21. ledna 2016

V arabských zemích se na ženy nesahá.


V arabských zemích se na ženy nesahá. I v Evropě se host musí přizpůsobit, ne naopak.
Převzato: http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/o-arabske-kulture-nemaji-lide-z-vedeni-unie-prilisne-poneti/r~c385ad00bec211e5a457002590604f2e/
20. 1. 2016


"Uprchlíci - alespoň někteří - přijíždějí do Evropy v pomýlené víře, že jsme místem, kde stačí jen natáhnout ruku a dostanete měsíčně kapesné ve výši několika set eur, ubytování a časem snad i práci," tvrdí profesor egyptologie a vedoucí Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta. Když tu podle něj navíc spatří "méně oblečené ženy, než je v jejich vlasti zvykem, a k tomu na ně ženské tváře či vnady trčí z kdejaké reklamy," mohou se absurdně domýšlet, že v Evropě jsou ženy lehce k mání. 
V Súdánu, Egyptě či Etiopii strávil Bárta 25 let. Je členem správní rady Institutu pro politiku a společnost, think-tanku hnutí ANO Andreje Babiše.


Aktuálně.cz: Jak si vysvětlujete masové obtěžování a v několika případech i znásilnění žen během silvestrovské noci v západoevropských metropolích, na němž se podíleli mladí muži z arabských zemí?


Miroslav Bárta: Určitě se shodneme na tom, že Evropa by měla lidem prchajícím před válečnými svízelemi a pronásledováním pomáhat a chce pomáhat. Stejně jako většina rozumných lidí. Avšak ani jeden extrém - příliš vpravo a ani příliš vlevo - není dlouhodobým řešením a jen eskaluje negativní reakce.


A.cz: A to minimum vypadá jak?

Bezpodmínečně dodržovat tři základní pilíře, na nichž stojí západní svět a - jak doufám - i nadále stát bude.

Zaprvé: uznáváme rovnost mužů a žen. Za druhé: uznáváme rovnost různých náboženství a víry. A za třetí: uznáváme odluku církve od státu. Podle mého názoru nejde o přemrštěné požadavky. Díky tomu byla Evropa kolébkou osvícenství, od vynálezu knihtisku se stala centrem bezparalelního přístupu k informacím. Ten vedl k obrovskému rozvoji vědy, soutěže i nedotknutelnosti soukromého majetku.

Právě tyto tři pilíře zformovaly západní civilizaci do dnešní podoby, kterou celý svět obdivuje... nebo alespoň až donedávna obdivoval. Západní civilizace byla místem, kde došlo k obrovskému množství objevů a vynálezů, které dnes používá celý svět, od penicilínu po auta a chytré telefony. To vše může vést k mylnému přesvědčení, ze duchovno se jaksi vytrácí. Na těchto principech naše západní civilizace stojí a nelze z nich slevovat, není kam ustupovat. A to záměrně nemluvím o křesťanství a jeho odkazu, který je vysoce aktuální i dnes.

A nechutné silvestrovské útoky na ženy? Chyba je podle mě na obou stranách.

Útočníkům z arabských zemí je dobře znám jeden choulostivý fenomén: Evropanky jsou někdy přístupnější milostnému dobrodružství. Tohle, bohužel, může formovat jejich velmi zjednodušený názor na nás i starý kontinent.

Další věcí pak je, že útočníci pocházejí ze zemí, v nichž je velmi obtížné získat manželku, pokud nevlastníte jistý majetek. Ženy se tam sice nekupují, ale jako muž musíte rodině, ze které nevěsta pochází, nabídnout věno. Což nebývá často jednoduché, takže spousta mužů se nežení v mladém, nýbrž pozdějším věku, když pominu ty nejbohatší.

A.cz: Co s nimi tedy udělá jejich příchod do Evropy?

Mohu nabídnout jen svůj subjektivní názor. Někteří přijíždějí do Evropy velmi často v pomýlené víře, že jsme místem, kde stačí jen natáhnout ruku a dostanete měsíčně kapesné ve výši několika set eur, ubytování a časem snad i práci. A když tu navíc spatří méně oblečené ženy, než je v jejich vlasti zvykem, a ženské tváře či vnady na ně trčí z kdejaké reklamy, tak se mohou absurdně domýšlet, že pravidla společenského chování jsou v Evropě značně rozvolněná a že ženy jsou tu lehce k mání.

A.cz: Což je jistě neomlouvá...

Pro chování těchto útočníků není omluva. A to tím spíše, že pocházejí ze zemí, v nichž nelze ani náhodou narušit osobní zónu cizí ženy, natož se jí dotknout - tohle oni velmi dobře vědí.

Když tedy přicházejí k nám, je jen na nás, abychom jim dali najevo, že v tomto ohledu jsme sice méně skrupulózní, ale ne zcela. A zejména, muž a žena v naší společnosti mají stejná práva i povinnosti.

Na ženy se v arabských zemích nesahá


A.cz: Znáte arabskou kulturu, prožil jste v arabských zemích mnoho let. Studiu jejich historie a mentality jste zasvětil život. Jaký kulturní šok prožívá po příchodu do Evropy dvacetiletý, do té doby bezúhonný mladík? Proč najednou hází za hlavu zmíněná společenská pravidla?

Jak jsem řekl - tento mladík se o Evropě může domnívat, že jsou zde dost uvolněné společenské mravy. A pokud byl na Silvestra i pod vlivem alkoholu či drog (jak píší média a za předpokladu, že šlo i o muslimy), pak navíc porušil důležitá náboženská přikázání.

Všichni ale vyrůstali v prostředí se staletými normami. A to jedno důležité zní, že ženy se neobtěžují, že se na ně nesahá. Tak to v jejich zemích zkrátka je.


A.cz: A proč tyto normy přesto tak neomaleně a v tak velkém měřítku porušili? Mluví se dokonce o domluvě na sociálních sítích...

Pro mě je to nevysvětlitelné a neomluvitelné. Beru to ale jako důkaz, že pro některé uprchlíky je Evropa zónou, kde běžná společenská pravidla, včetně těch slušného chování, neplatí.

A.cz: Jaké mají ženy v arabském světě postavení? Jaká mají práva?

Tak předně: arabský svět s jeho hodnotami je jiný než ten náš. To neznamená, že je horší či lepší. Je prostě jen jiný. A platí v něm, že svět mužů a žen je velmi přísně oddělen.

Když si tedy muži večer někam vyjdou, jde skoro vždy o pánskou společnost - ať již je to na kafe, šíšu (vodní dýmku), čaj, anebo hrají deskové hry. Ženy se naopak setkávají ve svých, pro ženy vyhrazených prostorách... ať už v bytě, či domě.A.cz: Muži a ženy se tedy nepotkají...

Když přijdete vy jako muž na návštěvu, tak pokud nejde o opravdu dobrého přítele, jeho manželku nemáte šanci ani spatřit. A jeho dcery můžete vidět jen do určitého věku.

Neznamená to ale, že žena má v arabském světě těžkou pozici. Matka ženicha je naopak ta, která v rodině rozhoduje o všech důležitých věcech. V rodině je to svým způsobem královna. Jak říkám - jde o jiný svět, jinou mentalitu lidí, jakkoliv nám to může být na první pohled nesrozumitelné.

V mnoha arabských zemích je ale značně pokročilá emancipace a Egypt je na čele. Často s námi na výzkumech v Egyptě i v Súdánu pracují archeoložky s vysokoškolským vzděláním. Není ani výjimkou, že jsou lepší než jejich mužské protějšky. To je má osobní zkušenost.

Důležité je ale jedno: každý slušný člověk, který přichází do jiné kultury, se musí zorientovat a naučit se, jaké v ní vládnou zvyky a zvyklosti, aby je nenarušoval. Host se vždy musí přizpůsobit, aby nikoho neomezoval. Nikoliv naopak.

A.cz: Ve vašich vědeckých expedicích jsou ženy. Jak se arabským zvyklostem přizpůsobují ony?

Například Egypt je poměrně otevřená země, v níž nevládnou poměry jako třeba v Afghánistánu, takže ten kulturní střet není tak silný. Kolegyně musí mít přesto i při výzkumu v terénu dlouhé rukávy, kalhoty... neexistuje, aby si vzaly krátkou sukni do města.

Je to jednoduché: pokud víme, že nedodržování podobných pravidel tamní lidi irituje, bez problémů to respektujeme. Právě kulturní respekt a vzájemné poznávání jsou klíčem k tomu, abychom krizové situace, o nichž mluvíme, zvládli.

Znovu ale opakuji, protože to je velmi důležité: jsme v situaci, kdy chceme a nabízíme, avšak zároveň musíme alespoň část naprosto základních věcí, které tvoří součást naší kultury a identity, nekompromisně od přicházejících lidí vyžadovat. A je evidentní, že jejich mentality jsou tak různorodé jako ty naše.

A.cz: Existují naopak svědectví, kdy uprchlíci napadené ženy před útoky bránili a pomáhali jim z obklíčení agresivních mužů.

To je skvělá a vlastně očekávatelná zpráva. Svět není černobílý. Spousta lidí se tu už adaptovala a jsou tu s námi rádi, protože si uvědomují, že si zachránili život. Přicházejí sem ovšem i ti, kteří chtějí systém primárně zneužívat. A takové, kteří přestupují zákony - což dnes už konečně říkají i němečtí politici - je nutné okamžitě deportovat. Nic jiného si nezaslouží.

A.cz: Jsou podle vás Češi xenofobní národ?

Ne, jakkoliv na tuhle strunu hrají s gustem někteří politici, v poslední době i ti zahraniční. Jen od počátku devadesátých let k nám přišly statisíce Ukrajinců, Vietnamců a lidé mnoha jiných národností... a víceméně bez konfliktů. Umíme tedy přijímat cizince, umíme jim pomáhat, nabízet, ale teď nastal čas od příchozích i nekompromisně vyžadovat.

Čekají nás překvapení

A.cz: Souhlasíte s tezí, že obtěžování žen se dalo očekávat? A že další překvapení při střetu našich kultur ještě přijdou?

Nelze než souhlasit. Neexistují krátkodobá řešení a svým způsobem jde opravdu o střet kultur či kulturních zvyků. A to, co nyní zažíváme, je pouhým začátkem dlouhého trendu. Jednak proto, že země, z nichž k nám uprchlíci přicházejí, jsou nestabilní. Navíc se nacházejí v oblastech (Střední či Dálný východ, severní Afrika), které už dlouho sužuje klimatická změna. Tamní krajina rapidně vysychá a stává se neobyvatelnou. Z domovů tedy vyhání tyto lidi kombinace válek, života bez vody a sociální stres.

A.cz: A všichni směřují do Evropy, kde se klimatické změny zatím tak zásadně neprojevují...

Víte - proud uprchlíků vždy směřoval a bude směřovat do míst, kde se dá žít, kde je větší ekonomický potenciál. Takže současný trend může pokračovat i několik následujících desetiletí.

V historii lidstva existuje mnoho příkladů podobných období, v nichž k migračním vlnám docházelo právě kvůli klimatickým změnám a vzniku rozsáhlých území s nedostatkem vody. A je snad jasné, že s klimatickou změnou se lidstvo jen tak nevyrovná - bude trvat velmi dlouho.

I proto musíme, už kvůli nám samotným, vytvořit pravidla, podle nichž budeme potřebným lidem pomáhat účelně. Na druhé straně je ale naprostá chiméra (a to podtrhuji) se domnívat, že pomůžeme všem. Pomáhat musíme a můžeme rodinám, které odcházejí z prokazatelně válečných oblastí, a náboženským menšinám, jako jsou třeba v pogromech pronásledovaní jezídové či křesťané. Těm jde o život čtyřiadvacet hodin denně.

A.cz: Reakce Evropské unie na dramaticky se měnící situaci mi ovšem v poslední době připadají až nepochopitelně pomalé. Od toho přece původně Evropské hospodářské společenství kdysi vzniklo, aby předcházelo zničujícím krizím. Kam se tahle zakladatelská myšlenka poděla?

Je tomu tak i proto, že podle jejich reakcí většina lidí ve vedení Evropské unie vůbec netuší, co je to arabský svět. Ti lidé ho nenavštívili jinak než na dovolené u Rudého moře či v luxusním hotelu v Dubaji. Neznají tudíž arabskou kulturu ani mentalitu, a přitom rozhodují o tom, jak se máme k uprchlíkům chovat.

Anebo se snad domníváte, že předseda Evropské komise Claude Juncker strávil třeba měsíc v Egyptě někde na venkově?

A.cz: Nicméně humanismus jim asi vyčíst nelze...

Ale prosím vás!? Humanismus je jen teoretickým konstruktem. Když ho převádíte do praxe, tak musíte vždy dbát na své možnosti, ale i povinnosti. A to je právě ten problém či kompromis.

A.cz: Mám tomu rozumět tak, že Juncker je podle vás - lidově řečeno - mimo mísu?

Je zde mnoho důvodů tento názor zastávat... a není z Evropské komise ani zdaleka sám.

10 komentářů:

 1. Je to opravdu úžasné, že se nám snaží někteří "dobráci" předložit články a diskuse o tom, jak je muslimský svět úžasný a jak tam vlastně bylo krásně. Než začaly války. A ještě lepší. když čtu ten novodobý postoj: "Náš svět není černobílý a my se s tím musíme smířit !" Ano, náš svět byl odjakživa pestrý i rasově. Co rasa lidí, to jiný temperament. Ale proboha ! Proč si tolik hlupáků myslí, že bychom měli všichni žít pohromadě na jednom místě ?! Je to naprostá zvrácenost, protože jsou takto ze svého přirozeného prostředí vytržení naprosto všichni. A trpí všichni. A z utrpení jsou jen frustrace a rozbroje ! Pohleďte, co se stane s bytem, který dáte do podnájmu cizímu ! Neváží si toho, zničí ho či vybydlí. A totéž se stane s našemi městy. Státy. Sluníčkům to asi nedochází a tak mnozí už dnes dokáží jen papouškovat předžvýkané sousto o tom, že svět je černobílý a je úžasné, když spolu budeme žít všichni pohromadě ! Ovce jdou poslušně na vlastní porážku.
  Pro zajímavost přikládám videiko z yt. Muslimům se zjevuje Ježíš, podle skutečných událostí. Od toho druhého příběhu je to ještě lepší !
  https://www.youtube.com/watch?v=X7zSHFECzC4

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dan, jako již mnohokráte, opět předvádí, že buď nerozumí čtenému (nečeské jméno, pokud jí patří, by ji omlouvalo), anebo čte jen nadpis a poté sepíše vlastní variaci na téma nadpisu.
   Článek o voze, dan píše o koze...... :DDDDDD

   Vymazat
  2. anonymní 12:32
   Tím se netrapte. Mě těší, že si můj příspěvek pod článkem vždy pečlivě pročtete a vychytáte chyby. :DD

   dan.

   Vymazat
 2. co si o tom myslite?

  Jsou puvodci vseho zla ("sky critters" ) tzv. dlouholebi (potomci faraonu v Egypte), "prvotni pricinny parazit" ?

  https://www.youtube.com/watch?v=2wZtQTmHIy8

  https://www.youtube.com/watch?v=mA1e9k1q_1c

  OdpovědětVymazat
 3. ano pomôcť, žiť im v ich zemi. Chcel Kaddáfí priviesť vodu a čo s ním urobili. V pustatine bez ľudí sa dobre "ryžuje".

  OdpovědětVymazat
 4. Dobře napsané. Přesto mám připomínky: 1. Nikde se na ženy nesahá! V Islámu však ženě nemůžete ani podat ruku na uvítanou. 2. Není možné, aby ti jaderní inženýři, doktoři a filozofové při příchodu sem si nezjistili, jaké jsou zde mravy. Když já jedu jen jako turista do cizí země, ještě než vylezu z letadla, vím, co se v té zemi patří a co již ne. Když přicestuji třeba do Eskymákova, a tam mě do postele strčí hostitel Eskymák Eskymačku, vím, že se s ní chtě nechtě budu muset vyspat, jinak hostitele hrubě urazím - a pokud se mi to nelíbí, ať tam nejezdím. V případě Kolínského Silvestra tedy není chyba na obou stranách, ale jen na příchozích. A když přijedu do Amazonského pralesa a tam budu vidět skoro nahé Indiánky, poslední věc, která by mě napadla je, jestli tam náhodou nemají nějak rozvolněná společenská pravidla... Není možné, aby ti lidé byli tak hloupí. 3. Naše civilizace je opravdu lepší, když muž nemusí rodině nevěsty dávat věno. Je to barbarství. Kdysi u nás byly snad nějaké takovéto zvyky, ale jsme lid rozumný, a když zjistíme, že nějaké zvyky nejsou dobré, opustíme je. Není důvod, abychom tedy nebyli sebevědomí a je mnoho důvodů, aby příchozí své přehnané sebevědomí hodili do kanálu. 4. Pomýlená víra, že zde je vše snadno k mání - to je chyba již EU politiků, že od počátku toto nevykořenili. Nechávají sta tisíce "zlatokopů" platit obrovské peníze převaděčské mafii a tak jsou tito lidé okrádáni a poškozováni - a my rovněž. 5. Alkohol a drogy - není pravda, že by jejich užívání bylo zase až tak striktně zakázané. Záleží na směru Islámu a výkladu Koránu. Vše určují svými fatwami imámové. Někde pití piva je halal a někde již ne. Víno již halal většinou není. Ale když je věřícímu velice smutno či zle od žaludku, či je nějak nemocný, může se svolením lékaře pít víno, a pak to halal je. Pokud lékař není po ruce, je to na úvaze věřícího a to je již mezi ním a Alláhem... Pak ještě záleží na okolnostech. Třeba když se věřící chystá jít do boje a potřebuje se posílit, pak je pití halal - ale jen do jisté míry, aby se opilostí nevyřadil z boje... Podobně se to týká dalších drog, jako opium, hašiš, marihuana... Ke všemu je nějaký výklad a jinde zase nějaký jiný výklad. V případě kolínských událostí by výklad pití mohl být i tento: skupina věřících se rozhodla narušit pro slávu Alláhovu oslavy nevěřících nějakými výtržnostmi - a pro ten účel se potřebovala posílit alkoholem. 6. Pro některé uprchlíky je Evropa zónou, kde běžná pravidla neplatí... a může se i krást! A to ne díky nám, ale díky EU politikům si to ti lidé myslí! To oni svým přístupem, svazováním ruk pořádkovým silám, atd. v příchozích vyvolávají tento pocit! 7. Matka ženicha je jako královna, to ano, ale ne vůči mužům, ale jen vůči snachám, dcerám, vnučkám i jiným ženám... I 7-letý syn může matce poroučet, když mu k tomu dá pokyn otec - aby se tak učil Islámu! A ano, v Egyptě probíhá emancipace, ale je to velmi bolestné. A není jisté, zda to tak bude na pořád. V Afghánistánu před 100-30 lety byly ženy skoro stejně tak rovnoprávné jako muži. Stačí se podívat na fotky z těch dob. A vše je pryč... Zbytek článku super.

  OdpovědětVymazat
 5. 23:33: Komentář super, bohužel od někoho, kdo viděl muslima jen v televizi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přispěvatel je král jasnovidců - ihned odhadl zcela správně, že jsem muslima nikdy v životě neviděl - a tudíž daný diskusní příspěvek je zcela nehodnotný. Jsem totiž, jak jinak, uprděný Čecháček, který v životě nevytáhl paty ze své rodné vesnice a o Islámu slyšel nějaké hloupé kecy od podobných individuí u piva a utopenců v hospodě. Ano, komentář je tudíž zcela nesmyslný a nehodnotný, neb Anonymní 12:51, ač kafir vyzkoušel na vlastní kůži že: 1. V Islámu se na ženy musí sahat! 2. Je jisté, že Silvestr v Kolíně je jeden velký HOAX vytvořený díky spiknutí xenofobů! 3. atd. A ano, dnes jsem si přečetl toto a pochopil svůj hrozný omyl:http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2198-nepodlehejme-hloupe-propagande-tolerantni-arabske-zeme-se-rovnez-otviraji-kulturnimu-obohaceni-multikulturni-koncept-uspesne-dobyva-svet-jak-letos-o-silvestru-fanda-pogrcal-mesitu.htm

   Vymazat
 6. Matka syna je svým způsobem královna - ano, to je přesné, protože ony berou muže a syny jako ochránce svého rodu, tak proto matka rozmazluje syna - a synové na prvním místě ochraňují matku. Je to proto, že žijí v násilné nebo potenciálně násilné kultuře. Ale to by nám mělo být jedno, ať si doma dělají, co chtějí. Ale tady žádné lidi s touto nepřizpůsobivou povahou a cizí nekompatibilní kulturou nechceme. Podívejte na Rómy, ti se neintegrovali - a jsou tu už 1000 let. Máme copak zapotřebí další takový mlýnský kámen na krku, další vyloučené osady, no-go zóny a potencionální střety? Věřte mi, že ne.

  OdpovědětVymazat
 7. POčátek příspěvku až do 12.51 super, přesně ses popsal. Dál to nemá hlavu ani patu.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.