10. května 2013

Kontroverzní plán vědců: Zmrazíme Zemi sírou z letadel

Díky čtenáři za odkaz na níže uvedený článek Kontroverzní plán vědců: Zmrazíme Zemi sírou rozprášenou z letadel. Dovolím si k němu malý komentář.

Článek se prezentuje jako informační, a to v duchu informací připouštějících možnost manipulací klimatu, které se objevují v poslední době ve světových masmédiích (viz např. Prison Planet anglicky: Mainstreamová média připouštějí geoinženýring z 12. 4. 2013), na téma, že vědci vytvářejí kontroverzní plány na obranu před globálním oteplováním.

Ve skutečnosti však tyto mediální informace slouží k zastírání dvou zásadních faktů. 

1. O geoinženýringu se v mainstreamu hovoří, jako by to byl plán vědců, o němž se teprve uvažuje.
Tím se zastírá fakt, že geoinženýrství, manipulace klimatu, počasí a jiné zásahy do zemské atmosféry jsou již dávno tajně prováděny, včetně rozprašování síry a uměle vyvolaných výbuchů sopek k těmto pokusům.
To vše s vědomím a podporou vládců světa, avšak bez vědomí obyčejných lidí, kteří této "konspirační teorii" vůbec nejsou ochotni uvěřit, neboť si nedovedou představit, že/proč by někdo něco takového chtěl dělat.
Viz např. článek v Prison Planet: Mainstreamová média připouštějí geoinženýring z 12. 4. 2013 (anglicky). Z článku:
"Navzdory tvrzení, že tyto programy jsou ve fázi výzkumu, existuje mnoho informací dokazujících různé typy aerosolového sprejování a to, že programy modifikace počasí jsou aktivně prováděny. Mnozí zastánci teorie chemtrails se domnívají, že sprejování chemtrails na naší obloze je součástí geoinženýrských programů, prováděných buď soukromými korporacemi nebo tajnými vládními agenturami, absolutně bez ohledu na následky. Není žádným tajemstvím, že vlády i v minulosti tajně prováděly různé programy, za něž se později omluvily."

2. Geoinženýrství dle mainstreamu má řešit globální oteplování způsobené lidmi, kteří svou běžnou činností vytvářejí nadměrné množství CO2.
Již před lety bylo mnohonásobně dokázáno, že globální oteplování způsobené člověkem neexistuje, (info např. překlady, články a odkazy Orgonetu pod štítkem Lež o globálním oteplování.
Z nich doporučuji začít výstižným článkem z 28. 2. 2013 - rozhovor s klimatologem prof. Kutílkem: Klaus má pravdu, profesor odhalil důvod ožebračování obyčejných lidí.
Z rozhovoru:
"Jak to ale tedy s tím globálním oteplováním je? Dochází k němu? Je způsobeno člověkem? Nebo spíše záleží na aktivitě Slunce či vzdálenosti Země od Slunce?
Asi vás překvapím a hlavně alarmisty. Přestože je letos protivná a dlouhá zima a přestože za posledních 15 let v průměru nedocházelo ke globálnímu oteplování, tvrdím, že se pořád otepluje, i když s různými výkyvy počasí. Charakteristika klimatu se stanoví statistickými metodami. Zjednodušeně se jedná o průměry dat o počasí za 30 let. Ten počet let je stanovený dohodou. Ale je možné vyhodnocovat klima za 100 let nebo 1 000 let. Takže jeden nebo pět chladných let ještě neznamená konec oteplování. Nebýt globálního oteplování za posledních 150 až 200 let, tak bychom měli celkem pravidelně mrazivější zimy, než je letošní, a to po celý život. Známe celou řadu faktorů, které zásadně ovlivňují změny klimatu. Člověk zatím k těm nejdůležitějším nepatří."
Vidíme, že i o dva roky později, v roce 2013, "globální oteplování způsobené člověkem" zůstává pro vládce světa a států stále výbornou záminkou, jak získávat z lidí formou daní další prostředky. A média je snaživě podporují, vyvolávají obavy z neexistujícího oteplování a sugerují lidem, že je nezbytné, aby vlády z jejich peněz vydávaly obrovské prostředky na ochranu před neexistujícím nebezpečím.

Sepsal Orgonet


Kontroverzní plán vědců: Zmrazíme Zemi sírou rozprášenou z letadel
Převzato z: http://technet.idnes.cz/globalni-oteplovani-sira-0he-/veda.aspx?c=A130311_224613_veda_pka
Pavel Kasík

9. května 2013

Zní to jako konspirační teorie o tajném práškování lidí. Ale pokus ochladit zemskou atmosféru pomocí tisíců tun sloučenin síry, rozptýlené do atmosféry z letadel, podporují i seriózní vědci. Je to zatím nejlepší známá metoda, jak skutečně zastavit globální oteplování. Kontroverzní nápad je částečně ověřený "experimentem".


Stovky letadel vyletí každý rok vysoko do stratosféry. Mají zde za úkol rozprášit miliony tun kyseliny sírové. Malé částečky sirného aerosolu pak odrazí část slunečních paprsků zpět do vesmíru a Země se vyhne hrozbě stoupající teploty. Alespoň na chvíli. Každý rok bude potřeba rozprašování zopakovat. Taková je vize geoinženýringu, cíleného upravování atmosféry na globální úrovni.

Zní to jako šílený nápad. Tak šílený, že nemá daleko ke konspiračním teoriím o vládách, které prý pomocí rozprašovaných chemikálií manipulují obyvatelstvo nebo kontrolují porodnost (více o tzv. chemtrails v našem předchozím článku). Ostatně právě první zamyšlení na téma atmosférické manipulace, vypracované ruským vědcem Michailem Budykem v 70. letech, je zastánci konspiračních teorií hojně citováno.

Obrázek: 
Geoinženýring nenavrhuje jen rozprašování síry do vyšších vrstev atmosféry. Jiné projekty navrhují například umístění zrcadel na oběžnou dráhu nebo vývoj nového druhu planktonu a dalších mořských organismů, které by pomohly s likvidací následků globálního oteplování i jiných problémů.


O třicet let později je na téma SRM (Solar Radiation Management, tedy kontrola slunečního záření) již napsáno několik stovek vědeckých prací. Většina z nich v ryze teoretické rovině, žádné letadlo zatím síru do atmosféry nedští. Je to příliš kontroverzní téma apraktické pokusy jsou často odmítányjako nepřípustná a nebezpečná fantasmagorie.

Změnit to chce David Keith: "Nevím, jestli se to někdy uskuteční. Ale jsme v nepříjemné situaci a důsledky globálního oteplování nezastavíme pouhým omezením emisí. Podle mne by bylo naprosto šílené tuto cestu neprozkoumat."

Dokáže nás síra ochladit? Vyzkoušeno!


Doktor Keith není žádný zbrklý doktorand nebo fanatik. Má za sebou úspěšnou kariéru na poli částicové fyziky. V 90. letech se začal zabývat energetikou a globálním oteplováním a s překvapením objevil kontroverzní a okrajové úvahy o geoinženýringu. Od té doby je z něj vůdčí osobnost tohoto odvětví, které možná představuje jedinou naději, jak se vypořádat s globálním oteplováním.

Úvaha o vypouštění síry do atmosféry je přinejmenším radikální, což samo o sobě ukazuje, v jak prekérní situaci jsme se podle klimatologů ocitli. I kdyby lidstvo maximálně omezilo emise oxidu uhličitého (a zatím to rozhodně na nějaké optimistické scénáře nevypadá), nijak tím nezastaví samotné globální oteplovaní. Pouze zpomalí jeho zrychlovaní. "Zvýšený obsah CO2bude Zemi oteplovat ještě alespoň tisíc let," shrnuje současné poznatky David Rottman z MIT Technology Review. Samotná regulace emisí, jakkoli je nezbytná, zkrátka nevede k řešení problému celosvětově stoupající teploty.
A co vede zastánce SRM k přesvědčení, že síra vysoko v atmosféře může teplotu celosvětově snížit? V 90. letech proběhl, dalo by se říci, největší klimatologický experiment. Nebyl nikým povolený, dokonce ani řízený. Vybuchla sopka.

Obrázek:
Výbuch filipínského vulkánu Mount Pinatubo v roce 1991 vychrlil do atmosféry 10 milionů tun síry, což stačilo k průměrnému světovému ochlazení o půl stupně Celsia.


Mohutná erupce filipínského vulkánu Mount Pinatubo v roce 1991 poskytla vědcům jasná data. Demonstrovala, že vliv relativně malého množství síry v atmosféře je globálně měřitelný, jak poukázal chemik Paul Crutzen, držitel Nobelovy ceny za chemii. Malým množstvím se zde myslí 10 milionů tun síry. Sopka je vychrlila během několika dní, a částečky síry v atmosféře na několik následujících let ochladily celý svět o 0,5 stupně Celsia.

Crutzenve svém článku z roku 2006 uznává, že preferovaný způsob by měla i nadále být snaha o snižování emisí oxidu uhličitého, ovšem jedním dechem dodává, že dostatečně rychlé omezení emisí je jen "zbožným přáním". Zastává se proto myšlenky geoinženýringu a přímo jmenuje možnost využití aerosolů síry.

Zní to strašně! Nezničíme si tím atmosféru?

Geoinženýring a SRM mají velkou řadu odpůrců. Argumentují obvykle nedostatkem informací o tom, jak by v praxi takový zásah do zemské atmosféry ovlivnil další atmosférické jevy, nejen teplotu. Zatímco síra by odrazila část slunečních paprsků už ve vnější atmosféře, skleníkové plyny naopak působí níže, kde zachycují infračervené záření na cestě od Země.

Není tedy zatím jasné, jakou roli by SRM sehrálo v boji s ostatními negativními důsledky globálního oteplování. Atmosferický chemik James Anderson například zjistil, že bouřky mohou přispívat k rychlejšímu ničení ozonové vrstvy. "Pokud bychom do toho ještě přimíchali síru, mohl by z toho vzniknout smrtelný koktejl," spekuluje.

Anderson i Keith se shodují na nutnosti dalších experimentů, aby bylo co nejdříve jasné, zda a jaké by byly reálné dopady podobných projektů.

"Neříkám, že to bude fungovat. Dokonce ani netvrdím, že bychom se do toho měli pustit," upozorňuje pragmaticky Keith. "Ale čím dříve zjistíme, jestli to bude fungovat, nebo ne, tím lépe!"

Podle něj je nejdůležitější si uvědomit, že ať už jiné naše ekologické snahy budou jakkoli úspěšné, globální oteplování již v žádném případě nezastaví. "Jediná věc, která nám může v následujících generacích skutečně pomoci, je geoinženýring," je přesvědčen Keith.

Pochyby panují kolem toho, kolik síry by stačilo na dosažení cíle, tedy vyvážení skleníkového efektu. Alan Robock, klimatolog se specializací na sopky, se domnívá, že Keithův odhad, začínající na 25 tisících tun ročně, je podceněný. Částečky síry by totiž mohly mít tendenci se shlukovat, čímž se jejich odrazivý účinek snižuje, a muselo by se jich tak do atmosféry dodat mnohem více, než naznačují Keithovy propočty. "Možná mnohonásobně více," myslí si Robock.

Jak začít?

Skeptikové se také domnívají, že celá myšlenka geoinženýringu je nebezpečná, a zvláště pak stříkání síry do atmosféry. Vždyť právě kvůli lidmi produkovaným emisím v atmosféře ekologické problémy v čele s globálním oteplováním vůbec odstartovaly. Na druhou stranu, množství síry, kterou Keith navrhuje z letadel šířit do atmosféry, je nepatrné v porovnání s tím, kolik síry už nyní proudí z komínů při spalování uhlí.

Další skeptik, Raymond Pierrehumbert, geofyzik z Univerzity v Chicagu, připomíná, že současné matematické modely ještě zdaleka nejsou dostatečně spolehlivé na to, abychom mohli plně předpovědět a propočítat důsledky takového zásahu do atmosféry. Znepokojuje ho také nutnost trvalého udržování (a zvyšování) přísunu síry do vyšších vrstev atmosféry, a to "donekonečna". Protože pod sírou budou stále skleníkové plyny (ty rozhodně v příštích staletích nikam nezmizí), přerušení sírového projektu by znamenalo velmi rychlé oteplení. "Kdybychom přestali, nebo museli přestat, tak je z nás škvarek," bojí se Pierrehumbert.

Keith s mnoha připomínkami souhlasí: "Často se mluví o tom, že SRM někdo zapne velkým vypínačem, a pak už budeme muset dělat SRM donekonečna. Ale není důvod, proč bychom nemohli začít postupně." Například ohraničeným experimentem, který by umožnil přesně změřit, jak se síra v atmosféře bude chovat.

"Kdyby to mělo být jednorázové rozhodnutí, zda ano, nebo ne, tak jsem i já celkem proti," dodává Keith. Ale protože se může začít postupně, myslí si, že nesmíme ztrácet čas. Doufá, že se regulací slunečního záření pomocí síry budou zabývat vědci i politici, aby vznikla rozumná výzkumná platforma, která později umožní uvést experimenty do praxe.

"Ještě nevíme dost na to, abychom mohli začít. Ale podle současných poznatků to vypadá, že musíme tuto možnost brát vážně," zdůrazňuje Keith. "Bylo by zbrklé, kdybychom se jí vyhýbali."
36 komentářů:

 1. Neviem ale podľa mna žiadne otepovanie neexsistuje.
  Keby nepráškovali oblohu počasie je normálne. To ONI tým rozprašovaním otepluju..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Otepľovanie existuje ale nieje spôsobované ľuďmi ale procesom zeme ktorá zoslabuje magnetické pole a potom znova ho naštartuje. Boh vie či to zoslabenie vydržíme.

   Smazat
  2. oteplování je fakt je způsobené sluncem který víc hřeje než dřív podle mě jde o nějaký cyklus těžko říct jako dlouhý nebo víc cyklů působících zároven
   například letos byl dlouho sníh pár dní svítilo a během týdne přišlo léto dřív to tak rychlé nebývalo
   já jsem rád že to práškováním aspon trochu tlumí a uvádějí počasí alespon trochu do normálu

   Smazat
  3. Vy ste pravý "produkt" konzumní společnosti a co se vám nakuká, to šíříte dál. Ovšem na tomhle serveru, kde lidé znají pravdu, nemůžete se svými pokřivenými názory uspět.

   Smazat
  4. Anonymní 11. května 2013 11:04

   "papoušků" jak vy je tu plný národ, zdá se ? :-)))
   Lepši by bylo Vás naučit slogany typu "Cibule je zdravá, jezte česnek,apod " :-)))

   s láskou
   sv.

   Smazat
  5. no jistě jen by mě zajímalo kde se to co jsem napsal kuká třeba tam půjdu nechat si toho nakukat víc:-))))))

   Smazat
 2. Síru do atmosféry? Co to je za blbost? :O Fakt už nevědí jak to tady doje*at...
  czernick

  OdpovědětSmazat
 3. To nejsou žádní vědci, ale úzká skupina organizovaných globálních zločinců, která se domnívá, že jsou bohem vyvolení k tomu, dělat si s lidstvem co chtějí. K těmto vědomým organizovaným zločincům například patří i mírumilovně vyhlížející nositel Nobelovy ceny Al Gore, či Gates. Vzpomeňme si, jak vedení I.G. Farben sami sebe kdysi nazývali Spolkem bohů. Jsou to pořád stále titíž „lidé“, kteří si z generace na generaci předávají moc nad lidstvem a záměrně vyvolávají krize, války, hladomory. Teď je jejich cílem vyhubit mnoha kombinovanými technikami (očkování, „zdravotní péče“, otrávené potraviny, chemtrails, neplodnost, atd.) 6 miliard lidstva.

  OdpovědětSmazat
 4. Myslím že jasný důkaz práškování, to se nedá vokecat :)

  http://www.youtube.com/watch?v=lm0XDiS6Scw

  OdpovědětSmazat
 5. http://www.youtube.com/watch?v=B7Tz8l-t1o4&feature=related

  OdpovědětSmazat
 6. Tyto blázny do svěrací kazajky a zavřít na samotku blázince. Experimentovat uměle s planetou, ovzduším planety, je smrtelné pro veškerý život na ní. Jejich teorie by to chtělo vyzkoušet laboratorně, v hermeticky uzavřeném prostoru a tyto fantasmagoras vědce zavřít do té laboratoře, aby si na vlastní kůži zkusili dopady svých teorií. Pokud za 20 let vyjdou z toho prostoru mladší, zdravější a chytřejší- prosím, mohou dělat experimenty v omezeném měřítku v reálu.
  "Bezpečněji člověku potkati se s medvědicí osiřelou, nežli s bláznem v bláznovství jeho." - Šalamoun

  OdpovědětSmazat
 7. http://zochrot.org/en/content/were-map

  OdpovědětSmazat
 8. Ahoj, Orgonete. Je zajímavé, že v článcích Pavla Kasíka se velmi často konspirační teorie objevují, nikdy se jim ale autor nezapomene zasmát. Řekl bych, že ho to dokonce zajímá. Pak se divím, proč už tak dlouho stále tápe ve tmě, nebo se nedivím, a je placeným agentem NWO. :)
  Fil

  OdpovědětSmazat
 9. Nápady vědců se mi zamlouvají. Mimochodem víte, že je i dnes vědecky dokázané, že globální oteplování zrušíte výbuchem atomové bomby ? Tak ju tedy použijme. A tím světové elity dosáhnou dvě mouchy jednou ranou.

  OdpovědětSmazat
 10. bylo by na místě přesvědčit vědce a ostatní hlavouny, že bez spirituálního vzdělání se jim budou třást ty jejich zadky do té jejich krátké smrti, aneb neuškvařili, to že by sme se usmahli mohou tvrdit bezvěrci s 3D myšlením, evoluci kosmu nelze zastavit, natož spozdit :), jak pošetilé..

  OdpovědětSmazat
 11. Výbuch atómovej bomby otvára dieru do stratosféry a umožňuje negatívnym mimozemšťanom v ich plánoch na ovládnutie Zeme,...to len tak na okraj pre tých, čo to neovládajú! Amíci to už dávno vedia. A na zničenie atmosféry toho už bolo urobené veľmi veľa. Každý deň sa na tom pracuje a aj patenty Nikola Teslu boli zneužité práve na to. Vibrácie Zeme sa ale už zvýšili natoľko, že nie je možné zastaviť vzostup a čas parazitov sa blíži ku koncu, kde nastane žatva duší. Každý sa svojím správaním a postojom k vesmíru a matke Zeme zaraďuje na svoju individuálnu cestu jednotlivej duše, Nezabúdajme na to každým dňom, každým skutkom ako ak svojími myšlienkami.

  OdpovědětSmazat
 12. Srdečne zdravím :o)
  Malá elitná skupinka si myslí, že pojedla všetku múdrosť sveta... Avšak akosi im stále uniká, že Matka Zem je živá, cítiaca bytosť so svojím spirituálnym vedomím, - ako všetky planéty a hviezdy v Univerze - takže je schopná (ako každý živý organizmus), do určitej mieri, naprávať a korigovať chyby a nerovnováhy v citlivom ekosystéme Prírody, ktoré jej spôsobil človek svojím nerozvážnym myslením a konaním... Tiež má samoočisťovaciu a samoliečiteľskú schopnosť, ktorá sa prejavuje PRIRODZENÝMI klimatickými a geologicko-tektonickými javmi... No, všetko má svoje hranice odtiaľ-potiaľ. Ako vidíte, sme svedkami, že Matka Zem nám už nevládze tolerovať naše nevďačné chovanie. Treba sa vžiť aj do jej cítenia a precítiť Matičku Zem našim srdcom. Dávajme jej veľa lásky a buďme Jej vďační za všetko, čo nám dáva - treba si to denne vedome uvedomovať... :o)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A je tu ještě něco: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rostliny-si-spolu-povidaji-aby-se-podporovaly-v-rustu
   Rostliny si to poví.
   r.m.

   Smazat
 13. Možná by se sem hodil tento článek, poukazující na převratné objevy vzniku vesmírných těles jako je naše Země (1):

  Pojďme ale v tomto případě použít Larsonův přístup a s využitím specifických pojmů určit vnitřní strukturu naší planety a najít přirozené důsledky, které ze zjištěných dat vyplývají. Výše uvedený pohled navrhuje planetární model, který je založen na pozůstatcích "bílého trpaslíka" "B"", který byl součástí společného uskupení "červený obr/bílý trpaslík" v rámci binárního hvězdného systému.
  V současné době je geometrie naší planety definována jako "rotační hyperboloid" (zploštělá koule) poměrně ustálených rozměrů, v jehož prostředí se nachází tektonické desky, které čas od času do sebe narazí, přičemž dochází k takovým jevům, jako je zemětřesení nebo lokálně zvýšená seismická činnost. Pakliže je vzájemný kontakt tektonických desek charakteru intenzivnějšího, může docházet k procesům tzv. vrásnění, během kterého vznikají hory a pohoří, propadliny a údolí. Věda, která se těmito záležitostmi zabývá, se nazývá "tektonika"24. Je součástí standardního vědeckého přístupu k těmto jevům, přičemž se snaží vytvářet teorie různorodého charakteru na základě svého vlastního pozorování.
  Tuto myšlenku podrobně vysvětluje Dewey Larson ve své knize: "Universe of Motion"26 (Pohyb Univerza), kde složka "A", čili obří hvězda dosáhne vrcholu své věkové hranice a exploduje v supernovu. Ovšem to, co Larson ve své tezi nezohlednil a na co Peret poukazuje, je skutečnost, že těleso "B", čili "bílý trpaslík" nacházející se v těsné blízkosti supernovy prostě nemůže takovou událost přežít. "Bílý trpaslík" je tedy zničen v ose rozměru prostoru, přičemž jeho energie akceleruje v ose času, přičemž produkuje celou řadu malých superhustých fragmentů, které se vyvíjejí v jádra budoucích planet.
  Takže nyní, když víme, že planetární jádro je v podstatě pozůstatkem "bílého trpaslíka"27, máme v podstatě vystavenou "cestovní mapu"28 k pochopení toho, co se děje pod našima nohama. Reciproční systém naznačuje, že k analogickým procesům dochází znovu a znovu všude kolem v přírodě, a to na různých úrovních, takže poznatky získané z kvasarů (galaktických implozí) lze použít i u "bílých trpaslíků" (hvězdných implozí), planet (fragmentů "bílých trpaslíků"), a tak dále dlouhou cestou až na úroveň částic a atomů, které jsou také jen pohyby v čase s prostorovou lokací.

  Kráceno podle http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6753-geochronologie-aneb-historie-skryta-v-case-3/

  OdpovědětSmazat
 14. Pokračování předchozího článku (2):
  Nitro planety stejně jako u jejich hvězdných rodičů je rozděleno do čtyř základních vrstev, a to na základě koncepce pohybu a v kolika dimenzích tento pohyb existuje buď v prostoru, nebo v čase. Larson v tomto ohledu hovoří o tzv. astronomickém rozměru otáček.29
  Každá z těchto "rychlostních zón" má své specifické vlastnosti, které přispívají k celkovému chování planety:
  a) 1 - x: Nízká rychlost vymezuje oblast normální hmoty, která obsahuje složky "SiAl" v rámci kontinentální kůry, "Simatické podloží" oceánů, astenosféru (kluzkou magmatickou vrstvu) a plášť. Plášť je součástí zbytkové hmoty původního "bílého trpaslíka", zatímco kůra se skládá z meteoritického kameniva. Plášť vykazuje vlastnost vnitřního čili skrytého pohybu v prostoru, jehož projevem je gravitace
  b) 2 - x: Střední rychlost, kdy dva rozměry pohybů existují v prostoru a jeden v čase. Tento aspekt tvoří tzv. "vnější jádro" a vykazuje inverzní hustotu gradientu, kde plášť tohoto vnějšího jádra obsahuje nejtěžší minerály a podstatně lehčí forma materiálů včetně plynné složky se nachází v hlubších oblastech. Vzhledem k tomu, že gravitace předpokládá pohyb ve všech tří dimenzích na prostorové ose a vnější jádro ale disponuje pouze dvěma složkami tohoto typu, vykazuje tím pádem tzv. neutrální formu gravitace.30 Díky přítomnosti jednoho typu pohybu v ose času vytváří vnější jádro intenzivní skalární magnetické pole.
  c) 3 - x: Ultra - vysoká rychlost, kdy jeden rozměr je spojen s prostorem a dva rozměry s časovou osou. Tato platforma tvoří tzv. "vnitřní jádro" a exponuje antigravitační sílu jakož i další vlastnosti. V podstatě vytváří rovnováhu mezi gravitační silou spojenou s pláštěm a antigravitační silou spojenou s vnitřním jádrem. Tato rovnováha udržuje planetu na stabilní oběžné dráze.
  d) 1-x: Inverzní nízká rychlost (nízká rychlost v opačném režimu), zde se veškeré formy pohybů odehrávají v linii 3D času. Vnitřní jádro bylo geofyziky objeveno teprve nedávno a například Mehran Keshe ho pojmenoval "Caroline Core".31 Na první pohled tato oblast vypadá jako prázdná bublina v samém středu "vnitřního jádra", která vytváří spojení mezi prostorovou a časovou strukturou planety. Tuto oblast bychom také mohli nazvat "Duší" nebo "Duchem" naší planety.32

  Kráceno podle http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6753-geochronologie-aneb-historie-skryta-v-case-3/

  OdpovědětSmazat
 15. Pokračování předchozího článku (3):
  Vzhledem k tomu, že dynamika pohybů je vyšší jak rychlost světla, vykazuje jádro charakteristické vlastnosti, které jsou více méně opozitního charakteru vůči jádru klasické hvězdy.33 Takže lze hovořit o tom, že spíše než ke zvyšování tlaku a zahřívání dochází v jádru "bílého trpaslíka" k poklesu hustoty látek a k ochlazování, přičemž se vytváří inverzní gradient hustoty hmoty v jádru planety.34
  Vzhledem k poklesu tlaku se v průběhu času jádro rozšiřuje, dochází k praskání planetárního pláště a zemská kůra se poté usadí ve formě tektonických desek na povrchu. Nicméně stejně jako u hvězdného protějšku se jádro "bílého trpaslíka" nezvětšuje konzistentně, ale jako u hvězd i zde dochází k pravidelnému období klidu, které může trvat i staletí až do chvíle kritického dosažení komprese, která způsobí postupné trhání planetárního pláště s vytvořením celé řady zlomových linií. Vzhledem k větší ploše pak tyto desky volně kloužou podél astenosféry35, kluzké magmatické vrstvy, která se nachází mezi kůrou a pláštěm.
  Tektonické desky se pak zastaví v pohybu poté, co dojde k alespoň minimální konfiguraci energie, což bývá obvykle na 90 % jejich rotujícího pohybu. Tato situace pak v samém důsledku způsobí to, že se masivní oblasti ledovců dostanou do sektoru rovníku. Zároveň si je třeba povšimnout, že plášť, vnitřní a vnější jádro se nehýbou - pouze zemská kůra se pohybuje ve vztahu k magnetickým pólům, které jsou bez pohybu. Ve skutečnosti tak dochází k iluzi, že se magnetické póly pohybují po zemském povrchu, ale ve skutečnosti je tomu právě opačně.36
  Jednoduchý způsob jak pochopit a představit si výše popsaný proces můžeme uvést na tomto obrazném příkladu. Máte balónek který nafouknete. Poté balónek pokryjete tekutým bahnem. které necháte zaschnout. Jakmile se tak stane, nafouknete balónek ještě více a sledujete, co se stane. Bahno počne praskat a oddělovat se od sebe. Rozšiřující se praskliny jsou podloží vyplněná oceány a oddělené kusy bláta jsou kontinenty. A tak, jak se objem balónu zvětšuje, zvětšuje se i prostor mezi kusy bahna, které jakoby kloužou po jeho povrchu. To všechno je příčinou toho, co nazýváme "desková tektonika".
  Z výše uvedeného vyplývá, že objem planet není statický, ale s časem se zvětšuje. Během náhle i krátkodobé evokace tohoto procesu dochází k extrémnímu nárůstu seismických a sopečných aktivit. Tyto jevy jsou pozorovány na Zemi, planetách i měsících. V dávné historii Země byl její objem menší, oceány nebyly tolik rozsáhlé jako nyní a kontinenty byly uspořádány odlišně.

  Kráceno podle http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6753-geochronologie-aneb-historie-skryta-v-case-3/

  OdpovědětSmazat
 16. spomente si na clanky od Dana buduju si svoju utopiu ktora coskoro skonci lebo ak slnko spravi kvantovy skok tak zdar :)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O tom ty články 1,2,3 výše vpodstatě mluví, že to vypadá na to, že v rámci kvantových skoků se slunce a všechny planety kolem něj nafouknou a zvětší, což povede na Zemi k obrovské geologické katastrofě, nic nezůstane na svém místě, všechno bude uvedeno do pohybu, mnohá země zmizí pod mořem, mnohá země se zase z moře vynoří ! A tak chápu, že to bude způsob, jak bude "obnovena tvář Země", o čemž se píše v prorockých starověkých textech !

   Smazat
 17. Je divné, že takoví vědci si jsou jistí, že síra ze sopky ochladila atmosféru. A co ten jemný prach co zastínil atm. po celém světě? To neberou v úvahu? Ta samotná síra to neřeší. Až jednou bouchne Yellowstone bude taková zima až se z toho všichni Al Goreové pos..ou. A na pár stovek let. Příroda a vesmír si s námi jen pohrává. Jsme jen prach s troškou inteligence...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak !

   Smazat
  2. Prach Země jsi a v prach Země se zase obrátíš - to je lidský osud zde na Zemi od počátku do konce věků !

   Smazat
 18. No, ti, kdo o tom rozhodují, řežou větev, na které sedíme nejen my, ale i oni sami. Nebo si myslí, že tomu uniknou? Taková blbost!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Možná mají nějaké možnosti o kterých my nevíme. Pořád mám v záloze alternativu, že to všechno může probíhat jinak než si představujem. Proto se mi nechce vynášet prognózy. Pavel Jan

   Smazat
 19. schovaju sa podzem :)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To jim nepomůže ! Bůh lidem slíbil, že pokud je elity nechají na povrchu Země na pospas událostem, které na Zemi z vesmíru přijdou, nebudou ušetřeni ani oni v úkrytech pod zemí, ani na dně mořském !

   Smazat
  2. Jestliže stačilo několik atomových výbuchů k nedávnému zničení několika podzemních tajných globalistických měst a základen na území USA, jak takové úkryty vůbec mohou obstát před celoplanetárními geologickými pohyby Země ?! Jsou k smíchu se svými bunkry apod., budují si jen svoje hromadné sarkofágy smrti. To bude trest za jejich domýšlivost a hnusobu, kterou po Zemi (a v podzemí) bez ustání šíří !

   Smazat
 20. Kyselinu sírovú vyrábame zo síry, kyslíka a vody kontaktným procesom.
  V prvom kroku sa spaľuje síru za vzniku oxidu siričitého:
  (1) S(s) + O2(g) → SO2(g)
  Oxid siričitý sa následne kyslíkom oxiduje na oxid sírový v prítomnosti oxidu vanadičného ako katalyzátora:
  (2) 2 SO2 + O2(g) → 2 SO3(g) (katalyzátor V2O5)
  Nakoniec sa oxid sírový nechá reagovať s vodou (zvyčajne nie s čistou, ale s 97-98% roztokom H2SO4 obsahujúcim 2-3% vody) za vytvorenia 98-99% kyseliny sírovej.
  (3) SO3(g) + H2O(l) → H2SO4(l)
  Oxid sírový sa z praktických dôvodov nerozpúšťa v čistej vode, pretože je to vysoko exotermická reakcia produkujúca žieravý aerosól namiesto roztoku. Alternatívne sa oxid sírový môže absorbovať do už vyrobenej kyseliny sírovej, čím vznikne tzv. óleum (H2S2O7), a to sa následne riedi vodou na kyselinu sírovú.
  (3) H2SO4(l) + SO3 → H2S2O7(l)
  Óleum reaguje s vodou za vzniku koncentrovanej H2SO4:
  (4) H2S2O7(l) + H2O(l) → 2 H2SO4(l)
  Zriedená kyselina sírová sa dá vyrobiť aj zmiešaním kyseliny siričitej s peroxidom vodíka
  (5) H2SO3(l) + H2O2(l) → H2SO4(l) + H2O(l)
  V roku 2001 sa na celom svete vyrobilo viac ako 165 miliónov ton kyseliny sírovej

  To ako mame ten ich super pokus v zdravý prežiť??,

  OdpovědětSmazat
 21. Tenhle pokus jsme už dávno dělali. Jen v Československu se až do 80. let vypouštělo do vzduchu několik milionů tun oxidů síry ročně. Stejně tak i v jiných zemích. Zařízením zvaným "elektrárenský komín" se prováděla injektáž do atmosféry asi 200 metrů nad povrchem.

  OdpovědětSmazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.