10. června 2013

Monsanto a její podvodná hra s GMO v Evropě

Před nedávnem se začaly v některých médiích objevovat jásavé zprávy, že Monsanto vydalo prohlášení o ústupu z Evropy, protože tam není vítáno (např. http://in.reuters.com/article/2013/05/31/monsanto-europe-idINL2N0EC1B720130531). Bylo to vzápětí po celosvětové akci Pochod proti Monsantu. Úspěch aktivistů? Zdálo se mi, že tak jednoduché to asi není, že radši s informací počkám. A už se ukazuje, že šlo o podvodnou taktiku ze strany Monsanta. (Orgonet)

Následující přeložený článek je přebrán ze Zvědavce. Originál vyšel 3. 6. 2013 na rense.com, viz http://rense.com/general96/decep.html

http://www.zvedavec.org/komentare/2013/06/5521-monsanto-a-jeji-podvodna-hra-s-gmo-v-evrope.htm

Monsanto a její podvodná hra s GMO v Evropě
William Engdahlvíce o autorovi > )

7.6.2013

31. května zněly titulky světových médií podobně, jako tento od Reuters: „Monsanto ustupuje od GMO plodin v Evropě“. Za původní zdroj tohoto tématu je označován německý levicový deník TAZ, který otiskl výňatky z rozhovoru s oficiální mluvčí Monsanto Germany.

Ursula Lüttmer-Ouazane údajně TAZ řekla: „Došli jsme k závěru, že v tuto chvíli se tomu nedostává širokého přijetí.“ Její poznámky okolovaly celý svět a Reuters udělala rozhovor s mluvčím Monsanta Thomasem Helscherem, který údajně řekl: „Budeme prodávat GMO osiva jen tam, kde se těší širší podpoře farmářů, široké politické podpoře a fungujícímu regulačnímu systému. V tuto chvíli jsme přesvědčeni, že je to případ pouze několika zemí v Evropě, primárně Španělska a Portugalska.“ (1)
Než svět otevře láhve se šampaňským, aby oslavil smrt GMO a jejich propojení s herbicidy jako Roundup, stojí za to podívat se blíže na to, co bylo oficiálně řečeno, a co ne.

Co říká samotná Monsanto

Když se podíváte na oficiální stránku Monsanto Germany, je tam oficiální tiskové prohlášení, odkazující na výroky v médiích: „Aktuell überschlagen sich die Medien mit der Nachricht, dass Monsanto die Vermarktung von gentechnisch verbessertem Saatgut in Deutschland und Europa eingestellt haben soll.
Das stimmt so nicht. Monsanto bietet schon seit einigen Jahren nur dort gentechnisch verbesserte Sorten an, wo ein funktionierendes Zulassungssystem und breite Unterstützung auf landwirtschaftlicher und politischer Ebene für die Technologie vorhanden ist. Aber grundsätzlich ist es richtig, dass Monsanto sich in Deutschland und Europa auf die Züchtung und Verkauf von konventionellem Saatgut und Pflanzenschutzmitteln konzentriert.” (2) Po přeložení klíčová část uvádí: „Právě nyní jsou média zaplavena zprávami, že Monsanto zastavila propagaci GMO osiv v Německu a EU. To není pravda…
Pak se, na stránce mateřské Monsanto v St. Louis, objevuje následující prohlášení: „Máme robustní podnikání prodávající vysoce kvalitní konvenční osivo kukuřice, řepky olejky a zeleniny našim zemědělským zákazníkům v Evropě. Již několik let lidem v Evropě říkáme, že biotechnologické osivo prodáváme pouze tam, kde se těší široké podpoře farmářů, široké politické podpoře a fungujícímu regulačnímu systému. Tyto podmínky dnes splňuje pouze několik zemí v Evropě, primárně Španělsko a Portugalsko. Jak řekl Hugh Grant, náš generální ředitel, Financial Times v r. 2009: 'Evropa se rozhodne, až přijde čas.' Jediným GMO produktem pěstovaným dnes v Evropě je kukuřice odolná vůči evropskému kukuřičnému roztoči, hmyzu, který může způsobit závažné škody na úrodě. Její podíl na pěstování kukuřice v Evropě činí pouhé 1%.“ (3)
Obě prohlášení stojí za bližší pozornost. Zaprvé, německé prohlášení je trochu odlišné od americké verze. Oficiálně popírá, coby falešné zprávy tisku, že přestali prosazovat GMO osiva v EU. Zadruhé, jejich výrok, že se soustřeďují na pěstování a prodej konvenčních osiv a chemikálií na ochranu rostlin není nic jiného, než pouhým popisem stávajícího stavu u prodejů Monsanto v EU, nic víc. Kvůli dosavadnímu omezenému používání GMO osiv Monsanta v EU se byznys Monsanta z definice soustřeďuje tam, kde vydělává peníze. Nicméně „chemikálie na ochranu rostlin“, o kterých se Monsanto zmiňuje, znamená primárně herbicid Roundup, který musí být podle dohod s farmáři prodáván spolu se všemi GMO osivy Monsanta, ale je také nejprodávanějším zabijákem plevele prodávaným v Evropě a na světě. Bylo rovněž prokázáno, že je vysoce toxický dokonce i pro lidské embryonální buňky.
Americké prohlášení má zajímavé důležité odlišnosti. Zaprvé nijak nenaznačuje nějakou změnu v politice Monsanta u šíření GMO osiv v EU. Výslovně se tam uvádí, že budou nadále rozšiřovat GMO osiva ve Španělsku a Portugalsku, obě země EU. A je tam citován ředitel Hugh Grant, neplést si ho s hollywoodským hercem, uvádějící, že společnost očekává, že EU zmoudří a umožní jejich GMO. A uvádí se tam současný stav u jejich GMO kukuřice v EU. Nic víc. Žádné oznámení o zastavení GMO v Evropě.

Podezřelé načasování…

Avšak pro většinu světa, který nemá čas zkoumat oficiální prohlášení Monsanta, ale jen se mrkne na Reuters nebo titulky TAZ, bylo sděleno, že Monsanto se vzdala svých snah šířit své GMO osiva v EU. Načasování rozhovoru TAZ je podnětné a naznačuje, že šlo o pečlivě zorganizovanou podvodnou PR kampaň Monsanta. Originál TAZ, autora Josta Maurina, se objevil stejný den, 31. května, méně než týden po pochodu proti Monsanto, celosvětové protestní demonstrační akce proti této firmě, která proběhla ve více než 400 městech a 52 zemí celého světa (4). Článek TAZ, který byl pak použit jako odkazovaný zdroj všemi světovými médii, se objevil pod emocionálně a fakticky zavádějícím titulkem „Sieg für Anti-Gentech-Bewegung: Monsanto Git Europa auf“ (Vítězství pro proti-GMO hnutí: Monsanto se vzdává Evropy).
Pochod proti Monsantu byl pozoruhodný v několika ohledech. Nejznepokojivějším pro Monsanto a GMO kartel byl fakt, že to byla první demonstrační akce tohoto druhu, kterou neorganizovaly anti-GMO nevládní organizace, jako Greenpeace nebo BUND nebo Přátelé Země. V Německu, kde jsem promluvil na jedné z akcí, bylo vše organizováno znepokojenými aktivisty prostřednictvím Facebooku. Ale NGO, které se formálně staví proti GMO, nebyly prý nikde k nalezení, ani jako sponzoři, a dokonce ani jako aktivní organizátoři.
Tento pochod ukázal Monsantu a přátelům děsivý nový prvek – nebezpečí, že skutečné lidové anti-GMO protesty se budou šířit a ztěžovat šíření GMO v Africe, v Číně, Indii, latinské Americe a samozřejmě ve východní a západní Evropě. Vše naznačuje, že načasování dobře zformulovaného rozhovoru pro TAZ, zejména s levicovými novinami otevřeně se stavícími proti GMO Monsanta, bylo zorganizovaným pokusem „řídit vnímání“ a sebrat vítr z plachet rostoucím anti-GMO náladám v EU a jinde. Pro tuto chvíli Monsanto dosáhla taktického vítězství v propagandě, protože širší veřejnost bere její ústup za bernou minci. Jak řekl jeden zkušený odpůrce GMO Monsanto, má to všechny známky mazané PR kampaně, „jako taktika Burson & Marsteller, která se uplatňuje v mnoha kontroverzních pochybných praktikách, kde součástí toho, proč funguje, je, že trvá dlouho nahromadit energii a hybnou sílu spotřebitelů/aktivistů, zatímco PR společnost může začít s velmi krátkým rozběhem…“
Monsanto však neučinila to, že by stáhla již komercionalizovanou GMO kukuřici v EU, a to navzdory průkazné nezávislé studii na zhruba 200 krysách po dobu dvou let, která ukázala, že krysy krmené GMO kukuřicí a herbicidem Monsanto Roundup vykazovaly dramaticky větší počet rakovinových nádorů, vyšší úmrtnost a poškození orgánů, v porovnání s krysami nekrmenými GMO (5).
Navíc Monsanto otevřeně připouští, že si u osiv vehementně klestí cestu na východoevropské trhy, ačkoliv mluví jen o konvenčních osivech. Vice-prezident Monsanta pro mezinárodní korporátní záležitosti Jesus Madrazo uvedl, že společnost se zaměřovala na získání tržního podílu na trhu s konvenční kukuřicí na Ukrajině a že východní Evropa a jižní Amerika jsou pro společnost nyní klíčové růstové oblasti.
Pak v USA uniklo, že Monsanto přímo spolupracovala se svým evidentně oblíbeným senátorem, Royem Bluntem, republikánem z domovského státu Monsanta Missouri a jedním z největších příjemců financí na kampaň od Monsanta, na návrhu paragrafu, nenápadně vpašovaného do zákona o rozpočtu, na bombě, která dává Monsantu vyjímku, umožňující, aby tato společnost nemohla být žalována kvůli jakémukoliv poškození způsobenému jejími plodinami nebo chemikáliemi (6).
Odpůrci jej označili za Zákona na ochranu Monsanta a mnozí členové kongresu si zjevně nebyli vědomi, že Zákon na ochranu Monsanta je součástí zákona o rozpočtu, o kterém hlasovali. Zákona o Monsantu, vstoupivší po podpisu prezidentem Obamou v platnost, navzdory stovkám tisíc protestních petic, aby tak nečinil, v podstatě Monsantu a dalším dodavatelům GMO poskytuje právní imunitu, dokonce i když budoucí výzkum ukáže, že GMO osiva způsobují závažné zdravotní problémy, rakovinu nebo cokoliv. Federální soudy již nemají pravomoc, aby jejich šíření, používání nebo prodej zastavily (7). Jedinými dalšími korporacemi v USA, které se těší takové odporné právní imunitě, jsou výrobci vakcín.
Takže zde máme docela jiný obrázek, než který poskytlo mazané matení zveřejněné TAZ, odkud bylo nekriticky převzato oficiálními médii celého světa. Monsanto, podle vlastního otevřeného připuštění, v EU propagovat GMO produkty a herbicidy nepřestala. Nepřestala dovážet své GMO sojové boby a GMO kukuřici do EU, kde se jí podařilo vyhnout zákonu EU o označování GMO produktů.
Monsanto také uvádí, že se zaměřuje na budování tržního podílu ve východní Evropě, kde jsou regulátoři často „laxnější“. A na notoricky zkorumpované Ukrajině. Ani zde nepopírají, že tam prosazují GMO; přesněji řečeno pozitivně uvádí své zaměření pouze na konvenční osiva. Řečeno jednoduše, geopolitické sázky a zájmy stojící za Monsantem a pokus ovládnout klíčová životně důležitá osiva ve světě jsou příliš vysoké na společnost, která vyvěsila bílou vlajku kapitulace tak snadno.

Precedent Monsanto

Ohledně této podvodné PR kampaně Monsanta existuje precedent. V r. 1999, kdy několik měsíců docházelo k rostoucím celosvětových protestům proti Monsantu kvůli faktu, že Monsanto se snažila skoupit mississippskou společnost Delta &Pine Land, aby získala její patent na radikálně novou GMO techniku známou oficiálně jako GURTS (Genetic Use Restriction Technology), a mezi lidmi jako terminátorská technologie. Delta získala patent na Terminátora spolu s USDA americké vlády. Tato technologie nutí GMO semeno nebo rostlinu „spáchat sebevraždu“ již po jedné sklizni, a nutí tak farmáře vracet se každý rok k Monsantu a kupovat od ní nové osivo, bez ohledu na cenu nebo dostupnost.
Obrázek Terminátora hrozil, že vykolejí celý začínající GMO projekt již na jeho počátku, a to takovým způsobem, že prezident Rockefellerovy univerzity a finanční sponzor GMO Gordon Conway, prezident Rockefellerovy nadace, rychle přijel na návštěvu Monsanta, kde se zúčastnil zasedání představenstva a přesvědčoval je, aby provedli taktický ústup a omezili tak škody způsobené velmi křehké GMO kampani na celém světě. Monsanto oznámila, jak se ukázalo podvodně, že nepřistoupí ke „komercializaci“ terminátorské technologie, a upustila od své snahy převzít držitele patentu, Delta &Pine Land. Anti-GMO nevládní organizace oznamovaly velké vítězství a nic o tom nebylo slyšet po sedm let, dokud, bez jakýchkoliv fanfár, v r. 2006 Monsanto oznámila, že přebírá držitele patentu na Terminátora Delta & Pine Land. Tentokrát anti-GMO lobby skoro ani nepípla. Ztratili hybnou sílu a byznys pokračoval (8).
Teprve se uvidí, jestli se síly stavící se za zdravé zemědělství bez GMO ukážou být stejně důvěřivými, jako v r. 1999.

Poznámky:

 1. Reuters, Monsanto backing away from GMO crops in Europe, May 31, 2013
 2. Monsanto Germany Press Release, Stellungnahme zur Vermarktung von gentechnisch verbessertem Saatgut in Europa, May 31, 2013
 3. Monsanto, Monsanto Position on GM Cultivation in Europe
 4. Jost Maurin, Sieg für Anti-Gentech-Bewegung: Monsanto gibt Europa auf, TAZ, 31.05.2013
 5. F. William Engdahl, Saat der Zerstörung, 2013 Neue Auflage, Kopp Verlag.
 6. RT, Obama signs Monsanto Protection Act written by Monsanto-sponsored senator, RT.com, March 28, 2013
 7. Ibid.
 8. F. William Engdahl, Monsanto Buys Terminator Seeds Company, Global Research, August 27, 2006
Monsanto´s Deception Game On GMO In Europe vyšel 3. června na rense.com. Překlad Zvědavec.

4 komentáře:

 1. Kdy už ty nenajedené korporace někdo zastaví?To si necháme líbit úplně všechno?Asi jo....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zastavit je může masový bojkot jejich produktů. Jenže většina lidí ani neví co to GMO je. Navíc, jestliže jdou vlády Monsantu "na ruku" a jestliže dovolí neoznačování GM produktů a tvoří pro Monsanto ochranářskou legislativu, tak to půjde těžko. Pavel Jan

   Vymazat
 2. Zajímala by mě hodně ta studie schovaná pod odkazem 5). Jestli o tom máte nějaké informace v češtině nebo angličtině, prosím pošlete na 3.14ticasso@gmail.com. Díky:-)

  OdpovědětVymazat
 3. http://svobodnenoviny.eu/prevratna-nova-technologie-na-upravu-vody-pokud-se-prosadi-mohou-se-samozvani-vyrobci-brambor-z-nadnarodnich-koncernu-jit-klouzat/

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.