7. ledna 2013

Co se stalo 21. 12. 2012 a jak se to projevilo u lidí

Jak jste si jistě všimli, v posledních dnech   pribržďuju své nadšení pro transformaci. Ne že nevěřím, že probíhá. To ne, myslím, že to pořád pracuje, ale že by se to spíše mělo nazývat probouzení (jak to říká Eckhart Tolle), a že si tu práci, o které jsme snili, že ji z nás někdo aspoň částečně sejme, stejně budeme muset odvést sami. Takže nač si pořád popisovat, jak se které energie honí vesmírem, když to stejně nechápeme. Jako lidi stejně máme v tomto životě jen nepatrnou šanci pochopit třeba třeba nepatrný zlomek složitosti vesmíru. 

Moje představa o změně kolem 21. 12. byla asi tato: Mohlo by to být něco takového, jako se stalo Eckhartu Tolle. Ten se jednou ráno probudil a všechno bylo jasné, krásné ... Prostě náhlé osvícení, ztráta ega, ztráta strachu, událost, kterou si ani on nedovede dosud vysvětlit.  Svět se nezměnil, ale on ho viděl jinak. A od té doby žije v pohodě, ve stálé  přítomnosti, bez ega, bez stresu atd. atd. Díky této milosti vesmíru máme skvělého duchovního učitele, který nic neslibuje ... On sám říká, že se nijak zvlášť o osvícení nezasloužil, pouze trpěl ... možná zásluhy z minulých životů, ale to neví ...

Z příkladu Eckharta Tolle tedy vím, že taková milost vesmíru/Boží je možná, a ve skrytu duše bylo mou představou, že kolem onoho data dojde k něčemu takovému aspoň pro část lidí, aspoň na čas, abychom si to mohli zkusit, jaký je svět bez strachu, stresu ... Protože, bez oné milosti se k tomuhle prakticky nikdo nedopracuje sám, i když se snaží celý život. Mnoho lidí, vlastně všichni, trpí jako Eckhart Tolle před osvícením, ale vesmír jim jaksi nic nedaruje ...

To bylo moje zklamání, že nám nebyla dána ani ta malá šance na chvilku si to zkusit. (Natož pak, že by temnota byla vysypána někde na sluneční skládce a zůstala tam.) Ale to zklamání není velké, ani není moje první v životě. Už jednou mi něco podobného naslibovala jógová sekta, a taky člověk pak dělal dlouhá léta všechno možné, aby si zasloužil slibované osvícení, a taky marně ... 

Extrémní případ slibování změn: Myslím, že zajímavé zklamání prožila jedna pracovnice světla, co kanálovala jednu galaktickou bytost. Řekla bytosti, že na jaře 2013 se chystá z USA navštívit svou matku v Anglii. Bytost jí na to řekla, že to už nebude potřebovat ani letenku ... takže se pracovnice těšila na teleportaci do Anglie zdarma ... taky to té bytosti řádně vyčetla (:-))) Některé galaktické zdroje to s těmi sliby asi opravdu přehnaly, a teď blekotají podobně jako politikové (:-))) Takže, přestalo mě to bavit a jsem pro dát si ohledně proměn světa pauzu, než se to třeba nějak vyjasní.  

Tak se těším, že Míla, autor článku, nám k tomu řekne něco nového.Co se stalo 21. 12. 2012 a jak se tento proces projevil u lidí.


Pokud se teď podíváte na různá fóra jak tu v Čechách, tak i v zahraničí, prožívá většina lidí, kteří se zaobírají svým duchovním rozvojem, docela veliké zklamání, že se ty avizované zaručené prognózy nestaly. Ale chyba lávky – většina věcí okolo tohoto magického dne 21.12. 2012 se odehrála ve skrytu viditelného.

Napsal jsem před 21.12.2012 článek zde na Orgonet a pokud jste si ho nepřečetli, pak si ho můžete přečíst tady:

http://orgo-net.blogspot.cz/2012/12/mila-muj-pohled-na-udalosti-kolem-21-12.html

Mnozí z vás vůbec nic nezaznamenali z toho, co jste ve skrytu duše očekávali. Přeci jste se měli ocitnout na Nové planetě převibrovaní do 5D, okolo nás měli chodit naši vesmírní bratři a sestry a měli už jen zažívat to krásné, to vysněné, bez těch nepříjemných každodenních věcí vašeho všedního života. Všichni lidi okolo vás i s vámi byste měli mít úsměvy ve tvářích a žít spolu v jednotě a ono nic, nic z toho nenastalo. Přišli jste po svátcích znovu do práce, kde je všechno stejné, ve starých kolejích. Jste opět v těch starých vzorcích chování k ostatním a opět oddělení od celku a říkáte si, už nevěřím ničemu.

Toto, co tu popisuji, se týká většiny těch z vás, co by ráda už viděla změny v té naší realitě, aby to mohli všichni vidět, že se opravdu něco stalo a děje. Takovéto zadostiučinění po té naší dlouhé cestě Vzestupu. Pokud se zamyslíte nad tím, kolik se toho v našem světě už děje a událo okolo vzestupu planety a lidí, pak uvidíte, že je toho opravdu hodně, tedy zase pokud to chcete vidět. Někteří lidé byli i zklamáni tím, že nebyly 3 dny avizované tmy a dojídají své připravené zásoby jídla a pití. Jeden z těchto zvěstitelů třídenní tmy se i krátce před 21.12. „pojistil co kdyby“ a začal říkat a psát, že ty vyspělejší jedinci prožijí tuto tmu jen třeba 7 vteřin. Co kdyby se žádná tma nekonala, že…? Těch jeho 7 vteřin si i tito lidi nemusí ale vůbec všimnout a tak zvěstovatel bude moci dál mást lidi svými iluzemi a polopravdami na svých dalších přednáškách.

Když jsem poprvé o těch 3 dnech tmy četl, bylo to od Kiraela channelovaného od Kahu Fred Sterlinga z Havaje. Bylo to někdy kolem roku 2003, a k mé úrovni vědomí tenkrát, jsem tomu docela věřil. Bylo to ale ještě daleko a tak jsem se tím nezabýval. Podle Kiraela to měl být vlastně celý týden a v půlce, měly být ty tři dny tmy. Asi 2 dny před těmi 3 dny tmy měly začít proplouvat v naší realitě neznámé předměty z jiných realit a nedej bože, kdybychom se jich jen dotkli… (strach, strach, strach – tak pracuje falešná Temnota) Jenže tady v těchto 3 dnech tmy bychom byli ve stavu stáze, čili bychom upadli do „spánku/tranzu/katatonie“ a jídlo by stejně nikdo nepotřeboval. Pak Kirael někdy v roce 2008 „přitvrdil“ a začal říkat o tom samém a trochu to rozvedl, co se stane potom. To byla docela síla a když jsem o tom diskutoval s kámoškou Evou, přišli jsme na to, že se to vlastně už děje a že spíš je za tím symbolika.

Měli tam být po probuzení dimenzionální brány, které se měli podobat velkým dámským přirozením a těmi měli lidé přestupovat do další dimenze. Ti, kteří se budou snažit projít jako první, se v těchto branách vypaří jakmile se dotknou jejich vnitřních stěn. Každá tato brána měří úroveň toho kterého člověka a ví, kam ho zařadit. Buď prošel do jiné dimenze nebo vysublimoval. Měli být vnější pracovníci světla a vnitřní pracovníci světla a pak obojí a ti vnější měli sbírat ty popletené lidi v okolním světě a měli je přivádět k těm vnitřním, kteří je pak měli školit a když byli připravení, měli projít těmito velkými dimenzionálními branami. Ale zase, pokud by se jí vevnitř dotkli, pak by se vypařili. Takže docela hodně strachu. Ale když se na to podíváte ze symbolického hlediska, pak je v tom hodně „pravdy“.

Tak a teď k tomu, co se vlastně stalo toho 21.12. a poté.

Jak jsem psal v předchozím článku, bylo toto datum velkým resetem/restartem celého Univerza. Vlastně jsem si zažil už den předem 20.12. něco, co jsem nikdy předtím neměl. Bylo to večer a najednou jsem měl pocit, jako když mi je vyfouknuto vědomí ven z mé hlavy a „nacházelo“ se asi metr vpravo od mé hlavy. Vše trvalo asi 2-3 sekundy a pak se vědomí vrátilo zpět a trochu několikrát zabušilo docela zvláštně srdce a pak už nic. Říkal jsem si, no to je divný, to jsem ještě nikdy nic takového nezažil. Bylo to podobné závrati třeba po rychlém zvednutí se z dřepu, nebo předklonu, ale jen podobné. Když jsem se ptal průvodců, tak mi sdělili, že se to u mne už událo – restart vědomí.

Vlastně tím, že měřím kineziologií podle knihy Moc versus Síla od Davida R. Hawkinse, (od úrovně vědomí 20, kde je stud/hanba až do 1000, což je úroveň avatára a začátek úrovní vědomí Bohočlověka, kam všichni jdeme. Ukázka z knihy je tady: http://www.ulozto.cz/xCzyAgb/urovne-lidskeho-vedomi-moc-versus-sila-pdf), jsem mohl pozorovat jednu zvláštní věc. Jakmile jsem někdy k 9.9. zakončil dualitu, začala se u mých přímých příbuzných mého syna a mé matky, projevovat vyšší úroveň vědomí, kdy se začali jakoby přemisťovat do toho stavu vědomí, které je u zakončení duality. Toto rozdělení provádí „strážci Karmy“. Všichni ti, kteří mají zpracovanou Karmu nad 51 %, se přesunuli na Novou Zem.

Metatron nám říkal, že pokud si vyřešíme Karmu, vyřešíme ji zároveň až do prvopočátku našeho rodu. Takže i ti, kteří již nežijí budou mít z toho užitek a i ti, kteří přijdou po nás. Nebudou muset si už tyto karmické věci rodu a tedy i své brát do dalších inkarnací.

Tenkrát jsem pobízel syna, aby si řešil svoji matku, se kterou to nemá vyřešené a on mi odpověděl ano, že bude. Když jsem ho měřil asi týden poté, najednou měl o řády stovek bodů navýšené vědomí. Volal jsem mu a říkal, že to dělá dobře, co právě dělá, že se posouvá, tak mi odpověděl, že s tím ještě nezačal… :-) Pochopil jsem tím, že jsem začal měřit posun vědomí. Přesunuli se do úrovní jakoby zakončení Karmy v té době. Teď po dalším měření okolo data 21.12. a poté, jsem zjistil, že se předsunuli do pozic Nové Země ještě před tímto významným datumem.

Takže co se vlastně stalo u vás všech, co toto čtete?

Všichni z vás jste dostali k té vaši předtím měřitelné úrovni vědomí 500 bodů navíc. Pokud si přečtete ukázku z knihy Moc versus Síla, pak zjistíte, že úroveň 500 znamená úroveň vědomí Lásky. Jak jsem psal v předchozím článku o tom, že brána 12.12. rozdělila stávající energie na energie Lásky a Strachu, protože ve vyšších úrovních žádný strach neexistuje, tak toto se teď projevilo po 21.12.2012 u všech lidí. Nastalo rozdělení na Novou Zem a Starou Zem. Ti, kteří navýšili o těch 500 bodů, se nachází na Nové Zemi a ti, kteří nedosahují této úrovně a jsou měřitelní v rozmezí 20 - 500, tak ti se nachází na Staré Zemi.
Takže ti lidé, kteří se předtím nacházeli v úrovních vědomí pod 200 a byla vás tam spousta, tak teď to máte trochu posunuté a je to teď pod úrovní 600. Pokud jste dosahovali úrovní nad 100 (úroveň strachů), tak to vypadá, jakoby jen místo 100 tam teď je 500. Je opravdu důležité si dovyřešit vaši Karmu a po vyřešení Karmy budete ukazovat nad 1500. Vlastně ta 5 dimenze je od 1000 asi 2000 nebo spíš byla před posunem a teď bych řekl, že začíná od 1500 nahoru. Tím, že všichni, co dostali 500 bodů navíc – jsou rázem v oblastech Lásky a za chvíli i v Milosti. Zatím to rozum ještě nebere a bude to muset chvíli zpracovávat, než to začne registrovat. U někoho to půjde velice rychle ,u někoho, který nevěří na Karmu a že by si měl dovyřešit svou minulost (co jsem kdy komu a oni mně) a i budoucnost (strachy a odpor k …), to půjde pomalu, než pochopí, že se tomu stejně nevyhne… i to je o úrovních vědomí.

Tímto článkem vám chci ukázat, že ten posun ve vědomí lidí, který nastal po 21.12.2012, opravdu nastal a je měřitelný třeba právě kineziologií. Teď už víte jak na to. Celý Vzestup vědomí je proces a záleží jen a jen na vás samých, jak bude u vás dlouho trvat.

Zvláštní okno je pořád ještě otevřené

Ještě vás chci upozornit na to, že je pořád otevřené „zvláštní“ okno až do 21.3.2013, kdy se uzavřou bubliny našich časových liniích. Do tohoto data si můžete uvolnit velice jednoduše vaši Karmu a to jen tím, že si uvědomíte, že tyto samé pocity, které v nějaké nepříjemné situaci právě prožíváte, jste zažili i v dětství a jen pouhým vyhledání této startovací události v dětství, a jejím uvědoměním si toho, se ve vás rozsvítí vaše žárovka osvícení – a řeknete si: „Aha, tak to je/bylo!“

To je procesem osvícení. Jsou to jednotlivá „lokální“ osvícení/pochopení, kterým, až dokončíte celou vaši Karmu, se může říct Osvícení. Cestou sebepoznání, poznám sám sebe a tedy i vím, jak funguji a když vím jak funguji já, pak vím, že tak fungují i ostatní a od té doby už vůbec nic nebudete odsuzovat a ani posuzovat, zda je to dobré nebo špatné/zlé. A jste pryč z duality a můžete jít dál do Služby všem.

Ještě takové malé přirovnání a analogie s Novou Zemí a Starou Zemí. Tyto země se začaly formovat daleko před tímto magickým datumem minulého roku a byly vlastně vedle sebe docela dlouhou dobu. Tenkrát jsem o nich mluvil na svých seminářích jako o cestě radosti a o cestě utrpení. A teď 21.12. se tímto kosmickým restartem, dotkly tyto Země navzájem a od této chvíle se od sebe budou už jen vzdalovat. Dostali jsme všichni v celém univerzu zpět původní Božský program, jinou verzi programu, než jsme měli do teď. Uvidíte, že tak za 4 roky, to už bude všechno mnohem lepší a dál… a za jednu generaci (18let) už to bude jen dobrý…

Tak hlavně nezapomeňte pracovat na sobě.

Od tohoto roku nabízím Kvantové léčení Milostí, které spojuje učení Kvantového unášení od Kinslow, dvoubodové metody Dr. Bartlett a mé metody Kvantového léčení Milostí přijaté v únoru minulého roku. Je to opravdu to nejjednodušší léčení, které znám. Je snadno naučitelné a čekal jsem s jeho uvedením až po kosmickém restartu, kdy vám to půjde samo.

Ještě vás poprosím, nebudu nikoho měřit, kdo se kde nachází. Vy, kteří byste se to chtěli ode mne dozvědět, tak vás mohu už teď ujistit, že jste na Nové Zemi a vaše děti tam určitě jsou taky. Děkuji za pozornost a těším se na vás na některých z mých seminářů.

Míla

________________________________
Láska je nepřítomnost strachu
Pravda je nepřítomnost strachu
www.sambala1024.cz , www.shamballa1024.com

32 komentářů:

 1. 21.12. kromě toho že mi nebylo moc dobře, jsem nic zvláštního nepocítil, ale 23.12. sem se dostal do stavu, který jsem nikdy předtím nezažil. Seděl sem u pc stejně jako teď a najednou jsem přestával mít pojem o čase, nedokázal jsem se na nic soustředit, skoro ani myslet, musel sem si lehnout a skoro až po dvou hodinách sem se začal vracet do normálního stavu. Pár dní poté sem se bavil s kamarádkou, která mi řekla že se jí stalo to samé, ale už toho 21.12. Jsem si teď jistý, že nějaká změna proběhla, ale je jen na nás, kterou cestou se vydáme.

  OdpovědětVymazat
 2. Většina zde píšících, potřebuje hmotné důkazy , neboť stále posuzují svět podle starých "zákonů " fungujících v dualitě, proto jsou zklamaní že nikdo za ně nic neudělal , a že se nic nestalo a tak jsou podvedeni ! Co kdo očekával, to má, proto se tu také objevovaly příspěvky typu : Dejte nám naše chemtrails, protože to je naše jistota,nechceme nějaké nehmotné nic :-)))

  stejně tak soudruzi volali , když byl Listopad , a oni chtěli klid na práci , a staré pořádky !

  každý má možnost si vybrat, já si vybral vzestup, teď nebo později ,vy ostatní si žijte své životy :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Transformácia prebieha ja ju cítim každý deň. Pre tých ktorý ju zabúdajú cítiť musíte spomaliť inak ju nebudete môcť ani spozorovať či už na sebe alebo ostatných.

  OdpovědětVymazat
 4. Děkujeme Mílo, ale jen pořád stálé kecy a kecy!!! Vše nejlepší v novém SVĚTĚ. !!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ano kecáš pořád a skutek utek !

   Vymazat
 5. Děkuji za pěkné shrnutí a potvrzení mého pocitu.
  Ještě před 21.12.12 jsem o jednom víkendu "přišla" o vnitřní strach a ani nevím jak .....
  Nepřestávám na sobě pracovat - největšími učiteli jsou naše tři malé děti :-) D.

  OdpovědětVymazat
 6. Díky Mílovi za sdílení pocitů a zkušeností - já sama jsem ve 3 hod.ráno toho 21.12. zažila restart v podobě jako kdybych byla elektrické zařízení, které vyskratuje, ale než zhasne, hned se zapojí nový okruh............nevyznám se v elektřině, snad mi odborníci prominou:)......a ještě předtím jsem cítila, jakoby mi na konec kostrče svítilo něco jako laserový paprsek - trochu to pálilo, ale nic víc(jsem si řekla, že se asi hadí síla opět trochu rozpohybuje). Pak jsem na 10dní lehla s bolestí hlavy, do které se připojila viróza-nebyla to obyč.viróza, protože jsem věděla, že se něco odehrává mimo mně, mimo mé fyz.tělo. Již od 12.12.jsem měla pocit velkého zklidnění a i když jsem chtěla řešit věci "po staru"-t.j.trochu i vztekem, tak to nešlo, byl tam velký klid a porozumění...........moc si toho vážím, že jsem to mohla zažívat.
  Pocit klidu přetrvává, nicméně řeším také staré vzorce, některé zapomenuté věci se znovuobjevují jakoby z jiné úrovně-mnohem hlubší, a vzhledem k prodělané nemoci musím radikálně řešit vztah tělo-duše- t.j- už nejde dělat věci jinak než chce duše, již si nemohu na nic "hrát", - konkrétně - až budu umět to a to, pak se do toho pustím, nebo - až získám "papír" na to a to, pak začnu pracovat jako.....
  Tady a teď - měním zaměstnání, a to jsem v tom svém teprve půl roku...a nevím co bude, ale vím že to musím udělat:))
  Jinak - přetrvává pořád únava - měla jsem jí celý rok - fyzicky nezvládám ani cvičit, jen běžný kolotoč-práce, rodina........což mně mrzí, protože jsem tak dlouhou dobu bez cvičení ještě neměla, jednorázově jsem třeba "dala" pěší túru, ale pak zase dlouho nic.........kdyby někdo věděl proč se tohle děje, budu ráda za info.
  Jinak držím všem palce, čtu vás moc ráda - jak články, tak komentáře.........
  Právě v té naší různorodosti a jedinečnosti každého je krása:))

  OdpovědětVymazat
 7. Ahoj

  já si vzal 21.12.2012 volno a jednu věc vím jistě. Nic se nestalo nic neproběhlo, nic nenastalo. Tvůj článek na mě působí jako snaha nějak si urovnat spoustu protichůdných informací z internetu s vlastními prožitky. Proč by se měl vesmír, který existuje miliony let, být resetován? Proč bychom se měli hodnotit podle nějakých bodů? A pokud ano kdo to určuje, co kam a za kolik? Proč by měly být všechny pravdy a zkušenosti našich předků, celá naše kultura považována ze dne na den za hodnou resetu? Já bych tedy v tom 5D systému podle všech těch brebentilů žít nechtěl. Popravdě se mi zdá pravdivější a snesitelnější život v takové Kalkatě, kde je každý den boj o holý život a všimni se oni si ten ošklivý matrix užívají, smějí se a ukazují svým dětěm smrt taková jaká je cestou od kolotočů.

  http://www.youtube.com/watch?v=IpdoRUMeshw
  http://www.youtube.com/watch?v=6Yfkn_XUIbU
  http://www.youtube.com/watch?v=tpg5rCmK4Qw

  Nestačí jen pochopit, že tento vesmír je dar sám o sobě?
  2012 je bublina, která prostě splaskla a to je na tom to důležité. Koho posloucháme a čemu věříme. 2012 nás tak může nadlouho ochránit před různými Hitlery, Staliny atd.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ty sis vybral žít a pokračovat zde, neb nechápeš co se děje , ale to je v pořádku,my jsme si vybrali něco jiného

   Vymazat
  2. http://www.trefy.cz/ZivePredstavy/

   Vymazat
  3. Anonymný 18:33 - vy ste si vybrali niečo iné, ale stále žijete a pokračujete tu. Čakáte, že ešte niečo príde ?
   Nič v zlom, len sa to tiež snažím pochopiť.
   IvH

   Vymazat
  4. http://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-8-1-2013/

   Vymazat
 8. Furt dokola to samé.........kdo co řekl,informace od všeho možného z "neprojeveného".......každý jsme tu za sebe,jsme každý jiný a nemůže být všechno stejné pro všechny.......nynější časová linie je mentální - fyzický,projevený svět s individuálními bytostmi mající svoji mysl. Pochopte to už někteří "věřící" všemu co se objeví z "duchovního" zdroje a neberte to jako "dogma"-nějakou "šablonu",která platí i pro ostatní lidi ......co platí pro někoho nebo konkrétně pro Vás,nemusí platit pro druhého člověka......a někdo má rád okna třeba na baráku,kterými pozoruje např.přírodu a okolí a nemusí lézt do nějakých jiných "oken"-portálů,vortexů které slibují "ráj" protože si ho může udělat i zde,tady a teď v této realitě.......

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. sám sis vybral, jak píšeš, ty hledíš do tohoto okna my do jiného ,že nic necítíš neznamená to že to není !

   Vymazat
 9. Nemůžu uvěřit tomu, že si někdo myslí, že mu "osvícení" spadne do klína v přesně určené a konkrétní datum ... A nejlépe samozřejmě v budoucnosti :-D

  OdpovědětVymazat
 10. Děkuji Ti Orgonete za Tvá osvícená slova v úvodu.Vítej zpátky na zemi :o) !Dál jsem to už nečetl...

  OdpovědětVymazat
 11. mno přátelé mám náchylnější tělo na změny .
  12.12. byl velký příval energie.bylo to cítít.a samo od sebe.
  21.sem nic necítil.to spíš 20. ano to byly podobné stavy které popisujete s tím že 21 jsem byl nemocnej...a tekla krev z nosu ,bolesti kolem páteře atd...ale dalo seto.

  od tohoto data nevím zdali jste si někdo všiml mě přijde že jsem jinde...jak když ráno vstanu ,tak pocity a lidi.ale naštěstí je tento příjemnější...

  lidi se začli chovat jinak.jsou více otevření a přátelští...u spousty lidu došlo k uvědomění žeje tady v roce 2013 něco špatně....jako byse probudily a čekaly až jim někdo přijde dát snídani v podobě informací..i spousta lidí začíná chápat konspirační teorie.
  nevím jak vy ale já vidím a citím změny ...není to autosugesce...ani nic jiného...třeba se mohu mýlit ale věřím očím a 6 smyslu který se mě nečekaně rozšířil a vnímám věci dříve než nastanou...a nahodilá telepatie se mě celkem stupnuje s manželkou.)

  OdpovědětVymazat
 12. Taky jsem zažil hodně zvláštní věc. Je to asi tak měsíc, možná 2 zpátky. Brní mně něco v hlavě už nějakou dobu. Podle mě šišinka, ale nejsem o tom přesvědčený. Objevilo se to před půl rokem a projevuje se to ve fázích, někdy to bzučí/brní a někdy zase vůbec. Jednou mě to jakoby vzbudilo ze spánku, ale ne úplně, je to jako když spíte a něko na vás mluví, vy to slyšíte i v tom snu, ale když se vzbudíte, je to reálný zvuk. Vědomě jsem tomu dal povolení. Byl to nějaký energetický výboj. Cítil jsem takový tlak v hlavě jako nikdy v životě a taky, jako by se mi současně s tím tlakem roztočila nějaká turbína v hlavě - byl to vysoký hvízdavý zvuk. Nešlo s tím nic dělat. Pak to přestalo a já usnul. Následující 2 dny jsme byl celkem nervózní a nevěděl co si o tom myslet. Pak jsem se uklidnil a prožíval lehkou euforii. Nebyl to sen. Živé sny jsem míval, ale tohle bylo jiné. 21.12. si napamatuju, že bych něco zvláštního zažil, co by mi utkvělo v paměti. Cítím se ale od toho data mnohem, mnohem klidněji. Věci, ze kterých bych byl dřív vydeptaný, tak mě teď vubec netankují. Cítim se skvěle - psychicky, asi tak jako nikdy před tím a to není zdání, to je fakt. Přestal jsem mít potřebu kohokoliv přesvědčovat a cokoliv si dokozaovat. Mám pocit jakéhosi vnitřního smíření. Každý den pozoruji něco nového, ale především pořád klid. Nepíšu to sem teď proto, abych Vás přesvědčoval o tom, že se něco stalo. Někomu možná ano, někomu možná ne. Ve výsledku jsme každý tam, kde máme být. Neshodneme se na stejných věcech, protože každý z nás prochází něčím jiným a tak máme i zkušenosti rozdílné. Ve Vašem životě není nic důležitějšího, než Vy sami a proto ať se píše co se píše, ať se děje co se děje, věřte jen sým pocitům a svému tělu. Lidé, kteří nevěří sami sobě, věří víc ostatním a tak to pokračuje dál a to je pěkně začarovaný kruh. Nepřehlížejte své pocity. Nale Donald Walsh řekl: "Každé svobodné rozhodnutí pochází buď z myšlenky strachu, nebo z myšlenky lásky. Není jiná možnost." Myslím, že je krásný návod, jak si prověřovat své myšlenky a pocity. V indii je jedno pěkné rčení: "O druhých ani v dobrém." Tzn. že jediné, koho má pro Vás cenu hodnotit, jste Vy sami! Každý si vybere co chcete a za tím si jděte a nenechte se ovlivňovat nikým. Je to Vaše cesta, vyberte si a jděte a nesrovnávejte se s ostatními. Nikdo z nás to nemá ani lepší, ani horší, všichni to máme stejně krásné a fascinující, pokud tedy nevěříte, že je život pouhou náhodou a ž nestojí za nic. Věci se dějí, ať chceme nebo ne. Každý si to musíme odmakat sami a projdeme si tím, jako všichni ostatní. Takže kdo jste prožili něco neobvyklého, nenechte se odradit a Vy, kteří si nejste vědomí nějaké změny, nestavte se do role oběti a nestagnujte. Učte se z každé situace, překonávejte sami sebe a buďte pokorní ke všemu. Nic jiného nám stejně nezbývá. Buď to pochopíme dřív, nebo později. Toť každého volba. A i kdyby se nic nemělo změnit (dimenze, Nová Země, telepatie apod.), tak myslím, že i tak by jsme si každý moli sáhnout do svého svědomí a uvědomit si, jestli se nám současný svět líbí takový jaký je, nebo ne a jestli si svůj vysněný svět představujeme jinak. Pokud ano, pak každý můžeme udělat něco, čím bychom aspoň trošinku změnili sami sebe a přispěli tak ke zlepšení života na Zemi. Každý v hloubi duše cítí, co je správné a co ne. Někdy nám to umí sice vědomí pěkně zkreslit, ale nikdo to tu nemáme lehké, každý máme své problémy a iluze. Nic nám nebrání v tom, abychom byli alespoň trošku přátelštější, vstřícnější a mírumilovnější vůči svému okolí, když už nic víc. Zakončil bych to dvěma velmi moudrými citáty:
  1)"Santalové dřevo, dřevo aloe, modrý lotos, rozkvetlý jasmín - i mezi těmito voňavými věcmi je ze všeho nejlepší vůně čestného jednání." /Siddhártha Gautama Budha/,
  2)"Od moci, která všemu bytí pouta dala, je prosta duše, která sebe samu překonala."/Goethe/.
  Přeji Vám milí všem moc krásných situací v tomto roce, ať prožíváte jen to nejlepší, ať máte otevené srdce a dobrou mysl...

  OdpovědětVymazat
 13. kulturni uderka.Ve 12.12.12 zemrel v San Diegu Ravi Shankar....nejvice zduchovnil George Harrisona,se kterym zahajil hudebni spolupraci v jeho 22 letech...


  OdpovědětVymazat
 14. Je to ale kravina škatulkovat takhle lidi , pozitivnější bylo to o přesunu postupně všech lidí do 5D za Plejáďany , to mi přišel v tom videu velmi pozitivní přístup i pozitivní energie z toho byla cítit.

  OdpovědětVymazat
 15. Ahoj Orgonete ,mam radost z tveho meniciho ze pohledu na vzestup. Dekuji.
  Vzestup neni jen duchovni zalezitost, ale taky silne fyzicka ~ biologicka zalezitost.
  Je to Vyjimecna udalost, kdy si sebou bereme sva TELA, je to dlouhodoby proces!
  A nemyslim si, ze Kirael kali vodu, Kahu jezdi s Kryonovym teamem obcas po svete. Kryon, ktery pusobi pres 20let a jeho duveryhodnost si prave proto muzeme overit, by sebou jiste nevozil na akce defektniho maniaka, prave naopak,rika nam, ze tam nahore maji system, kdo jake info na Zem preda a nabada nas k pouziti duchovni logiky!
  Prijde den, kdy bude cast lidstva pripravena a vzestoupi se Zemi a ti kteri jdou za nimi, ale nejsou uplne hotovi, pouziji portaly.
  Ronna Herman pise o 10 a 15ti letem energetickem okne, ktere bude pro tyto ucely otevrene.
  Prace na sobe je to nejdulezitejsi, Ego je mistr iluze a vtip je v tom, ze pouzivame Ego k potlaceni Ega, kdyz to pochopime, budemem se nakonec smat jako Budha.
  A smich prijde zcela jiste,kdyz pochopime, co je Vecnost.
  Krasny den vsem....

  OdpovědětVymazat
 16. Féwa info o závěrečné fáze vzestupu země do 5D. (vhodné i na hlavní příspěvek)
  http://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-8-1-2013/

  OdpovědětVymazat
 17. Ahoj Orgonete,

  taky mě moc těší Tvůj aktualizovaný postoj k věci! :-)

  Posílám článek - když bys to uznal za vhodné, možná i k publikování zde...

  http://srdcenoveenergie.blogspot.cz/2013/01/bilance-bilanci-2012-mozna-i-neco-navic.html

  Srdečně všechny zdravím, Patrik

  OdpovědětVymazat
 18. Ahojte :-))
  všímam si ako sa skvalitňuje diskusia, či vlastne komenty.
  Vdaka Tebe i Tebe, jemu i jej, i trošičku mne, a vďaka Orgoneti je to tu krajšie a láskavejšie a nádejnejšie. To je dobrá cesta !
  Niekedy tu boli debunkeri, odišli alebo postúpili. som presvedčená že i to druhé..
  Bed

  OdpovědětVymazat
 19. pro skeptiky: když jsem se dnes dívala z okna a v jednu chvíli nebylo přes mlhu vidět na protější park, znamenalo to že ten park neexistuje jen protože ho nevidím ? ne, jen jej prostě nebylo vidět přes mlhu, která je v našem životě tvořena strachem, pochybováním, nedůvěrou :)

  12. prosince jsem šla v poledne do kostela sv Michala, posedět,porozjímat. naneštěstí zde seděla skupinka i s vyučujícím,který jim sice tichým, leč výrazným hlasem povídal zajímavé povídání. Jelikož jsem se nedokázala ztišit a vypnout, sbalila jsem si věci a hurá domů.

  od tohoto dne ale moje večerní rozjímaní nabylo na síle. netvrdím že vždy se mi daří tak jak bych si přála, ale vnímání barviček v těchto dnech bylo a stále ještě někdy je velmi intenzivní. Sice už nevím ve kterém z těchto dní k tomu došlo,ale byly to překrásné, velmi silné vlny barev, jako když pozorujete mořské vlny z ostrůvku, ale ty mají různé barvy a mísí se. Co to přesně je-nevím. Nevím,ale vím co při tom cítím, je to klid a zároveň mi bije srdíčko radostí jak malému dítěti když vidí vánoční stromeček. od té doby nemám strach ze zkoušek, co bude dál, co přijde...Nechávám čas plynout, a věřím, že vše bude dobré, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. stačí když se k sobě budeme chovat slušně. Zkuste se třeba na prodavačky, či lidi na úřadech atd. usmívat. i na kolemjdoucí, uvidíte velkou proměnu a překvapení :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ano i já to tak viděl a cítil , přesně v to datum, barevné vlny se přelévaly z jedná strany na druhou a jako by se spojovaly do kruhu v mé hlavě :-)

   Vymazat
 20. Volba prezidenta aktualizováno 8.1.2013
  http://www.lecitel-janvas.cz/

  OdpovědětVymazat
 21. http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/bod-vn-mania-as-2-arkturi-ni?xg_source=activity

  OdpovědětVymazat
 22. Lidé milí, to nemáte vlastní názor?
  Jak můžete channelerům ještě vůbec něco věřit?
  Vždyť v uplynulém období jasně ukázali, že naprosto netuší, co se ve skutečnosti na této planetě děje. Žádnou skutečně hodnotnou informaci ani nepřinesou, protože se k nim ani žádná nedostane. To, co melou, jsou zavádějící slátaniny. Lidé, např z kristovských indigo teamů tyto mystifikátory s jejich pohádkami kdykoliv usvědčí z podvodu a nevědomosti.

  OdpovědětVymazat
 23. Zdravím, jeden kruh v obilí, nás na datum 21.12.2012 přímo odkazuje a vlstně se nám snaží říct že až budou planety slun.sou. v určité poloze aby jsme se podívaly do určitého souhvězdí. V tom souhvězdí se mělo nacházet nějaké nám neznáme těleso. Zasílám i obrázek na: http://psychedelicadventure.blogspot.cz/2012/06/crop-circle-at-santena-near-poirino.html
  Je to jednoduché pochopit, oko ve kterém jsou postaveny planety na den 21.12.2012, hned vedle je to souhvězdí, a vpravo od souhvězdí je to neznámé těleso.
  Zde je ještě jeden odkaz: http://observatory.cz/static/Obloha%20dnes/automapa.php

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.