25. února 2015

Děti a mládež jsou trvale poškozovány smartphony

Díky blogu Prvopodstata za nabídku nově přeloženého článku. 


Převzato z:
http://prvopodstata.blog.cz/1502/deti-a-mladez-jsou-trvale-poskozeny-smartfouny


Děti a mládež jsou trvale poškozeny smartphony....

Zdroj: http://www.zeitenschrift.com/artikel/kinder-jugendliche-bleibende-hirnschaeden-dank-smartphones#.VB78dxb_wTw
23. září 2014 Autor: Benjamin Seiler
Překlad: Prvopodstata

....vysílání pro mobilní radiová zařízení způsobuje dětem a mládeži nemoci těla a duše a navíc je dělá neplodnými. Nejnovější poznatky vědců volají na poplach.

(Obrázek přidal Orgonet: Drsná illustrace od Deese.)


Děti a mládež surfují nejen u počítače v "sociálních" sítích a na internetové stránce Youtube, ale stále víc také přes smartphone nebo přes počítačový tablet, řečeno jinak: pomocí radiového vysílání. Přes wi-fi-routery v bytě lze nyní už i z domácího počítače stále častěji "jít na světovou síť" bez kabelu. Jak ničivé je ozařování mikrovlnami především pro tělesné a duševní zdraví mladých lidí, už nelze popírat. Co se tudy na lidstvo valí, je v dohledném důsledku horší než ničivost obou světových válek dohromady. A to je ještě podhodnoceno. Naštěstí se stále víc vědců odvažuje promluvit. V září 2003 se v USA sešli vůdčí odborníci špičkových univerzit, aby promluvili o nebezpečích, která dětem přináší bezdrátová komunikace mobilními telefony a systémy wi-fi.


Změny chování prokázány

Mluvilo se tam nejen o škodách na těle, ale především také o tom, jak toto dnes všudypřítomné radiové ozařování ovlivňuje mozkové proudy a trvale mění vývoj mozku. Profesor Hugh Taylor z Univerzity Yale shrnul jeden pokus na krysách těmito slovy: "Je to první důkaz získaný pokusem, že ozáření mobilními telefony už v těle matky skutečně mění chování v dospělosti." Podle Taylora vstřebané ozáření mikrovlnami a rozsah blokády nervových buněk spolu vzájemně souvisejí. Pokud se elektrický tok neuronů v mozku přeruší, vede to k trvalým změnám stavby mozkových struktur. Neboť přesně tyto elektrické proudy v mozku jsou pro vývoj mozku důležité a směrodatně spoluurčují naši bytost v jejím dospělém věku - "to, jak myslíme a jak se chováme", tvrdí tento badatel.

Také mláďata lidí už před svým narozením obdrží slušnou dávku mikrovlnného ozáření - a ne až v kočárku, když jejich matky žvastají přes mobil. Následkem toho se jim hippokampu tvoří méně buněk. Je to ta oblast mozku, kterou potřebujeme pro logické myšlení a pro schopnost usuzovat. Spolu s dalšími výzkumníky profesor Taylor výslovně upozorňuje, že poškození vyvolaná mikrovlnným ozářením před porodem mají následky nejen tělesné, nýbrž především také citové. Je tedy na čase, aby si rodiče, lékaři a také politici (!) vážně položili otázku, zda neustálé mobilní surfování, chatování a posílání textů přes internet z našich dětí už na základě záření, které se tím šíří, dělá citově zaostalé mrzáky s narušeným chováním.

Dospělé krysy, které byly při tomto pokusu jako plod ozařovány mobilními telefony, měly jasné příznaky poruchy chování ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), tedy hyperaktivity a poruchy pozornosti. Nemyslí za roh ten, kdo si přitom hned vzpomene na dnešní děti. Protože, podle jednoznačného varování vědců, kteří se zúčastnili tohoto sympózia, děti mají tenčí kosti lebky, menší mozek a měkčí hmotu mozku než dospělí, jsou tedy vůči mikrovlnnému záření mnohem citlivější.
Profesorka Harvardské univerzity Martha Herbert dokonce považuje za možnou spojitost s autismem: "Záření z routerů pro bezdrátové připojení (wireless-router) a z vysílacích věží pro mobilní telefony může rozbíjet schopnost učit se a vzpomínat si a navíc může rozkolísávat fungování obranyschopnosti těla a výměny látek. Mnohé děti se proto budou obtížněji učit." Řečeno prostě: paprsky pro mobil oslabují látkovou výměnu našich buněk a likvidují naši imunologickou obranu. A k tomu navíc jsme hloupější a hloupější. Ale o tom nás prosím pěkně hromadné sdělovací prostředky zpravovat nemají. "Mocné průmyslové firmy chtějí k svému užitku svádět veřejnost k mylné víře, že takovéto ozařování vlnami o vysokém kmitočtu, jež přece ani nevidíme, ani nechutnáme, ani necítíme, je neškodné", varuje Martha Herbert, "ale není to pravda!"

Nová porucha chování se už vyskytuje tak často, že ji věda pojmenovala: digitální demence. Všude na světě stále víc dětí vykazuje zřetelné zhoršení pohybových a poznávacích schopností, protože tráví příliš mnoho času na internetu. To samo o sobě, jak se domnívají psychiatři a badatelé zkoumající mozek, vede k už zmíněnému disharmonickému vývoji mozku - přičemž ještě ani nezapočítali výše popsané následky, které při ozařování mikrovlnami při používání mobilního internetu navíc přistupují. Toto poškození mozku se tedy při bezdrátovém surfování v kyberprostoru víceúrovňově umocňuje.

Rakovina a neplodnost způsobené wi-fi a radiovým zářením pro mobilní zařízení poškozuje nejen duševní vývoj dětí, nýbrž způsobuje jim i nemoci těla.

Jejich diagnózou je pak často rakovina. Je to tak proto, že buňky těl dětí se kvůli růstu jejich těla dělí mnohem rychleji než buňky těl dospělých. Genetická poškození, která mohou mikrovlny prokazatelně vyvolat v dědičné substanci DNA, se následně rychle zdvojnásobují a rakovina se v takovém těle snadno šíří. Není proto divu, že od roku 2011 je s používáním mobilních telefonů zcela oficiálně spojováno devět druhů rakoviny: nádor mozku, rakovina slinivky břišní, leukémie, nádor na sluchovém nervu, rakovina oka, rakovina štítné žlázy, meningeom (nádor na pleně mozkové), rakovina varlat a rakovina prsu. Úřad International Agency for Research on Cancer (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny), který je poradcem Světové zdravotnické organizace, musel záření pro přenosná radiová zařízení na základě stávajících skutečností chtě nechtě označit za "potenciální karcinogen" třídy 2B - což znamená stejný stupeň ohrožení jako téměř celosvětově zakázaný pesticid DDT.

A to navzdory tomu, že lhůta mezi použitím mobilního rozhlasového zařízení a nádorem mozku činí dvacet až třicet roků - domněle, protože výsledky tohoto globálního pokusu na živých bytostech pomalu vycházejí najevo až teď. Jisté ale je, že riziko nádoru mozku je pro uživatele mobilních radiových zařízení mladší dvaceti roků věku pětkrát větší než pro lidi starší padesáti roků.
Trpí také plodnost. Především mužů. Vědečtí účastníci zmíněného sympózia konstatují: "Časový rozsah používání mobilního telefonu a pokles počtu spermií spolu přímo souvisejí. U mužů, kteří svůj mobilní telefon nosí v kapse u kalhot čtyři hodiny denně, se počet jejich spermií sníží na polovinu. Je také záporně ovlivněna hemživost jejich spermií. Kromě toho je DNA v mitochondriích, když jsou spermie vystaveny mikrovlnnému radiovému ozáření, poškozována třikrát víc. A také se ukazuje souvislost s psychickými poruchami: tyto změny genů se ve spermiích totiž vyskytují tím častěji, čím starší takový otec je - přesně tak, jako později autismus a schizofrenie u jeho dětí.

Spolu s Frankem Cleggem, někdejším výkonným ředitelem podniku Microsoft Canada, pranýřuje lékařka Dr. Devra Davisová miliardový průmysl mobilního radiového vysílání a nezodpovědnou politiku, jež tato zjevná nebezpečí ignorují. Prezidentka sdružení Environmental Health Trust prohlašuje: "Dnes obvyklé standardy mobilního radiového vysílání pro 6,5 miliardy mobilních telefonů po celém světě byly stanoveny před sedmnácti roky a od té doby nikdy nebyly aktualizovány přes to, že se mohutně změnili jak jejich dnešní uživatelé, tak i způsob, jak svoje mobilní telefony používají. Rozsah zátěže tímto ozařováním v posledních letech dramaticky rostl. Ale nikdo nikdy neprověřil, zda jsou mobilní telefony vůči dětem bezpečné. Naše děti a vnuci jsou zneužíváni jako laboratorní krysy při zcela nekontrolovaném pokusu."

Pro pojištění nejvyšší stupeň rizika

Aspoň pojišťovny tato znamení doby už pochopily. Pojišťovna SwissRe, jeden z největších pojišťovacích koncernů světa, v červnu 2013 oznámila, že radiové vysílání pro mobily bylo nyní zařazeno mezi rizika nejvyššího stupně. V pozadí ale nejsou úvahy směřující k ochraně obyvatelstva: "Pokud lze přímo dovodit souvislost mezi elektromagnetickými poli a zdravotními obtížemi člověka, pak by to dokořán otevřelo dveře pro nové nároky na náhradu škody", píše tento zajišťovatel (zajišťovatel, Rückversicherer, je pojišťovatel pojišťovatelů, poznámka překladatele) ve svém Sešitu pro zákazníky Swiss-Re-SONAR. "To by v konečném důsledku způsobovalo velké ztráty v oblasti povinného ručení za výrobek."

Zatímco tedy obchodní podnik, který po celém světě pojišťuje pojišťovny proti jejich finančním ztrátám, považuje mobilní radiová zařízení za "možné vysoké riziko", uvažují politici, kteří řídí vzdělávání v této zemi, stále ještě o tom, zda každému dítěti chtějí zajistit volný a mobilní přístup na internet - jak se stalo, když špičkoví představitelé německých politických stran CDU/CSU a SPD sjednali Smlouvu o velké koalici, jež má nyní vládnout Německu. Ta svými hesly, jako je "digitální učení", i nadále staví na bezdrátových sítích ve školách a dokonce v zařízeních pro celodenní péči o děti (jesle, mateřské školy, školní družiny…), přestože Rada Evropy už doporučuje vysílací rozhraní (wi-fi) a mobilní telefony ze školy vyobcovat. Ke stejnému závěru dospělo také ministerstvo zdravotnictví Izraele. Náměstek izraelského ministra zdravotnictví a chasidský rabín Jakov Litzman ve svém dopisu ministrovi školství uvádí: "Skutečně se obávám, že přijde den, kdy všichni budeme lkát nad nenávratnou škodou, kterou vlastníma rukama děláme budoucí generaci." Tento článek byl v plném rozsahu převzat z tiskové podoby bulletinu ZeitenSchrift Tiskové vydání č. 78.

Děti a mládež vstřebávají tolik mikrovlnného ozáření proto, že jsou chorobně závislé na mobilních radiových zařízeních. To není jen vina "společenských" sítí jako je Facebook. "Sociální média" nejen vytvářejí drogovou závislost na sobě samých, nýbrž také v člověku podněcují jeho nízké pudy. Navíc otevírají zcela nové rozměry pro mobbing (pronásledování a utlačování), jež stále víc mladých lidí žene k sebevraždě. Příslušná čísla, o nichž se oficiálně nehodlá mluvit, jsou otřesná. Víc k tomuto tématu najdete zde: Soziale Netzwerke: Wie Facebook & Co. unseren Nachwuchs zerstören Psychoterapeut, který denně pracuje s dětmi poškozenými Facebookem a chorobně závislými na mobilních zařízeních, dává bezmocným lidem jednoduché a cenné rady: Frank Maßmann: Jugend in Not. 
Poznámka Orgonet:
Osobně se mě záležitost závislosti na surfování přes wifinu taky dosti dotýká, v naší rodině si totiž vydyndaly od minulého Ježíška tablety všechny děti, i předškolní. Zde oceňujeme blahodárnost školních a školkových zařízení, kam si ty krámy nesmějí nosit s sebou, jinak by v nich ležely pořád. I když je snaha domácí používání jim omezit, závislost už mají takovou, že ať dělají cokoliv, pořád myslí na to, kdy už si budou moct zahrát... 
Digitální demence se ale netýká jen dětí, ta se týká i třeba mě... už se těším, že mě to brzy potáhne více na zahrádku než k počítači (:-)))
Jak důmyslně to na nás hladina hmoty neboli Satan rafičí...

30 komentářů:

 1. Tohle není reklama na nejmenovaného VOIP operátora: Na mobilu se dá aktivovat režim letadlo. Číslo se dá přesměrovat na VOIP linku a ta posílá informace o zmeškaných hovorech do e-mailu. Ta VOIP linka dokáže odesílat po prozvonění 160 znaků do sms s informací o tom kde jsem, ale stojí to peníze za každou sms. Díky VOIP se dá telefonovat z pevné linky pod identitou svého mobilního čísla. Takže mobil můžete omezit na občasné čtení sms a na potvrzování bankovních transakcí.

  OdpovědětVymazat
 2. Japonci zahájili návrat k volání a sms..Bez ostatních obezliček..

  OdpovědětVymazat
 3. Já bych spíše za to ještě poděkoval, za tu omezenou schopnost učit se, jelikož ve školách se stejně "učí" samý sračky, tak aspoň jim to tolik nepoleze "do hlavy" a v konečným součtu budou chytřejší nebo méně hloupé :D, ale to fakt beze srandy!

  Jinak stejně většina dětí kouří, chlastá, někteří i fetují, žerou po mekáčích atd., tak to máte tolik škodlivých látek a chemie sračkojdní, že už to trocha záření ani moc nevytrhne :D, to ale taky beze srandy!

  Takže sečteno podtrženo, hodně telefonujte, kuřte, chlastejte a nejlépe i fetujte a žerte jenom ve fastfoodu, však je to v pohodě, tělo to zvládne a hlavně kalte a pařte, ať si ten jedinej život užijete, jelikož existuje jenom hmota a absolutně žádný dimenze ani žádný duchovno, to leda tak velký hovno :D, beze srandy! A samozřejmě nejlepší člověk = nejbohatší člověk, takže všichni chudí jsou špatní a všichni bohatí jsou dobří a běda vám, jestli budete chodit v oblečení, které není IN :D, bacha na to vole a mluvte sprostě, protože je kůůůůl :D, slušně mluví jenom vůůůůl :D a je zcela normální, aby se ženy živily sexem s každým, kdo jim za to zaplatí, protože sex zadarmo? To snad nemyslíte vážně, za to se přece musí PLATIT stejně jako za zdravý alkohol a ještě zdravější tabák.

  A vůbec berte to vážně, jinak si ten život vůbec neužijete a už nikdy žádnej mít nebudete, protože bůh přece neexistuje a všechno vzniklo náhodou. :D

  Tak, a teď mě klidně zastřelte za to, jak tu trollím :D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. anonymní 11:18
   Toť filozofie dnešní doby. Kdo ji nevyznává, tak je tak trochu "blb". Že ? No vida, i toho Platóna jsme v dumání o povaze a původu světa, lidském bytí -nebytí překonali ! Ale jinak jste to sepsal hezky. Dobře jsem se pobavila !

   dan.

   Vymazat
  2. No Orgo, ten obrázek je opravdu příšerný ! Nebyl by nějaký méně drsný ?
   Co se toho používámí mobilů týká, zdravé to jistě není, ale zatím bych dala mobilům za vinu jen to, že z nás udělal dementy, neschopných vést plynulý a delší dialog. Neschopných fantazie a hraní si se slůvky. A když takto "okradený " pár počne dítě, tak z toho samozřejmě vyjde ještě větší chudák. Pochopme, co platí v přírodě: Ze špatné úrody nemá smysl sázet. Protože, příští úroda z této bude ještě horší.
   A tak, z toho bych rozhodně vinila mobilní a jiná zařízení. Rakoviny a to vše, co je popsáno v článku, je podle mého názoru v daleko větší míře příčinou přidáváním chemikálií do potravin, nepřirozený životní styl a samozřejmě mnohé naše přehnané ismy.
   Raději tedy nedomyslet, jaké potomstvo začnou přivádět na svět děti dnešních dětí. To pokládám za největší tragédii .Ztráta rozumu, který jsme po staletí pěstovali , šlechtili a předávali z generace na generaci, aby ta příští generace byla zas o stupeň inteligentnější bude nenahraditelná. No ale, jsme na konci epochy a "do pralesa k opicím" se jistě nevrátíme.

   dan.

   Vymazat
  3. No jasně že jsem blb, proto se taky s nikým nebavím, neboť nemám o čem, jelikož mě tyhle manýry neberou. Mobil skoro nepoužívám, už nekouřím, nechlastám, nefetuju, nekalím, nepařím, nehodnotím lidi podle množství majetku a peněz, nebaví mě chození po nákupních centrech a obchodech celkově, dokonce už nežeru ve fastfoodech, nemyslím si, že jsme jenom hmota a rozhodně nevěřím na existenci náhody. Ani sex jsem si nikdy nekoupil. A vůbec neřeším, co je dnes IN oblečení. A to prosím nejsem žádnej důchodce, ale v podstatě patřím do kategorie Mladý člověk.

   Ale koho to zajímá, že? Takže nezbývá mi nic jinýho, než se na všechno vysrat a starat se jenom sám o sebe. Však to mi stačí. I tady ty komentáře jsou zbytečný, takže s tím musím skončit.

   Vymazat
  4. Vnímám to dnes, po životních zkušenostech naprosto stejně. A myslím si, že jsme v této společnosti za exoty .-)
   A je mi to fuk....

   Vymazat
  5. anonymní 10:29
   Doufám, že jste pochopil moji ironii. Samozřejmně, že nejste blb, ale druzí to o Vás budou říkat. Tak už to dnes chodí...že. ? Není jistě špatné starat se jen sám o sebe, ale pozor na to. Může se Vám to vymknout z rukou. Takový ten pocit, že vše je zbytečné, nudné je dobrý náběh na deprese. A jak to na Vás padne, tak se z toho jen tak nevyhrabete ! Nemůžete žít jako "živá mrtvola" . Ale díky za reakci. Srdečně zdraví

   dan.

   Vymazat
  6. Zvláštní přístup Anonymního z 25. února 2015 v 11:18. Má paranoidní řeči, a ještě nám tu vysvětluje, že je to náramná legrace. Připomíná mi to jednoho mladého newyorského akčního pouličního umělce,který vyhrál mezinárodní soutěž uměleckých počinů, akcí. Jeho performance spočívala v tom, že polil schody na ulici kečupem, a z dálky na ně štěkal. Získal 1.cenu a zvláštní cenu poroty. No nekupte to, když to bylo skoro zadarmo :-))))))

   Vymazat
 4. Rád bych upozornil při téhle příležitosti na vysoce nebezpečná podprahová data z těchto zařízení. Automaticky ovlivňují lidský mozek, jak u dětí tak dospělých, a ti nemohou tato zařízení dát od těla pryč. Chovají se jako velice silné magnety. Neustále je nosí v kapse nebo u sebe a datovanými frekvencemi způsobují neplodnost a programování mozku. Pozor! A to nepřetržitě, i když telefonem nevoláte. Zánik lidstva je tímto perfektně předprogramován. Snažte se prosím dětem vysvětlit, aby ďábelská zažízení aspoň na těle nenosili a používali je co nejméně. Až vaše dítě bude mít rakovinu, je pozdě se ptát, kde jsme udělali chybu. Velice zesílené signály tohoto druhu použili na Rauni Kilde. Děkuji za pochopení. Je to horší než můžete domyslet.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo, kdesi jsem četl, že takto vytipované lidi "ti za oponou" chytají (napojujou) do Sítě. Přezdívají jí Šelma (viz Janovo Zjevení v evangeliu !). Má sídlo v Dallasu, a sestřičky v Denveru a v Bruselu a ve Štrasburku. K tomu jim přizvukuje Echolon na Kypru. Je to satanské sdružení, pentagon, pantakl k pohledání !

   Vymazat
 5. Pěkný den přeji. Všichni když se zamyslíme a rozvspomeneme se, všichni dávno víme,že nám tyto vlny škodí a neprospívají,ani tělu ani duchu,je to jen naše pohodlnost a strach co nám brání si tuto skutečnost přiznat. Nejhorší věci na světě,si lidé ochotně dělají sami. Je toho ovšem mnohem více o čem si dokážeme skvěle lhát,až se nám lež nakonec vryje pod kúži a stane se naši součástí . Přeji Vám všem,aby jste našli dostatek odvahy a trpělivosti k odhalení vlastní velké lži. Děkuji DaF

  OdpovědětVymazat
 6. Jsou případy (i relativně z dávna), kdy odborníci a odvážní novináři upozorňující na nebezpečí mobilních radiových zařízení byli záhadně zesebevražděni, zahynuli při zvláštní automobilové havárii apod...Je potřeba pracovat na duchovním probuzení sebe a aspoň některých lidí, neboť v synergickém efektu větší duchovní probouzení a uvědomování lidí nepochybně přitáhne konec terraformingu v Události vesmírného významu. Vysvětlit pravdivé souvislosti sám sobě a někomu druhému je určitě více než např. biozahrádka. Po Události zde nebudou jiné než bezpečné a mnohem vyspělejší technologie (ve srovnání s nimi jsou technologie, které nám "velkoryse" dovolují temnáři, na úrovni dětských, často nebezpečných, hraček). A k té Události - má sice zpoždění... Ale v říjnu 2014 se podařilo díky vysokým vesmírným bytostem najít ten pohádkový zlatý klíč... A věci nabírají spád, né že ne. Však uvidíme... Avšak jde i o nás - a to naše celkové kolektivní probouzení a uvědomování směrem k pravdě a nikoliv k iluzím, které nám tady po tísíce let až dodneška předestírají temnáři. Jo, a po nalezení klíče již NWO není možný; to, co je, je maximum tlaku od bránících se temnářů...Zdravím Orgoneta, který to prostě dělá - pracuje na koletivním probouzení a uvědomování směrem k pravdě. Někdy lépe, někdy hůře, takoví jsme i my, čtenáři a disktutující. Jednou a pravděpodobně to není v nedohlednu, budeme s plně rozšířeným vědomím lepší.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nwo je předpovězeno již tisíce let dopředu, takže není důvod panikařit, že nebude. Ano, bude mu umožněn vznik, ale NE TRVÁNÍ ... a to je podstatný rozdíl ! Vznik nwo je nutný pro ukončení lidských dějin na Zemi, jak je všichni známe !

   Vymazat
  2. Tak tohleto je nesmysl na druhou: "Vznik nwo je nutný pro ukončení lidských dějin na Zemi, jak je všichni známe!" příspěvek 2.března 2015 16,10

   Vymazat
 7. pravčické manýry z doby Josefa Vissarionoviče Švejka leckde přežívají,takže neomarxisté a nejen norská sociálka z toho mají prujem, Občas potomek pohlazený řemenem,nebo záhlavkem se obírá jinými zájmy,než radiovým spojením...a když MUSÍ z duvodu společenského chameleonství,tak sporadicky...

  OdpovědětVymazat
 8. Co s tím může jednotlive udělat? Bydlím v paneláku, z hora a i z dola mě grilují wifinou. Dnes je wifina v každém baráku. Co s tím může jednotlivec dělat? Přestěhovat se na vesnici, tam je také všude wifi, operatori...Prestehovat s k lesu na samotu? Kolik lidi se tam vejde, kdo chce zit bez wifi a operatoru? Nenadelame s tim absolutne nic. My ne. A ti, kteri muzou, tem je to jedno. Co s tim? Kde je chyba? V jednotlivcovi? Ja se zmenil, chci cisty vzduch... co ted?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdyby jenom wi-fina ! My musíme čuchat denně večer smard skrz stoupačky. Někdo níže pod námi mohutně hulí na WC konopí a další podobná svinstva. Když otevřu v té době domovní dveře na chodbu, nejeden kolemjdoucí by mohl nabýt dojmu, že jsou u nás nějaké feťácké párty.

   Vymazat
 9. Také to nepoužívám, ale někde jsem četl, že se to nějak dá ošetřit orgonitem a pak to je o něco lepší. Někdo znalejší možná vysvětlí.

  OdpovědětVymazat
 10. Dříve se presne toto psalo o radiovych vlnách. Ja nevim nevim, nevyhneme se tomu, nezabranime tomu, tak proč se ještě hecovat ke strachu? Wi fi jsem nemel, ale moje elektronika mi neustalemukazovala, jak maji vsichni sousedi silny signal. Telefony -a vsichni je máme.

  OdpovědětVymazat
 11. Země je jednou z planet, napadených již dávno Dravci. O tom informují mnozí silní senzibilové a tisíce let o tom ví také šamani. Jógíni těmto parazitním bytostem říkají "asurové". Čeští mystici E. a M. Tomášovi jim říkali "daimons" - dle Bardona, veliký český mystik Minařík jim říkal prostě "démoni" (mimochodem, ač se to může zdát neuvěřitelné, byl to v podstatě ON, kdo odstranil Stalina a možná tím zabránil jaderné válce). Není nutné se těchto bytostí bát, jen je třeba o nich vědět. Jsou právě tak skutečné jako viry, nebo tasemnice. Není nutné považovat je za něco "mystického" - je to ve skutečnosti JEN energetická forma života. Castaneda, kterému bylo pootevřeno šamanské učení skrze hlavně astrální výuku šamanem kmene Yaqui, nazval tyto tvory, s nimiž se osobně střetl, "anorganické bytosti". To je dost výstižné, protože nejde o biologickou či vtělující se životní formu. Nezní to tak hrůzyplně a mysticky jako "démon", či "satanské síly". Konečně virům nebo komárům tak také neříkáme - byť způsobili a způsobují soužení a smrt miliónům lidí na Zemi...
  KAŽDÉ ohnisko utrpení na Zemi krmí Dravce. Dravci se naučili "mistrně" využívat naše inkarnační řetězce a díky jejich ukotvení ve spodních energetických centrech nás přesvědčili o realitě "karmy". KARMA je přelud, ale bohužel ve svém hmotném projevu jde o přelud více než "reálný"! Bytosti Světla nám sdělují: SNIŽOVÁNÍM HLADINY UTRPENÍ NA ZEMI DONUTÍTE DRAVCE ZEMI OPUSTIT! Dravci jednoduše nezískají dostatek potravy a - odejdou. Možná budou hledat mezi hvězdami další rozvojový svět a MOŽNÁ je tato změna donutí k evoluci, k hledání jiných, vhodnějších způsobů obživy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já vám dám draci, individua přepodivná na okrsku nehlášená

   Vymazat
 12. http://www.zdravi4u.cz/ezoterika/6079-dravci-energeticti-paraziti

  OdpovědětVymazat
 13. https://www.youtube.com/watch?v=s9O6UvauGTo

  OdpovědětVymazat
 14. https://www.youtube.com/watch?v=0C4AENpMyoQ dva humanoidi v přímém přenosu (kabát a sedlák) výraz tváře, gesta, mimika - sladkost a nevinnost v propagandě sama :-)))))

  OdpovědětVymazat
 15. Poslouchejte pozorně podle českého odborníka mobily► http://cestyksobe.cz/ing-milan-hein-biopole-versus-mobilni-telefony/239

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento člověk neuspěl u Sysifosáků v dvojitě zaslepeném testu jeho údajných schopností, takže co na to říct? Buď je to jednoduše podvodník nebo fakt funguje ten princip, který skeptikům nedovoluje poznat tyto schopnosti ani skrze jiného člověka, kterému to prostě před něma nefunguje. Zkráceně: Dokud neuvěříš, tak neuvidíš a ne naopak Dokud neuvidím, tak neuvěřím.

   O takovémto principu vím z jistých zdrojů, o kterých ale vážně nemůžu říct, jestli mluví pravdu nebo kecaj, ale to nelze říct o žádném zdroji informací, jak moc mluví pravdu či kecá. Nicméně těžko získat materialistický důkaz takového principu, takže věřte nevěřte, já nevím. Mají pravdu skeptici nebo funguje ten princip? Nemůžu dokázat ani jedno z toho, takže je to neřešitelná situace.

   Vymazat
  2. Proč se zabýváte zbytečnou a ničím neprospěšnou "nesmrtelností chrousta" ? Dejte si raději dva panáky, a budete zaručeně "redy" :-)

   Vymazat
 16. Jestli neuspěl u Sysifosaku, tak ne to neco bude. Oni zesmesnuji to co je pravdivé a funkcni.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Oni zesměšňují vše z principu, ne z toho, zda to funguje či nikoli. A to je veliká ohavnost a odsouzeníhodnost.

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.