9. února 2015

Pravda? Žádnou nepotřebujeme.

Pěkný článek známého novináře Paula Craiga Robertse. Nejsou to věci pro nás nové, ale neuškodí si je uvědomit.


Pravda? Žádnou smradlavou pravdu nepotřebujeme.

Zdroj: http://www.prisonplanet.com/truth-we-dont-need-no-stinkin-truth.html

Paul Craig Roberts
Prison Planet.com
February 8, 2015
Překlad: OrgoNet (zkráceno)


V předchozím článku Velká manipulace jsem opět psal o falešné realitě, kterou vládní manipulace informací a kontrola nad vysvětleními vytváří pro Američany i ostatní, kteří jsou podrobeni Washingtonu.

Vezměme například „válku s terorismem“. Podle nositele Nobelovy ceny za ekonomiku a experta na státní rozpočty z harvardské univerzity stálo 14 let války s terorem Američany nejméně 6 triliónů dolarů. To je 6 000 miliard dolarů. Tato suma, společně se současnými daňovými příjmy, by stačila udržet bez dluhů sociální i lékařské zabezpečení po řadu let. Bez vyplýtvání tak ohromné sumy na válku s terorem by nyní republikáni neměli výmluvu, proč se snaží snížit výdaje na sociální a lékařské zabezpečení a tím činí Medicare a penzí ze Social Security příspěvek pro Wall Street.

Boj s terorismem je výmluvou pro vyplýtvání nejméně 6 tisíc miliard dolarů. Jaké to byly teroristické události, které jsou podkladem pro tyto výdaje?

Bylo jich pět: americké 11. září, bomby v londýnském dopravním systému, výbuch vlaku ve Španělsku, výbuch při bostonském maratonu a střelecký útok na francouzský Charlie Hebdo.

Jinými slovy, 5 událostí za 14 let.


Ztráty na životech při všech těchto událostech dohromady, ve srovnání se ztrátami na životech při válce s terorismem, byly minimální. I našich vlastních vojáků při ní zemřelo více. Válka proti teroru vedená Washingtonem způsobila více úmrtí Američanů, než údajné teroristické útoky samy o sobě.

A byly to skutečně teroristické útoky?

Je mnoho důvodů, proč je pokládat za podezřelé „teroristické útoky“. Vlády se vždy uchylovaly k falešným inscenovaným událostem, aby zajistily své tajné agendy. Carská tajná policie nechala vybuchnout bomby, aby si vytvořila podklad pro zatčení agitátorů mezi dělníky. Z operace Gladio víme, že západní výzvědné služby prováděly totéž, aby mohly obvinit komunistické strany a zablokovat jejich volební zisky. Washington žil totiž ve strachu, že některá komunistická strana získá exekutivní moc v některé evropské zemi.

Hnutí Pravda o 11. září, sestávající se z 2 300 architektů a inženýrů, fyziků, nanochemiků, vojenských a civilních pilotů, prvních účastníků a bývalých vládních zástupců, rozcupovalo oficiální historku o 9/11 na cucky. Nikdo, kdo má mozek, oficiální historce nevěří. Předseda, místopředseda a právní zástupce Komise pro 9/11 napsali knihy, v nichž uvádějí, že před komisí byly tajeny informace, že armáda jim lhala a že komise byla „odsouzena k neúspěchu“.

Máme tu nově prohlášení od uvězněného člena Al Quaedy, že událost 9/11 byla financována Saudskou Arábií. Je to tajný vládní dokument, jehož 28 stran údajně ukazuje na zapojení Saudů, a někteří právníci se domnívají, že by měl být zveřejněn. V tuto chvíli však nemůžeme vědět, zda to není jen další vrstva skrývání, další falešná stopa, která má odvést pozornost od způsobu, jakým byly zničeny budovy, k Saudům, jejichž země je na americkém neokonzervativním seznamu středovýchodních zemí, kde má proběhnout převrat.

Při explozích v londýnském metru a ve španělském vlaku byly podivné okolnosti a protichůdné důkazy. Navíc tyto útoky přišly přesně v dobu, kdy mohly posloužit americké propagandě a cílům, zatímco není jisté, co by z nich mohli získat teroristé. Útoky při bostonském maratonu a v Paříži na Charlie Hebdo mají mnohé charakteristické znaky falešných inscenovaných útoků, ale média se na ně nezeptala ani jedinou otázečkou. Místo toho nafukovala oficiální vysvětení. Tam, kde nelze klást otázky ani na ně odpovídat, je důvodné podezření, že s oficiální historkou není něco v pořádku.

Já i mnoho dalších pozorovatelů a zvídavých osob kladlo otázky o Bostonu i Paříži. Naší odměnou byly útoky na naši osobu. Například, jakási entita, o které nikdo nikdy neslyšel, použila Salon, známý jako Hlas pro vládu, aby mě častovala různými nadávkami za to, že jsem se zeptal na věci, na které by se měl zeptat každý novinář.

Jediný důvod, proč číst Salon, je nechat si nadále vymývat mozek jako správný vlastenecký Američan. Jak by vás vůbec mohlo napadnout nevěřit vaší čestné, milující, humánní, morální, život ochraňující, pravdomluvné vládě, která si dává tolik práce, aby ochránila lidské životy na celém světě, jako v Iráku, Afghánistánu, Libyi, Sýrii, Pákistánu, Jemenu, Somálsku a na Ukrajině?

Je možno brát jako všeobecné pravidlo, že pokaždé, když je v médiích přímý útok na osobu vznášející dotazy, jsou ty dotazy nebezpečné, a vláda užívá své dobře placené trolly, aby diskreditovala skeptika, který je vznesl.

Útoky na Charlie Hebdo a v Bostonu mají společné to, že policie se rozhodla zabít údajné pachatele, namísto aby je zatkla – totéž bylo i s osobou, o níž se tvrdí, že to byl Osama bin Laden, která byla bezdůvodně zavražděna při útoku na „sídlo vedoucí osobnosti“ v Pákistánu. Mrtví nemluví. Nemohou namítat nic proti oficiální historce. Nabízí se zřejmá otázka, stejně jako při údajné vraždě Osamy bin Ladena členem jednotek SEAL v pákostánském Abbotabadu, proč tak významné zdroje informací byly zabity, a nikoliv zatčeny? Ani západní tisková média ani televize tuto evidentní otázku ani nenaťukly. Jeden z údajných podezřelých v aféře Charlie Hebdo, Hamyd Mourad, když se dověděl na sociálních médiích, že je řidičem auta, v němž uprchli zabijáci, měl tu duchapřítomnost rychle se obrátit na francouzskou policii, dříve než mohl být zavražděn jako terorista. Falešné obvinění této zamýšlené oběti selhalo. Viz http://www.newyorker.com/news/amy-davidson/looking-mourad-hamyd

Nikde ve zprávách jsem neviděl otázku, jak to, že se oficiální historka tolik zmýlila ohledně Hamyda Mourada, ale pořád je pravdivá ohledně údajných bratrů, kteří provedli útok. Důkaz spojující bratry s útokem je prohlášení, že zanechali v autě svou identifikační kartu. To mi připomíná, jak pro zjištění identity údajných útočníků 9/11 byl použit pas nalezený v troskách budovy.

Hamyd Mourad je něco jako přeživší z dvojice bratrů Carnajevů. Ani jeden z nich neměl přežít, protože jejich příběhy, pokud je někdy uslyšíme, nebudou zapadat do oficiálního vysvětlení. Už to jsou skoro dva roky od bomby v Bostonu, a přeživší bratr Džochar Carnajev stále ještě nestál před soudem. On ani jeho obhájce nebyli ještě slyšet. (Viz anglicky http://whowhatwhy.org/2015/01/06/boston-marathon-bombing-suspect-silent/

Podle oficiální story Džochar napsal své přiznání na bok lodi, v níž se jako těžce raněný, neozbrojený 19letý mladík skryl před popravou. Že se taková nepravděpodobná historka mohla stát součástí americké reality, to jenom dokazuje hloupost jak státních orgánů, tak americké veřejnosti.

Je zcela možné, že Džocharův advokát se poučil z případu Lynne Stewarda, že kterýkoli právník bránící svého muslimského klienta bude sám odsouzen k federálnímu vězení za to, že nespolupracuje s vládní agendou.

Ale to jsou spekulace. Jaká máme fakta? Samozřejmě, z Washingtonu žádná. Washington nepotřebuje fakta, Washington je imperiální moc. Slovo Washingtonu platí, fakta ať jdou k čertu. Tisková a televizní média se neodváží protiřečit Washingtonu v žádném důležitém bodě, ani vznášet nepříjemné otázky.

Co se týče faktů, máme zde nijak neprobádanou zprávu, že se z neznámých důvodů zabil vysoký důstojník francouzské policie, přímo na policejním velitelství, při psaní zprávy o Charlie Hebdo na základě svého vyšetřování.

Policejní důstojníci tráví své životy tím, že doufají ve svůj velký případ, který učiní jejich kariéru pamětihodnou. Žádný policista, který má takovou příležitost, by nepopřel sám sebe spácháním sebevraždy. Nebo snad vyšetřování neodpovídalo oficiální historce? Nebo policejní komisař Helric Fredou nedodržel příkazy na utajení? Média se na to nezeptala, a ohledně obsahu Fredouovy zprávy jsem neviděl žádné zprávy. Co říkala tato zpráva, dokončená či nedokončená? Proč se o to média nezajímají?

Navíc rodina Helrica Fredoua nemůže od francouzské vlády nikterak získat zprávu o pitvě po jeho „sebevraždě“. Ani v amerických médiích o tom nejsou žádné nové zprávy, jedině na na Veterans Today: http://www.veteranstoday.com/2015/01/26/fredou/

Obraťme se nyní k poslednímu zbylému investigativnímu reportéru, kterým je Russ Baker. V rozhorovu s Lew Rockwellem 30. ledna 2015 vyzdvihujue investigativní novinář Russ Baker fakt, že nikdy nebyly předloženy žádné důkazy, že bratři Carnajevovi zabili policistu na univerzitním kampusu či unesli motoristu. Poukazuje na to, že tyto historky pomohly rozohnit situaci a pevně zafixovat v mysli veřejnosti, že bratři jsou nebezpeční a jsou vinni z bomb, což umožnilo policii vydat se na zabijáckou pomstu.

V případě bratří Carnajevových je mnoho anomálií, nechci se do nich pouštět. Internet je plný skeptických informací ohledně oficiální story, a můžete si jich přečíst dosyta. Ale v onu dobu bylo hlavním důkazem proti bratrům video, jak jdou s batohy na zádech. A přesto existuje spousta videí z té doby a místa, ukazující mnoho lidí s batohy, kteří jsou stejně oblečeni, jakoby v uniformách, a jsou zprávy, že na tom místě se konalo cvičení na teroristické bombardování, a bylo tam plno krizových herců. Pokud vím, na nic z toho se nikdy nezeptala ani televize ani tisk.

Jedním z prvků, který ukazuje na naplánovanou akci, je, že se v místě rychle objevilo 10 000 těžce ozbrojených militarizovaných ozbrojenců, od policie až k federálním agenturám. Jak (a proč) se tato různorodá síla sešla tak snadno a rychle? Kompletní uzavření Bostonu a jeho předměstí, vyhánění lidé z jejich domů se zbraní v ruce za účelem provedení prohledání domu, zda tam náhodou není jeden zraněný bratr ještě naživu, je odpovědí zcela mimo normální soubor odpovědí, a vyvstávají otázky, na něž se média opět nezeptala.

Dalším podezřelým incidentem je „spontánní“ pouliční párty na vzdání díků ozbrojeným složkám, že zachránily Boston od 19letého mladíka, který byl nalezen místním obyvatelem skryt pod člunem, téměř vykrvácený. Tato párty se konala velmi krátce poté, co byl mladík nalezen, a zdá se nepravděpodobné, že by někdo dokázal zorganizovat pouliční shromáždění tak rychle, zejména při stavu uzavření města, kdy spousta věcí neprobíhá normálně.

Lew Rockwell mi dal svolení, abych publikoval jeho rozhovor z 30. 1. 2015 „Potlačování pravdy o bostonském bombovém útoku“ (zkráceno. Celé interwiev zde: http://www.lewrockwell.com/2015/01/no_author/suppressing-the-truth-about-the-boston-bombing/

5 komentářů:

 1. Potvrzuji, ze soucasna udalost pod falesnou vlajkou ve Francii s domnelym vyvrazdenim novinaru z denniku Charlie Hebdo byl tajny vzkaz. Podle nich, Hebdo znamena sedum (hepta v rectine) a simbolizuje nejenom sobotu, ale take odpocinek po kazdych sedmi letech jako vyroci zeme a zruseni dluhu a redistribuci aktiv. Z knihy Deuteronomium: “Na konec kazdych sedmi let se musi oslavit rok odpusteni Myslenka roku odpusteni je ta, ze kazdy veritel musi zrusit jakykoliv dluh uzavreny se svym sousedem, bratrem, kdyz prijde rok odpusteni Boziho”. Take mluvili o tom, ze pokazde po sedm x sedmi (49) letech se nejenom zrusi dluh, ale take se rozdistribuuje take zeme. Takze to pusobi tak, ze asi zkousi vyjednavat porazku.

  Více zde: http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/blog/

  OdpovědětVymazat
 2. narodil jsem se v záhadným,současně nepochopitelným duvodu v zaprdlém kráteru,kde lze balancovat v poklidném teplíčku...Někdo skuhrá o kauri,postižen kostižerem,či ebolou v nějaké africké zadnici..A pouze v metavědomí,neboli hezky česky pravicujícně Zero point energy field...Tam jsou souvislosti,pačemu někdo zdechne při bratříčkování na Ukrajině,nebo skoro nesmrtelně KISSINGEROVSKY INTRIKUJE...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jo ta ropucha kisindžerů si nedá ani nad hrobem pokoj a satanášuje dál jak o život

   Vymazat
 3. Žiaľ, stále existujú idioti, ktorí viac či menej dôverujú vláde U.S.A. ........ Ja len PEVNE VERÍM, že žiaden čitateľ stránky "orgo-net.blogspot.sk" k nim nepatrí....
  Svetové zlo ide z U.S.A. (určite nie len z USA, ale HLAVNE z USA, a URČITE NIE Z RUSKA)

  Marek & Marek G.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tuplovaný marku ideologie ti jde jak kdysi jednomu fírovi :-)

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.