4. ledna 2016

Opraveno: Nová vakcína nikoli proti MMR, ale Tdap způsobila vzácnou vývojovou vadu – mikrocefalii u tisíců novorozenců v Latinské Americe. Update 7. 1. 2015

Pozor, důležitá oprava 7. 1. 2015! 

Jim Stone se dnes na svém webu moc omlouvá, že se zmýlil v označení vakcín. Zavádějící pro něj bylo to, že na brazilských sociálních sítích apod. se vina za mikrocefalii vesměs svaluje na očkování proti zarděnkám (rubeola), i oficiální místa popírají souvislost vady s očkováním proti zarděnkám, které bylo v Brazílii v minulých letech provedeno v obrovském rozsahu. takže automaticky předpokládal, že se jedná o MMR.

Na svůj omyl přišel Jim Stone až teď, když mu jeho brazilská právě těhotná známá nyní ukázala svůj očkovací kalendář, v němž není MMR, ale vakcína Tdap. To je rovněž trojvakcína, obsahující tetanus, záškrt a černý kašel

Povinnost této vakcíny pro těhotné ženy byla v Brazílii vyhlášena koncem roku 2014 a očkování se začalo aplikovat v prvních měsících roku 2015, což odpovídá začátku porodů dětí s mikrocefalií v listopadu a prosinci 2015. (V některých státech je Tdap tetanus, záškrt a chřipka). 

Informaci o zavedení této vakcíny v Brazílii lze nalézt na webu Amerického státního institutu zdraví http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4584662/ ,

"....  in late 2014, the Ministry of Health announced the introduction of the Tdap vaccine for all pregnant women in Brazil. Argentina, Uruguay, Costa Rica, Mexico, Panama, Israel, New Zealand, and Belgium—among other countries—also implemented maternal vaccination programs for pertussis during pregnancy, following the examples from the US and the UK. ""Koncem roku 2014 Ministerstvo zdravotnictví oznámilo zavedení vakcíny Tdap pro všechny těhotné ženy v Brazílii. I další státy, mezi nimi Argentina, Kostarika, Mexiko, Panama, Izrael, Nový Zéland a Belgie, zavedly očkovací programy proti černému kašli během těhotenství, dle příkladu US a UK." 

Jinak je vše, co se píše v článku Jima Stona, absolutně platné, včetně varování, jenom je třeba nahradit označení MMR za Tdap. Pokud jste tyto informace někde použili, prosím, proveďte rovněž opravu. 

(Tímto se situace stává závažnější i pro české matky, protože i naše zdravotnictví už uvažuje o očkování těhotných žen... viz např... http://www.celostnimedicina.cz/tehotne-by-podle-odborniku-mely-byt-ockovany-proti-cernemu-kasli.htm)

I já se omlouvám za omyl, a v článku Jima Stona přepisuji MMR na Tdap.

Můj původní úvod o MMR přesunuji za článek Jima Stona, protože přece jen i když je to o MMR, ty souvislosti se mi tam zdají zajímavé...

=Orgonet=Nová vakcína proti Tdap způsobila vývojovou vadu – mikrocefalii u tisíců novorozenců v Latinské Americe

Zdroj: http://www.jimstone.is/zika.html
01.12.2015 / 19:56
Jim Stone
Překlad Orgonet (zkráceno).


Na konci listopadu vydalo brazilské ministerstva zdravotnictví varování (zejména pro těhotné ženy) před nákazou virem „zika“, který má pravděpodobně souvislost s výrazným nárůstem případů mikrocefalie u novorozenců.Podle ministerstva zdravotnictví virus přenášený komárem Aedes aegypti dokáže překonat placentu a narušit správný vývoj mozku embrya. Virus je podobný viru denque.Malformace plodu pravděpodobně způsobené virem byly k dnešnímu dny registrovány již ve 14 brazilských státech.

Rapidní rozvoj nákazy a nárůst postižených novorozenců údajně zaskočil i zdravotnické autority, které minulý týden vyhlásily v Brazílii mimořádný stav. Podle šéfa divize přenosných chorob není zatím možné zabránit množení inkriminovaného druhu komára a nemocí, které přenáší.

Brazilský ministr zdravotnictví M. Castro nicméně nevidí důvod vyhýbat se otěhotnění, důrazně ale doporučuje těhotným ženám maximální prevenci proti bodnutí hmyzem (např. dlouhý oděv).

Prohlášení, že to náhle způsobil „virus zika“, však popírá veškerou logiku. 

Stav zřejmě způsobila nová verze vakcíny Tdap proti tetanu, záškrtu a černému kašli, a nikoliv virus zika. 

Bill Gates či jiný podobný elitní slizoun zřejmě v reakci na raketový vzestup autismu vypustil novou vakcínu, a tato vakcína má být aplikována těhotným ženám, aby plod byl zničen již in utero, takže vakcíny mu aplikované po narození již nemohou být obviňovány z poškozování mozku. Je jejich záměrem způsobit toto poškození všem dětem, aby byly poddajnější vůči jejich tyranii. 

Nový „autismus“ zvaný „mikrocefalie“ postihl v minulých 2 měsících in utero již 2 400 brazilských novorozenců, i když nikdy předtím k ničemu takovému nedošlo. Tvrdí se, že mikrocefalie je způsobována tím, že těhotná žena byla štípnuta komárem nesoucím africký zika virus, který se do Brazílie dostal v roce 2015. Avšak brazilské příznaky neodpovídají těm, které jsou známy již od roku 1954, a tento virus nebyl nikdy nikde na světě spjat se zakrněním mozku novorozenců. Ani geografické šíření nedopovídá přírodnímu modelu viru roznášeného moskyty, pokud tento virus vůbec existuje.

Toto „zakrnění mozku“ novorozenců se v Brazílii objevilo náhle, jako švihnutím kouzelné hůlky, a jediný způsob, jak k němu mohlo tak náhle dojít, je, že do Brazílie došla nová vakcína proti Tdap, a brazilské ženy jsou naléhavě vyzývány, aby se jí daly očkovat před 22. týdnem těhotenství. To perfektně odpovídá vstupu reálného viníka – nakažené vakcíny Tdap, která, aplikována na jaře (kdy údajně dorazil virus), mohla způsobit přesně ty problémy se zakrněním mozku novorozenců, které jsou v Brazílii v těchto měsících, přesně podle plánu. 

Prohlašuje se, že tuto nemoc přirozeně roznesli komáři po celé jižní a střední Americe, během pouhých 6 měsíců. To popírá veškerou logiku, protože komáři mají životní cyklus, který je příliš dlouhý na okamžité šíření, a nelétají dále než míli od místa, kde kladou vajíčka, což omezuje pohyb této zcela nové nemoci na jednu míli za měsíc, a nemůže to být 30 mil za den. Rozšíření nového viru po celém kontinentě není totéž jako propuknutí malárie, jejíž původce je rozšířen již všude a potřebuje jenom správné podmínky, aby nemoc propukla.

Další důkaz nemožnosti tohoto šíření je, že kdyby se virus zika dokázal tak rychle šířit, v dnešní době leteckého provozu by se byl dostal do Brazílie z Afriky v minulých 50 letech už dávno, přes infikované pasažéry, kteří by ho předali brazilským komárům. Kdyby byl tak nakažlivý jak se uvádí, a skutečně způsoboval zakrnění mozků lidských plodů, bylo by to už dávno známo.

První novorozenci s nedovyvinutým mozkem z důvodu této nemoci se objevili v Brazílii v listopadu 2015. Neexistuje žádné vysvětlení, proč se tam od listopadu 2015 náhle narodilo 2400 dětí s takto poškozeným mozkem, když tento virus nikdy nikde podobné poškození nevyvolal. Poškozené děti se nyní objevily i v daleko vzdáleném Mexiku. Není žádná jiná cesta, jak by se virus dostal z Brazílie do Peru, Mexika, přes Karibik, za pouhých 6 měsíců, než ta, že ho někdo rozšířil záměrně. Anebo nemoc z viru zika vůbec neexistuje, a to vše je jenom krycí lež pro očkování.

Pokud je nemoc opravdu vyvolávána virem zika, je to nemoc typu hostitel/přenašeč, k jejímuž šíření je třeba, aby se rodili noví komáři. Takže je absolutně nemožné, aby se sama rozšířila po celé Latinské Americe, od Chile po Brazílii a Mexiko za pouhých 6 měsíců. Trvalo by to několik desítek let, kdyby tento proces měl přirozeně proběhnout. Ale takových 20 Boeingů může roznést příčinu zakrnění mozků dětí prostřednictvím vakcíny do všech koutů Latinské Ameriky za pouhých 12 hodin, a vina za následnou devastaci se vhodně svalí na komáry zika.

Shrnutí:

1. Do roku 2015 nebyl virus zika nikdy spojován s mikrocefalií novorozenců.
2, Uváděný model šíření je nemožný, žádná komáry přenášená nemoc vyžadující bezprostředního hostitele se vzhledem k reprodukčnímu cyklu komárů nemůže dostat do všech koutů kontinentu, do částí oddělených oceánem, za pouhých 6 měsíců.

3. Virus zika je znám od 50. let. Pokud by byl tak nakažlivý, jak se nyní uvádí, byl by se rozšířil prostřednictvím letového provozu již dávno.
4. Spojení mezi vakcínou MMR a dětským autismem bylo již bezpečně prokázáno. Vakcinační lháři, dříve nežli budou zcela odhaleni, potřebují nyní novou metodu, a tou jsou prenatální vakcíny. Záměrem je způsobit nové generaci poškození intelektu, aby si elity udržely i v budoucnu svou tyranii. Bezpečný způsob, jak provést svůj záměr, je svést vinu na přírodního viníka – virus zika. 

Varování ženám celého světa:

Vyhněte se veškerým vakcínám během těhotenství, a informujte i ostatní, i když si budou myslet, že jste blázni. Neexistuje žádná komáry přenášená nemoc, která by způsobovala zakrnění mozků, toto poškození je záměrně způsobováno vakcínou. 
Původní Orgonetův úvod o MMR: nechávám ho, protože jsou tam další zajímavé souvislosti. 
Sepsal Orgonet s použitím zdrojů uvedených v textu.
3. 1. 2015


Úvod - o MMR a autismu 

Spojitost vakcíny MMR (spalničky, zarděnky, příušnice) s propuknutím autismu u malých dětí byla celkem spolehlivě dokázána, avšak oficiálními místy je samozřejmě popírána. Již v roce 2011 italský soud přiznal odškodnění rodině, jejíž dítě po očkování onemocnělo, ale poté se rozpoutala velká celosvětová mediální popírací kampaň, takže když dnes zahledáte googlem na autismus + MMR, dostanete na prvních místech články o tom, že spojitost neexistuje...

Nicméně, i u nás v Česku rodiče takto postižených dětí vědí své, k informovanosti české veřejnosti přispěly jisté výrazně informace o škodlivosti očkování od MUDr. Elekové , jakožto i informace na našich protiočkovacích webech (české Rozalio, slovenská Sloboda v očkovaní). V roce 2014 byl zveřejněn článek whistleblowera (vnitřního odhalitele) dr. Williama Thompsona z amerického CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), který odhaluje, že studie mající dokazovat nesouvislost autismu s vakcínou MMR byly záměrně zmanipulovány (anglicky zde).

O spojitosti propuknutí autismu s očkováním MMR se však zřejmě již příliš hovořilo, a příčinná souvislost je příliš jasně vysledovatelná i pro laiky, takže elitám vznikla potřeba nové metody k oslabování zdraví budoucí generace, a tato metoda byla zřejmě právě vyzkoušena v Brazílii.


Mikrocefalie (zakrnění mozku novorozenců), virus zika a MMR

K vzácné vývojové vadě, novorozenecké mikrocefalii, může mimo jiné dojít z důvodu infekce plodu při onemocnění matky zarděnkami, neštovicemi apod. Podrobnosti o tomto onemocnění viz např. http://ec.cotot.com/mikrocefalie

 
Foto: dvouměsíční brazilský kojenec s mikrocefalií. 


Zprávu o náhlém vysokém výskytu mikrocefalie v Brazílii v minulých dvou měsících přinesl i český tisk. Za tento bezprecedentní výskyt může údajně  tzv. virus zika, přenášený komáry původem z Afriky. Viz např. česky zde: http://www.rozhlas.cz/zpravy/amerika/_zprava/virem-zika-uz-se-v-brazilii-nakazilo-15-milionu-lidi-pry-narusuje-vyvoj-mozku--1568113
České ministerstvo zdavotnictví vydalo příslušné doporučení k obezřetnosti proti štípnutí komárem: http://www.mzv.cz/brasilia/cz/konzularni_a_vizove_informace/podminky_pro_vstup_do_zeme/doporuceni_k_obezretnosti_proti_stipnuti.html 

Virus zika je znám od roku 1947, a průběh onemocnění je charakterizován jako lehký, viz odkaz výše. Proč náhle došlo k Brazílii k raketovému vzestupu jinak vzácného postižení mozku novorozenců, které předtím nebylo v souvislosti s tímto virem zaznamenáno? Následující úvahy pocházejí z webu Jima Stona.  

Dodatek Orgonet:

V Česku zatím netřeba se bát, těhotenství je u nás kontraindikací pro aplikaci MMR, takže bezprostřední nebezpečí zatím nehrozí. 

(Viz : http://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/MMR.htm  "Těhotenství je považováno za kontraindikaci očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.")

Ale může být otázkou času, kdy nějaký chorý podplacený mozek začne prosazovat toto vylepšení našeho očkovacího schématu...

Proto, držme se výše uvedeného varování...


Dodatek Orgonet 4. 1.: 
Co se o tom píše na brazilském internetu

Brazilci na sociálních sítích probírají to, co my teď tady:  virus zika je lež, za epidemii mikrocefalie může (prošlá/záměrně kontaminovaná) vakcína. Například zde (pro text použijte překladač): https://www.youtube.com/watch?v=pGB7JOMei1U

Brazilské Ministerstvo zdravotnictví a brazilská oficiální média vehementně popírají, že za to může vakcína, (mnohé i to, že za to může virus zika) (třeba tady, použijte překladač http://www.e-farsas.com/vacina-contra-a-rubeola-foi-a-causa-da-microcefalia.html )

Avšak nacházím jiné zajímavé skutečnosti.

I v Brazílii je těhotenství kontraindikací pro aplikaci vakcíny MMR, i jednotlivých vakcín. Avšak, ženám je tam silně doporučováno a zdůrazňováno, aby se 3 měsíce až 28 dní před plánovaným těhotenstvím daly očkovat. (Pokud se dají naočkovat a nevědí, že jsou už těhotné, prý to nevadí, pravděpodobnost poškození je prý zanedbatelná). - Tedy to, co píše Jim Stone, že je vakcína doporučována těhotným ženám, nemohu najít. Ale rozhodně se všude píše, že očkování těsně před těhotenstvím se výrazně doporučuje..

A zde je ta velmi zajímavá a podezřelá skutečnost: vehementnost brazilské vlády, s níž bojuje proti zarděnkám.

 V roce 2008 proběhla v Brazílii největší očkovací kampaň, jaká kdy na světě proběhla, akce pod záštitou UNICEF a WHO (Světová zdravotnická organizace), při níž bylo povinně proočkováno 95-98% cílové populace (67 miliónů mužů a žen) ve věku někde 12-19, někde 20-39 let. Akce se týkala severovýchodních oblastí Brazílie. Zdroj: http://www.unicef.org/brazil/pt/activities_12639.htm

 Brazílie dosáhne cíle největšího očkovací kampaně někdy podniknutý ve světěhttp://www.unicef.org/brazil/pt/media_14230.htm(Přeloženo překladačem)
S podporou organizátorů UNICEF pečeť, severovýchod dosáhl nejvyššího pokrytí v zemiBrasilia, 4. března - V srpnu 2008 ministerstvo zdravotnictví vyvolal největší očkovací kampaň k odstranění zarděnkám a vrozenému syndromem někdy podniknutý ve světě.Na 20 týdnů, od 9. srpna do 30. prosince 2008, bylo očkováno více než 67,1 milionů Brazilců. Cíl byl překročen a dosáhl 95.79% z cílové populace. V kampani, bylo zapojeno více než 220 000 lidí, mezi partnery, dobrovolníky a zdravotnických pracovníků, s investicí 130,5 milionu U $.Pozoruhodné je mezirezortní dílem Pan American Health Organization / Světová zdravotnická organizace (PAHO / WHO) a Dětského fondu OSN (UNICEF), k dosažení tohoto vynikající výsledek mezinárodního veřejného zdraví. Mezi společné akce, jako způsob, jak mobilizovat brazilskou semi-vyprahlé oblasti, to bylo připravila brožuru "Semi-vyprahlý bez zarděnkám - dotace pro organizátory UNICEF Městského pečeť", zaměřených na organizátory více než 1100 obcí. Regionu Severovýchod, který pokrývá většinu z polosuché, získá 98,98% pokrytí, nejvyšší v zemi.Dne 3. března, v obřadu, který se zúčastnili prezident Luiz Inácio Lula da Silva, brazilská vláda předložila zprávu Národního očkovací kampaně PAHO / WHO.Podle Diego Victoria, PAHO zástupce v Brazílii, "ještě jednou, Brazílie je příkladem pro svět tím, že demonstruje význam politického závazku k provedení globální a regionální strategie potřebné k odstranění nemoci."
Marie-Pierre Poirier, UNICEF zástupce v Brazílii, "je akce, jako je tato, které znovu potvrdit závazek vlády a brazilské lidi s práv každého dítěte a dospívajícího po celé zemi. Díky obětavosti tisíců lidí, jako je například Organizátoři UNICEF Městského pečeť, můžeme zahlédnout semi-vyprahlé oblasti a zbytek Brazílie Free zarděnek ".


Takže, dle institucí jmenovaných ve výše uvedené tiskové zprávě se můžeme oprávněně domnívat, že Brazílie se stala již v roce 2008 pokusnou zemí Světové zdravotnické organizace, a že dnešní stav (epidemie mikrocefalie) může být důsledkem tehdejšího experimentu s proočkováním věkové skupiny 12-19, která je dnes v nejplodnějším věku.

Také je zajímavou souvislostí, že očkovací kampaň 2008 se týkala severovýchodních - nejchudších regionů Brazílie, (chudé země jsou typicky ideální pro experimenty s vakcínami), právě tam, kde se dnes rodí mikrocefalické děti.

Ve výše odkazovaném videu je i zmínka o tom, že před několika měsíci proběhla v některých oblastech severovýchodu podobná masová očkovací kampaň mládeže. Více o tom zatím nenacházím, ale dávalo by absolutní smysl, že by se teď s odstupem měsíců v těch regionech projevily důsledky experimentu s (kontaminovanou) vakcínou.

Je nám myslím všem jasné, četně Brazilců, že brazilská vláda tyto kampaně nepořádá kvůli starosti o zdraví svých občanů, ale kvůli tučným úplatkům a výdělkům Bigpharmy.

Představte si, co musela Bigpharma vydělat v roce 2008 na 67 miliónech vakcín...

35 komentářů:

 1. Zrovna dnes ráno v rádiu zase prováděli mediální masáž v tom smyslu, že očkování je naprosto nezbytné...
  Ten nepříznivý čas temnářské svévole se ale jednoho dne zlomí. Pulsy z centrálního galaktického slunce jsou stále silnější a už už rozpouštějí pozemskou karanténu i okovy - implantáty a oblast kolektivního nevědomí nebude mít na čem držet. Zajímavé je, že velké věci se podařily na podzim roku 2013, 2014 i 2015. Od podzimu 2013 se vlní druhá vlna renesance ducha a světla v souvislosti s otevřením portálu Aion v předzvěsti Události, která rozpustí ty nepříjemné pořádky. V angličtině to lze uvést tak, že rok 2015 je rokem postupu Light compression breakthrough. Země i Sluneční soustava se daly do pohybu, postupuje transmutace invasní temnářské vesmírné nákazy. I Blue Avians postupují, čímž se naplní staré proroctví, že jak se jednou k temnotě přiblíží Centrální Civilizace (Blue Avians), tak temnota provždy padne. A to je, oč tu běží...

  OdpovědětVymazat
 2. To je hruza.To je strasny svet.Priste se sem uz nevidam.Ale byl jsem dostatecne varovan.Moje chyba.

  OdpovědětVymazat
 3. Šlo by doložit, že se v Brazílii začala používat nějaká nová MMR vakcína? Podle všeho se používá stále ta samá, od GSK, možná aktuálně pod licencí nějakého brazilského výrobce.
  Šlo by doložit, že Brazílie loni očkovala těhotné, protože základní vakcinační program v Brazílii stanoví, že MMR se očkuje ve 12 nebo 15 měsících s přeočkováním ve 4 letech. Ve vakcinačním plánu pro rok 2015 není žádná zmínka o očkování těhotných žen. MMR vakcína je výslovně u těhotných kontraindikována kvůli teoretickým rizikům. Je to tak u nás a stejně tak třeba v USA.

  OdpovědětVymazat
 4. Doporucuji vsem budoucim rodicum vzit vazne skodlive ucinky jakehokoli ockovani a sve deti chranit pred zurivou temnou propagandou. . .deti jsou dar a ne hmota urcena k pokusum s jasnymi a evidentnimi poskozenimi, ktere se drive ci pozdeji projevi. . .
  Ockovane deti velmi casto vnimam jako opozdene ve svem vyvoji, letargicke a velmi casto permanentne nemocne. . .
  Zajmove skupiny lzou a na vysvetleni a svoji obhajobu vzdy podaji neuveritelne kraviny. . .
  Tema ockovani vyreste jednou provzdy

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To sa naozaj nedá zovšeobecňovať. Ale súhlasím s tým, že očkovanie je hnus, syn mal napríklad reakciu aj na prvú dávku priorixu(encefalický plač) aj na dávku MMR (výsev ružienky), čiže dostal to, na čo bol očkovaný, paradox. Ale je šikovný, nesmierne bystrý a bez následkov, našťastie. Druhé dieťa by som ale očkovať absolútne nenechala.

   Vymazat
  2. Tak bych to neposuzovala. Já i moje dítě jsme očkované a vzhledem k věku zcela bez následků. Jen je tady situace, kdy se vyrábějí přípravky bez dostatečné kontroly a prověřování, a protože vše je dnes byznys, tak je to i ve farmacii. Copak by byla jinak možná tak obrovská korupce ? Vždyť každý z nás má jistě zkušenost, kolik dnes stojí léky a léčivé přípravky. 47 roků jsem byla zaměstnaná, platila řádně všechny odvody a dnes mám strach jít k lékaři, aby mi napsal léky. Prostě při svém důchodu na ně nemám a proto, pokud jde o běžná onemocnění využívám rad svých předků - čistě přírodní léčiva. I když s jistou obavou, protože kvalita snad všeho je naprosto příšerná.

   Vymazat
 5. Aká je účasť Billa Gatesa na očkovaní resp. príprave vakcíny o ktorej sa v článku hovorí?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. pro duncansworld
   Někde se o tom před 3 lety psalo, že Bill Gates se přihlásil jako hlavní propagátor a sponzor očkovacích vakcín. Z mého pohledu...je to pro tohoto pána miliardáře přitažlivý koníček. Jakkoliv připomíná tento pán nevinné jezulátko, nenechte se mýlit ! :-((

   dan.

   Vymazat
  2. mne pripomína vymletého hada...

   Vymazat
  3. přesně úlisný a lstivý had to je B.G. Je to pouhý smrtelný člověk, ale rád si hraje na všemocného boha.

   Vymazat
 6. Přeji šťastný Nový rok 2016 ! Nu, můj vnitřní hlas mi říká, že si moc radosti neužijeme. Ale vzdávat se teď nesmíme ani na jeden den !
  Co se článku týče, nevím, co více k němu dodat, pakliže bylo řečeno vše dost jasně. Já osobně se domnívám, že elity pohrdají těmi negramotnými chudými brazilčany (peruánci či venezuelčany , ale i indy či afričany atd.) více, než námi Slovany. A prostě, za své pokusné králíčky si tentokrát vybrali Brazilčanky. Co nová vakcína, to konkrétní národ vybraný k daným pokusům. Nač pokusné laboratoře ! Nedávno, vzpomínám si, byla podobná aféra s africkými novorozenci, kteří dostávali vakcíny od neziskovky "Cervený kříž" (přesněji už nevím) Tam šlo dokonce o náhlá velká úmrtí kojenců. Bohužel,není to jediný případ, kdy zvrácenci u moci, řekla bych i "opak Člověka" ukázaly , jak moc pohrdají cizími životy cizích národů. Neštítí se zmrzačit malé kojence v tisících, jen aby si pohráli v "laboratoři". Pochybuji, že s vedlejšími účinky "aplikátoři" nepočítaly !

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na Slovany mají políčeno už dávno. Jen se jim to stále nějak nedaří realizovat. Pokusy už tu v minulosti byly i s velkými oběťmi, ale slovanský živel je nezkrotný a nepoddajný. ONI se Slovanů proto bojí jak čert kříže, a tak jsou nuceni své zvrhlé deviace demonstrovat jinde. Ale nezapomínejte, pořád nás mají na indexu !

   Vymazat
 7. I vakcíny jsou součástí antitransformačního teroru (naštěstí dočasného)...
  http://www.nwoo.org/2015/06/27/zahadna-smrt-telo-lekare-ktery-spojil-ockovani-s-autismem-nalezeno-jak-plave-po-rece/
  http://www.nwoo.org/2015/12/12/pravda-skryta-za-plosnou-vakcinaci/
  http://www.nwoo.org/2015/11/03/udaje-o-bezpecnosti-vakciny-mmr-a-rizika-autismu-byly-zfalsovany/
  http://www.nwoo.org/2015/10/14/dr-rima-laibow-farmaceuticka-genocida/
  http://www.nwoo.org/2015/10/11/vypoved-byvale-zamestnankyne-firmy-merck-vypovida-o-podvodech-a-korupci-ve-farmaprumyslu/
  http://www.nwoo.org/2015/08/03/ticha-epidemia-nevysloveny-pribeh-o-vakcinach/
  http://www.nwoo.org/2016/01/01/glyfosat-vakciny-a-fluorid-nici-nase-duchovni-spojeni/
  http://www.nwoo.org/2015/06/29/ockovane-dievcata-dokument-danskej-tv2/
  "V anketě Lékař roku v kategorii Praktický lékař zvítězila známá odpůrkyně očkování MUDr. Ludmila Eleková. Redakci MT to potvrdil Jiří Hlaveš z Unie pacientů, která anketu vyhlašuje. MUDr. Eleková je praktická lékařka z Prahy, která se zabývá také homeopatií. Paní doktorka uvádí: „Očkovat není nutné žádné děti. Byla bych ráda, kdyby lidé konečně pochopili, že je irelevantní bavit se o závažnosti nemoci jako o kritériu vhodnosti očkování. I u závažných nemocí platí, že očkování proti nim oslabí imunitu proti všem infekcím, včetně té, proti které se očkuje.“ Za tyto výroky získala MUDr. Ludmila Eleková v roce 2013 cenu Bludného balvanu, který uděluje Český klub skeptiků – Sysifos. Toto sdružení mimo jiné shromažďuje a rozebírá aktivity, které jsou v rozporu se současným vědeckým poznáním. Cenu udělilo lékařce především za argumentaci proti očkování: „Nepopírám, že existují lidé naočkovaní horem dolem, kteří jsou zdraví. Mohou hovořit o štěstí.“ Paní doktorka uvádí dále: „Děti často po očkování přestávají broukat a žvatlat, až na měsíce, přestanou se usmívat a omezí oční kontakt, jsou plačtivé nebo naopak apatické, špatně spí, můžou se objevit febrilní křeče.“ Např.:„Obrna se nevymítila očkováním, ale změnou diagnostických kritérií.“ „Studie potvrzují, že když zdvojnásobíte počet vakcín, zdvojnásobíte kojeneckou úmrtnost v dané zemi. Očkování děti zabíjí.“ Více zde:http://www.nwoo.org/2015/05/15/pacienti-zvolili-lekarem-roku-ludmilu-elekovou/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na to, že u nás bylo očkování v době ČSSR povinné a rozšířené je zvláštní, že kojenecká úmrtnost (kromě úrazů) byla a je jedna z nejnižších na světě. To si trochu protiřečí, ne?

   Vymazat
  2. Ale vůbec ne! Přečtěte si něco o tom, co se zahrnuje do kojenecké či prenatální úmrtnosti u nás a co v západních zemích...

   Vymazat
  3. v době cssr se tyhle svinstva neočkovaly. a hlavně se dětem nepíchalo všechno najednou jako dneska. Mám dvě děti jedno očkované podle kalendáře mmr, jsme o rok odložili. druhe neočkované. to první je a bylo každou chvíli nemocné. naštěstí jen vyrozy. to druhé má rok a půl a vyrozu ještě nemělo. dostal před měsícem 1 dávku hexy a hned měl 2 záněty středního ucha a celý měsíc rýmu. doktoři na něm testovali antibiotika a nic se nezlepšilo... jsou absolutně bezradní a u malých infekcí. doktorka mi neustále předhazuje, že to je tím že není očkovaný proti pneumokokovi. nechala jsem udělat rozbory a prokázaný streptokok a stafylokok... a oni si stím neví rady. začali jsme problémy řešit alternativně a celistvě a dítě je v pořádku. odmítla jsem antibiotika i pro druhého syna. nevěřím jim. oni ani neví co v těch vakcínách je. při vysvětlování si protiřečí, každou návštěvu tvrdí něco jiného... oni neví a ti co tuší nechtějí vědět, jinak by asi většina z nich tuhle práci dělat nemohla.

   Vymazat
 8. Vakcinace je jeden z prostředků "pomalé genocidy". Proto ten obrovský tlak na povinné očkování novorozenců.

  OdpovědětVymazat
 9. Ahoj všem čtenářům, čas na změnu pomalu dozrává....http://bod-zlomu.blogspot.cz/ Oldarthur

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Another information about old time is ending: http://www.veteranstoday.com/2015/12/31/has-the-globalist-nwo-plan-become-a-titanic-headed-for-an-iceberg/. This article is number one on Veteranstoday now. B. Fulford this week: http://earth-liberation-movement.blogspot.cz/2016/01/a-concerted-push-is-under-way-to-end.html Cobra this week: http://2012portal.blogspot.cz/2016/01/situation-update.html In Czech: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2016/01/aktualizace-situace-leden-2016.html#comment-form ... http://aeronet.cz/news/video-novorocni-projev-prezidenta-ruske-federace-vladimira-putina-cz-titulky/
   "Furthermore, the internet and alternative media has made an explosive contribution to the awakening process being undertaken by humanity, particularly philosophically and systemically. It may be a slow, patient process which has been building for generations, yet twenty sixteen is within a critical moment which has the potential to positively define our future for generations to come. We all play a small part in this transformation too, so don’t think for a moment that how you personally think, feel and act doesn’t have a strong rippling impact in this exciting and important time on our planet". Source: http://www.zengardner.com/56923-2/
   2016: Let there be light ☼

   Vymazat
 10. Sice to není k tomuto tématu,ale zmizly mi fotky k článku http://orgo-net.blogspot.cz/2015/12/ranni-pocasi-nad-troms-morsky-led-v.html Nejdou jen mně,nebo je blokli??

  OdpovědětVymazat
 11. Odpor proti povinnému očkování sílí i ve Státech i jinde a to i od pracovníků ve zdravotnictví...http://www.theeventchronicle.com/health/more-than-22000-brave-nurses-refusing-to-submit-to-mandatory-vaccinations/ - tento článek tam stále patří k nejčtenějším. Další info: http://www.theeventchronicle.com/health/american-medical-association-opposes-mandatory-vaccines-medical-ethics-statement/
  http://www.theeventchronicle.com/health/u-s-media-blackout-italian-courts-rule-vaccines-cause-autism/
  http://www.theeventchronicle.com/science/human-fetal-dna-fragments-vaccines-possible-cause-autism-according-stanford-scientist/
  http://www.theeventchronicle.com/news/north-america/whistleblower-goes-public-cdc-buried-data-showing-vaccines-increase-risk-autism-340/
  http://www.theeventchronicle.com/health/pharmaceutical-giant-merck-has-some-explaining-to-do-over-its-mmr-vaccination-claims/

  OdpovědětVymazat
 12. http://www.rukojmi.cz/clanky/800-bill-gates-priznal-vakciny-maji-snizit-populaci...http://www.hlavnespravy.sk/taliansko-v-soku-v-priebehu-tyzdna-zomrelo-vo-vysokom-stadiu-tehotenstva-pat-zien/727696 Komentár: "Niekde na americkom kontinente (nie v USA) začali v roku 2015 hromadne očkovať tehotné !! ženy novou vakcínou MMS a začali sa hromadne rodiť postihnuté deti. Adresu článku si už nepamätám."...

  OdpovědětVymazat
 13. ..."Preskúmal som zloženie vakcín. Sú toxické a ja nechcem, aby boli vstrekované do mojej dcéry.Táto štúdia to hovorí lepšie, ako to sám dokážem vyjadriť: Podľa americkej Agentúry pre lieky a potraviny (FDA) hodnotenia bezpečnosti vakcín často nezahŕňali toxikologické štúdie, pretože vakcíny sa v zásade nepovažovali za niečo toxické. Avšak, podľa CDC (Úrad pre kontrolu chorôb), sa vo vakcínach bežne vyskytujú nasledovné toxíny: hliník, vaječný proteín, antibiotiká, formaldehyd,MSG (glutamát sodný),thimerasol (zlúčenina ortute). Mám preto vážne výhrady proti tomu, aby sa uvedené látky vstrekovali do tela mojej dcéry. V USA, ktoré sú krajinou s najväčším počtom očkovaní v rozvinutom svete, má dnes každé šieste dieťa oneskorený mentálny vývoj a 1 z 88 detí má autizmus". In: http://www.badatel.net/8-dovodov-preco-som-nedal-zaockovat-svoju-dceru/ http://www.badatel.net/univerzita-johna-hopkinsa-sokovala-spravou-o-chripkovych-vakcinach/
  http://www.badatel.net/dokazane-ockovanie-pocas-tehotenstva-ohrozuje-matku-aj-dieta/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. http://www.naturalnews.com/051837_Donald_Trump_autism_MMR_vaccine.html http://www.naturalnews.com/051038_Donald_Trump_vaccines_autism.html
   Vakcíny se též staly jedním z témat prez. kampaně v Americe. Výše uvedený je proti. Proti jsou také mnozí disktující, např.: "The entire vaccine industry needs to be shut down as a matter of urgency to put an end to this medical fraud and child abuse. Because this is unlikely to happen anytime in the near future, parents must say NO to having their children poisoned for profit under the guise of disease prevention."
   S tím se na světlo dostává to, že je už vypracováno mnoho lékařských studií, které potvrzují jejich až zárážející škodlivost. Jak to, že hlavní sdělovací prostředky vědecky zjištěná fakta často ignorují a jak to, že lidé si nechávají tolik lhát. Kolik lží ještě lidstvo snese? V těch sdělovacích prostředích se děje něco divného, jen jak např. sdělují zprávy - nejlépe takovou divnou dikcí/pokřikem. Snad nepřejdeme do tónu, jak se mluví v totalitní sever. korei?

   Vymazat
 14. Nejsme Brazilčané, nicméně... od prosince 2015 doporučuje NIKO nastávajícím maminkám nechat se očkovat ještě v době těhotenství vakcínou proti černému kašli... pročpak asi.. a rozhodně není monovalentní, naopak ..obsahuje hned 3 očkování najednou - tetanus, černý kašel a záškrt... M.A.

  OdpovědětVymazat
 15. Např. v Americe i ve Francii pozitivní hodnocení očkování ustupuje a jsou pediatři, které své děti očkovat nenechají: "Between 2005 and 2010, the proportion of French people in favour or very in favour of vaccination dropped from 90% to 60% (2013 INPES Peretti-Watel health barometer). The percentage of French people between the ages of 18 and 75 who are anti-vaccination increased from 8.5% in 2005 to 38.2% in 2010. In 2005, 58% of doctors questioned the usefulness of vaccines administered to children while 31% of doctors were expressing doubts about vaccine safety. These figures must surely have increased since then". Source: http://www.thevaccinereaction.org/2015/08/the-french-national-debate-on-vaccine-safety/
  "13% of pediatricians in the US deviate from the recommended CDC vaccination schedule for their own kids...A full 6% of pediatricians do not vaccinate their own children according to CDC guidelines and a whopping 13% do not plan to follow CDC guidelines when vaccinating their children in the future. When you expand the scenario to include pediatric specialists, the number jumps to 21%." Source: http://www.thehealthyhomeeconomist.com/13-percent-of-pediatricians-reject-cdc-vax-schedule-for-their-own-children/ I v této věci je kritizován výskyt hliníku: http://www.nvic.org/Doctors-Corner/Lawrence-Palevsky/Aluminum-and-Vaccine-Ingredients.aspx To musí být ten hliník fakt všude? I ve sprejování i v očkovacích látkách? ALL Vaccines are Loaded with Chemicals and other Poisons: http://www.thehealthyhomeeconomist.com/six-reasons-to-say-no-to-vaccination/ Lidé se v diskusích ptají, např.: "Please help, I need to find a pediatrician in the NY metro area, who can provide a medical exemption not to vaccinate. Can you recommend anyone or maybe direct me as to where to find one. Thank you so much."
  http://www.morganverkamp.com/august-27-2014-press-release-statement-of-william-w-thompson-ph-d-regarding-the-2004-article-examining-the-possibility-of-a-relationship-be

  OdpovědětVymazat
 16. Moc se mi nechce věřit, že by ty elity měly zájem, aby se rodily zdegenerovaní lidé, kteří by stály stát obrovské peníze. Mohla bych věřit tomu, že by měli zájem na sterilizaci. Ale určitě vakcinace nejsou v pořádku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A taky že nejsou. Odkazy na celou řadu článků k tématu lze nalézt zde: www.vaccines.news
   Proč do vakcín skrývají rtuť, hliník atd.?: http://vaccines.news/2015-11-06-8-toxins-hiding-in-vaccines.html
   Proč se také vyskytují tzv. poškozené vakcíny?: http://vaccines.news/2015-12-08-horror-forbes-tells-cancer-patients-to-get-two-doses-of-damaging-high-dose-flu-vaccine.html Proč se nedělá, co je pro lidi potřeba? http://vaccines.news/2015-12-28-the-vaccine-industry-wants-a-national-registry-of-vaccine-compliance-but-what-we-really-need-is-national-tracking-of-vaccine-failures-and-outbreaks.html
   Proč se odmítání očkování sankcionuje? http://vaccines.news/2015-11-10-heartbreak-mother-forced-to-tell-her-4-year-old-why-mandatory-vaccine-law-prevents-him-from-attending-school.html

   Vymazat
 17. Orgonet zde v diskusi k článku ze dne 14.1.2014 napsal: "...ale my na druhé straně víme, že mimozemci mají Fukušimu pod kontolou a nenechají to dojít ke katastrofě, ke které by bez nich už dávno bylo došlo"... Jistě ani prostřednictvím nevhodných vakcích nepřijde pro lidstvo genocida. Tyto věci poplatné temnotě jsou na ústupu, protože mimozemci, kteří jsou na naší straně, po temnotě jdou. Kdyby tomu tak nebylo, tak by temnáři již před několika desetiletími rozpoutali masové zabíjení svých odpůrců a nejenom jich (mělo padnout 90%), globální znásilnění pravdy, nový světový řád v plné síle s čipy pod kůží s femakempy atd. Naši vesmírní bratři a sestry zaznamenali úspěchy, pronikli na potřebná místa; např. měsíc, ke kterému na orgonetu byl článek 16.5.2014, vyčistili od reptošů; čistí se i od drakošů i od jiných exponentů temnoty. Vesmír je blízko vrcholné transmutaci temnoty. N. Tesla kdysi napsal, že všechno je světlo. Také naše předrahá životem překypující Gaia se chystá a snaží se to udělat tak, aby to bylo co nejvíce schůdné. Návrat Bohyně, ženského aspektu Božství. Kvantový skok, náhlé zrychlení evoluce, využití plné kapacity mozku, uvolnění blokování určitých vláken DNA, vstup do plně otevřeného vědomí - i při tom si Matka zakládá na jemnosti.

  OdpovědětVymazat
 18. Jsem ráda, že očkování dětí už nemusím řešit, teď se začínám obávat o vnuky... Situace v Brazílii i jinde je až neuvěřitelně šílená. Nezávidím dnešním maminkám jejich těžké rozhodování, zda dítě očkovat nebo je bránit před dětskou lékařkou (na malém městě není žádná, která by byla proti očkování), sociálkou (vyhrožující povinností očkování) a kde sehnat školku, která přijme neočkované dítě (pouze soukromé, těch je málo a jsou drahé)?!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nene! podle zákona ani soukromá školka nesmí příjmout neočkované dítě. hrozí ji pokuta. žádný tábor nesmí příjmout neočkované dítě. neočkované dítě nesmí do školy v přírodě ani na výlety. může prostě jenom do školy.... nelogicky. takže leda nejít do práce, děti izolovat, nebo si platit paní na hlídání. nebyl by to špatný kšeft, dělat paní na hlídání a hlídat třeba 10 dětí.

   Vymazat
  2. Nene, ředitelka školky je povinna vyžádat si od rodiče doklad o očkování, ale dítě přijmout může. Že děti nepřijímají už je jiná věc.

   Vymazat
 19. V tom případě nechat dítě jít až do školy.
  A lékaři. ..dá se evidovat kdekoliv a pár kilometrů navíc za zdraví dítěte stojí.
  Já to tak s lékaři mám.

  OdpovědětVymazat
 20. Teď si tu nemoc přinesla dvojice čechů z dovolené.Ale neočkovali je tam

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.