13. června 2013

Rozhovor s Little Grandmother 10. 6. 2013

Krásný den z Brna,
  navazuji na informaci o příjezdu LITTLE GRANDMOTHER do České republiky, a to ve dnech 12.-13.července, kdy tu bude pořádat dva jednodenní workshopy na téma „ELEMENTY UVNITŘ NÁS“.
V příloze přikládám text rozhovoru s Kieshou. Otázky byly položeny a zodpovězeny minulý týden. Jedná se o nejnovější interview, které Kiesha poskytla.
Budu moc ráda, když ho uveřejníte a předem děkuji.

Ať nás paprsky Slunce posílí ve víře, že jdeme správnou cestou, na které si zpátky uvědomíme, že láska je kosmická bytost. Když ji dovolíme, ať skrze nás tvoří, pak se neharmonie změní v harmonii, slabosti se promění v sílu, vina v nevinnu...  A NEBE SE ZPÁTKY SNESE NA ZEMI.

Přeji báječný den, Gabriela

ROZHOVOR S LITTLE GRANDMOTHER (Kieshou Crowther)DNEŠNÍ ŽIVOT
Kiesho, můžeš se s námi podělit, jaký je tvůj nynější život?
Můj současný život je krásný. Nedávno jsem se přestěhovala do Nizozemí. Mnoha lidmi jsem byla dotazována na důvod této změny. Odpovědí na tyto otázky je ten nejmocnější důvod na světě: pro LÁSKU! Do Nizozemí jsem se přestěhovala v prosinci minulého roku. Bylo nám zde umožněno, s mojí manželkou Joyce, se vzít, od té doby žiji v Maastrichtu. Postupně si zvykám na skutečnost, že v místě, kde mám nyní domov, nejsou do široka otevřené prostory, tak jako tomu je v Rockie Mountains, kde jsem vyrůstala. Miluji však ekologický přístup a charakter místních lidí.
Momentálně se střední Evropou prohnala vlna záplav. Jaký je tvůj náhled na tyto události? Co nám tím Matka Země chce „říci“? Jaká zpráva se pro nás, za tím vším, ukrývá?

V dnešním světě se odehrává velké množství změn, některé z nich jsou dobré, některé naopak špatné. Klíčové pro život, který je plný negativity stejně jako krásných věcí, je zaměření pozornosti na to dobré, namísto toho špatného. Letošní rok přinesl mnoho bolestných a smutných událostí, počínaje požáry a tajfuny v Austrálii, přes masivní tornáda v severní Americe, až po vícero zemětřesení v Číně. Je zde zřejmý nárůst událostí týkajících se změn na planetě Zemi, a to co do síly a rozsahu. Tato skutečnost je způsobena a vyvolána v mnoha případech měnícími se zemskými póly a změnami teplot.
Na naší straně se můžeme z těchto věcí poučit, posílat své modlitby těm, kdo jsou v nouzi, v tomto smyslu pak fungovat jako jeden celek. Další možností je pozvedávání energií u těch, kdo strádají. Namísto prožívání hlubokého zármutku bychom měli pochopit a poznat, z jakého důvodu se vše děje právě tímto způsobem. Jedná se o ověřený fakt, že v momentě, kdy lidstvo prochází složitým obdobím, energie prudce klesá. Z jakého důvodu se tak děje? Proč v té chvíli energie nestoupá? Příčina spočívá v naší zaměřenosti na tragédii, která se odehrává. V té chvíli nevnímáme, že pravá příčina, proč se tak děje, souvisí se zhroucením „starého“ a v příchodu „nového“. Jakmile se nám podaří zaměřit svou pozornost na představu, že něco nového přichází a s touto představou budeme pracovat, naše vibrace se zvýší. To je klíč k poznání pro současnou lidskou společnost.
Jsme těmi, kdo se narodili na tuto nádhernou planetu, do této doby. Jsme zároveň těmi nejsilnějšími ze silných a nejmoudřejšími z moudrých. Náš příchod byl očekáván. Stejně jako skutečnost, že máme pozvednout energie, vědomí a uvědomělost na Zemi. Má se tak stát i přesto, že mnohé se v současné době jeví jako špatné, složité a zničující. Přírodní katastrofy budou pokračovat a je jen na nás, jakým způsobem se s tím dokážeme po emocionální stránce vyrovnat. Cestou pro uvítání toho nového je naše vzájemné propojení na úrovni duše, které zajistí rozšíření vědomí. Staré se v té chvíli zbortí. Stejným způsobem, jakým se nyní hroutí vládní systémy po celém světě, stejně jako jsou prověřovány všechny možné hierarchie, včetně církevních a politických. Jedná se o úžasnou příležitost ke změně, k tomu, aby se vše zpátky narovnávalo, abychom v budoucnosti mohli žít své životy šťastně. Už nemůžeme opakovat nesčetné případy našich předků, kteří upadali do zoufalství a beznaděje, když se v jejich životech děly složité situace. Je načase pochopit, že tyto změny se dějí za určitým účelem. Ten spočívá v nynější obrovské příležitosti pro začátek tvoření něčeho nádherného. O tom to celé je. Z toho důvodu je posun pólů tak důležitý. Spolu se změnou magnetických pólů se na planetě Zemi generuje nezměrné množství energie, přicházející díky změnám na Slunci a možná také díky něčemu magickému, o čem prozatím nevíme. V každém případě se Země energeticky pozvedá. A je nám jasné, že to co se děje Matce Zemi, se děje zároveň nám samotným. Jakmile se energie zvyšují na planetární úrovni, v ten moment stejný efekt probíhá i v nás. Tyto změny cítíme uvnitř sebe. Jsou doprovázeny bolestmi hlavy, nevolností žaludku, zdá se, že ztrácíme vnitřní stabilitu. To vše je způsobeno nesmírnými energetickými změnami, které se nyní odehrávají. Jsou to energie, které nás ale nemohou poškodit. Naopak. Tyto energie nás pozvedávají. Důležité je být v propojení. Zaměřit svou pozornost na to, že jsme spolu s Matkou Zemí v jednotě. Stát se spolu s ní jedním. Být uzemněni. Představovat si svět krásnější a láskyplnější.
MATKA ZEMĚ
Mohla bys pro čtenáře tohoto rozhovoru uvést, kdy jsi zažila velmi intenzivní komunikaci s Matkou Zemí? Můžeš zmínit příběh, o kterém jsi prozatím nikde nemluvila?
Ano, existuje jedna událost, která mi vytanula na mysli, a která se odehrála před časem v Austrálii. Byla jsem na svém turné po tomto kontinentě, když jsem v jeden konkrétní den zažila něco, co mě navždy změnilo. Stalo se to ve chvíli, kdy jsem měla před přednáškou. Pokaždé, když se připravuji vést přednášku nebo seminář, vyhledám si předem klidné místo někde venku, abych se modlila a v duchu žádala o vedení a pomoc. Je to má příprava po emocionální a duchovní stránce ještě před tím, než začíná samotná přednáška nebo workshop. Tentokrát mě to zavedlo do nedalekého krásného parku. Namířila jsem si to přímo ke stromu, který měl nejsilnější vyzařování ze všech. Stála jsem u něj, abych se energeticky propojila a mohla v duchu vyslovit své modlitby. Po uplynutí nějakého času jsem ukončila své modlitby a vracela se zpátky na místo konání. V té chvíli jsem si uvědomila, že krystal, který nosím vždy zavěšený na krku, tam není. Zpanikařila jsem. Ten krystal byl pro mě nesmírně důležitý. Nosila jsem ho na krku od doby, kdy jsem se stala Little Grandmother a od té doby jej nikdy nesundala. Byl se mnou na všech posvátných místech, které jsem od té doby navštívila, byl přítomen všem obřadům, znamenal pro mě to nejcennější mezi všemi ostatními předměty, které mi patří. Běžela jsem zpátky do parku, abych ho našla. Hledala jsem ho všude. Snažila jsem si uvědomit, kudy jsem před tím procházela. Zdálo se mi nemožné, že bych o něj mohla přijít. Jak bych mohla ztratit něco, co mi bylo tak blízké? Něco, co bylo tak blízké mému srdci? Dala jsem se do pláče s vědomím, že se musím vrátit zpátky na přednášku, protože už v té chvíli měla začínat. Uvnitř byla zaplněná celá místnost posluchači, kteří na mě čekali. Začala jsem vysílat své modlitby, aby mi bylo pomoženo. Pomozte mi ho prosím najít! Měla jsem takové napojení na ten krystal, že jsem si ani nedokázala představit, jak budu schopná uskutečnit přednášku bez něj. A tak jsem se modlila, dokud jsem nepocítila známý příjemný pocit uvnitř mě samé. Věděla jsem, že je to Matka. Jako obvykle mi řekla: „*Dítě*, zklidni se, všechny věci se dějí z nějakého důvodu.“ V té chvíli to však bylo pro mne nepřijatelné. Vysvětlovala jsem, že ho zkrátka musím najít. Ona však klidně zopakovala, že mám nyní už jít zpátky. Upřímně jsem byla z takové odpovědi velmi zklamaná. Ztráta krystalu mě zraňovala, stále jsem se nacházela ve stavu paniky, srdce jsem měla zlomené. A na to mi Matka Země řekla, abych se vrátila zpátky na akci. Byla jsem tak smutná, nesmírně smutná, když jsem vcházela na pódium. Po mnoha hodinách, kdy se přednáška blížila k závěru, jsem zmínila téma týkající se krystalů. Vysvětlovala jsem jejich význam, jak jsou cenné a mocné a zároveň jsem u toho pociťovala bolestnou ztrátu nad krystalem, který měl být v té chvíli na mém krku! Za moment se zvedla jedna žena, která však nevypadala jako typický účastník mých přednášek. Měla neupravené vlasy, kousky oblečení neladily k sobě. Působila velmi neklidně a roztřeseně. Téměř každý poposedl na židličce, když začala hovořit. V jedné ruce držela velkou flaštičku plnou tabletek tišících bolest. Sdílela s námi pocity z toho rána, kdy se rozhodla ukončit svůj život. Šla pomalu parkem, aby ulehla pod jeden ze stromů. Vedle sebe si položila to velké množství pilulek a vodu, připravená rozloučit se se životem. Poslední, co ji napadlo, bylo, že požádá: „Pokud existuje nějaký důvod, abych žila dál, dej mi prosím znamení“. V té chvíli pocítila, že je pod ní nějaký předmět, který ji tlačí. Posadila se, aby mohla uchopit, co jí v té chvíli tlačilo do zad. A pak řekla, že našla tohle a všem ukázala můj krystal. Popisovala, jak si ho prohlížela, dokud neuviděla nápis, který tam byl vyrytý a zněl: “Tvůj život má smysl.“ A mně v tu chvíli vstoupily slzy slzy do očí. Vzpomněla jsem si, jak můj přítel, stařešina Essawue, vyryl do krystalu tento nápis, než mi jej věnoval. Žena si pověsila krystal kolem krku a podala mi flaštičku s pilulkami. Nikdy jsem ji neřekla, že ten krystal byl můj. Jak bych mohla? Nyní byl její. V uších mi znělo, co mi Matka Země šeptala, než jsem začala s přednáškou: “Každá věc má svůj význam.“
To celé mě naučilo, abych nebyla vystrašená ze ztráty něčeho, co pro mě mělo velký význam, protože vše má svůj hluboký smysl, i přesto, že ve chvíli, kdy se tak děje, nám to nedochází.
Často nepoznáme důvody, proč se některé věci dějí právě takovým způsobem. Namísto toho, abychom se strachovali a byli vnitřně nešťastní, si můžeme být jistí, že „vše se děje za jistým účelem“. Nikdy na ten den nezapomenu.
STRÁŽCI MOUDROSTI
Jaké záležitosti jsou nyní těmi nejpodstatnějšími pro Strážce Moudrosti?
Domnívám se, že za nás za všechny mohu shrnout, co je momentálně nejdůležitější. Jsme zajedno v názoru, že podstata naší práce spočívá ve schopnosti předávání vědění všem, kdo mají zájem poslouchat. Zaměřujeme se na staré způsoby, cesty a poznání, které žili naši pradávní předci. Nyní je jen velmi málo těch, kdo s tímto věděním pracují, a tak je na nás, aby se vrátilo zpět k lidem. Po dlouhou dobu jsme věřili, že lidská společnost se vyvíjí pozitivním směrem. Po pravdě řečeno jsme však spíše upadali. Odloučili jsme se od vědění, které souvisí s posvátností ženské síly a odpojili se od lásky Matky Země.
Jsou mezi námi Strážci Moudrosti, kteří učí důležitost zvuku, vibrace a frekvence. Z pradávných záznamů víme, že v dřívějších dobách byly běžné operace, které využívaly zvukovou frekvenci. Jiní učí o krystalech, o významu Sluneční soustavy a našem místě v rámci celého Univerza, další se zaměřují na způsoby komunikace s jinými životními formami. Všichni z nás jsou velmi zaneprázdněni daným úkolem, který spočívá v návratu pradávného vědění lidské společnosti. Vnímáme, že je to velmi zapotřebí. Někdy je třeba pohlédnout dozadu, abychom se mohli posunout vpřed. Mým posláním, jako Strážkyně Moudrosti, je předávat vědění Matky Země a šířit, jak důležité je být s ní ve spojení. Všichni bez výjimky pracujeme a pomáháme lidské společnosti, aby se více přiblížila lásce a pravdě.
Máš spojení s Anastázií, která žije v ruské tajze (její život a poselství popisují knihy, které vyšly v edici „Zvonící cedry“), a pokud ano, můžeš se s námi o ně podělit?
Ano, jsme ve spojení! Je to jeden z nejsmysluplnějších a nejúžasnějších vztahů mého života, i přesto, že se fyzicky nevidíme, protože každá žijeme příliš daleko od té druhé, a také proto, že Anastázie setkání příliš nevyhledává, upřednostňuje samotu. Je velmi skutečná. Učí a vede mnohé. Jsou i tací, kteří Anastázii nerozumí. Neumí rozpoznat, že je, na úrovni esence, tou nejčistší bytostí na planetě Zemi, a je tady proto, aby učila každého, kdo o to požádá. Své předání realizuje z nejvyšší možné úrovně, skrze srdce. Stačí se ponořit do svého srdce a najít mírumilovné místo uvnitř, kde duch převládá nad rozumem. Na tomto místě můžete s Anastázií komunikovat. Poznáte, že je skutečná a že je esencí lásky v každém ohledu.
LÉČENÍ
Na svých stránkách nabízíš možnost léčebných sezení. Můžeme si popovídat také na toto téma?
Ano. Již dlouhou dobu nabízím léčení těm, kdo ho potřebují. Pracuji s lidmi jakéhokoliv věku a původu a nezáleží, zda žádají pomoc na fyzické úrovni, nebo emocionální či energetické. Nabízím své šamanské léčení všem bez výjimky. Lidé, kteří přichází, mají různé potíže. Pokaždé se ptám a napojuji na Velkého Ducha, aby mi poskytl vedení pro každý jednotlivý případ. Lidé, kteří mají zájem o léčení, mne kontaktují skrze internetové stránky (Littlegrandmother.net). Na těchto stránkách je v současné době také záznam řízené meditace, která pomohla již velkému množství lidí.
KNIHY
Plánuješ napsat další, v pořadí druhou, knihu?
Ano, jsem na to často dotazována. V této chvíli jsem ještě nezačala, protože jsem zaneprázdněná jinými záležitostmi, ale vedu si podrobný deník ze svých cest a také záznamy toho, co se děje ve světě a věřím, že v blízké budoucnosti další knihu napíšu a vydám.
DUŠE
Kde v nás sídlí duše? Mají také zvířata duši? …a stromy?
Samozřejmě, že všechny živé formy života mají duši! Stejně tak, jako my lidé máme duši. Když se propojíte sami se sebou, tak dojdete k tomu, že naše lidské tělo je darem Matky Země a zkrátka nemůže fungovat, aniž by jím proudila zemská energie. Lidské tělo a samotná Matka Země má zcela identickou frekvenci a vibraci, na rozdíl od veškerého jiného života. To je důvod, proč nemůžeme být od sebe odděleni. Co se děje jí, se zároveň děje i nám a obráceně. Pokud nemilujeme a nerespektujeme Matku Zemi, není možné, abychom milovali a respektovali lidskou bytost. Jsme jedním. Nyní, když Matka Země prochází obdobím velkých změn, které souvisí s posunem magnetických pólů a nabíráním nezměrného množství energie, zažívají naše lidská těla identickou zkušenost. Z toho důvodu je nyní tak důležité, abychom postoupili k vyšší úrovni vědomí. Doslovně máme možnost zvýšit své vibrace a posunout své vědomí z úrovně ega do úrovně lásky. Zemské vědomí není něco, co by jen tak existovalo někde venku. Jsme to my, kdo ho spoluvytváříme každým svým činem, každou svojí myšlenkou, skrze vlastní pocity a emoce. Buď vyživujeme úroveň vědomí, která je tvořená egem, nebo láskou. A to každý moment svého života. Ve chvílích, kdy jednáme z lásky a jsme láskou, posilujeme tuto úroveň. Kolektivně se posouváme z bytí v egu do žití naší reality v lásce. To je to, o čem to celé je. Proto máme být těmi nejsilnějšími ze silných. To je ten důvod, proč jsme těmi, jejichž příchod byl očekáván. Nyní máme využít tuto energetickou šanci, která se týká celé planety. Jedná se o příležitost, která může přinést změnu každému.
Způsob, který mě naučil, že všechny živoucí věci mají svoji duši, se udál již velmi dávno. Seděla jsem tehdy v lese, když ke mně promluvila Matka Země a požádala mě, abych zavřela oči. Pak mi řekla, ať si představím, že jsem se narodila bez rukou a bez nohou. A zeptala se: „Jsi tam stále? Existuješ takto i nadále?“ Samozřejmě, že má odpověď zněla: „Ano, vnímám stále svou esenci, která mi pomáhá procítit, kým jsem.“ Nezáleželo na tom, zda mám ruce a nohy. Byla jsem stále tou esencí. Pak mě Matka Země požádala, abych si představila, že nemám ústa, uši, oči. A ptala se: “Jsi tam stále?“ Ano, samozřejmě, stále jsem tam byla já. „A co kdybys sama sebe nasměrovala, abys v tomto životě byla stromem nebo zvířetem? Byla bys to stále ty?“ Ano. I když strom nemluví, nevidí, nemůže se rozpřáhnout, aby tě uchopil, on nebo ona jsou stále uvnitř, přítomní, stejně jako v jakémkoliv zvířeti, v čemkoliv, co je živé. Existují. A tak když pochopíte, že vše živé je tak drahocenné, že život je ve všem, v té chvíli se prohloubí vaše spojení s přírodou. Už o ní nebudete uvažovat způsobem, že se jedná jen o nějaké složky, ze kterých se příroda skládá. Vše žije svým životem, vše zažívá určité pocity, stejně jako vy i já.
SEMINÁŘE
Můžeš, prosím, podrobněji vysvětlit, jaký je smysl stávajících seminářů, které letos vedeš?
Velmi se těším, že letos budu učit to, co je pro mě samotnou tak důležité. Co je velmi blízké mému srdci. Už roky předávám poselství a dále je předávat budu, ale nyní se nabízí rovněž možnost přímo sdílet, co znamená být Little Grandmother a Strážkyně Moudrosti „ve službách“ Matky Země. Během jednodenních seminářů budu předávat vědění o čtyřech hlavních směrech, o čtyřech základních elementech, a jak cenné a užitečné je, tyto věci znát. Zmíněné elementy se nachází přímo v nás samotných, jsou velmi aktivní a mají nezměrný vliv na naše životy. Jsme s nimi v hlubokém propojení, a to velmi silným a mocným způsobem. Jsem nesmírně ráda, že budu moci předávat to, co jsem se naučila v přírodě již tak dávno!
Dne, 10.června 2013
Otázky elektronickou formou položila Gabriela Dušková, která vede semináře v rámci Školy Rozpomínání. Hlavním tématem seminářů je ukázání cesty k podstatě. Děje se tak skrze velmi pradávná a posvátná cvičení a techniky, které pochází z různých tradic. Nesou v sobě mnoho síly a zároveň klidu. Vedou nás cestou domů, do svého srdce.
Více informací najdete na – Melchizedek.cz

14 komentářů:

 1. Ahoj orgonetku,

  už před nějakou tu dobu se mi hlavou honí jeden nápad a chtěl jsem se o tom s vámi a ostatními poděliti. Vezmu to ve zkratce abych se vám tu moc nerozkecával. V Čechách je spousta lidí co by chtěla pomoct v bitvě se "soudruhy" klimateroristy ale v dnešní době si málokdo může dovolit chembuster či bedýnku tower busterů.

  Tak mě napadlo, co kdyby se někde založil otevřený ( transparentní ) účet na který by jsme podle možností posílali peníze na materiál na stavbu chembusterů. Sepsal by se list lidí kteří by o chembuster měli zájem a pak by jsme jen potřebovali dobrovolníka který by měl čas a potřebné vědomosti/zkušenosti na výrobu chembusterů které by se pak po výrobě podle náhodného výběru dodávali lidem v seznamu zájemců.

  Věřím že by to mohlo hezky fungovat. Vyvěšte to to prosím na blog, v komentářích pak zjistíme jestli by to šlo zrealizovat.

  díky moc a mějte se krásně

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. a k čemu to bude?? dokud lidé nepochopí že nejdříve musí změnit sebe , aby se změnilo i to okolo..těžko se něco změní

   pořád nechápete o co tu kráčí

   Vymazat
  2. spíše by to chtělo vyhlásit všeobecné octování, když Míková ohlásí destruktivní liják takcelá republika v stanovenou hodinu vyslat do vzduchu giga páry octa a najednou. To by bylo něco.

   Vymazat
  3. jednoduchá logika, která ovšem není použitelná v kdejaké lapálii. Pokud chci změnit sebe, musím začít měnit i okolí. No ne? Čím lepší svět tím lepší lidi, čím lepší lidi, tím lepší svět. Je to natolik provázané, že hodit vše do septiku jen proto, že destrukce sebe sama není dostatečně průrazná, je zhovadilost. stejně jako začnu měnit okolí k lepšímu, když se stanu lepším, stanu se i lepším, zlepší-li se mé okolí. A když je naprostá většina lidí slepců, je potřeba jim otvá´írat oči, jim pomáhat a výše nadnesený nápad by byl tím správným krokem. Zbavit se svinstva jednou provždy. Klimaterorismus si také nemohu sám vyčítat. Mohu si naopak vyčítat, že proti němu nic nedělám. Tím, že pošlu 500,- na to, aby s tím někdo něco mohl dělat, něco skutečně udělám.
   Plně tento nápad s transparentním účtem podporuji. Kdyby vznikl, něco by se hnulo, lidé by se spojili, tvořili by lepší svět. A tím by se, mimojiné stali i lepšími. Vše je provázané, sedět doma a snažit se být lepší může jeden cpát svému kredenci, ale vnitřně bude jen zoufalejší, ne lepší.

   Vymazat
  4. Tak pořád netajnůstkářuj, a řekni, co víš. Pokud to bude mít "hlavu a patu", jistě se toho nejeden zde z nás chytne, a rozšíří dál ! Tajnůstkářením nikomu obzory nerozšíříš !

   Vymazat
  5. Je potřeba interakce : to zn. že je třeba usilovat jak o změny na straně vnější (mimo nás), tak současně i na straně vnitřní (tedy v nás). Ono se to někde nakonec sejde a spojí žádoucím směrem !

   Vymazat
  6. ale ty tu nejsi pro to aby si měnil jiné ale sám sebe ...

   Vymazat
  7. Pro: Anonymní 25. června 2013 22:03

   Sebezdokonalování se někdy holt dostane do fáze, kdy člověk potřebuje pomáhat ostatním, aby pomohl sobě.
   To samé můžeš říct Orgonetovi - proč publikuje? Proč nesedí doma a tiše se nezdokonaluje? Satanismus vede k sobectví a mně přijdou podobné poučky o sobeckém sebezdokonalování v tichosti vlastní ložnice jako zvýšená forma satanismu. Nepomáhej blbče, tobě také nikdo nepomáhá a nepomůže. Není to postavené trochu na hlavu?
   Není v Bibli - on do mě kamenem, já do něj chlebem? Co je na tom blbého?

   Vymazat
  8. Pro Anonymní 26. června 2013 20:08

   Velmi dobrá reakce na trollí potěr :-)))))

   Vymazat
  9. http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/dajana-levcakova-iiuze-3d-a-casu

   Vymazat
 2. Je to přesné ! Kiesha Crowther zmiňuje v článku výše toto : ....jsou mezi námi Strážci Moudrosti, kteří učí důležitost zvuku, vibrace a frekvence... to je to, o čem temnáři dobře vědí, a zneužívají toho pro své satanské cíle proti lidstvu potažmo proti životu na Zemi vůbec !

  OdpovědětVymazat
 3. Cože? My ten účet proti klimoušům ještě nemáme??
  Hm, jenom žertuji;-),vím že to není jen tak. Psal jsem ti Orgonete před měsícem o tomto tématu, jak jsem loni obdaroval část Vraních hor u Trutnova, jak to rozchodit ve velkém a tak. Teď jsem se tam vrátil a pozoruji účinky. Kdybych tam nemusel makat 6-7 dní v týdnu 9-12 hodin denně abych si zajistil ty prachy, tak se začnu věnovat výrobě cébéček a mazaně je rozmísťuji.
  Tak dejme srdce, hlavy, um a ty prachy na materiál dohromady a zabereme hej-rup:D
  Josef

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Účtoval bych rád, a třeba hned, ale když oni jsou moc vysoko v oblacích...

   Vymazat
 4. smart meter shield30. června 2013 13:46

  orgonetku, vyvěs to prosím jako článek, tady je to celkem zastrčený, věřim tomu že by to šlo. dík, Mil

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.