6. ledna 2016

Kontaminace těžkými kovy a masové vymírání druhů na Zemi: jaká je spojitost? (Update 7. 1.: Překlad dokončen.)

Kontaminace těžkými kovy a masové vymírání druhů na Zemi: jaká je spojitost?
http://www.geoengineeringwatch.org/documents/HFN_FALL2015_all-pages.pdf
Dane Wigington
Překlad: Orgonet


Mocenské struktury a geoinženýři v současné době doslova otravují celou planetu toxickými těžkými kovy ve snaze skrývat rozvíjející se klimatickou a environmentální katastrofu před veřejností tak dlouho, dokud bude možné.
Lesy jsou tiché, oceány jsou stále více bez života. Jak je možné, že tak mnoho lidí vůbec netuší, co se odehrává během každého dne? Šesté masové vyhynutí druhů na naší planetě není někde daleko na horizontu, nýbrž už je zde. (1) Globální populaci ve vyspělejších zemích je rozsáhle bráněno poznat realitu, a to již tak dlouho, že lidé absolutně nemají ponětí, že se životní prostředí kolem nich rozpadá.

Mainstreamová média, ovládaná mocenskou strukturou, dělají vše, co mohou, aby odvrátila pozornost již tak lhostejné populace; předkládají lidem dlouhou řadu těžce dramatizovaných historek, které jsou z širšího hlediska naprosto bezvýznamné. Všude na planetě se rozpadají ekosystémy (2) a dochází k masovému vymírání rostlinných a živočišných druhů. (3) Množství lidí akceptuje lež, že nás před námi samými zachrání technologie – a v tom je ten obrovský paradox. Vždyť tím, co nás dotlačilo až za hranu úpadku, jsou právě moderní industrializované technologie.

Klimatické inženýrství

S rozsáhlou částí probíhajících environmentálních katastrof a nekonečného seznamu epidemických lidských nemocí na světě lze spojovat technologii klimatického inženýrství (rovněž známou jako geoinženýrství nebo management solární radiace). Existuje celá hora dat, dokazujících, že globální klimatické inženýrství probíhá již po šest desítek let. Nedávno zveřejněná Zpráva amerického Kongresu z roku 1978 o 750 stránkách popsala probíhající klimaticko inženýrské šílenství probíhající v oné době a potvrdila, že programy byly zahájeny již o třicet let dříve.(4) Zaměstnanci Státní meteorologické služby (NWS) a veškerý personál NASA dostali nedávno příkaz k mlčenlivosti o své práci. (5) Nejenom že je rozvrácen celý klimatický systém, ale celá planeta je nyní nenapravitelně kontaminována vysoce toxickými těžkými kovy, které jsou nepřetržitě sprejovány do atmosféry jako součást technologie zvané „management solární radiace“. Převládajícími sprejovanými těžkými kovy jsou aluminium a barium.

Mezinárodně uznávaný geoinženýr David Keith potvrdil, že klimatičtí inženýři vypočítali, že je potřeba ročně vložit do atmosféry 20 miliónů tun aluminiových nanočástic. (6) To je naprosto neuvěřitelné množství vysoce toxického kovu. Aluminium je nepochybně spjato s autismem. (7) Vědci v MIT (Michigan Institute of Technology) nyní došli k závěru, že pokud bude nárůst autismu pokračovat nynějším tempem, za deset let bude mít autismus každé druhé dítě. (8) Proč tohle média neuvádějí na prvních stránkách?Co skutečně zabíjí včely?

Ano, zemědělské chemikálie jsou pro včely velmi škodlivé; ale pokud je toto jediný faktor, proč hynou včely právě tak rychle i v divočině vzdálené tisíce mil? Již po několik let komunikuji s pár špičkovými včelaři u nás. Snažím se je přesvědčit, že prvotní příčinou úhynu včelstev je kontaminace těžkými kovy, ale nikdo z nich není ani ochoten tento problém prostudovat. Nyní však již máme recenzované studie, které dokazují, že masový úhyn včelstev z důvodu kontaminace těžkými kovy je realitou. (9) Pouhé tři milióntiny aluminia v lidském mozku může vést k neurologickým onemocněním jako Alzheimer, demence, ALS a podobně. U včel byl objeven stupeň aluminia 70x vyšší, jak by tedy mohly přežít? Proč se o tomto extrémně obrovském problému široce neinformuje? Protože, jak již bylo zmíněno, mocenská struktura dělá vše možné, aby zakryla nejrozsáhlejší zločin v lidské historii, klimatické inženýrství. Jak můžeme přežít bez opylujícího hmyzu?Ani velryby neunikly všudypřítomné kontaminaci těžkými kovy

Největší savci žijící na naší planetě jsou právě tolik kontaminováni jako včely. V roce 2010 američtí vědci testovali téměř 1 000 velryb z několika velmi odlehlých míst planety. Jejich zpráva ukázala „překvapivě vysoké úrovně toxických těžkých kovů ve zvířetech, které by /dle vědců/ mohly ovlivnit jak podmořský život, tak milióny lidí konzumujících mořskou stravu.“ (10)

Celá planeta je kontaminována, i veškerý životní prostor od mraků až po pevnou zem. Studie o velrybách a včelách dokazují, že na planetě není místa, kde by bylo možno se skrýt před všudypřítomným toxickým spadem těžkých kovů pocházejících z klimatického inženýrství. (9)


Jaký je současný stav oceánů?

Naše oceány den za dnem umírají, zejména podél severoamerického západního pobřeží. (11) Oficiální místa předstírají, že nechápou, co se odehrává v našich mořích. To je lež. Úkolem „expertů“ určených institucí a mainstreamových médií je zlehčovat význam nejhroznějších problémů, aby veřejnost byla udržována v klidu ohledně těchto faktů. I když mnohé nezávislé zdroje se snaží svést příčinu umírajících moří na určitou příčinu nebo zdroj, ve skutečnosti je zde obsaženo mnoho faktorů, a všechny z nich jsou spjaty s lidskými aktivitami.

Jedním z problémů je radiace z Fukušimy, ale to je pouze jeden. Dalším faktorem jsou válečné hry amerického námořnictva podél západního pobřeží USA, kde se používá munice s ochuzeným uranou. Je tu samozřejmě i znečištění, nadměrné rybaření a další; ale jaká je nejpravděpodobnější základní příčina.

Oceány se ohřívají bezprecedentním tempem, a to díky stále se zhoršujícímu skleníkovému efektu, který byl však výrazně zesílen 65 a více lety klimatického inženýrství. Geoinženýrství zničilo ozónovou vrstvu, což umožnuje smrtícím úrovním UV radiace, aby dosáhla na zemský povrch. (12) Nadměrné UV záření decimuje populaci planktonu a podporuje termální vývoj tepla na naší planetě. Klimatické inženýrství rovněž radikálně rozvrátilo vzorce vanoucích větrů, což postihuje i mořské proudy. To přispívá k extrémním oblastem oceánského tepla, jelikož chybí přirozená oceánská cirkulace a míšení vody. „Rudé příboje“ a smrt, kterou přinášejí mořím, budou dále narůstat. Nejméně od roku 2007 se klimatičtí inženýři snaží agresívně potlačit rozvoj jevů El Nino (13); to však výrazně přispělo k tvoření horka v oceánu a k jeho následkům, které nyní prožíváme.


Vymírání mořských hvězdic podél severoamerického západního pobřeží je zoufalého rozměru (14). Velká většina Východního Pacifiku se přehřívá (15) což je velmi hrůzný fakt, kterého si naprostá většina populace není vůbec vědoma, díky masmediální mašině na odvádění pozornosti mas.


Na plážich jižní Kalifornie a severní Baja probíhají další a další invaze a vymírání drobných červených krabů „tuna“. (16) Toto hojné a široce rozšířené vymírání se stává na našich pobřežích tak běžným, že pro mnohé znamená smrt těchto tvorů jen rozptýlení.


Počátkem roku 2015 byly pláže Kalifornie a Oregonu pokryty masově uhynulými živočichy „vellela vellela“, příbuznými medúz. (17)

Co znamená „fertilizace (hnojení) oceánu“ pro naše moře?

Další forma geoinženýrství, „hnojení oceánu“, rovněž přispívá k k tvoření stále se šířících mrtvých zón moří po celé planetě. Dostupné údaje ukazují, že toxické materiály sprejované kvůli „managementu solární radiace“ nad našimi oceány mají takové složení, aby způsobily „hnojení oceánu“, jakmile tyto materiály dopadnou na hladinu. Záměrem tohoto hnojení je způsobit rozvoj řas, které mají absorbovat CO2 z atmosféry. Pro klimatické inženýry je redukce atmosférického CO2 žádoucí, ale za jakou cenu k ní může dojít? Za cenu dalšího okyselení oceánu, vzniku zón s nízkým obsahem kyslíku nebo bez kyslíku, a další stagnace a ohřívání oceánu. (18) Přehřátá moře jsou mrtvá moře, a současné tvoření tepla na planetě Zemi se rovná 400 000 hirošimských bomb denně. (19) Rychle rostoucí úrovně skleníkových plynů (zejména metanu) ještě posílí rozvoj řas a vymírání mořského života. Jsme ve fázi volného pádu k tomu, co bylo nazváno Canfieldův oceán, což je stav stratifikace, přehřátí, odkysličení a masových úhynů.

Rychle vzrůstající teploty oceánu i země způsobují rozsáhlé tání ložisek metanu

Extrémně rychlé oteplování planety způsobuje to, že dříve zmrzlá ložiska metan hydrátu tají a uvolňují se do atmosféry; globální klimatické inženýrství tuto situaci ještě dalece zhoršuje, a nikoli zlepšuje. Metan se uvolňuje rostoucím tempem i ze dna jezer a moří po celé planetě, a zejména v Arktidě.

Protože dříve zmrzlá ložiska metanu hydrát/klatrátu na dnech jezer a moří tají, metan migruje na povrch, kde může být dočasně zachycen v ledu. Ale protože globální zásoby ledu tají a ustupují, stále více metanu se dostává do atmosféry. Na fotografii níže je metan dočasně zachycený v ledu. 
Nedávno začalo docházet k extrémně znepokojujícímu jevu na Sibiři. Tající permafrost rovněž uvolňuje velké množství metanu. V některých oblastech se z uvolněného metanu vytváří podpovrchový tlak, který výbuchem vytváří obrovské krátery. (20) Takže, atmosférického metanu přibývá oproti předindustriálnímu stavu raketovým tempem. Uvolňování metanu vyvolává „klimatické zpětné vazby“, které způsobují, že se ho uvolňuje stále více. Ohřívání a rozpouštění ložisek metanu je tak hluboké, že veškerý život na Zemi je nyní mimo rovnováhu.

Džina nelze vrátit zpět do lahve

Je velmi málo těch, kteří jsou ochotni čelit faktu, že lidská rasa je na dráze směřující k brzkému totálnímu vyhynutí. Pokud zůstaneme při současném běhu, brzké vyhynutí není jen možností, ale spíše matematickou jistotou. Jakmile dříve zmrzlá ložiska metanu začala tát a přecházet ve formě plynu do atmosféry, byla rozpoutána smyčka zpětné vazby, která se samovolně opakuje. Čím více metanu se uvolní, tím větší je atmosférické oteplení. To rozpustí ještě více metanu, a cyklus probíhá ve spirále mimo kontrolu. Uvolnění metanu znamená lavinu skleníkového plynu, navíc ke všem škodám, které již byly planetě učiněny z různých zdrojů lidské aktivity.

Metan je 100x silnějším skleníkovým plynem než CO2 v desetiletém horizontu. Probíhající programy klimatického inženýrství tento problém nezmírňují, ale zhoršují. V pokusu skrýt rozvíjející se klimatickou a environmentální katastrofu před veřejností co nejdéle mocenské struktury a geoinženýři ve skutečnosti tímto procesem přilévají olej do ohně a otravují celou planetu toxickými těžkými kovy. Biodostupné (též bioakumulativní) kovy se hromadí v každém z nás i v celé soustavě života na Zemi.

Kdybychom měli přesně pochopit, čemu zde čeláme, musíme provádět objektivní výzkum. Je na nás všech, abychom zvonili na poplach. Tuto bitvu nemůže vyhrát několik málo lidí, musí se zapojit všichni. Nehledě na to, jak temný je výhled, pokud dokážeme odhalit a zastavit klimatické inženýrství, bude to velký skok správným směrem. Pokud zbavíme planetu destruktivních pout globálního geoinženýrství, snad máme stále ještě šanci, že naše planeta dokáže reagovat na škody, které jí již byly učiněny.


Poznámky:42 komentářů:

 1. Jak to že lidstvo to nepostihlo? Těžké kovy v půdě rovná se těžké kovy v potravinách což se rovná vymírání lidské polulace. Takže .....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já jsem si všiml ve svém okolí vzniku epidemie rakovin... Epidemie neplodnosti párů... Epidemie zdravotních a psychických potíží u dětí atd. Umírání mořských živočichů, jak jsem si všiml zejména v oblasti Pacifiku, pak přičítám zejména i Fukušimě. Před cca 2 měsíci jsem zachytil nějakou zprávu o ekologické havárii v Brazilii, kdy do nějaké řeky a pak do moře šlo obrovské množství toxinů a zejména rtuti. Zkrátka si životní prostředí trávíme jak zjednaní... Jedy rovněž oceány okyselují, což má neblahý vliv na korály a tak vůbec... Těhotné ženy kvůli rtuti již dnes skoro nemůžou jíst mořské ryby - předpokládám tedy, že za několik desítek let nebudou ryby pro jedy skoro ani poživatelné pro všechny... Navrhuji tedy změnit název našeho druhu z Homo sapiens na Homo rabidus (šílený).

   Vymazat
  2. Pro: Anonymní 6. ledna 2016 13:48
   No ty jsi postižen očividně velice těžce, když nevidíš, co se děje kolem tebe. Takže....gumovou paličku do ruky, nejdříve s ní rozmlať všechny TV, co máš doma a pak začni každé ráno před zrcadlem 5-ti údery do své hlavy, dokud se nepřepneš do "továrního nastavení". Půl roku a jsi zase ok .... no možná i ten rok.

   Vymazat
 2. Aolian zde již v průběhu roku 2011 upozorňoval, že starý cyklus výstavby je u konce a musí odejít ve Velké Transformaci, aby mohl nastoupit nový cyklus s novou perspektivou a že ten nový cyklus nemůže prorazit kvůli opozičním bariérám temnářů. K opozičním bariérám patří i to, co se popisuje v uvedeném článku - otravování celé planety toxickými těžkými kovy, podněcování vymírání rostlinných a živočišných druhů. On i další uváděli a uvádějí, že úsilí o odkotvení celé té uměle oživované temnářské matrix tu je. A to multidimensionální odkotvování samozřejmě přinese své plody.

  OdpovědětVymazat
 3. Zajímavý článek, doporučuji všem si to přečíst.

  OdpovědětVymazat
 4. Takže co?Není to pravda? Jak víte kolik nás je na planetě? Že to píše OSN? Lidé jsou čím dál zdravější? Paychických potíží ubývá? Životní prostředí je čistčí?Inverze i v ČR je míň a míň? ........Namur

  OdpovědětVymazat
 5. v abc psali hniloba novych bobřích hrazí spusobuje vznik rtutovych sloučenin vinou bakterie,a biopalivo je vlasne ten samy proces a vznik methylrtuti bude asi zadany jev .

  OdpovědětVymazat
 6. Myslím si, že důvod vymírání nejrůznějších druhů živočichů bude ještě někde jinde. i když nedokáži říci, kde tu vážnější příčinu hledat. Je však naprosto nespochybnitelné, že živočichové vymírají vlivem člověka. Přesněji..nenasytných magnátů velkých korporací. Tito lidé rozhodně mají hlavní podíl na té katastrofě. A magnáti, tj.miliardáři, to jsou opět ti vyvolenci. Jednají naprosto bezcitně absolutně se vším.
  Proč nevěřím , že skutečně hlavní příčinou je těžký kov ze vzduchu ? Protože mi nejde na rozum, jak je možné, že taková náhlá otrava postihne vždy jen konkrétní živočišné skupiny (řády) Jako pláže poseté mrtvolkami krabů, později jsou to jen hvězdice, jindy jen delfíni atd. Jak je vlastně možné vyhubit v širém moři jen konkrétní druh ? Proč ne "všehomix"?! Má na to někdo odpověď ? Já ne. Ledaže by ty mrtvolky do moře "nalily" hromadně z nějakých lodí. Jinak si tyto jevy prostě odůvodnit neumím. Chápu, že svými spekulacemi vzbudím leckde jen úsměv, ale přec mi nedá, abych nespekulovala.

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jednoducho tie skupiny rovnorodých tvorov tu nemajú správnu a pre nich prirodzenú vibráciu, takže mrú.... či myslíte, že hviezdica a ryba majú rovnakú rezonanciu. Tento vibračný chaos je len u ľudí..

   Vymazat
  2. anonymní 21.55
   I to je možné, že ti tvorové mřou po řádech z důvodů, že se kdesi zkouší nějaký tajný patent na výrobu rozličných vibrací a živočichové reagují náhlou úmrtností.

   dan

   Vymazat
 7. ........ protoze clovek neni vcela .... Aluminium je nepochybně spjato s autismem. (7) Vědci v MIT (Michigan Institute of Technology) nyní došli k závěru, že pokud bude nárůst autismu pokračovat nynějším tempem, za deset let bude mít autismus každé druhé dítě. (8) Proč tohle média neuvádějí na prvních stránkách?

  OdpovědětVymazat
 8. Zdravím Orgonet a Všechny,kterým není jedno co se děje.
  Rád bych k tomuto článku napsal asi toto.Mám kamaráda v Anglii a když jsem s ním probíral jednu dost závažnou věc,jako je přeexponování záběrů při filmování.Problém je v tom že už několik let vzniká to,že není pouhý stín,jako pod stromem a pod.Nýbrž tma a přesvětlení na přímém slunci.No prostě optika nezvládá.Krom toho,je zcela jesné že sluneční záření už nemá tu ptřebnou tepelnou strukturu barev jako dříve.Jinak řečeno,teplota barev je studená a záběry přeexponované,jako při použití stroboskopů.Když jsem se ho zeptal na chamtrails co u nich,odpověděl mi že s podivem mnoho lidí to nejen nezajíma,ale chovají se doslova jako omámení.To že málo kdo si všimne co se děje nejen s přírodou kolem nás,ale hlavně s námi.Je to dobře připravené a hlavně díky internetu tak vzniká různých spekulací,či náznaků a variant,proč se to či ono děje.

  Hezký den Vám Všem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máš pravdu, fotím leta a poslední 2-3 roky si říkám, že snad mi ten foťák odchází- optika. Když porovnám fotky před a teď- jo, máš pravdu! A Slunce má spektrun světla do modré! To sem si všiml 2 roky zde. A vůbec to není příjemné spektrum. Proto má i jinou intenzitu záření, tepla a vůbec slunečnípaprsky doslova "píchají do pokožky" To nikdy nebylo, jezdím na jih k moři leta a nikdy jsem se nespálil, vloni a letos- podivně ano, ale néé opálením, ale přímo půchýřky. Nestačí již opal.krém s faktorem 10,15....nestíhá s faktorem 50! Divné. Dokonce hodně známých se maže s faktorem 50 i tady, když jdou do přírody- jinak mají puchýřky- tzv. alergii na slunce.Někdy jsou v přírodě splálené mladé listy stromů a bylin, zda od slunce, nebo těch sraček co vypouští z nebe- nevím. Ale listy jsou spálené jak od mrazu- do 24 hodin- tj, vlastně okamžitá reakce. Více si všímám, ale je to jen k zlosti se špetkou strachu- kam kráčíme?!

   Vymazat
  2. Zajímám se o tento jev, je to ale velmi komplexní, pokusím se to trochu objasnit. Domnívám se, že schází v atmosféře voda, a naopak tam je hodně pevných částic. Ze Slunce jde bílé světlo, to se na kapkách vody láme a rozptyluje, proto je obloha modrá atd. No a další světlo dopadá na zem a odráží se od povrchů - a my vidíme barvy. Pevné částice, tj. prach + substance z chemtrails v atmosféře, tlumí barvy. Proto se nám zdá, že najednou příroda je skoro černobílá. No a také zároveň to bílé světlo, které dopadá přímo, je natolik silné, že jakoby přesvítí povrchy, které se proto jeví málo barevné. To lze poznat např. polarizovanými filtry, které odruší rozptyl z odrazů. Ale jinak je dopadajícího světla celkově málo, chybí modrá složka a obě krajní barvy spektra, tj. fialová a červená, zůstává v podstatě jen žlutá a azurová, resp. zelená. Je to děsivé s ohledem na vše živé na Zemi. Navíc opravdu považuji za katastrofu potlačování hurikánů apod. přirozených výkyvů samosprávy Země, protože to jsou právě mohutné kanály k odvedení tepla vzhůru, a tím přírodního ochlazení. Všimněte si, že když se vytvoří velký hurikán a žene se na USA, tak záhadně a naprosto nelogicky vždy "zeslábne" a změní se na tropickou bouři. Proto se pak tyto síly proměňují na ty menší "výkyvy", které trápí celou planetu, proto také není plynulá distribuce srážek. Šílení vědci narušili celý systém rovnováhy. Protože je složení atmosféry jiné a bez vody, proto je také zborcené i barevné spektrum, které potřebujeme úplně všichni k životu. Doufám, že jsem pomohla.

   Vymazat
  3. Jednou jsem natáčel v přírodě a to v roce 2013.Bylo jasno a byl sem tam sám.Sice bylo odporně teplo a čekal jsem trochu až se zatáhne.Jenže než se tak stalo lekl jsem se dvou věcí.Jedna byla ta,že jak slunce osvětlovalo koruny stromů z většiny listnatých,slyšel sem zvuky praskání,jako otevřeného ohně.Po chvilce jsem zjistil že to jsou listy stromů,co reagují na sluneční záření! No a ta druhá věc,zapoměl jsem zakrýt display u kamery na které radostně svítilo sluníčko a upřímě LCD display fungoval normálně.Chtěl bych tím říci,že na normálním slunečním a přímém světle,by display LCD jednak povolil(roztečou se barvy) a poté nenávratně poškodil promícháním barev a byl by černý jak uhel.Ovšem nic z toho se nestalo.Je podivné že kamera neutrpěla nic vážného,ani se nějak "nezahřála",ale být tam osobně místo kamery,no to je otázka a to sem měl za cca.15 minut opálené ruce k zápěstí.

   Hezký večer.

   Vymazat
 9. K ubývajícím včelám a k tomu, že sprejování hliníku, bárya atd. je (nejen) pro včely jedovaté: "Olga Raffa from Chemtrails Project U.K. asked Prof. Lenton why "ongoing" geoengineering programs are taking place without any research as to their outcomes. She also asked about how the use of "aerosols" is justified when the aluminum, barium and other chemicals they contain is a known killer of bees." http://www.naturalnews.com/052532_Prof_Tim_Lenton_chemtrails_geoengineering.html#
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3112575/Bees-suffer-dementia-metal-pollution-Aluminium-contamination-insect-decline.html
  http://galacticconnection.com/epa-confirms-longstanding-fears-about-impact-of-neonics-on-bees/
  Štelung také vede k suchu: http://www.sfgate.com/news/article/Water-starved-Folsom-Lake-is-finally-starting-to-6738359.php#photo-8716282 a k často zatažené nebo sice jasnější, ale zato počmárané obloze: http://galacticconnection.com/toxic-chemical-discovered-in-san-franciscos-fog/
  http://galacticconnection.com/aluminum-barium-and-strontium-the-new-manhattan-project-chemtrail-sprays/
  http://galacticconnection.com/california-weather-modification-is-causing-the-drought/
  http://www.geoengineeringwatch.org/popular-science-warns-about-weather-as-a-weapon/

  OdpovědětVymazat
 10. Přátelé, orgonitujte a octujte a hlavně provádějte gifting orgonitů k věžím mobilních operátorů - mám pocit, že to hodně ztrhává toxické vlivy z atmosféry a okolí a i zdravotně se cítím lépe a pocit ovládání mysli, apatie, únava a manipulace po větších akcích tohoto typu téměř nulový - ten cítím jen z médií chazarsko-satanského typu v mainstreamu, ale cítím, že lidé se u nás dosti hromadně probouzejí z apatie a nevědomosti a dosti se snaží o všem dění kolem nás informovat navzájem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevím, jestli ty orgonity ještě vůbec účinkují. Někde tady na Orgonetu jsem četla, že jsou nějaké narušené a tí pádem tedy k ničemu. Ví o tom někdo něco bližšího?Může to být pravda?

   Vymazat
  2. Octujte, octujte-můžeš mě odpovědět,kde se tedy ty částice hliníku a bária ztratí? Když tam jsou a octováním vznikne díra, tak se stane co? Jako že to nespadne na zem? Já myslím že ano, ale o kousek dál nebo chceš říct, že se to promění třeba v kyslík, či vodu? Chemtrailsu docela věřím, ale toto se mi nezdá, pokud to tam je, tak ...

   Vymazat
 11. Také proto se lidem vymývají mozky, aby si antitransformačního teroru nevšímali a nechávali ho klidně běžet dál.

  OdpovědětVymazat
 12. ješte jednu poznamku vymena žarovek za zařivky me připada jako jev abysme nevedeli jakou barvu ma slunce- mozek změní barevny posun

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. anonymní 17:06
   V tomto případě nejde pravděpodobně o nic jiného, než o odstranění konkurence z Evropského trhu. Patent na výrobu zářivek bude vlastnit jen pár vyvolenců.

   dan.

   Vymazat
 13. Toto je je také velice zajímavé
  http://www.dzopa.com/?p=34695

  OdpovědětVymazat
 14. Pravda nas vyvede!!!!Vidim to takto, jsme ve valce neinformovani a kdyz tak lzive a prevazne o nedulezitem pro zivot!!!! Je na kazdem cloveku, aby si celou situaci pro sebe pospojoval a informoval v klidu a miru dalsi o vaznost situce. Jedna se o masivni celoplanetarni utok mikrovlnym a jinym zarenim, chemickymi, biologickymi a radioaktivnimi casticemi plosne na zivot a zivotodarne zdroje!!!!Vsichni jsme v ohrozeni, je to permanentni znasilnovani zivota!!!!
  Mohou nam pomoci masivni protesty s jasnym oznacenim vaznosti situace.
  Je treba popohnat k zodpovednosti temnare a jejich prisluhovace!!!
  Necekejme, ze se neco zmeni bez prispeni vsech lidi!!!!
  Zmena se muze uskutecnit jen jako spolecenska poptavka, lide musi jasne formulovat co pro zivot chteji a potrebuji a co jsou pro to ochotni udelat!!!!!
  Takze tak nejak☆★☆★☆

  OdpovědětVymazat
 15. Mam tomu rozumiet, ze ''dnesne'' svetlo nedisponuje tonalnou skalou sedej ako predtym? Ak su teda zabery preexponovane, znamena to ze slnecne ziarenie je cim dalej tym silejsie a teplota farbieb vyssia a to ma za dosledok, ze farby su studensie? Opravte ma prosim, ak som si to zle vysvetlil. Dakujem. Pekny vecer.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. neviem preco to hodilo pod dalsie prispevky. Co uz nevadi :)) Tak teda moja otazka ''Anonymní 7. ledna 2016 20:02'' na prispevok ''parainterceptor 7. ledna 2016 9:35''
   dakujem

   Vymazat
  2. Z jiných zdrojů se ukazuje, že dochází k transformaci CELÉ Sluneční soustavy. Slunce se zvětšilo asi o 1/5 až 1/4. Přestalo spalovat vodík, a nově spaluje helium. S tím je spojen větší tepelný tok ze slunce, a jiné světelné a vibrační spektrum. Je tu jistý předpoklad na základě pozorování orbitálních a kosmických sond, že tyto změny prováděl v l.2010 - 2012 někdo "z venku" přímo na slunci. Tedy, že někdo se sluncem doslova manipuloval. Z toho vzniklé změny, mutace apod. zapříčinily změny i na planetách a měsících Sluneční soustavy. Je to proto proces poněkud více složitý, a netýká se jen činností lidí zde na Zemi. Rozhodně to jsou však entity krajně nepřátelské lidem a vůbec jakýmkoli živým formám. Blížící se Odhalení nám ukáže Pravdu, která bude mnoho lidí doslova šokovat.Málokdo totiž zaregistroval slova papeže Jan Pavla II. ve Fuldě o Třetím fátimském proroctví : "Na druhé straně by mělo všem křesťanům dostačovat, že budou vědět toto: pokud existuje poselství, v němž je napsáno, že oceány zaplaví celé oblasti země a že z jednoho okamžiku na druhý přijdou o život miliony lidí, tak zveřejnění takového poselství vskutku není něco, po čem by bylo namístě toužit.“

   Vymazat
  3. Přesně tak,dnešní světlo je po jeho celé škále a teploty barev naprosto "jinde".Udělal jsem malý pokus se zářivkou.Zářivka má teplotu cca.6 000 K.(Kelvinů).Kamera nasnímala červenou barvu spíše do šeda,ale pořád je znát červená.U ostatních barev je to samé.Když jsem přejel kamerou pozvolna po místnosti,kamera sic se zvýšeným šumem,zvládala vše jak měla.Tedy žádné ostré přechody lidově tma a světlo se nekonalo.S žárovkou to bylo samozřejmě o něčem jiném,barvy byly v naprostém pořádku a kamera vše bez problémů vyrovnávala co se týče stínů.Jenže venku neumím si to vysvětlit,to prostě za jasného počasí vůbec nejde.Kamarád používá cca. 4-5 filtrů a vše ještě konturuje v editoru.Měl jsem v ruce i profi kameru a neustále mi to hlásilo že kamera potřebuje manuální nastavení bílé,tedy teploty a hlevně dosti opožděně reagovala na změnu záběru.Jedoduše řečeno natáčet louku,která je osvícena sluncem a v pozadí strom je horror.Strom se dá poznat snad jen dle tvaru,ale kůra,listy a to co je pod korunou tam je naprostá tma.Nepomůže závěrka,ani clona.Mohu říci že mám 10 let staré videa a když se na ně podívám tak nevěřícně koukám.Podle mne je fakt,že škála teploty barev a vůbec celé scenérie je naprosto bez digitálních úprav a různých filtrů neshlédnutelná.Na Vaši otázku tedy mohu odpovědět,ano sluneční záření je silné intenzity a teplota barev je vyšší a s tím ani ta nejvyspělejší optika a snímače nic nenadělají.Otázkou zůstává náš zrak.
   Přeji hezký večer.

   Vymazat
  4. Este som sa v tom trosku ''sprtal'' a chcel by som aj ''graficky'' poukazat na prispevok z ''Anonymní 8. ledna 2016 19:19'', kde pisete o zvacseni Slnka. Vidim v tom teraz obrovsku spojitost, to ako ''nuklearna-synteza'' nasej hviezdy ovplyvnuje(meni) viditelne spektrum svetla, ktore po nasnimani samotnej scenerie vykazuje vyssiu teplotu farieb. Tie sa potom javia chladnejsie:)
   http://blogs.scientificamerican.com/rosetta-stones/files/2014/07/Stellar-Nucleosynthesis-Diagram-2-2.jpg
   http://chemistry.bd.psu.edu/jircitano/periodic4.html

   Zaujimalo by ma, ako tieto svetelne zmeny posobia na clovaka a vobec, jeho samotnu DNA.

   Vymazat
  5. To s Vámi souhlasím.Otázkou je jak píšete s DNA.Co ja mi známo,tak toto v DNA není zaneseno.Jinak řečeno je to pro nás smrtelné.Nejde o to jak,ale veškeré základní informace a to včetně receptorů vnímání,barev,chuti a čich máme už od narození.Vím,že toto nelze pozměnit v DNA ani nikterak zapsat do něj.Jsme stvořeni tak jak jsme,ale s tímto si poradíme jen tak,že se budeme chránit či ukrývat před slunečním světlem.Normálně by se tělo adaptovalo a změny by byly zapsány do DNA pro příští generaci.v tomto případě to nefunguje.Podle mne to není v silách člověka a jeho "konstrukce".

   Hezký den.

   Vymazat
 16. 19:26..naprostý souhlas.Je to totální ůtok,zaměřený proti Životu na planetě Zemi.Velryby člověka nenávidí,včely žalují a nejen oni,ale celá příroda.Člověk se zcela odklonil od přírody na Zemi,tedy i od Vesmíru a kontaktu s Ním.Proto obrovský nárůst nemocí a poruch i u lidí,těch,co zapomněli,že jsou neoddělitelnou součástí přírody.To,co se děje je naprosto nevědecké,jaká věda,jací vědci?Vždyť žádná věda prakticky neexistuje,přestala existovat!!Je tu jen parta šílenců,hrající si na Boha na Zemi.Vše,co bylo a je krásné a dokonalé rozebírají,ničí,otravují všemožnou destrukcí.Jednostranně energii rabují destrukcí,výbuchem,nic neví o implozívním využívání energie ve spolupráci s přírodou a jejími Tvůrci.Opak Tvoření,opak tvůrčí činnosti na základě Poznání Pravdy z Přírody i pramenů našich dávných předků.Středisko pro jaderný výzkum -CERN.Víme my vůbec o co tam usilují a co plánují,aniž by věděli a znali důsledky?Prý chtějí vygenerovat energii při mnohonásobném navýšení rychlosti a síly při srážkách a rozpadu hmoty pomocí specielně zdvojených urychlovačích.Komu a pro koho chtějí touto cestou otevřít okno,bránu,do nám neznámých světů?Zcela nevědomě otevírat,,sedmou pečeť",pro zábavu pavědců,nevědců?Existuje tolik důkazů a varování pro nás na Zemi,aby se neopakoval osud Faetonu i osud Marsu nebo Atlantidy.Mějme na paměti,že Tvůrce-Bůh pracuje především z PROSTOREM.A naší,,vědci" nyní tento Prostor plánují narušit jako nepovolaní vetřelci.Narušit Prostor i Synchronizaci Vesmíru už žádná sranda není.Jsme na křižovatce a záleží nyní na každém člověku,na kterou stranu se dá.Existují jen dvě cesty,dvě možnosti,žádná jiná.Každsý ze sedmi miliard duší si musí vybrat a podle toho se stane to,co se stát má,budoucnost záleží na každém z nás.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní7. ledna 2016 23:41
   Konec každé civilizace je provázen destrukcí. I sebeničením. Po té nastoupí civilizace nová. Zemi budou ve velmi blízké budoucnosti obývat pouze ti, co duchovně zjemněli. A to jsou především bílé rasy. Proto je proti nám nyní vytvářen takový tlak, který ne každý ustojí. Stále ale platí, že staré (živočichové,příroda) musí být odstraněno, aby mohlo být nahrazeno novým, jemnějším. Proto tu dnes nevidíte dinosaury a ani přesličky ve velikosti palmy.

   dan.

   Vymazat
  2. Stačí, že mají před sídlem CERNu sochu bohyně Kálí - tedy představitelku zmaru, smrti a temnoty !!! To vypovídá za vše, co tam asi kutějí.

   Vymazat
  3. Kutějí, ale oproti Světelným silám je to marné, je to marné, je to marné.

   Vymazat
 17. Také jsem si všimla hrozivé epidemie rakovin a také mrtvic, smrtelné únavy a depresí. Vlastně skoro každý, koho znám, je vážně nemocný. Pamatuji lidi ze 60.-80. let - žili, dožili se 70-90 let, pak chvilku stonali - a umřeli. Nic z toho, co je dnes, nebylo. Tohle nám přinesl slavný Západ a EU, který chce, abychom byli nemocnými hloupými otroky. Obviňuji tyto vrahy, co denně kvůli své nekonečné ziskuchtivosti otravují naši planetu. Ale nezoufejme, Boží Spravedlnost si s těmito zločinci poradí, protože je zde doba soudu. To, že jsme v této etapě, musí dnes už vidět dle hromadění událostí i ten největší popírač. My se však nesmíme bát, nýbrž musíme myslet a konat dle svého svědomí, abychom si nevytvářeli špatnou karmu. To je jediná cesta budoucího lidstva, jestli chce dál existovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moc byste se divila, kolik existuje odporníků proti Vašemu výroku : To, že jsme v této etapě, musí dnes už vidět dle hromadění událostí i ten největší popírač. Znám nejednoho popírače čehokoliv, na všechno mají "racionální" vysvětlení. Když u nich nedaleko bouchne atomovka, budou se vymlouvat zase na nějaká racionálna, a vůbec nepřipustí realitu, jaká je skutečně obklopuje.

   Vymazat
  2. Když u nich nedaleko vybouchne atomovka, už toho nikdo moc neřekne. Fakt ale, že popírači jsou, další lhostejní, a pak ti, co se neumí dát dohromady, myslím že ani nemohou, a i kdyby, budou umlčeni. Bezvýchodný stav proti diktatuře moci, penězům, a lžím.

   Vymazat
  3. I David Bowie zemřel na rak.: http://cz.sputniknews.com/svet/20160111/2104106/smrt-hudebnik-david-bowie.html

   Vymazat
 18. Setkal jsem se s lékařem s 50-tiletou praxí.Řekl,že se setkal jen se třemi případy ůmrtí na klidný a pokojný odchod ,,ve zdraví",na sešlost.Bylo jim kolem stovky.20 let jsem pátral po stopách našich předků,slovanů,učil jsem se i sanskrkt,materiály se těžce sháněly.Dozvěděl jsem se,že se naši předkové běžně dožívali 120 let.Teprve nedávno jsem si pročetl 10dílů knih z nakl.zvonící cedry Ruska o sibiřské Anastázii od Vl.Megreho.Psáno velmi jasně,prostě a srozumitelně,..překvapivě totéž a pro všechny,lze jen doporučit.Slova této ženy rozvibrovala tělo i srdce a z nitra proudily nepsané řádky..Pokud jste někdo z Moravy,velmi doporučuji Pálavu a okolí těch bílých skal.To prastaré místo je dosud funkční,aktivuje...

  OdpovědětVymazat
 19. JJ, poradí. Možno zhoria - množia sa otázky o samovznieteni. Že ľudia s nízkou vibráciou čo nepoberú záblesk, či EMP nevydržia.

  OdpovědětVymazat
 20. Tohle všechno může ve zdraví přežít jen blázen.
  http://www.freerepublic.com/focus/news/2597567/posts
  http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2010/06/22/128014699/the-buzz-around-obama
  r.m.

  OdpovědětVymazat
 21. Je třeba se odpojit od systému.Ti co mají jemné vibrace to pujde .

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.