3. října 2016

Meteorologické/geoinženýrské chemtrails jsou součástí systému řízení počasí. Přirozené počasí neexistuje. Vliv chemtrails na zdraví je zřejmě zanedbatelný.

Meteorologické/geoinženýrské chemtrails jsou součástí systému řízení počasí. Přirozené počasí neexistuje. 
Orgonet
3. 10. 2016

Dle komentářů vidím, že si zde čtou i noví čtenáři, kterým není zatím smysl každodenních chemtrails jasný. Takže: tyto chemtrails nejsou žádným úmyslným chemickým/biologickým útokem na nějaké/naše území za účelem zdravotní likvidace obyvatelstva. I když by potenciálně samozřejmě mohly být. Experimenty s leteckým sprejováním látek vyvolávajících nemoci samozřejmě v minulosti proběhly (USA), informace o tom najdete i na Orgonetu. Avšak pro šíření nemocí je letecké sprejování možná příliš očividná a zaručeně nejistá metoda (otázka rozptylu), a elity mají již lepší a skrytější způsoby, jak šířit nemoci, jako je třeba přesně cílená "dobrovolná" vakcinace.

Pro illustraci dnešní meteochemtrails v Biskajském zálivu:


Přirozené počasí neexistuje

Prvním předpokladem k pochopení každodenního chemického sprejování je uvědomit si/připustit si, že přirozené počasí již mnoho let neexistuje. Mladí lidé do 30 let to pochopí těžko, protože přirozené počasí už nezažili, ale lidé od 40 let výše by si mohli pamatovat, že slunce dřív svítilo jinak, mraky vypadaly a chodily jinak, bouřky probíhaly jinak.
Veškeré počasí probíhající na planetě je již několik desítek let (nejméně 2 - 3 desetiletí čím dál intenzívněji) uměle řízeno. Dá se říci, že v současnosti ani kapka nespadne bez vůle a přičinění geoinženýrů, žádné sucho a žádný extrém počasí (=meteorologická zbraň) neproběhne jako přirozený jev. Plánování a řízení počasí se týká naprosto všech oblastí planety, i neobydlených, výjimky neexistují.

Chemtrails jsou nezbytné pro řízení počasí

Současné každodenní meteorologické chemtrails jsou rutinní a nezbytnou součástí technologií řízení počasí, a jsou vytvářeny v oblastech, kde klimateroristé čili geoinženýři potřebují učinit část atmosféry vodivou - reagující na mikrovlnné či skalární podněty, aby mohli řídit počasí dle svých záměrů. (Trvání těchto chemtrails je velmi omezené, samozřejmě, proto se musejí neustále obnovovat.)

Tam, kde nejsou právě třeba, se zbytečně nesprejují; (na zahrádce taky pořád nezalíváte/nehnojíte záhon, kde to není třeba.) Proto zaznamenáváme i období třeba několika dní, kdy letadla a chemtrails nejsou v určité oblasti vidět; neznamená to, že se klimateroristé slitovali nebo že nás šetří, nebo že jim došel materiál, nebo že se polepšili a přestali to svinstvo dělat. Znamená to pouze, že v dané oblasti nejsou právě k řízení počasí potřeba.

Denní řízení počasí je v současné době dokonce už nezbytné. Bez něho by samo ani nezapršelo, protože atmosféra je tolik zahřívána geoinženýrskými haarpy a bičována frekvencemi, že molekuly vody nejsou již schopny samy se shromáždit v kapičky (nukleovat), takže je nezbytné, aby nukleační jádra byla dodána sprejováním, a shozena dolů dalšími frekvencemi. Jinak by voda vůbec sama nespadla.


Technologie řízení počasí

Geoinženýři mají kromě chemtrails k dispozici mnoho technologií a mnoho zařízení po celém světě (souhrnně je pozorovatelé jako já nazývají HAARPová zařízení, podle původního zařízení "na ohřívání ionosféry" HAARP na Aljašce), a další stále přibývají. Všechny technologie výroby počasí však potřebují, aby atmosféra/její určitá oblast byla vodivá a reagující na mikrovlnné a skalární impulsy. A k tomu jsou zcela nezbytné chemické stopy, sprejované letadly, pravděpodobně v dnešní době bezpilotními drony, které jsou nepřetržitě ve vzduchu, řízeny počítačově, a tankují palivo i chemosměsi za letu.

Fyzicky se geoinženýři pravděpodobně moc nenadřou, jelikož vše je nepochybně počítačově řízeno. Takže stačí, když ve svých bunkrech/výzkumných institucích sledují obrazovky, případně mačkají knoflíky, kterými mohou zasáhnout, kdyby něco nešlo podle plánu. Technologie na vyzařování mikrovlnné a skalární radiace jsou rozmístěny hustě po celém povrchu planety v podobě "meteorologických radarů" a "věží mobilních operátorů", na moři v podobě lodí a bójí, vše je dohromady propojeno.


Scénář řízení deště pro ČR

Podle mých pozorování by mohla akce geoinženýrů na výrobu deště v ČR fungovat například takto:

 • Do geoinženýrského počítačového řídícího systému (sídlícího například v CERNu) se zadá požadavek na déšť v ČR toho a toho dne. ČR si ten déšť musí samozřejmě geoinženýrům zaplatit, jinak bude držena v suchu.  Varianta b): někdo (vědec, škůdce) zadá požadavek na ničivý jev na těch a těch souřadnicích. 
 • Systém zmonitoruje situaci, vytvoří "počítačový model", předá ho českým meteorologům jako předpověď, a učiní opatření k výrobě deště: 
 • Systém vyšle ve správnou dobu na patřičná místa letadla/drony s potřebným složením chemikálií, aby vytvořily výškovou chemooblačnost. 
 • Systém nahustí ve správnou dobu do atmosféry správné frekvence do správných míst/ohřeje atmosféru z velmi silných zdrojů velmi dalekého dosahu, sídlících např. v Arktidě, v Itálii, na satelitech, atd. 
 • Systém spustí lokální vypařování pomocí frekvencí vydávaných mobilními věžemi k výrobě nízké oblačnosti. 
 • Systém spustí lokální meteorologické radary, které svými frekvencemi vyvolají déšť/ničivý jev. 

Takhle nějak si představuji, že to mohlo být se včerejším (2. 10.)  deštěm, který se kupodivu dost přesně soustředil na území Česka. A zřejmě si ho předplatilo i Polsko, protože tam pak směřoval, two dva v jednom (:-))


Vyspělé "monitorovací" technologie nejsou k předpovídání, ale k řízení počasí

Proč by meteorologové na celém světě vlastnili a používali superdrahou a superpřesnou všemonitorující techniku, o které my laikové ani nemáme zdání, kdyby měla sloužit k pouhému předpovídání počasí? Když předpovědi jsou čím dál nepřesnější, což se svádí na klimatickou změnu? Ta tu nepochybně je, ale ty současné obrovské meteorologické technologie jsou tu prostě k plánování a řízení počasí, k jeho využití jako zbraně, jako prostředku nadvlády...


Vliv chemtrails na zdraví: zřejmě zanedbatelný

Vliv meteorologických chemtrails na zdraví lidstva je, jak ukazují léta zkušeností, zřejmě zanedbatelný. Lidé, kteří právě přijali informace o chemtrails, se současně s nimi obvykle dočtou, že jsou příčinou jejich zdravotních problémů.  Není sice vyloučeno, že meteochemtrails na citlivé jedince působí, ale je taky možné, že ve většině případů jde o psychický "informační syndrom". Prostě když člověk čte informace o nějakém neduhu, tak se mu zdá, (jakož i mně), že ty příznaky zrovna má... Takže, prospěšné asi nebudou, ale není třeba se obávat, statisticky za desítky let sprejování k žádnému všeobecnému zhoršení zdravotního stavu lidstva nedošlo. Ba naopak, lidstvu se v posledních letech daří čím dál lépe, délka života se zvyšuje...


Chemtrails jsou všude: i v Rusku, v Americe, nad neobydlenými oblastmi a oceány.

Někteří se domníváte, že chemtrails nejsou v Rusku či v Americe či odlehlých oblastech - to je velký omyl, ale vlastně jen malá neinformovanost. Pokud byste sledovali satelitní zobrazení dané oblasti, o které si myslíte, že tam chemtrails nejsou, tak byste je tam samozřejmě uviděli. (I když, pravda, téměř všechna zveřejňovaná satelitní zobrazení během minulých pár let snížila rozlišení či jinak cenzuruje snímky s chemtrails, takže pro necvičené oko nejsou nápadné. Stačí však trocha cviku...) Právě tak, pokud byste si našli na webu fotky z té oblasti, chemtrails byste viděli. Svého času jsem psal odkazy, ale lepší je si zagooglovat pro aktuální věci, stačí minimální znalost angličtiny, výhodou je znalost jiných jazyků (:-)))

Možná největší masa chemtrails je denodenně stříkána nad oceány, které jsou "kuchyní" pevninského počasí.

Zobrazování chemtrails na satelitních snímcích

 Někde to mají těžší, aby si všimli chemočar na snímcích.  Například v USA jsou sice běžně v televizi ukazovány satelitní snímky, ale je na nich celé území z velké výšky, takže tam  chemtrails již nejsou zřetelné, nebo jsou schválně rozmazané do souvislé oblačnosti; většina lidí se s tím spokojí, málokdo se podívá se na meteorologickém webu na podrobnější snímky, kde jsou čáry a pavučiny jasně viditelné. A podobně je to ve většině světa: snímky jsou různě stylizované.

U nás v Česku jsme na tom co do zobrazení chemtrails na satelitech možná nejlépe z celého světa. Chemočáry jsou na snímcích běžně veřejnosti poskytovaných ČHMÚ pořád dobře viditelné, taky proto, že Česko je mrňavá země a zobrazuje se běžně zblízka. (Jen podezírám NOAA, že v poslední době poskytují ČHMÚ schválně jen "pokažené" snímky, na nichž není vidět vůbec nic, natož chemočáry.) Ne že by snad ČHMÚ chtěl ukazovat chemtrails. Ale jak se zdá, jsou jedni z mála na světě, kteří o nich přes veškeré důkazy vůbec neví, a tak naivně zobrazují vše, co dostanou. Až jim to (zajisté z vnějšího popudu) dojde, taky ty snímky, co pouštějí ven, budou taky muset rozmazávat...

Na netu najdete mnoho blogů a webů z celého světa, které se věnují zveřejňování fotek chemtrails z pohledu zdola, stačí zagooglovat. I zde na Orgonetu mám odkazy třeba na chemtrails v Rusku nebo v Antarktidě, ale pro zájemce bude rychlejší a aktuálnější, když si to najdou sami. Stačí k tomu minimum angličtiny.

Řídí počasí celosvětová organizace, nebo jednotlivé státy?

Není jasné, zda řízení počasí probíhá pod taktovkou jediné celosvětové instituce, či jde o "válku" několika zájmových skupin, či států. Osobně se přikláním k druhé možnosti, kdy mocenské skupiny/státy vlastnící meteorologické zbraně svými technologiemi útočí i brání ostatním v jejich použití.

Typické je, že skupiny/státy vlastnící meteorologické zbraně útočí na cíle na vlastním území. Viz například Spojené státy, kde již mnoho let veškeré katastrofy z důvodu extrémního počasí (záplavy, tornáda, hurikány, sucha) jsou vytvářeny uměle, jak ukazují sledování prováděná nezávislými pozorovateli, jejichž informace na Orgonetu často zveřejňuji. Proč to dělají sami sobě? Ze stejného důvodu, proč americká vláda organizuje falešné teroristické útoky, války a jiné aktivity proti svým lidem. Z důvodu získání moci, udržení moci, udržení lidí v nevědomosti a poslušnosti.

Umělý hurikán Matthew v Karibiku

Právě nyní američtí pozorovatelé sledují umělou výrobu a řízení hurikánu Matthew, který má řádit neobvyklou silou v Karibiku, a poté má být řízen na východní pobřeží USA. Manipulace jsou zcela očividné... Budu informovat.Dodatek pro ty, kteří mě přesvědčují, že v Rusku nejsou chemtrails:
1. Podívejte se na fotku Rudého náměstí v Moskvě s chemtrails:

a další fotky chemtrails v Moskvě na odkazu
http://3rm.info/main/23776-raspylenie-himtreylov-nad-krasnoy-ploschadyu-27-aprelya-2012-foto.html
Další fotky a videa z Ruska najdete zagooglováním na Химиотрассы nebo Химтрейлы.
Například video "Chemtrails - Rostov na Donu-Moskva": https://youtu.be/yfc1rbp9pYg

Chemtrails na Kavkaze:

2. Přečtěte si články pod štítkem Chemtrails v Rusku, který najdete pod tímto článkem.

Update 5. 10. 2016.:
Někdo píše, že ty fotky jsou staré, a že od roku 2012 už tam chemtrails nejsou. Zatím mohu s určitostí říci, že na satelitu Eumetsat jsou denně k vidění, jak vytvářejí pavučinová mračna k řízení počasí. Já to teda prověřím a dám vědět.

43 komentářů:

 1. Čau lidi a Orgonete, nevím jestli už jste to tu měli, ale už to řikají i na Čt-https://www.youtube.com/watch?v=XlQKi4e3lEM,a ještě něco zajímavýho-https://petrabostlova.wordpress.com/2016/10/02/satanisticke-nasilnosti-proti-jezisi-ve-svedsku-a-media-mlci-hillary-ma-ridici-rfid-cip-a-chemtrails-na-plne-obratky/

  OdpovědětVymazat
 2. S tím vlivem na zdraví nás všech tady dole nevím nevím. Pred lety jsem ze zvedavosti sledoval sujb/monras po desti a data z rozboru vody ze stanic chmu, už to Rači nedelam, nebylo mi z toho dobre.

  OdpovědětVymazat
 3. Hezký den,naprosto přesně napsané,přirozené počasí už neexistuje,jsem starší člověk a pamatuji,60.70.80 léta,jak svítilo slunce,jak opalovalo,bývával jsem někdy opálený už v dubnu,v květnu jak indián,a opalovalo i přes mraky,slunce bývalo krásně žluté,ale hřálo,chodívaly fronty převážně od západu,začalo to přibýváním oblačnosti až na zataženo nebo naopak,ubývání oblačnosti na polojasno až jasno,párkrát za rok byli východní,jižní nebo severní fronty,dnes od západu i odjinud letadla a podivné čmouhy na obloze,a pak najednou mraky a pak najednou prší,vše se děje nezávisle na větru a síle větru,mraky jdou i proti větru,tedy ty chemické,přirozené jsem už dlouho neviděl.nejhorší je,že dnešní slunce je ůplně,ale ůplně bílé,a jeho paprsky šlehají přes půl oblohy a hlavně téměř neopaluje,pálí,to ano,ale to je vše,ty teplé,hřejivé to nejsou,loni jsem chodil půl roku na slunci do půli těla a výsledek,trochu jakoby opálené ruce,spíše to vypadalo jako spálenina?pak jdu ze psy ven,jasná obloha,slunce pálí,pak najednou přišel mrak a v ten moment se pocitově ochladilo cca o 10 až 15 stupňů,téměř na moment zima???je to normální?není.Jinak čtu velice rád tyto příspěvky o chemtrails.jsem bez práce,takže mám dost času sledovat denně oblohu,počty letadel,tvar,barvu a konzistenci oblačnosti,pořídil jsem si i dobrý dalekohled,dost často vidím na obloze celá černá letadla bez označení,to určitě nejsou cestovky??někdy proletí i několik set letadel denně,pak nějakou dobu nic,jen běžné linky,ale posledních 14 dnů už to byli tisíce letadel,za kterými zůstávala dlouhá bílá stopa,která nemizí,ale naopak se roztahuje přes celou oblohu,slunce ztrácí na intenzitě.ale mohl bych pokračovat dlouho.zas někdy jindy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu, ja žijem v stredomorskej krajine, kde je 300 slnečných dní v roku a lekár mi z dôvodu mojej zdravotnej diagnózy predpisuje okrem vlastných liekov aj vitamín D a na otázku, že predsa je tu slnka dostatok, odpovedá- "Ale to už nie je slnko ako bývalo", vlastne vraj nevedia prečo, ale ľudia strácajú schopnosť si selektovať zo slnečných lúčov vitamín D. A okrem turistickej sezóny (jún, júl, august, september) je tu sprejovanie tiež časté.

   Vymazat
 4. Tento článek je trefa do černého.Proč tolik jedů když by to museli dýchat taky.Stačí skutečně určitý čas bez deště(vody)a škody jsou obrovské.Zatím např.zemědělcům část škod způsobených suchem nahradí dotacemi(proto také ty dotace jsou)a tím z nás dělají poslušné blby kteří dělají co se jim poručí.Stačí se podívat na ty lány pšenice na "biolíh"a řepky na" bionaftu"i když už se dnes běžně dočtete o tom že ta slavná bionafta vyprodukuje daleko horší zplodiny než nafta obyč.,nehledě na to že pěstovat na polích phm je těžký zločin, málokomu to vadí,hlavně když je ta předvolební kobliha zadarmo. Z těch cca.10lidí z mého okolí o kterých jsem si myslel že by je tohle mohlo zajímat,jenom jeden řekl že tomu věří tak nějak napůl a to pouze pro to že má farmu kde pěstuje hovězí na maso,každý den je kvůli těm zvířatům venku a vídí to co se na obloze děje.Nechci nijak strašit, ale těch co mají oči aby se dívali a používají mozek i jinak než na hledání kde koupit něco levně je zoufale málo.Jinak díky za informace.
  Ještě dodám-mám známého který hospodaří na 300ha a poslední roky přemýšlí jak střídat plodiny tzn.pšenici a řepku a příští rok obráceně, řepku a pšenici.Taková je dnes situace,je k tomu dotlačen dotacemi a zaručeným odbytem na tyto dvě plodiny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Potvrzuji,to sřídání plodin(osevní postupy) jsou další katastrofou.Nedodržují se.Bydím u Mošnova u Ostravy.Zemědělci ( SUCHDOL ) tu dokonce přestali s hlubokou orbou!!Což má za následek šíření ůporných plevelů,hlubocekořenících,zejména bodláků,pcháčů aj.Neorají,jen mělce obrací talířama..o to více chemizují,herbicidy,jež půdu okyselují,devastují ještě více.Pšenice na chleba-hrůza,co jíme.Pamatuji,jak kdysi,kdy sedlák Oral a Hnojil chlévským hnojem,byla sláma a klasy pšenice krásně Zlaté,vybarveny dozlatova!!! Dnes jsou světle zašedlé,nevábné až bělavé.S touto pšenkou bych nekrmil ani prasata,milí Suchdoláci nad Odrou.A na tu řepku dnes už nechtějí létat včely-ne že by nebyly-včelaři tu stále jsou.Ale nelítají a neopylují to svinstvo.

   Vymazat
  2. souhlasim s tim clanek hodne vysvetluje,ale taky musim souhlasit s tim,ze lidi jsou uz zdegenerovany a nechtej o tomnic vedet.mam v praci okolo sebe samy studovany lidi,ale kdyz jim to reknu a ukazuju na nebe,tak na me koukaj jak na blazna,jedina dcera je ji patnact let uz to taky sleduje aproto sem rad hlavne za orgonet,ktery radu veci osvetli i nam co nemame vedomosti jak se dostat k spravnym informacim.

   Vymazat
  3. okolí Slavkov u Brna a okolní vísky taktéž nejsou zemědělci ale převážně CHEMICI až na pár výjimek, pravda obv. pouze mělce sjíždějí půdu talířema a pořád šplíchaj ty chemický sračky mnohokrát za měsíc je to hnus, plodiny dávaj pouze z čeho maj dotace a točí dokola řepku, turkyň a někdy obilí, ostatní plodiny jakoby nebyly, myše tu mají pré na polích jim moc nechutná kdo by to taky žral ten hnus stahujou se víc na zahrádky za 5 let nepamatuju tolik myší, na zahradě máme minigolfy z těch chodbiček. Zajíci a zvěř tím taky trpí všude jen chemie jojo Viktore Šauberger tys jim to před 100lety říkal co že to dávaj do půdy za chemický sajrajty že se tím odrovná půda a taky žejo, teď už bez chemie nejsou schopny vypěstovat nic. Kam jsme do dopracovali svět se v prdel obrátil jen už čekám kdy sem konečně majzne ten meteorit a pořádnou šlupku prosím ... snad už brzy jiný řešení nevidím a těším se na to.
   -ol-

   Vymazat
 5. jo, nejsou nebezpečné, ale narúšajú vibračnú stabilitu, ja to cítim. Častokrát mi príde nevolno - až po chvíli keď pozriem von oknom zisťujem že banda zas sprejuje.

  OdpovědětVymazat
 6. Je mi z toho smutno, když si člověk uvědomí, že tyrkysové nebe už nikdy neuvidíme, obláčky a mraky ve stylu "beránků" a když se člověk zadíval, vždy si tam našel nějaký obrázek, záleželo jen na fantazii☺,rozkvetlé louky, plné barevných kytiček, to už se málo vidí. Ano patřím ke generaci po 40. Moc dobře si pamatuji čisté nebe,zářivé slunéčko,v zimě až bolely oči, jak se od sněhu odrážely paprsky slunce,sníh krásně křupal, po zimě nádherné jaro, vše začalo rozkvétat,deštík rozvoněl ulice,pak nástup léta, když hlásili v rádiu, že bude neuvěřitelných 27 , naši už málem šíleli, co že jako v tom parnu budeme dělat :-)), letní deštík krásně teplý,očistil vzduch, sem tam letmá bouřka,neznám případ, že by někdo zemřel po zásahu bleskem,a když to dnes vyprávím synovi,skoro nevěří.A že jsem jako dítko pila vodu z potoka,díval se na mě přímo podezíravě.No a dnes? Generace po nás jsou tak neuvěřitelně o toto ošizeni, až je to k pláči.Je mi to moc líto.Neskutečně líto.Pavlína

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je po dešti..
   A kosové si štěstím pletou noty !

   ..nó a teď máme i po počasí, venku řvou už jenom straky !
   Strachy : )))
   Hezký den !
   mm

   Vymazat
 7. Orgo, že ty napíšeš, že vliv chemtrails na zdraví fauny, flory a člověka, je zanedbatelný ? Sleduju statistiky, stačí se podívat na FB komunity, koliko lidí má stejné příznaky, dýchacích cest, exémů na rukou. A začlo to přesně v momentě kdy začli, už před 3 týdny chemovat. Nechápu kde si na to přišel ? Byl si to ty, který zveřejnil (a nejen ty) co je všechno ve vzduchu po chemtrails. To, že v dnešní době má větší sílu Slunce uzdravovat, neznamená, že po zimních chemování budeme všichni zdraví.
  Nepatřím k těm, co si myslí, že rozprašovat v atmosféře jedovaté látky, má zanedbatelný vliv na člověka. Natoš pro zvířata, půdu a rostliny.
  Věřím, že za chvíli budeš psát, jak je to potřebné chemtrailsovat.
  Kam se ten svět poděl, je mi přez 40 let a pamatuju si a vnímám i dnes rozdíli, kdy se používá chemie ve vzduchu a kdy se dá dýchat lépe.
  Zatěžuje to organismus více, než si myslíš. Nejen organismus, ale i mozek.
  Sleduju i spousty dash camer ze Ruské federace a tam nenajdeš ani kousek oblohy z chemtrails. Vytvořila tohle USA a v Evropě to provozují společně s NATO.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co se týče škodlivosti: ano, zpočátku jsem si myslel, že chemtrails jsou příčinou veškeré nezdravosti. Za ta léta jsem ale přešel k názoru, že záleží na postoji každého člověka: kdo si z toho naprogramuje v mysli strašidlo, pak se podle toho chová i jeho tělo, všeho se bojí a všechno chytne. Kdo se zbytečně nebojí, pak se nebojí ani jeho tělo a s těmi věcmi si samo poradí. K tomuto závěru jsme na Orgonetu dospěli za ta léta již mnohokrát, ale vždycky zase přijde nová vlna lidí, kteří se zbytečně bojí.

   I příroda si s tím vším dokáže dobře poradit, neustále ji obdivuji, jak je krásná a svěží, až na některá místa, kde člověk zbytečně zasahuje.

   I v Rusku jsou chemtrails denně, je to vidět třeba na zobrazení Eumetsat. Na Orgonetu mám štítek Chemtrails v Rusku s 10 články, přidávám ho teď pod tento článek. Píší tam i čtenáři, co byli v Rusku a na vlastní oči je viděl, jsou tam články a videa ruských chemtrailsových aktivistů... Jaká je role Ruska v celosvětovém sprejování, to ovšem nevím: jestli si jedou po svém, nebo drží basu se všemi? Jisté ale je, a je vidět na fotkách a satelitních zobrazeních, že se tam děje totéž co na celém světě.
   Zde je galerie uměleckých snímků Moskvy s chemtrails na obloze: http://www.flickriver.com/photos/mordolff/sets/72157622766680832/,

   Vymazat
  2. Za komunistů se vědělo,kdo a jaké fariky ničí lesy,vodu a půdu..Pak sláva,sláva,jsme bez fabrik a budeme aspoň zdraví a bez zdrav.problémů.Ale ouvej!!?? Jsme více nemocní,mnohem více rakovin,autistů...atd..A lesy hynou a hynou,stále! A ty,co vidíme jako ,,zdravé"--silně napadají škůdci a houby..protože jsou silně OSLABENY,umírají ve stoje dál a dál.Tak co se to děje?Voda se skryla,ale ropa teče.CHobotnice smradlavých a hlučných cest roste,na železnici náklaďní vlak nevidět.Žádná zvěř v lese,jen srnčí,někde divočáci,občas zajíc..to vše.Bažanti,koroptve,jeřábci,tetřevi,tetřívci,hejnka ptáků,potoky plné ryb,raků,žab,mloků..ještě byli za koimunistů,dnes už nic,pusto,prázdno,hluk a smrad z kamionů a stovky letadel chemtralů denně nad námi.Poslanci by měli mít skleněnou střechu a ve vestibulu léčebnu autistů a pacientů po operaci rakoviny mozku,plic a žaludku.

   Vymazat
  3. Orgo, tyhle fotky jsou staršího data, od doby, co se Ruská federace rozdělila v názorech s NATO, což považuji teprve od půlky roku 2015, neexistuje nad Ruskou federací chemtrails. Zkus to lépe prověřit. Celý rok 2016, nenajdeš chemtrails v Ruské federaci. A sleduji to také na satelitech, max. chm co dolétné přez Rusko z Evropy. Ale sorry v Rusku nenajdeš fenomén Chemtrails už od druhé poloviny 2015, přesněji po celý rok 2016. A i přesto, že se objeví nějaké video s chemtrails nad Ruskou Federací, vžádném případě to nedosahuje rozměrů a aktivit u nás v Evropě. Je to třeba pouze jedna čára na obloze.

   Vymazat
  4. ziju v indonesii, zadne chemtrails tady nejsou. je tu tyrkysova obloha. tahle vase teotie ma tedy dost diry. zde je pocasi stale stejne, vubec neplati co pisete. pritom v cechach vidim stejne veci jako vy. doporucuji trochu pokory ve vasich souhrnech. no a koukam v cechach ted dost dnu prsi, asi vlada hodne zaplatila :-):-)

   Vymazat
  5. vliv chemtrails na zdraví člověka zanedbatelný hahaha, jasně že se člověk nesmí bát a že si vesele společně s chemtr. práší plísně spory a viry to jste pozapomněli... plísně apod.jsou schopni "pěstovat" v jistý výšce nad chemtrails a pak jen prorazit deku a šup s tím dolů...

   Vymazat
  6. Tiež nesúhlasím s tým, že chemtreils aj pre prírodu je zanedbateľný. Niekoľko rokov pracujem ako ovocinárka - nie vo firmách čo sa zaoberajú intenzívnym pestovaním, ale súkromne a každý rok sa vraciam do tých istých sadov. Toľko rakoviny a nádorov čo majú ovocné stromy ľudia za tie roky nepmätajú, stromy im doslova odchádzajú pred očami. Mladé a novo zasadené stromy majú problém sa uchytiť, nanajvýš vydržia pár rokov, kmene prasknú a stromy uschnú. Nie je to vždy spôsobené chorobami a škodcami.Aj ked som presvedčená, že tento chemický hnus v rozvoji chorôb a škodcov len pomáha. A čo sa týka zdravia ľudí, u nás na Slovensku sa jedna všeobecná lekárka vyjadrila, že tiež spozorovala, že vždy, keď panstvo sprejuje ten hnus, tak má v ambulancii zvýšený počet pacientov a ochoreniami dýchacích ciest.

   Vymazat
 8. UFO září 2016 ... UFO rozpouští chemtrails, podívejte se od 3 min 40 sec.
  https://www.youtube.com/watch?v=xEb-R99bMkA

  OdpovědětVymazat
 9. Podle mého vlastního pozorování se sprejování v Česku určitě a tutově nekoná desítky let, ale tak nanejvýš 15 let- a to hodně přeháním. A není pravda, že to nemá vliv na lidské zdraví- já po těch asi čtyřech dnech intenzivního sprejování mám po ránu pocit na zvracení. Přitom jsem zdravá jako řípa- ale najednou po těch několika předešlých dnech je mi nevolno.

  Mimochodem, když je Putin a spol. takový spasitel a bůh lidstva, proč otevřeně neinformuje o současné meteorologické válce? Není to náhodou tak, že i on je součástí spiknutí globalistů? A co Čína? Tam jsou asi tuplem poslušní poskoci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je pravda, že chemtrails v Česku se rozmohly zejména v posledních 15 letech. Jaká je role Ruska, to nevím, ale i já mám pocit, že v tomto směru Putin drží basu se světovými elitami. Nebo možná má Rusko svůj vlastní program, aby se mohlo bránit klimatickým/tektonickým zbraním, eventuelně mohlo samo útočit, jak si o něm myslí některé americké alternativní zprávy. Čína totéž. Může se účastnit, i být samostatná.

   Vymazat
  2. "Přitom jsem zdravá jako řípa- ale najednou po těch několika předešlých dnech je mi nevolno." nevolno Vám nemôže byť zrazu, keď doteraz ste boli pod sprejmi a boli ste ako řípa :-D
   - Nevolno je Vám z prudkého nárastu kozmických energií, tu nejak nevidím ani zmienku o Schumanovej frakvencii, a iných meraniach v Omsku. Ste jednostranný Orgonete.... tiež mám obavu, že o chvíľu začnete zastávať sprejovanie... ako to už v inom komente ktosi spomenul.

   Vymazat
  3. Je to jinak, o to více závažné. Slunce někdy v průběhu let 2011 až 2013 spálilo poslední zásoby vodíku, jenž byl tímto slunečním procesem měněn na helium. Nyní spaluje helium, které je o 100 % výhřevnější, světelně jasnější apod. Také se překvalifikovalo z třídy žluté hvězdy na hvězdu bílou. Tím vším se chce říci, že se slunce zásadně změnilo, více svítí, více pálí, a to má samozřejmě zásadní dopady na celý solární systém. Kvůli tomu musíme povrch Země clonit, pokud na něm chceme přežít.Jinak bychom se museli na trvalo odstěhovat pod zem nebo na dno moří. Proto se musí chemtrails provádět po celém světě vč.Ruska. Musí se zajistit stínění proti účinkům silného a relativně blízkého slunce.

   Vymazat
 10. Je otázkou, zdali krach bankovního systému vytvořeného vládou globální elity, způsobí krach systému řízení počasí. Systém řízení počasí nemůže Země dlouhodobě ustát. Ačkoliv - možná, že větší vliv na nestabilitu životních podmínek na Zemi má kácení deštných pralesů. Globální elita si zahrává s planetou Země. Jana

  OdpovědětVymazat
 11. Ahojte, řekl bych, že státy, respektive jejich vlády si počasí nekupují, sice jsme "zvyklí" ztrácet státní finance, ale počasí bude drahé, takže by to bylo v povědomí více lidí a utajení by nebylo takové. Jen můj názor. O.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přečtěte si o "opcích na počasí", třeba zde na Orgonetu.

   Vymazat
 12. Vše bude dobré.

  OdpovědětVymazat
 13. Nanovlákna aluminia a baria se postupně usazují v lidských tkáních, v srdci a mozku. Doporučuji shlédnout dokument Rosaria Marciana - Chemtrails the secret war. Nebo na youtube najdete video spojení chemtrails a Monsanta (nyní koupeného firmou Bayer). Přibývá neurologických nemocí, zejména Alzheimerů, ALS, ADHD. Mnoho lidí kteří pobývají venku několik hodin pod ocelově šedou oblohou si stěžuje na bolesti hlavy. Pomůže vám užívání chlorelly s dezintegrovanou buněčnou stěnou, mikronizovaný zeolit, potraviny nebo přípravky bohaté na křemík jako je enterosgel. Budoucnost ukáže, že zdravotní dopad rozprašovaných nanočástic bude mít katastrofální následky. A to nemluvím o fauně a floře, každým rokem pozoruji úbytek včel, ptáků, plazů a jiných živočichů. Některé stromy doslova umírají před očima, a není to suchem! Geoengineering nepovede k záhubě planety, vše živé se této odporné člověkem páchané změně snaží přizpůsobit. Zvířectvo i rostliny přivykají na nedostatek slunečního svitu, který je navíc po většinu dne krutě blokovaný. V létě jsme měli pár nádherných dnů, kdy jsme si mohli užít azúra, přírodních mraků a zažili jsme tři úžasné lokální bouřky jako za starých časů. Vypadá to že není cesty zpět, tato civilizace spěje ke svému konci a zaslouží si aby byla zničena a lidstvo vyhubeno. Přál bych si aby zde zůstali jen ti, co žijí v souladu s přírodou a s planetou to myslí dobře. Vím že se mé přání nevyplní, tak si přeji aby lidstvo vymřelo do posledního jedince. Totální destrukci člověka a všeho co kdy vyrobil. Ale zřejmě ani tohle se mi nesplní a pokud dojde k velké konfrontaci, přežijí psychopatické elity v podzemních bunkrech. Myslím si, že pro nás mají přichystané velké překvapení, jak o tom už nastínal Harald Kautz Vella. Lidé padnou jako hrušky až se v nich začnou množit nanoboti. Američané otevřeli základnu v rumunském Deveselu, nyní budou stavět další pro drony v Nigeru a příští rok se dostaví základna v severopolském Rudzikowu. Dennodenně zachemované nebe vypadá jako nebe před válkou. Ano, jsme všichni svědci historického okamžiku, neboť právě probíhají přípravy na horkou fázi 3. světového války. :-(

  OdpovědětVymazat
 14. RE: Vliv chemtrails na zdraví: zřejmě zanedbatelný
  To není zdaleka tak pravdivé. Před dvěma roky mi byl zjištěn reflux druhého stupně (porucha jícnu, projevovalo se to hlavně po jídle). Dostal jsem Helicid a Kinito, které má zklidnit jícen před jídlem.Zlepšilo se to jen nepatrně. Pak jsem se zde dočetl, že těžké kovy v chemtrails (Barium, Stroncium, Aluminium) způsobují zažívací potíže. Od kolegyně jsem za několik měsíců dostal poukaz na detoxikační masáž neb nemohla jít. Připlatil jsem si, aby byla kompletní. Na konci probíhá detox přes chodidla nohou pomocí vody a elektrolýzy. U přístroje je i letáček s barvou vody a popisem, co jsem vyloučil. Znalý informací z těchto stránek jsem usoudil, že to budou těžké kovy. Měl jsem 100 pravdu. Průzračná voda se během 30 minut zbarvila do hnědočerna. Pak jsem si ještě koupil za měsíc detoxikační sůl na vyloučení těžkých kovu, která se dává do vany s horkou vodou a po 40 minutách se udělá stříbrný povlak kolem jako důkaz vyloučení těžkých kovů. Také se tak stalo. To se opakuje několik dní (nemusí to být dny po sobě), do té doby než se obsah balení spotřebuje. Pak jsem se ještě detoxikoval pomocí Aloe. Po roce a půl jsem se ještě detoxikoval na radu alternativní masérky (akupresurní masáž) pomocí hrubozrnné mořské soli od Soljanky. V obchodech stojí cca 21,- a udělá stejnou službu jako známé drahé Hymalájské soly. Mořská voda (moře) obecně detoxikuje i od těžkých kovů). Reflux se zlepšil. Před několika dny jsem byl opět na detoxikační masáži a tentokrát se voda zbarvila do oranžova. Což jsou klouby. Mám problém také se zády neb jsou přetížená z jednostranné práce. Nějaká pani, co se detoxikovala vedle mě měla zbarvení hnědočerné tzn. těžké kovy. Takže je to důkaz, že to funguje. Ještě kdyby přístroj ukázal jaké těžké kovy jsem tehdy vyloučil. To neukázal. Takže rada pro všechny. Pokud se chceme zbavit těžkých kovů, které na nás sypou, když vytvářejí chemtrails kuli počasí, stačí koupit v obchodě hrubozrnnou mořskou sůl od Soljanky (ne kuchyňskou), dát do teplé (horké) vany, (jak kdo snese, aby tam vydržel) půlku pytlíčku či nepatrně víc, aby to bylo co nejvíce slané. Pak mít co nejvíce částí těla v této lázni po dobu nejméně 20 minut (kouká třaba jen hlava (krční páteř už je pod vodou)) a měli bychom se těch kovů zbavit. To se opakuje několik dní (nemusí to být dny po sobě). Nejlepší na detox je podzim a jaro. Zkuste to a uvidíte. Pokud někdo máte možnost pak odebrat vzorek vody a otestovat na přítomnost různých chemických látek, můžete to zkusit a uvidíte, co všchno se vyloučilo a jaké těžké kovy v sobě máme. Možno pak zde poreferovat ať ostatní ví. Sůl není drahá a nemusíte kupovat drahé Himalájské či jiné soly. Udělá to stejnou práci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Poradím Vám za žalúdok, zažívanie, črevá, pečen, ľadviny, mozog, nervíky, oči atď , prírodné kvapky Valovič s.r.o Bratislava, sú zázračne nápomocné. Vy mi prosím poraďte ako na slovensku zoženiem Soljanku, lebo keď zájdem do drogerie či obchodu, tak ma budú považovať za námesačnú :-D

   Vymazat
  2. Tu sůl koupíte třeba v Tescu. Je to přesně tento výrobek:

   http://www.solsan.cz/inshop/catalogue/products/pictures/Morska_sul_hrubozrnna_v1.jpg

   A koukám, že jsem se překlepl. Správně má být Solsanka. Omlouvám se za to.

   Vymazat
  3. Ďakujem :-)

   Vymazat
 15. jo a vsimli jste si take, ze vzdy, kdyz nechaji trochu zaprset, tak hned druhy den vysouseji jak zbesili...? Vitr... Schvalne to pozorujte, deje se to pokazde. Pak teda nechapu, proc vubec nechavaji zaprset...Asi, aby to bylo vse jako mene napadne :-)

  OdpovědětVymazat
 16. Abychom si udělali jasněji o roli Putina ohledně chemtrails :) Tak Putin veřejně obvinil USA z postřikování jedovatého chemtreils nad územím Syrie ... Zde je celý článek ... Ovšem tohle Evropská média neotisknou ani neodvysílají, protože to samé provádí USA i v Evropě.
  A věřte jedno, nemá žádnou cenu, si nalhávat, že když si jedy nebudem připouštět, tak to na nás nebude mít vliv. Orgo, spousty lidí to zjistí až ve starším věku, že je už pozdě. Max. jim odlehčíš psychicky, že si to nebudou připouštět. Ale tady je potřeba řešit a udělat stejné kroky, jaké dokázal Putin, věřejně se nebát a dokázat o těchto jedech mezi námi mluvit.
  Nebát se a neskrčit ramena a říkat, že nám to nic nedělá !
  http://tapnewswire.com/2016/02/putin-accuses-u-s-of-spraying-poisonous-chemtrails-over-syria/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neide o nalhávanie - vôbec ani trošku nepracujete s kvantovou fyzikou ? So svojim vedomím ? Ide o to nespájať s činnosťou emóciu, vynechať fňukanie, tak ako to práve robí V.V.Putin.

   Vymazat
  2. https://www.youtube.com/watch?v=czrg-sRHe0k&list=PLi6d1lxErOCygnoJHb50l0meIVC5CfvJW&index=6

   Vymazat
 17. Ty fotky z Ruska jsou z roku 2012 ... chemtrails tam není od konce roku 2015. Pro informaci :) Od té doby, co dostalo NATO zaracha nad Ruskem kamarádi zlatí, proberme se. Nenechme tohle na sebe kidat, neměkneme náhodou ?

  OdpovědětVymazat
 18. Píšete, že ty fotky z Ruska jsou staré, a že od roku 2012 už tam chemtrails nejsou. Zatím mohu k tomu s určitostí říci, že na satelitu Eumetsat jsou denně k vidění, jak vytvářejí pavučinová mračna k řízení počasí. Já to teda prověřím a dám vědět.

  OdpovědětVymazat
 19. Česká vědkyně prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. odvážně promluvila o chemtrails na přednášce v Praze

  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/zdravi/2720-chemtrails-vedci-se-boji-laici-se-dohaduji-ceska-vedkyne-vystoupila-s-odvaznou-prednaskou-hlinik-nejen-v-humpolci-unikneme-dopingu-z-nebe-test-k-prokazani-konspiracni-teorie.htm

  Tato proslulá vědkyně je proti očkování. Díky tomu všemu bla vyloučena s PF UK a nebojí se říkat takovéto odvážné témata ( v klasické vědě konspirační), které se i tady na orgonetu probírají.

  OdpovědětVymazat
 20. Ohľadom tvrdenia: "Vliv chemtrails na zdraví: zřejmě zanedbatelný"

  Myslím si, že to už z princípu nemôže byť pravda. Chemtrails dokázateľne obsahujú mnohé neurotoxické kovy a iné pochybné látky:

  - hliník (neurotoxický)
  - bárium (poškodzuje imunitu, spôsobuje svalové kŕče a pocity únavy)
  - železný a kremíkový prach (poškodzuje dýchacie sliznice)
  - je spomínané používanie rôznych organických zlúčenín ako acetón a toluén, taktiež sú prípady používania thória. Všetko látky škodlivé na zdravie.

  Navyše chemtrailový spad kontaminuje spodné vody.

  Niekoľko podrobných článkov na túto tému:

  Rôzne typy chemtrails a ich zdravotné prejavy. Typické prejavy z chemtrails: únava, neschopnosť sústredenia, dýchacie problémy
  https://diskuter.wordpress.com/2016/01/17/rozne-typy-chemtrails-a-ich-zdravotne-prejavy/

  Bakteriologické látky v chemtrails. Zozbierané texty na pozoruhodnú zhodu náhlych výskytov viróz a iných respiračných ochorení spájaných s rozsiahlymi práškovacími náletmi. Detailne popísané zdravotné problémy spájané s chemtrails.
  https://diskuter.wordpress.com/2016/03/06/bakteriologicke-latky-v-chemtrails/

  Chemtrails zabíjajú vtáky a hmyz. Všimli ste si, že z ulíc zmizli holuby? Prípady náhleho a masívneho úbytku vtákov a hmyzu v lokalitách vystavených intenzívnemu chemtrailovému práškovaniu.
  https://diskuter.wordpress.com/2016/09/26/chemtrails-zabijaju-vtaky-a-hmyz-vsimli-ste-si-ze-z-ulic-zmizli-holuby/

  OdpovědětVymazat
 21. Proboha, lidi už se vzbuďte! Protestujte proti chemtrails kde se dá a jak se dá. Jinak vlastně souhlasíte mlčky s naším pomalým otravováním !!
  Chemtrails musí přestat !!!

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.