2. října 2016

Paul Craig Roberts: Zaveďte opět studenou válku

Jelikož nyní česká média bezmezně uctívají světové (americké) elity a jejich hlásnou troubu, New York Times, a přebírají servilně a nechutně veškerou jejich lživou propagandu ohledně Sýrie a Ruska, přeložil jsem článek od zde dobře známého renomovaného amerického analytika (viz štítek Paul Craig Roberts), který snad trochu přispěje k informační rovnováze. Volné šíření článku žádoucí.
=Orgonet=


Paul Craig Roberts: Zaveďte opět studenou válku

Zdroj: článek "Bring back the cold war"
http://www.paulcraigroberts.org/2016/09/30/bring-back-the-cold-war-paul-craig-roberts/
Paul Craig Roberts
30. 9. 2016
Překlad: Orgonet


„Experti“ prohlašují, že je „nová studená válka“. Kéž by! Studená válka byla dobou, kdy vůdcové států dbali na snižování napětí mezi jadernými mocnostmi. To, co se děje dnes, je mnohem nebezpečnější: je to bezohledná a nezodpovědná agrese Washingtonu vůči ostatním velkým jaderným mocnostem, Rusku a Číně.

Během mého života pracovali američtí presidenti na zmírnění napětí s Ruskem. President John F. Kennedy pracoval s Chruščovem, aby zklidnil kubánskou raketovou krizi. President Richard Nixon vyjednal smlouvu SALT I a smlouvu o antibalistických střelách, a Nixon se otevřel komunistické Číně. President Carter vyjednal smlouvu SALT II. Reagan pracoval se sovětským vůdcem Gorbačevem a ukončil studenou válku. Padla berlínská zeď, Gorbačev dostal slib, že výměnou za souhlas Sovětského svazu se sjednocením Německa nepostoupí NATO ani o píď na východ. 

Mír byl na dosah. Ale potom se neokonzervativci, vrátivší se na scénu kvůli izraelskému vlivu na americký tisk, pustili do destrukce míru, kterého dosáhli Reagan a Gorbačev. Mír to byl jen krátkodobý. Mír stojí totiž spousty peněz, o které přichází vojenský a bezpečnostní komplex na zisku. Gigantické vojenské a bezpečnostní zájmy Washingtonu jsou daleko mocnější než mírová lobby. 

Od nástupu kriminálního Clintonovského režimu pracuje každý z amerických presidentů přesčas, jen aby zvýšil napětí s Ruskem a Čínou.


Čína musí čelit vyšinutému a kriminálnímu prohlášení Obamova režimu, že je „ústředním bodem Asie“, a při výhledu, že americké loďstvo ovládne lodní trasy k zásobování Číny, je Rusko ještě nebezpečněji ohroženo americkými jadernými základnami na jeho hranicích a vojenskými základnami NATO, které se táhnou od Baltu po Černé moře.

Rusko je ohroženo rovněž nekonečnými provokacemi a démonizací, která je jasně zaměřena na to, aby připravila lidi ze Západu na válku proti „ruské hrozbě“. Extrémně nepřátelská slová proudí i z úst demokratické presidentské kandidátky Hillary Clinton, která nazvala ruského presidenta „novým Hitlerem“ a vyhrožuje Rusku vojenskou silou. Bezstarostní Američané jsou však schopni zvolit i tuto válečnou štváčku, která by způsobila na zemi Armageddon.

Včera přispěl tlampač Izraele v USA – noviny New York Times – k Hillaryině démonizaci nejzodpvědnějšího vůdce státu na světě tímto úvodníkem: „Stát Vladimíra Putima bez zákonů“. Tento nezodpovědný a propagandistický úvodník, bezpochyby napsaný neokonzervativci, dává Putinovi za vinu všechny problémy na Ukrajině a v Sýrii. Presstitutové NYT vědí, že nemají žádné důkazy, a tak do toho zapletli i v USA vykonstruovanou falešnou zprávu o MH-17, nedávno zveřejněnou Holandskem, vazalem Washingtonu.

Ta zpráva je tak absurdní, že se člověk musí ptát, zda v západním světě ještě existuje nějaká inteligence. Rusko, ani nynější nezávislé provincie Ruska, které se oddělily od Ukrajiny, nemají jakýkoliv zájem, aby sestřelily malajské dopravní letadlo. Ale navzdory tomuto faktu Rusko podle této vyfabrikované zprávy poslalo "rebelům" střelu země-vzduch, fungující pouze ve vysoké výšce, daleko výše než létají ukrajinská letadla, která útočí na Rusy v oddělených republikách, tak aby „rebelové“ mohli sestřelit malajské letadlo. Pak byl tento raketový systém poslán zase zpět do Ruska.

Jak bezstarostná musí být osoba, která má věřit této propagandě z New York Times?

Píší snad New York Times takové nesmysly proto, že jsou na mizině a přežívají jen z podpory CIA?

Je zřejmé, že malajské letadlo bylo zničeno za účelem obvinění Ruska, tak, aby Washington mohl přinutit Evropu ke spolupráci při aplikování nelegálních sankcí na Rusko, které ho mají destabilizovat. Rusko, zemi, která stojí Washingtonu v cestě při jeho snahách destabilizovat Sýrii a Irán.

V nedávném projevu bezvýznamná tupá nula, která ve své roli amerického tajemníka pro obranu slouží jako styčná osoba pro zbrojní průmysl, prohlásila, že Washington vydá trilión dolarů (to jest 1000x miliardu dolarů, neboli milionkrát milión dolarů) amerických peněz na obnovu jaderných sil, tak, abychom mohli „ráno vstát a jít do školy, jít do práce, žít své životy, snít své sny a dát dětem lepší budoucnost.“

Avšak reakce Ruska na tento nárůst strategických zbraní Washingtonu je podle tohoto státního tajemníka pro obranu Ashtona Cartera „řinčením šavlemi“, které „vyvolává závažné otázky ohledně závazku Ruska ke strategické stabilitě“.

Chápete to? Nebo jste bezstarostný Američan? Nárůst zbraní Washingtonu slouží jen k tomu, abyste mohli ráno vstát a jít do školy a do práce, avšak nárůst zbraní Ruska v reakci na nárůst zbraní Washingtonu ničí „strategickou stabilitu“?

Šéf Pentagonu tím myslí, že Rusko má jen tak sedět a nechat Washington získat převehu, tak aby Washington mohl udržovat „strategickou stabilitu“ tím, že Rusku bude diktovat. Tím, že Rusko nedovolí Washingtonu zvítězit, ničí „strategickou stabilitu“.

Americký státní tajemník John Kerry, který byl zlomen a zkrocen neokonzervativci, nedávno prokázal stejný názor, když vydal „ultimátum“ ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi. Ve skutečnosti Kerry řekl Lavrovovi, že Rusko musí přestat pomáhat Sýrii bránit se proti džihádistickým silám a má umožnit Amerikou podporovanému Islámskému státu znovu získat iniciativu a redukovat Sýrii na chaos, v němž Washington zanechal Libyi a Irák. Jinak že smoluva o kooperaci je passé.

Ohledně Sýrie nemůže existovat žádná kooperace USA a Ruska, protože cíle obou vlád jsou zcela odlišné. Rusko chce porazit ISIS, a USA chtějí využít ISIS ke svržení Assada. To je Rusům určitě jasné. Ale přesto vstupují do „dohod“, které Washington nemá zájem dodržet. Washington porušuje tyto smlouvy a obviňuje Rusko, čímž vytváří další možnosti, jak vykreslit Rusko jako nespolehlivé. Bez této kooperace Ruska, které se tak samo vystavilo možnostem obvinění, by portrét Ruska nebyl tak černý.

28. září 2016 přinesly New York Times dobrý příklad toho, jak funguje systém propagandy Washingtonu:

http://www.nytimes.com/2016/09/29/world/middleeast/russias-brutal-bombing-of-aleppo-may-be-calculated-and-it-may-be-working.html?_r=0


Titulek navozuje scénu: „Ruské brutální bombardování Aleppa může být kalkulované, a může to fungovat“. Podle zprávy NYT Rusko nebombarduje ISIS, ale „ničí nemocnice a školy, základní potřeby, a zabíjí pracovníky pomoci a stovky civilistů.“


NYT se ptají: „Co mohlo motivovat takovou brutalitu?“

NYT si odpovídají: Rusko „masakruje civilisty v Aleppu jako součást kalkulované strategie … určené k donucení umírněných, aby se spojili s extrémisty,“

Když je americký renomovaný tisk pouhým zdrojem propagandy, co je potom Amerika?

„Odborníci“ stále vysvětlují, že americká válka na Středním východě, trvající už 15 let, je o kontrole cest energetických potrubí. Zajisté to je jeden z faktorů, že Američané hájí své mocné energetické a finanční zájmy. Ale není to motiv pro války, kterými Washington, neboli neokonzervativci, kteří ovládají americkou vládu, zamýšlí destabilizovat Ruskou federaci, bývalé sovétské země ve Střední Asii a muslimskou provincii Číny tím, že přidají Sýrii a pak Írán k chaosu, který vytvoři Washington v Iráku a Libyi. Jestliže se Washingtonu podaří zničit Sýrii, tak jako se mu podařilo zniči Libyi a Irák, posledním nárazníkem před Ruskem zůstane Írán. Když Washington sejme i Írán, i Rusko bude vystaveno destabilizaci džihádistickými operacemi v muslimských oblastech Ruské federace.

To je jasné jako den. Putin to chápe. Ale Rusko, které existovalo pod nadvládou Washingtonu za doby Jelcina, je ohroženo i pátou kolonou Washigtonu v Rusku. Je tam velké množství neziskových organizací financovaných ze zahraničí, o nichž Putin ví, že jsou to agenti Washingtonu. Tito operativci Washingtonu byli donuceni se registrovat jako organizace financované ze zahraničí, ale pořád fungují.

Rusko je také zrazováno sekcí své vlástní elity, která je ekonomicky, politick a emočně spjata s Washingtonem. Těmto Rusům říkám „uctívači Ameriky“. Jejich cílem je, aby se Rusko integrovalo na Západ, což znamená, aby se stalo vazalem Washingtonu.

Peníze Washingtonu, jak se zdá, nalezly svou cestu i do ruských „sborů expertů“ a akademických institucí. Podle této zprávy (https://sputniknews.com/world/20160929/1045838744/russia-united-states-asia-pacific-region.html), dva sbory expertů, jeden ruský a jeden americký, zřejmě financované penězi Washingtonu, učinily závěr, že „USA a Rusko mají v Asii a Pacifiku daleko více společných zájmů než rozdílů.“

Tato „akademická zpráva“ je přímým útokem na spojenectví Ruska a Číny. Člověka napadne, že byla zřejmě financována CIA. Ruská média podléhají propagandě o „společném zájmu“, protože i ta si přejí být zahrnuta na Západ. Ruští akademikové i ruská média umějí anglicky, ale čínsky ne. Historie Ruska od Petra Velikého je spjata se Západe. Takže chtějí být na Západě. Avšak tito ruští „uctívači Ameriky“ nechápou, že být součástí Západu znamená být vazalem Washingtonu, anebo, pokud tuto cenu chápou, jsou s tímto vazalským stavem spokojeni, jako je i Německo, Velká Británie, Francie a ostatní evropské loutkové státy.

Být vazalem není v historii neobvyklá volba. Například mnoho lidí si zvolilo být vazalem Říma; takže tyto elementy v Rusku, které si přejí být vazalem USA, mají pro své rozhodnutí precedenty.

K tomu, aby statut Ruska byl redukován na vazala Washingtonu, máme rusko-americkou kooperaci mezi Institutem světové ekonomiky a mezinárodních vztahů se sídlem v Moskvě, a Mezinárodním institutem pro strategické studie se sídlem v USA. Tyto dvě organizace konspirující proti suverenitě Ruska pracují na zničení strategického spojení Ruska s Čínou a naamisto toho na vytvoření Americko-ruské pacifické aliance. Jednou z výhod je dle zprávy „zachování svobody plavby a námořní bezpečnosti“.

„Svoboda plavby“ je washingtonský termín pro ovládnutí mořských cest, které zásobují Čínu. Takže tu nyní máme ruský institut, podporující plány Washingtonu na odříznutí Číny od zdrojů. Tato idiocie ze strany moskevského Institutu světové ekonomiky a mezinárodních vztahů pravděpodobně není pro Čínu příliš uklidňující, pokud jde o její alianci s Ruskem. A tak Washington může snadněji počítat se dvěma omezeními v jejím unilateralismu.

Navíc společná zpráva uvádí, že Moskva by mohla spolupracovat s Washingtonem při vytváření opatření důvěry pro vyřešení teritoriálních sporů v oblasti asijského Pacifiku. Což znamená, že by Rusko mělo pomoci Washigtonu v nátlaku na Čínu, aby se vzdala svých územních požadavků.

Člověka okamžitě napadá, zda moskevský Institut světové ekonomiky a mezinárodních vztahů není zástěrkou CIA. A pokud není, CIA zde dostává volný průchod.

Zahraniční politika Spojených států spočívá výhradně na propagandistických lžích. Presstitutní média jsou ministerstvem propagandy a vytvářejí vykonstruovanou realitu tím, že vydávají lži za pravdu. Zpravodajské organizace po celém světě, které jsou zvyklé se řídit vedením Washingtonu, reprodukují tyto lži, jako by to byla fakta.

A tak se lži Washingtonu staly realitou – zbraně masového ničení Saddáma Husseina, íránské jaderné zbraně, Assadovo použití chemických zbraní i ruské invaze.

Velmi schopná mluvčí Ruska, Maria Zacharova, chápe, že Washington užívá západní média pod svou kontrolou k vytváření veřejného mínění. Nazvala to „reality show“. Avšak Zacharovová se domnívá, že problém je v tom, že Washington zneužívá „mezinárodní vzahy a mezinárodní platformy pro řešení vnitřních otázek“, ”http://www.informationclearinghouse.info/article45564.htm

Tím myslí, že neúspěchy zahraniční politiky Obamova režimu ho učinily hysterickým a bezostyšným, když se snaží je ospravedlnit, a že americko-ruské vztahy jsou otráveny americkou presidentskou kampaní, která vykresluje Trumpa jako „Trumpova poskoka“, protože nevidí důvody ke konfliktu s Ruskem.

Američtí presstituti mají jsou naprosto bezostyšní. Dnes ráno nám NPR předložila zprávu o čínské cenzuře médií, jako by to bylo něco, co se v USA nikdy neděje. A přesto i NPR nejen cenzuruje zprávy, ale používá i desinformace ve prospěch Washingtonua a plánů Izraele. Každému, kdo se spoléhá na zprávy NPR, je prezentován velice kontrolovaný obraz světa. Nezapomeňme na německého novináře Udo Ulfkotte, který přiznal, že vymýšlel historky podle pokynů CIA pro Frankfurter Allgemeine Zeitung, a řekl, že neexistuje významný evropský novinář, který by to rovněž nedělal.

https://www.amazon.com/Journalists-Hire-How-Buys-News/dp/1944505474/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1475243325&sr=1-1&keywords=udo+ulfkotte
Situace je mnohem závažnější, než se domnívá Zacharovová. Rusové, zdá se, si nedokážou uvědomit, že neokonzervativci to myslí s hegemonií Washingtonu nad zbytkem světa vážně. Neokonzervativní doktrína prohlašuje, že hlavním cílem zahraniční politiky USA je zabránit jakékoli zemi, aby měla dostatečnou moc k tomu, aby zastavila americký unilateralismu. Tato neokonzervativní doktrína vidí Rusko a Čínu jako státy stojící v cestě. Pokud to ruská a čínská vláda ještě nepochopily, nebudou mít dlouhé trvání.
Neokonzervativní doktrína perfektně ladí s materiálními zájmy amerického vojenského/bezpečnostního komplexu. Americký zbrojní a špionážní průmysl mají za sebou 70 let vývoje s obrovskou podporou z amerického rozpočtu. Tato politicky mocná zájmová skupina nemá ani trochu zájem, aby pustila své napojení na americké státní zdroje.

Už v roce 1961president Dwight D. Eisenhower ve své poslední řeči k americkému lidu varoval, že studená válka konfrontovala Američany s novým vnitřním nebezpečím, stejně velkým jako externí sovětská hrozba:

„Naše vojenská organizace dnes má malý vztah k tomu, co bylo známo všem mým předchůdcům v době míru, i těm, kteří bojovali ve druhé světové válce či Koreji.“

„Až do nejnovějšího z našich světových konfliktů neměly Spojené státy žádný zbrojní průmsl. Američtí výrobci pluhů uměli, když se jim dal čas, vyrábět i meče. Ale nyní už nemůžeme ve státní obraně riskovat nouzové improvizace“ byli jsme donuceni vytvořit stálý zbrojní průmysl rozsáhlých proporcí. K tomu je v establishmentu pro obranu přímo angažováno 3 a půl miliónu mužů a žen. Ročně vydáváme na vojenskou bezpečnost více, než je čistý příjem všech amerických korporací.

Toto sepětí obrovského vojenského establishmentu a rozsáhlý zbrojní průmysl jsou v americké zkušenosti novinkou. Celkový vliv – ekonomický, politický, a dokonce i duchovní – jsou pociťovány v každém městě, v každém státním úřadu, v každém úřadu federální vlády. Uznáváme, že pro tento vývoj je naléhavou potřebou. Avšak nesmíme nevidět fakt, že to má i vážné implikace. Jde o naši dřinu, zdroje a živobytí, čili o samotnou strukturu naší společnosti.

Ve vládních výborech musíme zabránit, aby došlo k získání neoprávněného vlivu vojenského průmyslového komplexu, ať chtěného či nechtěného. Pro katastrofický vzestup této nemístné moci existuje a bude stále existovat potenciál.

Nikdy nesmíme dopustit, aby váha této kombinace ohrozila naše svobody a demokratické procesy. Neměli bychom nic považovat za zaručené. Pouze bdělé a vzdělané občanstvo může donutit ke správnému poměru vlivu obrovské vojenskoprůmyslové obranné mašinérie a mírových metod a cílů, tak, aby bezpečnost a svoboda mohly prosperovat současně.“

Varování presidenta Eisenhowera, že naše svobody jsou právě tak ohroženy ze strany vojenskoprůmyslového komplexu jako ze strany Sovětského svazu nevydrželo ani 24 hodin. Vojenskoprůmyslový komplex toto varování „pohřbil“ mimořádným zveličením sovětské hrozby.

Ve skutečnosti žádná sovětská hrozba neexistovala. Stalin odstínil Rusko od Západu svou kontrolou nad východní Evropou, stejně jako Washington měl pod kontrolou západní Evropu. Stalin eliminoval Trockého a jeho podpůrce, kteří byli zastánci světové revoluce. Stalin vyhlásil „socialismus v jedné zemi“.

Stalin ukončil mezinárodní komunismus. Avšak americký vojenský a bezpečnostní komplex potřeboval od amerických daňových poplatníků získat mnoho peněz, aby „ochránil Ameriku před mezinárodním komunismem“. Takže bylo ignorováno, že ve skutečnosti ze strany Sovětského svazu nebyla žádná snaha podvrátit svět. Namísto toho každé státní osvobozenecké hnutí bylo prohlašováno americkým vojenskoindustriálním komplexem za „padající kostku domina“ při komunistickém přebírání světa.

Ho Či Min úpělivě prosil Washington o pomoc proti francouzským kolonialistům ve Vietnamu. Washington mu řekl, aby šel do pekel. Právě Washington tehdy poslal Ho Či Mina hledat pomoc u komunistů.

Dlouhá vietnamská válka trvala léta, a obohatila vojenskoprůmyslový komplex i penze důstojníků. Ale jinak byla zcela bezúčelná. Žádná kostka domina tam nespadla. Vietnam vyhrál válku, ale otevřel se americkému vlivu a obchodu.

Kvůli vojenskoprůmyslovému komplexu zemřelo v té válce 50 000 Američanů, a mnoho tisíc utrpělo fyzická a psychologická zranění. Kvůli americkému použití chemického Agent Orange zeměřlo, bylo zmrzačeno, narodilo se s defektem a nemocí několik miliónů Vietnamců.

Celá válka byla zcela bezúčelná. Nedosáhla ničeho, kromě utrpení nevinných.

A to je preferovaný způsob Washingtonu. Zkorumpovaný kapitalismus, který vládne v Americe, nemá žádný zájem o život, pouze o zisk. Zisk za každou cenu. Když se zničí a zanechají v ruinách celé státy, tím lépe pro americký zbrojní průmysl.

Ano, prosím, novou studenou válku bychom teď zoufale potřebovali. Konflikt, který je zodpovědně řízen, namísto bezmyšlenkovité šílené honby za světovou hegemonií, která vychází od nepříčetných zlých zločinců ve Washingtonu, kteří ženou svět k Armageddonu.


4 komentáře:

 1. Domnívám se,že Rusko má vše zmapované velmi dobře.Věřím v Putina,věřím že udělá jenom to, co bude muset.Americká elita by si měla dobře rozmyslet co dělá.Přeji Rusku mnoho sil,všechno dobré.---LM

  OdpovědětVymazat
 2. Nejde vždy jen o peníze ! Jde také o to, že imperátor se musí vždy starat o to, aby v porobeném lidu budil pocit ochránce. Když imperátor ztratí význam "ochránce" a zůstane jen "dobyvatel", ztrácí význam a podporu porobených zemí, byť byly před tím tyto země zahlceny přepychem, o jakém se "chudákům dosud ani nesnilo". A přichází čas vzpoury a rozpadu velmocí. To je ta věc, na které si vylámali zuby všichni imperátoři, jací na zemi dosud byli ! Dokud mohli dávat, svět je miloval a ctil. Když už neměli co nabídnout (tj. ztratili význam), pojal je lid z podmaněných světů v nenávist a tak se impérium rozpadla. Zednáři (stavitelé světů, jak si říkají) tohle vše velmi dobře vědí . Proto také jsme byli svědky nevídaného hospodářského a technologického rozmachu. USA dle mého už vydalo vše, co mohlo nabídnout, jak vidno, rozmach začíná stagnovat.A dál ? Oni vědí lépe než my, že impérii tikají biologické hodiny a pokud nepřijde ten zázrak, vše se zhroutí. Stejně, jako Egypt. A tak..ta studená válka by opravdu hodně pomohla.

  dan.

  OdpovědětVymazat
 3. Jen 2 pzn:
  - milion milionu dolaru je ceskem pojeti bilion dolaru(1 a 12 nul), ne trilion
  - "Tím myslí, že neúspěchy zahraniční politiky Obamova režimu ho učinily hysterickým a bezostyšným, když se snaží je ospravedlnit, a že americko-ruské vztahy jsou otráveny americkou presidentskou kampaní, která vykresluje Trumpa jako „Trumpova (nebo spise PUTINOVA? - “Putin stooge”) poskoka“, protože nevidí důvody ke konfliktu s Ruskem. "

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.