24. srpna 2009

Rauni Kilde 3/13, 4/13

http://www.youtube.com/watch?v=4_738N1JR8g&feature=related

Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde 3/13 

(Resumé: hlad v Africe, umělé zavedení AIDS a prasečí chřipky, neetičtí lékaři provádějící likvidaci postižených dětí a starých lidí, zákon karmy a reinkarnace, všichni jsme stejné podstaty).

Rauni: Řekla bych, že kdybychom rozdělovali spravedlivě potravu, i v Africe by měli dostatek potravy, nemuseli by umírat hladem. I kdyby se přirozená selekce nemocemi postarala o určité množství lidí, svévolně tam zavádět nemoci je neetické. To se nesmí dělat. Byla jsem šokována, když jsem slyšela, že WHO, když očkovala před dvaceti lety v Africe proti neštovicím, ve vakcíně byl virus AIDS. Měli v ní virus, který způsobil AIDS. A dnes, když mluvíme o prasečí chřipce, nejprve si uvědomme, že je to prasečí, lidský a ptačí virus dohromady. Samozřejmě to bylo vynalezeno v americké vojenské laboratoři. A když ho budou rozšiřovat po celém světě, samozřejmě k němu přidají také mikročipy. To znamená, že budou ovládat celou světovou populaci. Budou z nás nejenom živé mrtvoly, budou nás moci zabít, kdy budou chtít. Protože je nás příliš mnoho. Pro mě je to příšerně neetické, protože zapomínají, co to znamená být lidská bytost... Slyšela jsem, že v některých evropských zemích, jakmile se narodí postižené dítě, zlikvidují je. Říkají, že by mělo špatný život. V jedné evropské zemi bylo zabito 10 tisíc starých lidí, protože byli příliš staří... Ti nemorální lékaři a sestry, kteří to dělají, si neuvědomují, že být lidskou bytostí znamená být nikoliv tělem, ale znamená to být vědomím, duší. A když se narodíte s postižením, vybral jste si to vy, to vaše duše si to zvolila, vaše vědomí, které je věčné, si zvolilo, aby se dostalo do takového těla, aby se učilo a učilo jiné. A oni je odstraňují. To je naprosto špatné. Nemáme žádné právo zasahovat do životů jiných lidí negativním způsobem. Máme jim jenom pomáhat, podporovat je, milovat je a učit se od nich. 

Julius: Když mluvíme o světové elitě, neetických doktorech a tak, to se děje v Dánsku, tam byli staří lidé, kteří najednou dostali srdeční mrtvici a zemřeli. A stále se to zrychluje. Ale chtěl bych říci, že mnoho lidí není spojeno se svou duší. Kdyby byli spojeni se svou duší, byli by morální. Věděli by, že když udělají něco neetického, musí za to dříve nebo později odpovídat. Zdá se, že ten program probíhá na všech úrovních, ve všech vládách a zdravotnických systémech, které nejsou zdravotnickými systémy, ale jsou to pouze distributoři pro Big Pharma (velké farmaceutické koncerny). Když ten program běží, tak i politici a lékaři jsou živé mrtvoly?

Rauni: Myslím, že byli očipováni, aby se chovali tak, jak se chovají a že to dělají bez svého vědomí. Protože v principu studenti, když jdou na lékařské fakulty, jsou všichni idealisté a chtějí pomáhat. Když projdou studiem, stanou se cynickými. Mezitím se něco stane. A to je to učení, které vás zredukuje na A4, do systému, a v tom systému musíte zůstat, jinak vám různě nadávají. Stanete se outsiderem. Ten systém se musí změnit. A jak? Nejdůležitější je uvědomit si, co je to lidská bytost: že jste energií, jste vědomím, které nemůže nikdy zemřít. A je třeba si uvědomit, že musím být odpovědný: když teď dělám něco špatného, přesně totéž bude učiněno i mně, teď nebo později, i s úrokem. Takže pokud jste „sobecký“, měl byste být ke každému velmi hodný, protože se vám to vrátí. Ti lidé, elita, která vládne, nevěří, že lidé mají vědomí a duši. Nevěří, že existuje reinkarnace, jak říkají východní náboženství, na ta se dívají svrchu. Východní náboženství obsahovala moudrost, kterou by se Západ od nich měl naučit. Ale protože západní technologie tak rychle vyletěly nahoru, díváme se svrchu na všechno duchovní. Nepřijímáme to, myslíme si, že je to nesmysl, všechny ty náboženské aspekty. Do té doby, než je každý z nás zastaven. Může to způsobit autonehoda, smrt manžela, dítěte, cokoliv, co zastaví vaši normální rutinu a vy začnete přemýšlet, proč. Zejména když zemře dítě. Jaký je smysl tohoto života? Proč to dítě zemřelo? Kdybyste nevěděli, že jeho vědomí si zvolilo zrodit se do tohoto těla, přijít na tuto planetu a do této země, byli byste naprosto zničeni. Ale když to víte, zastavíte se, něco se tím naučíte. Možná že udělalo v minulém životě něco naprosto nepřijatelného. Takže tady mělo odžít jen malou chvíli a pak pokračovat. Smrt neexistuje, ale samozřejmě to fyzické odchází. My jsme soustředěni na to fyzické: je to muž, žena, delfín, pes kočka... Ale je to duše. Oči vyjadřují duši. Dívejte se do očí. Když potkáte mimozemšťana, jen se mu podívejte do očí a uvidíte, že jsme jedno. Je v nás společná energie lásky. A proto je velmi a velmi důležité, aby lidé změnili své soustředění z fyzického těla na energii, protože jinak nerozumějí věcem, které se dnes dějí.

Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde 4/13 

http://www.youtube.com/watch?v=bYRD6dh5ACo&feature=related

(Resumé: přirozená intuice národů dle jejich polohy, likvidace vědců, kteří nezastávají oficiální názor, potřeba změny od fyzického k duchovnímu, může k ní dojít katastrofou, i umělou prostřednictvím HAARP, EISCAT apod., zemětřesení, tsunami, likvidace lidí podávajících pravdivé informace, média jsou ovládána elitami, působení elektromagnetických vln na lidi, aby se z nich stali zombie). 

Julius: Když mluvíte o našich technologiích, podíváte-li se na mayský kalendář, je tu linie z Říma přes Berlín a Kodaň do Norska, takže máme západní polokouli a východní polokouli. Vy jste Finka, a Finové jsou mnohem více intuitivní než Norové. Jsou přirozeně velmi intuitivní. Čím jsme více na východ, tím jsme více intuitivní. A my teď musíme odstranit tu linii mezi hemisférami, a to i v mozku, a to se děje nyní. Lidé by se měli velmi rychle probudit a zastavit materialistický přístup. Ale probíhají programy na vymývání mozku...

Rauni: Neřekla bych, že Finové jsou intuitivnější než Norové. Byla jsem v r. 84 na evropské konferenci o paranormálních jevech, o tom, jak lidé podávají zprávy o svých zkušenostech, a srovnávaly se různé země. Šlo o telepatii, jasnovidectví, kontakt s energií mrtvých. A všechny skandinávské země s výjimkou Islandu se umístily velmi nízko. Připouštím, že Norsko bylo jedním z posledních. Islanďané řekli, že 41% lidí mělo kontakt s energií mrtvých. V té době do r. 93 dělali Američané statistiku duševních nemocí, hlavně psychiatři, a hlasovalo se: hlasovali, co je duševní nemoc a co ne. To není příliš vědecké. Já mám tu informaci od psychologa, který v té komisi byl. Takže odhlasovali, že kontakt s mrtvými je příznakem schizofrenie. Telepatie je příznakem schizofrenie. V r. 94 se to změnilo, protože proti tomu bylo příliš opozice. A teď jsou náboženské a duchovní problémy. To je šílené. To nejsou žádné problémy, to je normální lidská zkušenost. A je zajímavé, že nejvyšší čísla v telepatii, jasnovidectví a kontaktech měli Američané. Proč? Američané jsou hodně otevření. A Skandinávci rozhodně nemají méně zkušeností, ale bojí se je zveřejnit, protože by se zesměšnili. A to zesměšňování se děje záměrně. Jsou organizace, zvláště tajné služby vedené často Američany, které absolutně napadají celou akademickou populaci, vědce, kteří se odváží přijít s jiným viděním světa. Jsou zesměšňováni, a často jsou jim odebírány peníze na výzkum, zejména v USA. Protože elita nechce, aby lidé věděli, kdo ve skutečnosti jsou. Elita nechce, aby lidé věděli, co mohou udělat. Kdyby se celá světová populace koncentrovala třeba jen minutu denně na myšlenku, že chce na této planetě mír, harmonii, lásku, svět by se naprosto změnil. Ale to oni nechtějí. Chtějí válku, protože v ní získávají peníze, moc a zneužívání moci. Peníze, moc a její zneužívání jsou dnes největší zločiny na této planetě a musí se to změnit. A změní se to. Myslím, že se to změní velkými katastrofami, i když budou uměle způsobeny lidmi, třeba HAARPem z Aljašky http://www.military.cz/usa/weapons/haarp/haarp.htm nebo EISCATem z Tromse v Norsku. http://en.wikipedia.org/wiki/EISCAT Je to velký systém antén, začíná ve finském Laponsku v Sodankyle, jde do Kiruny, kde je hlavní stan, do Tromse a dále. Je to jako HAARP. Na severní norské hranici s Ruskem je tzv. Globus 2, a ten dosahuje až do Říma. HAARP je první a největší, ale všechny tyto systémy antén mohou postihnout váš mozek. Mohou měnit vaše chování. Mohou měnit počasí. Podle mě způsobily tsunami v Thajsku na vánoce před pár lety, způsobily v květnu stejného roku velké zemětřesení v Číně, při němž zahynulo 70 000 lidí. A jak se mohlo stát, že zemětřesení postihlo právě to největší místo, kde Čína měla své zbraně, své nové zbraně? Bylo namířeno právě tam. A když si pomyslíte, že tato technologie existuje, i když je oficiálně popírána, a ti, kdo o ní mluví, jsou označováni za paranoidní...To je oficiální politika: musíte potlačovat informace, zesměšňovat lidi, kteří vědí příliš mnoho, nebo je musíte zabít. Takhle byla zabita moje přítelkyně. Byli zabiti moji rodiče jako pomsta za informace, které podávám. To je hrozné. Ale na druhé straně vím, že duše nemůže nikdy zemřít. Dokud nevypršel váš čas, ani nemůžete opustit tělo. Není se čeho bát. Ale strach ze smrti je nejhorší strach na celém světě. Když lidé pochopí, že nemohou zemřít, že jejich vědomí, pocity, láska nemohou zemřít, že láska trvá věčně, to bere sílu elitě, která není pozitivní vůči lidstvu.

Julius: Pokud jde o strach a označování za paranoidního, pokud jste v souladu se svou duší, 
víte, jak je to s energií a tělem, pak můžou říkat, co chtějí, nic to nezmění, protože víte, kdo jste a co děláte. Lidé mají strach, protože říkáme něco, co je mimo „skříňku“, ale měli by se probudit teď, protože to nejsem já nebo vy, kdo je ohrožuje. Oni si nás tak označují. Ale my jsme jenom zrcadlem...

Rauni: To je pravda. Ale je to strach a také desinformace způsobené masmédii, která jsou vlastněna elitou. Novináři normálně nemohou psát, co chtějí. Pracují hlavně pro korporace. Musí psát to, co chtějí korporace. Volný tisk je mýtus, žádný volný tisk neexistuje. Mnohokrát jsem se pokusila dostat do tisku fakta. Ta neotisknou, ale desinformace otisknou. Vůbec nezáleží na tom, že jim dáváte skutečné zprávy, zkušenosti, výzkum, chcete ukázat jisté věci. Jsou nepřijatelné, protože publikum má být potlačováno a to má být učiněno právě elektromagnetickými poli, vlnami, které potlačují informace, vaše mozkové vlny klesají, Myslím, že je opravdu absurdní, že necháme lidi, aby nám tohle dělali. Víme, že se to dělá záměrně. A dokud se lidé nedozví, že se to dělá záměrně, budou pokračovat, takže příští generace budou už jen naprosté zombie, živé mrtvoly. A to není to, čím mají být lidské bytosti na této planetě.
Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.