19. října 2010

Matthew: Sdělení na říjen 2010, 3. část

Konečně se dostávám k dokončení překladu Matthewova channelingového vzkazu na říjen 2010. Velmi povzbudivé, a mnohé z toho potvrzuje i Světlonoš ...
Originál: http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=126&z=2
První část překladu: http://orgo-net.blogspot.com/2010/10/matthew-vzkaz-na-rijen-2010-1-cast.html 
Druhá část překladu: http://orgo-net.blogspot.com/2010/10/matthew-sdeleni-na-rijen-2010-2-cast.html

27.  Nejsou nám známy metody „karmického čištění“ ani „příkazu k oživení“ (rejuvenation command) jako příprava na fyzický vzestup, o kterých někteří píšete. Avšak můžeme vám říci, že karma se nepročišťuje vnějšími prostředky, ale prožívá se. Karma každého jednotlivce je jedinečná, a je důležité, abyste pochopili, že karma není ani odsouzení ani trest – je to příležitost k dosažení rovnováhy. Rovnováha přichází tak, že vědomí se řídí poselstvími duše, poselstvími, které udržují osobu ve spojení s podmínkami smlouvy duše, které byly zvoleny specificky pro tento účel. To, že věnujete pozornost duchovnímu vedení v těchto poselstvích a jiným channelovaným informacím, kterým důvěřujete, vám pomůže připravit se na vzestup – a poskytnutí tohoto pomocného vedení je prvotním posláním naší mise!

28. Pokud jde o prohlášení z dotazovacích emailů, že těla na konci roku 2012 zahynou, jestli nebudou splněny žádné čistící či oživující příkazy, k tomu říkáme, že snad s výjimkou plánované popravy nic vnějšího nemůže určit čas fyzického zániku. Toto je pouze v kompetenci samotné duše v souladu s její volbou délky věku před narozením, nebo s požadavkem na opravu smlouvy během fyzického života.. Je pravda, že fyzická těla, která neabsorbují světlo, nemohou přežít ve vyšších frekvencích, protože stupně světla se liší a těla s nejmenším obsahem nevydrží tak dlouho jako ta, která mají světla více. Navíc, do konce roku 2012 mnoho miliónů těl, mezi nimi i mnohá naplněná světlem, zemře v souladu se svou volbou ve své smlouvě duše.

29. Jak můžeme pomoci dětem čistit jejich karmu? Děti, které nejsou naprogramovány „oficiálními schématy“, jednají podle instinktu a intuice, které jsou v souladu se smlouvou jejich duše, a „čištění karmy“ následuje přirozeně. To jen dospělí si vymýšlejí nepotřebné složitosti tím, že příliš analyzují a kalkulují ve věcech, které děti vrozeně chápou jako jednoduché.

30. Fyzický vzestup se zemí nevyžaduje, abyste se stali vegetariány nebo vegany. Tělo každé osoby je zrovna tak různé jako každá duše, a některým tělům se dobře daří bez masa, zatímco jiným ne. Všechno, co brání tělům, aby byla v rovnováze, také brání, aby byla dobrá nálada v mysli a duchu, a dosažení rovnováhy je cílem všech duší. 

31. Když budete pokračovat ve své cestě se Zemí do vyšších vibrací, vaše těla se budou postupně stávat světlejšími a vy budete zjišťovat, že ovoce, zelenina a obilniny jsou pro vás stále více uspokojivé, protože tyto potraviny jsou naplněné světlem, ale maso a mořské plody budou pro vás stále méně přitažlivé. Z důvodu hrozného zacházení se zvířaty chovanými pro maso jejich těla drží energii strachu a bolesti, a tato energie je předávána těm, kteří maso snědí. Mnohé mořské plody jsou kontaminované různými látkami, anebo jejich genetické modifikace snižuji výživnou hodnot. Věnujte pozornost svým tělům – ta vám řeknou, kterou potravu nejvíce potřebují pro maximální blaho.

32. Vzdáváme čest těm, kteří se drží veganské stravy a protestují proti nelidskému zacházení se zvířaty, která dle své smlouvy duše mají poskytovat svá těla jako potravu pro lidi – ale nesouhlasila s tím, aby nehorázným způsobem trpěla v podmínkách, za nichž jsou nucena žít a umírat! A my vás prosíme, abyste vyvinuli velké úsilí, aby se zvířaty chovanými na maso bylo zacházeno lidsky a aby všechna zvířata byla respektována a aby byl oceňován jejich přínos pro váš život. Kruté zacházení ze strany lidí a svévolné zabíjení zvířat po celá staletí přispívaly velkým dílem k negativitě, která způsobila úpadek Země do třetí hustoty, a její metodou uvolňování negativity je to, čemu říkáte „přírodní katastrofy“. Logicky, když skončí příčiny negativity, bude vyloučena potřeba prostředků pro její uvolňování, ale i nadto, zvířata jsou duše a jako takové musí být respektovány!

33. Duchovní uvědomělost zvířat, jejich citlivost k proudění energie, rozsah emocí a inteligence byly dlouho podceňovány či zanedbávány necitelnými lidmi, nebrutálnějšími zabijáky na Zemi. Mezi některými zvířecími druhy, obvykle mezi těmi, které jsou chovány jako domácí mazlíčci, jsou vysoce vyvinuté duše, které si zvolily získávat zkušenosti ve zvířecích tělech, a tak mají mnohem více moudrosti a duchovní jasnosti než mnozí z lidské populace. Tato zvířata přišla na Zemi specificky proto, aby posílila váš vztah k veškeré živočišné říši, protože to je nezbytné pro vaši individuální cestu do vyšších vibrací, kde nemůže existovat krutost v jakékoli formě. Bez probuzení, které přišlo k těm, kteří se věnují zlepšení  života zvířat, by Země nemohla udělat pokrok, který má udělat při vzestupu ze třetí hustoty. (Úryvek z poselství 5. 4. 2005)

34. I když „organická strava“ může pomoci zlepšit zdraví, není nutností pro fyzický vzestup. A pokud vám vyšší cena organických výrobků brání je kupovat, nepociťujte prosím žádné obavy – tento negativní pocit je daleko škodlivější, než jíst neorganickou stravu. Prostě jezte rozumně a používejte sílu myšlenky, že to, co jíte, vám slouží k nejvyššímu dobru, a prociťujte vděčnost za jídlo. Už to nebude dlouho trvat a veškerá potrava bude čistá, bez škodlivých chemikálií a gentických změn.

35. Protože spousta informací, které se nyní vyučují, je mylných, zejména v historii a přírodních vědách, jak mohou učitelé pomoci studentům připravit se na Zlatý věk?  V tomto bodě vám můžeme pouze poskytnout návrh, abyste podněcovali ve třídách diskuse tím, že se zeptáte, zda má někdo na presentovanou informaci jiný náhled, což by mohlo podpořit hlubší myšlení a uvažování ve vhodných oblastech předmětu. Jsme si vědomi, že toto je citlivá otázka, protože některé školní systémy a rodiny jsou silně proti tomu, aby se učitelé odchylovali od schválených materiálů, ale je možné, že když dáte studentům možnost vyjádřit své názory a budete dávat pouze neutrální komentáře, zabrání se tak prudkým reakcím. 

36. Výchova se dramaticky změní na všech úrovních, a v podstatě už to začalo uznáním, že na plod dobře působí poslech klasické hudby a že batolata mají schopnost se učit s úžasnou rychlostí. Ze současných knih jich bude část uchována jako součást záznamu historie Země, a zbytek bude recyklován. Nové texty a televizní a počítačové programy s přesnými informacemi, řečeno historicky a univerzálně, budou vyvinuty v poměrně krátkém čase pro všechny úrovně vzdělávání od raného dětství až po to, co bychom mohli nazvat „post-postdoktorandské studium“, a budou obsahovat předměty, které mnozí nyní nepokládají za důležité jako „bláznivé“ myšlení Nového věku. Hudba, psaní, malování, sochařství – všechny druhy umění a ručních prací – budou mnohem více zdůrazněny, protože veškeré formy uměleckého vyjádření přicházejí z duše. Současná soustředěnost na sporty a intenzívní soutěživý přístup k týmovým sportům, a samozřejmě nepřiměřený čas a finance, které jsou tomu věnovány, se změní na ducha užívání si her a kamarádství, a vzájemně si budete pomáhat k dosažení zdatnosti.

37. Avšak největší změnou bude rozšířené využívání mozku a zvětšená schopnost uvažování, která povede k mnohem většímu zájmu o získávání vědomostí. Tento slavný aspekt života v pozemském Zlatém věku bude náležet každému, kdo bude žít ve vysokých vibracích tohoto období. 

38. Pro všechny, kdo se obávají, že Země nemá dost času, aby se zbavila veškeré temnoty tak, aby mohla dosáhnout nebeského časového rámce pro opuštění třetí hustoty: ujišťujeme vás, že to dokáže – a v kontinuu už toho DOSÁHLA!

39. Přejeme si, abyste mohli poznat, jak dychtivě očekáváme radost z toho, až vás uvidíme vědomě žít na tomto světě, kde vládne mír a láska. Vážíme si jednoho každého z vás, a společně se všemi osvícenými dušemi v tomto vesmíru vás povzbuzujeme, abyste vytrvali!

S láskou a mírem
Suzanne Ward

3 komentáře:

  1. Suzanne Ward - je Little Grandmother ??

    OdpovědětVymazat
  2. Suzanne Ward je Matthewova matka, která přijímá jeho sdělení.

    OdpovědětVymazat
  3. Zajímal by mne názor na rostlinstvo. Nebýt rostlin nejsme ani my. Jsou to také živé organismy jen s jiným metabolismem. Tím by bylo vhodné se taky zabývat.

    OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.