařízení a vysílače záchranných a jiných komunikačních sítí.

Od roku 1978, kdy Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) naposledy zkoumala vysokofrekvenční zatížení životního prostředí ve Spojených státech, se průměrná městská expozice rádiovým vlnám tisícinásobně zvýšila a většina tohoto přírůstku připadá jen na posledních devět let. [8] V tomtéž období se vysokofrekvenční poluce rozšířily z měst ke zbytku obyvatelstva a staly se všudypřítomným závojem halícím celou planetu.

Enormní důsledky toho všeho na člověka jsou ignorovány. Od pozdních devadesátých let v USA vznikla nová třída environmentálních uprchlíků. Máme stále více lidí, kteří churaví, umírají, hledají úlevu od utrpení, opouštějí své domovy a práci, žijí na odlehlých místech v obytných autech, přívěsech a stanech.
Na rozdíl od obětí hurikánů a zemětřesení jim nikdo nepomůže. Nikdo nepřispěje na chráněná útočiště; nikdo se dobrovolně nevzdá mobilu, bezdrátového počítače a bezdrátového telefonu aby se mohli znovu stát jejich sousedy a žít společně s nimi.

Utrápení a nemocní ale kladou otázky

A nakonec odpověď volajícím typu A:
Žádné odstínění ani náhlavní souprava vás neochrání před vaším mobilem nebo bezdrátovým telefonem. Žádná bezpečná vzdálenost od antén vykrývacích vysílačů neexistuje. Jestliže máte svůj mobilní telefon nebo bezdrátově připojený počítač tam, kde žijete, jste ozařováni 24 hodin denně.

Volajícím B: Efektivní odstínění domu je nesnadné a málokdy úspěšné.
Ve Spojených státech je jen několik málo lékařů usilujících o léčení choroby z ozáření vysokofrekvenčními vlnami, a míra úspěšnosti jakékoli léčby je malá – protože na Zemi zbylo jen málo míst, kam člověk může před tímto zářením uniknout a uzdravit se.

Radiace přichází i ze satelitů, i ty jsou součástí problému, ne jeho řešením. Neexistuje zkrátka žádný způsob, jak udělat bezdrátovou technologii bezpečnou.

Naše společnost se za jedinou krátkou dekádu stala společensky i ekonomicky závislou na technologii, která je příčinou nesmírné devastace struktury našeho světa. Čím jsme na ní závislejší, tím obtížnější bude změnit tento kurs.
Čas vymanit se sami, individuálně i kolektivně – přestože to už je nesnadné – je právě teď.


ODKAZY
1. Leif G. Salford et al., „Nerve Cell Damage in Mammalian Brain After
Exposure to Microwaves from GSM Mobile Phones“, Environmental Health
Perspectives 111, no. 7 (2003): 881883.
2. Allan H. Frey, Sondra R. Feld and Barbara Frey, „Neural Function and
Behavior“, Annals of the New York Academy of Sciences 247 (1975):
433439.
3. Allan H. Frey, „Evolution and Results of Biological Research with Low-Intensity Nonionizing Radiation“, in Modern Bioelectricity, ed. Andrew A. Marino (New York: Dekker, 1988),
785837, at 809810.
4. California EMF Program, „The Risk Evaluation: An Evaluation of the
Possible Risks From Electric and Magnetic Fields (EMFs) From Power
Lines, Internal Wiring, Electrical Occupations and Appliances“ (2002),
app. 3.
5. Örjan Hallberg and Olle Johansson, „1997 – A Curious Year in
Sweden“, European Journal of Cancer Prevention 13, no. 6 (2004):
535538.
6. Örjan Hallberg and Olle Johansson, „Does GSM 1800 MHz Affect the
Public Health in Sweden?“ in Proceedings of the 3rd International
Workshop „Biological Effects of EMFs“, Kos, Greece, October 4-8, 2004,
361364.
7. Örjan Hallberg and Olle Johansson, „Cancer Trends During the 20th
Century“, Journal of Australian College of Nutritional and Environmental Medicine
21, no. 1 (2002): 38.
8. David E. Janes Jr., „Radiofrequency Environments in the United States“, in 15th IEEE Conference on Communication, Boston, MA, June 1014, 1979, vol. 2, 31.4.131.4.5.


Překlad převzat z WM magazín č.55-54/2006.

33 komentářů:

 1. Jen drobnost k satelitům, zmíněným na konci:

  Řešit jejich vysílání je asi zbytečné. Vedle mobilu je vysílání satelitu zcela zanedbatelné.

  Mobil při telefonování září energii až stovek miliwattů a je decimetr od Vás. Satelity mají sice výkon několika desítek Wattů (to je 1000x víc než jeden mobil), ale jejich záření jde z dálek stovek kilometrů (výzkumné a špionážní satelity) až desítek tisíc kilometrů (GPS, televizní satelity).

  Mobilů asi 5 miliard a funkčních satelitů je jen asi 3000 - velká část z nich vysílá jen občas a na menším výkonu než odhadnutých 50 Wattů (to je výkon satelitů GPS).

  Když porovnám:
  Celkový výkon 3000 satelitů * 50 wattů =150 kW na celý povrch Země.
  Celkový výkon mobilů: 5 miliard * 0,1 Wattu=500 000 kW.

  Obecně od všech satelitů dostanete o mnoho řádů (cca 10000x) menší dávku záření, než od vlastního mobilu nebo WiFi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ja som to prehanal s mobilom a mal som ho k uchu prilozeny aj hodinu az som mal cele lice horuce. Par mesiacov na to som zistil ze tam mam nejaku hrcku. Po par rokoch ako sa enormne zvacsila a zacala boliet. Vyoperlovali mi to ale stale s tym mam problemy. Ked som bol v nemocnici prvykrat tak tam bol este jeden chalan co mal to iste na tom istom mieste. Tiez mlady. Mne sa to stalo ked som mal 25. Potom ked som bol 2x v nemocnici tak tam boli okrem mna este dalsi dvaja. Jeden mal hrču vo svale na lici a druhy v kĺbe. Ja som to mal v slinnej žlaze. Všetci na mieste kde je priložený mobil. Mienku si o tom urobte sami. Ale som si istý že naši lekári to buď podceňujú alebo niečo zakrývajú.

   Vymazat
 2. Anti sietka: http://www.biznetmall.com/antiradiation/bed.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Faradayova klec je určitě dobrá.

   Jen pod tu síť nesmíte zalézt se zapnutým mobilem nebo notebookem s WiFi. Protože to byste si z ní udělali soukromou uzavřenou mikrovlnou troubu, kde by Vás to zařízení grilovalo na svůj maximální výkon.

   Vymazat
 3. Dnes se proti tomu neda ochranit. Bydlim v bitovce i kdyz vypinam vlastni wifi, tak dalsi wifi je u sousedu nahore i dole. Jedine se odstehovat hodne daleko do lesu. Pro pocetnou skupinu populace je to asi nemozne. Zmena musi prijit ze sameho stredu. My sami musime zmenit technologii a ocistit mista kde zijeme. V souladu s prirodou.
  Obava se, ze k tomu potrebujeme vyspelejsi technologii, ne tu ktera nam je nabizena (my vime z jakeho duvodu).

  Opravdu z celeho srdce si preju, aby ta zmena prisla co nejdrive a nase deti mohli zit zdraveji, hlavne aby zili a ne prezivali.

  M

  OdpovědětVymazat
 4. Já se živím už dlouhá léta prací okolo počitačů. Každého, kdo po mě chce domácí wifi upozorňuji na to, že si nasadí do baráku další škodlivé záření. ( něco schytají i od sousedů, což je taky velký problém ) Někdo to vezme a nechá si natáhnout kabely, někdo trvá i přesto na wifi.
  Holt každému co jeho jest.
  V každém případě situace v elektronickém smogu je stále horší a horší.
  A vést dlouhé hovory na mobilu mne už dávno přešlo, prostě jsem se u toho necítil dobře, nejen finančně. o:)
  McCali

  OdpovědětVymazat
 5. Pražští zednáři vypustili do světa tyto pozoruhodné informace (1):

  Ohledně čipování lidí na pravé ruce a na čele :

  Navrhují k diskusi, že by se anténa na čele měla označit podobně jako indické ženy nosí černou (červenou?) tečku, takzvané duchovní třetí oko na čele. Ani nevědí, že kdysi dávno již všehomíra (tak označují zednáři satana, jemuž slouží !) naočkoval starou civilizaci na území dnešní Indie, části Íránu a Pákistánu a měly podobnou anténu.

  (viz neuvěřitelná shoda s čipy, něco jako integrovanými obvody po těle a anténkou na čele nalezené astronautky na Měsíci ve vraku doutníkovité lodi v rámci utajené mise Apollo 20 v roce 1976. Vrak byl dlouhý přes 3,5 km a průměr lodi kolem 500 m. A vzezření té astronautky silně připomíná asiatské či indické etnikum. Že pochází ze Země, a že bývala člověk, dokazují mimo jiné ženské prsy s dvorci a bradavkami, a také pupík na bříšku. Odhadované stáří vraku lodi s astronautkou se pohybuje od 100.000 let až 1.000.000 let, kdy v okolí Země zuřila nějaká vesmírná válka, která se dotkla i Měsíce. Vrak nese zřetelné stopy střel a dalších různých poškození. Zadní část (asi 1/3 původní délky lodi) byla zřejmě výbuchem odtržena a odhozena neznámo kam)

  Astronautka přezdívaná Mona Lisa je zde podrobována zkoumání na videu v tomto čase 1:07:32 až do 1:29:30
  http://www.youtube.com/watch?v=DRWbmiXQba0

  Loď a astronautka pak ještě zde :
  http://www.youtube.com/watch?v=qU4k3nOeRAU
  a také zde
  http://www.youtube.com/watch?v=HI5JPr7daXA

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mona Lisa EBE je fake.

   Vymazat
  2. To je tak , když někdo zblbne z přemíry informací !

   Vymazat
  3. Tak nám to dokaž, že astronautka z Měsíce nazývaná přízviskem "Mona Lisa" je fake (ona není EBE, ona pochází ze Země zřejmě z ještě starší doby, než pamatuje starověký Sumer a Egypt !)! Drze vyštěkávat do světa bez důkazů umí každý jouda !

   Vymazat
 6. Pražští zednáři pokračují ve svých zprávách (2) :
  Musím se nám prý pochlubit, kde tým Evelyna Rothschilda našel technologie pro výrobu čipu 6 x 6 x 6. Studovali indické nauky a egyptské nauky a všechno tam bylo, dřív, než přišli katolíci. Představte si, že čipy už tu byly před tisíci lety! Podle zednářů byl pro jejich předchůdné tajné starověké společnosti největším neštěstím Ježíš Kristus, protože Vypnul do té doby fungující neuronální síť Svou Přítomností na Zemi. A ani po Jeho Ukřižování se prý nepodařilo síť obnovit, a proto již dva tisíce let musí údsjně trpět křesťany po celém světě. všehomíra (satan) podle nich konečně ovládne všechno - lidi s námi budou chtít telefonovat přes čip zadarmo, budou chtít nakupovat bez peněz, budou chtít odložit občanku. Přijde policajt a pouze skenerem zkontroluje jejich čip. A s anténou ani to ne - ta vysílá na dálku. Policajt zaměří lokátor na čip na dálku třeba na 100 metrů, a bude vědět, v kolik ten člověk šel i na záchod. Další generace čipů budou opatřeny anténou s integrovanou webkamerou. Vše, co uvidíme, bude sledovat všehomíra(satan) a jeho dohledové centrum. Budeme prý pěkně pod kontrolou a do kostelů se přestane chodit. Všehomíra (satan) má prý povinnost dohlížet na „své ovečky“.
  Po dohodě s bratry teology odkládají termín církevního koncilu na rok 2015. Jaké je k tomu vedou důvody? Nejdřív je třeba privatizovat (pozn. církev a kostely), a pak také chudou Univerzální církev. Potřebují, aby bratři a sestry zednáři hromadně vstupovali do Katolické církve, a získali vliv na spoluvěřící a přesvědčili je pro novou, chudou UNIVERZÁLNÍ CÍRKEV. Její program je jasný a stručný:
  1. Omezit peníze, tak aby již církve nemohla se rozvíjet
  2. Chudá církev bez zdrojů chřadne
  3. Privatizace kostelů a jejich převod na s. r. o.
  4. Modlitební obchodní společnosti změní každý kostel na oficiální maličký templ v každé vesnici.
  5. Papež přesídlí do Prahy (čeští katolící toto prostě absolutně podpoří netušíc co dělají)

  Privatizace kostelů je potřebná, všechno to jsou místa s velkou spirituální energií a zednáři je potřebují pro svoje svatyně. Vše má proběhnout formou nátlaku věřících a naši bratři v sutanách (falešní kněží!) zajistí hladký průběh mise. Pár vzdorovitých „ovcí, nepoučitelných beranů a exorcistů“ (vymítačů ďáblů, nebo též lidé bojující proti zlu, odhalující zlo a jeho činy) bude protestovat - tak ať táhnou, ale bez kostelů a kněží ! Ty zůstanou MODLITEBNÍM OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM ! všehomíra (satan) potřebuje všechny kostely pro svou UNIVERZÁLNÍ CÍRKEV !

  OdpovědětVymazat
 7. Pražští zednáři pokračují ve svých zprávách (3) :
  Musí být slepý, kdo nevidí, že se na Zemi připravuje velký plán, jehož realizace se smíme (jako zednáři) účastnit jako věrní sluhové.
  V jedné věci mají lidé, kteří tuší souvislost mezi svobodným zednářstvím a Společností národů, pravdu : OSN jako taková vychází ze zednářské koncepce. Během války zástupci z řad neutrálních úřadů a úřadů Dohody na jednom sněmu v Paříži vyjádřili myšlenku, že organizované vyvražďování národů musí být v budoucnu znemožněno vytvořením Ligy národů. Jde o produkt svobodného zednářství, na nějž jeho členové mohou být pyšní.

  Pokud chtějí pokračovat jako poctiví (ta fráze je zcela k smíchu !) svobodní zednáři, pak musí rezolutně prohlásit: už nejsou křesťané, jsou svobodní zednáři, nic míň a nic víc - tečka! Musí soustředit svou moc na jediné, co lidstvo potřebuje - spojení všech lidí světa do jednoho spolku – (globalizace, nwo!).

  Svobodné zednářství jako posel vůle zednářské suverenity je údajně povoláno k tomu, aby určovalo dějiny zemí a veškerého lidstva. Na tomto kongresu byla vyslovena naděje, že jednou přijde den, kdy padnou státy a jejich zákony. To je den, na nějž čekají, a který se prý už blíží.

  Roku 1000 n.l. starý pověrčivý svět uvěřil, že přišel jeho konec. Ve skutečnosti to byl začátek konce jeho vlády. Její smrtelný zápas byl zahájen v roce 1789. O století později tito tajní spiklenci pozvali k účasti další bratry a sestry, aby byli svědky posledních smrtelných záchvěvů starých pořádků a vlád. A současně aby přihlíželi příchodu nového světa (revoluce, demokratizace, liberalismus, komunismus a další), jehož vznik oznámila světová výstava pod zednářskou patronací a donací - je to svět práce, vědy, spravedlnosti a míru. Tvrdí, že zednáři jsou lepšími proroky než jejich soupeři, kterým nyní provolávají : rok 2015 zcela určitě stvrdí konec západní kultury postavené na křesťanských tradicích. Náznaky jsou prý den ode dne jasnější a zřetelnější. Třetí světová válka údajně přivede do pasti jejich společného nepřítele, a to tak, že všechny pohřbí. Brzy máme být u našich sousedů svědky rozvratu, ve srovnání s nímž byly naše revoluce jen dětskou hrou.

  Říkají, že přijde den, kdy v zemích, které neměly ani události 18. století, ani rok 1789, padnou monarchie a náboženství. Tento den prý už není daleko. Je to datum, na něž všichni zednáři čekají. Všichni vyděděnci budou osvobozeni, všechny nespravedlnosti budou odpykány, všechna privilegia zaniknou. Zůstane podle nich jen vláda a zákony všehomíra (satana) a jeho bude i Země.

  OdpovědětVymazat
 8. Pražští zednáři pokračují ve svých zprávách (4) :
  Pak se velkolóže a všechny Velké orienty celého světa spojí v jeden univerzální spolek. Zaniknou hranice států, které stojí mezi svobodnými zednáři. To je ideál budoucnosti, jenž před nimi pomalu vystává. Jejich úkolem je urychlení tohoto všeobecného sbratřování. K tomu potřebují univerzální heslo a svolávací znamení.

  Těžiště jejich práce spočívá ve vyšších stupních. Tam se uskutečňuje pokrok, tam se rozhoduje politika a světové dějiny. Proto vyzývají své souvěrce, aby i nadále udržovali skotismus (obřady skotského ritu), upřednostňování vůle před rozumem! Díky němu prý vykonali zednářští otcové slavné činy. Proto potřebují ti současní na ně navázat vysokými stupni skotského ritu - 4. až 33. stupně (V.Havel měl jako jeden z mála stupeň 33 – Kádoš !). Co pro zednáře znamenají první tři stupně jánského řádu (myšleno řádu johanitů neboli sv.Jana)? Ty jim jen propůjčují své mírumilovné jméno, a pomáhají tak obelstít jejich nepřátele. Co pro zednáře znamená symbol? Je to jejich štít a ochrana v den boje. Nic jiného. A co pro ně znamenají všechny formy lóže? Mají je uchránit před jejich nepřáteli. A těmi jsou státy, monarchie a církve všude po světě jako jejich konkurenti moci ! Tedy všechny struktury a systémy pod zákony !

  Členové skotského ritu nesmí v jánských lóžích vystupovat jinak než jako představitelé mistrovského stupně ! A mají dovoleno nosit pouze mistrovský oděv, nikoliv stuhy a zástěry odpovídající vyšším stupňům zasvěcení. Bratru, učni, tovaryšovi ani mistru nesmí prozradit, že jsou vysokými hodnostáři. Nejen učení a rity skotského zednářství, ale dokonce i jména bratrů, již dosáhli vyšších stupňů, proto zůstávají průměrnému zednáři neznámá.
  To jsou skuteční zasvěcenci, tedy ti, ‚co vědí‘ ! A v jejichž rukách je soustředěna skutečná moc řádu : už několikrát se stalo, že se lóže téměř jednomyslně vzepřely proti nekontrolovatelné nadvládě zednářů vysokých hodností zastoupených v jejich řadách. Pokaždé marně! Možná jste už slyšeli, že lóže konají mnoho dobra. Venkovní svět o nich ví sotva víc než to, že se v rámci lóží pěstuje dobročinnost, která má od nich odvést pozornost veřejnosti. To je ovšem pravda jen zčásti…

  OdpovědětVymazat
 9. Pražští zednáři pokračují ve svých zprávách (5) :
  Civilní obyvatelstvo i nižší zednáři se mýlí, když věří, že v tom spočívá hlavní práce lóží ! Zednářství zde není proto, aby oblažovalo lidstvo milosrdnými dary - to přenechává dobročinným spolkům. Namísto toho jako filozofická a progresivní instituce usiluje o zničení klasického společenského zřízení jako poslední příčiny neštěstí, přičemž na jeho místo má nastoupit státní a společenský řád zednářský čili nový světový řád – new world order !

  Nikdy nezapomínejte, že lóže nejsou žádný obyčejný klub nebo spolek, do nějž se vstupuje kvůli soukromým cílům podřadného významu. Lóže jsou totiž ztělesněním státního systému !

  Jestliže vaše srdce (to jako myšleno směrem k zednářům) obměkčil pohled na velké utrpení, a vy jste sem přišli se záměrem, že v rámci dobročinné skupiny rozdáte své peníze na podporu několika chudých, které neblaze zasáhl osud, a myslíte si, že tak naplníte své poslání, pak se raději otočte a běžte... kdyby to byl náš jediný zednářský cíl, pak bychom nic nemuseli tajit !

  Výtka určená svobodným zednářům mnohé zarazila: údajně se příliš mnoho zabývají politikou - politika je vlastně to jediné, čemu se věnují. A co si jako myslíte ? Čemu jinému než právě politice by se měly zednářské lóže věnovat?! Někdy sice musíte účelově prohlásit, že se zednářství nezabývá náboženstvím ani politikou. Ale to jen navenek, ne proto, abyste stvrdili nějaké pravidlo. Je to snad přetvářka? Ne, spíše jsou zednáři pod tlakem zákonů a policie nuceni skrývat to, co je jejich jediným úkolem !

  Jejich hesla znějí jako např. tyto : Zničte nepřítele, ať už je to kdokoliv! Mocné zničte pomluvami a udělejte to co nejdříve ! K tomu jsou zapotřebí MLADÍ LIDÉ. Je nutné je svést, aniž by to tušili, a sjednotit pod praporem tajných společností. Na cestě k cíli jsou důležité dvě věci: navenek musí zednáři budit dojem holubice a být obezřetní jako hadi. Otcové, děti, a dokonce ani ženy zednářů se nikdy nesmí dozvědět tajemství, jež v sobě nosí ! Sami ví, že ten, kdo se dobrovolně nebo nedobrovolně prozradí, si sám podepisuje rozsudek smrti.

  Tajná bratrství, jaká představují zednářské lóže, se vzájemně rozpoznávají už od dávných dob prostřednictvím znamení, jež jsou známa pouze jim. Většinou jde o nenápadné, často různými smysly vnímatelné znaky a výroky, na jejichž nejpřísnější utajení se přísahá při přijetí do spolku. Rozumí se samo sebou, že tato poznávací znamení se mohou použít jen tehdy, když je jejich utajení zabezpečeno ze všech stran neboli že „lóže je krytá“. Je-li důvod k obavám, varují se členové nezávazně prohozenou poznámkou „prší“.

  K základním zednářským tezím náleží i toto : Budeme vytvářet a ovládat veřejné mínění, jinak nemáme vážné oprávnění k existenci ! Proto již brzy začne čipování lidí znamením šelmy!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. příteli, zjevně si mnohé nepochopil, a i ty odejdeš oklamán..bohužel

   Vymazat
  2. Já na rozdíl od tebe vím zcela přesně, na které straně pevně stojím !

   Vymazat
  3. ano ty stojíš na jiné než my :-)

   http://inner-light.ning.com/forum/topics/proc-je-nyni-velice-dulezite-soustredit-se-na-to-co-si-prejete-se

   Vymazat
  4. Je vidět, že lidi stavíš do pozice nepřátel. Vyčítáš lidem třísky, a vlastní trámy v očích nevidíš !

   Vymazat
  5. http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/zlat-du-i-ka-zam-te-se-na-sebe

   Vymazat
 10. Pražští zednáři pokračují ve svých zprávách (6) :
  Světové zednářstvo společně se sionisty chystají kolonizaci Marsu. Už řadu let tam mají v utajení výzkumná a výrobní střediska pro tento účel. Říkají to natvrdo: Zemi jsme slíbili všehomírovi (satanovi), a v tom pekle, co tu pod jeho vládou vznikne, nebude možné žít. Jezera plná síry, zotročené masy lidí, démoni. Všehomíra(satan) je slitovný (pozn. autora článků - cheche ), a proto nám nabídl možnost letět a osídlit Mars. Každý KK (tzv. Král králů – nejvyšší představený zednářské obce v té které zemi) v každé zemi osobně vybere asi deset osadníků, a náš KK je osobně vybere za Českou republiku.

  Zde je přesný popis, co nás čeká http://technet.idnes.cz/kolonizace-marsu-0er-/tec_vesmir.aspx?c=A130425_142146_tec_vesmir_vse

  Ti hlupáčci (jako lid obecný, křesťané apod.) kolem vůbec nevědí, v čem je tu zanecháme. Vy (jako zednáři pod přísahou) máte povinnost mlčet. V sobotu (tj. 27.4.2013) Eevelyn (pozn. Rothschild) v rámci kapmaně One Mars bude v pražském templu vyprávět o celé výpravě. Bratři a sestry nejenom pražských lóží mají proto připravit dary a obětiny. Kdo přinese větší oběti než ostatní, má prý větší šanci zalíbit se všehomírovi (satanovi), a má reálnější šanci na výběr do jejich projektu ONE MARS !

  OdpovědětVymazat
 11. ... tak tohle musel být obzvláště dobrý model...

  OdpovědětVymazat
 12. Tak se zamýšlím nad tím, proč nás práškují zhora, když už máme tolik zářičů na zemi a skoro každý u sebe. Tomu, kdo žije zdravě, cvičí ap. to není nic platné, když ho "ozařují" kolemjdoucí telefonující a také sousedé s wi-fi. A je mi již jasné, proč má sestra dostala epilepsii, bohužel.....Přesto a právě proto, s láskou JanaR.

  OdpovědětVymazat
 13. http://petrabostlova.blog.tyden.cz/clanky/6406/priloha-k-sobotni-modlitebni-kampani-satanisti-bezak-kapo-rothschild-halik-maly-gazdik-kmonicek-a-dalsi-a-dalsi-na-cerne-cipovaci-msi-budou-vsichni.html
  http://petrabostlova.blog.tyden.cz/clanky/6404/vyhlasuji-sobotni-modlitebni-kampan-za-uplne-zniceni-cipovani-lidi.html

  ahoj
  situace je vážná, nikoli bezvýchodná...
  Jestliže existuje satan, existuje i Bůh i s anděly... No i když to vypadá na oko dost blbě, je tady Bůh, náš stvořitel, který nedovolí, abychom tak dopadli...
  Orgo, myslím, že všichni, kteří to tady čtou, dokážou se napojit na Božský ZDROJ...
  osobně to dělám takto:
  Nechám sebou prolínat hudbu... Nahlas.... (Každý má rád specifickou hudbu... :-)) )
  Až je to dostatečně, cítím vnitřní štěstí, klid,... - zavřu oči, kouknu se do sebe a UŽ CÍTÍM, JAK JE MOJE HLAVA NAPOJENÁ NA VESMÍR, NA BOHA...
  Je to jakoby "pupeční šňůra", která spojuje Vás , tedy vaši hlavu s Bohem = vesmírem, dobrem,.... Ten sloup má bílou, až stříbrozlatou barvu vedoucí od vás do nebe....
  Když budete chtít, může to zahalit a chránit celou vaši bytost a nebo ty, které máte rádi...
  Je to jen vaše představa, ale naprosto a dokonale to funguje....
  PS: Nemusímebýt u sebe, ale takto se můžeme chránit.... vzájemně...
  Síla v nás, síla z nás a síla kolem nás.....= absolutní síla..... Proto se nebojím, věřím, protože vím....
  Každej z nás dáváme na 1. místo lásku,- peníze, atd--... jsou až na těch dalších místech..., i když to tak zatím nevypadá.... Ale je to tak....

  Mějte se hezky a přeju vám krásnej týden
  veronika

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za přečtení stojí blog paní Petry Bostlové, která statečně odhaluje rejdy a plány pražské zednářské obce. Dnes jsem v týdeníku Respekt četl článek o chystaném vzniku nové politické strany Úsvit (pod pláštíkem zednářů),do jehož čela si vyvolili nového zednářského adepta Tomia Okamuru. Okamura se Schwarzenbergem mají od zednářské obce uloženo vyhrát příští volby, a připravit legislativní a zákonnou půdu pro přijímání agendy Nového světového řádu čili nwo ! Takže to, co se objevuje na blogu p.Bostlové není jen nějaká pofiderní samolibá hra nějakého šílence, ale jsou zde odhalovány skutečné plány a činy tohoto tajného společenstva. Až budete číst jednotlivé příspěvky, budete mrkat na to, kdo a za jakým účelem nám vládne nejenom ve sféře světské, ale také církevní. Že církevní restituce budou po kuponové privatizaci druhý giga či spíše už tera-tunel na vpodstatě základy a suverenitu tohoto státu. Kdo můžete, šiřte tyto informace mezi lidi, aby nepodporovali utajované spiklence na politických, úřednických a církevních postech, aby nehlasovali pro jejich nemorální, nemravné a ohavné návrhy a proklamace. Uvědomte si, že se dnes hraje o nás bez nás, o naši zemi, o naše majetky, o naši budoucnost. Pokud ten zápas nyní jen prospíme, promarníme, sami si pak můžeme chodit denně vyplakávat rybníček své hlouposti !

   Vymazat
  2. Co to má společného s mobilními telefony?

   Vymazat
  3. Možná to čipování pražské obedience

   Vymazat
 14. http://www.pentablue.net/temata/11001.html

  viz mobily

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Trefné, myslím, že je to tak s těmi mobily.Telefonování přes ně nesnáším, bolí mě ucho už po 5ti minutách. Mám ho jen jako záložný zdroj. Všimli jste si, že se rozvířila manie s iPadem? Kdo ho nemá, není "in"..

   Vymazat
  2. S iPadem všeci padnem, ale na znak do futrálu

   Vymazat
 15. Srdečne zdravím :o(
  ...A všimli ste si, že hoci nám tohtoročná jar dala asi najviac púpav (pampelišek) po r.2000, že na nich nie je ani jednej včielky ?! ... Tak isto - na bohato zakvitnutých keroch orgovánu (šeříku) nie sú včely, ale ani čmeliaky !!! ... V minulosti, na jar, len tak hučala lúka včelami keď kvitli púpavy (pampelišky) a orgovány (šeříky) len tak bzučali od včiel... Žiaľ, na vine nie sú len pesticídy, chemtrails, ale vo veľkej miere mikrovlnné a rádiové žiarenie spôsobené množstvom vysokofrekvenčných, mikrovlnných vykrývacích antén, ktoré rastú po celom svete ako huby po daždi.
  Oni (elitári) vedeli, čo nám dávajú do rúk - samovražednú zbraň menom mobil...
  Nenosím mobil pri sebe ani keď idem nakupovať, ani keď som vonku na prechádzke - príbuzenstvo sa zlostí, že či ho mám doma vo vitríne... Ano, skoro uhádli :o) ... - a na noc ho vypínam a dávam mimo spálňu, do inej miestnosti. Lebo keď ho držím v ruke, cítim v nej nepríjemné brnenie...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud máte mobil doma ve vitríně v hloubi místnosti, září víc. Dávejte ho k oknu. Čím víc ukazuje čárek, tím méně září.

   Pokud na noc telefon vypnete, nemusíte ho už stěhovat jinam.

   Vymazat
 16. Srdečne zdravím :o)
  ...Najvyšší čas - miláčikovia - začať aktívne nacvičovať a používať prirodzený spôsob komunikácie - telepatiu :o) ...Učte sa zhlboka dýchať, otvorte svoje srdiečka a proste AA Michaela, aby vám pomohol prečistiť čakru-tretie oko - často si predstavujte ako vám vychádza z miesta, kde je čakra tretieho oka, nádherné žiarivé svetlo...
  Ono to funguje... Nepoužívajte ale vulgárne obrazy, výrazy, nadávky - vtedy sa to opäť zablokuje. A tiež je dôležité mať intenzívny, láskyplný vzťah s bytosťou, s ktorou prebieha takáto komunikácia... (viď. láskyplné a benevolentné civilizácie - je to "jazyk", s ktorým sa dohovoria v celom Univerze...).
  Aj preto nám mecenáši rýchlo strčili do rúk mobily, pretože sa boja, aby si ľudia nespomenuli a nezačali, v tejto jedinečnej a prevratnej dobe transformácie, rozvíjať túto prirodzenú schopnosť - ktorej je mimochodom schopná každá bytosť - lebo by stratili nad nami kontrolu a moc, nemohli by nás už ďalej klamať, zastrašovať a manipulovať, oberať nás o našu silu a životnú energiu, o ktoré nás oberajú denne cez hromadné informačné prostriedky - TV, rozhlas, tlač, PC,... - a podsúvajú nám samé lži, vykonštruované polopravdy, lacnú, vulgárnu, často bezduchú a negatívnu "zábavu"... Boja sa, že by sme sa stali slobodnými a nezávislými od ich technológií. A hlavne, že by sme sa začali viac upriamovať do seba, do svojho vnútra, kde máme permanentné spojenie so svojím Vyšším JA SOM - so svojím Božským Zdrojom - Stvoriteľkou/Stvoriteľom našou/našim milovanou/milovaným všetkého a všetkých...
  Majte sa pekne :o)

  OdpovědětVymazat
 17. Srdečne zdravím :o)
  Ano... Už celkom na záver - aby som dala veci na pravú mieru a vyviedla vás z omylu - NIE všetci v Univerze, čo ovládajú telepatiu a tvária sa benevolentne a láskyplne, majú blond vlasy a belasé oči, sú naozaj benevolentní a láskyplní... (viď. napríklad videá na you tube: Alex Collier, George Kavassilas).
  Preto otvorte svoje srdiečka a naučte sa vyciťovať srdcom, čo je pravda a čo faloš-podvod, lebo "tam vonku" sú skutočne nádherné a láskyplné bytosti, ale aj "tí druhí", ktorí to vedia zahrať...

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.