12. června 2013

Matthew: poselství na červen 2013

11. červen 2013
Překlad: OrgoNet
Originál: http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=164&z=2

Obsah: Turecko, Sýrie, další země středního Východu, Čína, USA, NSA, Zákon na ochranu Monsanta, prezident Obama, uvolňování negativity, jaderná zařízení, jaderné zbraně, konference Bilderberg, kanadský ministr obrany, nepozemšťané, Hatonnův komentář.

S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Budeme se zabývat problémy, o něž čtenáři projevili největší zájem, a mějte prosím na mysli, že právě vrcholí „negativní“ konec dualitního spektra, a tato energie, jakmile byla uvedena do pohybu, musí proběhnout. Jste svědky kombinace toho, jak jednotlivci s násilnými sklony dávají průchod svému zesílenému nutkání provádět násilí – ať už jsou to náhodné činy, nebo vládci utlačující svůj národ – a vybíjení energie v mnoha různých situacích všude ve vašem světě.

Nepokoje v Turecku, údajně kvůli ochraně parku, byly podníceny falešnou operací CIA za účelem vyvolání ohně mezi Sunity a Šíity, které by vedlo k rozhoření války. Jako všechny státy světa, i Turecko má politiku, která není uspokojivá pro všechny občany, ale je ekonomicky zdravá a progresívní – a to právě Illumináti chtějí zničit. I když se jejich globální síť rozpadla ve švech, několik vrcholných jedinců stále lpí na iluzi, že převezmou kontrolu nad celým středním Východem a pak ovládnou i zbytek světa. Je nanejvýš jisté, že k tomu nedojde, a až se nepokoje v Turecku uklidní, což bude brzo, dojde k několika reformám a dalšímu posílení pokrokové cesty této země.


V zemích středního Východu, kde lidé vypudili despotické či dynastické vládce, je svoboda novinkou a je přirozené, že je zde zmatek ohledně vedení a vládnutí. Nakonec však dojde ve všech zemích ke shodě a budou nastoleny takové demokratické vlády, které budou nejlépe vyhovovat těmto zemím.

Sýrie je poněkud odlišná, protože proti Assadovu režimu bojují různorodé skupiny – jejich cíl je stejný, ale každá skupina má, dá se říci, svůj vlastní program. Až přijde vítězství, bude to doba ostrých rozporů vedených nejradikálnějšími skupinami, ale nakonec převládne zdravý rozum a moudrost. Pak se vytvoří koalice, která povede zemi k mírové stabilitě.

Zájmem Číny není „ekonomicky porazit USA“, ale vypořádání se se svými závažnými vnitřními problémy. Mezi ekonomicky nejvýznamnějšími státy je to právě Čína a USA, které mají nejrozsáhlejší vnitřní problémy. Čínská vláda, která je autoritativní povahy, avšak mírněna jasnou vizí, na vyřešení svých problematických oblastí pracuje. Aktivita v problémových oblastech v USA, kde je sice demokracie, avšak pokřivená, je ve srovnání s tím na mrtvém bodě.

Zde je vhodné místo, abychom se věnovali otázkám, které klade mnoho čtenářů: Jak může americký prezident Obama hájit Státní bezpečnostní agenturu NSA, která sbírá údaje ze soukromých telefonátů a internetových spojení občanů? Proč podepsal Zákon na ochranu Monsanta? Činy kongresu jso veřejně známy, ale není známo to, co se děje za zavřenými dveřmi, a my vám k těmto dvěma situacím řekneme něco důležitého.

President Obama hájil sbírání dat agenturou NSA, které bylo povoleno Vlasteneckým zákonem schváleným za úřadování George Bushe, z to hodnověrného důvodu, že vedlo k odhalení a zmaření mnoha teroristických plánů. Prezident však nemůže říci – a ani Bush by to nikdy neřekl – že nejrozsáhlejší teroristické činy, které selhaly, a většina menších spiknutí, které bylo zabráněno, byly akce připravované frakcí CIA pod kontrolou Illuminátů.

Obama nemůže odhalit ani to, že v NSA a dalších agenturách jeho země i v mnoha jiných pracují nepozemšťané. Ti sbírají a analyzují informace o všech aktivitách Illuminátů po celém světě, a používají je k tomu, aby oslabili jejich operace a získali důkazy pro stíhání. Až toto doslouží svému účelu – to jest dovede vládu Illuminátů ke konci – skončí i Vlastenecký zákon a Bezpečnost vlasti.

Pokud jde o Zákon na ochranu Monsanta, mluvčí Illuminátů řekli prezidentovi, že pokud ho bude vetovat, Kongres toho nebude dbát. Navíc zesílí své úsilí na zvrácení Zákona o dostupné zdravotní péči, zablokuje zákony, které by mohly vyřešit některé problémy s imigrací, a zničí pokusy o řešení mezinárodních konnfliktů racionálními diskusemi namísto válečné konfrontace.

To je ten „přízemní“ důvod, proč Obama zákon podepsal, ale je tu ještě jeden aspekt, o kterém nevědí ani Illumináti. Navzdory hrozbám Illulminátů prezident tento zákon podepsat nehodlal, a učinil tak proto, že mu to poradili nepozemšťané v jeho blízkosti. Jejich vyšší perspektivou bylo, že rozhořčení občanů nad tímto zákeřným zákonem je má motivovat, aby vyvíjeli tlak na jeho zrušení. Lidé musejí vykonávat svá práva a ujmout se své odpovědnosti, a požadovat, aby jejich zvolení zástupci ukončili svou tvrdošíjnou bezhlavou oddanost politickým stranám, aby dále nedovolili penězům lobbistů diktovat, jak mají hlasovat, a aby začali sloužit nejlepším zájmům své země.

V žádném případě to neplatí jen o Spojených státech! Vlády ve všech zemích musí začít sloužit zájmům svého lidu, protože je to ústředním bodem Zlatého věku Země a vývoje duše!

Jak bylo zmíněno v předešlém poselství, obyvatelstvo Země je co do umístění ve čtvrté hustotě, ale mnozí ještě nedosáhli této hustoty vědomě či duchovně. Právě tak jako byl předurčen Vzestup Země, je předurčen i její Zlatý věk, ale to, kdy tento Věk slavně a plně rozkvete, záleží na kolektivním myšlení lidí, na jejich citech a činech. Ani neumíme dostatečně silně zdůraznit, jak velice je potřeba vašeho světla, abyste pomohli vaší společnosti pokročit ve vědomí a duchovním uvědomění!

Univerzální zákon přitažlivosti je hlavní součástí tohoto pokroku. Tím, že se občané soustřeďují na nespokojenost s nespravedlnostmi vládnoucích systémů a jejich hanebné aktivity, vysílají energii, která prodlužuje nechtěné situace! Potřebují se dovědět, že když se soustředí na to, co chtějí, vytvářejí energii, která to zhmotní. Potřebují být soudní k informacím z různých zdrojů a ptát se uvnitř sebe, kde je pravda známa, zda něco je fakt nebo výmysl, pravda nebo lež.

O Baracku Obamovi jsme poprvé hovořili před primárními volbami ve Spojených státech v r. 2008. Od té doby jsme o něm hovořili mnohokrát, včetně rl. 2012, kdy jsme řekli, že zůstane v úřadu a proč. Pokaždé, když bylo zveřejněno některé z mnoha poselství zmiňující Obamu, byla má matka zaplavena emaily: obhájci ideologie Strany republikáů vehementně kritizují to, co vám o něm říkáme, a jeho podporovatelé chtějí vědět, zda dokáže překonat ohromnou opozici, které čelí. Někteří se ptají: Je ještě pořád světlem naplněnou bytostí? ANO, je!

Něco k tomu doplníme, ale nejprve to, že to byla právě politika, která způsobila celým generacím lidí na Zemi hrůzné množství úmrtí a ničení, a vytvořila nehorázně nevyrovnané rozdělení rozsáhlého bohatství vašeho světa. Nepřehlížíme roli náboženství, ale na bitevní pole vedli své stoupence ti, kteří vládli církvi A státu.

Po dlouhé věky bylo základem politických systémů vašeho světa šílenství dobývaní a prolévaní krve, korupce a klamání. Nakonec to vytvořilo takové množství negativity, že sám život Země byl v ohrožení. Gaia, duše vtělená jako vaše planeta, nechtěla, aby její tělo a všechny formy jejího života zemřely.

A tak v souladu s požadavkem Gaii a s Božím požehnáním vzdálené civilizace zaplavily planetu život zachraňujícím světlem a nejvyšší vesmírná rada vytvořila vzorový plán nové éry, známé jako Zlatý věk Země. Požádali duši z vysoce pokročilé civilizace, aby se ujala jednoho z nejobtížnějších úkolů – prezidentsví Spojených států, role, která široce přesáhne politiku na celém světě.

Ano, Barack Obama je zcela určitě stejně tolik naplněn světlem, jako když souhlasil s přijetím poslání, aby napravil špatnosti ve své zemi a aby se stal předvojem světových mírotvorců! Během svého působení v úřadu pilně pracoval za scénou, aby rozložil síť umožňující Illuminátům ovládat vše, co ovlivňuje život ve vašem světě. Jejich síla mařit či zcela vykolejit jeho snahy byla úžasná a do značné míry úspěšná, ale až jejich vliv v Kongresu i mimo něj skončí, uvidíte pravdu našich slov o Obamovi.

Nyní se podívejme na negativitu v kontextu počasí a geofyzikálních událostí, které možná nepokládáte za důkazy změn, kterými jsou. Intenzívní světlo, které zachránilo život Země, jí dalo sílu, aby začala uvolňovat negativitu cestou silných zemětřesení, vulkanických erupcí a silných bouří, které způsobily mnoho obětí a destrukce.

Poslední ze „staré“ negativity byla uvolněna přibližně před šesti měsíci – a to umožnilo Zemi vstoupit do čtvrté hustoty. „Nová“ negativita způsobená probíhajícím násilím je uvolňována sérií zemětřesení v oblastech, kde může dojít k málo ztrátám na životech či destrukci, a totéž platí o sopečných erupcích. Další negativita je rozháněna v některých oblastech cestou bouří s přívalovými srážkami a v jiných přírodními požáry – voda a oheň jsou čistícími živly Přírody.

Negativita již se nikdy na planetě nenahromadí a nikdy nedojde k žádné předvídané celosvětové katastrofě! Temnota, která po dlouhé věky halila Zemi, je pryč, ale „zametání“ toho, co zůstalo v jejím důsledku, bude pokračovat, dokud Země nedosáhne rovin, kde neexistuje násilí. Nedostane se tam příští týden ani příští měsíc, ale je podporována silami světla uvnitř Země, na ní i mimo ni, a pohybuje se k těmto rovinám rychlostí, která je ve vesmíru jedinečná. Na této cestě se násilí bude zmirňovat a rovněž tak bouře, zemětřesení a sopečná aktivita.

K dalšímu tématu, na které se čtenáři ptají: radiační emise z jaderné elektrárny před časem poškozené v Japonsku byly neutralizovány natolik, že nepředstavují nová zdravotní rizika. Veškeré jaderné elektrárny, sklady odpadu a další toxické znečištění bude nakonec technologicky dematerializováno. Do té doby posádky na vaší obloze používají technologii na palubách svých lodí, aby zabezpečily jaderná zařízení, která jsou ještě používána.

Obavy z toho, že země s jadernými zbraněmi budou jednat neuváženě, že další země budou rychle vyvíjet a získávat tyto zbraně, a že dojde k náhodnému vypuštění, jsou zcela zbytečné. Rozhodnutím Stvořitele a svolením Boha budou civilizace se schopností předcházet svévolným či náhodným jaderným útokům pokračovat ve své činnosti.

Během konference Bilderberg Illumináti pravděpodobně stěží odhalí své prohlubující se obavy z toho, jak dlouho ještě mohou ovládat bankovnictví, půjčky a investice po celém světě – již téměř vyčerpali prostředky, jimiž jsou schopni udržovat své bohatství nedotčené. Jak bylo dříve zmíněno, jednotlivci uvnitř a vně NSA sbírají důkazy, že Illumináti získali toto bohatství nezákonně a neeticky; avšak dokud nebude veškerá dokumentace předložena soudům a pak spravedlivě rozhodnuta, zůstanou fondy v rukou Illuminátů.

S radostí jsme vyslechli přiznání existence jiných civilizací z úst kanadského ministra obrany! Zatím není známo, jak to může ovlivnit načasování přistání, a kdy se odhalí nepozemšťané žijící mezi vámi. Matko, vlož sem prosím Hatonnovy odpovědi na tuto otázku.

„I když je toto uznání povzbuzující, není to dost, abychom přistáli zítra. Nejprve musíte uvést svůj dům do lepšíh pořádku. Nikdo neočekává, že to uděláte sami – od toho tu jsme, abychom vám pomohli!“
„Suzy, přítelkyně, ty víš, že nehodláme převzít váš svět, ale mnoho lidí to neví. Jsou na nás zvědaví, ale nejsou přesvědčeni, že pokud přistaneme, bude to kvůli pomoci. Nemají ponětí, co děláme na Zemi už po staletí – spíše se ptají: Proč by se o nás nepozemšťané zajímali?“
„Až uvidí, že se věci ubírají dobrými směry a budou více důvěřovat tomu, co se mění, možná nebudou tak nedůvěřiví k návštěvě cizinců. Ale po Internetu pořád chodí propaganda Illuminátů, že nepozemšťané se mohou tvářit přátelsky, ale ve skutečnosti vás chtějí zotročit.“
Takže to zůstává na Bohu. On bude vědět, kdy budete připraveni nás přivítat a pak dá znamení, abychom šli. My se na to těšíme ještě více než vy, Suzy!“

Děkuji ti, matko, a prosím, vlož sem odkaz na krátké video, které dodává energii k přiblážení dne, kdy se setkáte se svými „vesmírnými dobrodinci“. Doufáme, že vás inspiruje k podpoře činnosti této skupiny a že se podělíte o informace. http://www.youtube.com/embed/b3RYMb9uoZ0

Naše milovaná pozemská rodino, miliardy duší si přejí to co vy, žít v mírovém světě, kde jsou zcela naplněny potřeby všech, kde jsou všichni vůdcové moudří a čestní, a život je v souladu s Přírodou. Ale nevědí, jak pomoci vytvořit takový svět – a vy to víte! Vy jste zde, abyste jim ukazovali cestu!

Tím, že budete žít ze svého srdce, budete příkladem všem okolo, že LÁSKA je cestou, jak vytvořit svět, který chcete vy i oni. Pamatujte, že kontinuu již éra světového míru, radosti, krásy, laskavosti, vzájemné úcty, hojnosti a nádherného dobrodružství již existuje!
__________________

LOVE and PEACE
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com
26 komentářů:

 1. Dovoluji si zde vložit část z výše uvedeného článku, protože to je nesmírně důležité :Univerzální zákon přitažlivosti je hlavní součástí tohoto pokroku. Tím, že se občané soustřeďují na nespokojenost s nespravedlnostmi vládnoucích systémů a jejich hanebné aktivity, vysílají energii, která prodlužuje nechtěné situace! Potřebují se dovědět, že když se soustředí na to, co chtějí, vytvářejí energii, která to zhmotní. Potřebují být soudní k informacím z různých zdrojů a ptát se uvnitř sebe, kde je pravda známa, zda něco je fakt nebo výmysl, pravda nebo lež....Tak jako Obama nemůže jednat,tak, jak dobří lidé očekávají, tak také Putin nemůže dělat mnoho( i když to vypadá, že ano). Ilumináti ho cenzurují způsobem, kterému se nechce věřit. Pokud za Obamou a Putinem budou stát milióny a vyjdou do ulic s požadavkem změny, pak mohou konat, protože budou mít za sebou obrovskou sílu. Nemám na mysli demonstrace - to je přesně to, co oni potřebuji. Dobře organizované, klidné, pochody za změnu. Vzorem nám má být Gándhí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to přesně tak ! Pokud odevzdáme negativní energie satanovi, může ve světě způsobit mnoho zla. Pokud mu ji nedáme, může jen vztekle a bezmocně prskat na všechny strany jako malý čertík z krabičky. Když ale dáme svou pozitivní energii, víru a naději Bohu, dopustí změnu, která povede ke Zlatému věku. Chce to ovšem před tím udělat jednu zásadní věc než proběhne reakce proměny, a tím je spouštění jakéhosi katalyzátoru : odpustit svým nepřátelům a žehnat jejich obrácení a jejich životům. Tím docílíme absolutní proměny celého lidstva, toho pozitivního i toho negativního v něm ! To si ovšem dosud velmi mnoho lidí nechce nebo nedokáže byť jen připustit ! Proto lidi čeká na tomto poli proměny ještě velmi mnoho práce !

   Vymazat
  2. http://inner-light.ning.com/forum/topics/nenechte-se-uz-zatahovat-do-negativnimi-zalezitosti-vytvarejici-n

   Vymazat
 2. Aj to ,čo robí pán Obama sa dá vykreslovať vo svetle silami, ktorým
  pán Obama slúži, - ale či to svetlo je... Služobníkov Božích
  spoznáte podľa skutkov - bolo povedané, ak sú Obamove skutky
  prospešné pre ľudstvo , tak ja som potom...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. těžko to můžeš posoudit svým nízkým vědomím, sám jak se píše výš, se zaměřuješ jen na to negativní, proto všude vidíš jen negativní ...

   Vymazat
  2. Z vašich slov je cítit pýcha.Bacha na to!Je to velká past na duchovní cestě.EGO našeptává jak jste výjimečná a vyvolená...Nikdo se tomu nevyhne a k moudrosti je předaleko.
   A velká past na naivní dobráky je i tento posel,kterého někde vyrobili.Zdá se ,že Ilumináti jsou mocní?Ale nejsou,jen v tom musí jet s těmi,kteří jsou mocnější.A to jsou ti,kteří mají zbraně,policii a vojsko.Klidně těm bankéřům ty prachy a zlato ukradnou.Jde o život.Tak radši dál tisknou dolary jak toaleták,a jsou rádi,že se agrese vybíjí na nějakých podřadných lidech.Kam asi zařadili Slovany,co?Vždyt pomalu vraždí i svoje občany.Vy to nevidíte?Nečtete jiná témata,než nějaký vzestup?Jak chcete vzestoupit,když jsme pasívní vůči vraždění?A to je i učel těch Matkeců.Memůžete vysílat světlo a lásku na někoho,kdo nemá přijímač.Oni nemají centrum soucitu/mluví o tom Dr,Hnízdil/
   Vím jedno.Aby svět nezahynul,musí být dění v rovnováze.A proto,když převládá Zlo,musí Dobro vzít do ruky meč.Nějaké zavírání očí před negativním,jak doporučujete,právě zlu vyhovuje.
   jojo.oblbovaček si na nás vymyslí ještě dost.Než pojde.Učme se z historie....hm

   Vymazat
  3. opravdu nechápeš jak to tu funguje, nezaměřovat na něco pozornost , neznamená zavírat oči ..a nic nedělat

   Vymazat
 3. :D orgonete ! tvoje články mě začínají bavit stále víc a víc :D

  Někdo k tomu bude možná skeptický, ale kdo zažil posun ten ví :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bavit vás může v informacích cokoli, ale vždy je třeba v nich pamatovat na stopy "falešného Červeného draka", kterého nemusí odhalit ani OrgoNet !

   Vymazat
 4. Sice žijeme ve světě všech možností, ale Matthew by byl schopen obhájit cokoliv a kohokoliv. :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. vídím to také tak a píšu to zde pořád ..., zatímco vy podporujete pořád to temné na Zemi

   Vymazat
  2. To je to, co mě na tom právě znepokojuje : "...Matthew by byl schopen obhájit cokoliv a kohokoliv." !

   Vymazat
  3. nemusí obhajovat, prostě vidí jak to je, že ty si myslíš něco jiného , je tvůj problém...

   Vymazat
  4. Je totiž velký rozdíl v tom si něco skutečně myslet, anebo něco někomu šikovně, tendenčně podsouvat. Je ještě velmi mnoho lidí, kteří věří každé zprávě, kterou přečtou nebo od někoho zaslechnou. Je naopak dosud velmi málo lidí, kteří nad těmito a podobnými zprávami přemýšlí, hodnotí, třídí je, a pokouší se je také pokud možno ověřovat. Ti mají největší šanci odhalovat roušky "relativních pravd" ! Při svých překvapivých zjištěních jsou proto častováni od méně vědomých lidí nepěknými přívlastky. Také proto je o nich tak málo slyšet. Vždyť je přeci známo, že stádo krav přebučí i starostlivý štěkot honáckého psa !

   Vymazat
 5. Mmmm, to je nádherný :-)
  A.

  OdpovědětVymazat
 6. Starej se o sebe... Kdo jinému jámu kopá sám do ní padá... Jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá... Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až se ucho utrhne...Vrána k vráně sedá... Pod svícnem největší tma...byli moudří.
  Jak žili, co jedli, co dělali,jaké měli vědomí,víru,hodnoty...byli moudří...Kdo?.. NAŠI PŘEDKOVÉ PŘECI
  A ještě vítěz píše dějiny... jací to byli vítězové,jak svého "vítězství " dosáhli,co nám z našich dějin zbylo..? Bellis

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. naši předci to jsme my ..pořád dokola , ti probuzení , už řídí své životy sami.., ty zatím spi dál..

   Vymazat
 7. vzorný žák pepy goebbelsa,kdo nezná svoji historii nemá žádnou budoucnost a tahle demagogie je strašně nebezpečná.pro člověka mého věku,který už něco pamatuje(a hodně už zapomněl)je to docela zábava.mladší to bohužel dokáže hodně zmanipulovat,nemají tolik životních zkušeností a nezažili jiný režim než ten dnešní.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to pro ně ještě horší - nemají předané zkušenosti a moudrost generací před 1.sv. a před 2.sv. válkou a po nich ! Já jsem to ještě stihl, takže mě globalisté jen tak mírnix tírnix svými sladkými rohlíčky neopijí !

   Vymazat
 8. zdravý rozum priatelia: V Amerike sa dovršuje diktatúra ale Obama je bytosť svetla... Je mi na vracanie. Dokonca tá nenavidená fašistická NSA zbiera údaje... Preberte sa, stále sa práškuje po celom svete, do potravín nám dávajú jedy, denne vymývajú mozgy. Preberte sa zúri tu veľmi tvrdý boj o svetovládu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No a mafiáni seskupují různé frakce proti sobě, kdo to nwo dostane nakonec do rukou. A rukojmím mezi těmito pekelnými tábory je zase jako obvykle jen daně platící ovčan !
   Kdoví, která z těchto frakcí si zaplatila Nečasův pád. Možná, že ho zastoupí ještě lítější bestie (tak byla mezi kmotry přezdívána jeho milenka Nagyová), než jsme dosud byli svědky ! Proto pozor na to, co se objeví za nové pseudostrany a podivné kandidáty v rámci předčasných voleb ! To si pište, že politické podsvětí tam na kandidátky dosadí jen plně loajální loutky, ostatní nic ! Nejlepší by bylo zcela rozpustit poslaneckou sněmovnu a senát, a všechny jejich členy by musel navíc postihnout zákaz jakýchkoli politických funkcí nejméně na 20 let ! Pak až se tu může něco měnit, dřív ne !!!

   Vymazat
  2. něco se změní, teprve až se lidé..všichni, změní k lepšímu,

   Vymazat
 9. Preberte sa zúri tu boj o globálnu svetovládu, fašistická NSA zbiera údaje o všetkých obyvateľoch, naviac Obama nemá nad ňou žiadnu kontrolu. Stále vám sypú chemtrails na hlavu a oblbujú Vás v médiách a channeligoch aby ste spinkali sladkým spánkom a nečinne sa prizerali

  OdpovědětVymazat
 10. S tím Tureckem je to mimo. Cílem "arabského jara" je dostat k moci islamisty a připravit půdu pro konflikt. Naopak v dosud nejvíce sekulárním Turecku se islamisté dostali k moci a to se normálním sekularizovaným občanům nelíbí, stejně jako se jim nelíbí zvůle moci. Islamisté v jiných zemích jsou podporování k boji proti vládě, proč nejsou tedy podporováni protestující občané v Turecku?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. cílem arabského jara je svoboda lidí ..

   Vymazat
 11. http://www.cestyksobe.cz/co-se-stalo-v-istanbulu-ab2565/

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.