14. dubna 2013

Matthew 11. 4. 2013, 2. částVýňatek z kapitoly „Vztahy“ z knihy "Matthewe, vyprávěj mi o nebi", byl předán v r. 1994. 

Matthewe, mohou homosexuální partneři pokračovat ve svém svazku i v Nirváně, pokud si přejí?
Ano, matko. Homosexualita není na Zemi pochopena, a toto je dobrý kontext, v němž to mohu vysvětlit. Homosexualita je vývojové stádium ducha, mnohem více než aspekt fyzického bytí, a nemá být ani odsuzována ani vyzdvihována více než kterékoli jiné fyzické či duchovní stádium vývoje.

Připomínám, že zde hovoříme o kumulativní duši, nikoli o jednotlivých osobnostech. Každá kumulativní duše obsahuje možná i tisíce životů a prožívání jako muž, žena či androgynní bytost, jak v tělesné inkarnaci, tak v beztělé formě. Avšak bezprostředně předcházející život ovlivňuje počáteční stádium růstu zde nejvýrazněji .
Pokud předešlý pozemský život byl orientován homosexuálně, vstoupí sem duše takto orientována. Protože naše těla nejsou uzpůsobena pro sexuální aktivitu, přicházející duši doprovází pouze mentální aspekt této orientace.
Bezprostředně předcházející život má i další vliv na tento problém. Lidé, kteří nejvehementněji odsuzovali homosexualitu, jsou ti, jejichž duše prožily bezprostředně předcházející život v této orientaci.
Matthewe, to mi nedává smysl. Myslela bych si, že jejich pravděpodobnější postoj bude pochopení a přijetí.
Je to složitá a matoucí psychická situace. Energie osob je stále ještě zničena z jejich zkušeností z předchozího života. V extrémních situacích jsou homosexuálové fyzicky mučeni i zabíjeni, a přinejmenším jsou očerňováni, často svými vlastními rodinami, do té míry, že jejich psyché je těžce poškozena. Je možné, že žili v bolesti, popírání, či v hanbě či vině z toho, že zklamali.
Ať prožívali cokoli, jejich energie není dostatečně uzdravena na to, aby byla připravena setkat se s velmi podobnými traumatickými situacemi, které osobně zažili, a aby mohli cítit soucit. Spíše vidí příležitosti k pomstě.
Cyklus prožívání probíhá tak rychle, že bolest z nejčerstvějších vzpomínek, skrytých vědomí, je příliš blízká na to, aby mohlo probíhat léčení. K tomu dojde v dalších životech. 
 Přetrvávající bolest v potlačených vzpomínkách těch duší, které si v tomto životě zvolí homosexuální povahu, způsobuje extrémně antagonistické postoje vůči homosexuálům. Tyto bolestné pocity se neprojeví ve formě vzpomínek na zkušenosti s homosexualitou v minulém životě, ale v postojích potlačujících vzpomínky.
To je univerzální princip, že podobné přitahuje podobné. Když jsou pocity z tvrdého či nespravedlivého jednání v jakékoli situaci příliš nedávné a intenzívní, k duši jsou přitahovány podobné pocity. Potlačené vzpomínky podvědomě znají zdroj a znovu ho přivolávají, a přitahují tak „podobné“. Avšak současná psyché nemůže vědomě vědět, že přitahování se týká podobných pocitů, a bolestné pocity z potlačených vzpomínek převládnou.
Dostat se dál z tohoto bodu v psychickém labyrintu je možno v procesu přehledu minulého života, při identifikaci karmických lekcí, které je třeba se ještě naučit, a při výběru budoucího života a pokroku v duchovním vědomí.
Lidé, kteří v předchozím životě byli homosexuálové, vždy procházejí tím, co popisuješ, což vypadá, jako že ty věci se dějí pořád dokola, anebo je nějaký ustalující bod, kdy my všichni přijmeme ty ostatní takové, jací jsou?
Ustálení“ je zcela jistě součástí božského plánu, protože pocity předsudků a nenávisti a používání emocionální a fyzické krutosti jsou překážkami duchovního růstu. Avšak ani s urychlováním paprsků světla zářících na vaši planetu za účelem rozehnání negativity, které je lidstvo plné, prosím neočekávejte, že tato změna bude dokončena v příští generaci.
Je homosexualita nyní více rozšířena než dříve v historii Země?  
Ne, ale je více lidí než kdy bylo ve vaší zaznamenané historii, a tak stejné procento vytváří větší počet. Během vaší zaznamenané historie byli v různých oblastech velmi známí a vysoce respektovaní mistři, kteří byli homosexuálové, a mnozí vytvořili své skvělé inspirující výtvory proto, že jejich mysli byly trýzněny tímto aspektem jejich povahy.
Dá se říci, že bez tohoto elementu jejich osobnosti by asi nebyli dohnáni tvořit v takové velikosti a nádheře, jak to dokázali.  
Proč je homosexualita nezbytnou zkušeností?
Jak lépe se naučit rovnováze mezi dvěma extrémy mužské a ženské sexuální energie, než na společné bázi? Ideální je androgynie, která nemá nic společného s lidskou sexuální povahou, ale spíše se dvěma protiklady lidských sexuálních energetických atributů. Androgynní duše jsou duchovně daleko pokročilejší, protože dosáhly vyrovnání mužské a ženské sexuální energie.

Právě tak jako mužská energie není jen záležitostí mužů, ženská energie není jen výsadou žen. Mužská energie je drsná, často tvoří bezohlednými prostředky, stále potřebuje něco dokazovat nebo dosahovat úspěchu při nějakém činu. Ženská energie je jemná, ale v základě má větší, klidnou sílu. Propojenost, což je nejvyšší stupeň vědomého dosažení, je ženská energie.
Ve vztazích, kde má jeden partner pouze rysy mužské energie a druhý pouze rysy ženské energie, nemůže partner s ženskou energií vydržet nerovnováhu celoživotně, čili jeho život nebude dlouhý. Pokud vím, v takových vztazích duše s ženskou energií, která setrvávala dlouho v takové nerovnováze, nakonec předčasně odejde. Partner, který přežije, si často nedokáže uvědomit, jaký byl jeho/její podíl na partnerově smrti.
U vás se říká: „Ta osoba“, nebo „ty“ budeš moje smrt.“ Jako mnoho běžných úsloví, která používáte, toto může být přesným vyjádřením, ale málokdo chápe pravdu těchto slov. V takovém vztahu nelze obviňovat ani jednoho partnera, protože v mnoha případech se jedná o pouhé naplnění karmy podle smlouvy duše před narozením. Rozdělení těchto svazků rozvodem může být rovněž ve shodě se zvolenými lekcemi dle jejich smlouvy.
Během života je žádoucí každá rovnováha. Avšak protože sexuální energie je jedním z nejdůležitějších aspektů lidské psyché, rovnováha mužské a ženské energie je pravděpodoně nejvíce žádoucí. V této oblasti se mísení mužské a ženské energie dosud projevuje jako tendence, citlivost a sensitivita. Na Zemi kdysi existoval ideální stav vyrovnané reality, ale byl porušen.
Chování pramenící ze zvrácenosti sexuální energie vytvořilo na Zemi mnoho negativity takových rozměrů, že je to téměř nepředstavitelné. Sexuální energie v žádném případě není jen to, čemu běžně říkáte „chtít sex“ nebo „mít sex“.
I když dosahuje za původní záměr sexuálního pudu, jímž bylo plození potomstva, uspokojivý sexuální vztah přináší harmonii do životů milujících se partnerů, a já rozhodně nenamítám nic proti vzájemně příjemnému a prospěšnému sexuálnímu spojení.
Sexuální energii je možné nasměrovat do jiných produktivních oblastí, a mnozí, kteří ztratili své milované partnery nebo je nikdy neměli, to dělají. Ale nemám teď na mysli pozitivní využití této energie, nýbrž bezuzdnou negativitu vytvořenou zvráceností proudu veškeré sexuální energie.
To bylo základní příčinou všeho, co pokládáte za atributy zla v lidské povaze. Dle vašich občanských, náboženských či filozofických standardů neexistuje žádný zločin, u jehož kořene by nebyla zvrácená sexuální energie.
Například, satanistické obřady obsahují mučení a oběť lidských a zvířecích životů, a brutální sexuální aktivity v měřítku, kterému snad nelze ani věřit, a přesto je to reálné. To vše je pácháno pod zástěrkou „náboženství“, a vaše vláda ho takto oficiálně uznává! A vy si ani nespojujete tyto bezbožné praktiky či status jejich náboženství s perverzním užívání sexuální energie, o které se ve skutečnosti jedná.
 Nemělo by být pro vás překvapující, že vražda je často sexuální energií nasměrovanou do obrovské deviace, a dalšími příklady jsou i znásilnění a incest. Promiskuitní sexuální vztahy, posedlost sexem, či přísné bránění se přirozeným pudům jsou méně škodlivé, ale jsou destruktivní pro psyché.       
Za veškerým tímto chováním pramenícím ze zvrácené sexuální energie stojí temné síly. Není neobvyklé, že nejzkaženější aktivity směřují ke dnu husté energie, a žádný jiný aspekt lidské povahy není tak klíčový pro odcizení člověka Bohu. Na úrovni duše existuje neoddělitelnost, ale ve fyzickém životě, čím je sexuální energie zkaženější a zcestnější, tím více se lidé provádějící tyto aktivity oddělují od Boha. Je smutné pro vás i pro Zemi, že svobodná volba v této oblasti ve vaší civilizaci je bezuzdná, a je na hony vzdálena zvolenému poslání většiny prenatálních smluv duše.
Matko, i když se to na Zemi tak chápe, milující homosexuální partnerství NENÍ zvrácenou sexuální energií, a tím se dostáváme zpět ke tvé otázce o homosexuálním svazku v naší říši.
Protože zde neexistuje odsuzování dřívější sexuální orientace lidí, je jasné, že neexistuje žádné souzení podle toho, zda se duše vzájemně přitahují jako partneři. Prožívání zde na energetické úrovni je určeno pro duchovní vývoj duše, a to zahrnuje všechny svazky. Ať je vztah povahou heterosexuální či homosexuální, energetická úroveň duše a spojující pouta všech párů jsou zcela respektována.
Děkuji ti, matko. Na vaší cestě k narůstání duchovní a vědomé bdělosti věz, že již mnoho tisíciletí je vám pomáháno nejvyššími vibracemi planety. A máte bezpodmínečnou lásku, respekt a obdiv všech světelných bytostí v tomto vesmíru.
                        ___________________________ 
LOVE and PEACE Suzanne Ward 
www.matthewbooks.com

5 komentářů:

 1. Krása.Díky Orgo.

  OdpovědětVymazat
 2. Jen tak mimo soutěž... něco málo k zamyšlení, proč je dnes tj. 14.4.13 ve 22 hod. měsíc, byť jen dorůstající srpek, úplně na západě, když by měl být jako vždy jihovýchod....
  Marcel

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. já vám říkám, že tu kolem Země nekrouží jen Měsíc, ale i něco dalšího !

   Vymazat
 3. Díky za vysvětlení. Už mi je jasné, proč je v katolické církvi tolik homosexuálů a pedofilů. Oni jsou vlastně duchovně na výši!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo tak proto jsou to duchovní ! To mě tedy nikdy nenapadlo :-))))

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.