23. února 2015

Američané nespokojeni s veřejným míněním v ČR

Díky čtenářům za odkaz.

http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/13325-americane-nespokojeni-s-verejnym-minenim-v-cr-zahajili-masivni-investice-do-zdejsich-medialnich-a-intelektualnich-elit-kolaboranti-maji-jediny-ukol-umlcet-nezavisle-informace.aspx


Američané nespokojení s veřejným míněním v ČR zahájili masívní investice do zdejších „mediálních a intelektuálních elit“. Kolaboranti mají jediný úkol: umlčet nezávislé informace

Autor: Petr Hájek | Publikováno: 22.2.2015 |Na kyjevském Majdanu oslavili pučisté roční výročí státního převratu. Důsledky svržení demokraticky zvoleného prezidenta a vlády jsou zjevné: Země je rozvrácena občanskou válkou. Lidé na východě Ukrajiny se totiž odmítli stát občany třetí kategorie pouze kvůli tomu, že jejich mateřštinou je ruština. Postavili se na obranu svých domovů se zbraní v ruce. K úžasu kyjevských pučistů a jejich zámořských „vodičů“ úspěšně.

Bojuje se nyní všude, nás nevyjímaje. Američané, nespokojení s výsledky války o veřejné mínění v České republice, zahájili masívní investice do zdejších „mediálních a intelektuálních elit“ (jak si tyto samy říkají). Kolaboranti mají jediný úkol: Podobně jako jejich ne tak dávní předchůdci jakýmikoli metodami umlčet nezávislé informace, názory (a jejich nositele) a „normalizovat“ společnost.

Příprava na válku s Ruskem vrcholí

Důsledky svržení demokraticky zvolené vlády v Kyjevě však nese celý euro-americký Západ, jehož politické elity puč inspirovaly a zorganizovaly. Opět v podobě oblíbené „barevné“ revoluce – v případě Ukrajiny již podruhé (po „oranžové“ premiéře 2004). Napoprvé se totiž nepodařilo vytvořit z této „lokality“ nástupiště Spojených států (skrze NATO) na Rusko, které se za Putinova vedení vrátilo do pozice jaderné velmoci – a relativizovalo tak nadvládu USA nad světem po skončení první studené války.

Washington (následován „mopslíkem“ Bruselem) se proto pomocí ukrajinské krize rozhodl zahájit studenou válku číslo 2. I napodruhé je totiž úspěch celého plánu na přímé či nepřímé ovládnutí Ruska ohrožen, neboť uměle vyvolaný konflikt začal působit svou vlastní dynamikou. Občanskou válku Kyjev prohrává, přestože do bojů nasadil i soukromé armády oligarchů a fašistické a nacistické skupiny dědiců ukrajinského „banderismu“. To však kupodivu jinak úzkostlivě politicky korektnímu Západu náhle nevadí.

Pochopitelně. Hlavní cíl je Rusko, Ukrajina pouze záminkou k intervenci. Zatím „jen“ nepřímé – skrze obchodní válku, uměle stlačené ceny ropy a hospodářské sankce. To vše ruské hospodářství nepochybně poškozuje, ale zamýšlený „moskevský Majdan“ a kýžené svržení demokraticky zvoleného Vladimíra Putina podle ukrajinského vzoru je v nedohlednu. Naopak, ruská veřejnost se kolem svého vedení semkla jako nikdy předtím – a sankce tak dopadají spíše na jejich iniciátory.

Především však loutky západních zájmů v Kyjevě prokázaly svou neschopnost zvítězit v občanské válce navzdory rozsáhlé finanční, politické a vojenské podpoře svých protektorů. V důsledku toho svět stále krkolomněji balancuje na hraně velkého válečného konfliktu s nedozírnými následky pro celou civilizaci. Je stále reálnější možnost, že Američané, Britové a Poláci – tlačení již nastartovanými zbrojařskými koncerny – zmnohonásobí dodávky zbraní na Ukrajinu, aby vyvolali přímý střet s Ruskem na jeho jižní hranici. Něco podobného připravují i na hranici severní s pobaltskými státy, které jsou navíc členy NATO.

Déjà vu

Důsledky neseme pochopitelně také my. Paradoxní. Podobně jako ve většině evropských zemí se navzdory drtivé propagandistické protiruské kampani veřejnost probouzí. Viditelné a prokazatelné lži a totálně jednostranné informace hlavního mediálního proudu přestávají fungovat. Obracejí veřejné mínění stále více proti tvůrcům mystifikací „made in Washington“. Mediokracie má problém – a už i čeští vládní politici to (mnozí velmi neradi) musejí reflektovat. Střední Evropa se tak nečekaně stává unijním disidentem.

.Tak překvapivé to však zase není. Spíš logické. Maďarsko, Rakousko, Slovensko i Česká republika si v podstatné části veřejnosti ještě pamatují, jak fungovala bolševická protizápadní propaganda. Ta nyní jen obrátila směr o sto osmdesát stupňů, jinak je prakticky stejná. Proti době před rokem 1989 je tu však přece jen malý rozdíl – politický i technologický:

Vládnoucí moc se musí snažit předstírat demokracii, což navzdory rychlé likvidaci občanských svobod přináší jisté těžkosti. A mediokracie se zase nemůže plně rozvinout, protože existuje internet a některá nezávislá média v důsledku toho stále ještě nejsou pod dohledem Velkého bratra. A získávají stále větší popularitu a kredit u veřejnosti – zvláště na úkor mocného (kavárenského) Molocha, médií takzvaně veřejnoprávních.

To je ovšem v masivně budované předválečné psychóze především pro Spojené státy nepřijatelné. A tak jim právě došla s Prahou trpělivost. Skrze zdejší tradičně vždy ochotné kolaboranty (havlistická intelektuálská a mediální „kavárna“) zahájily masívní investice do zničení názorové opozice. Té „nesmělé“, politické – ale především té daleko smělejší, mediální. První prapory Páté kolony právě vjíždějí na scénu. A některým z nás, postarším pamětníkům takzvaného Pražského jara, to nikoli náhodou něco připomíná.

Werichovo okno

V osmašedesátém roce, když se na chvíli smělo mluvit a psát prakticky o všem a padly „černé listiny“ se jmény těch, kteří se nesměli objevit v hlavních médiích (zvláště v Československé televizi), byl také Jan Werich na roztrhání. Jednou u jeho vily na Kampě někdo zazvonil. Werich vyhlédl z okna a vidí, že u dveří stojí dva neznámí muži:

„Pane Werichu, dal byste nám rozhovor?“
„A vy jste odkud, pánové?“
dí mistr.
„My jsme svazáci ze závodního časopisu Kovák.“
Werich je chvíli mlčky pozoroval, a pak si povzdechl: „Z toho nic nebude, pánové. To by nebyla ani radost, ani peníze.“
Vyšetřovatelé z americké ambasády

Vzpomněl jsem si na tuto klasickou historku, když do redakční pošty přišel pozoruhodný dopis:

„Dobrý den,
s někdejšími kolegy z deníku MF DNES zakládáme investigativní webový projekt, v němž se mimo jiné zabýváme rostoucím množstvím médií, která informují o dění ve světě z pohledu Ruské federace. Rád bych Vás požádal o rozhovor na toto téma.

S pozdravem
T. Syrovátka“

Nemaje vilu na Kampě, chvíli jsem hleděl pouze do „okna“ počítače, a pak jsem svazákům z americké ambasády odpověděl:

„Dobrý den,
to je dobře, že zakládáte. Ale pokud chcete vyšetřovat (investigaci si jinak přeložit neumím) média, „která informují o dění ve světě z pohledu Ruské federace“, pak jste si zjevně spletli adresu.
Protiproud je otevřený názorový časopis, který se zabývá realitou u nás doma i ve světě z vlastního úhlu pohledu. Jak napovídá jeho název, stojí proti lžím, dezinformacím a manipulacím médií hlavního proudu, která informují o dění ve světě výhradně z pohledu Spojených států či vládnoucích elit Evropské unie - respektive jejich místních poboček v ČR. O tom píše Protiproud zcela svobodně a přináší pochopitelně také informace, jež oficiální propaganda před českou veřejností zamlčuje nebo přímo utajuje.
Nás by proto naopak zajímalo pár odpovědí na otázky, které bychom rádi položili Vám - zakladatelům nového „vyšetřovacího webu“. Hlavně pokud jde o jeho proklamovanou nezávislost, financování, rámcový rozpočet – třeba to, jakým způsobem ještě neexistující mediální projekt získal tolik zajímavých „grantů“ - a přesto se definuje jako „nezávislý“. To by jistě bylo pro mnoho zájemců inspirativní, neboť za normálních okolností jde o protimluv. Vy nám to ale jistě přesvědčivě objasníte."

Staronoví svazáci havlistické Internacionály

Pak jsem zavřel „okno“ a ještě chvíli vzpomínal na Jana Wericha a dobu, kterou mi to celé připomnělo. Jak nedlouho poté už Werich opět nikam nesměl, protože mu to zakázali titíž svazáci, kterým odmítl dát rozvor. Kolaboranti s okupační brežněvovskou mocí opět vytvořili „černé listiny“ a v „pokrokových“ režimních médiích „vyšetřovali“ projevy těch, kdo nešli s nastupujícím normalizačním hlavním proudem. A kladli „znepokojeně“ otázky, jak je možné, že ten či onen ještě smí mluvit třeba do televize:„Jestli se nám tu, soudruzi, náhodou nevrací ta ‚kontrarevoluce‘.“

Takže mám „zaracha“ pro rozhlas a televizi „veřejné služby“. Že bych kvůli tomu nespal, to tedy zrovna ne. Mám spíš obavy, aby teď kvůli mně ještě Klvaňové nevyrazili ty redaktory, co nedokázali „uvést (moje) výmysly na pravou míru“. Přece jenom – ty vzpomínky na úplně stejné bolševiky za Husákovy normalizace ve mně ještě zcela nevybledly.

Okno, kterým jsme tehdy na okamžik nahlédli do zahrady svobody, se opět nadlouho zavřelo. S příslovečným skřípěním: Hon na všecko, co jakkoli „zavánělo“ Západem. Hon na každého, kdo nestál „v řadě“. A také byla válka. Vietnamská. Hrdinný lid Vietnamu se bránil americké agresi. Někteří jsme si mysleli, že ve skutečnosti komunistický Severní Vietnam napadl svého jižního souseda. Ale o tom se už mluvilo jen potichu doma. Mimochodem – nebylo to s tou americkou „bratrskou pomocí“ napadeným jižním Vietnamcům tak jednoduché. Ale to už jsme se vůbec nesměli dozvědět. Internet kupodivu nebyl. Ani mobily.

Proč na to právě dnes vzpomínat, když zrovna není žádné výročí? Jakpak ne? Máme rok od Majdanu. Okno se opět zavírá. Místo (sovětského) sajuzu je tu Eurosajuz. Místo Moskvy Washington. Místo „vývozu revoluce“ boj za „vývoz demokracie“. Místo komunistické internacionály ta socialistická. Místo Vietnamu Ukrajina. Stejné jsou naopak černé listiny „nepohodlných“ a daleko dokonalejší sledování a vyšetřování každého s trochu odlišným názorem. I ti svazáci jsou v podstatě stejní.

Kdyby nebyli směšní, šel by z nich strach. Po převratu 1989 obsadili uvolněná místa v politice, nebo – především – v médiích. Pětadvacet let poté jsou z nich už praví dospělí bolševici. Jejich „sovětskou“ ideologií je americký mccainovský neokonzervatismus – v českých poměrech zvaný Havlistická internacionála. Jejich heslem je jako vždy – Kdo nejde s námi, je... „třídní nepřítel“. Jen o sobě netvrdí, že jsou proletáři, ale... „intelektuální elity“.

Velká tetka strýčka Sama

„Spouštíme nový internetový deník, kde chceme mapovat vazby a kontakty lidí, kteří v této zemi mají vliv. A to z nejrůznějších částí společnosti. Jako vrcholně aktuální například vidím mapu vlivu Ruska na tuzemský veřejný sektor, kterou jsme již začali zpracovávat,“ řekla Sabina Slonková, která stojí v čele tohoto jistě finančně náročného projektu. Jeho provoz bude podle ní pokrytý ze zakázek, které zajišťuje vydavatelství, z grantů a vlastních zdrojů. Podle několika zdrojů již nyní má k dispozici přes deset miliónů.

Proměna jak z Franze Kafky: Dosud musela média žít z inzerce, nebo příspěvků čtenářů či sponzorů. Slonkové svazáci z amerického Kováka však mají vystaráno. Mohou se proto plně soustředit na sběr „zpravodajských informací“, které jejich kolegové z tajných služeb – nemajíce vlastní média - dostávali do veřejného prostoru dosud přece jen obtížněji. Ze šmírování a odposlechů pak jejich „spojky“ vyráběly kauzy sloužící ke skandalizaci, pomluvám a ničení profesionální či občanské pověsti „zájmových osob“. Potud nic nového, Sabina Slonková se tím živila vlastně vždycky. Je „zasloužilá“, takže za odměnu bude pracovat pro zámožné americké „klienty“. A protože – jak víme nejen od Snowdena – taková CIA je určitě lépe vybavena než třeba česká BIS, máme se jistě na co těšit. To bude, panečku, info-zábava!

Ony „granty“, z nichž podle jejích vlastních slov bude provoz zajištěn, jsou půvabně průzračné a vskutku transparentní. Jeden z nich je třeba od zpravodajské agentury přifařené k ČT, řízené již roky Šimonem Pánkem, „Člověk v tísni“. Takže až budete zase posílat dary na domnělé „humanitární akce“ této organizace (účastnící se mimochodem před rokem velmi aktivně Majdanu), víte, komu své peníze posíláte.


Idealisté z dolarových tiskáren

A snad ještě lepší je grant od „zapsaného spolku“ (tak zní oficiální název podle nového Občanského zákoníku) s typicky českým názvem Free Czech Media. Bohatá organizace. Loni v listopadu ji v Praze založili „novináři“ Pavel Šafr, Tomáš Klvaňa, Barbora Tachecí a Jan Jandourek.

„Naším cílem je sledovat případy mocenské manipulace, skryté cenzury a zřejmé autocenzury, které se množí v klíčových českých médiích,“ řekl na ustavující schůzi nově zvolený předseda sdružení Pavel Šafr.

Tihle „idealisté“ mají zjevně peněz jako želez. Nejenže z nich financují své vlastní aktivity (založili kromě jiného web Svobodné fórum), ale ještě jim zbylo i pro paní Slonkovou. Jestli nebude vtip v tom, že jsou „neziskovka“, která rovněž dostává skvělé „granty“, přestože její zakladatelé „za dluhy neručí“. Jistě se jich ale obávat nemusejí. Alespoň dokud FED (americká centrální banka) bude chrlit tuny potištěných papírků zvaných dolary, které jsou podloženy vojenskou silou Spojených států, takže za ně zatím všichni musejí obchodovat s ropou – nechtějí-li skončit jako Saddám či Kaddáfí.

Demokraté každým coulem

Je to prostě dobrá společnost s ušlechtilými cíli. Demokraté každým coulem. Pluralita názorů je pro ně zákonem. Ostatně píše o tom jasně na zmíněném webu SF (název jistě jen náhodou kopíruje někdejší OF), jeden ze zakladatelů Tomáš Klvaňa. Varuje před určitě aktuálně nejvážnějším nebezpečím našeho státu, „rusifikací“ veřejného prostoru:

„Dnes je normální, když v médiích veřejné služby své lži volně šíří lidé jako Barabanov a Petr Hájek, kteří se svými projevy v ničem neliší od lží Putinových. Do rozhlasu a televize jsou bráni jako věrohodní „zástupci druhé strany argumentu“ a zřídkakdy jejich výmysly uvedou redaktoři na pravou míru. Že to vůbec mohou dělat, je smutným selháním nás, prozápadně orientovaných intelektuálních elit.
Směrem k Rusku nás ale netlačí se svým okolím jen bývalý prezident Václav Klaus, u něhož byste v minulosti museli dlouho hledat jeden jediný postoj, který by byl proti zájmům Moskvy, prezident Zeman, jenž věří víc hanebným lžím ministra Lavrova než satelitním kamerám a fotoaparátům spojenců v EU a NATO (...) K Rusku se tlačíme především sami tím, že umožňujeme, co se zde v poslední době odehrává.
Pokud proti rusifikaci Česka (...) v následujících několika letech česká občanská společnost důrazně nevystoupí a tento trend nezvrátí, pak Amen s námi.“

Válce musíme zabránit

Takže mám „zaracha“ pro rozhlas a televizi „veřejné služby“. Že bych kvůli tomu nespal, to tedy zrovna ne. Mám spíš obavy, aby teď kvůli mně ještě Klvaňové nevyrazili ty redaktory, co nedokázali „uvést (moje) výmysly na pravou míru“. Přece jenom – ty vzpomínky na úplně stejné bolševiky za Husákovy normalizace ve mně ještě zcela nevybledly. Vím, jak to chodilo – a opět už chodí. Také tehdy mi nějací Klvaňové za „volně šířené lži“ o zničujících metodách tehdejších kolaborantů dali načas zaracha.

Jediný rozdíl je v tom, že dnes nejdou příkazy ze sovětské, ale americké ambasády. Svazáci a zaplacení kolaboranti se však od svých předchůdců neliší ani metodami, ani slovníkem. Nemohou. Jsou stejné krve, řečeno s Mauglím Rudyarda Kiplinga. Ze stejné džungle.

Co je však asi jediné hodno pozornosti – jak si jsou ty naše „prozápadně orientované intelektuální elity“ jisté svou mocí. Už je ani nenapadne, aby se, jako dříve třeba trochu „skrývaly“. Jdou na to po bolševicku čelně: Ten ano, ten ne, tamten ještě smí, tyhlety budeme „vyšetřovat“ (skrze „investigativní“ weby soudružky Slonkové). Tamtěm (shodou okolností prezidentům ČR) zase již „neumožníme“, aby ve veřejném prostoru šířili „hanebné lži ministra Lavrova“. Nyní už budeme v médiích „veřejné služby“ ukazovat pouze (tak jako dosud) „důkazy o ruské agresi“ ze „satelitních kamer a fotoaparátů spojenců v EU a NATO“ – tedy až konečně nějaké zveřejní, a neukáže se vzápětí, že jsou to opět podvrhy.

Chtějí, aby z nich šel strach. Jsou však ubozí a směšní. Strach ale musíme mít z jejich dnes již zcela otevřených sponzorů zpoza Atlantického oceánu a z Bruselu. Po roce od Majdanu je válka, na kterou nás mají připravit zdejší Páté kolony, blíž, než kdykoli po roce 1989. Musíme jí za každou cenu zabránit. Navzdory Slonkovým a Klvaňům.

29 komentářů:

 1. Tak k tomu bych s dovolením připojil to, co právě napsal Jiří Maria Mašek na fb :-) Doufám, že tím neporušuji duševní vlastnictví a nebudu jím souzen o moje poslední peníze:-)

  "Ne, já odmítám tu tezi, že je všechno jak má být, a že nám zloději, vrazi a váleční štváči pomáhají stát se lepšími,a že jim za to máme líbat nohy, protože nás okradli nebo pozabíjeli, otrávili, jak si konec konců myslí i někteří členové politické a finanční elity chystající na lidstvo NWO. Já odmítám tu tezi, že je Koláček lidumil, protože udělal terapeutický dům Maitrea, vegetariánskou restauraci a 3 školky, když předtím vytuneloval z kapes nás všech 12 miliard. Za to by měl postavit těch školek přes dva tisíce, pokud chce opravdu z těch nakradených peněz pomáhat.Tímhle se akorát vysmívá těm, které okradl a snaží se utéct před spravedlností hrou na mega duchovního budhistu. Tak to samozřejmě není, toho není ve svém stupni myšlení schopen.

  Stát se opravdu lepšími můžeme jen sami na svůj úkor, nikoli na úkor zlodějů typu Janouška, Rittiga či českých premiérů, kteří "přijdou do pekla" za to, že nám pomohou pochopit nesprávný vztah Čechů k penězům a jejich materiliastické světové náboženské vyznání, nebo na úkor přistěhovalců, kteří už 40 let za nás dělají práci, kterou my odmítáme dělat. Tím nám nepomáhají, tím nám to jenom natvrdo ukazují a špiní se tím obě strany. Nestaneme se lepšími, neboť kosmické stoupání a klesání není houpačka. V tom správném stoupání jdou nahoru všichni, v tom padání jdou všichni ke dnu, to se děje teď. Ale nikdy to není na něčí úkor. Z toho samého důvodu je kapitalismus satanský systém, což konec konců odhalili dnes již vysmívaní filozofové a ekonomové dávno před naší dobou, přesto je lidstvo nepoučitelné. Ekonomicky, politicky, o duchovnu nemluvě. Já vím, že duchovní hordy utíkají od zodpovědnosti i zdravé logiky, ale dokud nebudeme nazývat děje i lidi pravými jmény, dál se nedostaneme.
  Představitelé politiky, médií, finančnictví i náboženství (včetně nových new age metod) vás stále více manipulují a vydírají. Nenechte se. Povstaňte."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. kapitalismus je satanský systém. v tom máte naprostou pravdu. jen jsme to pochopili až nyní úhlem zpětného pohledu na dějinné události 20.stol. satanistům totiž uniklo, že dějiny zrychlily natolik, že jsou tu stále generace, které pamatují události 20.stol., a co nebo kdo za nimi stál. nyní už víme, že nwo je satanský plán na zničení lidstva. dosud nezodpovězenou otázkou proto zůstává, kdo nás má nahradit ?

   Vymazat
  2. To by mne také zajímalo, -KDO.-

   Vymazat
 2. Uz aj u nas na Slovensku sa rozbehla tato masineria a utoky na blogerov co rozmyslaju hlavou a nie penazenkou.Na Slovensku je k dospozicii dennik N kde ich ulohou okrem sirenia klamnej propagandy je aj vymyvanie hlav a monitorvanie blogerov ,publicistov co sa snazia priblizit dianie okolo nas a likvidovat alternativne media .Smutne je ked Slovanov chcu rozostvat a docielit nenavist , prisiel cas spojit Pruty Svatopluka .
  PS: toto je aj dovod preco nesuhlasim ked Ivka Adamcova a ostatne duchovne akoze prebudene bytosti hlasaju vstetko je dobre a nestarajte sa o nic ,podla mna je to prave ucenie NWO a New Age propaganda vytvorit stado myslove a duchovne ovladatelne .

  asgard

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale lidi kolem sebe dokazes ovlivnit jen tim, ze zmenis sam sebe asgarde. Cim vys se dostanes v duchovnim vyvoji, tim mene slov a reakci ti staci k predani sveho "presvedceni" svemu okoli. Neni hlasat vsechno dobre jako prozivat vsechno dobre.
   Odporem odpornemu posilis odporne, protoze sam budes odpor vyzarovat .... nerikam, ze to umim praktikovat ve 100% pripadu, ale v praxi to tak zjevne funguje i na nizsim levelu seberealizace :)

   Vymazat
  2. asgarde,
   zcela souvisím s Vaším PS - to duchovní hlásání, že "všechno je dobré a je tak, jak má být", se mi zdá být pěknou manipulací, aby lidi zklidnili a nic nedělali... A všimli jste si, jak se tito "hlásači klidu a míru" dokáží hrozně rozzlobit, když na to někdo někde poukáže?
   Ani to není tak dávno, co se to dělo právě zde, když sem dal někdo článek z blogu "Energie u pramene"...
   Radek

   Vymazat
  3. Radek ja si to vsimam uz dlhsiu dobu ako sa niekto dava do ulohy osvieteneho a hlasa nezmysly precitane v New Age knihach , Ucitelov a prorokov je ako hub po dazdi , od roku 2011 a cez rok 2012 zacalo cielene vymytie hlav New Age ucenim .Treba si vsimat ako ludia veria a budu sa aj hadat a vrazdit koli uceniu niekoho ineho .Tieto osoby vysavaju ludi a davaju im ich predstavu sveta *vsetko je ok ziaden stach nejake sily to vybavia za nas *ale ake sily ?Verit a slepo sa rutit do priepasti mi mudre nepripada,Ludia zabudli zit , a hladaju navod na svoj zivot u blaznov, ale kazdy si nesie svoje ucenie v sebe staci si povedat stop .Vela krat mi bolo vynadane od prave prebudedzajucich sa ludi co prechadzali od 4D az po 7D .Staci zavitat na stranky Vek zlateho svetla atd.
   Nase Zivoty a nase cesty si riadime My ,Lahostajnost je otroctvo .

   asgard

   Vymazat
  4. Brainwashing neboli vymývání mozků je součástí americké Agendy 21, kterou nedávno podepsal Obama. Jedná se v podstatě o rozsáhlou diverzní agendu, která má docílit toho, že se z lidí stane manipulovatelné stádo. Které navíc samo bude umlčovat ty, kteří budou mít svůj rozum, a budou prohlédat tyto diverzní akce proti nám. Tomuto systému slouží mnozí guruové, tzv.duchovní učitelé a mnohé další loajální osoby či organizace (především různé nadace a občanské společnosti), buď "naoko trpěné" nebo naopak štědře podporované z utajovaných zdrojů. Ti "za oponou" si dobře všímají charismatických, přesvědčivých a hluboce zanícených jedinců, kteří dokážou na sebe strhávat masy. Ti jsou přímo systematicky vyhledáváni, a je jim nabízena štědře dotovaná spolupráce, nebo je jim umožněno v této oblasti podnikat bez překážek, ať už konkurenčních, legislativních apod. Mají prostě nad sebou "ochrannou ruku" ! Proto na žádné podobné semináře, workšopy a další podobné nesmysly nechodím a chodit nebudu ! To si raději koupím sazenice, a vypěstuji si něco pro sebe a své zdraví.

   Vymazat
  5. Krasny komentar a suhlasim s tebou .

   AsgarD

   Vymazat
 3. pouze a jedině VYŠŠÍ MOC...Nefungují kejkle DEMOGRACIE,zvané PETICE,PRUVODY,lelkování s transparenty před sněmovnou.Sleduji pruběžně již dvacet let člověka,který chodí s transparentem,kde popisuje nějakou VRÁNU,co exekucí ozobává oběti,i toho pána.Každá osudová nakládačka je VÝZVA,co se SEBOU PROVÉST,aby nebyla taková ODEZVA..Kdo se to snaží takto chápat,ZDROJ již tito lekce neudílí...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Demokracie čili démonokracie (vláda démonů), petice, demonstrace apod. rádoby humanistické pseudopodniky jsou z dílen těch, co nás nenávidí, a nejraději by se nás zbavili nadobro - politici, byznysmeni a bankéři. Oni chtějí koncentrovat svou moc na náš úkor, my zase chceme prosadit a udržet své přirozené svobody. Proto tato skrytá válka žije celé věky, a dnes se ji ti mocní snaží ukončit celoplanetární porobou všech obyvatel.

   Vymazat
 4. https://www.youtube.com/watch?v=vxM-qCcReTU

  OdpovědětVymazat
 5. NAGRADAGRAMADITELI+fuc*ked yankees...přestaňte

  OdpovědětVymazat
 6. do této situace taká zapadá změna zákona o mediích a uvolnění podrahových informací , které do této doby vyly považované jako zločinecké a také zakázané. Parlament již o tom diskutuje a doufám, že zvítězí lidé se zdravým rozumem v parlamentu. Vždyť se to týká i jich a jejich rodin.

  OdpovědětVymazat
 7. Američanům se u nás jistě velmi líbilo v první polovině 90. let, 21. století. To jsme se ještě těšili na tovar a zázraky ze země strýčka Sama. Když se tehdy začínalo po několika "reformách" lidem už cosi na podivném a poněkud pokřiveném prosazování "demokratúrských hodnot" nepovzdávat ,neboť nezapadaly do našich morálních Slovanských konceptů, přiklusal na návštěvu našich zemí pan Bill Gates a "věnoval" nám práva budovat sítě internetu a mobilů, včetně těch roztomilých hraček. Kdo dnes vzpomene, jak to tehdy (pouhých 15 let zpátky !) bylo ?
  Jenže krám s hračkami pro rebelanty je prázdný. A to není dobré. Nespokojení otroci mohou hodně zlobit. A to už pak může být pozdě. Takže, předposlední možná karta. Pravdoláskaři, kavárníci, činoherci a vy všichni, které jsme 25 let dobře šatili , živili a hýčkali ( rozumněj: dostávali jste grandy a výsady jich užívat) rychle na zcénu a přesvědčte poddané, že musejí jásat a zpívat radostí, že mohou být v Nato, v Eu, v Bruselu či jezdit na kafe ke strýčkovi Samovi do bílé chaty ! A pokud to ani pak nepochopí, tak už zbývá jen ten bič.
  Ano, amerika je velmi nespokojená, protože ví, že bude velmi těžké vést války se žoldáky z takových kolonií, obzvlášť když nejsou v eurodemokratickém transu. Srdečně zdraví

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Příkladem jsou do Ruska prchající mladí Ukrajinci z Ukrajiny, kteří nechtějí nasazovat své krky za fašistu Porošenka. A masivní protesty mladých Slováků, kteří nechtějí zabíjet své slovanské bratry na Rusi. Slovanstvo se probouzí, a žádné imperialistické anglo-americké války na svých teritoriích podporovat nebude !

   Vymazat
 8. to čo za fúrie besnia za tými američanmi, čo sú nespokojní s výsledkami army-info vojny... to je hnus... nech svetlá Sila urýchli rozklad negatívných entít a očistu Zeme od temna pre mier a pokoj všetkých ľudí dobrej vôle na tejto Zemi... Amen .... Leon

  OdpovědětVymazat
 9. Pro Anonymní23. února 2015 19:04 : -> Bohužel na téhle planetě Zemi skutečně dojde k NWO. Lidé ovšem nechápou, že tahle planeta se rezervuje a připravuje pro duše bytostí, které se sem musí nainkarnovat, protože celkem nedávno spáchaly tyto duše strašlivé události na druhé straně vesmíru. Proto planeta Země se připravuje na Nový Světový řád, aby se vyčistila karma těchto bytostí z druhé strany vesmíru. Na téhle planetě probíhají přípravy jako před fotbalovým zápasem, musí se posekat trávník ( nastříkat chemtrails ) udělat lajny na fotbalovém trávníku ( implikovat jedy do potravin ) protože fotbalový zápas ( NWO ) začne za pár dní. Nyní je situace taková, že současné duše bytostí, které zvyšují své osobní vibrace budou muset tuto planetu Zemi opustit. Planeta Země se totiž za pár let změní v obrovskou káznici neřku-li věznici, místo slovo planeta Země by se mělo použít Vězení Země. Duše které spáchaly hrozný čin na druhé straně vesmíru jsou z duchovního hlediska v tzv. karanténě ( aby se nemohly inkarnovat v jiných solárních vesmírech ) a jsou zadržené. Svůj trest si budou muset odpykat zde na planetě Zemi. Jaký trest je čeká ? Ty duše co spáchaly hrozný teroristický čin na druhé straně vesmíru žili ve vyšších úrovních hmoty, jenže se stalo to co se stát nemělo, došlo k jaderné explozi na druhé straně vesmíru a poškodilo to spoustu planet. Ovšem můžeme být v klidu, náš solární vesmír je od toho epicentra hodně daleko. Ty duše co se tu budou teď inkarnovat budou trpět pod vlivem enormně nízkých vibracích a budou se nacházet v nízké úrovni hmoty. Budou zažívat oddělenost, protože ty duše celé eony let žili v Jednotě v jednom skupinovém vědomí. Teď budou muset odčinit karmu a proto planeta Země připravuje podmínky k realizaci. Proto teď dochází k tzv. satanskému plánu. Ovšem duše lidí, kteří teď žijí, zemřou pochopitelně následkem proměny ale už se sem inkarnovat nebudou, na Zemi se budou inkarnovat pouze ty duše z druhé strany vesmíru. A ty duše co si navýšili osobní vibrace a žijí Jednotou se budou inkarnovat na jiných planetách a duše co mají nízké vibrace se budou inkarnovat do jiných 3D planet ve vesmíru. Já to řeknu ještě tvrdšeji. Planeta Země se totiž má proměnit v Saturna 2. Proto má být lidská rasa asimilována a proměněna, proto se lidem vymývají mozky, protože je to příprava na onen fotbalový zápas. A vždy před fotbalovým zápasem se musí připravit dopředu fotbalový trávník aby splňoval požadavky. A stejné je to i s planetou Zemí. Proto v důsledku toho bude umírat více živočichů, oni totiž vědí, že musí se teleportovat do jiného solárního vesmíru, kde ve svém vývoji mohou pokračovat. Já prostě jen přenáším channelingové zprávy o tom, že z nejvyšších míst ve vesmíru bylo rozhodnuto, že planeta Země se má státi druhým Saturnem. A ty bytosti co spáchaly zločin na druhé straně vesmíru si to budou muset odmakat a odčinit zde v této káznici. Takže proto Chemtrails, proto GMO, proto vymývání mozků pomocí Wi-FI, atd. To co teď vidíme jako satanistické ZLO je ve skutečnosti příprava pro vstup duší z karantény do pozemského vortexu aby mohly se inkarnovat zde na této planetě. Ty duše totiž budou ve své podstatě trpět více než dnes trpí mnohé duše co jsou zodpovědné za pád Atlantidy. Jestliže teď si někdo stěžuje, že na planetě Zemi je tu za trest co bude říkat na tyto duše ? Opět musím docenit slova Ivy Adamcové, že vše je dobré. Ano, planeta Země se má rozdvojit do dvou dimenzí a lidé se mohou teď ještě svobodně rozhodnout pro kterou se rozhodnou. Pak se vše uzavře a na planetě Zemi bude odejmuta svobodná vůle. Proč ? No protože ty duše co způsobili jadernou explozi si musí odčinit to co druhým způsobili, budou vkleštích oddělenosti, manipulace, odpojení od Boha. Určitá úroveň planety Země se propadne a zhoupne do nižších vibracích a jiná určitá úroveň planety Země se vysune a vyhoupne do vyšších vibracích. Tak bylo hovořeno a tlumočeno. S láskou Igi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tohle je moc dobrý, říkáš. To dává velký smysl. Co kdybys nám napsal/a článeček (nebo nějaký odkaz?)

   Vymazat
  2. Země nebude žádnou věznicí ani trestaneckou kolonií. Těm, co toto zamýšlejí, a dělají vše pro to, aby se to stalo realitou, bude umožněn pouze vznik nwo, nikoli však jeho trvání. Krátce po vzniku nwo bude tento systém ze Země odstraněn i s jeho protagonisty - budou tzv.odříznuti (vyňati) od této 3D reality na věky věků, tzn.již se nikdy na Zem nedostanou ani jako vtělení, ani jako duchové. Jen dočkejte času jako husa klasu, však se Pravda ukáže !

   Vymazat
  3. Pro Orgonet: Musím souhlasit! Dává mi to také smysl... navíc jinými slovy to samé říkají mnohé jiné zdroje!!

   Musím ještě dodat jednu věc a poukázat na jakýsi "návod", který mi osobně pomáhá a dává jako jeden z mála smysluplný ukazatel na cestě.

   ANO: Máme svobodnou vůli a NE: není jedno jak ji používáme!

   ANO: Cesta ven z negativity existuje!!! Nevím jak vy lidi, ale já se sem v příštím životě vracet nechci... do těch nízkých vibrací...

   A je SAMOZŘEJMĚ obrovská pravda stará známá poučka:
   KDYŽ CHCEŠ ZMĚNIT SVĚT, ZMĚŃ SÁM SEBE!

   Cestou k dosažení opětovné Jednoty je harmonizace sebe sama se sebou samým... To je ta pravá a jediná možná cesta, cesta bezpodmínečné lásky k sobě, cesta která vede k osvícení.

   ANO, každý je strůjcem svého osudu!!

   S kristovskou láskou, všecm kteří nechtějí uvíznout v nízkých vibracích, nabízím něco tak trochu jako "prosté selské vysvětlení" s praktickým návodem co s tím... dokonale praktická věc, nic odtrženého od života:

   http://www.ragauian.cz/cestou-k-dosazeni-opetovne-jednoty-je-harmonizace-sebe-sama-se-sebou-samym-2/

   http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

   Vymazat
  4. Pro Orgonet: Musím souhlasit! Dává mi to také smysl... navíc jinými slovy to samé říkají mnohé jiné zdroje!!

   Vymazat
  5. Musím ještě dodat jednu věc a poukázat na jakýsi "návod", který mi osobně pomáhá a dává jako jeden z mála smysluplný ukazatel na cestě.

   ANO: Máme svobodnou vůli a NE: není jedno jak ji používáme!

   ANO: Cesta ven z negativity existuje!!! Nevím jak vy lidi, ale já se sem v příštím životě vracet nechci... do těch nízkých vibrací...

   A je SAMOZŘEJMĚ obrovská pravda stará známá poučka:
   KDYŽ CHCEŠ ZMĚNIT SVĚT, ZMĚŃ SÁM SEBE!

   Cestou k dosažení opětovné Jednoty je harmonizace sebe sama se sebou samým... To je ta pravá a jediná možná cesta, cesta bezpodmínečné lásky k sobě, cesta která vede k osvícení.

   ANO, každý je strůjcem svého osudu!!

   S kristovskou láskou, všecm kteří nechtějí uvíznout v nízkých vibracích, nabízím něco tak trochu jako "prosté selské vysvětlení" s praktickým návodem co s tím... dokonale praktická věc, nic odtrženého od života:

   http://www.ragauian.cz/cestou-k-dosazeni-opetovne-jednoty-je-harmonizace-sebe-sama-se-sebou-samym-2/

   http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

   Vymazat
 10. Konečně se našel někdo, kdo se nebojí napsat pravdu. Máš můj obdiv. Lidé nejsou tak jloupí jak si Obama a ti jeho sponzoři myslí, jen jim trvá než se rozhoupou a vyjdou do ulic, pokud již nebude pozdě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obamovi je to jedno, obětuje třeba 6,5 milardy lidí jen aby se ta satanská chobotnice udržela při dračí moci.

   Vymazat
 11. Já se nespokojím s veřejným míněním v emerice. Kdo se přidá? Mohli bychom to předhodit nic netušícím emeričanům a trošku jim tam počechrat média. Zavolám nějakého typicky českého poradce - napadá mě jedna osůbka - Jára Cimrman. Ten si bude vědět rady co s tím. A nechoďte na mě s komentama, že nežije. Jsme v 5D takže paralelní světy a propojení s celým Vesmírem funguje. Navíc rezonance, vibrace, transformace, vizualizace, masturbace - a svobodná vůle, ta velká síla a láska, ta velká čarodějka, a sranda, to Werichovo novoslovo .... tahle kotlina na to má - vyjádřit svoji nespokojenost :-D

  OdpovědětVymazat
 12. To si už dlhši nazov ani vymysleť nemohli "prozápadně orientovaných intelektuálních elit. veď na to je skratka EuroHujer alebo Borat

  OdpovědětVymazat
 13. Zdravím a naprosto se ztotožňuji s tímto článkem a hlavně s touto částí

  Alespoň dokud FED (americká centrální banka) bude chrlit tuny potištěných papírků zvaných dolary, které jsou podloženy vojenskou silou Spojených států, takže za ně zatím všichni musejí obchodovat s ropou – nechtějí-li skončit jako Saddám či Kaddáfí.

  OdpovědětVymazat
 14. Odkaz na zajímavý dokument o historii Krymu.
  http://gloria.tv/media/F9po9etKpfP

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.